Genealogie project object weergeven

de Elstbroekerlaan28-02-1662:
Gabriel Marcelis commissaris van sijn conincklijcke mayt. van Denemarcken
Balthazar Coijmans ridder heer van Streeffkerck en Leckerlandt
Willem Arijens van Velsen (reeds overleden)
een stuck weij off hoijlandt (omvang 2 morgen 83 roeden; waarde 2050 guldens) gelegen inden banne van Hillegom

Willem Stilte partner van Duijfgen Outgers van Bouckenroij;
Willem Arijens van Velsen partner van de wed.;
Reijnier Salde - gesubstiueerde van - Samuel Sautijn;
Reijnier Salde - gesubstiueerde van - Gabriel Marcelis;
Reijnier Salde - gesubstiueerde van - Quilhelmo van der Straten;
Reijnier Salde - gesubstiueerde van - Balthazar Coijmans;
Nicolaes van Lijnhoven - gesubstiueerde van - Samuel Sautijn;
Nicolaes van Lijnhoven - gesubstiueerde van - Gabriel Marcelis;
Nicolaes van Lijnhoven - gesubstiueerde van - Quilhelmo van der Straten;
Nicolaes van Lijnhoven - gesubstiueerde van - Balthazar Coijmans;
Samuel Sautijn - lasthebber van - Willem Stilte;
Samuel Sautijn - lasthebber van - Duijfgen Outgers van Bouckenroij;
Gabriel Marcelis - lasthebber van - Willem Stilte;
Gabriel Marcelis - lasthebber van - Duijfgen Outgers van Bouckenroij;
Quilhelmo van der Straten - lasthebber van - Willem Stilte;
Quilhelmo van der Straten - lasthebber van - Duijfgen Outgers van Bouckenroij;
Balthazar Coijmans - lasthebber van - Willem Stilte;
Balthazar Coijmans - lasthebber van - Duijfgen Outgers van Bouckenroij;
de wed. - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
Willem Stilte - verkoper van - een stuck weij off hoijlandt;
Sijmon Willems van Velsen - koper van - een stuck weij off hoijlandt;
d heer Jan Sicx - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
de Groote Sloot - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
de Elstbrouckerlaen - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 8424-05-1663:
Sijmon Dircxs Elstgeest woonendse tot Sassenheim
Guertje Willems weduwe
Jan Pieters (reeds overleden)
Anna Dircxs weduwe
Gerrit Meesse (reeds overleden)
Francsoijs Valck (reeds overleden)
een wooninge (omvang 11 morgen (omtrent); waarde 6400 guldens) leggende in twee partijen, waer van de wederhelft de voorn. Guertje Willems in eijgen toecomt, gelegen soo in Hillegom als de Vennip
partij 1 (waarde 1600 guldens)
partij 2 (waarde 4800 guld)

Jan Pieters partner van Guertje Willems;
Francsoijs Valck partner van de weduwe;
Gerrit Meesse partner van Anna Dircxs;
de weduwe - belend aan - partij 2;
Sijmon Dircxs Elstgeest - verkoper van - een wooninge (de helft);
Guertje Willems - koper van - een wooninge (een derde part uijt de helft);
Anna Dircxs - koper van - een wooninge (twee derde parten uijt de helft);
Johannes Rampius - belend aan - partij 1;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - partij 1;
de weduwe - belend aan - partij 1;
Jacob Cornelis Rous - belend aan - partij 1;
Doubleth - heeeft - de Erffgenamen;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - partij 2;
Jan Cornelis Croon - belend aan - partij 2;
de weduwe - belend aan - partij 2;
Hendrick Mees - belend aan - partij 2;
Jacob Cornelis Rous - belend aan - partij 2;
Jacob Cornelis Rous - belend aan - partij 2;
den Heerenwech - belend aan - partij 1;
de Abdij van Reijnsburch - belend aan - partij 1;
de Erffgenamen - belasten - partij 1 (de partije in Hillegom);
de Abdij van Reijnsburch - belend aan - partij 2;
de Meer - belend aan - partij 2;
Elstbroeckerlaen - belend aan - partij 2;
de stadt Leijden - belast - partij 2 (de landen gelegen inde Vennip);
partij 1 - deel van - een wooninge;
partij 2 - deel van - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11711-06-1670:
Jan Jacobs de Vlieger vlasser alhier
Joost Cornelis van Diest thuijnier wonende tot Hillegom
een huijs, schuer, erve & boomgaert (omvang 300 roeden) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan Jacobs de Vlieger - schuldig aan - Joost Cornelis van Diest (800 guldens in sijn nooyoirbaer beheert, geroyeert den 22 junij 1692);
sr Johan Vogel - heeft - Erffgen;
Dirck Claes van Schravemade - belend aan - een huijs, schuer, erve & boomgaert;
Jan Jacobs de Vlieger - eigenaar van - een huijs, schuer, erve & boomgaert;
de stadt Haerlem - belast - een huijs, schuer, erve & boomgaert (met 5 guld sjaers);
de Elstbroeckerlaen - belend aan - een huijs, schuer, erve & boomgaert;
Erffgen - belend aan - een huijs, schuer, erve & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, schuer, erve & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21511-06-1670:
Jacob Karels de Vlieger (reeds overleden)
Marijtje Jacobs (reeds overleden)
een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert (omvang 3 hondt (omtrent); waarde 1125 guldens boven de belasting)

Cornelis Claes partner van Jannetje Jacobs;
Sijmen Jacobs Jongen Engel partner van Lijsbeth Jacobs;
Cornelis Jacobs kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Pieter Jacobs kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Jacob Jacobs kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Jannetje Jacobs kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Lijsbeth Jacobs kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Jan Jacobs de Vlieger kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Joost Cornelis van Diest - belast - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert (met 400 guldens);
Johan Vogel - heeft - d Erffgen;
Dirck Claes van Schravema - belend aan - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert;
Jan Jacobs de Vlieger - koper van - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert;
Cornelis Jacobs - verkoper van - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert (en overige erfgenamen);
de Elstbroeckerlaen - belend aan - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert;
d Erffgen - belend aan - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert;
de stadt Haerlem - belast - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert (met een erffpacht van 5 guldens sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21510-09-1680:
de heer Lieven van Loon raet ende oudt schepen der stadt Amsterdam, voor een vijffde part
vrouwe Anna van Loon wed, voor een vijffde part
den heer ende mr Willem Nieupoort (reeds overleden), in sjn leven raet ende rentmeester generaal van de domijnen van Noorthollandt
juffvrou Ammerentia van Veen weduwe
d heer Nicolaes van Loon (reeds overleden), in sijn leven raedt en schepen der stadt Amsterdam, voor een vijfde part
de heer en mr Willem Blaeu oudt schepen der stadt Amsterdam
de heer en mr Pieter van Loon advocaet voor den hove van Hollandt
d heer Pieter van Loon (reeds overleden), in sijn leven commissaris en bewinthebber van de Oostindische compagnie, voor het resterende vijffde part
d heer Nicolaes van Loon (reeds overleden), in sijn leven bulliu van Vosgel
den heer en mr Johannes Nieupoort raet en rentmeester generaal van de domeijnen van Noorthollndt
de heer en mr Willem van Loon (reeds overleden), in sijn leven raedt en scheppen der stadt Amsterdam, voor een vijffde part
de heer Hans van Loon (reeds overleden), in sijn leven bewinthebber van de Oostindische compagnie
de heer en mr Michiel ten Hove raet en pensionaris der stadt Haerlem mitsgaders hooge heemraedt van Rijnlandt
Anna Dircx wed
Gerrit Meesse (reeds overleden)
twee stucken landt (omvang 3 morgen 4 hondt 26 roeden; waarde 1500 guldens) gelegen aen de Elstbroeckerlaen inde jurisdictie van Hillegom

den heer ende mr Willem Nieupoort partner van vrouwe Anna van Loon;
d heer Nicolaes van Loon partner van juffvrou Ammerentia van Veen;
de heer en mr Willem Blaeu partner van joffvrou Anna van Loon;
de heer Jan Venckel partner van juffvrou Anna van Loon;
joffvrou Anna van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
den heer Johannes van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
juffvrou Maria van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
de heer Lieven van Loon kind van de heer Hans van Loon;
vrouwe Anna van Loon kind van de heer Hans van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van de heer Hans van Loon;
d heer Pieter van Loon kind van de heer Hans van Loon;
de heer en mr Willem van Loon kind van de heer Hans van Loon;
den heer en mr Johannes Nieupoort partner van juffvrou Maria van Loon;
de heer Maerten van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
juffvrouw Alida van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
juffvrou Anna van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
de heer Lieven van Loon - heeft in procuratie - vrouwe Anna van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - voog over de kinderen van - d heer Nicolaes van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - lasthebber van - den heer Johannes van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - lasthebber van - juffvrou Maria van Loon;
de heer Maerten van Loon - lasthebber van - juffvrou Anna van Loon;
de heer Maerten van Loon - lasthebber van - juffvrouw Alida van Loon;
de heer en mr Pieter van Loon - lastgever aan - de heer Maerten van Loon;
de heer Jan Six - eigenaar van - de Vaart;
Jan Willems van Velsen - belend aan - twee stucken landt;
Anna Dircx - belend aan - twee stucken landt;
Jan Willems van Velsen - belend aan - twee stucken landt;
de heer Lieven van Loon - verkoper van - twee stucken landt (en overige erfgenamen);
de heer en mr Michiel ten Hove - koper van - twee stucken landt;
d Elstbroeckerlaen - belend aan - twee stucken landt;
de Vaart - belend aan - twee stucken landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7110-01-1686:
vercocht tesamen voor 3150 guldens
Annetie Gerrits bejaerde dochter wonende tot Haerlem
Lambert Cornelisz Rijckaert bode alhier
mr Jan Verwer (reeds overleden)
d heer ten Hove pensionaris
Willem Adriaensz van Velsen (reeds overleden)
mr Francoij Valck (reeds overleden)
de Oustkamp lant (omvang 14 hondt (omtrent)) gelegen in Hillegom
t andere parthij lant (omvang 2 morgen (omtrent)) gelegen in Hillegom

Lambert Cornelisz Rijckaert - voogd van - Annetie Gerrits;
d heer Jan Six - belend aan - de Oustkamp lant;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - de Oustkamp lant;
d heer ten Hove - belend aan - t andere parthij lant;
Annetie Gerrits - verkoper van - de Oustkamp lant;
Annetie Gerrits - verkoper van - t andere parthij lant;
Leendert Aelberts van t Endt - koper van - de Oustkamp lant;
Leendert Aelberts van t Endt - koper van - t andere parthij lant;
Willem Adriaensz van Velsen - heeft - d Erffgenamen;
Doublet - heeft - Erffgen;
mr Francoij Valck - heeft - d Erffgen;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - de Oustkamp lant;
mr Jan Verwer - heeft - Erffgenamen;
Erffgenamen - belend aan - de Oustkamp lant;
de stadt Haerlem - belend aan - de Oustkamp lant;
den Heerewech - belend aan - de Oustkamp lant;
Erffgen - belast - de Oustkamp lant (11 stuijvers 12 penningen);
d Erffgenamen - belend aan - t andere parthij lant;
d Erffgen - belend aan - t andere parthij lant;
de Elstbroeckerlaen - belend aan - t andere parthij lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13919-03-1687:
d heer Johannes Heggeman medecina doctor
jof Maria Soutmans wonende binnen de stadt
Neeltgen Pieters wed
Jan Willemsz van Velsen (reeds overleden)
d heer Duijvens (reeds overleden), burgemeester
de Haverweijden twee stucken landt (omvang 2 morgen 4 hondt 21 roeden; waarde 2400 guldens) gelegen in den ambachte van Hillegom

d heer Johannes Heggeman partner van jof Maria Soutmans;
Jan Willemsz van Velsen partner van Neeltgen Pieters;
d heer Duijvens partner van de weduwe;
Neeltgen Pieters - belend aan - de Haverweijden twee stucken landt;
d heer Johannes Heggeman - belend aan - de Haverweijden twee stucken landt;
de weduwe - belend aan - de Haverweijden twee stucken landt;
d heer Johannes Heggeman - verkoper van - de Haverweijden twee stucken landt;
Joost Cornelis van Diest den oude - koper van - de Haverweijden twee stucken landt;
de Elstbroeckerlaen - belend aan - de Haverweijden twee stucken landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15115-02-1691:
Willem Simonsz van Velsen burger der stadt Haerlem
Floris Jansz van Opmeer wonende tot Heemstede
Johan Verwer (reeds overleden)
het Landt van Stilte een stuck landt (omvang 2 morgen 80 roeden (omtrent))
de Koij een stuck lant (omvang 1 morgen 3 hondt (omtrent))
de Oustkamp toekomende de stadt Haarlem

Willem Simonsz van Velsen - schuldig aan - Floris Jansz van Opmeer (1000 guldens wederom in sijn nootoirber bekeert);
d heer Jan Six - belend aan - het Landt van Stilte een stuck landt;
Jan Willems van Velsen - belend aan - het Landt van Stilte een stuck landt;
Gerrit Willemsz Heemskerck - belend aan - het Landt van Stilte een stuck landt;
d heer Jan Six - belend aan - de Koij een stuck lant;
d heer Jan Six - belend aan - de Koij een stuck lant;
Johan Verwer - heeft - de Erfgenamen;
de Grootesloot - belend aan - het Landt van Stilte een stuck landt;
de Elstbroeckerlaan - belend aan - het Landt van Stilte een stuck landt;
de Oustkamp - belend aan - de Koij een stuck lant;
het Houtlandt - belend aan - de Koij een stuck lant;
de Erfgenamen - eigenaar van - het Houtlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 930-10-1692:
Ariaentie Gijsen wonende inde Vogelesangh
Jan Willems van Velsen (reeds overleden)
een stuck weij off hoijlant (omvang 1 morgen 37 roeden (omtrent); waarde 630 gulden)

Willem Joosten van Diest - voogd van - Ariaentie Gijsen;
Neeltie Willems - belend aan - een stuck weij off hoijlant;
Arij Jans van Velsen - belend aan - een stuck weij off hoijlant;
Jan Willems van Velsen - heeft - d Erffgenamen;
Ariaentie Gijsen - verkoper van - een stuck weij off hoijlant;
Frans Aelberts Croon - koper van - een stuck weij off hoijlant;
de Elstbroeckerlaan - belend aan - een stuck weij off hoijlant;
d Erffgenamen - belend aan - een stuck weij off hoijlant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2302-02-1698:
ten huijse vande wed van Jan Cornelisz Roobol vercocht
Jan Cornelis Beijnsdorp (reeds overleden)
Jannetje Leenderts van Tent (reeds overleden)
Jan Six heer van Wimmenum en Vromade, oudt burgermeester ende raadt der stadt Amstelredam
d heer mr Pieter Dierquens bailliuw
een stuck weijlandt (omvang 2 morgen 64 roeden; waarde 1335 guldens) gelegen in Hillegom

Mees Jansz kind van Jan Cornelis Beijnsdorp en Jannetje Leenderts van Tent;
Aelbert Jans kind van Jan Cornelis Beijnsdorp en Jannetje Leenderts van Tent;
Lourisje Dircx van Sgravemade kind van Dirck Hendricxsz van Sgravemade en Sijtie Jans van Beijnsdorp;
Adriaan Pietersz van Woensel - voogd van - Lourisje Dircx van Sgravemade;
Jan Hendrixs Molesteech - voogd van - Lourisje Dircx van Sgravemade;
d heer mr Pieter Dierquens - belend aan - een stuck weijlandt;
Gerrit Willemsz Heemskerck - belend aan - een stuck weijlandt;
d heer mr Nicolaes Valck - belend aan - een stuck weijlandt;
Mees Jansz - verkoper van - een stuck weijlandt;
Aelbert Jans - verkoper van - een stuck weijlandt;
Lourisje Dircx van Sgravemade - verkoper van - een stuck weijlandt;
Jan Six - koper van - een stuck weijlandt;
de Elstbroeckerlaan - belend aan - een stuck weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7202-02-1698:
ten huijse van de wed van Jan Cornelis Roobol vercogt
Jan Cornelisz Beijnsdorp (reeds overleden)
Jannetie Leenderts van Tent (reeds overleden)
d heer Jan Six heer van Wimmenum en Vromade oudt burgemeester ende raatd der stadt Amstelredam
een stuck weijlant (omvang 1 morgen 4 hond 23 roeden; waarde 1065 gulden)

Mees Jansz Beijnsdorp kind van Jan Cornelisz Beijnsdorp en Jannetie Leenderts van Tent;
Aelbert Jansz kind van Jan Cornelisz Beijnsdorp en Jannetie Leenderts van Tent;
Lourisje Dircx van Sgravemade kind van Dirck Hendricxsz van Sgravemade en Sijtie Jans Beijnsdorp;
Adriaan Pietersz van Woensel - voogd van - Lourisje Dircx van Sgravemade;
Jan Hendricxsz Moolensteech - voogd van - Lourisje Dircx van Sgravemade;
d heer Jan Six - koper van - een stuck weijlant;
d heer Jan Six - belend aan - een stuck weijlant;
d heer Jan Six - belend aan - een stuck weijlant;
d heer Jan Six - belend aan - een stuck weijlant;
Mees Jansz Beijnsdorp - verkoper van - een stuck weijlant;
Aelbert Jansz - verkoper van - een stuck weijlant;
Lourisje Dircx van Sgravemade - verkoper van - een stuck weijlant;
de Elstbroeckerlaan - belend aan - een stuck weijlant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7310-06-1698:
een stuck weijlandt (omvang 2 morgen 83 roeden; waarde 1350 caroli guldens)

Willem Simons van Velsen - verkoper van - een stuck weijlandt;
Gerrit Willems Heemskerck - koper van - een stuck weijlandt;
d heer Jan Six - belend aan - een stuck weijlandt;
Gerrit Willems Heemskerck - belend aan - een stuck weijlandt;
de Groote Sloot - belend aan - een stuck weijlandt;
de Elstbroeckerlaan - belend aan - een stuck weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7721-12-1698:
landt (omvang 2 morgen 83 roeden) gelegen inden Elstbroeker polder, onderpand voor de schuld

Gerrit Willemsz Heemskerck - schuldig aan - Jan Cornelisz van Bourgoinge (400 caroli guldens);
Gerrit Willemsz Heemskerck - eigenaar van - landt;
heer Jan Six - belend aan - landt;
Gerrit Willems - belend aan - landt;
de Groote Sloot - belend aan - landt;
de Elstbroeckerlaan - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7823-09-1701:
Claes Pieten Lant een stuck lant (omvang 1140 roeden)

Gerrit Willemsz Heemskerck - schuldig aan - Huich Cornelisz van Moerkerken (500 caroli guldens);
Gerrit Willemsz Heemskerck - belend aan - Claes Pieten Lant een stuck lant;
de Groote Sloot - belend aan - Claes Pieten Lant een stuck lant;
de Bultelaan - belend aan - Claes Pieten Lant een stuck lant;
de Elstbroeckerlaan - belend aan - Claes Pieten Lant een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 112