Genealogie project object weergeven

land 285.7 (1,7411 ha)


deel van land 285 (6,3856 ha)

25-05-1663:
Cornelis Jans Blij (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 2 morgen 8 roeden (omtrent); waarde 1610 guldens 13 stuijvbers 6 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Aelbert Cornelisz Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Pieter Corn Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Jannetge Cornelis kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Jan Cornelisz Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - koper van - een stuck lant;
Aelbert Cornelisz Blij - verkoper van - een stuck lant;
d heer Jacob Steijn - belend aan - een stuck lant;
d heer Jacob Steijn - belend aan - een stuck lant;
Pieter Corn Blij - verkoper van - een stuck lant;
Jannetge Cornelis - verkoper van - een stuck lant;
Jan Cornelisz Blij - verkoper van - een stuck lant;
Margariettelaen - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11600-00-1668:
Corn Joosten van Diest de jonge 1663
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier naer volgende

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7500-00-1672:
Cornelis Joosten van Diest de jonge 1663
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier navolgende

Cornelis Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16900-00-1676:
Crs Joosten van Diest de jonge 1663
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier navolgende

Crs Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7500-00-1680:
Corn Joosten van Diest de jonge 1663
Maerten Cornelis van Diest 24 junij 1676
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Corn Gerrits hier navolgende

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - land 285b;
Maerten Cornelis van Diest - gebruiker van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7500-00-1684:
Maerten Cornelis van Diest 24 junij 1676
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier navolgende

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - land 285b;
Maerten Cornelis van Diest - gebruiker van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16900-00-1688:
Maerten Cornelis van Diest 24 junij 1676
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier navolgende

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - land 285b;
Maerten Cornelis van Diest - gebruiker van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7500-00-1692:
Maerten Cornelis van Diest 24 junij 1676
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier navolgende

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - land 285b;
Maerten Cornelis van Diest - gebruiker van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17200-00-1696:
Engel Michiels 9 junij 1694
And Daniels voor de helft 9 junij 1694
Claes Claes van der Velt voor de wederhelft 9 junij 1694
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier naer volgende

Claes Claes van der Velt - eigenaar van - land 285b;
Engel Michiels - gebruiker van - land 285b;
And Daniels - eigenaar van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7400-00-1712:
Claes Claes van der Velt voor de wederhelft 9 junij 1694
Andries Daniels voor de helft 9 junij 1694
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden)

Claes Claes van der Velt - eigenaar van - land 285b;
Andries Daniels - eigenaar van - land 285b;
Engel Michielse - gebruiker van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 74