Genealogie project object weergeven

de Molensteeg19-05-1656:
Mathijs Bake woonende tot Hillegom
Hendrick Meeuws Molesteech woonende in Hillegom
Cornelis Jacobs swager van de cooper, staat borg in aparte akte dd 19 mei 1656
Leendert Aelberts swager van de cooper, staat borg in aparte akte dd 19 mei 1656
een huis met crochtge lants (omvang 4 hont 10 roeden (omtrent); waarde 1215 guldens)

Cornelis Jacobs - zwager van - Hendrick Meeuws Molesteech;
Leendert Aelberts - zwager van - Hendrick Meeuws Molesteech;
Mathijs Bake - schuldeiser van - Hendrick Meeuws Molesteech (1215 guldens in aparte akte dd 19 mei 1656);
Dirck Wouters - belend aan - een huis met crochtge lants;
Mathijs Bake - verkoper van - een huis met crochtge lants;
Hendrick Meeuws Molesteech - koper van - een huis met crochtge lants;
ste Maertens laen - belend aan - een huis met crochtge lants;
de Wildernisse - belend aan - een huis met crochtge lants;
de Molesteech - belend aan - een huis met crochtge lants;
het kerkhoff - belend aan - een huis met crochtge lants;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1107-06-1658:
Corstiaen Arijens de molenaer
een huijs met een crochtge (omvang 1 hont (omtrent); waarde 435 guldens) staende en gelegen in de ambachte van Hillegum

Pieter Jans van Roijen - schuldig aan - Hendrick Meesse Molesteech (435 in aparte acte dd 7 junij 1658);
Hendrick Meesse Molesteech - verkoper van - een huijs met een crochtge;
Pieter Jans van Roijen - koper van - een huijs met een crochtge;
Hendrick Meesse Molesteech - belend aan - een huijs met een crochtge;
Dirck Wouters de Moor - belend aan - een huijs met een crochtge;
Corstiaen Arijens - belend aan - een huijs met een crochtge;
de wildernis - belend aan - een huijs met een crochtge;
de Molesteech - belend aan - een huijs met een crochtge;
de wildernis - belend aan - een huijs met een crochtge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3303-12-1658:
een erffken (omvang 16 roeden 7 1/2 voet; waarde 160 guldens 7 stuijvers 8 pen) gelegen in de ambachte van Hillegum

Hendrick Meesse Molesteech - verkoper van - een erffken;
Cornelis Reijers - koper van - een erffken;
Hendrick Meesse Molesteech - belend aan - een erffken;
Hendrick Meesse Molesteech - belend aan - een erffken;
Pieter Joris Cole - belend aan - een erffken;
de Molesteech - belend aan - een erffken;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3930-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde - voogd van - Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl - belend aan - de Banneweij;
Trijntje Arijens - eigenaar van - landt;
Hans van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt - belend aan - landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel - belend aan - de Banneweij;
d heer Arijen Kies - belend aan - de Banneweij;
Pietertje Arijens - eigenaar van - de Banneweij;
Willem Arijens - eigenaar van - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Willem Arijens - eigenaar van - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema - belend aan - de Hoeckweij;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn - belend aan - de Banneweij;
de Erffgen - belend aan - landt;
de Weerlaen - belend aan - landt;
s dorps Houttuijn - belend aan - een huijs;
t Molensteechje - belend aan - een huijs;
Margriettelaen - belend aan - de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom - belend aan - Swaentjes Landt;
de Leeck - belend aan - Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7123-06-1662:
Immetje Hendricx weduwe
Pieter Jans van Roijen (reeds overleden)
Abraham Mens secretaris alhier
een huijs ende erve onderpand voor de schuld

Pieter Jans van Roijen partner van Immetje Hendricx;
Abraham Mens - voogd van - Immetje Hendricx;
Immetje Hendricx - schuldig aan - Cornelis Gerrits Croon (200 gulden);
Hendrick Mees - belend aan - een huijs ende erve;
Dirck Wouters - belend aan - een huijs ende erve;
Corstiaen Arijens Molenaer - belend aan - een huijs ende erve;
Immetje Hendricx - eigenaar van - een huijs ende erve;
de Graeffelicheijt - belend aan - een huijs ende erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erve;
de Graeffelicheijt - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10315-08-1663:
Pieter Jans Poll gerechts bode alhier
Jeremias Joosten (reeds overleden)
een erff (omvang 14 roeden (omtrent); waarde 300 gulden) jegenwoordig geapproprieert tot een boomgaertje met een schuijr daer opstaende

Jeremias Joosten partner van de wed;
de wed - belend aan - een erff;
Pieter Jans Poll - belend aan - een erff;
Aelbert Barents - belend aan - een erff;
Pieter Jans Poll - verkoper van - een erff;
Leendert Bruijns van der Bijl - koper van - een erff;
de Molesteech - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12317-06-1665:
Aelbert Barents Pickaert heijligeestmeester vanden ambachte van Hillegom
Arent van der Bijl heijligeestmeester vanden ambachte van Hillegom
Gerrit Jansz Monsvelt woonende alhier
een huijs, thuijn en erff (waarde 300 car guldens boven de belasting) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Aelbert Barents Pickaert - verkoper van - een huijs, thuijn en erff;
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs, thuijn en erff;
Gerrit Jansz Monsvelt - koper van - een huijs, thuijn en erff;
Hendrick Mees Molesteech - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
Dirck Woutersz de Moor - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
Corstiaen Arijensz Molenaer - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
Hendrick Mees Molesteech - belend aan - een huijs, thuijn en erff (met 290 guld);
de Wildernisse - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
de Wildernisse - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs, thuijn en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15511-05-1669:
Absalon Meijnderts van Keuijere duijnmeijer woonende tot Hillegom
Cornelis Reijersz timmerman
een erff (omvang 70 roeden 9 voeten; waarde 389 guldens 2 stuijvers acht pennin) gelegen inde ambachte van Hillegom
de Molesteech met een waterlosinge die noijt mag gestopt werden

Cornelis Reijersz - belend aan - een erff;
Hendrick Meessen Molesteech - belend aan - een erff;
Gerrit Jansz Bosvelt - belend aan - een erff;
Hendrick Meessen Molesteech - verkoper van - een erff;
Absalon Meijnderts van Keuijere - koper van - een erff;
de Molesteech - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20123-05-1670:
Jan Louwerisz houtcooper op de Oude Weteringe
Willem Adriaens van Duijndam timmerman alhier
Pieter Louwerisz houtcooper op de Oude Weteringe
een huijs & erff staende & gelegen in de dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck lant (omvang 2 morgen (omtrent)) gelegen in Hillegom, onderpad voor de schuld

Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Pieter Louwerisz (750 car guldens, geroyeert opten 5 meij 1672);
Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Jan Louwerisz;
Aelbert Barentsz - belend aan - een huijs & erff;
Aelbert Barentsz - belend aan - een huijs & erff;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck lant;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck lant;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een huijs & erff;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een stuck lant;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;
de Treckwech - belend aan - een stuck lant;
Margrietenlaen - belend aan - een stuck lant;
den Houttuijn - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21203-06-1671:
Phillippijntje Willems weduwe
Cornelis Reijers (reeds overleden), timmerman
Reijer Reijers rietdecker
een huijs & erff staende ende gelegen inde Molesteech vande dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Reijers partner van Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - schuldig aan - Leendert Aelberts van Tent (600 caroli guldens);
Reijer Reijers - voogd van - Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - eigenaar van - een huijs & erff;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs & erff;
Hendrick Meesse - heeft - de Kinderen;
Absalon Meijnderts - belend aan - een huijs & erff;
de Kinderen - belend aan - een huijs & erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb 22710-12-1672:
Willem Adriaens van Duijndam timmerman tot Hillegom
Cornelis van Leeck (reeds overleden), zal
een huijs ende erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand van de schuld

Cornelis van Leeck - heeft - d Erffgenamen;
d Petrus van Staveren - voogd van - d Erffgenamen;
Leendert Jans Noelmans - voogd van - d Erffgenamen;
Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - d Erffgenamen (450 car guldens, betaelt sijnde den 5 april 1679);
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een huijs ende erff;
Lijdea Bake - belend aan - een huijs ende erff;
Lijdea Bake - belend aan - een huijs ende erff;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs ende erff;
den Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24023-01-1673:
Willem Adriaensz Duijndam timmerman alhier
Jacob Jacobsz Croon houtkooper tot Haerlem
een huijs mette erve staende & leggende binnen het dorp van Hillegom, onderpand van de scheld

Willem Adriaensz Duijndam - schuldig aan - Jacob Jacobsz Croon (450 guldens in sijnen noodt oirbaer verstreckt, geroyeert opten 5 april 1679);
Lijdea Baken - belend aan - een huijs mette erve;
Lijdea Baken - belend aan - een huijs mette erve;
Willem Adriaensz Duijndam - eigenaar van - een huijs mette erve;
den Houttuijn - belend aan - een huijs mette erve;
den Molensteech - belend aan - een huijs mette erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24202-04-1674:
het ledich erffken is betaald met de 1 hondt
d heer Johannes Nieupoort raadt & rentmeester van Noortholland
een ledich erffken (omvang 30 roeden (omtrent); waarde 60 guldens (getaxeerd)) gelegen aende oostsijde van de Molesteech naa de duijn toe loopende
lant (omvang 1 hondt (omtrent); waarde 60 guldens (getaxeerd)) gelegen inde vrijdom van Hillegom geest

d heer Johannes Nieupoort - lasthebber van - ed heeren raeden & meesters van de Reekeningen der Domeinen van Ed Grootmo Heeren;
Claes Philps - koper van - een ledich erffken;
Pieter Jansz van Bourgoinge - belend aan - een ledich erffken;
Lambert Cornelis Rickaert - belend aan - een ledich erffken;
ed heeren raeden & meesters van de Reekeningen der Domeinen van Ed Grootmo Heeren - verkoper van - een ledich erffken;
de Molesteech - belend aan - een ledich erffken;
de Wildernisse - belend aan - een ledich erffken;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25321-07-1674:
de waterlosingh moet altijd van d erffgen van Willem de Haes ende andere die haer waterlosingh onder de selve steech door hebben blijven loopen over de voornomden cooper sijn gront tot inden Hillegommer Beeck toe
Absalon Meijnderts (reeds overleden)
een erff (omvang 22 roeden; waarde 212 car guldens 12 stuijvers) gelegen inden dorpe van Hillegom langs de Molesteech, beginnende van Gerrit Jans Bostvelt oostwaerts na t dorp toe

Absalon Meijnderts partner van de wed;
de wed - belend aan - een erff;
Hendrick Meesse - heeft - de Erffgenamen;
Gerrit Jansz Bosvelt - belend aan - een erff;
Lambert Cornelis Rijckaert - verkoper van - een erff;
Pieter Joris Cole - koper van - een erff;
de Erffgenamen - belend aan - een erff;
de Molesteech - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 26305-01-1675:
Jan Bos armenheer van de diaconij armen alhier
Dammis Achias armenheer van de diaconij armen alhier
huijsinge @ erve onderpand voor de schuld, staende @ gelegen inden ambachte van Hillegom

Gerrit Jans Bosvelt - schuldig aan - Jan Bos (300 carolij guldens);
Gerrit Jans Bosvelt - schuldig aan - Dammis Achias;
Pieter Joris Coole - belend aan - huijsinge @ erve;
Dirck Pieters van Nerevelt - belend aan - huijsinge @ erve;
Corstiaen Adriaens - belend aan - huijsinge @ erve;
de Wildernisse - belend aan - huijsinge @ erve;
de Wildernisse - belend aan - huijsinge @ erve;
de Molesteech - belend aan - huijsinge @ erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27117-05-1676:
vercocht opten tweeden maert 1676
Arent van der Bijl curator van de geabondonneerde boedel & goederen
Jan Dirxsz Roebergen curator van de geabondonneerde boedel & goederen
Willem Adriaans Duijndam (reeds overleden)
een huijs ende erf (waarde 1300 caroli guldens) staande ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Arent van der Bijl - curator van - Willem Adriaans Duijndam;
Jan Dirxsz Roebergen - curator van - Willem Adriaans Duijndam;
Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Arent van der Bijl (1300 caroli guldens in apart akte dd 17 mei 1676, betaelt sijnde actum den 28 april 1679);
Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Jan Dirxsz Roebergen (in apart akte dd 17 mei 1676);
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs ende erf;
Jan Dirxsz Roebergen - koper van - een huijs ende erf;
Floris Pieters Duijndam - koper van - een huijs ende erf;
Jan Bosch - belend aan - een huijs ende erf;
Jan Bosch - belend aan - een huijs ende erf;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs ende erf;
Lijtwech - belend aan - een huijs ende erf;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erf;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 312-05-1677:
Pieter Jans van Campen (reeds overleden), in sijn leven gerechts bode van Hillegom
Lijsbeth Lambertsdr (reeds overleden)
Willem Jansz Bierman woonende alhier
Machtelt Pieters (reeds overleden)
een huijs & erff (waarde 945 guldens)

Lijsbeth kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Daniel kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Wijllemijntje kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Joost Cornelise partner van Maijcken Willems de Haes;
Jacob Mouris partner van Neeltje Pieters;
Cornelis van Geestdorp partner van Maria Pieters;
Lijsbeth kind van Joost Pieters van Campen en Catharina Jans;
Lijsbeth Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Machtelt Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Neeltje Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Maria Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Joost Pieters van Campen kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Arent van der Bijl - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Lijsbeth;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Daniel;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Wijllemijntje;
Cornelis van Geestdorp - voogd van - Lijsbeth;
Frans Verham - voogd van - Lijsbeth;
Willem Jansz Bierman - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erfgenamen 945 guldens, in aparte akte dd 12-05-1677, geroyeert den 20 november 1697 door Willem Janse Bierman);
Jan Bos - belend aan - een huijs & erff;
Lijsbeth Bruijne - belend aan - een huijs & erff;
Willem Jansz Bierman - koper van - een huijs & erff;
Lijsbeth Pieters - verkoper van - een huijs & erff (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - belend aan - een huijs & erff (en overige erven);
den Houttuijn - belend aan - een huijs & erff;
een huijs & erff - vrije doorgang tot - den Molesteech;
d Abdije van Leeuwenhorst - belast - een huijs & erff (met een erffpacht van 10 stuijvers sjaaers);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1612-06-1677:
huijs & erve staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Jan Barents Pickaert (400 guldens, geroyeert actum den 7 meij 1705);
Jan van den Bosch - belend aan - huijs & erve;
Jan van den Bosch - belend aan - huijs & erve;
Floris Pieters Duijndam - eigenaar van - huijs & erve;
den Heerenwech - belend aan - huijs & erve;
Houttuijn - belend aan - huijs & erve;
de Molesteech - belend aan - huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2224-05-1678:
de waterlosinge moet altijt van de erffgen. van Willem den Haas & anderen die hare waterlosinge onde de voors steech door hebben blijven loopen over den voornomde cooper sijn gront tot in de Hillegommer Beeck toe
Annetje Floris weduwe
Pieter Jorisz Cole (reeds overleden)
Cornelis Hendricx van Leeuwen (reeds overleden)
Absalon Meijnderts (reeds overleden)
Ariaentje Hendricx (reeds overleden)
een erf (omvang 22 roeden (omtrent); waarde 112 guldens) gelegen inden dorpe van Hillegom, langs den Molesteech

Pieter Jorisz Cole partner van Annetje Floris;
Dirck Dircxs van Santen partner van Nellitge Pieters;
Absalon Meijnderts partner van de weduwe;
Pieter Jorisz Cole partner van Ariaentje Hendricx;
Joris Pieters kind van Pieter Jorisz Cole en Ariaentje Hendricx;
Nellitge Pieters kind van Pieter Jorisz Cole en Ariaentje Hendricx;
Jacob Gerrits - voogd van - Annetje Floris;
Jan Florisz - voogd van - Annetje Floris;
Philps Claes van der Velt - in plaats van - Cornelis Hendricx van Leeuwen (sijn schoonvader);
Philps Claes van der Velt - voogd van - Joris Pieters;
de weduwe - belend aan - een erf;
Hendrick Mees - heeft - de Erffgenamen;
Gerrit Jans Bosvelt - belend aan - een erf;
Huich Cornelis van Moerkercken - koper van - een erf;
Annetje Floris - verkoper van - een erf (en overige erfgenamen);
de Erffgenamen - belend aan - een erf;
de Molesteech - belend aan - een erf;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2924-05-1678:
Annitje Floris wed
Pieter Joris Cole (reeds overleden)
Nellitge Pieters (reeds overleden)
Ariaentge Hendricx van Leeuwen (reeds overleden)
Cornelis Reijers (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 810 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Joris Cole partner van Annitje Floris;
Pieter Joris Cole partner van Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Joris Pieters kind van Pieter Joris Cole en Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Nellitge Pieters kind van Pieter Joris Cole en Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Cornelis Reijers partner van de weduwe;
Dirck Dircxs van Santen partner van Nellitge Pieters;
Jacob Gerrits - voogd van - Annitje Floris;
Jan Floris - voogd van - Annitje Floris;
Philps Clase van der Velt - in plaats van - Cornelis Hendricx van Leeuwen (sijn schoonvader);
Cornelis Hendricx van Leeuwen - voogd van - Joris Pieters;
Herman Engelsz Trussel - schuldig aan - Annitje Floris (en overige erfgenamen, in aparte akte dd 25-05-1678);
Dirck Dircxs van Santen - schuldig aan - Annitje Floris (en overige erfgenamen540 caroili guldens, in aparte akte dd 25-05-1678);
Philps Clase van der Velt - voogd van - Joris Pieters;
Annitje Floris - verkoper van - een huijs metten erve;
Herman Engelsz Trussel - koper van - een huijs metten erve (voor deene helft);
Dirck Dircxs van Santen - koper van - een huijs metten erve (de wederhelft);
Pieter Jans van Bourgoinge - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;
de weduwe - belend aan - een huijs metten erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis Achius;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3000-05-1679:
ongedateerd en ongetekend
Cornelis Reijers (reeds overleden)
de helft van een huijs en erff (waarde 400 gulden) waer van de wederhelft den selve van Zanten toecomt, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Cornelis Reijers partner van de wed;
Pieter Jansz van Bourgoinje - belend aan - de helft van een huijs en erff;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - de helft van een huijs en erff;
de wed - belend aan - de helft van een huijs en erff;
Dammis Achias - verkoper van - de helft van een huijs en erff;
Dirck Dirckse van Zanten - koper van - de helft van een huijs en erff;
de Molesteech - belend aan - de helft van een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4103-05-1679:
Grietje Jans weduwe
Floris Pieters Duijndam (reeds overleden)
huijs & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Floris Pieters Duijndam partner van Grietje Jans;
Eeuwout Leenderts van Rommerswael - voogd van - Grietje Jans;
Grietje Jans - schuldig aan - Leendert Aelbertsz van Tent (200 guldens);
Jan Bosch - belend aan - huijs & erff;
Jan Bosch - belend aan - huijs & erff;
den Houtthuijn - belend aan - huijs & erff;
den Lijtwecht - belend aan - huijs & erff;
den Molensteech - belend aan - huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3707-08-1680:
opten sevende december 1679 vercocht
Grietje Jans (reeds overleden), overleden tot Hillegom
Floris Pieters Duijndam (reeds overleden), overleden tot Hillegom
een huijs & erve (waarde 980 guldens) staende inden dorpe van Hillegom

Floris Pieters Duijndam partner van Grietje Jans;
Arent van der Bijl - boedel curator van - Grietje Jans;
Dammis Achias - boedel curator van - Grietje Jans;
Jan Barentsz Pickaert - belast - een huijs & erve (met 400 guldens die den cooper t sijnen laste neemt);
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs & erve;
Dammis Achias - verkoper van - een huijs & erve;
Harmen Engels Trussel - koper van - een huijs & erve;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs & erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6411-03-1681:
Lijsbeth Willems (reeds overleden), wed
Jeremijas Jooste van Bochoute (reeds overleden)
Leendert Bruijnen (reeds overleden)
de Diaconij Armen alhier
een huijs & erff (waarde 315 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jeremijas Jooste van Bochoute partner van Lijsbeth Willems;
Leendert Bruijnen partner van de weduwe;
Jan Dircxse Roebergen - verkoper van - een huijs & erff (met toestemming van alle crediteuren);
Jan van den Bosch - verkoper van - een huijs & erff (met toestemming van alle crediteuren);
Lijsbeth Willems - eigenaar van - een huijs & erff;
Pieter Jans van Bourgoinje - belend aan - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
de Diaconij Armen - koper van - een huijs & erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7801-01-1682:
Phillippijntje Willems weduwe
Cornelis Reijers (reeds overleden), in sijn leven timmerman alhier
een huijs ende erff (waarde 600 gulden (de belasting)) staende ende gelegen inde Molesteech alhier

Cornelis Reijers partner van Phillippijntje Willems;
Maerten Willems van Sgravemade - voogd van - Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - verkoper van - een huijs ende erff;
Leendert Aelberts van Tent - koper van - een huijs ende erff (belast met 600 guldens);
Dirck Dircxs van Zanten - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
Apsalon Meijnderts - heeft - Erfgenamen;
Erfgenamen - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8719-05-1682:
Cornelis Reijers (reeds overleden)
de helft in een huijs metten erve (waarde 360 guldens) waervan de wederhelft den cooper in eijgen toecomt staende ende gelegen inde Molesteech vant dorpe van Hillegom

Cornelis Reijers partner van de weduwe;
Harmen Engels Trussel - verkoper van - de helft in een huijs metten erve;
Dirck Dircxse van Zanten - koper van - de helft in een huijs metten erve;
Pieter Jansz van Bourgoinje - heeft - Erffgen;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - de helft in een huijs metten erve;
de weduwe - belend aan - de helft in een huijs metten erve;
Erffgen - belend aan - de helft in een huijs metten erve;
de Molesteech - belend aan - de helft in een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10019-05-1682:
Dirck Jans Croon bloedvoogd
Cornelis Reijers (reeds overleden), timmerman
een huijs schuer & erff (waarde 630 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Jan Philps kind van Philps Claes van der Veldt en Trijntje Janse Croon;
Cornelis Reijers partner van de wed;
Dirck Jans Croon - voogd van - Jan Philps;
Pieter Janse van Bourgoinje - heeft - Erffgen;
Jan Hendricxse Molesteech - belend aan - een huijs schuer & erff;
de wed - belend aan - een huijs schuer & erff;
Dirck Dircxs van Zanten - verkoper van - een huijs schuer & erff;
Philps Claes van der Veldt - koper van - een huijs schuer & erff;
Erffgen - belend aan - een huijs schuer & erff;
de Molesteech - belend door - een huijs schuer & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10110-10-1683:
Harmen Engelse Trussel woont op de Heere Santvaert onder Heemstede
een huijs ende erff (waarde 700 guldens boven de belastingh) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Harmen Engelse Trussel - verkoper van - een huijs ende erff;
Willem Cornelisz Visch - koper van - een huijs ende erff;
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Barents Pickaert - belast - een huijs ende erff (400 guldens in dato 12 junij 1677);
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs ende erff;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs ende erff;
den Lijdtwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12323-05-1687:
Philips Claes van der Velt (reeds overleden)
Trijntie Jans Croon (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 650 gulden) staende ende gelegen in Hillegom

Jan Philips van der Velt kind van Philips Claes van der Velt en Trijntie Jans Croon;
Dirck Jansz Croon - oom en voogd van - Philips Claes van der Velt;
Jeroen Claes van der Veldt - oom en voogd van - Jan Philips van der Velt;
Nanning Claes van der Veldt - oom en voogd van - Jan Philips van der Velt;
Jan Philips van der Velt - verkoper van - een huijs metten erve;
Willem Jansz van der Laen - koper van - een huijs metten erve;
Sijmon Pieters van Bourgoinje - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;
Leendert Aelberts van Tent - belend aan - een huijs metten erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15729-05-1687:
Arent Mees Langevelt dijakene
Philps Dircxsz van Steijn dijakene
een huijs ende erff (waarde 531 gulden 10 stuijvers) staende ende gelegen in Hillegom

Gerrit Aerten van der Vin - schuldig aan - Arent Mees Langevelt (100 rijcxdaelders in aparte akte dd 29-5-1687);
Gerrit Aerten van der Vin - schuldig aan - Philps Dircxsz van Steijn;
Arent Mees Langevelt - verkoper van - een huijs ende erff;
Philps Dircxsz van Steijn - verkoper van - een huijs ende erff;
Gerrit Aerten van der Vin - koper van - een huijs ende erff;
Bruijn Leenderts van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
Bruijn Leenderts van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
Simon Pieters - belend aan - een huijs ende erff;
Willem Jeremijas - bewoond - een huijs ende erff (tot zijn dood, betalende een jaarlijcx aen huijs huer 10 gulden);
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15522-02-1690:
Marijtie Philps minderjarige dochter
Philps Claes van der Veldt (reeds overleden)
Aechie Cornelis van Leeuwen (reeds overleden)
Lambert Cornelisz Rijckaert bode alhier
een erfje (omvang 30 roeden (omtrent); waarde 42 guldens)

Marijtie Philps kind van Philps Claes van der Veldt en Aechie Cornelis van Leeuwen;
Claes Claes van der Veldt - oom en voogd van - Marijtie Philps;
Jeroen Claes van der Veldt - oom en voogd van - Marijtie Philps;
Hendrick Cornelisz van Leeuwen - oom en voogd van - Marijtie Philps;
Marijtie Philps - verkoper van - een erfje;
Lambert Cornelisz Rijckaert - koper van - een erfje;
Simon Pietersz van Bourgondien - belend aan - een erfje;
Lambert Cornelisz Rijckaert - belend aan - een erfje;
de Molesteech - belend aan - een erfje;
de Wildernisse - belend aan - een erfje;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 18309-05-1694:
een huijs ende erff onderpand voor de schuld

Gerrit Aerten van der Vin - schuldig aan - Simon Pieterse van Bourgoinge (250 gulden);
Gerrit Aerten van der Vin - eigenaar van - een huijs ende erff;
Bruijn Leendertsz van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
Bruijn Leendertsz van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
Simon Pieterse van Bourgoinge - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4302-08-1694:
Ariaentie Lodewijcx weduwe en boedel houtster
Lambert Cornelisz Rijckaert (reeds overleden), in sijn leven bode alhier
twee loijputten met erff en opstallen en voorts wat tot de loijerij behoort, onderpand voor de schuld

Lambert Cornelisz Rijckaert partner van Ariaentie Lodewijcx;
Anna Lamberts kind van Lambert Cornelisz Rijckaert;
Jacob Willemsz Vinnen - voogd van - Anna Lamberts;
Jacob Mourisz Sluijt - voogd van - Anna Lamberts;
Ariaentie Lodewijcx - schuldig aan - Anna Lamberts (300 caroli guldens);
Simon Pieters van Bourgoinge - belend aan - twee loijputten met erff en opstallen;
Bruijn Leenderts van der Bijl - belend aan - twee loijputten met erff en opstallen;
de Molensteech - belend aan - twee loijputten met erff en opstallen;
de Wildernis - belend aan - twee loijputten met erff en opstallen;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4626-09-1695:
Adriaen Pietersz van Woensel bleijcker tot Bennebroeck
de helft in een huijs ende erve (waarde 150 guldens) staende ende gelegen inde Molensgteech inden dorpe van Hillegom

Adriaen Pietersz van Woensel - verkoper van - de helft in een huijs ende erve;
Jan Cornelisz Beijnsdorp - koper van - de helft in een huijs ende erve;
Willem Jansz van der Laan - belend aan - de helft in een huijs ende erve;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - de helft in een huijs ende erve;
Aeltie Claes - belend aan - de helft in een huijs ende erve;
de Molesteech - belend aan - de helft in een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 5602-05-1697:
ten huijse van Cornelis Visch vercocht
Jannetie Leenderts weduwe
Jan Cornelisz Beijnsdorp (reeds overleden)
Mees Jans meerderjarig
Aelbert Jans meerderjarig
Claes Apsalons (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 315 gulden) staende ende gelegen in Hillegom

Jan Cornelisz Beijnsdorp partner van Jannetie Leenderts;
Mees Jans kind van Jan Cornelisz Beijnsdorp en Jannetie Leenderts;
Aelbert Jans kind van Jan Cornelisz Beijnsdorp en Jannetie Leenderts;
Claes Apsalons partner van de weduwe;
Jannetie Leenderts - verkoper van - een huijs ende erff;
Dammis Achiasz van Dijck - koper van - een huijs ende erff;
Willem Jans van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6921-05-1697:
Aeltje Cornelis Glas weduwe
Claes Apsalons van Keuijere (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 675 gulden) staende ende gelegen inde Molesteech

Claes Apsalons van Keuijere partner van Aeltje Cornelis Glas;
Aeltje Cornelis Glas - verkoper van - een huijs ende erff;
Aelbert Jans Beinsdorp - koper van - een huijs ende erff;
Jan Cornelisz Beinsdorp - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendrixs Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
Huijgh Cornelisz van Moerkercken - belend aan - een huijs ende erff;
de Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7026-06-1698:
Aeltge Aelberts weduwe
Gerrit Jansz Bosvelt (reeds overleden)
Jan Gerrits Bosvelt assisteerd zijn moeder
de Dijakonij Armen alhier
een huijsinge & erve staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Gerrit Jansz Bosvelt partner van Aeltge Aelberts;
Jan Gerrits Bosvelt kind van Gerrit Jansz Bosvelt en Aeltge Aelberts;
Dirck Jans van der Laan - armenmeester van - de Dijakonij Armen;
Dirck Cornelis Glas - armenmeester van - de Dijakonij Armen;
Aeltge Aelberts - schuldig aan - de Dijakonij Armen (100 coaroli guldens in haer nootoirber verstreckt);
Huigh Corn Moerkerken - belend aan - een huijsinge & erve;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijsinge & erve;
Hillegond Jacobs - belend aan - een huijsinge & erve;
de Wildernis - belend aan - een huijsinge & erve;
de Wildernis - belend aan - een huijsinge & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijsinge & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijsinge & erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7704-01-1699:
een huijs ende erff (waarde 400 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Dammis Achiasz van Dijck - verkoper van - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - koper van - een huijs ende erff;
Willem Jansz van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricksz Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;
Aelbert Jansz Beijnsdorp - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8004-01-1699:
een huijs ende erff onderpand voor de schuld
een coorn molentje staende inde graefflicheijts duijn int noortwesten van den dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Gangelofsz Romeijn - schuldig aan - Dammis Achias van Dijck (800 gulden in sijn nootoirber ontfangen);
Willem Jansz van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;
Aelbert Jansz Beijnsdorp - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - eigenaar van - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - eigenaar van - een coorn molentje;
de Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8006-12-1699:
een huijs ende erff (waarde 500 gulden) staende ende gelegen in Hillegom

Simon Pietersz van Borgonje - belend aan - een huijs ende erff;
Gerrit Aerten - verkoper van - een huijs ende erff;
Simon Pietersz van Borgonje - koper van - een huijs ende erff;
Bruijn Leendertsz van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
Bruijn Leendertsz van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
de Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9514-02-1703:
Cornelis Gangeloffse Romeijn woonende opde Glip
Neeltie Pieters van Rhijn wed
Gijsbert Gerbrantse (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 300 carolij guld) staende en gelegen inde Molesteegh in dese dorpe

Gijsbert Gerbrantse partner van Neeltie Pieters van Rhijn;
Willem Jans Bierman - assisteert - Neeltie Pieters van Rhijn;
Neeltie Pieters van Rhijn - koper van - een huijs metten erve (voor reeckeninge van haere minderjaerige kinderen);
Cornelis Gangeloffse Romeijn - verkoper van - een huijs metten erve;
Willem van der Laen - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;
Aelbert Bensdorp - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis van Dijck - onlast - een huijs metten erve (van 800 guld die Cornelis Romeijn op t huijs en koornmoolen bij schultkenninge (4 januarij 1699) heeft gebragt);
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 12606-05-1705:
Willem Cornelisse Visch onse inwoonder
Jan van den Bosch (reeds overleden)
een huijs metten erve staende en gelegen in dese dorpe

Jan van den Bosch partner van wed;
Willem Cornelisse Visch - schuldig aan - Huijch Cornelisse Moerkercken (400 corolij guldens, geroyeert actum den 10 feb 1710);
wed - belend aan - een huijs metten erve;
wed - belend aan - een huijs metten erve;
Willem Cornelisse Visch - eigenaar van - een huijs metten erve;
de Heerewegh off Houttuijn - belend aan - een huijs metten erve;
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 2713-01-1707:
Willem Visch woonende alhier
Cornelis Visch woonende alhier
Jan van den Bosch (reeds overleden)
een huijs metten erve tuijntie etc (waarde 850 gul boven de voorz last) staende in desen dorpe op den houck van de Moolesteegh

Jan van den Bosch partner van wed;
Willem Visch - broer van - Cornelis Visch;
Willem Visch - verkoper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
Cornelis Visch - koper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
Huijch Moerkercke - belast - een huijs metten erve tuijntie etc (met 400 guld conform scheepene kennisse in dato den sesden meij 1705 staende hier vooren fol 22);
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Heerewegh offte Houttuijn - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 4307-05-1710:
op den 17 feb 1710 ten huijse van Catharina van der Meij sijnde het regthuijs alhier verkogt. Op den 19 maij 1734 wordt een quitantie getoond door Catharina van der Meij wedue, Cornelis Vis de Jonge, Willem Oosterbaan getrout met Magteld Vis ende Maria Vis, kinderen van Cornelis Vis de oude, vervangende Cornelis van der Kok in huwelijk hebbende Elisabet Vis.
Catharina van der Meij wed
Cornelis Visch (reeds overleden), zalr
Pieter van der Bijl backer tot Lisse
Jan van den Bosch (reeds overleden)
een huijs metten erve tuijntie etc (waarde 1600 guldens) staende ende leggende in dese dorpe opde houck van de Moolesteegh

Cornelis Visch partner van Catharina van der Meij;
Jan van den Bosch partner van wed;
Pieter van der Bijl - schuldig aan - Catharina van der Meij (800 carolij guldens in aparte akte dd 7 meij 1710);
Pieter van der Bijl - schuldig aan - de onmondige Kinderen (in aparte akte dd 7 meij 1710);
Catharina van der Meij - heeft - de onmondige Kinderen;
Cornelis Visch - heeft - de onmondige Kinderen;
Jan van der Meij - voogd van - de onmondige Kinderen;
Leendert Visch - voogd van - de onmondige Kinderen;
Catharina van der Meij - verkoper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
Pieter van der Bijl - koper van - een huijs metten erve tuijntie etc (mag de backers neeringe daer inne exerceren);
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de onmondige Kinderen - verkoper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Heerenwegh off Houttuijn - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 7115-03-1716:
Neeltje Pieters van Rhijn wed, woonende alhier
Gijsbert Gerbrants van der Clugt (reeds overleden)
Jan Geijsberts woonende inde Beverwijk
Willem Janze van der Laan woonende alhier
Aelbert Bensdorp (reeds overleden)
een huijs ende zijnen erven (waarde 200 guldens) staande ende leggende inde Moolen steeg in desen dorpen

Jan Geijsberts kind van Gijsbert Gerbrants van der Clugt;
Aelbert Bensdorp partner van de wed;
Gijsbert Gerbrants van der Clugt partner van Neeltje Pieters van Rhijn;
Geijtie Gijsen kind van Neeltje Pieters van Rhijn;
Willem Janze van der Laan - belend aan - een huijs ende zijnen erven;
Jan Hendrickse Moolesteeg - belend aan - een huijs ende zijnen erven;
de wed - belend aan - een huijs ende zijnen erven;
Neeltje Pieters van Rhijn - verkoper van - een huijs ende zijnen erven;
Jan Geijsberts - verkoper van - een huijs ende zijnen erven;
Willem Janze van der Laan - koper van - een huijs ende zijnen erven;
de Moolesteeg - belend aan - een huijs ende zijnen erven;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 12421-10-1717:
bij publique veijlinge verkogt
Adriaan Jeroenz van Steijn woonende tot Lisse
Guurtje Jans van Dorp meerderjarige dogter
Anna Huijgenz Moerkerken (reeds overleden)
Jan Hugens Moerkerken gesworen bode
Jacob Jacobse van den Berg wonende tot Rijnsburg
Guurtje minderjarig kind
Huijg minderjarig kind
Cornelis Hugens Moerkerken (reeds overleden)
Cornelia Cornelis Duijndam (reeds overleden)
Alijd Hugenz Moerkerken woonende onder Voorhout, wedue
Cornelis Cornelisz Wassenaar (reeds overleden)
Geertruijd meerderjarige dogter
Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden (reeds overleden)
Guurtje Jans Langeveld (reeds overleden)
Abraham Lambertz Rijkaart onsen inwooner
Aalbert Beijnsdorp (reeds overleden)
Willempje Huijgen Moerkerken hadden de ervenisse gerepudieert vermogens acte van repudiatie van dato junij 1717
een afgezand erve (omvang 22 roeden; waarde 41 guldens) in het geest blok in desen dorpe langs de Molesteeg, beginnende van Jan Gerritz Bosveld oostwaart na t'dorpe toe, aan Huig Cornelisz opgedragen op den 24 meij 1678

Adriaan Jeroenz van Steijn partner van Cornelia Hugens Moerkerken;
Guurtje Jans van Dorp kind van Jan Abrahamz van Dorp en Anna Huijgenz Moerkerken;
Guurtje kind van Cornelis Hugens Moerkerken en Cornelia Cornelis Duijndam;
Huijg kind van Cornelis Hugens Moerkerken en Cornelia Cornelis Duijndam;
Cornelis Cornelisz Wassenaar partner van Alijd Hugenz Moerkerken;
Abraham Janz van Dorp kind van Jan Abrahamz van Dorp;
Geertruijd kind van Cornelis Hugens Moerkerken en Cornelia Cornelis Duijndam;
Derk Thamisse Schipper partner van Maria Hugens Moerkerken;
Cornelia Hugens Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Anna Huijgenz Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Jan Hugens Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Cornelis Hugens Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Alijd Hugenz Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Maria Hugens Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Aalbert Beijnsdorp partner van wed;
Gerbrand Pieterz van der Straten partner van Willempje Huijgen Moerkerken;
Willempje Huijgen Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Jan Hugens Moerkerken - oom en voogd van - Guurtje;
Jan Hugens Moerkerken - oom en voogd van - Huijg;
Jacob Jacobse van den Berg - oom en voogd van - Guurtje;
Jacob Jacobse van den Berg - oom en voogd van - Huijg;
Cornelia Hugens Moerkerken - verkoper van - een afgezand erve (en overige erfganamen);
Abraham Lambertz Rijkaart - koper van - een afgezand erve;
wed - belend aan - een afgezand erve;
Jan Hendriksz Molesteeg - belend aan - een afgezand erve;
Jan Gerrits Bosvelt - belend aan - een afgezand erve;
de Molesteeg - belend aan - een afgezand erve;
de Waterlosinge - belend aan - een afgezand erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 15804-04-1721:
Sijmon Sijmonse Berkhout wonende tot Lisse
Elisabet Claas van Leeuwen wed
Pieter Lenardz van der Bijl (reeds overleden), overleden tot Lisse
Bruijn Lenardz van der Bijl onsen inwoner
Lijdia Bake weduwe
Jan van den Bos (reeds overleden)
Cornelis Vis (reeds overleden)
een huijs, erve ende tuijn (waarde 800 guldens (boven de lasten)) in desen dorpe op den hoek van de Molesteeg, den overleden opgedragen op den sevende meij 1710, in welken des koopers zoon de bakkers neringe sal mogen exerceren

Pieter Lenardz van der Bijl partner van Elisabet Claas van Leeuwen;
Jan Bruijnen kind van Bruijn Lenardz van der Bijl;
Cornelis Vis partner van de wed;
Jan van den Bos partner van Lijdia Bake;
Sijmon Sijmonse Berkhout - lasthebber van - Elisabet Claas van Leeuwen;
Bruijn Lenardz van der Bijl - schuldig aan - Elisabet Claas van Leeuwen (in aparte akte dd 10 april 1721, agt hondert guldens en nog 400 guldens betreffende 12 sakken, de maten, schalen gewigt, een goed aggele, winkel planken, beschuijt tonnen, meel tobben, harp seef, schoppen, alle de bak tafels, een wage);
Pieter Lenardz van der Bijl - verkoper van - een huijs, erve ende tuijn;
Bruijn Lenardz van der Bijl - koper van - een huijs, erve ende tuijn;
Lijdia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Lijdia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Cornelis Vis - heeft - de Kinderen Vis;
de wed - belast - een huijs, erve ende tuijn (en de kinderen Vis, met een custingbrief van agt hondert guldens);
den Heereweg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Houttuijn - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Molesteeg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 22710-04-1721:
kopie akte voor notaris Jacobus van Dorp tot Lisse
Elisabet Claas van Leeuwen tot Lisse wonagtig, wed
Pieter Lenardz van der Bijl (reeds overleden)
Sijmon Sijmonz Berkhout wonende tot Lisse
Bruijn Lenardz van der Bijl burgemeester van Hillegom
Lidia Bake wed
Jan van den Bos (reeds overleden)
Cornelis Vis (reeds overleden)
een huijs, erve ende tuijn int't dorp Hillegom op den hoek van de Molesteeg, aan den overledene opgedragen op den 7 meij 1710

Pieter Lenardz van der Bijl partner van Elisabet Claas van Leeuwen;
Jan Bruijnen kind van Bruijn Lenardz van der Bijl;
Cornelis Vis partner van de wed;
Jan van den Bos partner van Lidia Bake;
Elisabet Claas van Leeuwen - machtigt - Sijmon Sijmonz Berkhout (specialijk omme van wegen haar comparante op te dragen een huijs erve ende tuijn);
de wed - belast - een huijs, erve ende tuijn (en de kinderen Vis met een kustingbrief van agt hondert guldens);
Lidia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Lidia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Pieter Lenardz van der Bijl - verkoper van - een huijs, erve ende tuijn;
Bruijn Lenardz van der Bijl - koper van - een huijs, erve ende tuijn (mits dat den kooper ofte desselfs zoon de bakkers neringe in het verkogte sal mogen exerceren);
Cornelis Vis - heeft - de Kinderen Vis;
de Heereweg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Houttuijn - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Molesteeg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 225