Genealogie project object weergeven

het Oude Manhuijs00-00-1652:
het Oudeman huijs tot Haerlem
land 243 (omvang vi morgen iii hont xlii roeden)

Jan Adriaens Hits - gebruiker van - land 243;
het Oudeman huijs - eigenaar van - land 243;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5100-00-1652:
het Oudeman huijs tot Haerlem
land 244 (omvang vii morgen iii hont lxxii roeden)

Jan Adriaens Hits - gebruiker van - land 244;
het Oudeman huijs - eigenaar van - land 244;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5100-00-1652:
het oudeman huijs tot Haerlem
land 249c (omvang iiii morgen)

Jan Adriaens - gebruiker van - land 249c;
het oudeman huijs - eigenaar van - land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5200-00-1656:
het Oudeman huijs tot Haerlem
land 243 (omvang vi morgen iii hont xlii roeden)

Pr Gerrits - gebruiker van - land 243;
het Oudeman huijs - eigenaar van - land 243;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13600-00-1656:
het Oudeman huijs tot Haerlem
land 244 (omvang vii morgen iii hont lxxii roeden)

Pr Gerrits - gebruiker van - land 244;
het Oudeman huijs - eigenaar van - land 244;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13600-00-1656:
land 245a (omvang ii morgen i hont)

Pieter Gerrits - gebruiker van - land 245a;
t' Oudeman huijs - eigenaar van - land 245a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13700-00-1656:
de Haverweij land 248b (omvang i morgen ii hont)

t' Oudeman huijs - eigenaar van - de Haverweij land 248b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13700-00-1656:
het Oude Mannenhuijs tot Haerlem

het Oude Mannenhuijs - eigenaar van - land 272;

Bron: Hillegom Landkaart A4661 165600-00-1656:
het Oude Mannenhuijs tot Haerlem

het Oude Mannenhuijs - eigenaar van - land 273;

Bron: Hillegom Landkaart A4661 165600-00-1656:
het Oude Mannenhuijs tot Haerlem

het Oude Mannenhuijs - eigenaar van - land 274;

Bron: Hillegom Landkaart A4661 165600-00-1656:
het Oude Manhuijs tot Haerlem

het Oude Manhuijs - eigenaar van - land 278;

Bron: Hillegom Landkaart A4662 165616-03-1658:
Anna Dircxdr wed
Gerrit Meessen (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
lant (omvang 2 morgen 44 roeden; waarde 1800 guldens) gelegen in Hillegum
Oudeman huijs tot Haerlem

Gerrit Meessen partner van Anna Dircxdr;
Hendrick Meessen Molesteech - voogd van - Anna Dircxdr;
Anna Dircxdr - verkoper van - lant;
d heer Johan Sicx - koper van - lant;
jofvrou Buijtewech - belend aan - lant;
de vaert - belend aan - lant;
Oudeman huijs - belend aan - lant;
Oudeman huijs - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2517-07-1658:
Jan Adriaens van Bredenrode duijnmeijer
een stuck lant (omvang 1 morgen 86 roeden (omtrent); waarde 350 guldens)
t Oudemanhuijs tot Haerlem

d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Wildernisse van d heer Sijpesteijn;
Leendert Bruijns van der Bijl - koper van - een stuck lant;
Jan Adriaens van Bredenrode - verkoper van - een stuck lant;
t Oudemanhuijs - belend aan - een stuck lant;
t Oudemanhuijs - belend aan - een stuck lant;
de Wildernisse van d heer Sijpesteijn - belend aan - een stuck lant;
de Wildernisse van d heer Sijpesteijn - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3600-00-1660:
het Oudeman huijs tot Haerlem
land 243 (omvang vi morgen iii hont xlii roeden)

Pr Gerrits - gebruiker van - land 243;
het Oudeman huijs - eigenaar van - land 243;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6300-00-1660:
het Oudeman huijs tot Haerlem
land 244 (omvang vii morgen iii hont lxxii roeden)

Pr Gerrits - gebruiker van - land 244;
het Oudeman huijs - eigenaar van - land 244;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6300-00-1660:
land 245a (omvang ii morgen i hont)

Pr Gerrits - gebruiker van - land 245a;
t' Oudeman huijs - eigenaar van - land 245a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6400-00-1660:
land 248b (omvang i morgen ii hont)

t' Oudeman huijs - eigenaar van - land 248b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6400-00-1660:
het oudeman huijs tot Haerlem
land 249c (omvang iiii morgen)

Jan Arijens - gebruiker van - land 249c;
het oudeman huijs - eigenaar van - land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6500-00-1664:
het Oudeman huijs tot Haerlem
land 243 (omvang vi morgen iii hont xlii roeden)

Pieter Gerritsz - gebruiker van - land 243;
het Oudeman huijs - eigenaar van - land 243;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15600-00-1664:
het Oudeman huijs tot Haerlem
land 244 (omvang vii morgen iii hont lxxii roeden)

Pieter Gerritsz - gebruiker van - land 244;
het Oudeman huijs - eigenaar van - land 244;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15600-00-1664:
land 245a (omvang iii morgen i hont)

Pieter Gerritsz - gebruiker van - land 245a;
t' Oudeman huijs - eigenaar van - land 245a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15700-00-1664:
land 245b (omvang i morgen v hont xx roeden)

Pieter Gerritsz - gebruiker van - land 245b;
t' Oudeman huijs - eigenaar van - land 245b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15700-00-1664:
uijt drije voorgaende partijen
land 248b (omvang i morgen ii hont)

t' Oudeman huijs - eigenaar van - land 248b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15700-00-1664:
het oudeman huijs tot Haerlem
land 249c (omvang iiii morgen)

Jan Ariaens - gebruiker van - land 249c;
het oudeman huijs - eigenaar van - land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15811-06-1664:
Anna Dircx weduwe
Gerrit Meesz (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode
Annetje Gerrits onmondige dochter
mr Michiel de With advocaet woont tot Amsterdam
een stuck weij of hoijlandt (omvang 340 roeden; waarde 396 guldens 13 stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegom
t Oude Manhuijs tot Haerlem

Gerrit Meesz partner van Anna Dircx;
Annetje Gerrits kind van Gerrit Meesz en Anna Dircx;
Pieter Jans Pol - voogd van - Anna Dircx;
Hendrick Meesses Molesteech - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
Leendert Aelbertsz - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
mr Michiel de With - koper van - een stuck weij of hoijlandt;
Anna Dircx - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
Annetje Gerrits - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
joffvrou Buijtenwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
t Oude Manhuijs - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
den Treckwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
de Oude Vaert - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14029-08-1665:
Leendert Bruijnse van der Bijl woonende alhier
heer en mr Cornelis Fannius raedt ordinaris inden hove van Hollant, Zeelandt & Vrieslandt
jr van Sijpesteijn (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 1 morgen 86 roeden; waarde 200 caroli guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom
t Oude Manhuijs tot Haerlem

jr van Sijpesteijn - voorheen eigenaar van - de Wildernisse;
heer en mr Cornelis Fannius - eigenaar van - de Wildernisse;
Leendert Bruijnse van der Bijl - verkoper van - een stuck lant;
heer en mr Cornelis Fannius - koper van - een stuck lant;
t Oude Manhuijs - belend aan - een stuck lant;
t Oude Manhuijs - belend aan - een stuck lant;
de Wildernisse - belend aan - een stuck lant;
de Wildernisse - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16029-08-1665:
Leendert Bruijnse van der Bijl woonende alhier
heer en mr Cornelis Fannius raedt ordinaris inden hove van Hollant, Zeelandt & Vrieslandt
jr van Sijpesteijn (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 1 morgen 86 roeden; waarde 200 caroli guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom
t Oude Manhuijs tot Haerlem

jr van Sijpesteijn - voorheen eigenaar van - de Wildernisse;
heer en mr Cornelis Fannius - eigenaar van - de Wildernisse;
Leendert Bruijnse van der Bijl - verkoper van - een stuck lant;
heer en mr Cornelis Fannius - koper van - een stuck lant;
t Oude Manhuijs - belend aan - een stuck lant;
t Oude Manhuijs - belend aan - een stuck lant;
de Wildernisse - belend aan - een stuck lant;
de Wildernisse - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16000-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oud Manhuijs tot Haerlem
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxii roeden lxii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 243a;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6300-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oud Manhuijs tot Haerlem
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6300-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oud Manhuijs tot Haerlem
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6300-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Deckers Landt land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Deckers Landt land 245;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Deckers Landt land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6400-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oud Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit @ de twee voorgaende partijen

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 248;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6400-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 249b;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6500-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
land 249c (omvang iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 249c;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6500-00-1672:
t Oude Manhuijs tot Haerlem
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15800-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15800-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15800-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Deckers Landt land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Deckers Landt land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckers Landt land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15900-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit @ de twee voorgaende partijen

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15900-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249b;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16000-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249c (omvang iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249c;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16000-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6300-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6300-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6300-00-1676:
Deckers Landt land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Deckers Landt land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckers Landt land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6400-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit @ de twee voorgaende partijen

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6400-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249b;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6500-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249c (omvang iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249c;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6518-04-1677:
de wooninge & landerijen zijn bij scheijdinge tussen haer & haere kinderen gewonnen bij de voornoemde Ackersloot aanbedeelt aan Agnieta van Aijtha
Nicolaes Uijttenbosch woonende in Hillegom
d heer Johan Ackersloot (reeds overleden)
Jacob van Ringh advocaet woonende tot Amstd
d heer advocaet Buijs tot Amsterdam
een hofstede & wooninge (omvang 23 morgen 5 hond 18 roeden) met het getimmerde potinge & plantinge daer opstaende & de landerijen daer aen behoorende, gelegen inde ambachte van Hillegom, over duijn aende loosterwech, onderpand voor de schuld
het Oude Mannen Huijs tot Haerlem
de Schouwateringe genaamt de Vaert

Nicolaes Uijttenbosch partner van Agnieta van Aijtha;
d heer Johan Ackersloot partner van Agnieta van Aijtha;
Nicolaes Uijttenbosch - schuldig aan - Jacob van Ringh (4000 caroli guldens);
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - eigenaar van - de Duijnen;
d heer advocaet Buijs - belend aan - een hofstede & wooninge;
Agnieta van Aijtha - eigenaar van - een hofstede & wooninge;
de Vaert & T Jaagpad - belend aan - een hofstede & wooninge (ten wedersijde);
het Oude Mannen Huijs - belend aan - een hofstede & wooninge;
de Duijnen - belend aan - een hofstede & wooninge;
de Schouwateringe - belend aan - een hofstede & wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2028-01-1679:
juffv Agnieta van Eijta weduwe
d heer mr Johan Akersloot (reeds overleden), in sijn leven raedt & out schepen der stadt Haerlem
een wooninge (omvang 23 morgen 5 hond 18 roeden; waarde 10000 caroli guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom over duijn aende Loosterwech, belast met een erffpacht van 9 guld
het Oudemannen Huijs tot Haerlem
de Schouweteringe genaemt de Vaert

Nicolaes Uijttenbos partner van juffv Agnieta van Eijta;
d heer mr Johan Akersloot partner van juffv Agnieta van Eijta;
juffv Agnieta van Eijta - verkoper van - een wooninge;
d heer Maerten Akersloot - koper van - een wooninge;
den advocaet Buijs - belend aan - een wooninge (voorheen Pr Cornelis Son);
het Oudemannen Huijs - belend aan - een wooninge;
de Duijnen van Jonch van Sijpesteijn - belend aan - een wooninge;
de Schouweteringe - belend aan - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3200-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6300-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6300-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6300-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Deckers Landt land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Deckers Landt land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckers Landt land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6400-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit @ de twee voorgaende partijen

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6400-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6500-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249c (omvang iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249c;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6526-02-1682:
op den xix januarij 1682 tot Haerlem in een herberge van den Haen publijckelick onder meerder partijen leggende inden ambachte ofte jurisdictie van Noortwijckerhout in een massa vercocht
de heer en mr Michiel de Witte advocaet wonende tot Amsterdam
d heer mr Salomon van Echten oudt schepen tot Haerlem
een stuck weij ofte hoijlandt (omvang 340 roeden) leggende inden ambachte van Hillegom tusschen de treckwech van Haerlem op Leijden ende de Hoogeveensche ofte Schouwweteringe
t Oude Mannen Huijs tot Haerlem
een stuck lant (omvang 290 roeden) leggende twee campen noortwaerts van het voorsz stuck met het huijsken tegenwoordigh daer op staende
noch een stuck lant (omvang 1 morgen 2 hondt) leggende twee campen noortwaerts van het voorgaende

juff Buijtenwech - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlandt;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - een stuck weij ofte hoijlandt;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - een stuck lant;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - een stuck lant;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - noch een stuck lant;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - noch een stuck lant;
de heer Nicolaes Tierck - belend aan - een stuck lant;
Geertje Meessen - belend aan - een stuck lant;
d heer Cousebant - belend aan - noch een stuck lant;
van Deijl - belend aan - noch een stuck lant;
t Oude Mannen Huijs - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - noch een stuck lant;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - noch een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8700-00-1684:
Jan Arijens Corsteman 4 junij 1681
t Oude Manhuijs tot Haerlem
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet)

Jan Arijens Corsteman - gebruiker van - land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 15800-00-1684:
Jan Corsteman 4 junij 1681
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Jan Corsteman - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 15800-00-1684:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 15800-00-1684:
Deckerslandt land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Jan Corsteman - gebruiker van - Deckerslandt land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckerslandt land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 15900-00-1684:
Jan Corsteman 4 junij 1681
t Oude Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit @ de twee voorgaende partijen

Jan Corsteman - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 15900-00-1684:
Jan Corsteman 4 junij 1681
Schoudt Roelen Lant land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Jan Corsteman - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16000-00-1684:
Jan Corsteman 4 junij 1681
Schoudt Roelen Lant land 249c (omvang iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Jan Corsteman - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249c;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16000-00-1688:
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet)

t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6400-00-1688:
Jan Corsteman 4 junij 1681
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Jan Corsteman - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6400-00-1688:
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6400-00-1688:
Deckers Landt land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Jan Corsteman - gebruiker van - Deckers Landt land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckers Landt land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6500-00-1688:
Jan Corsteman 4 junij 1681
t Oude Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit @ de twee voorgaende partijen

Jan Corsteman - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6500-00-1688:
Schoudt Roelenlant land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelenlant land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6600-00-1688:
Schoudt Roelenlant land 249c (omvang iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet)

t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelenlant land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6600-00-1692:
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet)

t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16100-00-1692:
Jan Corsteman 4 junij 1681
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Jan Corsteman - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16100-00-1692:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16100-00-1692:
Deckers Land land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Jan Corsteman - gebruiker van - Deckers Land land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckers Land land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16200-00-1692:
Jan Corsteman 4 junij 1681
t Oude Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit @ de twee voorgaende partijen

Jan Corsteman - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16200-00-1692:
Jan Corsteman 4 junij 1681
Schouts Roelenland land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Jan Corsteman - gebruiker van - Schouts Roelenland land 249b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Roelenland land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16300-00-1692:
Jan Corsteman 4 junij 1681
Schouts Roelenland land 249c (omvang iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Jan Corsteman - gebruiker van - Schouts Roelenland land 249c;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Roelenland land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16300-00-1696:
Jan Arijens Korsteman 4 junij 1681
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet)

Jan Arijens Korsteman - gebruiker van - land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6300-00-1696:
Jan Corsteman 4 junij 1681
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Jan Corsteman - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6300-00-1696:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6300-00-1696:
Deckers Land land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Jan Corsteman - gebruiker van - Deckers Land land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckers Land land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6400-00-1696:
Jan Corsteman 4 junij 1681
t Oude Manhuijs bij koop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit & twee voorgaende partijen

Jan Corsteman - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6400-00-1696:
Jan Corsteman 4 junij 1681
Schoud Roeland land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Jan Corsteman - gebruiker van - Schoud Roeland land 249b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schoud Roeland land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6500-00-1696:
Jan Corsteman 4 junij 1681
Schoud Roeland land 249c (omvang iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Jan Corsteman - gebruiker van - Schoud Roeland land 249c;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schoud Roeland land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6500-00-1697:
den 8 jan 1699 ontfangen 92-4-0
t Oude Manhuijs tot Haerlem
een huijs met lant (omvang 24 morgen 57 roeden) 88-14-0 en 3-10-0

Jan Arijse Corstenman - gebruiker van - een huijs met lant;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - een huijs met lant;

Bron: Hillegom Verponding 1697 Afb 300-00-1704:
t Oude Manhuijs tot Haarlem
land 243 (omvang vi morgen iii hont xlii roeden)

t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 12800-00-1704:
dit is in twee partijen verdeelt
Schouts Looster land 244 (omvang vii morgen iii hont lxxii roeden)

t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 12800-00-1704:
Deckkers Land land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckkers Land land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 12800-00-1704:
Haverweij land 246 (omvang ii morgen iiii hont xvi roeden)

d hr raatsheer Fannius - eigenaar van - Haverweij land 246;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Haverweij land 246;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 12800-00-1704:
land 247 (omvang iiii morgen xx roeden)

d hr raatsheer Fannius - eigenaar van - land 247;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 247;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 12800-00-1704:
land 248 (omvang iii morgen iiii hont lxxi roeden)

d hr raatsheer Fannius - eigenaar van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 12800-00-1712:
Jan Corsteman 4 junij 1681
t Oude Manhuijs tot Haarlem
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet)

Jan Corsteman - gebruiker van - land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6300-00-1712:
Jan Costeman 4 junij 1681
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Jan Costeman - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6300-00-1712:
Gerrit Jacobs Croon 1666
land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6300-00-1712:
Deckers Lant land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Gerrit Jacobse Croon - gebruiker van - Deckers Lant land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckers Lant land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6400-00-1712:
Jan Costeman 4 junij 1681
t Oude Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit & twee voorgaande partijen

Jan Costeman - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6400-00-1712:
Jan Costeman 4 junij 1681
Schout Roelenlant land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Jan Costeman - gebruiker van - Schout Roelenlant land 249b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schout Roelenlant land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6500-00-1712:
Jan Costeman 4 junij 1681
Schout Roelenlant land 249c (omvang iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Jan Costeman - gebruiker van - Schout Roelenlant land 249c;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schout Roelenlant land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6500-00-1720:
t Oude Manhuijs tot Haarlem
land 243a (omvang iv morgen iv hont xliii roeden lxiii voet)

Adriaan Janz Velsen - gebruiker van - land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6300-00-1720:
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Adriaan Janz Velsen - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6300-00-1720:
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xl voet)

Adriaan Janz Velsen - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6300-00-1720:
Deckers Lant land 245 (omvang iv morgen xx roeden)

Adriaan Janz Velsen - gebruiker van - Deckers Lant land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckers Lant land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6400-00-1720:
t Oude Manhuijs bij koop
land 248 (omvang i morgen ii hont) uijt dit ende twee voorgaande partijen

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6400-00-1720:
Schout Roelenlant land 249b (omvang ii morgen vii roeden xcviii voet)

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - Schout Roelenlant land 249b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schout Roelenlant land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6500-00-1720:
Schout Roelenlant land 249c (omvang iii morgen i hont xxvii roeden xliii voet)

Adriaan Janse van Velsen - gebruiker van - Schout Roelenlant land 249c;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schout Roelenlant land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6500-00-1724:
t Oude Manhuijs tot Haarlem
land 243a (omvang iv morgen iv hont xliii roeden lxiii voet)

t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15700-00-1724:
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15700-00-1724:
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xl voet)

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15700-00-1724:
Dekkers Land land 245 (omvang iv morgen xx roeden)

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - Dekkers Land land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Dekkers Land land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15800-00-1724:
Adriaan Janse Velsen voornt
t Oude Manhuijs bij koop
land 248 (omvang i morgen ii hont) uijt dit ende twee voorgaande partijen

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15800-00-1724:
Schout Roelenland land 249b (omvang ii morgen vii roeden xcviii voet)

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - Schout Roelenland land 249b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schout Roelenland land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15900-00-1724:
Adriaan Janse Velsen voornt
Schout Roelenland land 249c (omvang iii morgen i hont xxvii roeden xliii voet)

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - Schout Roelenland land 249c;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schout Roelenland land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15900-00-1728:
t Oude Manhuijs tot Haarlem
land 243a (omvang iv morgen iv hont xliii roeden lxiii voet)

Adriaan Janse van Velsen - gebruiker van - land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6300-00-1728:
t Oude Manhuijs voorz
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6300-00-1728:
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xl voet)

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6300-00-1728:
t Oude Manhuijs bij koop
land 248 (omvang i morgen ii hont) uijt dit ende twee voorgaande partijen

Adriaan Janse van Velsen - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6400-00-1728:
Schout Roelenland land 249b (omvang ii morgen vii roeden xcviii voet)

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - Schout Roelenland land 249b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schout Roelenland land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6500-00-1728:
Adriaan Janse Velsen voorn
Schout Roelenland land 249c (omvang iii morgen i hont xxvii roeden xliii voet)

Adriaan Janse Velsen - gebruiker van - Schout Roelenland land 249c;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schout Roelenland land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6500-00-1732:
t Oude Manhuijs tot Haarlem
Assendelfs Weij land 243a (omvang iv morgen iv hont xliii roeden lxiii voet)

Jan Adriaanse van Velsen - gebruiker van - Assendelfs Weij land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Assendelfs Weij land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 15700-00-1732:
t Oude Manhuijs voorz
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Jan Adriaanse Velsen - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 15700-00-1732:
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xl voet)

Jan Adriaanse Velsen - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 15700-00-1732:
t Oude Manhuijs bij koop
land 248 (omvang i morgen ii hont) uijt dit ende twee voorgaande partijen

Jan Adriaanse van Velsen - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 15800-00-1732:
Schout Roelenland land 249b (omvang ii morgen vii roeden xcviii voet)

Jan Adriaanse Velsen - gebruiker van - Schout Roelenland land 249b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schout Roelenland land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 15900-00-1732:
Jan Adriaanse van Velsen voorn
Schout Roelenland land 249c (omvang iii morgen i hont xxvii roeden xliii voet)

Jan Adriaanse van Velsen - gebruiker van - Schout Roelenland land 249c;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schout Roelenland land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 159