Genealogie project object weergeven

land 286.1 (2,5443 ha)


deel van land 286 (1,4899 ha)

00-00-1680:
Corn Gerrits 1664
land 286a (omvang ii morgen v hont lxxxxiii roeden) dit @ een gedeelte van Corn Joosten hier vooren staende

Corn Gerrits Darij - eigenaar van - land 286a;
Corn Gerrits - gebruiker van - land 286a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7524-03-1682:
alle kinderen ende erfgenamen, opten xii januarij 1682 in Hillegom inde herbergh vanden GuldenLeeuw vercocht
Cornelis Claes van Zeestraten voochd van de de nagelatene kinderen van Cornelis Claes Zeestraten en Antje Cornelis van Zeestraten
Claes Cornelis Zeestraten (reeds overleden)
Antje Cornelis van Zeestraten (reeds overleden)
Anna Maertens weduwe
Gerrit Cornelis Erffvoort (reeds overleden)
Claes Cornelis van Zeestraten (reeds overleden)
Cornelis Gerrits Erffvoort (reeds overleden), erflater
Stijntje Sijmons Maijster (reeds overleden), erflater
Pieter Barten herbergier aende Grietebregge
een stuck weij off hoijlandt (omvang 2 morgen 5 hondt 23 roeden (omtrent); waarde 1475 guldens) gelegen in den ambachte van Hillegom

Maerten Jacobs Verdel partner van Maertje Cornelis Erffvoort;
Claes Cornelis Zeestraten partner van Antje Cornelis van Zeestraten;
Gerrit Cornelis Erffvoort partner van Anna Maertens;
Claes Cornelis van Zeestraten partner van Neeltje Dircx;
Cornelis Gerrits Erffvoort partner van Stijntje Sijmons Maijster;
Claes van Sgravema - borg voor - Pieter Barten;
Jacob Cornelis Zeestraten - borg voor - Pieter Barten;
Leendert Maertens Warmont - assisteert - Anna Maertens;
Claes Cornelis van Sgravenmade - voogd van - Neeltje Dircx;
Pieter Barten - schuldig aan - Maertje Cornelis Erffvoort (en overige erfgenamen 1475 guldens in aparte akte dd 24-3-1682);
Maertje Cornelis Erffvoort - verkoper van - een stuck weij off hoijlandt (en overige erfgenamen);
Pieter Barten - koper van - een stuck weij off hoijlandt;
Pieter Barten - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
den heer Kies - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
de Schouwateringe van de Vogelensangh - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
Cornelis Claes van Zeestraten;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8900-00-1684:
Corn Gerrits 1664
land 286a (omvang ii morgen v hont lxxxxiii roeden)

Pr Barten - eigenaar van - land 286a;
Corn Gerrits - gebruiker van - land 286a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16900-00-1688:
Pr Barten 10 junij 1682
land 286a (omvang ii morgen v hont lxxxxiii roeden)

Pr Barten - eigenaar van - land 286a;
Corn Gerritsz - gebruiker van - land 286a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7500-00-1692:
Pr Barten 10 junij 1682
land 286a (omvang ii morgen v hont lxxxxiii roeden)

Pr Barten - eigenaar van - land 286a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17200-00-1696:
Pr Bartens 10 junij 1682
land 286a (omvang ii morgen v hont lxxxxiii roeden)

Pr Bartens - eigenaar van - land 286a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7400-00-1712:
Pr Bartens 10 junij 1682
land 286a (omvang ii morgen v hont lxxxxiii roeden)

Pr Bartens - eigenaar van - land 286a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 74