Genealogie project object weergeven

de Beek23-06-1658:
joffvrou Geertruijt van Loon verkoopt een part
Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Hans van Loon (reeds overleden), zaliger
een woninge & lande (waarde 1000 guldens) gelegen aende Beeck onder den ambachte van Hillegom

d heer mr Dirck Graswinckel partner van joffvrou Geertruijt van Loon;
Willem van Loon - heeft - kinderen;
joffvrou Geertruijt van Loon - verkoper van - een woninge & lande;
heer Nicolaes van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Pieter van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Lieven van Loon - koper van - een woninge & lande;
joffvrou Anna van Loon - koper van - een woninge & lande;
Cornelis Joosten van Diest - huurder van - een woninge & lande;
Jan Vogel - heeft - de erffgenamen;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - een woninge & lande;
kinderen - koper van - een woninge & lande;
de Beeck - belend aan - een woninge & lande;
de Meer - belend aan - een woninge & lande;
de erffgenamen - belend aan - een woninge & lande;
den Heerewech - belend aan - een woninge & lande;
d heer Hans van Loon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3424-09-1664:
Grietje Pieters weduwe
Gijsbert Cornelis van Zijp (reeds overleden)
Pieter Jansz Poll bode alhier
Dirck Woutersz de Moor van Bergen Henegouwen
een huijs, schuijr met een erff (omvang 2 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 1800 guldens)

Gijsbert Cornelis van Zijp partner van Grietje Pieters;
Louris Cornelisz Ackersloot partner van Machtelt Gijsberts;
Machtelt Gijsberts kind van Gijsbert Cornelis van Zijp en Grietje Pieters;
Stijntie Gijsberts kind van Gijsbert Cornelis van Zijp en Grietje Pieters;
Maertje Gijsberts kind van Gijsbert Cornelis van Zijp en Grietje Pieters;
Dirck Woutersz de Moor partner van Maertje Gijsberts;
Hendrick Meesz Molesteech partner van Stijntie Gijsberts;
Pieter Jansz Poll - voogd van - Grietje Pieters;
Dirck Woutersz de Moor - koper van - een huijs, schuijr met een erff;
Machtelt Gijsberts - verkoper van - een huijs, schuijr met een erff;
Stijntie Gijsberts - verkoper van - een huijs, schuijr met een erff;
Jacob Joosten - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;
Philps Claes - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;
ontfanger Doubleth - belast - een huijs, schuijr met een erff (met een erfhuur van 3 stuijvers);
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14310-02-1668:
Cornelis Jacobs Croon woonende inden ambachte van Hillegom
joffvrouw Duijffje Backers weduwe, tot Haerlem
Jan Bosschaert (reeds overleden)
een huijs, erff & boomgaert (omvang 100 roeden (omtrent)) onderpand voor de schuld

Jan Bosschaert partner van joffvrouw Duijffje Backers;
Cornelis Jacobs Croon - schuldig aan - joffvrouw Duijffje Backers (1000 caroli guldens);
Cornelis Jacobs Croon - eigenaar van - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Gerrits Croon - belend aan - een huijs, erff & boomgaert (met 400 gudens);
Mees Jans Hoochkamer - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Gerrits Croon - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
de Beeck - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18225-02-1668:
vercocht in dato den xxvii december 1667, tesamen voor 1000 car guldens
Sijmen Jacobs van Zijp (reeds overleden)
Gerrit Sijmonsz Maijster (reeds overleden), zalr
d heer Corn van Sijpesteijn (reeds overleden), zalr
Jan Jans houtkooper
d heer Bosschaert (reeds overleden)
een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt (omvang 1 morgen (omtrent))
een stuck duijnlandt (omvang 2 hondt (omtrent))

Sijmen Jacobs van Zijp partner van Maertje Reijnen;
Gerrit Sijmonsz Maijster partner van Maertje Reijnen;
Willem Jeroens partner van Maertje Gerrits;
Banckris Gerrits kind van Gerrit Sijmonsz Maijster;
Maertje Gerrits kind van Gerrit Sijmonsz Maijster;
Jan Gerrits kind van Gerrit Sijmonsz Maijster;
d heer Bosschaert partner van de wed;
Hendrick Meesse Molesteech - schuldig aan - Maertje Reijnen (1000 car guldens in aparte akte dd 25 februari 1668);
Hendrick Meesse Molesteech - schuldig aan - Banckris Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Hendrick Meesse Molesteech - schuldig aan - Maertje Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Hendrick Meesse Molesteech - schuldig aan - Jan Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Joost Cornelis van Diest - schuldig aan - Maertje Reijnen (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Joost Cornelis van Diest - schuldig aan - Banckris Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Joost Cornelis van Diest - schuldig aan - Maertje Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Joost Cornelis van Diest - schuldig aan - Jan Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Banckris Gerrits - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Maertje Gerrits - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Jan Gerrits - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Hendrick Meesse Molesteech - koper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Joost Cornelis van Diest - koper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
d heer Corn van Sijpesteijn - heeft - de Erffgen;
Jan Jans - voorheen belend ten westen - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
de wed - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Doublet - heeft - de Erffgen;
d heer Corn van Sijpesteijn - heeft in erfpacht uitgegeven - een stuck duijnlandt;
Gerrit Sijmonsz Maijster - in erfpacht genomen - een stuck duijnlandt (om 6 guldens sjaers volgens de erffpachtbrieff in dato x martij 1645);
Hendrick Meesse Molesteech - koper van - een stuck duijnlandt;
Joost Cornelis van Diest - koper van - een stuck duijnlandt;
Banckris Gerrits - verkoper van - een stuck duijnlandt;
Maertje Gerrits - verkoper van - een stuck duijnlandt;
Jan Gerrits - verkoper van - een stuck duijnlandt;
Maertje Reijnen - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Maertje Reijnen - verkoper van - een stuck duijnlandt;
de Erffgen - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
de Beeck - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
de Erffgen - belast - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt (met 5 stuijvers sjaers);
de Erffgen - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18625-02-1668:
Anna Sijmen Schoter wed.
Leendert Pieters Sackman (reeds overleden), zalr
Johan Six heere van Vromade schepen der sadt Amstrdam
d heer Corn Sijpesteijn (reeds overleden), zalr
d heer Bosschaert (reeds overleden)
een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje mitsgaders een crochie teelandt (omvang 1 morgen (omtrent)) onderpand voor de schuld, belast met een erffpacht van 5 stuijvers sjaers
een stuck duijnlant (omvang 2 hondt) onderpand voor de schuld

d heer Bosschaert partner van de wed;
Leendert Pieters Sackman partner van Anna Sijmen Schoter;
Jan Pieters Hulp - voogd van - Anna Sijmen Schoter;
Anna Sijmen Schoter - schuldig aan - Johan Six (800 guldens);
Anna Sijmen Schoter - eigenaar van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje mitsgaders een crochie teelandt;
d heer Corn Sijpesteijn - eigenaar van - de Duijnen;
d heer Bosschaert - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje mitsgaders een crochie teelandt;
d heer Corn Sijpesteijn - heeft in erfpacht gegeven - een stuck duijnlant;
Gerrit Sijmonsz Maijster - heeft in erfpacht genomen - een stuck duijnlant (om 6 guldens sjaers volgens de erffpachtsbrieff in dato den x martij 1645);
de Duijnen - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje mitsgaders een crochie teelandt;
de Duijnen - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje mitsgaders een crochie teelandt;
de Beeck - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje mitsgaders een crochie teelandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18725-02-1668:
vercocht op 6 januari 1668 tesamen voor 1032 car guldens
Anna Sijmen Schoters weduwe
Leendert Pieters Sackman (reeds overleden)
d heer Cornelis van Sijpesteijn (reeds overleden), zalt
d heer Johannes Bosschaert (reeds overleden)
Doublet (reeds overleden)
een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt (omvang 1 morgen (omtrent))
een stuck duijnlant (omvang 2 hondt)

Leendert Pieters Sackman partner van Anna Sijmen Schoters;
d heer Johannes Bosschaert partner van de weduwe;
Anna Sijmen Schoters - schuldig aan - Hendrick Mees Molesteech (1032 car guldens in aparte akte dd 25 februari 1668, geroyeert opten xii februarij 1671);
Anna Sijmen Schoters - schuldig aan - Joost Cornelis van Diest (in aparte akte dd 25 februari 1668);
d heer Cornelis van Sijpesteijn - eigenaar van - de Duijnen;
de weduwe - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
Doublet - heeft - de Erffgenamen;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - heeft in erfpacht gegeven - een stuck duijnlant;
Gerrit Sijmonsz Maijster - heeft in erfpacht genomen - een stuck duijnlant (om 6 guldens sjaers volgens den erffpachtsbrieff in dato den x martij 1645);
Anna Sijmen Schoters - koper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
Anna Sijmen Schoters - koper van - een stuck duijnlant;
Hendrick Mees Molesteech - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
Hendrick Mees Molesteech - verkoper van - een stuck duijnlant;
Joost Cornelis van Diest - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
Joost Cornelis van Diest - verkoper van - een stuck duijnlant;
de Duijnen - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
de Beeck - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
de Erffgenamen - belast - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt (een erffpacht van 5 stuijvers sjaars);
de Duijnen - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18813-06-1668:
Cornelis Gerrits Croon timmerman woonende alhier
Joost Cornelis van Diest tuijnier woonende tot Hillegom
een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Gerrits Croon - schuldig aan - Joost Cornelis van Diest (800 guldens, affgelost opten 13 maij 1686);
Cornelis Gerrits Croon - eigenaar van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Cornelis Jacobs - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Cornelis Jacobs - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Mees Jans - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Mees Jans - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de Beeck - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19310-06-1671:
Cornelis Jacobs Croon (reeds overleden), zalr
Maertje Gielen (reeds overleden), zalr
een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal (waarde 2630 gulderns)
de Trompet tot Haerlem

Jacob Cornelis kind van Cornelis Jacobs Croon en Maertje Gielen;
Jan Cornelis kind van Cornelis Jacobs Croon en Maertje Gielen;
Marijtje Cornelis kind van Cornelis Jacobs Croon en Maertje Gielen;
Gerrit Jacobs Croon - oom en bloedvoogd van - Marijtje Cornelis;
Gerrit Jacobs Croon - oom en bloedvoogd van - Jacob Cornelis;
Jan Amen van Leeuwen - oom en bloedvoogd van - Jacob Cornelis;
Gerrit Jacobs Croon - oom en bloedvoogd van - Jan Cornelis;
Jan Amen van Leeuwen - oom en bloedvoogd van - Jan Cornelis;
Jan Amen van Leeuwen - oom en bloedvoogd van - Marijtje Cornelis;
Mees Jans Hoochkamer - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Cornelis Gerrits Croon - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Pieter le Febre - belast - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal (met 1000 guldens);
Pieter le Febre - brouwer in - de Trompet;
Pieter Cornelis Schipper - koper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Jacob Cornelis - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Jan Cornelis - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Marijtje Cornelis - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
den Heerewech - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22625-08-1672:
Cornelis Gerritsz Croon timmerman alhier
Machtelt Huijberts sijne dienstmaecht
een huijs, erff & boomgaert staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand van de schuld

Cornelis Gerritsz Croon - schuldig aan - Machtelt Huijberts (650 caroli guldens);
Pieter Cornelis Schipper - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Pieter Cornelis Schipper - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Mees Jans Hoochkamer - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Gerritsz Croon - eigenaar van - een huijs, erff & boomgaert;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23901-02-1676:
een huijs & erff (waarde 875 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Isaak Joosten van Bochoute - verkoper van - een huijs & erff;
Cornelis Hendricxsz Molesteech - koper van - een huijs & erff;
d heer Duijvens - belend aan - een huijs & erff;
de Beeck - belend aan - een huijs & erff;
het gangpadt vande Beeck Na de Hoocht van T School - belend aan - een huijs & erff;
het Hoocht van School - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27912-01-1677:
alle haere vader & grootvader
Nicolaes van Loon (reeds overleden)
Hans van Loon erflater
Maertje Willems eijs van overgangh in een acte van 1650
een wooninge met de landerij (omvang 5 morgen 5 hont; waarde 7000 guldens) soo thuijn als weijlanden, soo inde Vennip als Hillegom geleijd

d heer Willem Nieupoort partner van Anna van Loon;
Johan Nieupoort partner van Marija van Loon;
Willem Blaeu partner van Anna Willemsdochter van Loon;
Joost Cornelise van Diest den oude - schuldig aan - d heer Pieter van Loon (en overige erfgenamen700 guldens, in aparte akte dd 12-01-1677, geroyeert den 26 febr 1686 door Joost Cornelis van Diest);
Willem van Loon - vervangt - de wed;
Frederik Willem van Loon - vervangt - Nicolaes van Loon;
d heer Pieter van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Anna van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Lieve van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Adriaen van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Willem van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
de wed - erfgenaam van - Hans van Loon;
Johan van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Anna Willemsdochter van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Frederik Willem van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Nicolaes van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Marija van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Adriaen van Loon - vervangt - de wed;
d heer Pieter van Loon - verkoper van - een wooninge met de landerij (en overige erfgenamen);
Joost Cornelise van Diest den oude - koper van - een wooninge met de landerij;
Dirck Hendrickse - belend aan - een wooninge met de landerij;
Joost Cornelise van Diest den oude - belend aan - een wooninge met de landerij;
den heer burgemeester Duijvens - belend aan - een wooninge met de landerij;
den heer burgemeester Duijvens - belend aan - een wooninge met de landerij;
den Heerenwech - belend aan - een wooninge met de landerij;
het Dorpswerff - belend aan - een wooninge met de landerij;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een wooninge met de landerij;
de Meer - belend aan - een wooninge met de landerij;
den Vinckbroeckerlaen - belend aan - een wooninge met de landerij;
Nicolaes van Loon;
Maertje Willems;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1208-08-1677:
Cornelis Gerritsz Croon timmerman alkhier
Jacob Jacobsz Croon houtkooper tot Haerlem
huijs & erf boomgaert potinge & plantinge staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Gerritsz Croon - schuldig aan - Jacob Jacobsz Croon (650 guldens, betaelt opten 23 meij 1681 door Jacobus Croon);
Pieter Cornelis Schipper - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
Pieter Cornelis Schipper - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
d heer burgemeester Duijvens - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
d heer burgemeester Duijvens - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
Cornelis Gerritsz Croon - eigenaar van - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
de Beeck - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2430-05-1679:
den heer Matheus Steijn burgemeester & ontfanger van des gemeene landts middelen over de stadt Haerlem
t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge (omvang 1 morgen 1 hont vier roeden) met een stuck landt daer t voors huijs etc opgetimmert is, onderpand voor de schuld
noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (omvang 7 hondt (omtrent)) staende over de beeck, sijnde t voors huijs bij hem Ackersloot opt selve landt getimmert, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - den heer Matheus Steijn (1300 caroli guldens, volgens quitantie betaelt opten 6 november 1687);
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
Adriaen Cornelis Ackersloot - heeft in erfpacht - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (met 45 guld);
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
den Treckvaert - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
den Schouwbaer Wateringe - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
de Hillegommerbeeck - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4603-05-1680:
Cornelis Gerrits Croon (reeds overleden), meester timmerman overleden tot Hillegom de 1e october 1679
Pieter Cornelisz van Rijn schipper alhier
d heer Groenhout advocaet
een huijs, schuur, erff & boomgaert (waarde 500 gulden boven de belastingh) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Cornelisz van Rijn - schuldig aan - Jan Barentsz Pickaert (1300 guldens in aparte ake dd 3-5-1680);
Pieter Cornelisz van Rijn - schuldig aan - Jan van den Bosch (in aparte ake dd 3-5-1680);
Jan Barentsz Pickaert - curator van - Cornelis Gerrits Croon;
Jan van den Bosch - curator van - Cornelis Gerrits Croon;
heer Duijvens - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert (over de Vinckesloot);
d heer Groenhout - belast - een huijs, schuur, erff & boomgaert (met 800 guldens);
Pieter Cornelisz van Rijn - koper van - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
Jan Barentsz Pickaert - verkoper van - een huijs, schuur, erff & boomgaert (ten behoeve van de gemeene crediteuren);
Jan van den Bosch - verkoper van - een huijs, schuur, erff & boomgaert (ten behoeve van de gemeene crediteuren);
Pieter Cornelisz van Rijn - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
de Beeck - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5903-05-1680:
opten 23 januarij 1680 vercocht
Trijntje Jacobs wed
Jan Jans Briole (reeds overleden)
Gerrit Sijmens van Bronsgeest (reeds overleden)
Maartje Jacobs (reeds overleden)
Jacob Jan Stevens (reeds overleden), alhier overleden
Anna Jans (reeds overleden), alhier overleden
d heer Cornelis Duijvens oudt burgemeester der stadt Haerlem
een huijs & erve (waarde 720 guldens) staende & gelegen inde dorpe van Hillegom

Cornelis Willemsz Los partner van Cornelisje Jacobs;
Sijmon Gerrits kind van Gerrit Sijmens van Bronsgeest en Maartje Jacobs;
Jannetje Gerrits kind van Gerrit Sijmens van Bronsgeest en Maartje Jacobs;
Cornelisje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Trijntje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Cornelis Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Maartje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
d heer Cornelis Duijvens partner van joffvrouw Aeltje Vogels;
Jan Jans Briole partner van Trijntje Jacobs;
Pieter Sijmons van Bronsgeest - oom van - Jannetje Gerrits;
Dirk Jans - voor - Trijntje Jacobs;
Pieter Sijmons van Bronsgeest - oom van - Sijmon Gerrits;
joffvrouw Aeltje Vogels - schuldig aan - Cornelisje Jacobs (en overige erfgenamen 720 guldens in aparte akte dd 3-5-1680);
joffvrouw Aeltje Vogels - belend aan - een huijs & erve;
joffvrouw Aeltje Vogels - belend aan - een huijs & erve;
joffvrouw Aeltje Vogels - belend aan - een huijs & erve;
Cornelisje Jacobs - verkoper van - een huijs & erve (en overige erven);
joffvrouw Aeltje Vogels - koper van - een huijs & erve;
de Beeck - belend aan - een huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6113-10-1680:
een huijs erff ende boomgaert staende & gelegen inden ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jacob Pieters van Zijp - schuldig aan - Jan Pieters van Bourgoinge (500 guldens);
Jacob Pieters van Zijp - schuldig aan - Maerten Jacobs Langevelt;
Dirck Jans Croon - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
Jacob Joosten van Bochoute - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de Vinckesloot - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de Hillegommerbeeck - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7219-05-1682:
alle erffgenamen van Dirck de Moor en Maertje Gijssen
de diakene van Sgravenhage
Dirck Wouters de Moor (reeds overleden), erflater
Maertje Gijssen (reeds overleden), erflater
een huijs & boomgaert (waarde 865 guldens) mits den ouden boomgaert, swingelkot schuer ende drie regels fruijtboomen langs de Beeck heen tot aen Jacob Joosten erff

Stijntie Pieters kind van Pieter Gjisbertsz;
Dirck Wouters de Moor partner van Maertje Gijssen;
Arent van der Bijl - lasthebber van - de diakene;
Jan Louweris Akersloot - zusters zoon van - Maertje Gijssen;
Cornelis Hendricxs Molesteech - koper van - een huijs & boomgaert (den cooper sal eeuwich en erffelijck behouden een voetpadt bij het huijs van Jacob Joosten heen over den draeij tot opt hoocht van t school);
Philps Cornelisz de Moor - verkoper van - een huijs & boomgaert (en overige erfgenamen);
Jacob Joosten - heeft - d Erffgenamen;
Dirck Jansz Croon - belend aan - een huijs & boomgaert;
mevrouw Vrijbergen - belend aan - een huijs & boomgaert;
d Erffgenamen - belend aan - een huijs & boomgaert;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs & boomgaert;
Jan Cornelis de Moor;
Jan Hendricxsz Molesteech;
Baertje Damense de Moor;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9719-05-1682:
alle erffgenamen van Dirck de Moor en Maertje Gijssen
Maertje Gijssen (reeds overleden), erflater
de diacone van Sgravenhage
Dirck Wouters de Moor (reeds overleden), erflater
Arijen Cornelis Akersloot met sijn kalckovens
de Diakenij Armen van Hillegom
een thuijn (omvang 2 morgen; waarde 1200 guldens) gelegen in den ambachte van Hillegom dicht aende treckvaert

Stijntie Pieters kind van Pieter Gijsberts;
Dirck Wouters de Moor partner van Maertje Gijssen;
Jan Louweris Akersloot - zusters zoon van - Maertje Gijssen;
Arent van der Bijl - lasthebber van - de diacone;
Philps Cornelisz de Moor - verkoper van - een thuijn (en overige erfgenamen);
joffvrouw Bosschert - belend aan - een thuijn;
joffvrouw van Dorp - belend aan - een thuijn;
Arijen Cornelis Akersloot - belend aan - een thuijn;
Jan van den Bosch - diaken van - de Diakenij Armen;
Gerrit Jans Bosvelt - diaken van - de Diakenij Armen;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Diakenij Armen - koper van - een thuijn;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
Jan Cornelisz de Moor;
Jan Hendriksz Molesteech;
Baertje Damense de Moor;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9811-06-1683:
Pieter Cornelis van Rhijn schipper alhier
Pieter Jansz Moerkercken mr timmerman alhier wonende
Groenhout advocaet tot Haerlem
een huijs erff & boomgaert (waarde 500 guldens boven de belasting) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Cornelis van Rhijn - verkoper van - een huijs erff & boomgaert;
Pieter Jansz Moerkercken - koper van - een huijs erff & boomgaert;
Pieter Cornelis van Rhijn - belend aan - een huijs erff & boomgaert (sijnde de oude gevel off schoorsteen tot aen de Beeck voorts met een gemeene overpadt tot aenden Heerenwech);
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - een huijs erff & boomgaert (staende over de Vinckesloot een walletje hout daer van den gront en hout den cooper toecomt sooverre sijn boomgaert streckt);
Pieter Cornelis van Rhijn - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Groenhout - belast - een huijs erff & boomgaert (met 800 guldens);
de Hillegommerbeeck - belend aan - een huijs erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12119-09-1684:
lant (omvang 6 morgen (omtrent); waarde 4000 gulden) gelegen aen weder sijde der Treckvaert

Arij Cornelis Akersloot - schuldig aan - d heer Judocus Koussebandt (3000 gulden in aparte akte dd 19-9-1684);
Arij Cornelis Akersloot - belend aan - lant;
joffvrouw van Dorp - belend aan - lant;
d heer Judocus Koussebandt - verkoper van - lant;
Arij Cornelis Akersloot - koper van - lant;
joffv Johanna Koussebandt - belend aan - lant;
de Watering - belend aan - lant;
de Kalkovens - belend aan - lant;
de Hillegommer Beeck - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12915-06-1688:
Cornelia Jacobs bejaerde dochter
Jacob Pietersz van Zijp (reeds overleden)
Neeltge Jans Croon (reeds overleden)
een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert (waarde 1100 guldens) vlashuijs vlas oven en swingelkot
de elstwal staende langs de vinckesloot

Leendert van Teijlingen partner van Marija Jacobs;
Jan Lamberts van der Laan partner van Pieternelle Jacobs;
Cornelia Jacobs kind van Jacob Pietersz van Zijp en Neeltge Jans Croon;
Marija Jacobs kind van Jacob Pietersz van Zijp en Neeltge Jans Croon;
Pieternelle Jacobs kind van Jacob Pietersz van Zijp en Neeltge Jans Croon;
Doublet - heeft - Erffgenamen;
Cornelia Jacobs - verkoper van - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
Marija Jacobs - verkoper van - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
Pieternelle Jacobs - verkoper van - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
Jan Hendricxs Molesteech - koper van - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
Jacob Joosten van Bockholte - heeft - de Kinderen;
Erffgenamen - belast - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert (een erffhuer van elff stuijvers acht penningen sjaars);
de elstwal - belend aan - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
sekere gemeene laan - belend aan - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
de Kinderen - belend aan - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
de Hillegomer Beeck - belend aan - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16600-06-1693:
ten rechthuijse van de weduwe Visch vercocht, ongetekend en ongedateerd, deze akte is gemaakt om de verantwoording van de 40e penning in deze peroiode te laten vallen. zie ook akte dd 6-1-1694 (Afb 32)
Wijnandt Mens schoudt alhier
Jeroen Pietersz van der Veldt minderjarig
Pieter Jeroensz van der Veldt (reeds overleden)
Marijtge Pieters van Rhijn (reeds overleden)
de Pellekaen tot Haerlem
een huijs erff boomgaert potinge & plantinge (waarde 2510 guldens) meteen bierstal daeraen, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jeroen Pietersz van der Veldt kind van Pieter Jeroensz van der Veldt en Marijtge Pieters van Rhijn;
Wijnandt Mens - administrerende voogd van - Jeroen Pietersz van der Veldt;
Phillips Jeroensz van der Veldt - oom en voogd van - Jeroen Pietersz van der Veldt;
d heer Hendrick Geesteranus - brouwer in - de Pellekaen;
Jeroen Pietersz van der Veldt - verkoper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
d heer Hendrick Geesteranus - koper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
juffrou Hendrina Ketelaer - koper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
joffr Duijvens - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge (over de Vinckesloot);
Pieter Jansz Timmerman - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2823-01-1695:
joff Duijvens (reeds overleden)
Joost Cornelis van Diest (reeds overleden)
Neeltje Willems van Velsen (reeds overleden)
de helft in een huijs en land (omvang 2 morgen (omtrent); waarde 900 gulden) gelegen in Hillegom
de helft van land (omvang 5 morgen (omtrent); waarde 725 gulden) gelegen inde Vennip

Arij Willems Erffoort - belend aan - de helft in een huijs en land;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
joff Duijvens - heeft - d Erffgen;
joff de Leeuw - heeft - Kinderen;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Joost Cornelis van Diest - heeft in boedel - de helft in een huijs en land;
Joost Cornelis van Diest - heeft in boedel - de helft van land;
Frans Aelberts Croon - verkoopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
Floris Jansz Opmeer - verkoopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
Frans Aelberts Croon - verkoopt/ruilt - de helft van land;
Floris Jansz Opmeer - verkoopt/ruilt - de helft van land;
Willem Joosten van Diest - koopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Cornelis Joosten van Diest - koopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
den Heerenwech - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Beeck - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Meer - belend aan - de helft van land;
Kinderen - belend aan - de helft in een huijs en land;
Kinderen - belend aan - de helft van land;
d Erffgen - belend aan - de helft van land;
de Beeck - belend aan - de helft van land;
d Erffgen - belend aan - de helft in een huijs en land;
Neeltje Willems van Velsen;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4802-05-1697:
ten huijse van Cornelis Visch vercogt
Jannetie Leenderts wed
Jan Corn Beijnsdorp (reeds overleden)
Mees Jansz meerderjarig
Aelbert Jansz meerderjarig
een huijs en erff (waarde 410 gulden) staende ende gelegen in Hillegom

Jan Corn Beijnsdorp partner van Jannetie Leenderts;
Mees Jansz kind van Jan Corn Beijnsdorp en Jannetie Leenderts;
Aelbert Jansz kind van Jan Corn Beijnsdorp en Jannetie Leenderts;
Willem Maertsz Schrama - schuldig aan - Jannetie Leenderts (205 gulden in aparte akte dd 2-5-1697);
Jannetie Leenderts - verkoper van - een huijs en erff;
Willem Maertsz Schrama - koper van - een huijs en erff;
jofvrouw van Grieken - belend aan - een huijs en erff;
t School - belend aan - een huijs en erff;
de Beeck - belend aan - een huijs en erff;
de Kerckelaan - belend aan - een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6813-01-1699:
samen vercocht voor 1600 gulden boven de belasting
joffvrouw Duijvens (reeds overleden)
Joost Cornelis van Diest (reeds overleden)
Neeltge Willems van Velsen (reeds overleden)
de helft in een huijs en land (omvang 2 morgen (omtrent)) gelegen in Hillegom
de helft van land (omvang 5 morgen) gelegen inde Vennip

Cornelis Joosten van Diest - broer van - Willem Joosten van Diest;
Cornelis Joosten van Diest - erfgenaam van - Joost Cornelis van Diest;
Willem Joosten van Diest - erfgenaam van - Joost Cornelis van Diest;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft in een huijs en land (met het ambacht vande Vennip gemeen);
joffvrouw Duijvens - heeft - de Erffgenamen;
joffvrouw de Leeuw - heeft - Kinderen;
Arij Willemsz Erffoort - belend aan - de helft in een huijs en land;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
joffvrouw Duijvens - belend aan - de helft van land;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land (met het ambacht van Hillegom gemeen);
Simon Pieters van Bourgonje - belast - de helft in een huijs en land (met 1000 guldens);
Jan Cornelisz van Bourgoinje - belast - de helft in een huijs en land (met 500 gulden);
Cornelis Joosten van Diest - verkoper van - de helft in een huijs en land;
Cornelis Joosten van Diest - verkoper van - de helft van land;
Willem Joosten van Diest - koper van - de helft in een huijs en land;
Willem Joosten van Diest - koper van - de helft van land;
den Heerenwech - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Beeck - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Meer - belend aan - de helft van land;
de Erffgenamen - belend aan - de helft in een huijs en land;
Kinderen - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Erffgenamen - belend aan - de helft van land;
de Beeck - belend aan - de helft van land;
Neeltge Willems van Velsen;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 81