Familie reconstructie


land 65 1,48 ha
00-00-1544:
Thijman van Waveren heeft de kinderen;;
Lambrecht Anghertszoon is gebruiker van land 65; x hont xliii roeden;
de kinderen; is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 6

00-00-1596:
Jan Gerijts Wiltschut is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 139

00-00-1600:
Jan Gerijts is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb. 182

00-00-1604:
Jan Gerijts is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 223

00-00-1652:
joff Machtelt Buijtewech is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Pieter Pieters Opmeer is gebruiker van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 15

00-00-1656:
joff Machtelt Buijtewech is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Pr Pieters Opmeer is gebruiker van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 93

00-00-1660:
joff Machtelt Buijtewech is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Pieter Pieters Opmeer is gebruiker van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 19

28-02-1662:
Adriaen van Thol is lasthebber van ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech;
Adriaen Cornelis van Ackersloot woonende tot Hillegom is schuldig aan ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech (in aparte acte dd 28 februari 1662);
Laurens Has is oost belend aan een stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden (omtrent) gelegen aende Oostenderlaen, sijnde patrimoniael goet;
Laurens Has is west belend aan een stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden (omtrent) gelegen aende Oostenderlaen, sijnde patrimoniael goet;
ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech is verkoper van een stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden (omtrent) gelegen aende Oostenderlaen, sijnde patrimoniael goet;
Adriaen Cornelis van Ackersloot woonende tot Hillegom is koper van een stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden (omtrent) gelegen aende Oostenderlaen, sijnde patrimoniael goet;
de Leeck; is zuid belend aan een stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden (omtrent) gelegen aende Oostenderlaen, sijnde patrimoniael goet;
de Oostenderlaen; is noord belend aan een stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden (omtrent) gelegen aende Oostenderlaen, sijnde patrimoniael goet;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 82

00-00-1664:
1656
joff Machtelt Buijtenwech is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Pieter Pieters Opmeer is gebruiker van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 112

11-02-1665:
Lourens Has is zuid oost belend aan stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Lourens Has is noord west belend aan stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Adriaen Cornelisz Ackersloot is verkoper van stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Arent van der Bijl is koper van stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
de Leeck ; is zuid west belend aan stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
de Oostenderlaen ; is noord oost belend aan stuck hoij ofte weijlandt; 10 hondt 50 roeden gelegen inden ambachte van Hillegom;
Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 146

00-00-1668:
actum den xe junij 1665
Arent van der Bijl is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 19

00-00-1672:
Arent van der Bijl is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 114

00-00-1676:
den x junij 1665
Arent van der Bijl is eigenaar van land 65; x hont liii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 19

00-00-1680:
10 junij 1665
Arent van der Bijl is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 19

00-00-1684:
geen eigenaar ingevuld
land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 114

00-00-1688:
10 junij 165
Arent van der Bijl is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 20

00-00-1692:
Arent van der Bijl 10 junij 1665 is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 116

00-00-1696:
Jan Cornelis Moor 9 junij 1694 is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 19

00-00-1704:
Jan Cornelisse de Moor is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 105

00-00-1712:
Jan Cor de Moor 9 junij 1694 is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 19

00-00-1720:
Jan Cornelisz de Moor bij opdracht van 7 martij 1694 is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 19

00-00-1724:
Jan Cornelisse de Moor bij opdragt van 7 martij 1694 is eigenaar van land 65; x hont xliii roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 113

00-00-1812:
Schuijt van castricum is eigenaar van land 65; 1 morgen 443 roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 19

00-00-1816:
Arie van Dril is eigenaar van land 65; 1 morgen 443 roeden;
Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 113