Genealogie project object weergeven

een woning boomgaard en landerijen (20,3176 ha)18-04-1677:
de wooninge & landerijen zijn bij scheijdinge tussen haer & haere kinderen gewonnen bij de voornoemde Ackersloot aanbedeelt aan Agnieta van Aijtha
Nicolaes Uijttenbosch woonende in Hillegom
d heer Johan Ackersloot (reeds overleden)
Jacob van Ringh advocaet woonende tot Amstd
d heer advocaet Buijs tot Amsterdam
een hofstede & wooninge (omvang 23 morgen 5 hond 18 roeden) met het getimmerde potinge & plantinge daer opstaende & de landerijen daer aen behoorende, gelegen inde ambachte van Hillegom, over duijn aende loosterwech, onderpand voor de schuld
het Oude Mannen Huijs tot Haerlem
de Schouwateringe genaamt de Vaert

Nicolaes Uijttenbosch partner van Agnieta van Aijtha;
d heer Johan Ackersloot partner van Agnieta van Aijtha;
Nicolaes Uijttenbosch - schuldig aan - Jacob van Ringh (4000 caroli guldens);
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - eigenaar van - de Duijnen;
d heer advocaet Buijs - belend aan - een hofstede & wooninge;
Agnieta van Aijtha - eigenaar van - een hofstede & wooninge;
de Vaert & T Jaagpad - belend aan - een hofstede & wooninge (ten wedersijde);
het Oude Mannen Huijs - belend aan - een hofstede & wooninge;
de Duijnen - belend aan - een hofstede & wooninge;
de Schouwateringe - belend aan - een hofstede & wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2028-01-1679:
juffv Agnieta van Eijta weduwe
d heer mr Johan Akersloot (reeds overleden), in sijn leven raedt & out schepen der stadt Haerlem
een wooninge (omvang 23 morgen 5 hond 18 roeden; waarde 10000 caroli guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom over duijn aende Loosterwech, belast met een erffpacht van 9 guld
het Oudemannen Huijs tot Haerlem
de Schouweteringe genaemt de Vaert

Nicolaes Uijttenbos partner van juffv Agnieta van Eijta;
d heer mr Johan Akersloot partner van juffv Agnieta van Eijta;
juffv Agnieta van Eijta - verkoper van - een wooninge;
d heer Maerten Akersloot - koper van - een wooninge;
den advocaet Buijs - belend aan - een wooninge (voorheen Pr Cornelis Son);
het Oudemannen Huijs - belend aan - een wooninge;
de Duijnen van Jonch van Sijpesteijn - belend aan - een wooninge;
de Schouweteringe - belend aan - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3219-12-1681:
Marten Akersloot burger tot Haerlem jegenwoordigh wonende inden banne van Schoten
Pieter Rijcke mede burger ende inwoonder tot Haerlem
een woninge boomgaert ende landerijen (omvang 23 morgen (omtrent)) met de huijsinge daerop staende, leggende inden banne van Hillegom, streckende van t duijn oostwaerts naert westen toe over de Leijtse vaert, onderpand voor de schuld
de regenten vant Out Mannen Huijs tot Haerlem

Marten Akersloot - schuldig aan - Pieter Rijcke (1200 gulden in sijn noot en oirbor verstreckt, en 800 guldens in sijn noot en oirbor verstreckt in andere akte dd 12-3-1682 (Afb 88));
de heer mr Paulus Buijs - belend aan - een woninge boomgaert ende landerijen;
Marten Akersloot - eigenaar van - een woninge boomgaert ende landerijen;
de regenten vant Out Mannen Huijs - belend aan - een woninge boomgaert ende landerijen;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 86