Genealogie project object weergeven

de Houttuin30-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde - voogd van - Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl - belend aan - de Banneweij;
Trijntje Arijens - eigenaar van - landt;
Hans van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt - belend aan - landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel - belend aan - de Banneweij;
d heer Arijen Kies - belend aan - de Banneweij;
Pietertje Arijens - eigenaar van - de Banneweij;
Willem Arijens - eigenaar van - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Willem Arijens - eigenaar van - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema - belend aan - de Hoeckweij;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn - belend aan - de Banneweij;
de Erffgen - belend aan - landt;
de Weerlaen - belend aan - landt;
s dorps Houttuijn - belend aan - een huijs;
t Molensteechje - belend aan - een huijs;
Margriettelaen - belend aan - de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom - belend aan - Swaentjes Landt;
de Leeck - belend aan - Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7123-05-1670:
Jan Louwerisz houtcooper op de Oude Weteringe
Willem Adriaens van Duijndam timmerman alhier
Pieter Louwerisz houtcooper op de Oude Weteringe
een huijs & erff staende & gelegen in de dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck lant (omvang 2 morgen (omtrent)) gelegen in Hillegom, onderpad voor de schuld

Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Pieter Louwerisz (750 car guldens, geroyeert opten 5 meij 1672);
Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Jan Louwerisz;
Aelbert Barentsz - belend aan - een huijs & erff;
Aelbert Barentsz - belend aan - een huijs & erff;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck lant;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck lant;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een huijs & erff;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een stuck lant;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;
de Treckwech - belend aan - een stuck lant;
Margrietenlaen - belend aan - een stuck lant;
den Houttuijn - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21210-12-1672:
Willem Adriaens van Duijndam timmerman tot Hillegom
Cornelis van Leeck (reeds overleden), zal
een huijs ende erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand van de schuld

Cornelis van Leeck - heeft - d Erffgenamen;
d Petrus van Staveren - voogd van - d Erffgenamen;
Leendert Jans Noelmans - voogd van - d Erffgenamen;
Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - d Erffgenamen (450 car guldens, betaelt sijnde den 5 april 1679);
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een huijs ende erff;
Lijdea Bake - belend aan - een huijs ende erff;
Lijdea Bake - belend aan - een huijs ende erff;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs ende erff;
den Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24023-01-1673:
Willem Adriaensz Duijndam timmerman alhier
Jacob Jacobsz Croon houtkooper tot Haerlem
een huijs mette erve staende & leggende binnen het dorp van Hillegom, onderpand van de scheld

Willem Adriaensz Duijndam - schuldig aan - Jacob Jacobsz Croon (450 guldens in sijnen noodt oirbaer verstreckt, geroyeert opten 5 april 1679);
Lijdea Baken - belend aan - een huijs mette erve;
Lijdea Baken - belend aan - een huijs mette erve;
Willem Adriaensz Duijndam - eigenaar van - een huijs mette erve;
den Houttuijn - belend aan - een huijs mette erve;
den Molensteech - belend aan - een huijs mette erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24217-05-1676:
vercocht opten tweeden maert 1676
Arent van der Bijl curator van de geabondonneerde boedel & goederen
Jan Dirxsz Roebergen curator van de geabondonneerde boedel & goederen
Willem Adriaans Duijndam (reeds overleden)
een huijs ende erf (waarde 1300 caroli guldens) staande ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Arent van der Bijl - curator van - Willem Adriaans Duijndam;
Jan Dirxsz Roebergen - curator van - Willem Adriaans Duijndam;
Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Arent van der Bijl (1300 caroli guldens in apart akte dd 17 mei 1676, betaelt sijnde actum den 28 april 1679);
Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Jan Dirxsz Roebergen (in apart akte dd 17 mei 1676);
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs ende erf;
Jan Dirxsz Roebergen - koper van - een huijs ende erf;
Floris Pieters Duijndam - koper van - een huijs ende erf;
Jan Bosch - belend aan - een huijs ende erf;
Jan Bosch - belend aan - een huijs ende erf;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs ende erf;
Lijtwech - belend aan - een huijs ende erf;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erf;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 312-05-1677:
Pieter Jans van Campen (reeds overleden), in sijn leven gerechts bode van Hillegom
Lijsbeth Lambertsdr (reeds overleden)
Willem Jansz Bierman woonende alhier
Machtelt Pieters (reeds overleden)
een huijs & erff (waarde 945 guldens)

Lijsbeth kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Daniel kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Wijllemijntje kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Joost Cornelise partner van Maijcken Willems de Haes;
Jacob Mouris partner van Neeltje Pieters;
Cornelis van Geestdorp partner van Maria Pieters;
Lijsbeth kind van Joost Pieters van Campen en Catharina Jans;
Lijsbeth Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Machtelt Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Neeltje Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Maria Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Joost Pieters van Campen kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Arent van der Bijl - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Lijsbeth;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Daniel;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Wijllemijntje;
Cornelis van Geestdorp - voogd van - Lijsbeth;
Frans Verham - voogd van - Lijsbeth;
Willem Jansz Bierman - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erfgenamen 945 guldens, in aparte akte dd 12-05-1677, geroyeert den 20 november 1697 door Willem Janse Bierman);
Jan Bos - belend aan - een huijs & erff;
Lijsbeth Bruijne - belend aan - een huijs & erff;
Willem Jansz Bierman - koper van - een huijs & erff;
Lijsbeth Pieters - verkoper van - een huijs & erff (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - belend aan - een huijs & erff (en overige erven);
den Houttuijn - belend aan - een huijs & erff;
een huijs & erff - vrije doorgang tot - den Molesteech;
d Abdije van Leeuwenhorst - belast - een huijs & erff (met een erffpacht van 10 stuijvers sjaaers);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1612-05-1677:
vercocht opten elffden januarij 1677
Willem Danielsz de Haes (reeds overleden)
Machtelt Pieters (reeds overleden)
Lijsbeth minderjarig
Lijsbeth Lamberts (reeds overleden)
Pieter Jansz van Campen (reeds overleden), bode alhier
twee huijsen metten erve (waarde 1130 guldens) annex den anderen

Lijsbeth kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Daniel kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Willemijntje kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Joost Cornelis partner van Maijcken Willems de Haes;
Jacob Mouris partner van Neeltje Pieters;
Cornelis van Geestdorp partner van Maria Pieters;
Lijsbeth kind van Joost Pietersz van Campen en Catharina Jans;
Lijsbeth Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Machtelt Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Neeltje Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Maria Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Joost Pietersz van Campen kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Huijch Cornelis van Moerkercken - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erven 1130 guldens, in aparte akte dd 12-05-1677);
Louris Maartensz Croon - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erven, in aparte akte dd 12-05-1677);
Arent van der Bijl - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Lijsbeth;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Daniel;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Willemijntje;
Cornelis van Geestdorp - voogd van - Lijsbeth;
Frans Verham - voogd van - Lijsbeth;
Lijsbeth Pieters - belend aan - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - belend aan - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - verkoper van - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Huijch Cornelis van Moerkercken - koper van - twee huijsen metten erve;
Louris Maartensz Croon - koper van - twee huijsen metten erve;
Lijsbeth Bruijnen - belend aan - twee huijsen metten erve;
Dammis Achiase - belend aan - twee huijsen metten erve;
den Houttuijn - belend aan - twee huijsen metten erve;
den Heerenwech - belend aan - twee huijsen metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1812-06-1677:
huijs & erve staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Jan Barents Pickaert (400 guldens, geroyeert actum den 7 meij 1705);
Jan van den Bosch - belend aan - huijs & erve;
Jan van den Bosch - belend aan - huijs & erve;
Floris Pieters Duijndam - eigenaar van - huijs & erve;
den Heerenwech - belend aan - huijs & erve;
Houttuijn - belend aan - huijs & erve;
de Molesteech - belend aan - huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2203-05-1679:
Grietje Jans weduwe
Floris Pieters Duijndam (reeds overleden)
huijs & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Floris Pieters Duijndam partner van Grietje Jans;
Eeuwout Leenderts van Rommerswael - voogd van - Grietje Jans;
Grietje Jans - schuldig aan - Leendert Aelbertsz van Tent (200 guldens);
Jan Bosch - belend aan - huijs & erff;
Jan Bosch - belend aan - huijs & erff;
den Houtthuijn - belend aan - huijs & erff;
den Lijtwecht - belend aan - huijs & erff;
den Molensteech - belend aan - huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3707-08-1680:
opten sevende december 1679 vercocht
Grietje Jans (reeds overleden), overleden tot Hillegom
Floris Pieters Duijndam (reeds overleden), overleden tot Hillegom
een huijs & erve (waarde 980 guldens) staende inden dorpe van Hillegom

Floris Pieters Duijndam partner van Grietje Jans;
Arent van der Bijl - boedel curator van - Grietje Jans;
Dammis Achias - boedel curator van - Grietje Jans;
Jan Barentsz Pickaert - belast - een huijs & erve (met 400 guldens die den cooper t sijnen laste neemt);
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs & erve;
Dammis Achias - verkoper van - een huijs & erve;
Harmen Engels Trussel - koper van - een huijs & erve;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs & erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6410-10-1683:
Harmen Engelse Trussel woont op de Heere Santvaert onder Heemstede
een huijs ende erff (waarde 700 guldens boven de belastingh) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Harmen Engelse Trussel - verkoper van - een huijs ende erff;
Willem Cornelisz Visch - koper van - een huijs ende erff;
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Barents Pickaert - belast - een huijs ende erff (400 guldens in dato 12 junij 1677);
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs ende erff;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs ende erff;
den Lijdtwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12315-09-1717:
Lidia Matheus Bake onse inwoonster, weduw ende boedelhouster eerst van Aalbert Barendse Pikkaart ende naderhand van Jan van den Bos
Aalbert Barends Pikkaart (reeds overleden)
Jan van den Bos (reeds overleden)
Lenard Cornelisz Vis onsen inwooner
den weledelen heere Cornelis Ascanis van Sijpesteijn bailliuw en dijkgrave van de Beijerlanden
een huijs en erve in desen dorpe, onderpand voor de schuld
twee percelen land in de Vos en Weerlaner polder, onderpand voor de schuld

Aalbert Barends Pikkaart partner van Lidia Matheus Bake;
Jan van den Bos partner van Lidia Matheus Bake;
Jan Abrahamz van Dorp - voogd van - Lidia Matheus Bake;
Lidia Matheus Bake - schuldig aan - Lenard Cornelisz Vis (400 guldens);
Lidia Matheus Bake - eigenaar van - een huijs en erve;
Willem Janz Bierman - belend aan - een huijs en erve;
Pieter Leendertz van der Bijl - belend aan - een huijs en erve;
Willem Janz Bierman - belend aan - een huijs en erve;
Bruijn Arendz van der Bijl - belend aan - een huijs en erve;
den weledelen heere Cornelis Ascanis van Sijpesteijn - belend aan - twee percelen land;
Dirk Hendrikz Kroon - belend aan - twee percelen land;
den Houttuijn van den Heereweg - belend aan - een huijs en erve;
de Haarlemmer Meer - belend aan - twee percelen land;
de Weerlaander Vaart - belend aan - twee percelen land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 15504-04-1721:
Sijmon Sijmonse Berkhout wonende tot Lisse
Elisabet Claas van Leeuwen wed
Pieter Lenardz van der Bijl (reeds overleden), overleden tot Lisse
Bruijn Lenardz van der Bijl onsen inwoner
Lijdia Bake weduwe
Jan van den Bos (reeds overleden)
Cornelis Vis (reeds overleden)
een huijs, erve ende tuijn (waarde 800 guldens (boven de lasten)) in desen dorpe op den hoek van de Molesteeg, den overleden opgedragen op den sevende meij 1710, in welken des koopers zoon de bakkers neringe sal mogen exerceren

Pieter Lenardz van der Bijl partner van Elisabet Claas van Leeuwen;
Jan Bruijnen kind van Bruijn Lenardz van der Bijl;
Cornelis Vis partner van de wed;
Jan van den Bos partner van Lijdia Bake;
Sijmon Sijmonse Berkhout - lasthebber van - Elisabet Claas van Leeuwen;
Bruijn Lenardz van der Bijl - schuldig aan - Elisabet Claas van Leeuwen (in aparte akte dd 10 april 1721, agt hondert guldens en nog 400 guldens betreffende 12 sakken, de maten, schalen gewigt, een goed aggele, winkel planken, beschuijt tonnen, meel tobben, harp seef, schoppen, alle de bak tafels, een wage);
Pieter Lenardz van der Bijl - verkoper van - een huijs, erve ende tuijn;
Bruijn Lenardz van der Bijl - koper van - een huijs, erve ende tuijn;
Lijdia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Lijdia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Cornelis Vis - heeft - de Kinderen Vis;
de wed - belast - een huijs, erve ende tuijn (en de kinderen Vis, met een custingbrief van agt hondert guldens);
den Heereweg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Houttuijn - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Molesteeg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 22710-04-1721:
kopie akte voor notaris Jacobus van Dorp tot Lisse
Elisabet Claas van Leeuwen tot Lisse wonagtig, wed
Pieter Lenardz van der Bijl (reeds overleden)
Sijmon Sijmonz Berkhout wonende tot Lisse
Bruijn Lenardz van der Bijl burgemeester van Hillegom
Lidia Bake wed
Jan van den Bos (reeds overleden)
Cornelis Vis (reeds overleden)
een huijs, erve ende tuijn int't dorp Hillegom op den hoek van de Molesteeg, aan den overledene opgedragen op den 7 meij 1710

Pieter Lenardz van der Bijl partner van Elisabet Claas van Leeuwen;
Jan Bruijnen kind van Bruijn Lenardz van der Bijl;
Cornelis Vis partner van de wed;
Jan van den Bos partner van Lidia Bake;
Elisabet Claas van Leeuwen - machtigt - Sijmon Sijmonz Berkhout (specialijk omme van wegen haar comparante op te dragen een huijs erve ende tuijn);
de wed - belast - een huijs, erve ende tuijn (en de kinderen Vis met een kustingbrief van agt hondert guldens);
Lidia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Lidia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Pieter Lenardz van der Bijl - verkoper van - een huijs, erve ende tuijn;
Bruijn Lenardz van der Bijl - koper van - een huijs, erve ende tuijn (mits dat den kooper ofte desselfs zoon de bakkers neringe in het verkogte sal mogen exerceren);
Cornelis Vis - heeft - de Kinderen Vis;
de Heereweg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Houttuijn - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Molesteeg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 225