Genealogie project object weergeven

een woning (11,0684 ha)


bevat land 240.5 (1,7028 ha)
bevat land 239.1 (2,5542 ha)
bevat Veentje land 240.6 (1,0642 ha)

17-06-1658:
Pieter Cornelis Son woonende in Hillegum
d heer advocaat Willem van Groenhoudt te Haerlem
Hans van Loon (reeds overleden), zaliger
een wooninge met plantagien (omvang 14 morgen (omtrent)) 9 morgen in Hillegum, 5 morgen in Lisse

Pieter Cornelis Son - schuldig aan - d heer advocaat Willem van Groenhoudt (5000 car guldens);
d heer Arent van Duijvenvoorde - heeft - de erffgen;
d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Wildernis van Sijpesteijn;
Hans van Loon - belend aan - een wooninge met plantagien;
joffvrou Ackersloot - belend aan - een wooninge met plantagien;
de erffgen - belasten - een wooninge met plantagien;
de Wildernis van Sijpesteijn - belend aan - een wooninge met plantagien;
de Watering - belend aan - een wooninge met plantagien;
de Trekvaert - belend aan - een wooninge met plantagien;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 3515-04-1664:
Pieter Cornelisz Son huijsman tot Hillegom
d heer ende meester Paulus Buijs advocaet tot Amsterdam
d heer Graswinckel advocaet
jonchr Cornelis van Sijpesteijn tot Hillegom
juffr Tutelaer tot Uijtrecht
de heer Groenhout advocaet
een wooninge (omvang 13 morgen; waarde 12500 guldens) gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse

d heer ende meester Paulus Buijs - schuldig aan - Pieter Cornelisz Son (12500 guldens in aparte acte dd 15 april 1664 (inclusief de 5000 gulden voor de heer Groenhout));
d heer ende meester Paulus Buijs - betaald contant aan - de heer Groenhout (5000 guld contant tot afdoeninge van seeckeren rentebrieff);
heer Doubleth - belast - een wooninge (6 stuijvers jaerlijcx);
Pieter Cornelisz Son - verkoper van - een wooninge;
d heer ende meester Paulus Buijs - koper van - een wooninge;
Johannis Ackersloot - belend aan - een wooninge;
d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Wildernisse;
d heer Graswinckel - belend aan - een wooninge;
juffr Tutelaer - belast - een wooninge (met 50 guldens erfpacht);
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - belast - een wooninge (met 11 guldens 10 stuijvers erfpacht);
de Wildernisse - belend aan - een wooninge;
de Treckvaert - belend aan - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 134