Genealogie project object weergeven

de Hereweg06-05-1656:
Sijmon Cornelis (reeds overleden)
Maritge Cornelis (reeds overleden)
Dirck Cornelis Schoute is sterck gemaexk voor de naegelaetene ende onmondige kinderen
Catalijntje Jans wed.
Jacob Pieters Romeijn (reeds overleden)
Barent Hermans (reeds overleden)
een huis met de erve (waarde 1800 guldens) staende ende leggende inden dorpe

Pieter Gijsbrechts partner van Grietge Sijmons;
Grietge Sijmons kind van Sijmon Cornelis en Maritge Cornelis;
Jan Sijmons kind van Sijmon Cornelis en Maritge Cornelis;
Jacob Pieters Romeijn partner van Catalijntje Jans;
Barent Hermans partner van wed;
Jan Sijmons - broer van - Grietge Sijmons;
Pieter Gijsbrechts - verkoper van - een huis met de erve;
Grietge Sijmons - verkoper van - een huis met de erve;
Dirck Cornelis Schoute - verkoper van - een huis met de erve;
Joost Diericx - koper van - een huis met de erve;
Catalijntje Jans - belend aan - een huis met de erve;
Willem Reijnderts - belend aan - een huis met de erve;
wed - belend aan - een huis met de erve;
Pieter Jans Poll - belend aan - een huis met de erve;
de Heerewech - belend aan - een huis met de erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 724-05-1657:
Jan Arijens van Bredenrode duijnmeijer
Anna Dircxs weduwe
Gerrit Meessen (reeds overleden)
een stuck lants (omvang 14 hont en ettelijcke roeden; waarde 3500 guldens) gelegen in Hillegum

Gerrit Meessen partner van Anna Dircxs;
Hendrick Meessen - belend aan - een stuck lants;
Hendrick Meessen - belend aan - een stuck lants;
Jan Arijens van Bredenrode - verkoper van - een stuck lants;
Anna Dircxs - koper van - een stuck lants;
de Convents Oostcampen - belend aan - een stuck lants;
den Heerewech - belend aan - een stuck lants;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1430-05-1657:
Pieter Jans van Langevelt woonende tot Schoten
Trijntje Jans wed. woonende inde dorpe ende ambachte van Hillegum
Jan Pieter Thijs van Slingerlandt (reeds overleden)
een huijs met een croft teelant (omvang 200 roeden; waarde 725 guldens)

Jan Pieter Thijs van Slingerlandt partner van Trijntje Jans;
Pieter Jans van Langevelt - verkoper van - een huijs met een croft teelant;
Trijntje Jans - koper van - een huijs met een croft teelant;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs met een croft teelant;
Cornelis Arijens van Langevelt - belend aan - een huijs met een croft teelant;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs met een croft teelant;
de Wildernisse - belend aan - een huijs met een croft teelant;
den Heerewech - belend aan - een huijs met een croft teelant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1330-05-1657:
Aeltje van Riethoven wed
Isacq Pouillie (reeds overleden)
Banduin de Bordes voogd over de voor en na kinderen, vervangt Steven du Pont
mr Matheus Bake woonende tot Hillegum
Hendrick van Berckenrode (reeds overleden)
den Weligenberch een huijs metten erve (waarde 750 guldens) staende ende gelegen in de ambachte van Hillegum

Isacq Pouillie partner van Aeltje van Riethoven;
Susanna Pouillie kind van Isacq Pouillie;
Banduin de Bordes - voogd van - Susanna Pouillie;
mr Matheus Bake - schuldig aan - Aeltje van Riethoven (750 guldens in apparte akte dd 30 mei 1657);
Aeltje van Riethoven - verkoper van - den Weligenberch een huijs metten erve;
Banduin de Bordes - verkoper van - den Weligenberch een huijs metten erve;
mr Matheus Bake - koper van - den Weligenberch een huijs metten erve;
Hendrick van Berckenrode - heeft - de erffgenamen;
den Heerenwech - belend aan - den Weligenberch een huijs metten erve;
de erffgenamen - belend aan - den Weligenberch een huijs metten erve;
de Wildernisse - belend aan - den Weligenberch een huijs metten erve;
de Wildernisse - belend aan - den Weligenberch een huijs metten erve;
Steven du Pont;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1530-05-1657:
een huijsinge ende erff (waarde 400 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegum

Willem Jan Croon - belend aan - een huijsinge ende erff;
Pieter Cornelis Schippers - belend aan - een huijsinge ende erff;
Willem Jan Croon - verkoper van - een huijsinge ende erff;
Pieter Cornelis Schippers - verkoper van - een huijsinge ende erff;
Dorethe Beijers - koper van - een huijsinge ende erff;
den Heerewech - belend aan - een huijsinge ende erff;
het kerckhoff - belend aan - een huijsinge ende erff;
het Schuthock - belend aan - een huijsinge ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1731-05-1657:
Jan Benedictus tot Haerlem
een ledich erffken (waarde 100 guldens) gelegen in de dorpe van Hillegum

Gerrit Jans van Doornevelt - schuldig aan - Jan Benedictus (100 guldens in aparte acte dd de leste mei 1657);
Gerrit Jans van Doornevelt - koper van - een ledich erffken;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een ledich erffken;
Jan Benedictus - belend aan - een ledich erffken;
Jan Benedictus - belend aan - een ledich erffken;
den Heerewech - belend aan - een ledich erffken;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1731-05-1657:
Jan Pieter Thijs Slingerland (reeds overleden)
Jacob Jans voogd over de kinderen van Trijntje Jans
Jacob Cornelis Wassenaer voogd over de kinderen van Trijntje Jans
Beatrix Jans meerderjarige ongehouwede persoon woonende tot Hillegum
Aelbert Jans borge
Jacob Jans borge
een huijs en erf, teelant en boomgaerde (omvang 0,5 morgen) gelegen in hillegum, onderpand voor de schuld

Jan Pieter Thijs Slingerland partner van Trijntje Jans;
Trijntje Jans - schuldig aan - Beatrix Jans (400 guldens);
Trijntje Jans - eigenaar van - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
Cornelis Arijens van Langevelt - belend aan - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
de Vennipperlaen - belend aan - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
de Heerewech - belend aan - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
Jacob Jans;
Jacob Cornelis Wassenaer;
Aelbert Jans;
Jacob Jans;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1831-05-1657:
de Slors een gedeelte van een stuck land (omvang 160 roeden; waarde 266 guldens 13 stuijvers 5 1/2 pe) raijende vande Heerewech ter breete van vijff roeden
de Slors het andere gedeelte

d heer Cornelis van Sijpesteijn - verkoper van - de Slors een gedeelte van een stuck land;
Jacob Cornelis Rous - koper van - de Slors een gedeelte van een stuck land;
d heer Sicx - eigenaar van - Oostcamp;
Oostcamp - belend aan - de Slors een gedeelte van een stuck land;
de Slors - belend aan - de Slors een gedeelte van een stuck land;
de Heerewech - belend aan - de Slors een gedeelte van een stuck land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2010-10-1657:
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
de Slors een gedeelte uijt het stuck (omvang 160 roeden; waarde 266 guldens 13 stuijvers 5 1/2 penn) raijende van den Heerewech ter breete van vijff roeden

Jacob Cornelis Rous - eigenaar van - de Oostcamp (van Rous);
d heer Johan Sicx - eigenaar van - de Oostcamp (van Sicx);
d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Slors het andere gedeelte;
Jacob Cornelis Rous - verkoper van - de Slors een gedeelte uijt het stuck;
d heer Johan Sicx - koper van - de Slors een gedeelte uijt het stuck;
de Oostcamp (van Rous) - belend aan - de Slors een gedeelte uijt het stuck;
de Oostcamp (van Sicx) - belend aan - de Slors een gedeelte uijt het stuck;
de Slors het andere gedeelte - belend aan - de Slors een gedeelte uijt het stuck;
de Heerewech - belend aan - de Slors een gedeelte uijt het stuck;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 2225-01-1658:
Giel Dieloffz cleermaecker
Jacob Lamberts van de Cuijnder corenmeter tot Amsterdam
Huijbert Cornelis (reeds overleden)
een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant (waarde 850 guldens) gelegen inden dorpe van Hillegum

Huijbert Cornelis partner van wed;
Arij Willems van Sgravemade - schuldig aan - Jacob Lamberts van de Cuijnder (850 guldens in aparte acte dd 25 januari 1658);
Jacob Lamberts van de Cuijnder - verkoper van - een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant;
Arij Willems van Sgravemade - koper van - een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant;
wed - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant;
Cornelis Rijers - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant;
Jan Benedictus - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant;
Cornelis Cornelis Schipper - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant;
Giel Dieloffz - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant;
den Heerewech - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant;
des graeffelickheijts Wildernisse - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2401-05-1658:
Willem Reijnderts Croes wagemaecker woonende tot Hillegum
Huich Cornelis van Moerkercken wagemaecker woonende tot Hillegum
Barent Hermans Picaert (reeds overleden)
een huijs ende erve (waarde 700 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegum

Barent Hermans Picaert partner van wed;
wed - belend aan - een huijs ende erve;
Joost Dircks - belend aan - een huijs ende erve;
Joost Dircks - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Reijnderts Croes - verkoper van - een huijs ende erve;
Huich Cornelis van Moerkercken - koper van - een huijs ende erve;
de Herewech - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2701-06-1658:
Floris Floris timmerman
Joris Pieters Colijn (reeds overleden)
Johan van Esch (reeds overleden)
een huijs en erve (waarde 1200 guldens) staende ende gelegen inden ambacht van Hillegum

Joris Pieters Colijn partner van weduwe;
Johan van Esch partner van wed;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een huijs en erve;
Cornelis Pieters Glas - verkoper van - een huijs en erve;
Aelbert Barents Picquaert - koper van - een huijs en erve;
Jan Mees Hoochcamer - verkoper van - een huijs en erve;
Floris Floris - belend aan - een huijs en erve;
weduwe - belend aan - een huijs en erve;
Johan Vogel - heeft - de erffgenamen;
wed - belast - een huijs en erve;
de erffgenamen - belend aan - een huijs en erve;
de Heerwech - belend aan - een huijs en erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3023-06-1658:
joffvrou Geertruijt van Loon verkoopt een part
Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Hans van Loon (reeds overleden), zaliger
een woninge & lande (waarde 1000 guldens) gelegen aende Beeck onder den ambachte van Hillegom

d heer mr Dirck Graswinckel partner van joffvrou Geertruijt van Loon;
Willem van Loon - heeft - kinderen;
joffvrou Geertruijt van Loon - verkoper van - een woninge & lande;
heer Nicolaes van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Pieter van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Lieven van Loon - koper van - een woninge & lande;
joffvrou Anna van Loon - koper van - een woninge & lande;
Cornelis Joosten van Diest - huurder van - een woninge & lande;
Jan Vogel - heeft - de erffgenamen;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - een woninge & lande;
kinderen - koper van - een woninge & lande;
de Beeck - belend aan - een woninge & lande;
de Meer - belend aan - een woninge & lande;
de erffgenamen - belend aan - een woninge & lande;
den Heerewech - belend aan - een woninge & lande;
d heer Hans van Loon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3419-02-1659:
Mattheus Bake onse inwoonende buijrman
Pieter Jans van der Poll onse boode
Jacob Pieters Romeijn (reeds overleden), zal. in sijn leven schoudt ende bode
Guertge Meijndertsdr wed.
Jan Adriaens van Vijanen (reeds overleden)
Aechtge Jansdr wed.
Leendert Pieters van der Codde (reeds overleden)
de Hollantschen thuijn tot Haerlem
den Olijphant tot Haerlem
een huijs, schuijer, erve & boomgaert staende & gelegen inde dorpe van Hillegum

Jan Adriaens van Vijanen partner van Guertge Meijndertsdr;
Leendert Pieters van der Codde partner van Aechtge Jansdr;
Aechtge Jansdr - schuldig aan - Guertge Meijndertsdr;
Guertge Meijndertsdr - brouwster in - de Hollantschen thuijn;
heer Geerard Schoute - brouwer in - den Olijphant;
joff Mechelijna Buijtenwech - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
Joris Pieters Colijn - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
Aechtge Jansdr - verkoper van - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
heer Geerard Schoute - koper van - een huijs, schuijer, erve & boomgaert (voor de helft);
Mattheus Bake - koper van - een huijs, schuijer, erve & boomgaert (voor de helft);
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
de Heerenwech - belend aan - een huijs, schuijer, erve & boomgaert;
Pieter Jans van der Poll;
Jacob Pieters Romeijn;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4216-05-1659:
Geertge Marcelis wed woonende tot Lisse
Huijbert Cornelis (reeds overleden), wagemaecker
Cornelis Willems Visser tot Hillegum
een huijs met een erff (waarde 900 caroli guldens)

Huijbert Cornelis partner van Geertge Marcelis;
Pr Jans Poll - assisteert - Geertge Marcelis;
Cornelis Willems Visser - schuldig aan - Geertge Marcelis (450 car guldens);
Geertge Marcelis - verkoper van - een huijs met een erff;
Cornelis Reijers - belend aan - een huijs met een erff;
Arijen Willems - belend aan - een huijs met een erff;
Arijen Willems - belend aan - een huijs met een erff;
Cornelis Willems Visser - koper van - een huijs met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4528-05-1659:
lant (omvang 1,5 roede (omtrent); waarde 25 guldens)

Cornelis Willems Visser - belend aan - lant;
Cornelis Reijers van Moerkercken - belend aan - lant;
Cornelis Willems Visser - belend aan - lant;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - lant;
Cornelis Willems Visser - koper van - lant;
den Heerenwech - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4628-05-1659:
Anna Dircx wed.
Gerrit Meesse (reeds overleden)
Jan Cornelis Croon tot Hillegum
een huijs ende erff (waarde 750 guldens)

Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
Leendert Aelberts van Tent - voogd van - Anna Dircx;
heer Sijpesteijn - belend aan - een huijs ende erff;
Dirck Jans Croon - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Jans Croon - belend aan - een huijs ende erff;
Anna Dircx - verkoper van - een huijs ende erff;
Jan Cornelis Croon - koper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Wildernisse - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4607-08-1659:
Dirck Pieters Brouwer lindewever woonende alhier
een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke (waarde 150 car guldens) wort opgetimmert tot een weefplaets

Dirck Pieters Brouwer - koper van - een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke;
Cornelis Willems Visser - belend aan - een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke;
Arij Willems - belend aan - een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke;
Cornelis Willems Visser - verkoper van - een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke;
den Heerenwech - belend aan - een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4912-08-1659:
dijakonie tot Hillegum

Joost Cornelis van Langevelt - voogd van - Lijsbeth Cornelis van Alckemade;
Lijsbeth Cornelis van Alckemade - schuldig aan - dijakonie (100 caroli guldens);
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijs ende erffe;
Lijsbeth Cornelis van Alckemade - eigenaar van - een huijs ende erffe;
Hendrick Jacobsz van Langevelt - belend aan - een huijs ende erffe;
Maarten Willems - belend aan - een huijs ende erffe;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erffe;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4821-05-1660:
Trijntje Jans ruilt een oud huisje voor een nieuwe huisje met Adriaaan Floris
Trijntje Jans weduwe
Jan Pieters van Slingerlandt (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode
Adriaen Floris timmerman
een oudt huijsken met een erff gelegen inde dorpe van Hillegum

Jan Pieters van Slingerlandt partner van Trijntje Jans;
Pieter Jans Pol - voogd van - Trijntje Jans;
Joost Dircxs - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
Corn Arijens Langevelt - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
den Vennipperlaen - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
een oudt huijsken met een erff - geruild met - een nieuw huiske;
Adriaen Floris;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5414-08-1660:
ed agent Gerrit Bulsinck woonenede in s'Gravenhage
hooch edelen gebooren gestrengen heer Thomas van Egmond van der Nieuburch dijckgraeff van de Schermer ende gedeputeerde ter vergaderinge van de ed: mog: heeren raden van staten
hooch eed: gebooren gestrengen heer Johan van Egmond van der Nieuburch dijckgraeff van de uijtwaterende sluijsen in Kermerlant ende Westvrieslant
joffvrouw Catharina Verwer weduwe, woonende tot Haerlem
de heer Francoijs Valck (reeds overleden)
een stuck land sijnde een crochje met een weijtgen (omvang 1 morgen 246 roeden; waarde 1800 caroli guldens) gelegen inde ambachte van Hillegum

de heer Francoijs Valck partner van joffvrouw Catharina Verwer;
ed agent Gerrit Bulsinck - heeft in procuratie - hooch edelen gebooren gestrengen heer Thomas van Egmond van der Nieuburch;
ed agent Gerrit Bulsinck - heeft in procuratie - hooch eed: gebooren gestrengen heer Johan van Egmond van der Nieuburch;
mr Jan van Wasenberch - vorheen eigenaar van - een stuck land sijnde een crochje met een weijtgen (aangecomen door doode ende testamente);
hooch edelen gebooren gestrengen heer Thomas van Egmond van der Nieuburch - verkoper van - een stuck land sijnde een crochje met een weijtgen;
joffvrouw Catharina Verwer - koper van - een stuck land sijnde een crochje met een weijtgen;
Jacob Cornelisz Rous - belend aan - een stuck land sijnde een crochje met een weijtgen;
Jan Pieters - belend aan - een stuck land sijnde een crochje met een weijtgen;
joffvrouw Catharina Verwer - belend aan - een stuck land sijnde een crochje met een weijtgen;
de abdij tot Reijnsburgh - belend aan - een stuck land sijnde een crochje met een weijtgen;
den Heerenwegh - belend aan - een stuck land sijnde een crochje met een weijtgen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5718-08-1660:
Trijntje Jans wed
Jan Pietersz van Slingerland (reeds overleden)
Pieter Jans Poll bode alhier
Adriaen Floris Timmerman
haer nieuw huijs & erff staende ende gelegen inde dorpe ende ambachte van Hillegum

Jan Pietersz van Slingerland partner van Trijntje Jans;
Pieter Jans Poll - voogd van - Trijntje Jans (100 car guldens);
Trijntje Jans - schuldig aan - Matheus Bake;
Adriaen Floris - belend aan - haer nieuw huijs & erff;
Adriaen Floris - belend aan - haer nieuw huijs & erff;
Gerrit Dircks Smith - belend aan - haer nieuw huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - haer nieuw huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5625-05-1661:
een huijs en erff (waarde 1800 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegum

Claes Dircxs partner van Brechje Cornelis;
Dirck Huijgen partner van Willempje Cornelis;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Huich Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Brechje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Pieter Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Willempje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Willems Visscher - koper van - een huijs en erff;
Arij Willems - belend aan - een huijs en erff;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs en erff;
Huijbertje Willems - belend aan - een huijs en erff;
Jan Dircxsz Roubergh - belend aan - een huijs en erff;
Reijer Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een huijs en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs en erff;
de Graeffelicheijtsduijnen - belend aan - een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6415-06-1661:
Gerrit Schouten brouwer
Matheus Bake biersteecker tot Hillegum
Joris Pieters Colijn (reeds overleden)
den Olijphant tot Haerlem
den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge (waarde 2400 car guldens) gelegen aent pleijn van Hillegom

Joris Pieters Colijn partner van wed;
Jeroen Jans van der Velde - schuldig aan - Gerrit Schouten (2400 car guldens in aparte akte dd 15 juni);
Jeroen Jans van der Velde - schuldig aan - Matheus Bake (in aparte akte dd 15 juni);
Gerrit Schouten - brouwer in - den Olijphant;
joff Mechelina Buijtenwech - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
wed - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
Jeroen Jans van der Velde - koper van - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
Matheus Bake - verkoper van - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
Gerrit Schouten - verkoper van - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
den Heerenwech - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
de Pastoorslaen - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6522-07-1661:
Willem Jans Croon sterck gemaeckt voor alle sijne vrienden ende andere erffgenamen
Reijer Reijers rietdecker
een erffgen (omvang 3,5 roeden; waarde 315 guldens)

Huijbert Gerritz Roo - belend aan - een erffgen;
Willem Jans Croon - verkoper van - een erffgen;
Reijer Reijers - koper van - een erffgen;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - een erffgen;
Willem Jans Croon - belend aan - een erffgen;
den Heerenwech - belend aan - een erffgen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6607-01-1662:
Abraham Mens secrts alhier
Leentgen Mees (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsteerdam
een stuck landt (omvang 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent; waarde 2500 guldens)

Cornelis Pieters Glas partner van Maritge Claes Langevelt;
Jan Stoffels partner van Grietje Claes Langevelt;
Dirck Philps partner van Aeltje Claes Langevelt;
Claes Dircxs Langevelt partner van Leentgen Mees;
Maritge Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Jacob Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Jan Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Grietje Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Aeltje Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Willem Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Lijsbeth Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Abraham Mens - voogd van - Lijsbeth Claes Langevelt;
d heer Johan Sicx - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (2500 guldens in aparte akte dd 7 januari 1662);
Anna Mees - belend aan - een stuck landt;
Pr Wouters - belend aan - een stuck landt;
d heer de Bie - belend aan - een stuck landt;
Corn Prs Glas - belend aan - een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - een stuck landt (verklaarde gezamelijk verkocht te hebben);
d heer Johan Sicx - koper van - een stuck landt;
de Weerlaendervaert - belend aan - een stuck landt;
den Heerenwech - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7310-02-1662:
Willem Arijens van Velsen (reeds overleden)
Pietertje Gijsberts (reeds overleden)
Jacob Cornelis Rous alias Romeijn
een crochje lant (omvang 8 hont 23 roeden (omtrent); waarde 1371 caroli guldens)

Willem Arijens van Velsen partner van Pietertje Gijsberts;
Gijsbert Willems van Velsen kind van Willem Arijens van Velsen en Pietertje Gijsberts;
Jan Willems van Velsen kind van Willem Arijens van Velsen en Pietertje Gijsberts;
Jan Willems van Velsen kind van Willem Arijens van Velsen en Pietertje Gijsberts;
Neeltgen Willems van Velsen kind van Willem Arijens van Velsen en Pietertje Gijsberts;
Joost Cornelis van Diest partner van Neeltgen Willems van Velsen;
Sijmon Willems van Velsen kind van Willem Arijens van Velsen en Pietertje Gijsberts;
Jacob Cornelis Rous - schuldig aan - Gijsbert Willems van Velsen (in aparte akte, niet gedateerd, niet ondertekend);
Jacob Cornelis Rous - schuldig aan - Jan Willems van Velsen (in aparte akte, niet gedateerd, niet ondertekend);
Jacob Cornelis Rous - schuldig aan - Jan Willems van Velsen (in aparte akte, niet gedateerd, niet ondertekend);
Jacob Cornelis Rous - schuldig aan - Neeltgen Willems van Velsen (in aparte akte, niet gedateerd, niet ondertekend);
Gijsbert Willems van Velsen - verkoper van - een crochje lant;
Jan Willems van Velsen - verkoper van - een crochje lant;
Jan Willems van Velsen - verkoper van - een crochje lant;
Neeltgen Willems van Velsen - verkoper van - een crochje lant;
Jacob Cornelis Rous - koper van - een crochje lant;
Jacob Karels - belend aan - een crochje lant;
Jan Vogel - heeft - de Erffgen;
Jacob Cornelis Rous - belend aan - een crochje lant;
den Heerewech - belend aan - een crochje lant;
de Erffgen - belend aan - een crochje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7810-02-1662:
Willem Ariens van Velsen (reeds overleden)
Pietertje Gijsberts (reeds overleden)
Jacob Cornelis Rous alias Romeijn
een stuckje lant (omvang 100 roeden; waarde 300 guldens)

Willem Ariens van Velsen partner van Pietertje Gijsberts;
Joost Cornelis van Diest partner van Neeltge Willems van Velsen;
Gijsbert Willems van Velsen kind van Willem Ariens van Velsen en Pietertje Gijsberts;
Jan Willems van Velsen kind van Willem Ariens van Velsen en Pietertje Gijsberts;
Jan Willems van Velsen kind van Willem Ariens van Velsen en Pietertje Gijsberts;
Neeltge Willems van Velsen kind van Willem Ariens van Velsen en Pietertje Gijsberts;
Sijmon Willems van Velsen kind van Willem Ariens van Velsen en Pietertje Gijsberts;
Jacob Karels de Vlieger - schuldig aan - Jan Willems van Velsen (300 caroli guldens en overige erfgenamen in aparte akte dd 10 februari 1662);
Jacob Cornelis Rous - belend aan - een stuckje lant;
Jan Vogel - heeft - de Erffgen;
Jacob Karels de Vlieger - belend aan - een stuckje lant;
Gijsbert Willems van Velsen - verkoper van - een stuckje lant (en overige erfgenamen);
Jacob Karels de Vlieger - koper van - een stuckje lant;
den Heerenwech - belend aan - een stuckje lant;
de Erffgen - belend aan - een stuckje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7918-02-1662:
(Aechie Jansdr, huisvrouw van Simon Gerrits van Bronsgeest laat in 1693 zien dat de schuld betaald is) tesamen vercoft voor 1850 caroli guldens
Maerten Cornelis Croon (reeds overleden)
Gerrit Sijmons van Bronsgeest woonende tot Amsterdam
een crochje lant (omvang 4 hondt (omtrent))

Cornelis Reijers van Moerkercken partner van Stijntje Maertens Croon;
Cornelis Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Hendrick Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Lauris Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Stijntje Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Cornelis Maertens Croon (1850 caroli guldens in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Hendrick Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Lauris Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Stijntje Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Stijntje Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - koper van - een huijs ende boomgaert;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - koper van - een crochje lant;
Lauris Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Stijntje Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Jacob Dammis - belend aan - een huijs ende boomgaert;
mr Johan Verwer - belend aan - een crochje lant;
Leendert Aelbers - belend aan - een crochje lant;
Claas Sijmons van Alckemade - belend aan - een crochje lant;
Cornelis Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Cornelis Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Hendrick Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Hendrick Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Lauris Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende boomgaert;
de Wildernis - belend aan - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een crochje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7717-03-1662:
Cornelis Coerts backer
IJda Volckers wed. woonende in Bennebroeck
Wouter Aerts van der Vrem (reeds overleden)
Jan Vogel (reeds overleden)
een huijs (waarde 1050 guldens boven de belasting) staende ende gelegen in Hillegom

Wouter Aerts van der Vrem partner van IJda Volckers;
Huich Cornelis van Moerkercken - voogd van - IJda Volckers (in apparte akte dd 17 maart 1662);
Cornelis Coerts - schuldeiser van - IJda Volckers (1050 guldens in apparte akte dd 17 maart 1662);
Cornelis Coerts - belend aan - een huijs (streckende tot Maerten Willems erff);
Jan Vogel - heeft - de Erffg;
Cornelis Coerts - verkoper van - een huijs;
IJda Volckers - koper van - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs;
de gemeene buijrwech ofte laen - belend aan - een huijs;
de Erffg - belasten - een huijs (met 300 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 8517-03-1662:
(in deze akte staan alleeen de familie en onroerend goed relaties) de coopers mogen in de geest gelegen lande vangen, uijt doen, schieten en te niet doen alle de konijnen sonder tegens iemand te verbeuren. Vercocht tesamen voor 4275 guldens
Nicolaes van Loon schepen & raedt
Lieve van Loon secretaris der stadt Amsterdam
Anna van Heussen (reeds overleden)
Claes Willems Warmont (reeds overleden), in sijn leven burgmr der stadt Leijden
Johan Verhooch (reeds overleden)
Gerrit van Vilsteren heere van Laerne en Strate
Justus de Nobelaer heer van Burght
Johan van Rijn onmondige soon
joff Weijnina van Toorenvliet (reeds overleden)
d heer Gillis Steffens van Heussen (reeds overleden)
Anna van Heussen (reeds overleden)
joffvrouw Catharina Claesdr Warmont wed
Joost van Nes (reeds overleden)
Willem Claes Warmont (reeds overleden), in sijn leven burgmeester der stadt Leijden
d heer en mr Nicolaes de Bije raetsheer inden hoogen rade, eenige erffgenaem van Margarita Warmont
Geraert van Heussen Rentmr
Maria Theresa van Swieten wed
Reinier Carlier (reeds overleden)
Nicolaes van Gerven eenige erffgenaem van Bartha Warmont
Thimanius Sprongh vader ende voochd over sijn onmondige kinderen
Maria van Heussen (reeds overleden)
Hendrick Egberts van der Hal burgmr der stadt Leijden
mr Geraert van Hoogeveen secretaris der stadt Leijden
Michiel van Ring doctor medicina
een wooninge met lant (omvang 1 morgen 1 hondt 40 roeden) op de caerte get. metter letter F
partij E (omvang 4 hondt 23 roeden) gelegen in de Wildernisse
geestlant partij G (omvang 10 morgen 4 hondt 88 roeden)
geestlant partij H (omvang 5 morgen 3 hondt)
geestlant partij J (omvang 8 morgen 4 hondt 20 roeden)
t Gasthuijs tot Haerlem
het Broeckje geestlant partij K (omvang 1 morgen 4 hondt 80 roeden)

d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch partner van joff Cecilia van der Graft;
Johan Gael kind van Maria van der Graft;
Jacobus Gael kind van Maria van der Graft;
Geertruijt Gael kind van Maria van der Graft;
Beatricx van der Graft kind van Jacob van der Graft;
Hendrick Egberts van der Hal partner van Maria van Heussen;
Reinier Carlier partner van Maria Theresa van Swieten;
Maria Theresa van Swieten kind van Andries van Swieten;
Johan van Rijn kind van Aldert van Rijn;
d heer Gillis Steffens van Heussen partner van joff Weijnina van Toorenvliet;
Lambrecht Claes van Swieten partner van Anna van Heussen;
Andries van Swieten kind van Lambrecht Claes van Swieten en Anna van Heussen;
Nicolaas van Swieten kind van Lambrecht Claes van Swieten en Anna van Heussen;
Dirck van Swieten kind van Lambrecht Claes van Swieten en Anna van Heussen;
Joost van Nes partner van joffvrouw Catharina Claesdr Warmont;
Gualter de Hulter partner van Helena Warmont;
Helena Warmont kind van Willem Claes Warmont;
d heer en mr Nicolaes de Bije kind van Margarita Claesdr Warmont;
Nicolaes van Gerven kind van Bartha Claesdr Warmont;
Claes Willems Warmont partner van Anna van Heussen;
joffvrouw Catharina Claesdr Warmont kind van Claes Willems Warmont en Anna van Heussen;
Willem Claes Warmont kind van Claes Willems Warmont en Anna van Heussen;
Margarita Claesdr Warmont kind van Claes Willems Warmont en Anna van Heussen;
Bartha Claesdr Warmont kind van Claes Willems Warmont en Anna van Heussen;
Michiel van Ring partner van Johanna van Heussen;
Johan Verhooch partner van Beatricx van Heusen;
Maria van Heussen kind van Gerrit van Heussen;
Johanna van Heussen kind van Pieter Dircxs van Heussen;
Gillis van Heussen kind van Pieter Dircxs van Heussen;
Beatricx van Heusen kind van Pieter Dircxs van Heussen;
Jacob van Gael partner van Cecilia Damen;
Cecilia Damen kind van Barbertge van Heussen;
Cornelis Damen kind van Barbertge van Heussen;
Gerrit van Vilsteren partner van Beatricx van der Meij;
Justus de Nobelaer partner van Theodora van der Graft;
Weijnina van Heussen kind van Dirck van Heussen;
Steffen van Heussen kind van Gerrit van Heussen;
Thimanius Sprongh partner van Beatricx van der Graft;
Gerrit van Heussen kind van Pieter Dircxs van Heussen;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - schoonbroer van - Hendrick van der Graft (schoonbroeders);
Maria Theresa van Swieten - nicht van - Nicolaas van Swieten (Maria vervangt haar innocente oom);
Nicolaes van Loon - schuldig aan - d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch (4275 guldens in aparte akte dd 17 maart 1662);
Lieve van Loon - schuldig aan - d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch (in aparte akte dd 17 maart 1662);
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij G;
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij G;
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij H;
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij H;
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij J;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - een wooninge met lant;
Nicolaes van Loon - belend aan - geestlant partij J;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij G;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij G;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij H;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij H;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij J;
Lieve van Loon - belend aan - geestlant partij J;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - geestlant partij G;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - geestlant partij H;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - geestlant partij J;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij G;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij G;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij H;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij H;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - partij E;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij J;
Jan Pieters - belend aan - geestlant partij J;
d heer Cornelis Huijgens van Swanenburch - verkoper van - het Broeckje geestlant partij K;
Nicolaes van Loon - koper van - een wooninge met lant;
Nicolaes van Loon - koper van - partij E;
Nicolaes van Loon - koper van - geestlant partij G;
Nicolaes van Loon - koper van - geestlant partij H;
Nicolaes van Loon - koper van - geestlant partij J;
Nicolaes van Loon - koper van - het Broeckje geestlant partij K;
Lieve van Loon - koper van - een wooninge met lant;
Lieve van Loon - koper van - partij E;
Lieve van Loon - koper van - geestlant partij G;
Lieve van Loon - koper van - geestlant partij H;
Lieve van Loon - koper van - geestlant partij J;
Lieve van Loon - koper van - het Broeckje geestlant partij K;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij H;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij J;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij J;
een wooninge met lant - belend aan - partij E;
de Heerenwech - belend aan - een wooninge met lant;
de Heerenwech - belend aan - partij E;
de Graeffelicheijt - belend aan - partij E;
de Waersloot - belend aan - partij E;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij G;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij G;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij H;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij J;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij J;
de Heerenwech - belend aan - het Broeckje geestlant partij K;
t Gasthuijs - belend aan - het Broeckje geestlant partij K;
geestlant partij J - belend aan - het Broeckje geestlant partij K;
geestlant partij G - belend aan - partij E;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij G;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij G;
de Graeffelicheijt - belend aan - geestlant partij H;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij H;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij H;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij J;
t Gasthuijs - belend aan - geestlant partij J;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij G;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij G;
het Broeckje geestlant partij K - belend aan - geestlant partij H;
mr Geraert van Hoogeveen;
Geraert van Heussen;
joffvrouw Catharina Willemsdr Warmont;
Johan van Heussen;
Gillis Dircx van Heussen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 8619-05-1662:
Huich Dircxs Huijgen
een huijs met een gemeene plaets, pomp, schuijrtje ende secreet (waarde 430 guldens) staende ende gelegen inde ambachte van Hillegom

Pieter Cornelis Damis - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp, schuijrtje ende secreet;
Dorothea Beijers - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp, schuijrtje ende secreet;
Willem Jans Croon - verkoper van - een huijs met een gemeene plaets, pomp, schuijrtje ende secreet;
Huich Dircxs - koper van - een huijs met een gemeene plaets, pomp, schuijrtje ende secreet;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp, schuijrtje ende secreet;
t Kerkhoff - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp, schuijrtje ende secreet;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 9619-05-1662:
Adriaen Floris timmerman
een erff (omvang 70 roeden (omtrent); waarde 300 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Adriaen Floris - verkoper van - een erff;
Jacob Jacobs de Vlieger - koper van - een erff;
Pr Prs Praem - belend aan - een erff;
Pr Prs Praem - belend aan - een erff;
Cornelis Coerts - belend aan - een erff;
den Heerenwech - belend aan - een erff;
de Vennipperlaen - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 9731-05-1662:
Adriaen Floris timmerman
Cornelis Coerts backer
Trijntje Jans wed.
Jan Pieters van Slingerland (reeds overleden)
een erff (omvang 30 roeden (omtrent); waarde 220 gulden) gelegen in de ambachte van Hillegom

Jan Pieters van Slingerland partner van Trijntje Jans;
Cornelis Coerts - schuldig aan - Adriaen Floris (220 guldens in apparte akte zonder datum, niet ondertekend);
Trijntje Jans - belend aan - een erff;
Pieter Pieters Praem - belend aan - een erff;
Jacob Karels de Vlieger - belend aan - een erff;
Adriaen Floris - verkoper van - een erff;
Cornelis Coerts - koper van - een erff;
den Heerenwech - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 9631-05-1662:
Cornelis Reijers rietdecker
Cornelis Jacobs (reeds overleden)
een huijs met een erff (omvang 1150 guldens)

Cornelis Jacobs partner van de wed;
Cornelis Jans Backer - belend aan - een huijs met een erff;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - een huijs met een erff;
de wed - belend aan - een huijs met een erff;
Huijch Engelsz - verkoper van - een huijs met een erff;
Cornelis Reijers - koper van - een huijs met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 9831-05-1662:
Arij Willems van Schravemade (reeds overleden)
een huijs met een erff (waarde 795 gulden) staende & gelegen inde ambachte van Hillegom

Arij Willems van Schravemade partner van de wed;
Claes Dircxs van Schravemade - schuldig aan - Cornelis Willems Visscher (795 gulden in apparte acte dd 31 mei 1662);
Cornelis Willems Visscher - verkoper van - een huijs met een erff;
Claes Dircxs van Schravemade - koper van - een huijs met een erff;
Cornelis Willems Visscher - belend aan - een huijs met een erff;
de wed - belend aan - een huijs met een erff;
Dirck Pieters Brouwer - belend aan - een huijs met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 9928-06-1662:
Reijer Reijers rietdecker
een huijs ende erff (waarde 2000 guldens) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Mees Jans Hoochkamer - schuldig aan - Reijer Reijers (2000 guldens in aparte acte dd 28 juni 1662);
Mees Jans Hoochkamer - koper van - een huijs ende erff;
Huijbert Gerrits Roo - belend aan - een huijs ende erff;
Jacob Pieters - belend aan - een huijs ende erff;
Willem Jans Croon - belend aan - een huijs ende erff;
Reijer Reijers - verkoper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10019-11-1662:
Arijes Dircxs (reeds overleden)
Lijsbeth Jacobsdr weduwe
de Dijaconie Armen tot Hillegom
een huijsje met een erff (omvang 20 roeden (omtrent); waarde 255 car guldens) staende & gelegen inde ambachte van Hillegom

Arijes Dircxs partner van Lijsbeth Jacobsdr;
Jan Barents Pickaer - voogd van - Lijsbeth Jacobsdr;
Jacob Dammis Langevelt - belend aan - een huijsje met een erff;
Lijsbeth Jacobsdr - verkoper van - een huijsje met een erff;
Jacob Dammis Langevelt - belend aan - een huijsje met een erff;
Gerrit Sijmons - belend aan - een huijsje met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijsje met een erff;
de Dijaconie Armen - koper van - een huijsje met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10430-01-1663:
Willem Willems van den Berch woonende alhier
Jan Gerrits Cloppenburch woonende tot Haerlem
huijs ende erff onderpand voor de schuld, staende ende gelegen inde ambachte van Hillegom

Willem Willems van den Berch - schuldig aan - Jan Gerrits Cloppenburch (532 guld 2 stuijversuijt sacke van goede geleverden granen);
Willem Willems van den Berch - eigenaar van - huijs ende erff;
Maerten Willems - belend aan - huijs ende erff;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - huijs ende erff;
de Pastoorslaen - belend aan - huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10407-02-1663:
Aelbert Barents Picquaert woonende alhier
Jan Barents Picquaert woonende alhier
Joris Pieters Colijn (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 1500 guldens) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Joris Pieters Colijn partner van de weduwe;
Jan Barents Picquaert - broer van - Aelbert Barents Picquaert;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
mons Boerom - belend aan - een huijs ende erff;
Adriaen Floris - belend aan - een huijs ende erff;
Aelbert Barents Picquaert - verkoper van - een huijs ende erff;
Jan Barents Picquaert - koper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10507-02-1663:
Pieter Jans Poll gerechts bode alhier
de heer Nicolaes van Loon raet ende regerent schepen der stadt Amsterdam
de heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
d heer de Bije (reeds overleden)
heere regenten vant Elisabeths ofte Grooten Gasthuijs binnen de stad Haerlem
een stuck hoogh geestlant (omvang 6 hondt 68 roeden; waarde 167 guld) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer de Bije partner van de wed;
de heer Nicolaes van Loon - broer van - de heer Lieven van Loon;
Pieter Jans Poll - lasthebber van - heere regenten vant Elisabeths ofte Grooten Gasthuijs;
de heer Nicolaes van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Nicolaes van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de wed - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
de heer Nicolaes van Loon - koper van - een stuck hoogh geestlant;
de heer Lieven van Loon - koper van - een stuck hoogh geestlant;
den Heerenwech - belend aan - een stuck hoogh geestlant;
heere regenten vant Elisabeths ofte Grooten Gasthuijs - verkoper van - een stuck hoogh geestlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10628-03-1663:
Mencxke Cornelis weduwe
Joris Pieters Cole (reeds overleden)
Pieter Jans Poll bode alhier
een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (waarde 1550)

Joris Pieters Cole partner van Mencxke Cornelis;
Pieter Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Cornelis Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Grietge Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
jonge Cornelis Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Anna Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Pieter Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Pieter Jans Poll - voogd van - Mencxke Cornelis;
Paulus Pieters - voogd van - Grietge Joris (en oom);
Cornelis Jans van Bredenrode - schuldig aan - Mencxke Cornelis (en overige erfgenamen 1550 guldens in aparte acte dd 28 maart 1663);
Paulus Pieters - voogd van - jonge Cornelis Joris;
Paulus Pieters - voogd van - Anna Joris;
Paulus Pieters - voogd van - Pieter Joris;
Mencxke Cornelis - verkoper van - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (en overige erfgenamen);
Cornelis Jans van Bredenrode - koper van - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Jeroen Jans van der Velde - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Arij Floris - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Jan Barents - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Jan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Doublet - heeft - de Erffgenamen;
joffvrouw Agatha van Berckenrode - belast - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (een rente van 3 guldens 15 stuijvers sjaars);
den Heerenwech - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
de Erffgenamen - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
de Erffgenamen - belasten - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (met 3 grooten sjaers erffhuijr);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10711-04-1663:
Adriaen Florisz timmerman
een erff (omvang 15 roeden (omtrent); waarde 185 guldens) met een oudt huijsje daarop

Cornelis Willems Visscher - belend aan - een erff;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een erff;
Claes Dircxs van Schravemade - belend aan - een erff;
Claes Dircxs van Schravemade - verkoper van - een erff;
Adriaen Florisz - koper van - een erff;
den Heerenwech - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11003-05-1663:
joffvrou Beatrix van Sijpesteijn weduwe
d heer mr Jacob van der Does (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 2000 guldens) staende ende gelegen inden dorpe & ambachte van Hillegom

d heer mr Jacob van der Does partner van joffvrou Beatrix van Sijpesteijn;
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een huijs ende erff;
monsr Claes Claesz van Boerom - belend aan - een huijs ende erff;
Adriaen Floris - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Barents Picquaert - verkoper van - een huijs ende erff;
joffvrou Beatrix van Sijpesteijn - koper van - een huijs ende erff;
den Heerewech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11303-05-1663:
Wijnandt van der Maes apotecarius woonende in sGravenhage
Cornelis Cornelisz schipper
Michiel Dielofsz kleermaecker
een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant (waarde 1320 guld) staende ende gelegen inde dorpe ende ambachte van Hillegom

Cornelis Gerritsz Langevelt partner van Neeltge Huijgen;
Wijnandt van der Maes partner van joffv Clara van Lijbaert;
joffv Clara van Lijbaert - schuldig aan - Cornelis Gerritsz Langevelt (1320 guldens in aparte acte dd 3 mei 1663);
Cornelis Willems Visscher - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
sr Jan Benedictus - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
Cornelis Cornelisz - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
Michiel Dielofsz - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
Cornelis Gerritsz Langevelt - verkoper van - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
joffv Clara van Lijbaert - koper van - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
Claes Cornelis van Schravemade - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
de Graeffelicheijts Wildernisse - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
den Heerewech - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11324-05-1663:
Sijmon Dircxs Elstgeest woonendse tot Sassenheim
Guertje Willems weduwe
Jan Pieters (reeds overleden)
Anna Dircxs weduwe
Gerrit Meesse (reeds overleden)
Francsoijs Valck (reeds overleden)
een wooninge (omvang 11 morgen (omtrent); waarde 6400 guldens) leggende in twee partijen, waer van de wederhelft de voorn. Guertje Willems in eijgen toecomt, gelegen soo in Hillegom als de Vennip
partij 1 (waarde 1600 guldens)
partij 2 (waarde 4800 guld)

Jan Pieters partner van Guertje Willems;
Francsoijs Valck partner van de weduwe;
Gerrit Meesse partner van Anna Dircxs;
de weduwe - belend aan - partij 2;
Sijmon Dircxs Elstgeest - verkoper van - een wooninge (de helft);
Guertje Willems - koper van - een wooninge (een derde part uijt de helft);
Anna Dircxs - koper van - een wooninge (twee derde parten uijt de helft);
Johannes Rampius - belend aan - partij 1;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - partij 1;
de weduwe - belend aan - partij 1;
Jacob Cornelis Rous - belend aan - partij 1;
Doubleth - heeeft - de Erffgenamen;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - partij 2;
Jan Cornelis Croon - belend aan - partij 2;
de weduwe - belend aan - partij 2;
Hendrick Mees - belend aan - partij 2;
Jacob Cornelis Rous - belend aan - partij 2;
Jacob Cornelis Rous - belend aan - partij 2;
den Heerenwech - belend aan - partij 1;
de Abdij van Reijnsburch - belend aan - partij 1;
de Erffgenamen - belasten - partij 1 (de partije in Hillegom);
de Abdij van Reijnsburch - belend aan - partij 2;
de Meer - belend aan - partij 2;
Elstbroeckerlaen - belend aan - partij 2;
de stadt Leijden - belast - partij 2 (de landen gelegen inde Vennip);
partij 1 - deel van - een wooninge;
partij 2 - deel van - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11725-05-1663:
sr Wijnandt van der Maes apoteecker
een achter gedeelte van een huijs ende erff (waarde 190 guldens) waer van het voorste gedeelte in eijgen toecomt aen voornomden Wassenaer

Michiel Dielofsz - belend aan - een achter gedeelte van een huijs ende erff;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een achter gedeelte van een huijs ende erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een achter gedeelte van een huijs ende erff;
Cornelis Cornelis Grootebroer - verkoper van - een achter gedeelte van een huijs ende erff;
Jan Huijberts van Wassenaer - koper van - een achter gedeelte van een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een achter gedeelte van een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10925-05-1663:
Jan Barentsz Picquaert regeerende Heilige Geest meester
Jan Dircxs van Roubergen regeerende Heilige Geest meester
Michiel Dielofsz (reeds overleden)
H. Geest Armen tot Hillegom
een huijs ende erff onderpand voor de schuld

Michiel Dielofsz partner van weduwe;
Jan Huijbertsz van Wassenaer - schuldig aan - Jan Barentsz Picquaert (500 guldens);
Jan Huijbertsz van Wassenaer - schuldig aan - Jan Dircxs van Roubergen;
Jan Huijbertsz van Wassenaer - eigenaar van - een huijs ende erff;
weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs ende erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
H. Geest Armen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11803-07-1663:
d heer mr Barthelmeus de Kies van Wissen licentiaet inde rechten woonende tot Haerlem
een huijs ende erff onderpand van de schuld

Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - d heer mr Barthelmeus de Kies van Wissen (800 guld);
Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - een huijs ende erff;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs ende erff;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Graeffelicheijts Duijne - belend door - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12104-07-1663:
Reijer Cornelis (reeds overleden)
Annetje Reijers (reeds overleden)
Reijer Reijers rietdecker
een huijs ende erff (waarde 600 guldens) staende ende gelegen in de ambachte van Hillegom

Anthonis van Biesen partner van Marijtge Reijers;
Cornelis Reijers kind van Reijer Cornelis en Annetje Reijers;
jonge Cornelis Reijersz kind van Reijer Cornelis en Annetje Reijers;
Marijtge Reijers kind van Reijer Cornelis en Annetje Reijers;
Brechje Reijers kind van Reijer Cornelis en Annetje Reijers;
Lijsbeth Reijers kind van Reijer Cornelis en Annetje Reijers;
Lijsbeth Reijers - verkoper van - een huijs ende erff;
Francoijs Valck - heeft - d Erffgenamen Valck;
d heer Sijpesteijn - belend aan - een huijs ende erff (de duijn);
Reijer Reijers - koper van - een huijs ende erff (waarin den cooper een seste part is hebbende);
Cornelis Reijers - verkoper van - een huijs ende erff;
jonge Cornelis Reijersz - verkoper van - een huijs ende erff;
Marijtge Reijers - verkoper van - een huijs ende erff;
Brechje Reijers - verkoper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
d Erffgenamen Valck - belend aan - een huijs ende erff;
den buurweg - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12025-07-1663:
Gerrit Jans van Doornevelt woonende tot bennenbrouck
Gerrit Dircxs Smith woonende alhier
Jan Benedictus tot Haerlem
een huijs met een erff (waarde 600 car guldens) staende endegelegen inden ambachte ende dorpe van Hillegom

Gerrit Jans van Doornevelt - verkoper van - een huijs met een erff;
Gerrit Dircxs Smith - koper van - een huijs met een erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs met een erff;
Jan Benedictus - belend aan - een huijs met een erff;
Jan Benedictus - belend aan - een huijs met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12202-08-1663:
Willem Willems van der Burgh woonende inden dorpe ende ambachte van Hillegom
IJda Volckers (reeds overleden), gewoond hebbende tot Heemstede
Wouter Aertsz (reeds overleden)
Pieter Jans van Oldenburg borger der stadt Rotterdam
Harman Jans (reeds overleden), overleden in Oostindien
een nieuw huijs ende erff onderpand voor de borg staende ende gelegen inden dorpe ende ambachte van Hillegom

Wouter Aertsz partner van IJda Volckers;
Willem Willems van der Burgh kind van IJda Volckers;
Jeuriaen Jansz - broer van - Harman Jans;
Willem Willems van der Burgh - indemneert - Pieter Jans van Oldenburg;
Pieter Jans van Oldenburg - borg voor - Jeuriaen Jansz;
Willem Willems van der Burgh - eigenaar van - een nieuw huijs ende erff;
Maerten Willemsz - belend aan - een nieuw huijs ende erff;
Willem Willems van der Burgh - belend aan - een nieuw huijs ende erff;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een nieuw huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een nieuw huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12214-11-1663:
Trijntje Jans weduwe
Jan Pieters van Slingerlandt (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode alhier
Huijbertje Willems weduwe
Barent Harmens Picquaerd (reeds overleden)
een huijs ende erff onderpand voor de schuld, staende ende gelegen in de dorpe van Hillegom

Jan Pieters van Slingerlandt partner van Trijntje Jans;
Barent Harmens Picquaerd partner van Huijbertje Willems;
Pieter Jans Pol - voogd van - Trijntje Jans;
Trijntje Jans - schuldig aan - Huijbertje Willems (100 guld);
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Coertsz - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Coertsz - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12521-03-1664:
Jan Koelenbier poorter der stadt Haerlem
een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve onderpand van de schuld, staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Jan van Bredenrode - schuldig aan - Jan Koelenbier (600 guldens);
joffvrou van der Does - heeft - de Erffgen;
Jan Vogel - heeft - de Erffgen;
Arij Florisz - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
Jeroen Jans van der Velde - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
Cornelis Jan van Bredenrode - eigenaar van - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
de Erffgen - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
de Erffgen - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12900-05-1664:
ongedateerd en ongetekend.
Willem Willemsz van der Burch gewesen backer alhier
een huijs met een erff en een nieuw huijsje (waarde 91 car guldens bove de belasting)

Willem Willemsz van der Burch kind van de moeder;
Jan Dircxsz Roubergen - koper van - een huijs met een erff en een nieuw huijsje (en belast het huijs met 126 gulden aen materialen ende anders tot opbouw van t nieuwe huijsje);
Jan Gerritsz Cloppenburch - koper van - een huijs met een erff en een nieuw huijsje (en belast het huijs met 532 guldens 2 stuijvers);
Jan Vogel - heeft - de Erfgen;
de moeder - eerdere koper van - een huijs met een erff en een nieuw huijsje (nogh 450 guld schuldich gebleven aan Cornelis Coertsz);
Cornelis Coertsz - eerdere verkoper van - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
oude Cornelis Joosten van Diest - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
Neeltgen Floris - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
Adriaen Cornelisz Rijckaert - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
Willem Willemsz van der Burch - verkoper van - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
de Erfgen - belast - een huijs met een erff en een nieuw huijsje (met 300 guldens);
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
de buijrlaen - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13701-05-1664:
een stroockje lant (omvang 65 roeden; waarde 195 car guldens)

Gerrit Sijmons van Bronsgeest - verkoper van - een stroockje lant;
Claes Sijmons van Alckemade - koper van - een stroockje lant;
Claes Sijmons van Alckemade - belend aan - een stroockje lant;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - belend aan - een stroockje lant;
den Heerenwech - belend aan - een stroockje lant;
de Scheijsloot - belend aan - een stroockje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12701-05-1664:
Jacob Dammisz Langevelt (reeds overleden)
een crochie lant (omvang 325 roeden (omtrent); waarde 1200 guldens)

Jacob Dammisz Langevelt partner van de weduwe;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - schuldig aan - Leendert Aelbertsz van Tent (1200 caroli guldens in aparte acte dd 1 mei 1664);
d heer Johan Verwer - belend aan - een crochie lant;
Hendrick Jacobsz van Claverweij - belend aan - een crochie lant;
de weduwe - belend aan - een crochie lant;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - belend aan - een crochie lant;
Leendert Aelbertsz van Tent - verkoper van - een crochie lant;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - koper van - een crochie lant;
den Heerenwech - belend door - een crochie lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13004-05-1664:
Cornelis Coertsz backer
d heer en mr Willem van Groenhoudt advocaet woonende totHaerlem
Jan Pieters van Slingerlandt (reeds overleden)
een nieuw huijs met den erve onderpand voor de schuld, staende & gelegen in de ambachte van Hillegom

Jan Pieters van Slingerlandt partner van de wed;
Cornelis Coertsz - schuldig aan - d heer en mr Willem van Groenhoudt (600 guldens);
Jacob Jacobsz de Vlieger - belend aan - een nieuw huijs met den erve;
de wed - belend aan - een nieuw huijs met den erve;
Pieter Pietersz Praem - belend aan - een nieuw huijs met den erve;
Cornelis Coertsz - eigenaar van - een nieuw huijs met den erve;
den Heerenwech - belend aan - een nieuw huijs met den erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13828-05-1664:
een huijsje met een erve (waarde 600 guldens) staende int suijteijnde van Hillegom, gelijck den voorsz Jan Pietersz t selve in huijre voordesen gebruijckt heeft

d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een huijsje met een erve;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een huijsje met een erve;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een huijsje met een erve;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - verkoper van - een huijsje met een erve;
Jan Pieters Hulp - koper van - een huijsje met een erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijsje met een erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13806-08-1664:
d heer mr Willem van der Does ondste burgemr in sgravenhagge
Roelandt van Kinschodt raetsheer in raede & leengoed van Brabandt
d heer Jacob van der Does (reeds overleden)
d heer mr Hendrick van Nispen bailliu, schoudt en dijckgraeff der stede & lande van Althenae
een huijs ende erff (waarde 1525 car guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

d heer Jacob van der Does partner van Charlotte van Kinschot;
d heer mr Hendrick van Nispen partner van mevrouwe Susanna van der Does;
d heer mr Willem van der Does - lasthebber van - d heer mr Hendrick van Nispen;
Roelandt van Kinschodt - lasthebber van - d heer mr Hendrick van Nispen;
Adriaen Florisz - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Barents Picquaert - koper van - een huijs ende erff;
d heer mr Willem van der Does - verkoper van - een huijs ende erff;
Roelandt van Kinschodt - verkoper van - een huijs ende erff;
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een huijs ende erff;
Claes Claesz van Boerom - belend aan - een huijs ende erff;
d heer Jacob van der Does - heeft - de Kinderen;
Charlotte van Kinschot - heeft - de Kinderen;
d heer mr Willem van der Does - voogd van - de Kinderen;
Roelandt van Kinschodt - voogd van - de Kinderen;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14327-08-1664:
huijs ende erff staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Claes Dircxsz van Schravemade - schuldig aan - Cornelis Joosten van Diest de jonge (300 guldens);
Claes Dircxsz van Schravemade - eigenaar van - huijs ende erff;
Arij Florisz - belend aan - huijs ende erff;
Wijnandt van der Maes - belend aan - huijs ende erff;
Wijnandt van der Maes - belend aan - huijs ende erff;
Dirck Pieters Brouwer - belend aan - huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14203-09-1664:
Abraham Cornelisz Rijckaert kleermaecker woonende alhier
Pieter Joris Cole backer
huijs ende erve staende ende gelegen inden dorpe aldaer, onderpand voor de schuld

Abraham Cornelisz Rijckaert - schuldig aan - Pieter Joris Cole (400 guldens);
Abraham Cornelisz Rijckaert - eigenaar van - huijs ende erve;
Maerten Willems - belend aan - huijs ende erve;
Corn Coertsz - belend aan - huijs ende erve;
Grietje Claes - belend aan - huijs ende erve;
Lijsbeth Cornelis de Jager - belend aan - huijs ende erve;
de Gemene Buijerwech - belend aan - huijs ende erve;
den Heerenwech - belend aan - huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14103-01-1665:
huijs ende erff onderpand voor de schuld

Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Jan Barents Picquaert (300 guldens);
Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Jan Dircxsz Roubergen (150 guldens);
Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - huijs ende erff;
Jan Dircxsz - belend aan - huijs ende erff;
Huijbertje Willems - belend aan - huijs ende erff;
Joost Dircxsz - belend aan - huijs ende erff;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - huijs ende erff;
Arij Florisz - belend aan - huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs ende erff;
de Wildernisse - belend aan - huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14403-01-1665:
jonchr Cornelis Ascanius van Sijpesteijn heere van Sijpesteijn etc, domheer tot Utrecht
heere Nicolaes van Loon raedt & schepen der stadt Amsterdam
heere Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
stuckje hooch geestlant (omvang 664 roeden; waarde 166 gulden) gelegen inden ambachte van Hillegom

heere Nicolaes van Loon - belend aan - stuckje hooch geestlant;
heere Lieven van Loon - belend aan - stuckje hooch geestlant;
heere Nicolaes van Loon - belend aan - stuckje hooch geestlant;
heere Lieven van Loon - belend aan - stuckje hooch geestlant;
heere Nicolaes van Loon - belend aan - stuckje hooch geestlant;
heere Lieven van Loon - koper van - stuckje hooch geestlant;
jonchr Cornelis Ascanius van Sijpesteijn - verkoper van - stuckje hooch geestlant;
heere Nicolaes van Loon - koper van - stuckje hooch geestlant;
den Heerenwech - belend aan - stuckje hooch geestlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14528-02-1665:
De konijnen sullen moeten haren vrijen loop hebben van 8 maert aff tot groote vastenavont
Cornelis Sijmonsz Brederode duijnmaijer vande duijne van Raephorst
heer & mr Cornelis Fannius Raede ordinaris inde hove van Holl Zeelant & Vrieslandt
huijs & erve metten boomgaert met het kroftge lant daer aen (omvang 8 of 9 hont (omtrent); waarde 1800 guld) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

heer & mr Cornelis Fannius - schuldig aan - Cornelis Sijmonsz Brederode (1200 guldens in apart akte dd 28 februari 1665 (Cornelis Sijmonsz Brederode wordt hier Sijmon Cornelis van Bredenrode genoemt));
Jacob Cornelis Rous - belend aan - huijs & erve metten boomgaert met het kroftge lant daer aen;
Cornelis van Zijpesteijn - belend aan - huijs & erve metten boomgaert met het kroftge lant daer aen;
Cornelis van Zijpesteijn - belend aan - huijs & erve metten boomgaert met het kroftge lant daer aen;
Cornelis Sijmonsz Brederode - verkoper van - huijs & erve metten boomgaert met het kroftge lant daer aen;
heer & mr Cornelis Fannius - koper van - huijs & erve metten boomgaert met het kroftge lant daer aen;
Alidt Pauwels - heeft - Erffgenamen;
Cornelis van Sijpeteijn - belast - huijs & erve metten boomgaert met het kroftge lant daer aen (met een erffpagt van 1 gulden 9 stuijvers en nog een van 5 guld);
de Heerwech - belend aan - huijs & erve metten boomgaert met het kroftge lant daer aen;
Erffgenamen - belast - huijs & erve metten boomgaert met het kroftge lant daer aen (met een erffpagt van 7 guld sjaars);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14729-04-1665:
Barent Hermans (reeds overleden)
sr Joost Diericq burger trot Haerlem
een huijs met een erve ende boomgaert (waarde 2300 guldens) staende & leggende inden dorpe van Hillegom

Barent Hermans partner van de wed.;
Willem Daniels de Haes - schuldig aan - sr Joost Diericq (2000 carolus guldens in aparte akte dd 29 april 1665);
sr Joost Diericq - verkoper van - een huijs met een erve ende boomgaert;
Willem Daniels de Haes - koper van - een huijs met een erve ende boomgaert;
Arent Bruijnen - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Pieter Jans Poll - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Cornelis Willems Visscher - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Huijch Cornelis van Moerkercken - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
de wed. - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14829-04-1665:
een erffken (omvang 12 roeden; waarde 180 guldens) gelegen inden dorpe van Hillegom tuschen de voorn. comparanten aen d eene ende Jerroen Jansz van der Velden aen d ander zijde

Jeroen Jansz van der Velde - belend aan - een erffken;
Cornelis Jansz van Brederode - belend aan - een erffken;
Pieter Joris Cole - belend aan - een erffken;
Cornelis Jansz van Brederode - belend aan - een erffken;
Cornelis Jansz van Brederode - verkoper van - een erffken;
Pieter Joris Cole - koper van - een erffken;
den Heerenwech - belend aan - een erffken;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15004-06-1665:
d heer Jan Sicx commissaris vande zeesaecken tot Amsterdam
heer Corn van Sijpesteijn (reeds overleden), zalr
huijs, erff en boomgaert gelegen inden ambachte van Hillegom, onderpand van de schuld

Jan Pietersz Hulp - schuldig aan - d heer Jan Sicx (1400 car guldens);
Jan Pietersz Hulp - eigenaar van - huijs, erff en boomgaert;
heer raetsheer Fannius - eigenaar van - het boomgaertje;
heer Corn van Sijpesteijn - heeft - de Erffgen;
het boomgaertje - belend aan - huijs, erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - huijs, erff en boomgaert;
de Erffgen - belend aan - huijs, erff en boomgaert;
de Erffgen - belend aan - huijs, erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15408-07-1665:
Aelbert Barentsz Picquaert biersteecker tot Hillegom
Johan Vogel (reeds overleden), zal
de Olijphant tot Haerlem
huijsinge & erve staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Jans van Bredenrode - schuldig aan - sr Gerrit Schouten (600 guldens);
Cornelis Jans van Bredenrode - schuldig aan - Aelbert Barentsz Picquaert;
sr Gerrit Schouten - brouwer in - de Olijphant;
Jan Willemsz van der Linde - belend aan - huijsinge & erve;
Jeroen Jansz van der Velde - belend aan - huijsinge & erve;
Pieter Jorisz Colijn - belend aan - huijsinge & erve;
Johan Vogel - heeft - de Erffgen;
Jan Barentsz Picquaert - belend aan - huijsinge & erve;
Cornelis Jans van Bredenrode - eigenaar van - huijsinge & erve;
de Heerenwech - belend aan - huijsinge & erve;
de Erffgen - belend aan - huijsinge & erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15729-08-1665:
Absalon Meijnderts duijnmeijer woont alhier
huijs ende erff staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Mees Jansz Hoochkamer - schuldig aan - Absalon Meijnderts (400 car guldens);
Huijbert Gerritsz van Elstgeest - belend aan - huijs ende erff;
Jacob Pietersz van Zijp - belend aan - huijs ende erff;
Cornelis Gerritsz - belend aan - huijs ende erff;
Cornelis Jacobsz Croon - belend aan - huijs ende erff;
Mees Jansz Hoochkamer - eigenaar van - huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15829-08-1665:
Trijntje Jans weduwe
Jan Pietersz van Slingerlandt (reeds overleden)
sr Pieter de Clerck coopman tot Haerlem
huijs & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jan Pietersz van Slingerlandt partner van Trijntje Jans;
Pieter Jans Poll - voogd van - Trijntje Jans;
Trijntje Jans - schuldig aan - sr Pieter de Clerck (50 guldens spruijtende uit saecke van gelevert broot & anders ten huijse van Cornelis Coertsz gehaelt);
Trijntje Jans - eigenaar van - huijs & erff;
Cornelis Coerts - belend aan - huijs & erff;
Gerrit Dircxsz Smith - belend aan - huijs & erff;
Cornelis Coerts - belend aan - huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15816-12-1665:
Cornelis Coertsz gewesene backer alhier
sr Adriaen Saskers coorncooper tot Haerlem
IJda Volckerts weduwe, woonende in Bennenbroeck
Wouter Arisz Vrem (reeds overleden)
sr Jan Vogels (reeds overleden)
een schuldbrieff (waarde 1050 guldens)
een huijs staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, gekocht van Cornelis Coerts, onderpand voor de schuldbrief

Wouter Arisz Vrem partner van IJda Volckerts;
IJda Volckerts - belast met - een schuldbrieff;
Cornelis Coertsz - verkoper van - een schuldbrieff;
sr Adriaen Saskers - koper van - een schuldbrieff;
IJda Volckerts - eigenaar van - een huijs;
Cornelis Coertsz - belend aan - een huijs;
sr Jan Vogels - heeft - de Erffgenamen;
IJda Volckerts - belast door - de Erffgenamen (met 300 guldens);
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs;
de Gemene Bruijckwech - belend aan - een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16211-01-1666:
Cornelis Jansz van Bredenrode woonende alhier
jonchr Cornelis van Sijpesteijn (reeds overleden)
Arij Floris (reeds overleden)
de Drije Roskammen huijsinge & erve gelegen tot Hillegom daer hij comparant jegenwoordich woont, onderpand voor de schuld

Arij Floris partner van de wed;
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - heeft - de minderjarige kinderen;
Cornelis Jansz van Bredenrode - schuldig aan - de minderjarige kinderen (550 guldens over restant van duijnpachten daerinne hij comparant albereijts bij den hove van Hollandt is gecondemneert);
Jan Barentsz Pickaert - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;
Jan Vogel - heeft - de Erffgen;
de wed - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;
Pieter Jorisz Cole - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;
de Erffgen - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;
de Pastoorslaen - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;
de Heerenwech - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16319-05-1666:
openbare vercoopinge op den vijffden februarij 1666
d heer burgemeester Duijvens tot Haerlem
een huijs (waarde 210 guldens boven de belastinge) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Arent van der Bijl - in procuratie hebbende - Willem Willems van de Burch;
Willem Willems van de Burch - verkoper van - een huijs;
Michiel Claesse van der Weijde - koper van - een huijs;
Maerten Willemsz - belend aan - een huijs;
d heer burgemeester Duijvens - belast - een huijs (met 100 car guldens);
t Groote Huijs - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
de Gemeene Buijerwech - belend aan - een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16719-05-1666:
sr Adriaen Saskers coornkooper tot Haerlem
d heer burgemeester Duijvens tot Haerlem
twee huijsen (waarde 580 guldens boven de belastinge) aende andere annex volgens den coopbrieff mede op huijden gepasseert & verleden

Michiel Claesz van der Weijde - verkoper van - twee huijsen;
sr Adriaen Saskers - koper van - twee huijsen;
Maarten Willems - belend aan - twee huijsen;
Neeltgen Flores - belend aan - twee huijsen;
d heer burgemeester Duijvens - belast - twee huijsen (met 300 guldens);
de Pastoorslaen - belend aan - twee huijsen;
den Heerenwech - belend aan - twee huijsen;
de Gemene Buijrwech - belend aan - twee huijsen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16812-04-1667:
opten xxix maert cvi sevensestich vercocht
Gerrit Dirxsz smith
een huijs met het geheele erff (waarde 328 guldens 10 stuijvers) soo achter als ten zijden gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan Huijbertsz van Wassenaer - verkoper van - een huijs met het geheele erff;
Michiel Dieloffs - heeft - de Erffgenamen;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs met het geheele erff;
Gerrit Dirxsz - belend aan - een huijs met het geheele erff;
Arent van der Bijl - heiligegeest meester van - den H Geest Armen van Hillegom;
Aelbert Barentsz Pickaert - heiligegeest meester van - den H Geest Armen van Hillegom;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met het geheele erff;
de Erffgenamen - belend aan - een huijs met het geheele erff;
den H Geest Armen van Hillegom - koper van - een huijs met het geheele erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17521-04-1667:
Jeroen Jansz van der Velde woonende tot Hillegom
Cornelis Willemsz Visscher woonende tot Hillegom
een huijs & erff (waarde 2430 guldens) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Jeroen Jansz van der Velde - verkoper van - een huijs & erff;
Cornelis Willemsz Visscher - koper van - een huijs & erff;
joffvrou Mechelina van Buijtenwech - belend aan - een huijs & erff;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - heeft - d Erffgenamen;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs & erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een huijs & erff;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een huijs & erff;
d Erffgenamen - belend aan - een huijs & erff;
d Erffgenamen - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17721-04-1667:
Maijcken Beeckers woonende tot Haerlem
Adriaen Saskers (reeds overleden)
Joost Cornelisz van Diest buijrman tot Hillegom
twee huijsen (waarde 985 catoli guldens) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Adriaen Saskers partner van Maijcken Beeckers;
Jacobus Saskers kind van Adriaen Saskers en Maijcken Beeckers;
Maijcken Beeckers - verkoper van - twee huijsen;
Joost Cornelisz van Diest - koper van - twee huijsen;
Maerten Willems van Schravemade - koper van - twee huijsen;
Maerten Willems - belend aan - twee huijsen;
Neeltgen Floris - belend aan - twee huijsen;
Abraham Rijckaert - belend aan - twee huijsen;
de Pastoorslaen - belend aan - twee huijsen;
den Heerenwech - belend aan - twee huijsen;
de Gemeene Buijrwech - belend aan - twee huijsen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17702-05-1667:
Catharina Jans weduwe
Gerrit Gerrits Schouten (reeds overleden), zalr
Arij Floris (reeds overleden)
de Vergulde Leeuw tot Hillegom
den Oliphant tot Haerlem
een huijs daer jegenwoordig in woont, als onderpand voor de schuld
noch een huijs staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Gerrit Gerrits Schouten partner van Catharina Jans;
Arij Floris partner van de weduwe;
Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Catharina Jans (800 guldens (30 meij 1669 afgelost 400 guldens, 8 november 1698 nogh affgelost 400 guldens bij Corn Visch aen Joacob Schouten));
Cornelis Willems Visscher - waard in - de Vergulde Leeuw;
Gerrit Gerrits Schouten - gewezen brouwer in - den Oliphant;
Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - een huijs;
joffv Buijtenwech - belend aan - een huijs;
d heer van Sijpesteijn - heeft - de Erffgen;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs;
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een huijs;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een huijs;
Jan Dircxs Roubergen - belend aan - noch een huijs;
Huijbertje Willems - belend aan - noch een huijs;
Willem de Haes - belend aan - noch een huijs;
de weduwe - belend aan - noch een huijs;
de heer Wijnandt van der Maes - belend aan - noch een huijs;
de Erffgen - belend aan - een huijs;
de Erffgen - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - noch een huijs;
de Graeffel Wildernisse - belend aan - noch een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17810-02-1668:
Cornelis Jacobs Croon woonende inden ambachte van Hillegom
joffvrouw Duijffje Backers weduwe, tot Haerlem
Jan Bosschaert (reeds overleden)
een huijs, erff & boomgaert (omvang 100 roeden (omtrent)) onderpand voor de schuld

Jan Bosschaert partner van joffvrouw Duijffje Backers;
Cornelis Jacobs Croon - schuldig aan - joffvrouw Duijffje Backers (1000 caroli guldens);
Cornelis Jacobs Croon - eigenaar van - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Gerrits Croon - belend aan - een huijs, erff & boomgaert (met 400 gudens);
Mees Jans Hoochkamer - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Gerrits Croon - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
de Beeck - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18220-02-1668:
Cathalijntje Jans woonende tot Leijden
een huijs ende erff (waarde 1150 car guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

David Goverts Denijs kind van Cathalijntje Jans;
Isacq Joostens van Bochoute - voogd van - Cathalijntje Jans;
Cathalijntje Jans - verkoper van - een huijs ende erff;
David Goverts Denijs - koper van - een huijs ende erff;
Pieter Jans Pol - belend aan - een huijs ende erff;
Leendert Bruijnsse van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
Arent Bruijnse van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18420-02-1668:
domine Abrahamus du Pre predicant alhier
een huijs en erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Davidt Goverts Denijs - schuldig aan - domine Abrahamus du Pre (500 car guldens);
Davidt Goverts Denijs - eigenaar van - een huijs en erff;
Pieter Jans Pol - belend aan - een huijs en erff;
Leendert Bruijnsse van der Bijl - belend aan - een huijs en erff;
Arent Bruijnsse van der Bijl - belend aan - een huijs en erff;
de Heerenwech - belend aan - een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18513-06-1668:
Huijbertie Willems weduwe
Barent Hermans Pickaert (reeds overleden)
een huijs & erffje staende & gelegen in Hillegom, onderpand voor de schuld

Barent Hermans Pickaert partner van Huijbertie Willems;
Dirck Pieters Brouwer - schuldig aan - Huijbertie Willems (175 guldens);
Claes Cornelisz van Schravemaden - belend aan - een huijs & erffje;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs & erffje;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs & erffje;
Dirck Pieters Brouwer - eigenaar van - een huijs & erffje;
den Heerewech - belend aan - een huijs & erffje;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19608-12-1668:
Reijer Reijers rietdecker buijrman tot Hillegom
d heer Pieter de Hooghe woonende buijten Haerlem int Geldeloose padt
een huijs met een erff (waarde 550 caroli guldens) staende ende gelegen int westeijnde van Hillegom

d heer Valcks - belend aan - een huijs met een erff;
d heer raetsheer Fannius - eigenaar van - de Duijn;
Reijer Reijers - verkoper van - een huijs met een erff;
d heer Pieter de Hooghe - koper van - een huijs met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff;
de Duijn - belend aan - een huijs met een erff;
de Buijrwech - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19901-05-1669:
Grietje Jans wed
Arij Floris (reeds overleden)
een huijs & erff (waarde 542 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Arij Floris partner van Grietje Jans;
Claes Dircxs van Schravemade - verkoper van - een huijs & erff;
Jan Willems van der Linde - koper van - een huijs & erff;
Grietje Jans - belend aan - een huijs & erff;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs & erff;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs & erff;
den Heereech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20030-05-1669:
Jan Dircxsz Roubergh woonende tot Hillegom
Cornelis Hendricxsz Molesteech woonende tot Hillegom
een huijs ende erff (waarde 1460 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Huijbertje Willems - belend aan - een huijs ende erff;
Willem Daniels de Haes - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Dircxsz Roubergh - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Dircxsz Roubergh - verkoper van - een huijs ende erff;
Cornelis Hendricxsz Molesteech - koper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Wildernis - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20230-05-1669:
Arij Floris (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 1663 guldens) staende ende gelege inden dorpe van Hillegom

Arij Floris partner van de weduwe;
Jan Dircxs Roubergen - belend aan - een huijs ende erff;
Willem Daniels de Haes - belend aan - een huijs ende erff;
sr Wijnant van der Maes - belend aan - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Willems Visscher - verkoper van - een huijs ende erff;
Jan Dircxs Roubergen - koper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Wildernis - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20308-05-1670:
een huijs & erff (waarde 2200 guldens) staende & gelegen aen de suijt zijde vanden opslach vanden Beeck

Dirck Hendricks Croon kind van Hendrick Jacobs Croon;
Hendrick Jacobs Croon - verkoper van - een huijs & erff;
Dirck Hendricks Croon - koper van - een huijs & erff (den cooper moet 1000 guldens op het huijs houden);
de heeren van Loon - belend aan - een huijs & erff;
de heeren van Loon - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
de opslach van de Beeck - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20708-05-1670:
vercocht opten 13 januarij 1670
Michiel Dieloffs (reeds overleden)
een erff (waarde 175 guldens) gelegen in Hillegom

Lambert Cornelis Rijckaert - armenmeester van - de Armen van Hillegom;
Mees Jans Langevelt - armenmeester van - de Armen van Hillegom;
Claes Dircxs van Schravemade - koper van - een erff;
Claes Dircxs van Schravemade - schuldig aan - de Armen van Hillegom (175 guldens in aparte akte dd 8 mei 1670, geroyert maij 1743);
Michiel Dieloffs - heeft - de Erffgenamen;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een erff;
Lambert Cornelis Rijckaert - belend aan - een erff;
Mees Jans Langevelt - belend aan - een erff;
de Armen van Hillegom - verkoper van - een erff;
den Heerenwech - belend aan - een erff;
de Erffgenamen - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21028-05-1670:
Reijer Reijers rietdecker
Grietje Thijs wed.
Cornelis Jans van Brederode (reeds overleden)
Leendert Reijners van der Groen woonende alhier
Arij Floris (reeds overleden)
Jan Barents sal met een voetpat tot de pastorislaen toe over coopers erff mogen gaen
Coelenbier vlaschkoopman tot Haerlem
een huijs, stalling & erff (waarde 2300 guldens)
de Oliphant tot Haertlem

Reijer Reijers partner van Grietje Thijs;
Cornelis Jans van Brederode partner van Grietje Thijs;
Arij Floris partner van de wed;
Leendert Reijners van der Groen - schuldig aan - Reijer Reijers (2300 guldens in aparte akte dd 28 mei 1670);
Cornelis Willems Visch - belend aan - een huijs, stalling & erff;
de wed - belend aan - een huijs, stalling & erff;
Jan Barents - belend aan - een huijs, stalling & erff;
Jan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Doubleth - heeft - de Erffgenamen;
Reijer Reijers - verkoper van - een huijs, stalling & erff;
Leendert Reijners van der Groen - koper van - een huijs, stalling & erff (1200 guldens zal op het huijs moeten blijven staen);
juffrou Agata van Berckerode - belast - een huijs, stalling & erff (een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaars);
Coelenbier - belast - een huijs, stalling & erff (met 600 guldens);
Gerrit Schoute - brouwer in - de Oliphant;
Aelbert Barents Pickaert - belast - een huijs, stalling & erff;
Gerrit Schoute - belast - een huijs, stalling & erff (met 600 guldens);
den Heerewech - belend aan - een huijs, stalling & erff;
den Heerewech - belend aan - een huijs, stalling & erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, stalling & erff;
de Erffgenamen - belend aan - een huijs, stalling & erff;
de Erffgenamen - belast - een huijs, stalling & erff (met 3 grooten sjaers erffhuer);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 208 en 21305-06-1670:
Leendert Reijnderts wonende alhier
Arij Floris (reeds overleden)
een huijs, stallinge & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
de Fortuijn tot Haerlem

Arij Floris partner van de wed;
Leendert Reijnderts - schuldig aan - sr Eduwart van Cralen (400 car guldens);
sr Eduwart van Cralen - brouwer in - de Fortuijn;
de wed - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
Jan Barents - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
Johan Vogel - heeft - de Erffgen;
Leendert Reijnderts - eigenaar van - een huijs, stallinge & erff;
Cornelis Willems Visch - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
de Erffgen - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, stallinge & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21411-06-1670:
Jan Jacobs de Vlieger vlasser alhier
Joost Cornelis van Diest thuijnier wonende tot Hillegom
een huijs, schuer, erve & boomgaert (omvang 300 roeden) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan Jacobs de Vlieger - schuldig aan - Joost Cornelis van Diest (800 guldens in sijn nooyoirbaer beheert, geroyeert den 22 junij 1692);
sr Johan Vogel - heeft - Erffgen;
Dirck Claes van Schravemade - belend aan - een huijs, schuer, erve & boomgaert;
Jan Jacobs de Vlieger - eigenaar van - een huijs, schuer, erve & boomgaert;
de stadt Haerlem - belast - een huijs, schuer, erve & boomgaert (met 5 guld sjaers);
de Elstbroeckerlaen - belend aan - een huijs, schuer, erve & boomgaert;
Erffgen - belend aan - een huijs, schuer, erve & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, schuer, erve & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21511-06-1670:
Jacob Karels de Vlieger (reeds overleden)
Marijtje Jacobs (reeds overleden)
een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert (omvang 3 hondt (omtrent); waarde 1125 guldens boven de belasting)

Cornelis Claes partner van Jannetje Jacobs;
Sijmen Jacobs Jongen Engel partner van Lijsbeth Jacobs;
Cornelis Jacobs kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Pieter Jacobs kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Jacob Jacobs kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Jannetje Jacobs kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Lijsbeth Jacobs kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Jan Jacobs de Vlieger kind van Jacob Karels de Vlieger en Marijtje Jacobs;
Joost Cornelis van Diest - belast - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert (met 400 guldens);
Johan Vogel - heeft - d Erffgen;
Dirck Claes van Schravema - belend aan - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert;
Jan Jacobs de Vlieger - koper van - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert;
Cornelis Jacobs - verkoper van - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert (en overige erfgenamen);
de Elstbroeckerlaen - belend aan - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert;
d Erffgen - belend aan - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert;
de stadt Haerlem - belast - een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert (met een erffpacht van 5 guldens sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21517-02-1671:
vercocht opten 14 januarij 1670
Aefgen Dieloffs wed
Cornelis Coerts (reeds overleden), backer
Pieter Cornelis minderjarig
Arij Cornelis minderjarig
Claes Cornelis minderjarig
Trijntje Jans wed
Jan Pieters van Slingerslandt (reeds overleden)
een huijs & erff (omvang 30 roeden (omtrent); waarde 200 guldens boven de last)

Cornelis Coerts partner van Aefgen Dieloffs;
Abraham van Doorn partner van Lijsbeth Cornelis;
Jan Cornelis partner van Machtelt Cornelis;
Dirck Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Hendrick Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Lijsbeth Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Machtelt Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Arij Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Claes Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Jan Pieters van Slingerslandt partner van Trijntje Jans;
Pieter Jansz Pol - voogd van - Aefgen Dieloffs;
Aefgen Dieloffs - verkoper van - een huijs & erff;
Corn Reijers van Moerkercken - koper van - een huijs & erff;
Pieter Pieters Praem - belend aan - een huijs & erff;
Trijntje Jans - belend aan - een huijs & erff;
Corn Reijers van Moerkercken - belend aan - een huijs & erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs & erff (met een gedeelte van sijn erff);
Jacob Jacobs de Vlieger - belend aan - een huijs & erff;
advocaet Groenhout - belast - een huijs & erff (met 600 guldens);
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20921-03-1671:
een huijs & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jacob Jacobs de Vlieger - schuldig aan - Jacob Lourisz Langevelt (700 caroli guldens);
Pieter Pieters Praem - belend aan - een huijs & erff;
Pieter Pieters Praem - belend aan - een huijs & erff;
Cornelis Reijers van Moerkercken - belend aan - een huijs & erff;
Jacob Jacobs de Vlieger - eigenaar van - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
de Vennipperlaen - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22327-05-1671:
Hendrick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
Cornelis Vrijer (reeds overleden)
een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge (omvang 80 roeden (omtrent); waarde 900 guldens)

Hendrick Jacobs van Leeuwen partner van de wed;
Cornelis Vrijer partner van de weduwe;
sr Joost Diericq - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de wed - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de wed - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Pieter Pieters Praem - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de weduwe - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Jacob Claes Langevelt - koper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22610-06-1671:
Cornelis Jacobs Croon (reeds overleden), zalr
Maertje Gielen (reeds overleden), zalr
een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal (waarde 2630 gulderns)
de Trompet tot Haerlem

Jacob Cornelis kind van Cornelis Jacobs Croon en Maertje Gielen;
Jan Cornelis kind van Cornelis Jacobs Croon en Maertje Gielen;
Marijtje Cornelis kind van Cornelis Jacobs Croon en Maertje Gielen;
Gerrit Jacobs Croon - oom en bloedvoogd van - Marijtje Cornelis;
Gerrit Jacobs Croon - oom en bloedvoogd van - Jacob Cornelis;
Jan Amen van Leeuwen - oom en bloedvoogd van - Jacob Cornelis;
Gerrit Jacobs Croon - oom en bloedvoogd van - Jan Cornelis;
Jan Amen van Leeuwen - oom en bloedvoogd van - Jan Cornelis;
Jan Amen van Leeuwen - oom en bloedvoogd van - Marijtje Cornelis;
Mees Jans Hoochkamer - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Cornelis Gerrits Croon - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Pieter le Febre - belast - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal (met 1000 guldens);
Pieter le Febre - brouwer in - de Trompet;
Pieter Cornelis Schipper - koper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Jacob Cornelis - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Jan Cornelis - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Marijtje Cornelis - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
den Heerewech - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22610-06-1671:
alle kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelis Croon
Guertje Jans (reeds overleden)
Jan Cornelis Croon (reeds overleden), overleden tot Hillegom
een huijs, erff & boomgaert (omvang 110 roeden (omtrent); waarde 825 guldens) staende & gelegen in Hillegom

Jacob Pieters van Zijp partner van Neeltje Jans;
Philps Claesz partner van Trijntje Jans;
Claes Pieters kind van Pieter Pieters Hoeck en Guertje Jans;
Anna Pieters kind van Pieter Pieters Hoeck en Guertje Jans;
Marijtje Pieters kind van Pieter Pieters Hoeck en Guertje Jans;
Cornelis Pieters kind van Pieter Pieters Hoeck en Guertje Jans;
Pieter Pieters Hoeck partner van Guertje Jans;
Neeltje Jans kind van Jan Cornelis Croon;
Cornelis Jansz kind van Jan Cornelis Croon;
Trijntje Jans kind van Jan Cornelis Croon;
Willem Jansz Croon kind van Jan Cornelis Croon;
Corn Jans de jonge kind van Jan Cornelis Croon;
Dirck Jansz Croon kind van Jan Cornelis Croon;
Guertje Jans kind van Jan Cornelis Croon;
Hendrick Jacobs Croon - schuldig aan - Neeltje Jans (en de overige erfgenamen 825 guldens, in aparte akte dd 10 junij 1671);
Hendrick Jacobs Croon - koper van - een huijs, erff & boomgaert;
Neeltje Jans - verkoper van - een huijs, erff & boomgaert (en overige erfgenamen in een aparte akte dd 10 juni 1671);
de raetsheer Fannius - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Jans Croon - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Jans Croon - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
den Heeenwech - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22810-08-1671:
Pieter de Hooch burger tot Haerlem
Reijer Reijers rietdecker, buerman alhier
een huijs met een erff (waarde 450 car guldens) staende & gelegen int Westeijnde van Hillegom

d heer Valck - belend aan - een huijs met een erff;
d heer raetsheer Fannius - eigenaar van - de duijn;
Pieter de Hooch - verkoper van - een huijs met een erff;
Reijer Reijers - koper van - een huijs met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff;
de duijn - belend aan - een huijs met een erff;
de Buerwech - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23028-04-1672:
een huijs & erff (waarde 1050 caroli guldens) staende & gelegen in den dorpe van Hillegom

Pieter Joris Cole - verkoper van - een huijs & erff;
Jan Jans Bierman de jonge - koper van - een huijs & erff;
Cornelis Willemsz Visch - belend aan - een huijs & erff;
Jeroen Jans - gebruiker van - de herberg de Fortuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
de herberg de Fortuijn - belend aan - een huijs & erff;
de herberg de Fortuijn - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23228-04-1672:
een huijs ende erff met een gemeene gang (waarde 525 caroli guldens boven de belasti) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom
den H Geest Armen tot Hillegom

Claes Dircxs van Schravemade - verkoper van - een huijs ende erff met een gemeene gang;
Cniertje Jacobs Croon - koper van - een huijs ende erff met een gemeene gang;
Michiel Dielofsz - heeft - d Erffgen;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs ende erff met een gemeene gang;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff met een gemeene gang;
d Erffgen - belend aan - een huijs ende erff met een gemeene gang;
den H Geest Armen - belend aan - een huijs ende erff met een gemeene gang;
den H Geest Armen - belend aan - een huijs ende erff met een gemeene gang (met 125 guld);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23310-06-1672:
Johannes van den Helm chirurgijn alhier
Cornelis Reijers (reeds overleden)
een huijs & erff staende inden dorpe van Hillegom, onderpand van de schuld

Cornelis Reijers partner van de wed.;
Jacob Leenderts van Claverweijde - schuldig aan - Johannes van den Helm (100 guldens);
de wed. - belend aan - een huijs & erff;
de wed. - belend aan - een huijs & erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs & erff;
Jacob Leenderts van Claverweijde - eigenaar van - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23927-06-1673:
de H: Geestmrs beloven den comparant sijn leven lang te onderhouden in cost & drinkens bier, wollen, linnen & van dien nooddruffen mits alvooren sijn linnen & wollen eerst affgedragende, voorts een eerlicke begravinge int graff van sijn ghuijsvrou in de kerck alhier
Grietje Jans wed
Adriaen Floris (reeds overleden)
Wijnandt van der Maes schoudt
een huijs & erf met een gemeene gang (waarde 375 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Adriaen Floris partner van Grietje Jans;
Jan Willems van der Linde - verkoper van - een huijs & erf met een gemeene gang;
Grietje Jans - belend aan - een huijs & erf met een gemeene gang;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs & erf met een gemeene gang;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs & erf met een gemeene gang;
Sijmon Jacobs Langevelt - heiligegeest meester van - H Geest Armen;
Huich Cornelis van Moerkercken - heiligegeest meester van - H Geest Armen;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erf met een gemeene gang;
H Geest Armen - koper van - een huijs & erf met een gemeene gang;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24403-04-1674:
Absalon Meijnderts van Keuijere (reeds overleden)
d heer Cornelis Duijvens raedt @ oudt burgeremeester der stadt Haerlem
een huijs @ erff (waarde 1500 guld boven de belastinge) staende @ gelegen inde ambachte van Hillegom

Absalon Meijnderts van Keuijere partner van de wed;
de wed - belast - een huijs @ erff (500 guld);
Mees Jans Hoochkamer - verkoper van - een huijs @ erff;
d heer Cornelis Duijvens - koper van - een huijs @ erff;
Huijbert Gerrits Roo - belend aan - een huijs @ erff;
Jacob Pieters van Sijp - belend aan - een huijs @ erff;
Cornelis Gerrits Croos - belend aan - een huijs @ erff;
Pieter Cornelis - belend aan - een huijs @ erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs @ erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25714-05-1674:
Sijmon Jacobs Langevelt voogd over zijn zus
Jan Benedictus tot Haerlem
een crochje landt (omvang 136 roeden (omtrent); waarde 450 guld) gelegen int dorp van Hillegom

Immitje Jacobs Langevelt - zus van - Sijmon Jacobs Langevelt;
Jan Benedictus - belend aan - een crochje landt;
Immitje Jacobs Langevelt - belend aan - een crochje landt;
Immitje Jacobs Langevelt - verkoper van - een crochje landt;
Sijmon Jacobs Langevelt - koper van - een crochje landt;
den Heerenwech - belend aan - een crochje landt;
de Wildernisse - belend aan - een crochje landt;
Joost Cornelis van Diest;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25814-05-1674:
een huijs & erff (waarde 550 guldens) met een gemeene gang, staende & gelegen inde dorpe van Hillegom
de Arme Goederen alhier

Joost Joostens van der Pauw - koper van - een huijs & erff;
Jan Willems - geeft aan - een huijs & erff (volgens accoord);
Anthonij Sijs - belend aan - een huijs & erff;
Grietje Jans - belend aan - een huijs & erff;
de schout - belend aan - een huijs & erff;
de schout - belend aan - een huijs & erff;
Anthonij Sijs - belend aan - een huijs & erff;
Joost Joostens van der Pauw - schuldig aan - de Arme Goederen (550 guldens in aparte akte dd 14 mei 1674, geroyeert opten tweeden februarij 1694 door Jan Jans Verbits);
Sijmon Jacobs Langevelt - heiligegeest meester van - de Arme Goederen;
Huijch Cornelis van Moerkercken - heiligegeest meester van - de Arme Goederen;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
de Arme Goederen - verkoper van - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25915-06-1674:
een huijs (waarde 421 guldens 13 stuij 4 pen boven de) staande @ gelegen inden dorpe van Hillegom
de plaets leggende ten noortoosten t voors huijs @ de pomp daarop staand @ t schuertje nu @ ten eeuwigen dage gemeen moet blijven

Lambert Cornelis Rijckaert - koper van - de plaets;
Dorothea Beijers - eigenaar van - huijs;
Arent van der Bijl - belast - een huijs (met 333 guldens 6 stuij 12 pen, afgelost aan Bruijn Arentse van der Bijl op den 9 januarij 1711 volgens schuldbrief van dato 7 september 1656);
Pieter Cornelis Schipper - verkoper van - een huijs;
Lambert Cornelis Rijckaert - koper van - een huijs;
Huijch Dircxs - heeft - de Erffgenaeme;
Pieter Cornelis Schipper - verkoper van - de plaets;
huijs - belend aan - de plaets;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
t Kerckpadt - belend aan - een huijs;
de kerck of kerckhoff - belend aan - een huijs;
de Erffgenaeme - belend aan - een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 26108-07-1674:
allen kinderen & erffgenaemen
Cornelis Gerrits Langevelt lasthebber van de kinderen en erven
Huich Dircxs (reeds overleden), erflater
Trijn Huijgen (reeds overleden), erflater
een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet (waarde 300 caroli guldens) staende & gelegen inde dorpe van Hillegom

Hendrick Jacobs Claverweijde partner van Anna Huijgen;
Arij Huijgen partner van Guertje Claes;
Gerrit Dircxs van der Struijs partner van Trijn Huijgen;
Huich Dircxs partner van Trijn Huijgen;
Dirck Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Anna Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Arij Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Grietje Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Trijn Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Neeltje Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Frans Ploech partner van Jannetje Gerrits;
Dirck Gerrits kind van Huich Dircxs;
Cornelis Gerrits Langevelt partner van Neeltje Huijgen;
Arij Dircxs van Leeuwen partner van Grietje Huijgen;
Pr Jans Pol - voogd van - Guertje Claes;
Gerrit Dircxs van der Struijs - voogd van - Maria Gerrits;
Gerrit Dircxs van der Struijs - voogd van - Gerrit Gerrits;
Dirck Gerrits - erfgenaam van - Huich Dircxs;
Huijch Gerritsz - erfgenaam van - Trijn Huijgen;
Dirck Gerrits - erfgenaam van - Trijn Huijgen;
Huijch Gerritsz - erfgenaam van - Huich Dircxs;
Cornelis Gerrits Langevelt - verkoper van - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet (als lasthebber van de erfgenamen);
Huijch Gerritsz Vogelstruijs - koper van - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet;
Lambert Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet;
Dorothea Beijers - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet;
t Kerckhoff - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 26200-00-1675:
ongedateerd en ongetekend
d heer Duijvens burgem
de helft in een huijs & erff (waarde 550) waer van de wederhelft den cooper competeert, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Huijbert Gerritsz van Elstgeest - verkoper van - de helft in een huijs & erff;
Floris Huijbertsz van Elstgeest - koper van - de helft in een huijs & erff;
Geertje Meessen - belend aan - de helft in een huijs & erff;
d heer Duijvens - belend aan - de helft in een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - de helft in een huijs & erff;
de Vinckesloot - belend aan - de helft in een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27615-02-1675:
Neeltje Maertens Croon weduwe
Sijmon Willemsz van Velsen (reeds overleden)
een stuckje weij off hoijlandt (omvang 5 morgen (omtrent); waarde 3800 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Sijmon Willemsz van Velsen partner van Neeltje Maertens Croon;
Jan Bos - belend aan - een stuckje weij off hoijlandt;
wel edele heere van Warmont - belend aan - een stuckje weij off hoijlandt;
Mees Jansz Langevelt - verkoper van - een stuckje weij off hoijlandt;
Huijch Cornelis van Moerkercken - verkoper van - een stuckje weij off hoijlandt;
Hendrick Maertsz Croon - koper van - een stuckje weij off hoijlandt;
Neeltje Maertens Croon - koper van - een stuckje weij off hoijlandt;
de Heereweg - belend aan - een stuckje weij off hoijlandt;
de Leeck - belend aan - een stuckje weij off hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27423-09-1676:
Grietje Pouwels weduwe
Jan Pieterz Hulp (reeds overleden)
d heer Jan Six schepen der stadt Amsterdam
den heer raetsheer Fannius (reeds overleden)
een huijsje met den erve (waarde 700 guldens) staende int suijteijnde van Hillegom, daer de voors wed noch in woonende is

Jan Pieterz Hulp partner van Grietje Pouwels;
den heer raetsheer Fannius partner van wed;
Pieter Jans Poll - voogd van - Grietje Pouwels;
wed - belend aan - een huijsje met den erve (met een laen);
wed - belend aan - een huijsje met den erve (met haer boomgaert sloot);
wed - belend aan - een huijsje met den erve (de boomgaert);
Grietje Pouwels - verkoper van - een huijsje met den erve;
d heer Jan Six - koper van - een huijsje met den erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijsje met den erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 828-12-1676:
Hendrick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
een huijs & erf (waarde 300 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Hendrick Jacobs van Leeuwen partner van wed;
Abraham Cornelis Rijckaert - lasthebber van - Elisabeth Cornelis van Alckemade;
wed - belend aan - een huijs & erf;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs & erf;
Guertje Arijens - belend aan - een huijs & erf;
Elisabeth Cornelis van Alckemade - verkoper van - een huijs & erf;
Mees Jans Langevelt - koper van - een huijs & erf;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijs & erf;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs & erf;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erf;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 928-12-1676:
Mees Janse Langevelt woonende alhier
Hendrick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
de Diaconije Armen tot Hillegom
huisinge & erve staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Hendrick Jacobs van Leeuwen partner van wed;
Harmen Engels Trossel - diaken van - de Diaconije Armen;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - huisinge & erve;
Guertje Arijens - belend aan - huisinge & erve (voor);
Mees Janse Langevelt - schuldig aan - de Diaconije Armen (300 guldens, geroyeert op den 19 september 1724);
Mees Janse Langevelt - eigenaar van - huisinge & erve;
Abram Cornelis Rijckaert - belend aan - huisinge & erve;
wed - belend aan - huisinge & erve;
den Heerewech - belend aan - huisinge & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1112-01-1677:
alle haere vader & grootvader
Nicolaes van Loon (reeds overleden)
Hans van Loon erflater
Maertje Willems eijs van overgangh in een acte van 1650
een wooninge met de landerij (omvang 5 morgen 5 hont; waarde 7000 guldens) soo thuijn als weijlanden, soo inde Vennip als Hillegom geleijd

d heer Willem Nieupoort partner van Anna van Loon;
Johan Nieupoort partner van Marija van Loon;
Willem Blaeu partner van Anna Willemsdochter van Loon;
Joost Cornelise van Diest den oude - schuldig aan - d heer Pieter van Loon (en overige erfgenamen700 guldens, in aparte akte dd 12-01-1677, geroyeert den 26 febr 1686 door Joost Cornelis van Diest);
Willem van Loon - vervangt - de wed;
Frederik Willem van Loon - vervangt - Nicolaes van Loon;
d heer Pieter van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Anna van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Lieve van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Adriaen van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Willem van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
de wed - erfgenaam van - Hans van Loon;
Johan van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Anna Willemsdochter van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Frederik Willem van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Nicolaes van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Marija van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Adriaen van Loon - vervangt - de wed;
d heer Pieter van Loon - verkoper van - een wooninge met de landerij (en overige erfgenamen);
Joost Cornelise van Diest den oude - koper van - een wooninge met de landerij;
Dirck Hendrickse - belend aan - een wooninge met de landerij;
Joost Cornelise van Diest den oude - belend aan - een wooninge met de landerij;
den heer burgemeester Duijvens - belend aan - een wooninge met de landerij;
den heer burgemeester Duijvens - belend aan - een wooninge met de landerij;
den Heerenwech - belend aan - een wooninge met de landerij;
het Dorpswerff - belend aan - een wooninge met de landerij;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een wooninge met de landerij;
de Meer - belend aan - een wooninge met de landerij;
den Vinckbroeckerlaen - belend aan - een wooninge met de landerij;
Nicolaes van Loon;
Maertje Willems;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1212-05-1677:
vercocht opten elffden januarij 1677
Willem Danielsz de Haes (reeds overleden)
Machtelt Pieters (reeds overleden)
Lijsbeth minderjarig
Lijsbeth Lamberts (reeds overleden)
Pieter Jansz van Campen (reeds overleden), bode alhier
twee huijsen metten erve (waarde 1130 guldens) annex den anderen

Lijsbeth kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Daniel kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Willemijntje kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Joost Cornelis partner van Maijcken Willems de Haes;
Jacob Mouris partner van Neeltje Pieters;
Cornelis van Geestdorp partner van Maria Pieters;
Lijsbeth kind van Joost Pietersz van Campen en Catharina Jans;
Lijsbeth Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Machtelt Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Neeltje Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Maria Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Joost Pietersz van Campen kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Huijch Cornelis van Moerkercken - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erven 1130 guldens, in aparte akte dd 12-05-1677);
Louris Maartensz Croon - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erven, in aparte akte dd 12-05-1677);
Arent van der Bijl - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Lijsbeth;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Daniel;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Willemijntje;
Cornelis van Geestdorp - voogd van - Lijsbeth;
Frans Verham - voogd van - Lijsbeth;
Lijsbeth Pieters - belend aan - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - belend aan - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - verkoper van - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Huijch Cornelis van Moerkercken - koper van - twee huijsen metten erve;
Louris Maartensz Croon - koper van - twee huijsen metten erve;
Lijsbeth Bruijnen - belend aan - twee huijsen metten erve;
Dammis Achiase - belend aan - twee huijsen metten erve;
den Houttuijn - belend aan - twee huijsen metten erve;
den Heerenwech - belend aan - twee huijsen metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1812-06-1677:
huijs & erve staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Jan Barents Pickaert (400 guldens, geroyeert actum den 7 meij 1705);
Jan van den Bosch - belend aan - huijs & erve;
Jan van den Bosch - belend aan - huijs & erve;
Floris Pieters Duijndam - eigenaar van - huijs & erve;
den Heerenwech - belend aan - huijs & erve;
Houttuijn - belend aan - huijs & erve;
de Molesteech - belend aan - huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2211-01-1678:
huijsinge & erve staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Susanna Beijers - schuldig aan - sr Cornelis den Helt (200 guldens);
Susanna Beijers - eigenaar van - huijsinge & erve;
Lambert Cornelis Rijckaert - belend aan - huijsinge & erve;
Huich Gerritsz - belend aan - huijsinge & erve;
de Heerenwech - belend aan - huijsinge & erve;
t Schuthock - belend aan - huijsinge & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2515-03-1679:
intendit proclamatie
Arij Floris (reeds overleden)
Jan Vogel (reeds overleden)
sr Jan Colombier woonende tot Haerlem
huijsinge werff bargh & schuer (waarde 900 gulden) gelegen inde ambachte van Hillegom

Arij Floris partner van wed;
sr Jan Colombier - verkoper van - huijsinge werff bargh & schuer;
Cornelis Visch - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Jan Jans Bierman - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
wed - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Jan Barents Pickaert - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Jan Vogel - heeft - d Erfgenamen;
Doubleth - heeft - Erffgen;
joff Agata van Berckenrode - belast - huijsinge werff bargh & schuer (met een rente van 3 guld 15 stuijvers sjaers);
Jan Cornelis Moerkercken - koper van - huijsinge werff bargh & schuer;
Leendert Reijnderts - bezitter van - huijsinge werff bargh & schuer;
den Heerenwech - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
den Heerenwech - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
de Pastoorslaen - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
d Erfgenamen - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Erffgen - belast - huijsinge werff bargh & schuer (met 3 grooten sjaers erffhuer);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3406-04-1679:
Gerard Bicker van Zwieten heere van Zwieten etc, vrij heer van oudt Haerlem, eerste presiderende raedt & raecken meester des graeffellijckheijts van Hollandt, hooge heemraet van Rhijnlandt
heer Jan Six heere van Wimmenum en vromade, raedt ende oudt schepen de stadt Amsterdam
laen (omvang 10 roeden)
laens (omvang 10 roeden)

Gerard Bicker van Zwieten - belend aan - laen;
heer Jan Six - belend aan - laen;
heer Jan Six - belend aan - laen;
Gerard Bicker van Zwieten - belend aan - laen;
heer Jan Six - belend aan - laens;
heer Jan Six - belend aan - laens;
Gerard Bicker van Zwieten - belend aan - laens;
heer Jan Six - belend aan - laens;
den Heerewech - belend aan - laen;
den Heerewech - belend aan - laens;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3500-05-1679:
ongedateerd en ongetekend
Jan Cornelis Moerkercken alias Los
Jan Coelenbier poorter der stadt Haerlem
Arij Floris (reeds overleden)
huijs, barghuijs, paerdestal ende erve staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Arij Floris partner van wed;
Jan Cornelis Moerkercken - schuldig aan - Jan Coelenbier (600 guldens);
Jan Barentsz Pickaert - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Cornelis Willems Visch - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
wed - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
d Erffgenamen - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
de Pastoorslaen - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
de Heerenwech - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3610-05-1679:
opten xi januarij 1679 vercocht
een huijsje (waarde 40 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Abraham Cornelis Rijckaert - koper van - een huijsje;
Joost Joosten de Pauw - diaken van - de Buijten Armen Goederen;
Dammas Achius - diaken van - de Buijten Armen Goederen;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijsje;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijsje;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijsje;
Cornelis Willems Visch - regent van - de Buijten Armen Goederen;
Jan Barentsz Pickaert - regent van - de Buijten Armen Goederen;
de Buijten Armen Goederen - verkoper van - een huijsje;
den Heerenwech - belend aan - een huijsje;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3517-05-1679:
allen erffgenamen van Anna Jans
Trijntje Jans (reeds overleden)
Trijntje Leenderts minderjarige dochter
Anna Jans (reeds overleden), erflater
Hendrick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
sr Joost Diricq (reeds overleden)
Jacob Claes (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 600 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Dirck Jans Treurniet partner van Maertje Jans;
Pieter Cornelis van Rhijn kind van Trijntje Jans;
Banckje Cornelis kind van Trijntje Jans;
Dirck Jacobs Konijnenbergh partner van Banckje Cornelis;
Hendrick Jacobs van Leeuwen partner van Anna Jans;
Jacob Claes partner van de weduwe;
Trijntje Leenderts kind van Leuntge Cornelis;
Pieter Cornelis - heeft in administratie - Trijntje Leenderts;
Gerrit Jans Tromp - schuldig aan - Dirck Jans Treurniet (en overige erfgenamen600 guldens, in aparte akte dd 17-05-1679);
Gerrit Jans Tromp - koper van - een huijs ende erff;
Dirck Jans Treurniet - verkoper van - een huijs ende erff (en overige erfgenamen);
sr Joost Diricq - heeft - Erfgen;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een huijs ende erff;
Maerten Willems - belend aan - een huijs ende erff;
Mees Jans - belend aan - een huijs ende erff;
Claes Cornelis Vrijer - belend aan - een huijs ende erff;
Erfgen - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3817-05-1679:
alle erffgenamen van Marijtje Jans, opten negenden januarij 1679 vercocht tesamen voor 4300 guldens
Marijtje Jans (reeds overleden), erflater
Jan Pieters (reeds overleden)
Guertje Willems (reeds overleden)
Lijsbet Jeroens (reeds overleden)
een huijs, schuijr, barch (omvang 2228 roeden) met een welbeplante boomgaert en andere potinge en plantinge met een stuck landt, gelegen in Hillegom @ Vennip, volgens de polder caerte geteckent met no 30, 31 & 32 sijnde de voorste parthij
een partije landt (omvang 1472 roeden) gelegen inde Vennip met noch een hoeckje buijten de kade geteeckent no 38 en no 45, belast met acht pen thijns s'jaers

Leendert Aelberts van Tent partner van Lourisje Meesen;
Jacob Pieters Keijser partner van Trijntje Meessen;
Cornelis Jans Duijnkercken partner van Claesje Jacobs;
Gijsbert Willems van Velsen partner van Hillegont Jans Croon;
Claes Jans Prins partner van Stijntje Maertens Croon;
Otto Jans Brughman partner van Maertje Jacobs;
Dirck Cornelis Knol partner van Willempie Garbrants;
Cornelis Sijmons partner van Grietje Garbrants;
Marijtje Jans kind van Jan Pieters en Guertje Willems;
Claes Claes van Schravemade - schuldig aan - Leendert Aelberts van Tent (en overige erven 4300 guldens in aparte akte);
Claes Claes van Schravemade - koper van - een partije landt;
Leendert Aelberts van Tent - verkoper van - een huijs, schuijr, barch (en overige erven);
Leendert Aelberts van Tent - verkoper van - een partije landt (en overige erven);
d heer Vrijbergen - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
d heer Valck - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
Dirck Claes van Sgravemade - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
d heer Rampius - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
Doubleth - heeft - Erffgenamen;
Annetje Gerrits - belend aan - een partije landt;
d heer Vrijbergen - belend aan - een partije landt;
Cornelis Hendricxs Molesteech - belend aan - een partije landt;
Claes Claes van Schravemade - koper van - een huijs, schuijr, barch;
d Abdije van Reijnsburgh - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
Erffgenamen - belast - een huijs, schuijr, barch (met een jaerlijcxe erffhuijr van 14 stuijveers);
de Meer - belend aan - een partije landt;
d Abdije van Reijnsburgh - belend aan - een partije landt;
Aelbert Jansz Croon;
Geertje Meessen;
Hendrick Jacobs Croon;
Kniertje Jacobs Croon;
Jacob Jeroens Sprockenburgh;
Lourisje Jeroens;
Lijsbet Jeroens;
Louris Maertens Croon;
Hendrick Maertens Croon;
Willem Garbrants;
Evert Willems;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3917-05-1679:
Jan Cornelis van Moerkercken alias Los
Jan Colombier burger der stadt Haerlem
Arij Floris (reeds overleden)
Jan Vogel (reeds overleden)
Cornelis Willems Los borg
Cornelis Maertens van Schravemade borg
de Forthuijn huijs staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Arij Floris partner van wed;
Jan Cornelis van Moerkercken kind van Cornelis Willems Los;
Jan Cornelis van Moerkercken - schuldig aan - Jan Colombier (600 caroli gulden spruijtende uijt coop van sijn huijs genaemt de Forthuijn);
Cornelis Maertens van Schravemade - schoonvader van - Jan Cornelis van Moerkercken;
Jan Cornelis van Moerkercken - koper van - de Forthuijn huijs;
Cornelis Visch - belend aan - de Forthuijn huijs;
Jan Jans Bierman - belend aan - de Forthuijn huijs;
wed - belend aan - de Forthuijn huijs;
Jan Barents Pickaert - belend aan - de Forthuijn huijs;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
de Heerenwech - belend aan - de Forthuijn huijs;
de Heerenwech - belend aan - de Forthuijn huijs;
de Pastoorslaen - belend aan - de Forthuijn huijs;
d Erffgenamen - belend aan - de Forthuijn huijs;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4223-05-1679:
opten elffden januarij 1679 vercocht
Dirck Cornelis backer tot Bennebroeck
Michiel Dielofs (reeds overleden)
Kniertje Pieters (reeds overleden)
Wijnandt van der Maes schoudt
een huijs & erff (waarde 240 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Ariaentje Michiels kind van Michiel Dielofs en Kniertje Pieters;
Dirck Cornelis - voogd van - Ariaentje Michiels (en neef);
Jan Jans van Westerbeeck - schuldig aan - Ariaentje Michiels (240 guldens in aparte akte dd 23-05-1679);
Dirck Wouters de Moor - borg voor - Jan Jans van Westerbeeck (in aparte akte dd 23-05-1679);
Lambert Cornelis Rijckaert - borg voor - Jan Jans van Westerbeeck (in aparte akte dd 23-05-1679);
Ariaentje Michiels - verkoper van - een huijs & erff;
Jan Jans van Westerbeeck - koper van - een huijs & erff;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs & erff;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs & erff;
Kniertje Jacobs - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4303-06-1679:
d heer Johan Six heer van Vromade, schepen der stadt Amsterdam
huijs, erff & boomgaert staende & gelegen inde ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Gerrit Jans Rijmswijck - schuldig aan - d heer Johan Six (300 guldens, Jan Six heeft ontvangen van d heer Willem van Loon 307 in betaling actum den 23 november 1685);
Gerrit van Laer - belend aan - huijs, erff & boomgaert;
joffv Bas - belend aan - huijs, erff & boomgaert;
joffv Bas - belend aan - huijs, erff & boomgaert;
Gerrit Jans Rijmswijck - eigenaar van - huijs, erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4716-09-1679:
Johannis Nieupoort raet & rentmeester genrl van Noorthollandt
d heer & mr Willem van Loon (reeds overleden)
mevrouw Maria van der Horn wed
d heer Cornelis Ascanius van Sijpesteijn (reeds overleden)
d heer van Tweehuijsen (de wooningh van)
land (omvang 18 roeden; waarde 29 gulden 18 stuijvers 8 penningen) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Willem Blauw partner van joffv Anna van Loon;
Johannis Nieupoort partner van joffvrouw Maria van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van d heer & mr Willem van Loon;
d heer Frederick Willem van Loon kind van d heer & mr Willem van Loon;
joffv Anna van Loon kind van d heer & mr Willem van Loon;
joffvrouw Maria van Loon kind van d heer & mr Willem van Loon;
d heer Cornelis Ascanius van Sijpesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
mevrouw Maria van der Horn - koper van - land;
d heer Nicolaes van Loon - verkoper van - land (en overige erfgenamen);
mevrouw Maria van der Horn - belend aan - land;
d heer Jan Six - belend aan - land;
d heer van Tweehuijsen - belend aan - land;
den Heerenwech - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4816-09-1679:
d heer Johannes Nieupoort raet ende rentmr genrl van NoortHollandt
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Johan Six heer van Vromade oudt schepen van Amsterdam
lant (omvang 23 roeden; waarde 38 guldens 6 stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Willem Blauw partner van joffv Anna van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van d heer Willem van Loon;
d heer Frederick Willem van Loon kind van d heer Willem van Loon;
joffv Anna van Loon kind van d heer Willem van Loon;
joffvrouw Maria van Loon kind van d heer Willem van Loon;
d heer Johannes Nieupoort partner van joffvrouw Maria van Loon;
d heer Johan Six - belend aan - lant;
d heer Nicolaes van Loon - verkoper van - lant (en overige erfgenamen);
d heer Johan Six - koper van - lant;
den Heerenwech - belend aan - lant;
de Weerlaen - belend aan - lant;
de Laen - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4909-01-1680:
Johannes Benedictus wonende tot Haerlem
van der Maes schoudt
een huijs & erve (waarde 350 guldens 12 stuijvers) staende & gelegen inde dorpe van Hillegom

Joost Cornelis van Diest - belend aan - een huijs & erve;
Johannes Benedictus - verkoper van - een huijs & erve;
Huijgh Cornelis van Moerkercken - koper van - een huijs & erve;
Gerrit Dircxsz Smith - belend aan - een huijs & erve;
van der Maes - belend aan - een huijs & erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs & erve;
de Wildernisse - belend aan - een huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5016-01-1680:
Gecocht hebbende van Johannes Benedictus een huijs & erve gem. op den 9 januarij laetste ende opgedrahen welcke huijsinge Willem Besou gepretendeert heeft te mogen naasten
Wijnandt van der Maes schout
een huijs & erve (waarde 372 guldens 12 stuijvers) staende & gelegen inde dorpe van Hillegom

Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs & erve;
Huijgh Cornelis van Moerkerken - verkoper van - een huijs & erve;
Willem Besou - koper van - een huijs & erve;
Joost Cornelis van Diest de oude - belend aan - een huijs & erve;
Gerit Dircxs Smith - belend aan - een huijs & erve;
de Wildernisse - belend aan - een huijs & erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5105-02-1680:
d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen wonende tot Zwol
d heer Johan Six heer van Wimmenum Vrommade etc
mevrouw van Sijpesteijn tot Haerlem
een van outs burgerswooninge met landt (omvang 8 morgen (omtrent); waarde 3960) gelegen in voorsz ambte.

den heer Lieve van Loon - belend aan - een van outs burgerswooninge met landt;
den heer Lieve van Loon - belend aan - een van outs burgerswooninge met landt;
mevrouw van Sijpesteijn - belend aan - een van outs burgerswooninge met landt;
d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen - verkoper van - een van outs burgerswooninge met landt;
d heer Johan Six - koper van - een van outs burgerswooninge met landt;
de Heerenwech - belend aan - een van outs burgerswooninge met landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5330-03-1680:
d heer Lieven van Loon oudt schepen & raedt der stadt Amsterdam
d heer Johan Six heere van Wimmenum & Vromade, raedt ende oudt schepen der stadt Amsterdam
een stroockje landt (omvang 56 roeden; waarde 46 guldens 13 stuijvers 5 1/3 penni)

d heer Johan Six - belend aan - een stroockje landt;
d heer Johan Six - belend aan - een stroockje landt;
mevrouw van Sijpesteijn - belend aan - een stroockje landt;
d heer Lieven van Loon - verkoper van - een stroockje landt;
d heer Johan Six - koper van - een stroockje landt;
den Heerenwech - belend aan - een stroockje landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5803-05-1680:
Cornelis Gerrits Croon (reeds overleden), meester timmerman overleden tot Hillegom de 1e october 1679
Pieter Cornelisz van Rijn schipper alhier
d heer Groenhout advocaet
een huijs, schuur, erff & boomgaert (waarde 500 gulden boven de belastingh) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Cornelisz van Rijn - schuldig aan - Jan Barentsz Pickaert (1300 guldens in aparte ake dd 3-5-1680);
Pieter Cornelisz van Rijn - schuldig aan - Jan van den Bosch (in aparte ake dd 3-5-1680);
Jan Barentsz Pickaert - curator van - Cornelis Gerrits Croon;
Jan van den Bosch - curator van - Cornelis Gerrits Croon;
heer Duijvens - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert (over de Vinckesloot);
d heer Groenhout - belast - een huijs, schuur, erff & boomgaert (met 800 guldens);
Pieter Cornelisz van Rijn - koper van - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
Jan Barentsz Pickaert - verkoper van - een huijs, schuur, erff & boomgaert (ten behoeve van de gemeene crediteuren);
Jan van den Bosch - verkoper van - een huijs, schuur, erff & boomgaert (ten behoeve van de gemeene crediteuren);
Pieter Cornelisz van Rijn - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
de Beeck - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, schuur, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5924-05-1680:
Arij Abrams wonende tot Amersvoort
Jacob Willems van Vianen wonende tot Noortwijck
Pieter Abrams wonende tot Haestrecht
Abram Cornelis Rijckaert (reeds overleden)
Maerten Willems van Sgravemade wonende alhier, die toeganck heeft tot den water put staende op de gront van oude Joost Cornelis van Diest
een huijs & erff (waarde de last van 400 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Jacob Willems van Vianen partner van Marijtje Abrams;
Eeuwout Jacobs partner van Jannetje Abrams;
Marijtje Abrams kind van Abram Cornelis Rijckaert;
Jannetje Abrams kind van Abram Cornelis Rijckaert;
Pieter Abrams kind van Abram Cornelis Rijckaert;
Arij Abrams kind van Abram Cornelis Rijckaert;
Jacob Willems van Vianen - lasthebber van - Arij Abrams;
Marijtje Abrams - verkoper van - een huijs & erff;
Jannetje Abrams - verkoper van - een huijs & erff;
Pieter Abrams - verkoper van - een huijs & erff;
Maerten Willems van Sgravemade - koper van - een huijs & erff;
Mees Jans Langevelt - belend aan - een huijs & erff;
Maerten Willems van Sgravemade - belend aan - een huijs & erff;
Maerten Willems van Sgravemade - belend aan - een huijs & erff;
Pieter Joris Cole - belast - een huijs & erff (met 400 guldens);
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6624-05-1680:
Willem Boodt tot Oestgeest wonende
Cornelis den Helt tot Haerlem wonende
Huijbertje Willems (reeds overleden)
Barent Hermans Pickaert (reeds overleden)
Casparus Baes chirurgijn alhier
een huijs & erff (waarde 730 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Barent Hermans Pickaert partner van Huijbertje Willems;
Willem Boodt - erfgenaam van - Huijbertje Willems;
Cornelis den Helt - erfgenaam van - Huijbertje Willems;
Casparus Baes - schuldig aan - Willem Boodt (730 guld in aparte akte dd 24-5-1680, geroyeert door vertoon van de schuldbrieff door dirk jans van Heemstede);
Casparus Baes - schuldig aan - Cornelis den Helt (in aparte akte dd 24-5-1680);
Willem Boodt - verkoper van - een huijs & erff;
Cornelis den Helt - verkoper van - een huijs & erff;
Casparus Baes - koper van - een huijs & erff;
Huich Cornelis van Moerkercken - belend aan - een huijs & erff;
Cornelis Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs & erff;
Willem de Haes - heeft - de Kinderen;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
de Kinderen - belend aan - een huijs & erff;
de Kinderen - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6724-05-1680:
mr Casparus Baes chirurgijn alhier
Arent van der Bijl schepen alhier
Willem de Haas (reeds overleden)
huijs & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom onderpand voor de schuld

mr Casparus Baes - schuldig aan - Arent van der Bijl (200 guldens, betaelt en vertoont door Dirck Jans van Heemstede opten 2 meij 1695);
mr Casparus Baes - eigenaar van - huijs & erff;
Willem de Haas - heeft - de Kinderen;
Cornelis Hendricxs Molesteech - belend aan - huijs & erff;
Huijch Cornelis Moerkerken - belend aan - huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs & erff;
de Kinderen - belend aan - huijs & erff;
de Kinderen - belend aan - huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6810-07-1680:
Wijnandt van der Maes schoudt
een huijs & erff (waarde 225 caroli guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Jan Jansz van Westerbeeck - verkoper van - een huijs & erff;
Huijch Cornelisz van Moerkercken - koper van - een huijs & erff;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs & erff;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs & erff;
Kniertje Jacobs - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6907-08-1680:
opten sevende december 1679 vercocht
Grietje Jans (reeds overleden), overleden tot Hillegom
Floris Pieters Duijndam (reeds overleden), overleden tot Hillegom
een huijs & erve (waarde 980 guldens) staende inden dorpe van Hillegom

Floris Pieters Duijndam partner van Grietje Jans;
Arent van der Bijl - boedel curator van - Grietje Jans;
Dammis Achias - boedel curator van - Grietje Jans;
Jan Barentsz Pickaert - belast - een huijs & erve (met 400 guldens die den cooper t sijnen laste neemt);
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs & erve;
Dammis Achias - verkoper van - een huijs & erve;
Harmen Engels Trussel - koper van - een huijs & erve;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs & erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6407-08-1680:
Jan van den Bosch burgemeester alhier
Maerten Wouters van Velsen duijnmeijer mede wonende inden selven ambachte
den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert (waarde 450 carili guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan van den Bosch - verkoper van - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
Maerten Wouters van Velsen - koper van - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
Lieven van Loon - belend aan - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;
de Graeffelickheijt - belend aan - den Weligenbergh een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7011-03-1681:
tesamen vercocht voor 1300 guldens
Cornelis Jansz Croon den ouden (reeds overleden), onlangs deser werelt overleden
een huijs hekelkot en hoijbergh met een thuijn (omvang 1 morgen (ruijm))
de Gemene Laen die gebruijckt werden bij Dirck Jansz Croon, Jacob Joosten & Jacob Pieters
een stroockje lants (omvang 5,5 roede) met de halve Vinckesloot

Philips Claes van der Veldt partner van Trijntje Jans Croon;
Willem Jansz Croon - broer van - Cornelis Jansz Croon den ouden;
Dirck Jansz Croon - broer van - Cornelis Jansz Croon den ouden;
Trijntje Jans Croon - zus van - Cornelis Jansz Croon den ouden;
Hendrick Jacobs - belend aan - een huijs hekelkot en hoijbergh met een thuijn;
Hendrick Jacobs - belend aan - een huijs hekelkot en hoijbergh met een thuijn;
den weledelen heer van Zwieten - belend aan - een huijs hekelkot en hoijbergh met een thuijn;
Dirck Jans - belend aan - een huijs hekelkot en hoijbergh met een thuijn;
Jacob Pietersz - belend aan - een stroockje lants;
Cornelis Reijersz - belend aan - een stroockje lants;
Willem Jansz Croon - verkoper van - een huijs hekelkot en hoijbergh met een thuijn (en overige erfgenamen);
Willem Jansz Croon - verkoper van - een stroockje lants (en overige erfgenamen);
Engel Maertsen - koper van - een huijs hekelkot en hoijbergh met een thuijn;
Engel Maertsen - koper van - een stroockje lants;
de Gemene Laen - belend aan - een huijs hekelkot en hoijbergh met een thuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs hekelkot en hoijbergh met een thuijn;
de Vinckesloot - belend aan - een stroockje lants;
de Gemene Laen - belend aan - een stroockje lants;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7611-03-1681:
Cornelis Jansz Croon de oude (reeds overleden), onlangs deser werelt overleden
een schuer met een erf (omvang 50 roeden; waarde 335 guldens) beset met ooftboomen, kruijsbessen ende aelbessen

Philps Claes van der Veldt partner van Trijntje Jansz Croon;
Willem Jans Croon - broer van - Cornelis Jansz Croon de oude;
Dirck Jansz Croon - broer van - Cornelis Jansz Croon de oude;
Trijntje Jansz Croon - zus van - Cornelis Jansz Croon de oude;
Willem Jans Croon - verkoper van - een schuer met een erf (en overige erfgenamen);
d heer en mr Nicolaes Valck - koper van - een schuer met een erf;
Cornelis Reijers - belend aan - een schuer met een erf;
den Heerenwech - belend aan - een schuer met een erf;
de Gemene Laen - belend aan - een schuer met een erf;
de Vinckesloot - belend aan - een schuer met een erf;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7716-03-1681:
Leentje Jans wed
Corstiaen Isbrants van der Drift (reeds overleden)
Trijntie Corstiaens onmondig kind
Jan Dircxs Roebergen dijaken van de kerck tot Hillegom
Jan van den Bosch dijaken van de kerck tot Hillegom
Jan Corstiaens onmondig kind
huijs erff & boomgaert (omvang 1/2 hondt) onderpand voor de schuld
de Dijakeneij Armen alhier

Corstiaen Isbrants van der Drift partner van Leentje Jans;
Gijsbert Pieters partner van Pietertie Corstiaens;
Barthelmeus Jans partner van Simetie Corstiaens;
Adriaen Corstiaensz kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Isbrant Corstiaenz kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Willem Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Gerrit Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Simetie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Trijntie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Pietertie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Jan Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Gijsbert Pieters - vervangt - Willem Corstiaens;
Gijsbert Pieters - vervangt - Gerrit Corstiaens;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Trijntie Corstiaens;
Sijmen Jansz Langevelt - voogd van - Trijntie Corstiaens;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Leentje Jans - eigenaar van - huijs erff & boomgaert (en overige erven);
Jan Dircxs Roebergen - diaken van - de Dijakeneij Armen;
Jan van den Bosch - diaken van - de Dijakeneij Armen;
Leentje Jans - schuldig aan - de Dijakeneij Armen (en overige erven 300 guldens, geroyeert op den 17 octob 1729);
de Backommerlaen - belend aan - huijs erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - huijs erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3202-05-1681:
opten xxvii februarij 1681 vercocht
Maertje Hendricx (reeds overleden)
Dirck Wouters de Moor voogd van s moeders sijde
Hendrick Jacobs Croon (reeds overleden)
Stijntie Meijnderts (reeds overleden)
een huijs erff en boomgaert (omvang 110 roeden (omtrent); waarde 800 guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Christina kind van Jan Bax en Maertje Hendricx;
Eduward kind van Jan Bax en Maertje Hendricx;
Jan Bax partner van Maertje Hendricx;
Jacob Cornelis de Jonge partner van Cornelia Hendricx;
Dirck Hendricxs Croon kind van Hendrick Jacobs Croon en Stijntie Meijnderts;
Trijntje Hendricx Croon kind van Hendrick Jacobs Croon en Stijntie Meijnderts;
Maertje Hendricx kind van Hendrick Jacobs Croon en Stijntie Meijnderts;
Cornelia Hendricx kind van Hendrick Jacobs Croon en Stijntie Meijnderts;
Dirck Wouters de Moor - voogd van - Christina;
Dirck Wouters de Moor - voogd van - Eduward;
Claas Dircxs van Sgravemade - schuldig aan - Dirck Hendricxs Croon (800 guldens en overige erfgenamen in aparte akte dd 2-5-1681);
Dirck Hendricxs Croon - verkoper van - een huijs erff en boomgaert (en overige erfgenamen);
Claas Dircxs van Sgravemade - koper van - een huijs erff en boomgaert;
d heer van Zwieten - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Engel Maerts - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Engel Maerts - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8214-05-1681:
Jan Jans alias Lapper
sr Joost Diricq (reeds overleden)
Jacob Claes (reeds overleden)
een huijs erf & boomgaert (waarde 700 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jacob Claes partner van de wed;
Jan Jans - schuldig aan - Gerrit Jans Tromp (700 guldens in aparte akte dd 15-5-1681 (Afb 83), betaeld en voldaen in julij 1685, actum den 5 julij 1690);
Jan Cornelis van Moerkercken - borg voor - Jan Jans;
Claes Dircxs van Sgravemade - borg voor - Jan Jans;
Gerrit Jans Tromp - verkoper van - een huijs erf & boomgaert;
Jan Jans - koper van - een huijs erf & boomgaert;
sr Joost Diricq - heeft - Erffgen;
de wed - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
Maerten Willems - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
Mees Jans - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
Claes Cornelis Vrijer - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
Erffgen - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
de Heerenwech - belend aan - een huijs erf & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8014-05-1681:
opten xxviii januarij 1681 vercocht
Samuel Andries van Aerschot (reeds overleden)
Susanna Beijers (reeds overleden)
een huijs ende erffie (waarde 160 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Johannes Samuels van Aerschot kind van Samuel Andries van Aerschot en Susanna Beijers;
Eeuwout Samuels van Aerschot kind van Samuel Andries van Aerschot en Susanna Beijers;
Lambert Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijs ende erffie;
Huijgh Gerrits - belend aan - een huijs ende erffie;
Johannes Samuels van Aerschot - verkoper van - een huijs ende erffie;
Eeuwout Samuels van Aerschot - verkoper van - een huijs ende erffie;
Arent van der Bijl - koper van - een huijs ende erffie;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erffie;
de Kerckmuer - belend aan - een huijs ende erffie;
t Schuthock - belend aan - een huijs ende erffie;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8119-05-1682:
Leendert Bruijnen van der Bijl (reeds overleden)
Willem Danielsz de Haes (reeds overleden)
Machteld Pieters (reeds overleden)
een huijs erff ende boomgaert (waarde 1657 gulden 10 stuijvers) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Joost Cornelis van Raephorst partner van Maijken Willems de Haes;
Maijken Willems de Haes kind van Willem Danielsz de Haes en Machteld Pieters;
Lijsbeth Willems de Haes kind van Willem Danielsz de Haes en Machteld Pieters;
Daniel de Haes kind van Willem Danielsz de Haes en Machteld Pieters;
Willemijntje de Haes kind van Willem Danielsz de Haes en Machteld Pieters;
Leendert Bruijnen van der Bijl partner van de weduwe;
Lauris Leenderts partner van Lijsbeth Willems de Haes;
Joost Cornelis van Raephorst - voogd van - Daniel de Haes;
Joost Cornelis van Raephorst - voogd van - Willemijntje de Haes;
Lauris Leenderts - voogd van - Willemijntje de Haes;
Lauris Leenderts - voogd van - Daniel de Haes;
Dirck Dircxs van Zanten - schuldig aan - Maijken Willems de Haes (en overige erfgenamen 1657 gulden 10 stuijvers, in aparte akte ongedateerd en ongetekend);
Maijken Willems de Haes - verkoper van - een huijs erff ende boomgaert (en overige erfgenamen);
Dirck Dircxs van Zanten - koper van - een huijs erff ende boomgaert;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de weduwe - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
mr Casparus Baes - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
Huich Cornelis van Moerkercken - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de Graeffelicheijts Duijn - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9419-05-1682:
Willem Willems van Besouw kuijper wonende tot Haerlem
Jan Dircxsz Roebergen mr timmerman alhier
Wijnandt van der Maes schoudt
een huijs erve en boomgaert (waarde 406 guldens 6 stuijvers) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Willem Willems van Besouw - verkoper van - een huijs erve en boomgaert;
Jan Dircxsz Roebergen - koper van - een huijs erve en boomgaert;
Gerrit Dircxsz Smith - belend aan - een huijs erve en boomgaert;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs erve en boomgaert;
oude Joost Cornelisz van Diest - belend aan - een huijs erve en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erve en boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - een huijs erve en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9904-06-1682:
met conditie dat haer ?? ???? aan d heer Lieven van Loon t verleggen van de Heerewech mits daer voor genietende de penningen daer voor belooft
de heer Jan Six heer van Wimmenum en Vromade oudt schepen en raedt der stadt Amsterdam
mevrouw Maria van der Horn weduwe
Sipesteijn (reeds overleden)
de Burgerswoninge een hofstede met lant (omvang 8 morgen (omtrent); waarde 6908 guldens 19 stuijvers 14 pennin) inde ambachte van Hillegom gelegen

Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
mevrouw Maria van der Horn - schuldig aan - de heer Jan Six (6908 guldens 19 stuijvers 14 penningen in aparte akte, ongetekend en ongedateerd);
mevrouw Maria van der Horn - belend aan - de Burgerswoninge een hofstede met lant;
de heer Jan Six - verkoper van - de Burgerswoninge een hofstede met lant;
mevrouw Maria van der Horn - koper van - de Burgerswoninge een hofstede met lant;
d heer Emanuel Tweenhuijsen - verkoper van - de Burgerswoninge een hofstede met lant ((eerder aan Jan Six verkocht op 5 februari 1680));
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Burgerswoninge een hofstede met lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Burgerswoninge een hofstede met lant;
de Heerewech - belend aan - de Burgerswoninge een hofstede met lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9104-06-1682:
d heer Johan Six heer van wimmenum & Vromade, raede ende oudt schepen der stadt Amsterdam
d heer Lieven van Loon oudt schepen ende raedt der stadt Amsterdam
een stroockie lant (omvang 56 roeden; waarde 47 guldens 13 stuijvers 5 3/4 pen)

d heer Johan Six - verkoper van - een stroockie lant;
d heer Lieven van Loon - koper van - een stroockie lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stroockie lant;
de nieuwe Heerenwech - belend aan - een stroockie lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10409-06-1682:
Jan Dircxsz Roebergen mr timmerman alhier
Gerrit Dircxsz Vogelstruijs smith mede wonende tot Hillegom
Wijnandt van der Maes schoudt
een huijs erve ende boomgaert (waarde 398 guld 6 stuijvers) staende & gelegen inde dorpe van Hillegom

Gerrit Dircxsz Vogelstruijs - belend aan - een huijs erve ende boomgaert;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs erve ende boomgaert;
oude Joost Cornelis van Diest - belend aan - een huijs erve ende boomgaert;
Jan Dircxsz Roebergen - verkoper van - een huijs erve ende boomgaert;
Gerrit Dircxsz Vogelstruijs - koper van - een huijs erve ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erve ende boomgaert;
de Wildernis - belend aan - een huijs erve ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10422-07-1682:
opten xvii junij 1682 ten huijse van Cornelis Willems Visch waert inde Vergulde Leeuw vercocht
Wijnandt van der Maes schoudt
Jan Cornelisz Los (reeds overleden)
een stuckje erff (omvang 6 roeden 3 voeten)
de Gemene Burengang tot op de Pastoorslaen en de bornput
het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal (waarde 1655 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom daer uijthangt het wapen van Vrieslandt

Wijnandt van der Maes - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Jan van den Bosch - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Cornelis Willems Visch - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Arent Arentse Coster de jonge - schuldig aan - Wijnandt van der Maes (en overige curatoren 1655 guldens in aparte akte dd 22-7-1682 (Afb 108), geroyeert op 19 julij 1684);
Arij Floris - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Michiel Claes - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Barentse Pickaert - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgen;
Cornelis Willems Visch - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Jansse Bierman - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Doubleth - heeft - Erffgenamen;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
juffvrouw Agatha van Berckenrode - belast - een stuckje erff (een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaers);
Wijnandt van der Maes - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan van den Bosch - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Cornelis Willems Visch - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Arent Arentse Coster de jonge - koper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Pastoorslaen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
d Erffgen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Pastoorslaen - belend aan - een stuckje erff;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Erffgenamen - belast - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal (met 3 grooten);
een stuckje erff - deel van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Gemene Burengang - belend aan - een stuckje erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10522-07-1682:
opten xvii junij 1682 ten huijse van Cornelis Willemsz Visch waert inde Vergulde Leeuw vercocht
Jan Cornelis Robol wonende tot Haerlem
het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal (waarde 1655 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom daer uijthangt t wapen van Vrieslandt
een stuckje erff (omvang 6 roeden 3 voeten)
de Gemene Burengang tot aen de Pastoorslaen en bornput

Jan Cornelis Robol - schuldig aan - Arent Arentse Coster de jonge (1655 guldens in aparte akte dd 22-7-1682, geroyeert opten 19 julij 1684);
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Willemsz Visch - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Jan Jansz Bierman - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Arij Floris - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Michiel Claes - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Jan Barentse Pickaert - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Doubleth - heeft - Erffgenamen;
joffvrouw Agatha van Berckenrode - belast - een stuckje erff (een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaers);
Jan Willemse van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
Jan Willemse van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Arent Arentse Coster de jonge - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal (eerder gecocht uijt de geabandoneerde boedel van Jan Cornelis Los);
Jan Cornelis Robol - koper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
een stuckje erff - deel van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
de Gemene Burengang - belend aan - een stuckje erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een stuckje erff;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
de Pastoorslaen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
d Erffgenamen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Erffgenamen - belast - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal (met 3 grooten);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10728-04-1683:
mevrouw Maria van der Horn weduwe
Cornelis Ascanius van Sipesteijn (reeds overleden), in sijn leven bailliuw van Brederode
d heer Lieven van Loon oudt schepen ende raet der stadt Amsterdam
een stuck lant (omvang 361 roeden; waarde 300 gulden) tot verlegging van den Heerenwech

Cornelis Ascanius van Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
Jan Dircxsz Roebergen - voogd van - mevrouw Maria van der Horn;
mevrouw Maria van der Horn - verkoper van - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - koper van - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck lant;
den nieuwen Heerenwech - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11828-04-1683:
d heer Lieven van Loon oudt schepen en raet der stadt Amsterdam
mevrouw Maria van der Horn wed
den heer Cornelis Ascanius van Sijpesteijn (reeds overleden), in sijn leven bailliuw van Brederode
een cleijn stroockje lant (omvang 110 roeden; waarde 91 guld 9 stuijvers)

den heer Cornelis Ascanius van Sijpesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
mevrouw Maria van der Horn - belend aan - een cleijn stroockje lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een cleijn stroockje lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een cleijn stroockje lant;
d heer Lieven van Loon - verkoper van - een cleijn stroockje lant;
mevrouw Maria van der Horn - koper van - een cleijn stroockje lant;
den Heerenwech - belend aan - een cleijn stroockje lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11919-07-1683:
Jacob Dircxsz Heemskerck (reeds overleden)
Kniertie Jacobs (reeds overleden)
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden)
een huijs & erff (waarde 212 guldens boven de belastingh) met een gemeene gang staende & gelegen inden dorpe van Hillegom
de Buijten Armen tot Hillegom

Adriaen Jacobs kind van Jacob Dircxsz Heemskerck en Kniertie Jacobs;
Dirck Jacobs kind van Jacob Dircxsz Heemskerck en Kniertie Jacobs;
Huich Cornelisz van Moerkercken - belend aan - een huijs & erff;
d heer Wijnandt van der Maes - heeft - d Erffgen;
Adriaen Jacobs - verkoper van - een huijs & erff;
Dirck Jacobs - verkoper van - een huijs & erff;
Willem Hendricxsz Versteech - koper van - een huijs & erff;
de Buijten Armen - belend aan - een huijs & erff;
de Buijten Armen - belend aan - een huijs & erff (met 175 guldens);
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
d Erffgen - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12017-10-1683:
Pieternelletie Cornelis weduwe
Adriaen Corstiaens (reeds overleden)
Corstiaen Isbrants van der Drift (reeds overleden)
Leentje Jans (reeds overleden)
een huijs erff & boomgaert (omvang 0,5 hondt; waarde 650 guld) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom
de Diakenij tot Hillegom

Gijsbert Cornelis Rietbroeck partner van Pietertie Corstiaens;
Barthelmeus Jans partner van Simetie Corstiaens;
Adriaen Corstiaens partner van Pieternelletie Cornelis;
Willem Corstiaensz van der Drift kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Jan Corstiaensz van der Drift kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Isbrant Corstiaensz van der Drift kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Pietertie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Simetie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Adriaen Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Trijntje Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Gijsbert Cornelis Rietbroeck - schuldig aan - Willem Corstiaensz van der Drift (en overige erfgenamen 600 guldens in aparte akte ongedaterrd en ongetekend);
Willem Corstiaensz van der Drift - verkoper van - een huijs erff & boomgaert (en overige erfgenamen);
Maerten Willems van Sgravenmade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Sgravenmade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Sgravenmade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Gijsbert Cornelis Rietbroeck - koper van - een huijs erff & boomgaert;
de Backommerlaen - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de Diakenij - belast - een huijs erff & boomgaert (met 300 guldens verleden op den 16 maert 1681);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11317-07-1684:
Jan Cornelis Robol waert alhier
d heer mr Salomon van Echten oudt schepen der stadt Haerlem
Cornelis Willems Visscher (reeds overleden)
Guertie Jans weduwe
Claes Simons van Alckemade (reeds overleden)
t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (waarde 1000 caroli guldens) daer uijthangt t wapen van Vrieslandt staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Willems Visscher partner van wed;
Claes Simons van Alckemade partner van Guertie Jans;
Jan Cornelis Robol - schuldig aan - d heer mr Salomon van Echten;
Guertie Jans - borg voor - Jan Cornelis Robol;
wed - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Jans Biermans - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Arij Floris - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Michiel Claes - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Barents Pickaer - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Doublet - heeft - Erffgenamen;
Agatha van Berckenroede - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (een rente van 3 gulden 15 stuijvers s'jaers);
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
de Pastoorslaen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
d Erffgenamen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Erffgenamen - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (met 3 grooten);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12813-09-1684:
Jan Cornelisz Robol waert alhier
Cornelis Willems Visch (reeds overleden)
Arij Floris (reeds overleden)
de Twee Gekroonde Starren tot Haerlem
t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal daer uithangt t wapen van Vrieslandt staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Willems Visch partner van wed;
Arij Floris partner van wede;
Jan Cornelisz Robol - schuldig aan - d heer Laurens van Campen (600 guldens in sijn nootoirber verstreckt, op den 6 meij 1690 200 gulden afgelost);
joffr Agatha van Berckenroede - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (met een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaers);
wed - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Jansz Bierman - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Michiel Claes - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Barentse Pickaert - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Doublet - heeft - Erffgenamen;
d heer Laurens van Campen - brouwer in - de Twee Gekroonde Starren;
wede - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
d Erffgenamen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Erffgenamen - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (met 3 grooten);
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
de Pastoorslaen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12821-02-1685:
de Diakenij tot Hillegom
een huijs erff & boomgaert (omvang 0,5 hondt (omtrent)) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Gijsbert Cornelisz Rietbroeck - schuldig aan - Dirck Dircxsz van Zanten (100 guldens, spruijtende uijt sake ende coop van gelevert broodt);
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de Backommerlaen - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de Diakenij - belast - een huijs erff & boomgaert (met 300 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13216-05-1685:
Wouter Convent mr chirurgijn alhier
Jacob Leenderts van Claverweijde (reeds overleden)
Maertie Claes (reeds overleden)
Cornelis Reijers (reeds overleden)
een huijs erff schuer & bargh (waarde 280 guldens belasting inbegrepen) staende int oosteijnde van den dorpe van Hillegom

Wouter Convent partner van Neeltie Jacobs Claverweijde;
Hendrick Jacobs Claverweijde kind van Jacob Leenderts van Claverweijde en Maertie Claes;
Claes Jacobs Claverweijde kind van Jacob Leenderts van Claverweijde en Maertie Claes;
Lijsbeth Jacobs Claverweijde kind van Jacob Leenderts van Claverweijde en Maertie Claes;
Neeltie Jacobs Claverweijde kind van Jacob Leenderts van Claverweijde en Maertie Claes;
Cornelis Reijers partner van de weduwe;
Hendrick Jacobs Claverweijde - verkoper van - een huijs erff schuer & bargh (en overige erfgenamen);
Cornelis Jans van Limmen - koper van - een huijs erff schuer & bargh;
Gerrit Dircxsz Smith - belend aan - een huijs erff schuer & bargh;
Wouter Convent - belast - een huijs erff schuer & bargh (met 100 guldens);
mr Johan van der Helm - heeft - de Kinderen;
de weduwe - belend aan - een huijs erff schuer & bargh;
de weduwe - belend aan - een huijs erff schuer & bargh;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff schuer & bargh;
de Kinderen - belast - een huijs erff schuer & bargh (met 100 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13516-05-1685:
Maijcken Baken (reeds overleden)
Matheus Baken (reeds overleden)
Wouter Convent mr chirurgijn alhier
Adriaen Floris timmerman
een rentebrieff (waarde 100 guldens) gepasseert voor schoudt en schepenen van Hillegom den 18 augusti 1660
een huijs & erff staende & gelegen inden dorpe ende ambachte van Hillegom

Arent van der Bijl partner van Maijcken Baken;
Maijcken Baken kind van Matheus Baken;
Arent van der Bijl - verkoper van - een rentebrieff;
Wouter Convent - koper van - een rentebrieff;
Adriaen Floris - belend aan - een huijs & erff;
Adriaen Floris - belend aan - een huijs & erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
een rentebrieff - heeft als onderpand - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13610-01-1686:
vercocht tesamen voor 3150 guldens
Annetie Gerrits bejaerde dochter wonende tot Haerlem
Lambert Cornelisz Rijckaert bode alhier
mr Jan Verwer (reeds overleden)
d heer ten Hove pensionaris
Willem Adriaensz van Velsen (reeds overleden)
mr Francoij Valck (reeds overleden)
de Oustkamp lant (omvang 14 hondt (omtrent)) gelegen in Hillegom
t andere parthij lant (omvang 2 morgen (omtrent)) gelegen in Hillegom

Lambert Cornelisz Rijckaert - voogd van - Annetie Gerrits;
d heer Jan Six - belend aan - de Oustkamp lant;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - de Oustkamp lant;
d heer ten Hove - belend aan - t andere parthij lant;
Annetie Gerrits - verkoper van - de Oustkamp lant;
Annetie Gerrits - verkoper van - t andere parthij lant;
Leendert Aelberts van t Endt - koper van - de Oustkamp lant;
Leendert Aelberts van t Endt - koper van - t andere parthij lant;
Willem Adriaensz van Velsen - heeft - d Erffgenamen;
Doublet - heeft - Erffgen;
mr Francoij Valck - heeft - d Erffgen;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - de Oustkamp lant;
mr Jan Verwer - heeft - Erffgenamen;
Erffgenamen - belend aan - de Oustkamp lant;
de stadt Haerlem - belend aan - de Oustkamp lant;
den Heerewech - belend aan - de Oustkamp lant;
Erffgen - belast - de Oustkamp lant (11 stuijvers 12 penningen);
d Erffgenamen - belend aan - t andere parthij lant;
d Erffgen - belend aan - t andere parthij lant;
de Elstbroeckerlaen - belend aan - t andere parthij lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13901-02-1686:
Grietie Gerrits minderjarig
Jan Huijberts oom en voocht van de minderjarige kinderen van Aldert en Annetie
Willem van Loon (reeds overleden)
een huijs erff & boomgaert (waarde 800 guldens)

Grietie Gerrits kind van Gerrit Jansz Rijmswijck en Claesie Arijens;
Aldert Adriaens partner van Annetie Jacobs;
Jan Huijberts - halbroer van - Annetie Jacobs;
Gerrit Jansz Rijmswijck - verkoper van - een huijs erff & boomgaert;
Jan Huijberts - verkoper van - een huijs erff & boomgaert;
d heer Frederick Willem van Loon - koper van - een huijs erff & boomgaert;
Willem van Loon - heeft - de Kinderen En Erfffgenamen;
d heer Frederick Willem van Loon - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Gerrit van Laer - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de Kinderen En Erfffgenamen - belend aan - een huijs erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 14025-04-1686:
Jan Jacobs Langevelt (reeds overleden)
t Huijs te Bouckhorst in de banne van Noortwijckerhout
een huijs schuer en erff (waarde 400 guldens) staende inden dorpe van Hillegom

Jan Jacobs Langevelt partner van wed;
Maerten Jacobs Verdel - kastelein van - t Huijs te Bouckhorst;
Claes Cornelisz Vrijer - verkoper van - een huijs schuer en erff;
Maerten Jacobs Verdel - koper van - een huijs schuer en erff;
Jan de Lapper - belend aan - een huijs schuer en erff;
wed - belend aan - een huijs schuer en erff;
Gerrit Smith - belend aan - een huijs schuer en erff;
Stijntie Maertens - belend aan - een huijs schuer en erff;
Maerten Dircx - belend aan - een huijs schuer en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs schuer en erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 14329-08-1686:
vrouw Maria van Sipesteijn wed
d heer Theodoor Vrijbergen (reeds overleden), in sijn leven colonel & commandeur van Sluijs in Vlaenderen
Pieter Fannius heer van oudt Haerlem etc
een stuck weijlant (waarde 1000 caroli guldens) gelegen int suijteijnde van Hillegom

d heer Theodoor Vrijbergen partner van vrouw Maria van Sipesteijn;
vrouw Maria van Sipesteijn - verkoper van - een stuck weijlant;
Pieter Fannius - koper van - een stuck weijlant;
Dirck Claese van Schravemade - belend aan - een stuck weijlant;
d heer van Warmenhuijsen - belend aan - een stuck weijlant;
d heer van Warmenhuijsen - belend aan - een stuck weijlant;
den Heerenwech - belend aan - een stuck weijlant;
de Duijn van Pieter Fannius - belend aan - een stuck weijlant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 14527-10-1686:
Dirck Jansz van der Laen gebijnaemt Roebergen
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden)
Arij Floris (reeds overleden)
de Dijakenij Armen alhier
een huijs erff ende boomgaert staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

d heer Wijnandt van der Maes partner van wed;
Arij Floris partner van de weduwe;
Dirck Jansz van der Laen - eigenaar van - een huijs erff ende boomgaert;
Cornelis Hendricxsz Molesteech - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
Arent Meessen Langevelt - diaken van - de Dijakenij Armen;
Phillips Dircxs van Steijn - diaken van - de Dijakenij Armen;
Dirck Jansz van der Laen - schuldig aan - de Dijakenij Armen (500 caroli guldens in sijn nootoirber verstreckt);
wed - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de weduwe - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de Graeffe - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 14610-02-1687:
Marijtie Willems Backer minderjarig
Pieter Willems Backer minderjarig
Jannetje Gerrits van Bronsgeest (reeds overleden)
een huijs boomgaert off thuijn (omvang 5 hondt)

Marijtie Willems Backer kind van Willem Pieters Backer en Jannetje Gerrits van Bronsgeest;
Pieter Willems Backer kind van Willem Pieters Backer;
Pieter Simonsz van Bronsgeest - oom en voogd van - Simon Gerrits van Bronsgeest;
Cornelis Jacobs Misgriep - oom en voogd van - Simon Gerrits van Bronsgeest;
Simon Gerrits van Bronsgeest - schuldig aan - Marijtie Jacobs Langevelt (300 guldens);
Marijtie Willems Backer - schuldig aan - Marijtie Jacobs Langevelt;
Pieter Willems Backer - schuldig aan - Marijtie Jacobs Langevelt;
Simon Gerrits van Bronsgeest - eigenaar van - een huijs boomgaert off thuijn;
Marijtie Willems Backer - eigenaar van - een huijs boomgaert off thuijn;
Pieter Willems Backer - eigenaar van - een huijs boomgaert off thuijn;
Willem Jacobs Langevelt - belend aan - een huijs boomgaert off thuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs boomgaert off thuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs boomgaert off thuijn;
de Graefflicheijtsduijn - belend aan - een huijs boomgaert off thuijn;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 14720-05-1687:
onder de verkoop somma is ook gerekend de "Smith winckel"
Jan Abrahams van Dorp smith
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden)
Theunisje Hendricx wed
Gerrit Dircxs Vogelstruijs (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 1124 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Gerrit Dircxs Vogelstruijs partner van Theunisje Hendricx;
Frans Ploeg partner van Jannetie Gerrits;
d heer Wijnandt van der Maes partner van de weduwe;
Huich Gerritsz kind van Gerrit Dircxs Vogelstruijs;
Jannetie Gerrits kind van Gerrit Dircxs Vogelstruijs;
Marijtie Gerrits kind van Gerrit Dircxs Vogelstruijs;
Claes Cornelisz Glas partner van Marijtie Gerrits;
d heer Daniel van Genegen - voogd van - Theunisje Hendricx;
de weduwe - belend aan - een huijs metten erve;
Theunisje Hendricx - verkoper van - een huijs metten erve (en overige ergfgenamen);
Jan Abrahams van Dorp - koper van - een huijs metten erve;
Frans Ploeg - belend aan - een huijs metten erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs metten erve;
t Armenhuijs - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15221-05-1687:
Jan Abrahamsz van Dorp smith
do Theodoris van Dobben predicant opten Hoorn op Tessel
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden)
een huijs metten erve staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jacob van Dobben kind van do Theodoris van Dobben;
Catharina van Dobben kind van do Theodoris van Dobben;
d heer Wijnandt van der Maes partner van de wed;
Jan Abrahamsz van Dorp - schuldig aan - do Theodoris van Dobben (500 guldens);
Jan Abrahamsz van Dorp - eigenaar van - een huijs metten erve;
de wed - belend aan - een huijs metten erve;
Frans Ploeg - belend aan - een huijs metten erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs metten erve;
het Armenhuijs - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15329-05-1687:
de helft in twee huisen en erven (waarde 500 gulden)

Gerrit Matheusz Lindenburch - schuldig aan - Huijch Cornelisz van Moerkercken (300 caroli guldens in aparte akte dd 29-5-1687);
Huijch Cornelisz van Moerkercken - verkoper van - de helft in twee huisen en erven;
Gerrit Matheusz Lindenburch - koper van - de helft in twee huisen en erven;
Willem Jansz Bierman - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
Arent van der Bijl - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
Dammis Achius van Dijck - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
den Heerenwech - belend aan - de helft in twee huisen en erven;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15429-06-1687:
Michiel Pietersz Vosseman van Heemstede woont buijten Amsterdam
een crocht lant (omvang 350 roeden) leggende inden dorpe van Hillegom

Willem Jacobs Langevelt - schuldig aan - Michiel Pietersz Vosseman (400 guldens in sijn nootoirber verstreckt);
Gerrit Simons van Bronsgeest - heeft - de Kinderen;
Willem Jacobs Langevelt - eigenaar van - een crocht lant;
d heer Carolus Diricq - belend aan - een crocht lant;
d heer Carolus Diricq - belend aan - een crocht lant;
Maertje Jans - belend aan - een crocht lant;
den Heerenwech - belend aan - een crocht lant;
de Kinderen - belend aan - een crocht lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15912-07-1687:
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden)
Willem Hendricxs Versteech kleermaker alhier
Dammis Achias van Dijck burgemeester aldaer
een huijs ende erff staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
den Buijten Armen tot Hillegom

d heer Wijnandt van der Maes partner van de weduwe;
Willem Hendricxs Versteech - schuldig aan - Dammis Achias van Dijck (250 caroli guldens in sijn vlasch nering versteckt);
Willem Hendricxs Versteech - eigenaar van - een huijs ende erff;
Huijch Cornelisz van Moerkercken - belend aan - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
den Buijten Armen - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15922-02-1688:
Gerrit Simonsz van Bronsgeest (reeds overleden)
een teelkroft (omvang 350 roeden (omtrent); waarde 615 guldens)

Bruijn Arijensz van der Bijl - schuldig aan - Aelbert Jacobs Langevelt (615 caroli guldens in aparte ake dd 22-2-1688);
Bruijn Arijensz van der Bijl - schuldig aan - Willem Jacobs Langevelt (in aparte ake dd 22-2-1688);
d heer Carolus Diricq - belend aan - een teelkroft;
d heer Carolus Diricq - belend aan - een teelkroft;
Maertie Jans - belend aan - een teelkroft;
Gerrit Simonsz van Bronsgeest - heeft - de Kinderen;
Aelbert Jacobs Langevelt - verkoper van - een teelkroft;
Willem Jacobs Langevelt - verkoper van - een teelkroft;
Bruijn Arijensz van der Bijl - koper van - een teelkroft;
den Heerenwech - belend aan - een teelkroft;
de Kinderen - belend aan - een teelkroft;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16309-05-1688:
1055 guldens voor de twee huijsen
Gerretie Gerrits onmondig kint
Gerrit Dircxs (reeds overleden), smith
Frans Cornelis Ploeg competeert een vierde part in de twee huijsen
d hr Wijnandt van der Maes (reeds overleden), gewesene schout alhier
het Swaantie een huijs metten erve daer uijthangt het Swaantie, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom
het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Gerretie Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Frans Cornelis Ploeg partner van Jannetje Gerrits;
Claes Cornelis Glas partner van Maria Gerrits;
Huich Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Jannetje Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Maria Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
d hr Wijnandt van der Maes partner van de wed;
d heer ende mr Daniel van Genegen - voogd van - Gerretie Gerrits;
Frans Cornelis Ploeg - schuldig aan - Dammis Achias van Dijck (1000 guldens met de twee huijsen als onderpand in aparte akte dd 9-7-1688 (Afb 171));
Gerretie Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Huich Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Jannetje Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Maria Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Frans Cornelis Ploeg - koper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Jan Abramsz van Dorp - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve;
Gerretie Gerrits - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve (en overige erfgenamen);
Gerretie Gerrits - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve (en overige erfgenamen);
Gerretie Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Huich Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Jannetje Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Maria Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Frans Cornelis Ploeg - koper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Jan Abramsz van Dorp - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
de wed - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Joost Cornelisz van Diest - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve;
den Heerenwech - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16813-05-1688:
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden)
de Buijten Armen (waarde 380 guldens) tot Hillegom
een huijs met een erff staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

d heer Wijnandt van der Maes partner van de weduwe;
Huich Cornelis van Moerkercken - armenmeester van - de Buijten Armen;
meester Casparus Baes - armenmeester van - de Buijten Armen;
Jan Huijchen van Moerkercken - koper van - een huijs met een erff;
Willem Hendricxs Versteeg - belend aan - een huijs met een erff;
de weduwe - belend aan - een huijs met een erff;
Jan Abramsz van Dorp - belend aan - een huijs met een erff;
de Buijten Armen - verkoper van - een huijs met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16704-06-1688:
Jaepie Jans weduwe ende boedelhoutster
Jan Jans van Duijvenvoorde (reeds overleden)
Jacob Claes (reeds overleden)
een huijs ende erff staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jan Jans van Duijvenvoorde partner van Jaepie Jans;
Jacob Claes partner van de wed;
Jaepie Jans - schuldig aan - Bruijn Arijensz van der Bijl (500 caroli guldens);
Huijbert Claes van Sgravemade - borg voor - Jaepie Jans;
Adriaen Meesz Vroman - borg voor - Jaepie Jans;
Jaepie Jans - eigenaar van - een huijs ende erff;
d heer Carolus Diricq - belend aan - een huijs ende erff;
de wed - belend aan - een huijs ende erff;
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een huijs ende erff;
Maarten Willems - belend aan - een huijs ende erff;
Mees Jans - belend aan - een huijs ende erff;
Maarten Jacobs Verdel - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16909-07-1688:
Gerretie Gerrits onmondig kint
Gerrit Dircxs (reeds overleden), smith
een huijs erff barch en boomgaert (waarde 405 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Gerretie Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Frans Ploeg partner van Jannetie Gerrits;
Claes Cornelisz Glas partner van Maria Gerrits;
Huijch Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Jannetie Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Maria Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
d heer mr Daniel van Genegen - voogd van - Gerretie Gerrits;
Gerretie Gerrits - verkoper van - een huijs erff barch en boomgaert;
Huijch Gerrits - verkoper van - een huijs erff barch en boomgaert;
Jannetie Gerrits - verkoper van - een huijs erff barch en boomgaert;
Maria Gerrits - verkoper van - een huijs erff barch en boomgaert;
Claes Cornelisz Glas - koper van - een huijs erff barch en boomgaert;
Stijntie Maertens - belend aan - een huijs erff barch en boomgaert;
Maerten Jacobs Verdel - belend aan - een huijs erff barch en boomgaert;
Cornelis van Limmen - belend aan - een huijs erff barch en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff barch en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16920-08-1688:
Gerrit Matheus Lindenburch molenaer alhier
domine Theodorus van Dobben predicant ten Hoorn op Tessel
een korenmolen staende op het duiijn ten noortwesten van het dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met twee gulden erffpacht sjaars
een huijs staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand vooor de schuld

Gerrit Matheus Lindenburch - schuldig aan - domine Theodorus van Dobben (1000 caroli guldens ende in sijn nootoirber verstreckt, op 7 meij 1691 wordt het huijs ontslagen als onderpand);
Gerrit Matheus Lindenburch - eigenaar van - een korenmolen;
Gerrit Matheus Lindenburch - eigenaar van - een huijs;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs;
de Graefflicheijt - belend aan - een korenmolen;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 17509-02-1689:
Joost Joostens de Pauw (reeds overleden), haer eerste man
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden)
een huijs ende erff staende inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Trijntje Joosten de Pauw kind van Joost Joostens de Pauw en Jannetje Jans van Bourgondien;
d heer Wijnandt van der Maes partner van de wed;
Jan Jansz Verbits - schuldig aan - Trijntje Joosten de Pauw (200 guldens);
Jan Jansz Verbits - eigenaar van - een huijs ende erff;
Anthonij Sijs - belend aan - een huijs ende erff;
Grietje Jans - belend aan - een huijs ende erff;
de wed - belend aan - een huijs ende erff;
de wed - belend aan - een huijs ende erff;
Anthonij Sijs - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 17712-04-1689:
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden)
twee huijsen & erven staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom neffens den anderen, onderpand voor de schuld

d heer Wijnandt van der Maes partner van de weduwe;
Frans Cornelisz Ploeg - schuldig aan - Dirck Jacobs Bensdorp (400 caroli guldens in sijn nootoirber verstreckt);
Frans Cornelisz Ploeg - eigenaar van - twee huijsen & erven;
Jan Abramsz van Dorp - belend aan - twee huijsen & erven;
de weduwe - belend aan - twee huijsen & erven;
Joost Cornelis van Diest - belend aan - twee huijsen & erven;
den Heerenwech - belend aan - twee huijsen & erven;
de Wildernis - belend aan - twee huijsen & erven;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 17803-07-1689:
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden), in sijn leven schoudt van Hillegom
een huijs &erff (waarde 280 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

d heer Wijnandt van der Maes partner van de weduwe;
Arent Mees Langevelt - schuldig aan - Huijch Cornelisz van Moerkercken (200 caroli guldens in aparte akte dd 3-7-1689);
Willem Hendricxs Versteech - belend aan - een huijs &erff;
Huijch Cornelisz van Moerkercken - verkoper van - een huijs &erff;
Arent Mees Langevelt - koper van - een huijs &erff;
de weduwe - belend aan - een huijs &erff;
de weduwe - belend aan - een huijs &erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs &erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 17915-09-1689:
juffrouw Ermgaert de Leeuw weduwe
d heer Petrus de Vrij (reeds overleden), in sijn leven predicant tot Nimwegen
Margareta van der Velde weduwe
Martinus de Leeuw van Coolwijck (reeds overleden)
een crochie lants (omvang 253 roeden; waarde 150 gulden) gelegen inden banne van Hillegom

d heer Petrus de Vrij partner van juffrouw Ermgaert de Leeuw;
Martinus de Leeuw van Coolwijck partner van Margareta van der Velde;
Cornelia de Leeuw kind van Margareta van der Velde;
Pieternella de Leeuw kind van Margareta van der Velde;
Maria de Leeuw kind van Margareta van der Velde;
Abigel de Leeuw kind van Margareta van der Velde;
Maria Cornelia de Leeuw kind van Margareta van der Velde;
juffrouw Ermgaert de Leeuw - erfgenaam van - Johannes Rampius (het landt becomen bij scheijdinge vande boedel);
Claes Claes Schrama - belend aan - een crochie lants;
juffrouw Ermgaert de Leeuw - belend aan - een crochie lants;
Margareta van der Velde - belend aan - een crochie lants;
den Heerenwech - belend aan - een crochie lants;
de Vinckenbrouckerlaan - belend aan - een crochie lants;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 18205-05-1690:
Willem Jans van der Cluft (reeds overleden)
Jacob Jacobs de Vlieger (reeds overleden)
Steijntje Maertens (reeds overleden)
d heer Groenhout advocaet
een huijs ende erff (omvang 30 roeden (omtrent); waarde 418 guldens) met een gedeelte van Claes Corn Glas sijn erff, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Cornelis Bastiaens Castileijn partner van Aeltje Willems van der Cluft;
Willem Willemsz van der Cluft kind van Willem Jans van der Cluft en Steijntje Maertens;
Aeltje Willems van der Cluft kind van Willem Jans van der Cluft en Steijntje Maertens;
Jacob Jacobs de Vlieger partner van de weduwe;
Willem Willemsz van der Cluft - verkoper van - een huijs ende erff;
Aeltje Willems van der Cluft - verkoper van - een huijs ende erff;
Dammis Achius van Dijck - koper van - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis van Limmen - belend aan - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
d heer Groenhout - belast - een huijs ende erff (met 200 guldens);
de Heerenweg - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 107-06-1690:
een huijsmans woningh (omvang 2,5 morgen; waarde 2630 guldens) belast met een erffpacht van 4 gulden 4 stuijvers 6 penningen sjaars

Barent Corsz partner van Kniertie Jacobs van Alckemade;
Simon Dircxsz Westgeest kind van Cornelisje Simons van Alckemade;
heer Hartichsvelt partner van de weduwe;
Jan Hendricxsz Molesteeg - koper van - een huijsmans woningh;
Simon Dircxsz Westgeest - verkoper van - een huijsmans woningh;
Simon Gerritsz Bronsgeest - belend aan - een huijsmans woningh;
juff: Ooms - belend aan - een huijsmans woningh;
de weduwe - belend aan - een huijsmans woningh;
juff: Ooms - belend aan - een huijsmans woningh;
de weduwe - belend aan - een huijsmans woningh;
Kniertie Jacobs van Alckemade - verkoper van - een huijsmans woningh;
Cornelis van der Linden - belend aan - een huijsmans woningh;
Cornelis van der Linden - belend aan - een huijsmans woningh;
den Heerenweg - belend aan - een huijsmans woningh;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 300-10-1690:
ongedateerd en ongetekend
een crochie land (omvang 1 morgen (omtrent))

Simon Gerritsz Bronsgeest kind van Maertje Jacobs;
Jacob Cornelisz Bommenaer - voogd van - Jacob Cornelis Misgrijp (neef van vaders sijde);
Dirck Gerrits Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis Misgrijp (oom van moeders sijde);
Maertje Jacobs - heeft geleend van - Anna Jans;
Simon Gerritsz Bronsgeest - schuldig aan - Jacob Cornelis Misgrijp (180 en 150 gulden);
Willem Pieters Backer - schuldig aan - Jacob Cornelis Misgrijp;
Simon Jacobs Langevelt - heeft - de erfgenamen;
Maerten Willems - belend aan - een crochie land;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een crochie land;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - een crochie land;
den Heerenwech - belend aan - een huijsinge en thuijn;
de Graefflicheijtsduijn - belend aan - een huijsinge en thuijn;
den Heerenwech - belend aan - een crochie land;
den Heerenwech - belend aan - een huijsinge en thuijn;
de erfgenamen - belend aan - een huijsinge en thuijn;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 517-10-1690:
Anthonij Sijs lindewever
een huijs ende erff onderpand voor de schuld

de heer Wijnandt van der Maes partner van de weduwe;
Jacob Mourisz Sluijt - diaken van - dijakenij arrem van Hillegom;
Willem Cornelisz Visch - diaken van - dijakenij arrem van Hillegom;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
Anthonij Sijs - schuldig aan - dijakenij arrem van Hillegom (200 gulden);
Jan Jansz Verbits - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Jansz Verbits - belend aan - een huijs ende erff;
Anthonij Sijs - eigenaar van - een huijs ende erff;
de heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 629-03-1691:
de Diakenij Armen alhier
een huijs schuer en stallingh onderpand voor de schuld

Jacob Mourisz Sluijt - diaken van - de Diakenij Armen;
Huijch Gerritsz Vogelstruijs - eigenaar van - een huijs schuer en stallingh;
Lambert de Bode - belend aan - een huijs schuer en stallingh;
Annetie Biesen - belend aan - een huijs schuer en stallingh;
Willem Cornelis Visch - diaken van - de Diakenij Armen;
Huijch Gerritsz Vogelstruijs - schuldig aan - de Diakenij Armen (200 gulden in sijn nootoirber verstreckt);
den Heerenwech - belend aan - een huijs schuer en stallingh;
t Kerckhoff - belend aan - een huijs schuer en stallingh;
t Kerckhoff - belend aan - een huijs schuer en stallingh;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1303-05-1691:
op den 27 december 1690 ten huijse vande wed Visch inde Vergulde Leeuw vercocht
Kniertie Arijens weduwe
Willem Jacobsz Langevelt (reeds overleden)
Willem Arijensz Heemskerck haer broeder (doorgehaald)
een huijs erff (waarde 1080 guldens) met een wilgeplant boomgaert daer achter

Willem Jacobsz Langevelt partner van Kniertie Arijens;
Antie Willems Langevelt kind van Willem Jacobsz Langevelt en Kniertie Arijens;
Jan Willemse Langevelt kind van Willem Jacobsz Langevelt;
Jacob Willems Langevelt kind van Willem Jacobsz Langevelt;
Kniertie Arijens - geassisteerd door - Dirck van Santen;
Willem Leendertse - oom en voogd van - Jan Willemse Langevelt;
Hendrik Jansz Decker - oom en voogd van - Jacob Willems Langevelt;
Aelbert Jacobsz Langevelt - oom en voogd van - Jan Willemse Langevelt;
Aelbert Jacobsz Langevelt - oom en voogd van - Jacob Willems Langevelt;
Aelbert Jacobsz Langevelt - oom en voogd van - Antie Willems Langevelt;
Joost Cornelisz van Diest - koper van - een huijs erff;
Antie Willems Langevelt - verkoper van - een huijs erff;
Jan Willemse Langevelt - verkoper van - een huijs erff;
Jacob Willems Langevelt - verkoper van - een huijs erff;
Simon Gerritsz Bronsgeest - belend aan - een huijs erff;
Joost Cornelisz van Diest - belend aan - een huijs erff;
de Graefelicheijtsduijn - belend aan - een huijs erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff;
de Diakenij - belend aan - een huijs erff;
Willem Arijensz Heemskerck;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1008-05-1691:
Gerrit Matheusz Lindenburch molenaer
Anna Coenen wed
Louris Maertens (reeds overleden)
een halff huijs metten erve (waarde 675 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Louris Maertens partner van Anna Coenen;
Gerrit Matheusz Lindenburch - verkoper van - een halff huijs metten erve;
Jacob Mourisz Sluijt - koper van - een halff huijs metten erve;
Anna Coenen - eigenaar van - de weder helft van een huijs metten erve;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een halff huijs metten erve;
Bruijn Arijens van der Bijl - belend aan - een halff huijs metten erve;
Dammis Achias - belend aan - een halff huijs metten erve;
den Heerenwech - belend aan - een halff huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1429-06-1691:
een huijs erff en boomgaert staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Dirck Jansz van Heemstede - armenmeester van - de Buijten Armen;
Huijch Cornelis van Moerkercken - armenmeester van - de Buijten Armen;
Claes Cornelisz Glas - schuldig aan - de Buijten Armen (200 caroli guldens);
Claes Cornelisz Glas - eigenaar van - een huijs erff en boomgaert;
Stijntie Maartens - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Maerten Jacobs Verdel - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Cornelis van Limmen - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1629-05-1692:
de heer Nicolaes Valck cum socijs
Jan Jacobs de Vlieger (reeds overleden)
een huijs boomgaert thuijn (omvang 3 hond; waarde 985)

Willem Cornelis Visch - boedel curator van - Jan Jacobs de Vlieger;
Wijnandt Mens - boedel curator van - Jan Jacobs de Vlieger;
joff Duijvens - belend aan - een huijs boomgaert thuijn;
Dirck Claes van Schravemade - belend aan - een huijs boomgaert thuijn;
de heer Nicolaes Valck - belend aan - een huijs boomgaert thuijn;
Wijnandt Mens - verkoper van - een huijs boomgaert thuijn;
Willem Cornelis Visch - verkoper van - een huijs boomgaert thuijn;
Frans Aelberts Croon - koper van - een huijs boomgaert thuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs boomgaert thuijn;
de Elstbroeckerlaen - belend aan - een huijs boomgaert thuijn;
de stad Haerlem - belast - een huijs boomgaert thuijn (met 5 gulden sjaars);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1904-06-1692:
een stuck landt (omvang ?,5 hondt; waarde 500 car guldens) gelegen in Hillegom

Claes Claesz - broer van - Dirck Claes van Sgravemade;
Dirck Claes van Sgravemade - verkoper van - een stuck landt;
Claes Claesz - koper van - een stuck landt;
Claes Claesz - belend aan - een stuck landt;
Claes Claesz - belend aan - een stuck landt;
d heer Valck - belend aan - een stuck landt;
den Heerenwech - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2127-12-1692:
Willem Versteech (reeds overleden)
d heer mr Wijnandt van der Maes advocaet
een huijs erff schuer en thuijn (waarde 335 gulden) met een gemeene gangh, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom
de Buijten Armen tot Hillegom

Wijnandt Mens - boedel curator van - Willem Versteech;
Dammis Achias van Dijck - boedel curator van - Willem Versteech;
Wijnandt Mens - verkoper van - een huijs erff schuer en thuijn;
Dammis Achias van Dijck - verkoper van - een huijs erff schuer en thuijn;
Arent Meesz Langevelt - belend aan - een huijs erff schuer en thuijn;
d heer mr Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs erff schuer en thuijn;
Jan Huijgen Moerkercken - belend aan - een huijs erff schuer en thuijn;
Adriaen Pietersz van Rhijn - koper van - een huijs erff schuer en thuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff schuer en thuijn;
de Buijten Armen - belast - een huijs erff schuer en thuijn (met 175 gulden);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2421-05-1693:
donatio inter vivos
Lijsbeth Jacobs van Claverweijde wed, sieck van lichame doch haer verstant en vijff sinnen wel machtigh
Cornelis Willems Visch (reeds overleden)
Claes Cornelis Visch minderjarig kind
Arij Cornelis Visch minderjarig kind
mevrouw Maria van der Horn wed
Sipesteijn (reeds overleden)
de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn staende & gelegen inden dorpe van Hillegom daer de goude leeuw uijthangt

Cornelis Cornelisz Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Govert Davits Denijs partner van Maria Cornelis Visch;
Willem Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Maria Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Leendert Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Claes Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Arij Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
Claes Jacobsz Claverweijde - oom en voogd van - Claes Cornelis Visch;
Claes Jacobsz Claverweijde - oom en voogd van - Arij Cornelis Visch;
mevrouw Maria van der Horn - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Jan Jans Bierman - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Lijsbeth Jacobs van Claverweijde - schenkt - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Cornelis Cornelisz Visch - krijgt geschonken - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Jan van den Bosch - belast - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn (met 800 guldens);
Jacobus Schoute - belast - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn (met 800 guldens);
Jan Robol - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
mr Wouter Convent - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
d heer van Kannenburgh - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
den Heerenech - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2700-06-1693:
ten rechthuijse van de weduwe Visch vercocht, ongetekend en ongedateerd, deze akte is gemaakt om de verantwoording van de 40e penning in deze peroiode te laten vallen. zie ook akte dd 6-1-1694 (Afb 32)
Wijnandt Mens schoudt alhier
Jeroen Pietersz van der Veldt minderjarig
Pieter Jeroensz van der Veldt (reeds overleden)
Marijtge Pieters van Rhijn (reeds overleden)
de Pellekaen tot Haerlem
een huijs erff boomgaert potinge & plantinge (waarde 2510 guldens) meteen bierstal daeraen, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jeroen Pietersz van der Veldt kind van Pieter Jeroensz van der Veldt en Marijtge Pieters van Rhijn;
Wijnandt Mens - administrerende voogd van - Jeroen Pietersz van der Veldt;
Phillips Jeroensz van der Veldt - oom en voogd van - Jeroen Pietersz van der Veldt;
d heer Hendrick Geesteranus - brouwer in - de Pellekaen;
Jeroen Pietersz van der Veldt - verkoper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
d heer Hendrick Geesteranus - koper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
juffrou Hendrina Ketelaer - koper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
joffr Duijvens - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge (over de Vinckesloot);
Pieter Jansz Timmerman - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2814-11-1693:
een huijs boomgaert ende thuijn (omvang 5 hond (omtrent)) onderpand voor de schuld

Simon Gerritsz van Bronsgeest - schuldig aan - Dirck Claesz van Schravemade (500 gulden);
Simon Gerritsz van Bronsgeest - eigenaar van - een huijs boomgaert ende thuijn;
Joost van Diest - belend aan - een huijs boomgaert ende thuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs boomgaert ende thuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs boomgaert ende thuijn;
de Graefflicheijtsduijn - belend aan - een huijs boomgaert ende thuijn;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2902-01-1694:
ten huijze van Cornelis Visch inde Vergulde Leeuw vercocht, de lasten op dit ent volgende huijs genaemt t Swaantie ter somma van veerthien hondert guldens gestaen hebbende uijt de navolgende cooppenningen afgedaen
Willem Joosten van Diest thuijnier alhier
den heer van der Maes advocaet
den e Wijnandt Mens schoudt
het Kuijpers Huijs met sijn erff en boomgaert (waarde 1450 guldens)

den e Wijnandt Mens - boedel curator van - Frans Cornelisz Ploegdijck;
Dirck Jansz van Heemstede - boedel curator van - Frans Cornelisz Ploegdijck;
den e Wijnandt Mens - verkoper van - het Kuijpers Huijs met sijn erff en boomgaert;
Dirck Jansz van Heemstede - verkoper van - het Kuijpers Huijs met sijn erff en boomgaert;
Willem Joosten van Diest - koper van - het Kuijpers Huijs met sijn erff en boomgaert;
Jan Abramsz van Dorp - belend aan - het Kuijpers Huijs met sijn erff en boomgaert;
den heer van der Maes - belend aan - het Kuijpers Huijs met sijn erff en boomgaert;
Joost Cornelis van Diest - heeft - de Erffgenaemen;
den Heerenwech - belend aan - het Kuijpers Huijs met sijn erff en boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - het Kuijpers Huijs met sijn erff en boomgaert;
de Erffgenaemen - belend aan - het Kuijpers Huijs met sijn erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3002-01-1694:
ten huijse van Cornelis Visch in de Vergulde Leeuw vercocht, de lasten van dit & opt oude Kuijpershuijs gestaen hebbende sijn uijt de navolgende cooppenningen affgedaen
Wijnandt Mens schoudt
het Swaantie een huijs met sijn erve (waarde 365 gulden)

Wijnandt Mens - boedel curator van - Frans Cornelisz Ploeghdijck;
Dirck Jansz van Heemstede - boedel curator van - Frans Cornelisz Ploeghdijck;
Wijnandt Mens - verkoper van - het Swaantie een huijs met sijn erve;
Dirck Jansz van Heemstede - verkoper van - het Swaantie een huijs met sijn erve;
Cornelis Gerritsz Robol - koper van - het Swaantie een huijs met sijn erve;
Jan Abramsz van Dorp - belend aan - het Swaantie een huijs met sijn erve;
den Heerenwech - belend aan - het Swaantie een huijs met sijn erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3106-01-1694:
ten rechthuijse van weduwe Visch vercocht (18 maart 1693), de lasten ter somme van duijsent guldens opt voorsz vercochte gestaen hebbende sijn uijt de navolgende cooppenningen afgedaen
Wijnandt Mens schoudt alhier
Pieter Jeroensz van der Velde (reeds overleden)
Marijtie Pieters van Rhijn (reeds overleden)
de Pellekaen tot Haerlem
een huijs erff boomgaert potinge & plantinge (waarde 2510 guldens) met een bierstal daer aen, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Jeroensz van der Velde partner van Marijtie Pieters van Rhijn;
Wijnandt Mens - boedel administrateur van - Pieter Jeroensz van der Velde;
Wijnandt Mens - boedel administrateur van - Marijtie Pieters van Rhijn;
den heer Hendrick Geesteranus - brouwer in - de Pellekaen;
Wijnandt Mens - verkoper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
jofft Hendrina Ketelaer - koper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
den heer Hendrick Geesteranus - koper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
joff Duijvens - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge (over de Vinckesloot);
Pieter Jans Timmerman - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3228-03-1694:
Wouter Convent mr chirurgijn alhier
een huijs ende erff mitsgaders schuer (waarde 225 guldens) staende int oosteijnde van den dorpe van Hillegom

Claes Cornelis Glas partner van wed;
Cornelis Jans van Limmen - verkoper van - een huijs ende erff mitsgaders schuer;
Wouter Convent - koper van - een huijs ende erff mitsgaders schuer;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders schuer;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders schuer;
wed - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders schuer;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff mitsgaders schuer;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4025-04-1694:
ten huijse van Cornelis Visch vercocht
Lourisje Meesen (reeds overleden)
de Oudtskamp een stuck weijlant (omvang 14 hond; waarde 1900 gulden)

Arij Pietersz van Woensel partner van Marijtie Leenderts;
Leendert Aelberts van Tent partner van Lourisje Meesen;
Marijtie Leenderts kind van Leendert Aelberts van Tent en Lourisje Meesen;
Arij Pietersz van Woensel - verkoper van - de Oudtskamp een stuck weijlant;
Claes Clase van Sgravemade - koper van - de Oudtskamp een stuck weijlant;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
d heer Johannes Verwer - heeft - Erffgenamen;
d heer Jan Six - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
Erffgenamen - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
de stadt Haerlem - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
de Heerenwech - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4109-05-1694:
(in deze akte lijkt e.e.a. niet te kloppen. Maartje Cornelis compareert maar is ook overleden en de twee kinderen van Maarten Jacobs Verdel hebben het patroniem Jacobs ipv Maartens)
Maertje Cornelis (reeds overleden), weduwe
Maerten Jacobsz Verdel (reeds overleden)
Grietge Jacobs Verdel minderjarig
Marijtie Jacobs Verdel minderjarig
Annetie Biesen weduwe
Arent van der Bijl (reeds overleden)
Frans Cornelisz turffboer
Claes Cornelisz Glas (reeds overleden)
een huijs schuer en erff (waarde 310 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Maerten Jacobsz Verdel partner van Maertje Cornelis;
Grietge Jacobs Verdel kind van Maerten Jacobsz Verdel en Maertje Cornelis;
Marijtie Jacobs Verdel kind van Maerten Jacobsz Verdel en Maertje Cornelis;
Claes Cornelisz Glas partner van de weduwe;
Arent van der Bijl partner van Annetie Biesen;
Jan Jacobsz Verdel - oom en voogd van - Grietge Jacobs Verdel;
Jan Jacobsz Verdel - oom en voogd van - Marijtie Jacobs Verdel;
Maertje Cornelis - verkoper van - een huijs schuer en erff;
Annetie Biesen - koper van - een huijs schuer en erff;
Frans Cornelisz - belend aan - een huijs schuer en erff;
Dammis Achias - belend aan - een huijs schuer en erff;
Dammis Achias - belend aan - een huijs schuer en erff;
Frans Cornelisz - belend aan - een huijs schuer en erff;
de weduwe - belend aan - een huijs schuer en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs schuer en erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4130-07-1694:
Pieter Pietersz Ousthoorn wonende op Delffsgauw
een huijs & erff (waarde 1575 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Pietersz Ousthoorn - schuldig aan - Lijsbeth Louris Croon (787 guldens 10 stuijvers in aparte akte dd 30-7-1694);
Jacob Mourisz Sluijt - verkoper van - een huijs & erff (voor de helft, gereet betaelt);
Lijsbeth Louris Croon - verkoper van - een huijs & erff (voor de helft);
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs & erff;
Bruijn Arents van der Bijl - belend aan - een huijs & erff;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs & erff;
Pieter Pietersz Ousthoorn - koper van - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4301-08-1694:
opten 20 julij 1694 ten huijse van Jan Cornelisz Robol waert int wapen van Vrieslant vercocht, samen voor 3260 gulden
Dirck minderjarig
Mees minderjarig
Marijtie minderjarig
Nelletie minderjarig
Magdaleentie minderjarig
Aaltie minderjarig
Dirck Dircxsz van Santen (reeds overleden), tot Hillegom overleden
Anna Wouters (reeds overleden), tot Hillegom overleden
een huijs erff en boomgaert gelegen inden dorpe van Hillegom
land (omvang 18 roeden) leggende noortwest buijten de heijningh aent duijn bij de heeren raden en mrs van rekeningen

Dirck kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Mees kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Marijtie kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Nelletie kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Magdaleentie kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Aaltie kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Dirck;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Mees;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Marijtie;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Nelletie;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Magdaleentie;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Aaltie;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Dirck;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Mees;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Marijtie;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Nelletie;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Magdaleentie;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Aaltie;
Simon Joosten van Diest - schuldig aan - Dirck (en overige erfgenamen 3260 guldens in aparte akte dd 1-8-1694);
Dirck - verkoper van - een huijs erff en boomgaert (en overige erfgenamen);
Simon Joosten van Diest - koper van - een huijs erff en boomgaert;
Bruijn Arents - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Bruijn Leenderts van der Bijl - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
mr Casparus Baes - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Huich Moerkercken - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Dirck Dircxsz van Santen - heeft in erfpacht genomen - land (om negen stuijvers sjaars);
Dirck - verkoper van - land (en overige erfgenamen);
Simon Joosten van Diest - koper van - land;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - een huijs erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4523-01-1695:
joff Duijvens (reeds overleden)
Joost Cornelis van Diest (reeds overleden)
Neeltje Willems van Velsen (reeds overleden)
de helft in een huijs en land (omvang 2 morgen (omtrent); waarde 900 gulden) gelegen in Hillegom
de helft van land (omvang 5 morgen (omtrent); waarde 725 gulden) gelegen inde Vennip

Arij Willems Erffoort - belend aan - de helft in een huijs en land;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
joff Duijvens - heeft - d Erffgen;
joff de Leeuw - heeft - Kinderen;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Joost Cornelis van Diest - heeft in boedel - de helft in een huijs en land;
Joost Cornelis van Diest - heeft in boedel - de helft van land;
Frans Aelberts Croon - verkoopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
Floris Jansz Opmeer - verkoopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
Frans Aelberts Croon - verkoopt/ruilt - de helft van land;
Floris Jansz Opmeer - verkoopt/ruilt - de helft van land;
Willem Joosten van Diest - koopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Cornelis Joosten van Diest - koopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
den Heerenwech - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Beeck - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Meer - belend aan - de helft van land;
Kinderen - belend aan - de helft in een huijs en land;
Kinderen - belend aan - de helft van land;
d Erffgen - belend aan - de helft van land;
de Beeck - belend aan - de helft van land;
d Erffgen - belend aan - de helft in een huijs en land;
Neeltje Willems van Velsen;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4808-02-1695:
ten huijse van Jan Cornelis Roobol waert int wapen van Vrieslant vercocht
Joost Cornelisz van Diest (reeds overleden)
Neeltge Willems van Velsen (reeds overleden)
de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert (omvang 350 roeden; waarde 1400 caroli guldens)

Claes Simonsz de With partner van Pieternella Joosten van Diest;
Hendrick Jansz Molesteech partner van Maria Joosten;
Pieternella Joosten van Diest kind van Joost Cornelisz van Diest en Neeltge Willems van Velsen;
Maria Joosten kind van Joost Cornelisz van Diest en Neeltge Willems van Velsen;
Simon Joosten kind van Joost Cornelisz van Diest en Neeltge Willems van Velsen;
Catharina Joosten kind van Joost Cornelisz van Diest en Neeltge Willems van Velsen;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Simon Joosten;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Catharina Joosten;
Bruijn Arents van der Bijl - voogd van - Simon Joosten;
Bruijn Arents van der Bijl - voogd van - Catharina Joosten;
Pieternella Joosten van Diest - verkoper van - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert (en overige erfgenamen);
Wijnandt Mens - koper van - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
Willem Joosten - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
Simon Gerritsz - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
de Graefflicheijt - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
de Diakenij van Hillegom - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
de Diakenij van Hillegom - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
de ed Heeren Raeden En Meesters van Rekeningen - belast - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert (een erffpacht van 15 stuijvers sjaars);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4809-02-1695:
ten huijse van Jan Cornelisz Roobol waert int wapen van Vrieslant opten 17 december 1694 vercocht
den e Cornelis Boom in qualite als bij den e gerechte van Akendam met approbatie van leenmannen van Bredenrode daer toe gequalificeert
het Swaantie een huijsie en erff (waarde 320 gulden)

Cornelis Jans Bierman - schuldig aan - Cornelis Gerritsz Robol (16 gulden sjaars in gedurende het leven van Cornelis Gerritsz Robol, aparte akte dd 9-2-1695);
Jan Abrams van Dorp - belend aan - het Swaantie een huijsie en erff;
Jan Abrams van Dorp - belend aan - het Swaantie een huijsie en erff;
Jan Abrams van Dorp - belend aan - het Swaantie een huijsie en erff;
den e Cornelis Boom - verkoper van - het Swaantie een huijsie en erff;
Cornelis Jans Bierman - koper van - het Swaantie een huijsie en erff;
den Heerenwech - belend aan - het Swaantie een huijsie en erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4902-05-1695:
ten huijse van Jan Cornelisz Roobol waert int wapen van Vrieslant opten 18 decemb 1694 vercocht
een huijs erff en boomgaert (waarde 1550 caroli guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Dirck Jansz van Heemstede - schuldig aan - mr Casparus Baas (1550 caroli guldens in aparte akte dd 2-5-1695);
mr Casparus Baas - verkoper van - een huijs erff en boomgaert;
Dirck Jansz van Heemstede - koper van - een huijs erff en boomgaert;
Huich Moerkercken - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Simon Joosten van Diest - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Graefflicheijts Duijn - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Graefflicheijt - belast - een huijs erff en boomgaert (met een erffpacht van 6 stuijvers sjaars);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 5103-06-1695:
Willem Joosten van Diest thuijnier alhier
den heer van der Maas adt
het Oude Kuijpershuijs een huijs met sijn erff en boomgaert (waarde 1500 caroli guldens)

Wijnandt Mens - schuldig aan - Willem Joosten van Diest (1500 caroli guldens in aparte akte dd 3-6-1695);
Willem Joosten van Diest - verkoper van - het Oude Kuijpershuijs een huijs met sijn erff en boomgaert;
Wijnandt Mens - koper van - het Oude Kuijpershuijs een huijs met sijn erff en boomgaert;
Jan Abramsz van Dorp - belend aan - het Oude Kuijpershuijs een huijs met sijn erff en boomgaert;
den heer van der Maas - belend aan - het Oude Kuijpershuijs een huijs met sijn erff en boomgaert;
Wijnandt Mens - belend aan - het Oude Kuijpershuijs een huijs met sijn erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - het Oude Kuijpershuijs een huijs met sijn erff en boomgaert;
de Wildernis - belend aan - het Oude Kuijpershuijs een huijs met sijn erff en boomgaert;
de Graefflicheijt - belast - het Oude Kuijpershuijs een huijs met sijn erff en boomgaert (met een erffpacht van 5 stuijvers sjaars);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 5217-06-1695:
Cornelis Joosten van Diest thuijnier alhier
Simon Pietersz van Bourgoinje schoenmaker mede tot Hillegom
de helft van thuijnlant (omvang 2 morgen) onderpand voor de schuld
de helft in een huijs daer den comparant in woont, onderpand voor de schuld

Cornelis Joosten van Diest - schuldig aan - Simon Pietersz van Bourgoinje (1000 caroli guldens);
Willem Joosten - belend aan - de helft in een huijs (met haer landt indeVennip);
Cornelis Joosten - belend aan - de helft in een huijs (met haer landt indeVennip);
joffr de Leeuw - heeft - de Kinderen;
joffr Duijvens - heeft - de Erffgen;
de Kinderen - belend aan - de helft in een huijs;
de Erffgen - belend aan - de helft in een huijs;
den Heerenwech - belend aan - de helft in een huijs;
de Hillegommer Beek - belend aan - de helft in een huijs;
de helft van thuijnlant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 5416-02-1696:
den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert de helft onderpand voor de schuld

Arij Pietersz van Rijn partner van Annetie Maertens;
Gerrit Maertensz van Velsen - schuldig aan - Claes Jacobsz van Claverweijde (175 gulden en in sijn nootoirber bekeert);
Gerrit Maertensz van Velsen - eigenaar van - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert (de helft);
Arij Pietersz van Rijn - eigenaar van - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert (de weder helft);
d heer Geelvinck - belend aan - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert;
de Graefflicheijt - belend aan - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert;
de Graefflicheijt - belend aan - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 5905-05-1696:
ten huijse van Cornelis Visch vercocht
den heer mr Pieter Baes raet en oudt burgemeester der stadt Haerlem
d heer Cornelis Duijvens (reeds overleden), in sijn leven burgenmeester der stadt Haerlem
een huijs ende erff (waarde 635 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Dirck Claes Schrama - schuldig aan - den heer mr Pieter Baes (423 guldens 6 stuijvers 10 2/3 peningen sijnde twee derde parten in aparte akte ongedateerd en ongetekend);
Dirck Claes Schrama - schuldig aan - sr Cornelis Croon;
den heer mr Pieter Baes - testament executeur van - d heer Cornelis Duijvens;
sr Cornelis Croon - testament executeur van - d heer Cornelis Duijvens;
d heer Hendrick Geesteranus - belend aan - een huijs ende erff;
Floris Huijberts Elstgeest - belend aan - een huijs ende erff (de heijningh streckende van den Heerenwech tot aende Vinckensloot);
Jan Hend Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
den heer mr Pieter Baes - verkoper van - een huijs ende erff;
sr Cornelis Croon - verkoper van - een huijs ende erff;
Dirck Claes Schrama - koper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6212-05-1696:
Joost Huijgen jegenwoordigh molenaer alhier
domine Johannes Swalmius predicant tot Hillegom
een koornmolentie staende op het duijn ten Noortwesten vant dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met 2 gulden erfpacht sjaars
een huijs ende erf jegenwoordigh bewoont werdende bij Joost Huijgen, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Joost Huijgen - schuldig aan - domine Johannes Swalmius (500 caroli guldens in sijn nootoirber verstreckt);
Pieter Pietersz Outshoorn - schoonvader van - Joost Huijgen;
Joost Huijgen - eigenaar van - een koornmolentie;
Pieter Pietersz Outshoorn - eigenaar van - een huijs ende erf;
Joost Huijgen - bewoond - een huijs ende erf;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs ende erf (met sijn gang);
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs ende erf;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs ende erf;
de Graeflicheijt - belend aan - een koornmolentie;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erf;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6512-06-1696:
Johannes van den Helm (reeds overleden)
Neeltje Jacobs Claverweijde (reeds overleden)
Annetie Biesen wed
Arent Bruijnen van der Bijl (reeds overleden)
Claes Cornelisz Glas (reeds overleden)
een huijs schuer en erff (waarde 170) staende int oosteijnde van t dorp van Hillegom

Abraham Duerlijn partner van Susanna van den Helm;
Adriaen Naemsloodt partner van Maria van den Helm;
Susanna van den Helm kind van Johannes van den Helm en Neeltje Jacobs Claverweijde;
Maria van den Helm kind van Johannes van den Helm en Neeltje Jacobs Claverweijde;
Claes Cornelisz Glas partner van wed;
Arent Bruijnen van der Bijl partner van Annetie Biesen;
Susanna van den Helm - verkoper van - een huijs schuer en erff;
Maria van den Helm - verkoper van - een huijs schuer en erff;
Annetie Biesen - koper van - een huijs schuer en erff;
Dammis Achiasz van Dijck - belend aan - een huijs schuer en erff;
Dammis Achiasz van Dijck - belend aan - een huijs schuer en erff;
wed - belend aan - een huijs schuer en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs schuer en erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6608-03-1697:
joff Eva Vogels wed
sr Jan van Griken (reeds overleden)
d heer Valcx (reeds overleden)
een huijsinge ende erve staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck lant (omvang 955 roeden) gelegen inde Vennip, onderpand voor de schuld

Floris Huijbertsz Elstgeest partner van Trijntje Louris;
sr Jan van Griken partner van joff Eva Vogels;
Floris Huijbertsz Elstgeest - schuldig aan - joff Eva Vogels (1000 guldens);
Floris Huijbertsz Elstgeest - eigenaar van - een huijsinge ende erve;
Pieter van Schagen - belend aan - een huijsinge ende erve;
Dirck Clase - belend aan - een huijsinge ende erve;
Floris Huijbertsz Elstgeest - eigenaar van - een stuck lant;
d heer Valcx - heeft - Erffgen;
den Heerenwech - belend aan - een huijsinge ende erve;
de Vinckesloot - belend aan - een huijsinge ende erve;
de Diakenij - belend aan - een stuck lant;
de Vennipperlaan - belend aan - een stuck lant;
Erffgen - belend aan - een stuck lant;
de Leeck - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6616-04-1697:
Marijtie Gerrits weduwe
Claes Cornelisz Glas (reeds overleden)
sr Boudewijn van der Codde coopman in leren binnen Leijden
Annetie Biesen wed
een huijs &erve staende inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Claes Cornelisz Glas partner van Marijtie Gerrits;
Marijtie Gerrits - schuldig aan - sr Boudewijn van der Codde (300 caroli guldens spruijtende uijt saecke ende over geleverde leeren aende comparants man zal. gedaen);
Marijtie Gerrits - eigenaar van - een huijs &erve;
Dammis Achiasz - belend aan - een huijs &erve;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs &erve;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs &erve;
den Heerewech - belend aan - een huijs &erve;
Annetie Biesen;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6709-11-1697:
Geertie Corsz sijn jegenwoordige dienstmaegt
Mens shoudt
een huijs erff en boomgaert onderpand voor de schuld

Simon Gerritsz Bronsgeest - schuldig aan - Geertie Corsz (125 gulden in sijn nootoirber verstreckt);
Simon Gerritsz Bronsgeest - eigenaar van - een huijs erff en boomgaert;
Mens - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Wildernis - belend aan - een huijs erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7131-12-1698:
Wijnandt Mens schoudt
een huijs erff ende boomgaert (omvang 500 roeden; waarde 900 guldens) staende eende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jan Jansz van Rooden - koper van - een huijs erff ende boomgaert;
Wijnandt Mens - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
Simon Gerritsz Bronsgeest - verkoper van - een huijs erff ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7913-01-1699:
samen vercocht voor 1600 gulden boven de belasting
joffvrouw Duijvens (reeds overleden)
Joost Cornelis van Diest (reeds overleden)
Neeltge Willems van Velsen (reeds overleden)
de helft in een huijs en land (omvang 2 morgen (omtrent)) gelegen in Hillegom
de helft van land (omvang 5 morgen) gelegen inde Vennip

Cornelis Joosten van Diest - broer van - Willem Joosten van Diest;
Cornelis Joosten van Diest - erfgenaam van - Joost Cornelis van Diest;
Willem Joosten van Diest - erfgenaam van - Joost Cornelis van Diest;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft in een huijs en land (met het ambacht vande Vennip gemeen);
joffvrouw Duijvens - heeft - de Erffgenamen;
joffvrouw de Leeuw - heeft - Kinderen;
Arij Willemsz Erffoort - belend aan - de helft in een huijs en land;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
joffvrouw Duijvens - belend aan - de helft van land;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land (met het ambacht van Hillegom gemeen);
Simon Pieters van Bourgonje - belast - de helft in een huijs en land (met 1000 guldens);
Jan Cornelisz van Bourgoinje - belast - de helft in een huijs en land (met 500 gulden);
Cornelis Joosten van Diest - verkoper van - de helft in een huijs en land;
Cornelis Joosten van Diest - verkoper van - de helft van land;
Willem Joosten van Diest - koper van - de helft in een huijs en land;
Willem Joosten van Diest - koper van - de helft van land;
den Heerenwech - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Beeck - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Meer - belend aan - de helft van land;
de Erffgenamen - belend aan - de helft in een huijs en land;
Kinderen - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Erffgenamen - belend aan - de helft van land;
de Beeck - belend aan - de helft van land;
Neeltge Willems van Velsen;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8114-01-1699:
een huijsinge ende erve staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck landt (omvang 955 roeden) gelegen inde Vennip, onderpand voor de schuld

Floris Huijbertsz Elstgeest partner van Trijntge Louris Croon;
Floris Huijbertsz Elstgeest - schuldig aan - Dirck Claesz van Sgravemade (200 guldens);
Pieter van Schagen - belend aan - een huijsinge ende erve;
Dirck Claesz van Sgravemade - belend aan - een huijsinge ende erve;
d heer Valck - heeft - Erffgenamen;
Floris Huijbertsz Elstgeest - eigenaar van - een huijsinge ende erve;
Floris Huijbertsz Elstgeest - eigenaar van - een stuck landt;
den Heerenwech - belend aan - een huijsinge ende erve;
de Vinckesloot - belend aan - een huijsinge ende erve;
de Diakonij - belend aan - een stuck landt;
de Vennipperlaan - belend aan - een stuck landt;
Erffgenamen - belend aan - een stuck landt;
de Leeck - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8204-06-1699:
een huijs ende erff (waarde 1800 caroli guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Willem Jansz Bierman - verkoper van - een huijs ende erff;
Willem Jans Molensteech - koper van - een huijs ende erff;
Dirck Jans van Heemstede - belend aan - een huijs ende erff;
Dirck Jans van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Graefflicheijt - belend aan - een huijs ende erff;
de Graefflicheijt - belend aan - een huijs ende erff (met een erffpacht van 10 stuijvers sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8325-09-1699:
d heer van der Maes adt
Mens schoudt
een huis ende erff (waarde 550 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jan Huijgen Moerkercken - broer van - Cornelis Huijgen;
Arij Pietersz - belend aan - een huis ende erff;
Jan Abrams van Dorp - belend aan - een huis ende erff;
d heer van der Maes - belend aan - een huis ende erff;
Mens - belend aan - een huis ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huis ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9026-10-1699:
Anthonij Sijs lindewever
d heer mr Wijnand van der Maes d'Avenrode adt voor den ed hove van Hollandt
een huijs en erffge onderpand voor de schuld

Anthonij Sijs - schuldig aan - d heer mr Wijnand van der Maes d'Avenrode (213 gulden 5 stuijvers);
Jan Jansz Verbits - belend aan - een huijs en erffge;
Jan Jansz Verbits - belend aan - een huijs en erffge;
d heer mr Wijnand van der Maes d'Avenrode - belend aan - een huijs en erffge;
Anthonij Sijs - eigenaar van - een huijs en erffge;
de Heerenwegh - belend aan - een huijs en erffge;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9411-05-1700:
op den 28 december 1699 ten rechthuijse van Cornelis Visch inde Vergulde Leeuw vercogt
Wijnandt Mens schoudt
Gerrit Vestens mede schepen
Maria Gerrits Vogelstruijs eertijds weduwe
Claes Cornelis Glas (reeds overleden)
Arent van der Bijl (reeds overleden)
een huijsinge thuijn off boomgaert (waarde 360 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Claes Cornelis Glas partner van Maria Gerrits Vogelstruijs;
Arent van der Bijl partner van de weduwe;
Wijnandt Mens - boedel curator van - Maria Gerrits Vogelstruijs;
Gerrit Vestens - boedel curator van - Maria Gerrits Vogelstruijs;
Wijnandt Mens - verkoper van - een huijsinge thuijn off boomgaert;
Gerrit Vestens - verkoper van - een huijsinge thuijn off boomgaert;
Claes Jacobs van Claverweijde - koper van - een huijsinge thuijn off boomgaert;
de weduwe - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;
de weduwe - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9727-06-1700:
Maerten Wouters van Velsen (reeds overleden)
Pietertie Vechters wed
Joost Claesz van Diest (reeds overleden)
den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert (waarde 300 gulden)

Adriaen Pietersz van Rhijn partner van Anna Maertens;
Anna Maertens kind van Maerten Wouters van Velsen;
Gerrit Maertensz kind van Maerten Wouters van Velsen;
Joost Claesz van Diest partner van Pietertie Vechters;
joffrouw Geelvinck - belend aan - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert;
Anna Maertens - verkoper van - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert;
Gerrit Maertensz - verkoper van - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert;
Pietertie Vechters - koper van - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert;
de Grefflicheijt - belend aan - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert;
de Grefflicheijt - belend aan - den Weligenbergh een huijs erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9916-09-1700:
ten rechthuijse van Cornelis Visch inde Vergulde Leeuw op den 27e april 1700 publijcquelijck vercogt
Wijnandt Mens schoudt
Dirck Jan van Heemstede mede schepen
d heer Willem Six regerend schepen der stad Amsterdam
Jongscrocht een thuijn (omvang 567 roeden; waarde 900 caroli guldens) geteeckent op de caerte met de letter S

Wijnandt Mens - boedel curator van - d heer mr Willem Blauw den oude;
Dirck Jan van Heemstede - boedel curator van - d heer mr Willem Blauw den oude;
Gijsbert Gerbrants - heeft laatst gebruikt - Jongscrocht een thuijn;
Dirck Hendricksz Croon - belend aan - Jongscrocht een thuijn;
d heer Frederik Willem van Loon - belend aan - Jongscrocht een thuijn;
d heer Willem Six - koper van - Jongscrocht een thuijn;
d heer mr Willem Blauw den oude - verkoper van - Jongscrocht een thuijn;
den Heerenwech - belend aan - Jongscrocht een thuijn;
de Pastoorslaan - belend aan - Jongscrocht een thuijn;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 10326-10-1700:
Guertie Corsz Langevelt (reeds overleden)
Anna Willems (reeds overleden)
een huijs met de boomgaert t landt en thuijntje (omvang 2 morgen (omtrent)) leggende inden ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Maertie Claesz Sgravemade kind van Claes Claasz Sgravemade en Guertie Corsz Langevelt;
Neeltje Claes Sgravemade kind van Claes Claasz Sgravemade en Guertie Corsz Langevelt;
Guertie Corsz Langevelt kind van Anna Willems;
Dirck Claasz van Sgravemade - voogd van - Maertie Claesz Sgravemade;
Dirck Claasz van Sgravemade - voogd van - Neeltje Claes Sgravemade;
Maarten Corsz Langevelt - voogd van - Maertie Claesz Sgravemade;
Maarten Corsz Langevelt - voogd van - Neeltje Claes Sgravemade;
Claes Claasz Sgravemade - schuldig aan - Maertie Claesz Sgravemade (900 caroli guldens);
Claes Claasz Sgravemade - schuldig aan - Neeltje Claes Sgravemade;
Daniel Maarts - gebruiker van - thuijntje;
joff de Leeuw - belend aan - een huijs met de boomgaert t landt en thuijntje;
d heer Valck - belend aan - een huijs met de boomgaert t landt en thuijntje;
joff de Leeuw - belend aan - een huijs met de boomgaert t landt en thuijntje;
Claes Claasz Sgravemade - eigenaar van - een huijs met de boomgaert t landt en thuijntje;
thuijntje - deel van - een huijs met de boomgaert t landt en thuijntje;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met de boomgaert t landt en thuijntje;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 10507-05-1702:
Dirck van Heemstede backer
een huijs erff en boomgaert (waarde 2500 guldens) staende ende gelegen inden dorpe vanHillegom

Theunus Jansen Horsselenbergh - schuldig aan - Dirck van Heemstede (2000 guldens in aparte akte dd 7-5-1702);
Willem Jansz Moolesteech - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Dirck van Heemstede - verkoper van - een huijs erff en boomgaert;
Theunus Jansen Horsselenbergh - koper van - een huijs erff en boomgaert;
Huijgh Moerkercken - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Sijmon Joosten van Diest - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Heerwech - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Graeflijckheijt - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Graeflijckheijt - belend aan - een huijs erff en boomgaert (met een erfpagt van 6 stuijvers sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 11602-06-1702:
opden 10e januarij jongstleden uijtten hant verkogt
Angnietie Jans eerder wedu
Pieter Pieters Ousthoorn (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 740 guld) staende inden dorpe van Hillegom met een thuijn daer agter

Joost Huijgh Cooningsbrugge partner van Marijtie Pieters Ousthoorn;
Cornelis Pieterse Hoogendijck partner van Angnietie Jans;
Pieter Pieters Ousthoorn partner van Angnietie Jans;
Marijtie Pieters Ousthoorn kind van Pieter Pieters Ousthoorn en Angnietie Jans;
Joost Huijgh Cooningsbrugge - gemagtigd door - Cornelis Pieterse Hoogendijck;
Willem Jans Bierman - borg voor - Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Maerts Sgrama - borg voor - Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Jans Bierman - belend aan - een huijs metten erve;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs metten erve;
Joost Huijgh Cooningsbrugge - verkoper van - een huijs metten erve;
Gerrit Matteusse Lindenburgh - koper van - een huijs metten erve;
den Heerewech - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 11824-12-1702:
d heer Daniel Jan Bennard out schepen der stadt Amsterdam
d hr Jan Six (reeds overleden), burgem
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
een stuck landt (omvang 2 morgen 573 roeden (omtrent); waarde 3000 carolij guldens)
landt (omvang 23 roeden)

d heer Daniel Jan Bennard partner van vrouwe Maria Six;
d heer Willem van Loon - heeft - de Gesamentlijcke Erfgen;
d heer Daniel Jan Bennard - verkoper van - een stuck landt;
d heer Jan Druijvesteijn - koper van - een stuck landt;
d hr Jan Six - heeft eerder gekocht - landt (opden 16 septemb 1679);
d heer Jan Druijvesteijn - belend aan - een stuck landt;
d heer Cornelis Ascanis van Sijpesteijn - belend aan - een stuck landt;
landt - deel van - een stuck landt;
de Gesamentlijcke Erfgen - hebben eerder verkocht - landt (opden 16 septemb 1679);
de Weerlaan - belend aan - een stuck landt;
de Heerewech - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 12320-05-1703:
Trijntie Jansse Langevelt minderjarig
Marijtie Jansse Langevelt minderjarig
Jacob Jansse Langevelt minderjarig
Jan Meesse Langevelt (reeds overleden)
Mees Jansse Langevelt (reeds overleden)
een huijs mette erve (waarde 270 guld) staende ende gelegen int dorp van Hillegom

Jacob Jansse partner van Antie Meesse Langevelt;
Trijntie Jansse Langevelt kind van Jan Meesse Langevelt;
Marijtie Jansse Langevelt kind van Jan Meesse Langevelt;
Jacob Jansse Langevelt kind van Jan Meesse Langevelt;
Arent Meesse Langevelt kind van Mees Jansse Langevelt;
Mees Meesse Langevelt kind van Mees Jansse Langevelt;
Antie Meesse Langevelt kind van Mees Jansse Langevelt;
Jan Meesse Langevelt kind van Mees Jansse Langevelt;
Guertie Meesse Langevelt kind van Mees Jansse Langevelt;
Jacob Gerrits Bogaerts - voogd van - Trijntie Jansse Langevelt;
Jacob Gerrits Bogaerts - voogd van - Jacob Jansse Langevelt;
Jacob Gerrits Bogaerts - voogd van - Marijtie Jansse Langevelt;
Arent Meesse Langevelt - verkoper van - een huijs mette erve (en overige erfgenamen);
Guertie Meesse Langevelt - koper van - een huijs mette erve;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs mette erve;
Willem Maertse Sgravemade - belend aan - een huijs mette erve;
Willem Maertse Sgravemade - belend aan - een huijs mette erve;
de Heerenwegh - belend aan - een huijs mette erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 12730-05-1704:
Bruijn van der Bijl assisteert zijn moeder, woonende alhier
Jan Pieterse Vlaanderen woonende alhier
een huijs schuer ende erff (waarde 260 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Bruijn van der Bijl kind van Antie Biesen;
Frans Cornelisse Turffboer - belend aan - een huijs schuer ende erff;
Dammis Achiasse van Dijck - belend aan - een huijs schuer ende erff;
Dammis Achiasse van Dijck - belend aan - een huijs schuer ende erff;
Claes Jacobse Claverweijde - belend aan - een huijs schuer ende erff;
Antie Biesen - verkoper van - een huijs schuer ende erff;
Jan Pieterse Vlaanderen - koper van - een huijs schuer ende erff;
de Heerewech - belend aan - een huijs schuer ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 630-05-1704:
verkogt tesamen voor 1200 guld
Antie Floris wed, onse inwoonster
Engel Maartse (reeds overleden)
Jan Janse Slingerlant mede woonende alhier
Dirck Jans Croon (reeds overleden)
een huijs mettet erff met een tuijn daer aan (omvang 1 morgen (ruijm)) ende een huijsje off hekel kot daer bij staende
een stroockje lant (omvang 5,5 roede) met de halve Vinckesloot

Engel Maartse partner van Antie Floris;
Dirck Jans Croon partner van wed;
Jan Janse Slingerlant - schuldig aan - Antie Floris (500 caroli guldens in aparte akte dd 30-5-1704);
Jan Hendricxs Molesteegh - belend aan - een stroockje lant;
Cornelis Reijerse - belend aan - een stroockje lant;
Claes Dircxs Sgramade - belend aan - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
wed - belend aan - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
de wel ed heere van Zwieten - belend aan - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
wed - gebruiker van - de Gemene Laen;
Jacob Joostens - heeft - Erffgen;
Jan Hendricxs Molesteegh - gebruiker van - de Gemene Laen;
Antie Floris - verkoper van - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
Antie Floris - verkoper van - een stroockje lant;
Jan Janse Slingerlant - koper van - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
Jan Janse Slingerlant - koper van - een stroockje lant;
de Vinckesloot - belend aan - een stroockje lant;
de Gemene Laen - belend aan - een stroockje lant;
de Heereweg - belend aan - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
de Gemene Laen - belend aan - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
Erffgen - gebruiker van - de Gemene Laen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 703-02-1705:
opden 11e novemb 1704 ten regthuijse van Hillegom verkog tesamen voor 5625 guldens
Cornelia Jans wed
Claes Claesse s'Grama (reeds overleden)
Guertie Korsse Langevelt (reeds overleden), eerste huijsvr
Arij Willemse Erffoort martschipper van Hillegom op de stadt Haerlem
een huijs schuer hooibergh etc met twee boomgaerden en verdere bepootinge ende beplantinge gelegen inden ambachte van Hillegom
seeve stucken soo weij als hooijlant (omvang 7 morgen 426 roeden) geleegen anden ander, meerendeels inden ambagte van de Vennip ende een cleijn gedeelte in Hillegom, belast met s'heere tijns soo verre t selve verschult mogte sijn

Claes Claesse s'Grama partner van Cornelia Jans;
Claes Claesse s'Grama partner van Guertie Korsse Langevelt;
Maertie Claes s'Grama kind van Claes Claesse s'Grama en Guertie Korsse Langevelt;
Neeltie Claes s'Grama kind van Claes Claesse s'Grama en Guertie Korsse Langevelt;
Willem Cornelisse Visch - assisteert - Cornelia Jans;
Dirck Claesse s'Gramade - voogd van - Maertie Claes s'Grama;
Dirck Claesse s'Gramade - voogd van - Neeltie Claes s'Grama;
Maerte Korsse Langevelt - voogd van - Maertie Claes s'Grama;
Maerte Korsse Langevelt - voogd van - Neeltie Claes s'Grama;
Cornelia Jans - ouder van - de Vijff Minderjaerige Kinderen;
Claes Claesse s'Grama - ouder van - de Vijff Minderjaerige Kinderen;
Dirck Claesse s'Gramade - voogd van - de Vijff Minderjaerige Kinderen;
Cornelis Gerrits s'Gramade - voogd van - de Vijff Minderjaerige Kinderen;
Jan Arijens s'Gramade - voogd van - de Vijff Minderjaerige Kinderen;
Cornelia Jans - verkoper van - een huijs schuer hooibergh etc (en overige erfgenamen);
Cornelia Jans - verkoper van - seeve stucken soo weij als hooijlant (en overige erfgenamen);
Arij Willemse Erffoort - koper van - een huijs schuer hooibergh etc;
Arij Willemse Erffoort - koper van - seeve stucken soo weij als hooijlant;
Cornelia Jans - belend aan - een huijs schuer hooibergh etc (en overige erfgenamen);
d heer Valcks - heeft - Erffgen;
juffr de Leeuw - belend aan - een huijs schuer hooibergh etc;
juffr de Leeuw - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant;
Jan Hendricx Moolesteegh - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant;
Willem Moolesteegh - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant;
Cornelia Jans - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant (en overige erfgenamen);
Arij Willemse Erffoort - schuldig aan - de Vijff Minderjaerige Kinderen (2812 guld 10 stuijv in aparte akte dd 3-2-1705);
Erffgen - belend aan - een huijs schuer hooibergh etc;
de Heerewegh - belend aan - een huijs schuer hooibergh etc;
de Haerlemmermeer - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant;
de Abdije van Rijnsburgh - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 2003-02-1705:
een huijs metten erve staende ende gelegen eve bewesten het dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck lant (omvang 955 roeden) gelegen inde ambagt van de Vennip, onderpand voor de schuld

Flooris Huijberts Elstgeest partner van Trijntie Lourits;
Flooris Huijberts Elstgeest - schuldig aan - Sijme Pietersse van Bourgoinje (200 carolij guldens in sijn noot oirbaer verstreckt);
Flooris Huijberts Elstgeest - eigenaar van - een huijs metten erve;
Pieter van Schagen - belend aan - een huijs metten erve;
Dirck Claesse s'Grama - belend aan - een huijs metten erve;
d hr Hegman - belend aan - een stuck lant;
Flooris Huijberts Elstgeest - eigenaar van - een stuck lant;
de Heerenwegh - belend aan - een huijs metten erve;
de Vinckesloot - belend aan - een huijs metten erve;
de Diakonij - belend aan - een stuck lant;
de Vennipper Laen - belend aan - een stuck lant;
de Leeck - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 2306-05-1705:
Willem Cornelisse Visch onse inwoonder
Jan van den Bosch (reeds overleden)
een huijs metten erve staende en gelegen in dese dorpe

Jan van den Bosch partner van wed;
Willem Cornelisse Visch - schuldig aan - Huijch Cornelisse Moerkercken (400 corolij guldens, geroyeert actum den 10 feb 1710);
wed - belend aan - een huijs metten erve;
wed - belend aan - een huijs metten erve;
Willem Cornelisse Visch - eigenaar van - een huijs metten erve;
de Heerewegh off Houttuijn - belend aan - een huijs metten erve;
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 2720-05-1705:
opden 21 octob 1704 ten regthuijse publiquelijck verkogt
Jacob Jacobs de Vlieger (reeds overleden)
Willem Maertensse s'Gramade alhier woonagtich
een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen (omvang 70 roeden (omtrent); waarde 370 guldens) gelegen in dese dorpe op de houck van de Vennipperlaen

Jacob Jacobs de Vlieger partner van Marijtje Dircx;
Wijnant Mens - boedel curator van - Marijtje Dircx;
Huigh Moerkercken - boedel curator van - Marijtje Dircx;
Wijnant Mens - verkoper van - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
Huigh Moerkercken - verkoper van - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
Willem Maertensse s'Gramade - koper van - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
Jacob Jacobs de Vlieger - heeft - de Kinderen de Vlieger;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
de Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
de Vennipper Laen - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
de Kinderen de Vlieger - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;
de Kinderen de Vlieger - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 2811-10-1705:
Seeger Leenderts van Eijck wonende tot Reijnsterwoude
Cornelis Teunisse de Baer woonende alhier
een huijs metten erve (waarde 225 guld) staende en leggende int dorp van Hillegom

Seeger Leenderts van Eijck partner van Guertie Meesse Langevelt;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs metten erve;
Willem s'Gramade - belend aan - een huijs metten erve;
Willem s'Gramade - belend aan - een huijs metten erve;
Seeger Leenderts van Eijck - verkoper van - een huijs metten erve;
Cornelis Teunisse de Baer - koper van - een huijs metten erve;
de Heerenwegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 3203-01-1706:
Anna Jans wed
Dirck Jans Croon (reeds overleden)
Mens (reeds overleden), secretaris
een huijs metten erve (waarde 750 guldens) staende en leggende in dese dorpe alwaer sij Anna Jans althans in woont

Dirck Jans Croon partner van Anna Jans;
Antie Dircx Croon kind van Dirck Jans Croon en Anna Jans;
de wed partner van Mens;
Anna Jans - verkoper van - een huijs metten erve;
Antie Dircx Croon - koper van - een huijs metten erve;
de wed - belend aan - een huijs metten erve;
den Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve;
t Kerckhoff - belend aan - een huijs metten erve;
het Kerckpadt - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 3619-03-1706:
opden tweede feb 1706 int regthuijs verkogt
de heer ende mr Jan Bennebroeck woonende tot Haerlem
d hr mr Nicolaes Valck (reeds overleden)
Sijmen Jooste van Diest woont alhier
een schuur met een tuijntie (omvang 50 roeden; waarde 150 guldens) even buijten deses dorpe

de heer ende mr Jan Groenhout - testament executeur van - d hr mr Nicolaes Valck;
de heer ende mr Jan Bennebroeck - testament executeur van - d hr mr Nicolaes Valck;
de heer ende mr Jan Groenhout - verkoper van - een schuur met een tuijntie;
de heer ende mr Jan Bennebroeck - verkoper van - een schuur met een tuijntie;
Sijmen Jooste van Diest - koper van - een schuur met een tuijntie;
Cornelis Reijensse Decker - belend aan - een schuur met een tuijntie;
de Heerewegh - belend aan - een schuur met een tuijntie;
de halve Vinckesloot - belend aan - een schuur met een tuijntie;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 3708-05-1706:
de cooper moet bijdragen in de reparatie en t onderhout van de brugh leggende inde Heerewegh over de Vosselaendervaert alsmede in de onderhoudinge van de hecken staende opde Pastoorslaen
hr Willem Six out scheepen der stadt Amsterdam
Jons Crocht een stuck weijlant (omvang 567 roeden; waarde 700 guld) seijde eertijts een tuijn geweest, gekomen uijt de boedel van d hr Willem Blau den oude

hr Willem Six - verkoper van - Jons Crocht een stuck weijlant;
hr en mr Daniel van Geneegen - koper van - Jons Crocht een stuck weijlant;
Daniel Cambij - heeft laatst gebruikt - Jons Crocht een stuck weijlant;
Dirck Hendricxs Croon - belend aan - Jons Crocht een stuck weijlant;
hr Frederick Willem van Loon - belend aan - Jons Crocht een stuck weijlant;
mevrouw Valkenburch - belast - Jons Crocht een stuck weijlant (met een recognitie van 20 guld jaerlicx welke de cooper morgen morgelijk moeten helpen dragen);
de Heerenwegh - belend aan - Jons Crocht een stuck weijlant;
de Pastoors Laen - belend aan - Jons Crocht een stuck weijlant;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 3813-01-1707:
Willem Visch woonende alhier
Cornelis Visch woonende alhier
Jan van den Bosch (reeds overleden)
een huijs metten erve tuijntie etc (waarde 850 gul boven de voorz last) staende in desen dorpe op den houck van de Moolesteegh

Jan van den Bosch partner van wed;
Willem Visch - broer van - Cornelis Visch;
Willem Visch - verkoper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
Cornelis Visch - koper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
Huijch Moerkercke - belast - een huijs metten erve tuijntie etc (met 400 guld conform scheepene kennisse in dato den sesden meij 1705 staende hier vooren fol 22);
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Heerewegh offte Houttuijn - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 4325-06-1707:
Leendert Bruijne van der Bijl (reeds overleden)
een huijs ende erve (waarde 500 guldens) staende ende geleegen inden dorpe van Hillegom

Leendert Bruijne van der Bijl partner van wed;
Dammis van Dijck - verkoper van - een huijs ende erve;
Jan Pieterse Vlaanderen - koper van - een huijs ende erve;
Willem Bierman - belend aan - een huijs ende erve (met een gemeene muijr volgens seecker contract tusschen de eerste eijgenaars in dato den 9e feb 1660 daar aff gemaackt ende inde oude obdragtsbrieff van dato den 20e feb 1668);
wed - belend aan - een huijs ende erve;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs ende erve;
de Heerewegh - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 4501-11-1707:
Neeltie Wijckerhelt wed, woont alhier
Sijme van Diest (reeds overleden)
een huijs erff ende boomgaert (waarde 576 guld 13 st 6 p boven de belasti) wordende t voorsz huijs althans tot een backerije gebruijckt staende en leggende in dese dorpe, belast met een somme van 2123 gul 6 stuijv 10 p

Sijme van Diest partner van Neeltie Wijckerhelt;
Bruijn Arents van der Bijl - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
Krijn Gerrits Berendregt - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
Neeltie Wijckerhelt - verkoper van - een huijs erff ende boomgaert;
Cornelis Hendricxs van Leeuwen - koper van - een huijs erff ende boomgaert;
Huich Moerkercke - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de Heerewegh - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de Wildernis - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de Graeffelijckheijt - belast - een huijs erff ende boomgaert (met een jaarlijcxse erffpagt van 9 stuijv);

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 4825-02-1708:
Jan Pietersse Vlaenderen alhier woonagtigh
Gerrit van den Bosch alhier woonagtigh
een huijs metten erve (waarde 776 guldens) staende en leggende in dese dorpe

Jan Pietersse Vlaenderen - verkoper van - een huijs metten erve;
Gerrit van den Bosch - koper van - een huijs metten erve;
Willem Bierman - belend aan - een huijs metten erve (met een gemene muur volgens seecker contract van dato den 9 feb 1660 ende inde oude opdragtsbrieff gedateert den 20 feb 1668);
Dirck van Heemstede - belend aan - een huijs metten erve;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs metten erve;
de Herewegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 5008-05-1708:
Dammis van Dijck woont tot Heemstee
Jan Moerkercke boode alhier
Jacob Jacobs de Vlieger (reeds overleden)
een huijs en erff met een tuijntie (omvang 30 roeden; waarde 325 guldens) staende en leggende in dese dorpe

Dammis van Dijck - verkoper van - een huijs en erff met een tuijntie;
Jan Moerkercke - koper van - een huijs en erff met een tuijntie;
Jacob Jacobs de Vlieger - heeft - de Kinderen de Vlieger;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs en erff met een tuijntie;
Willem s'Gramade - belend aan - een huijs en erff met een tuijntie;
de Kinderen de Vlieger - belend aan - een huijs en erff met een tuijntie;
de Heerewegh - belend aan - een huijs en erff met een tuijntie;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 5519-11-1708:
Bruijn Arents van der Bijl onse inwoonder
Jannetie Vogelstuijs alhier woonagtigh
Gerrit Franse Ploegdijck woont in den Haage
een huijs schuur en erff (waarde 170 guldens) staende int Oosteijnde vant dorp van Hillegom

Frans van Dijck partner van Jannetie Vogelstuijs;
Gerrit Franse Ploegdijck kind van Jannetie Vogelstuijs;
Jannetie Vogelstuijs - schuldig aan - Gerrit Franse Ploegdijck (100 guldens, in aparte akte dd 19-11-1708, gerooijeert actum den 15 november 1710);
Jan Moerkercke - belend aan - een huijs schuur en erff;
Jan Moerkercke - belend aan - een huijs schuur en erff;
Claes Claverweijde - belend aan - een huijs schuur en erff;
Bruijn Arents van der Bijl - verkoper van - een huijs schuur en erff;
Jannetie Vogelstuijs - koper van - een huijs schuur en erff;
de Heerewegh - belend aan - een huijs schuur en erff;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 5712-02-1709:
kopie akte voor notaris Wijnand Mens te Hillegom, de comparanten verklaarden voor soo veel de onroerende goederen aangaat te hebben gesteld onder twee letters, omme alsoo, bij blinde lootinge onder hun comparanten half en half te werden verdeelt
Willem Maartense s'Gramade voor de geregte helft mede erfgenaam
Maarten Willemse s'Gramade (reeds overleden)
Krijntje Cornelis van Diest (reeds overleden)
Pieter Sijmonse Bourgoigne altans meerderjarig, voor de geregte helft mede erfgenaam
Guertje Maartens van s'Gramade (reeds overleden), eerste huijsvrouwe van Sijmon van Bourgoigne
Frans Aalbertse Croon (reeds overleden)
d heer Dircx (is dit Carolus Dircx?)
een tuijn ofte crogt (omvang 400 roeden) gelegen inden ambagte van Hillegom langs de Pastoorslaan
twee huijsen staande naast den anderen inden dorpe van Hillegom
het huijsje ende schuurftje staande neffens de Pastoorslaan
een huijs ende erve staande in desen dorpe op den houk vande Pastoorslaan
een stuk weijland (omvang 1 morgen 300 roeden (omtrent)) leggende inde Vennipper polder
een stuck land (omvang 750 roeden (omtrent)) gelegen inden ambagte van Hillegom inde Weerlaander polder

Willem Maartense s'Gramade kind van Maarten Willemse s'Gramade en Krijntje Cornelis van Diest;
Pieter Sijmonse Bourgoigne kind van Sijme Pieterse van Bourgoigne en Guertje Maartens van s'Gramade;
Frans Aalbertse Croon partner van wed;
Guertje Maartens van s'Gramade kind van Maarten Willemse s'Gramade en Krijntje Cornelis van Diest;
d heer Willem van Loon - belend aan - een stuck land;
juffr van Grieken - belend aan - een stuck land;
Pieter Sijmonse Bourgoigne - is toebedeeld - een huijs ende erve;
Pieter Sijmonse Bourgoigne - is toebedeeld - een stuk weijland;
Pieter Sijmonse Bourgoigne - is toebedeeld - een stuck land;
d heer Carolus Dirkx - belend aan - een tuijn ofte crogt;
Cornelis Teunisse de Baar - belend aan - twee huijsen;
Jan Pieterse Vlaanderen - belend aan - twee huijsen;
wed - belend aan - twee huijsen;
Neeltje Floris - heeft - het huijsje;
Willem Maartense s'Gramade - is toebedeeld - een tuijn ofte crogt;
Willem Maartense s'Gramade - is toebedeeld - twee huijsen;
Pieter van Schaagen - belend aan - een stuk weijland;
d heer Dircx - belend aan - een stuk weijland;
d heer van Kannenburg - heeft - de Erfgenamen;
de Kaade - belend aan - een stuck land;
de Kerk tot Hillegom - belast - een stuck land (met 4 guldens s'jaars erfpagt);
de Heereweg - belend aan - twee huijsen;
het huijsje - belend aan - twee huijsen;
het huijsje - belend aan - twee huijsen;
de Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;
de Gemene Gang - belend aan - een huijs ende erve;
het huijsje - belend aan - een huijs ende erve;
den Arme van Hillegom - belend aan - een stuk weijland;
de Erfgenamen - belend aan - een stuk weijland;
de Weerlaander Vaart - belend aan - een stuck land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 13119-04-1709:
Pietertie Vegters wed
Joost Claasse van Diest (reeds overleden)
Jan Keijser woont onder Haarlem
de Weeligenbergh een huijs erff en boomgaert (waarde 300 guldens) staende op t oosteijnde van de dorpe van Hillegom aen de Heerewegh

Joost Claasse van Diest partner van Pietertie Vegters;
Jan Keijser - schuldig aan - Pietertie Vegters (200 guldens in aparte akte dd 19-4-1709, gerooijeert actum den 7 meij 1714);
de hr Boreel - belend aan - de Weeligenbergh een huijs erff en boomgaert;
Jan Keijser - koper van - de Weeligenbergh een huijs erff en boomgaert;
Pietertie Vegters - verkoper van - de Weeligenbergh een huijs erff en boomgaert;
de Heerewegh - belend aan - de Weeligenbergh een huijs erff en boomgaert;
de Graeffelijckheijt - belend aan - de Weeligenbergh een huijs erff en boomgaert;
de Graeffelijckheijt - belend aan - de Weeligenbergh een huijs erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 5902-05-1709:
Willem Maertense s'Gramade onse inwoonder
Claes de Wit zeijlmaecker tot Haerlem
Frans Aelberts Croon (reeds overleden)
een huijs erf en tuijn in de Backom daer hij althans in woont, onderpand voor de schuld
twee huijsen staende naest den andere in dese dorpe, onderpand voor de schuld
een tuijn offte crogt (omvang 400 roeden) langs de pastoorslaan, onderpand voor de schuld

Frans Aelberts Croon partner van wed;
Willem Maertense s'Gramade - schuldig aan - Claes de Wit (1000 corolij guldens, geroijeert den 20 junij 1726);
de hr Willem Blauw - belend aan - een huijs erf en tuijn;
Cornelis Teunisse de Baar - belend aan - twee huijsen;
wed - belend aan - twee huijsen;
de heer Carolus Diercx - belend aan - een tuijn offte crogt;
Willem Maertense s'Gramade - eigenaar van - een huijs erf en tuijn;
Willem Maertense s'Gramade - eigenaar van - twee huijsen;
Willem Maertense s'Gramade - eigenaar van - een tuijn offte crogt;
de hr Willem Blauw - belend aan - een huijs erf en tuijn;
juff van Grike - belend aan - een huijs erf en tuijn;
Neeltie Floris - belend aan - twee huijsen (met het schuurtie of huijsje);
de Backummerlaen - belend aan - een huijs erf en tuijn;
de Heerenwech - belend aan - twee huijsen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 6323-07-1709:
Willem Maertensse s'Gramade woonende alhier
Willem Bierman woonende alhier
een huijs metten erve ende een tuijn (omvang 70 roeden; waarde 615 gul) staende en leggende in dese dorpe op de houck van de Vennipper laan

Jan Moerkercke - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn;
Jan Moerkercke - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn;
Willem Maertensse s'Gramade - verkoper van - een huijs metten erve ende een tuijn;
Willem Bierman - koper van - een huijs metten erve ende een tuijn;
de Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn;
de Vennipper Laan - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 6523-07-1709:
Willem Maertensse s'Gramade woonende alhier
Willem Bierman woonende alhier
een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter (waarde 330 guldens) staende ende leggende int midden van deses dorpe

Willem Maertensse s'Gramade - verkoper van - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter (de geregte helffte, sijnde de wederhelffte de cooper eijgen);
Willem Bierman - koper van - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter (de helffte);
Willem Bierman - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter;
Gerrit van den Bosch - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter;
de Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 6607-05-1710:
op den 17 feb 1710 ten huijse van Catharina van der Meij sijnde het regthuijs alhier verkogt. Op den 19 maij 1734 wordt een quitantie getoond door Catharina van der Meij wedue, Cornelis Vis de Jonge, Willem Oosterbaan getrout met Magteld Vis ende Maria Vis, kinderen van Cornelis Vis de oude, vervangende Cornelis van der Kok in huwelijk hebbende Elisabet Vis.
Catharina van der Meij wed
Cornelis Visch (reeds overleden), zalr
Pieter van der Bijl backer tot Lisse
Jan van den Bosch (reeds overleden)
een huijs metten erve tuijntie etc (waarde 1600 guldens) staende ende leggende in dese dorpe opde houck van de Moolesteegh

Cornelis Visch partner van Catharina van der Meij;
Jan van den Bosch partner van wed;
Pieter van der Bijl - schuldig aan - Catharina van der Meij (800 carolij guldens in aparte akte dd 7 meij 1710);
Pieter van der Bijl - schuldig aan - de onmondige Kinderen (in aparte akte dd 7 meij 1710);
Catharina van der Meij - heeft - de onmondige Kinderen;
Cornelis Visch - heeft - de onmondige Kinderen;
Jan van der Meij - voogd van - de onmondige Kinderen;
Leendert Visch - voogd van - de onmondige Kinderen;
Catharina van der Meij - verkoper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
Pieter van der Bijl - koper van - een huijs metten erve tuijntie etc (mag de backers neeringe daer inne exerceren);
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
wed - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de onmondige Kinderen - verkoper van - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Heerenwegh off Houttuijn - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve tuijntie etc;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 7114-11-1710:
op den 30e augustij 1710 ten regthuijse alhier openbaerlijck verkogt
Frans van Dijck laets weduwenaer
Jannetie Voogelstruijs (reeds overleden)
Cornelis Ploegdijck voor kind
Gerrit Ploegdijck voor kind
Sierick Jansse tot Haerlem
een huijs metten erve (waarde 230 guldens) staende en leggende inde dorpe van Hillegom

Frans van Dijck partner van Jannetie Voogelstruijs;
Cornelis Ploegdijck kind van Jannetie Voogelstruijs;
Gerrit Ploegdijck kind van Jannetie Voogelstruijs;
Jan Moerkercke - belend aan - een huijs metten erve;
Claes Claverweijde - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Pickaert - voogd van - twee onmondige voor Kinderen;
Frans van Dijck - heeft - twee onmondige voor Kinderen;
Frans van Dijck - verkoper van - een huijs metten erve (en overige erfgenamen);
Sierick Jansse - koper van - een huijs metten erve;
Jan Moerkercke - belend aan - een huijs metten erve;
de Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 7414-11-1710:
Claes Claverweijde woont tot Heemstee
Gerrit Ploegdijck woont in den Haage
een huijs metten erve ende tuijn (waarde 335 guldens) staende ende leggende inden dorpe van Hillegom

Claes Claverweijde - verkoper van - een huijs metten erve ende tuijn;
Gerrit Ploegdijck - koper van - een huijs metten erve ende tuijn;
Jan Moerkercke - belend aan - een huijs metten erve ende tuijn;
Jan Moerkercke - belend aan - een huijs metten erve ende tuijn;
Sierick Jansse - belend aan - een huijs metten erve ende tuijn;
Sierick Jansse - belend aan - een huijs metten erve ende tuijn;
Jan Vlaanderen - belend aan - een huijs metten erve ende tuijn;
de Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve ende tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 7614-02-1711:
opden 25 novemb 1710 int regthuijs alhier in publique veijlinge verkogt
Dirck Jansse Croon (reeds overleden)
Wijnant Mens onsen schout
juffr Johanna Libert wonende tot Bloemendaal
de heer en mr Daniel van Geneegen vendue meester ter admiraliteijt binnen Amsterdam
een huijs metten erve (waarde 650 guldens) ende een tuijntie daer agter, staende ende leggende inden dorpe van Hillegom

Wijnant Mens kind van juffr Johanna Libert;
Dirck Jansse Croon partner van wed;
Wijnant Mens - lasthebber van - juffr Johanna Libert;
Wijnant Mens - verkoper van - een huijs metten erve;
de heer en mr Daniel van Geneegen - koper van - een huijs metten erve;
juffr van Grieken - belend aan - een huijs metten erve;
juffr van Grieken - belend aan - een huijs metten erve;
wed - belend aan - een huijs metten erve;
de Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve;
het Kerkhoff - belend aan - een huijs metten erve (voorts);

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 7905-06-1711:
opden 13 april vercogt
Jan Aelberts Pikaert scheepen alhier, als bij ons ende de verdere scheepens gequalificeert
Willem Jooste van Diest woont alhier
Antie Dircx s'grama
een huijs metten erve ende een thuijn (omvang 55 roeden; waarde 345 guldens) staende en leggende inden ambagte van Hillegom over de brugh
de Vinckesloot met de Elste wal aan de overkant soo verre t voorsz erff is streckende mede eijgen

Antie Dircx - belend aan - een huijs metten erve ende een thuijn (aen welcke sijde van de Heerewegh aff tot aent schuurtie toe nogh drie voeten breete aen dese huijsinge eijgen is);
Pieter van Schagen - belend aan - een huijs metten erve ende een thuijn;
Willem Jooste van Diest - koper van - een huijs metten erve ende een thuijn;
Jan Aelberts Pikaert - verkoper van - een huijs metten erve ende een thuijn (uijt cragte van acte van repudiatie en overgifte);
Floris Huijberts Elstgeest - gewezen eigenaar van - een huijs metten erve ende een thuijn;
de Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve ende een thuijn;
de Vinckesloot - belend aan - een huijs metten erve ende een thuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 8113-03-1712:
Pietertie Vegters wed
Joost Claesse van Diest (reeds overleden)
de Weligen Bergh een huijs metten erve (waarde 200 guldens boven de belastinge) staende ende leggende aen t Oosteijnde van desen dorpe met een boomgaertje daer aen

Joost Claesse van Diest partner van Pietertie Vegters;
de heer Boreel - belend aan - de Weligen Bergh een huijs metten erve;
Jan Keijser - verkoper van - de Weligen Bergh een huijs metten erve;
Joje Jillisse de Gruijter - koper van - de Weligen Bergh een huijs metten erve;
Pietertie Vegters - belast - de Weligen Bergh een huijs metten erve (met een somma van 200 guldens, geroijeert actum den 7 meij 1714);
de Heerenwegh - belend aan - de Weligen Bergh een huijs metten erve;
de Graeffelijckheijts Wildenisse - belend aan - de Weligen Bergh een huijs metten erve;
de Graeffelijckheijts Wildenisse - belend aan - de Weligen Bergh een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 8502-05-1712:
Neeltie Cornelis Duijndam wed, woonende alhier
Cornelis Moerkercke (reeds overleden)
Claes de Cruijff woonende alhier
de hr van der Maes d'Avenroode bewinthebber
een huijs erff en tuijntie (waarde 330 gulde) staende ende leggende inden ambagte van Hillegom

Cornelis Moerkercke partner van Neeltie Cornelis Duijndam;
Arij Pietersse van Rhijn - belend aan - een huijs erff en tuijntie;
de hr van der Maes d'Avenroode - belend aan - een huijs erff en tuijntie;
Jan van Dorp - belend aan - een huijs erff en tuijntie;
Neeltie Cornelis Duijndam - verkoper van - een huijs erff en tuijntie;
Claes de Cruijff - koper van - een huijs erff en tuijntie;
de Herewegh - belend aan - een huijs erff en tuijntie;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 8905-01-1713:
den heer en mr Jan Druijvesteijn raad ende out scheepen der stad Haerlem
vrouwe Helena Coninck wed
Pieter de Wit (reeds overleden), in sijn eed leven raad der stad Amsterdam
een hofstede, plantagie (omvang 30 morgen (omtrent)) met de boere wooninge ende landerijen, staende en leggende inden banne van Hillegom, onderpand voor de schuld

Pieter de Wit partner van vrouwe Helena Coninck;
den heer en mr Jan Druijvesteijn - schuldig aan - vrouwe Helena Coninck (3000 guldens, gerooijeert actum 25 feb 1716);
den heer en mr Jan Druijvesteijn - eigenaar van - een hofstede, plantagie;
de hr Sijpesteijn - belend aan - een hofstede, plantagie;
de Weerlaender Vaert - belend aan - een hofstede, plantagie;
de Wateringh - belend aan - een hofstede, plantagie;
de Heerewegh - belend aan - een hofstede, plantagie;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 9030-03-1713:
Cornelis Hendricxse van Leeuwe onse inwoonder
Dirck van Santen (reeds overleden)
ee huijs metten erve (waarde 926 gld 30 st 6 pen boven de lasten) ende een boomgaert daer agter sijnde een backerije, staende en leggende in dese dorpe aende Heerewegh

Cornelis Hendricxse van Leeuwe - broer van - Willem Hendricxse van Leeuwe;
Cornelis Hendricxse van Leeuwe - verkoper van - ee huijs metten erve;
Willem Hendricxse van Leeuwe - koper van - ee huijs metten erve;
Bruijn Arentse van der Bijl - belend aan - ee huijs metten erve;
Krijn Berendregt - belend aan - ee huijs metten erve;
Huijgh Moerkercke - belend aan - ee huijs metten erve;
Dirck van Santen - heeft - de Kinderen;
de Heerewegh - belend aan - ee huijs metten erve;
de Graeffelijckheijt - belast - ee huijs metten erve (met een jaerlijcxe erffpagt van een strookje inde wildernisse tot 9 stuijvers sjaers);
de Kinderen - belast - ee huijs metten erve (met 1073 gulde 6 stuijv 10 penn);
de Wildernisse - belend aan - ee huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 9327-07-1713:
den heer en mr Jan Druijvesteijn raad ende out scheepen der stad Haarlem
Sacharias van Eeckhout (reeds overleden)
een hoffstede, plantagie (omvang 30 morgen (omtrent)) met de boere wooninge ende landerijen, staande en leggende inden banne van Hillegom, te voorens nogh belast met 3000 guldens, onderpand voor de schuld

Sacharias van Eeckhout - heeft - de Kinderen;
den heer en mr Jan Druijvesteijn - schuldig aan - de Kinderen (3500 guldens, gerooiert actum 25 feb 1716);
de heer Sijpesteijn - belend aan - een hoffstede, plantagie;
den heer en mr Jan Druijvesteijn - eigenaar van - een hoffstede, plantagie;
de Weerlaander Vaart - belend aan - een hoffstede, plantagie;
de Waateringh - belend aan - een hoffstede, plantagie;
de Heerewegh - belend aan - een hoffstede, plantagie;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 9504-12-1713:
op den 27e december 1712 verkogt
Abraham Mens procr voor den ed agtb geregte van s'Gravenhage
den heer en mr Gerrit Vallensis griffier inden hogen rade in Hollant
den wel ed heer Lieve Geelvink heere van Castrecum
mevrouwe Valkenburgh (reeds overleden)
een warmoestuijn (omvang 2 morgen 584 roeden; waarde 2200 guldens) voor een gedeelte met fruijt bomen beplant ende voorts beset met veelderleij aardvruchten, leggende regt voor de wooninge genaamt de Steenepoort tegens de Heereweght aan

den heer en mr Gerrit Vallensis partner van vrouwe Margareta Blaauw;
Abraham Mens - lasthebber van - den heer en mr Gerrit Vallensis;
Abraham Mens - lasthebber van - juffrouw Johanna Rebecca Blaauw;
de heer Willem van Loon - belend aan - een warmoestuijn;
mevrouwe Valkenburgh - heeft - Erffgenamen;
Abraham Mens - verkoper van - een warmoestuijn;
den wel ed heer Lieve Geelvink - koper van - een warmoestuijn;
de Steenepoort - belend aan - een warmoestuijn;
de Heerewegh - belend aan - een warmoestuijn;
Erffgenamen - belend aan - een warmoestuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 9804-12-1713:
de heer comparant heeft deselve tuijn opden voorsz 27 december 1712 in veijlinge gekogt
den wel eed heer Lieve Geelvick heere van Castricum etc
d hr en mr Gerrit Vallensis griffier inde hoogen raade in Hollandt
een warmoestuijn (omvang 2 morgen 584 roeden; waarde 2200 guldens) voor een gedeelte met fruijtboomen beplant ende voorts beset met veelderleij aartvruchten, leggende in desen ambagte regt voorde wooninge genaemt de Steene Poort tegens de Heerewegh aen

d heer Willem van Loon - belend aan - een warmoestuijn;
d hr en mr Gerrit Vallensis - belend aan - een warmoestuijn;
den wel eed heer Lieve Geelvick - verkoper van - een warmoestuijn;
d hr en mr Gerrit Vallensis - koper van - een warmoestuijn;
de Steene Poort - belend aan - een warmoestuijn;
de Heerewegh - belend aan - een warmoestuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 9901-02-1714:
den 24 septemb 1713 verkogt
de heer Pieter Schatter burgemeester der stad Haarlem etc
d heer Pieter Fannius heer van out Haerlem etc
Convents Oostkamp een stuck weijland (omvang 2,5 morgen (omtrent); waarde 1400 guldens) in dese ambagte inde Elsbroeckerpolder gelegen

de heer Pieter Schatter - geauthoriseerd door - de stad Haarlem;
d heer Pieter Fannius - koper van - Convents Oostkamp een stuck weijland;
Antie Dircx - belend aan - Convents Oostkamp een stuck weijland;
d heer Pieter Fannius - belend aan - Convents Oostkamp een stuck weijland;
Claes Claesse van Worcum - belend aan - Convents Oostkamp een stuck weijland;
de stad Haarlem - verkoper van - Convents Oostkamp een stuck weijland;
de Heerewegh - belend aan - Convents Oostkamp een stuck weijland;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 10214-03-1714:
opden 16 januarij 1714 int regthuijs alhier verkogt
d eerwaerde godtsaligen heer Everard Loitingh bedienaer des goddelijcken woorts binnen de stad Haarlem
juff Eva Voogels wed
sinjr Jan van Grieken (reeds overleden)
een huijs met den erve (omvang 200 roeden (omtrent); waarde 1110 guldens) ende een boomgaert daer agter mitsgaders nogh een kleijn huijsje daer nevens staende
de Kerck alhier

sinjr Jan van Grieken partner van juff Eva Voogels;
d eerwaerde godtsaligen heer Everard Loitingh - schoonzoon van - juff Eva Voogels (en lasthebber);
Jan Hendricxse Moolesteegh - belend aan - een huijs met den erve;
de heer Daniel van Genege - belend aan - een huijs met den erve;
juff Eva Voogels - verkoper van - een huijs met den erve;
deheer Jacob Helma - koper van - een huijs met den erve;
de Heerenwegh - belend aan - een huijs met den erve;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs met den erve;
de Kerck - belend aan - een huijs met den erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 10403-05-1714:
juffrou Anna Pauw wed en boedelhouster, woont tot Haerlem
d heer Hendrick Geestranus (reeds overleden)
Cornelis Arijjensse van Sprockenburgh onse inwoondewr
een huijs erff en boomgaert (waarde 1400 guldens) bepotinge ende beplantinge met het regt van een bierstal daer aen, staende en leggende in desen dorpe

d heer Hendrick Geestranus partner van juffrou Anna Pauw;
Cornelis Arijjensse van Sprockenburgh - schuldig aan - juffrou Anna Pauw (600 guldens in aparte akte dd 3-5-1714, geroijeert op den 17 augusti 1724);
juffrou Anna Pauw - verkoper van - een huijs erff en boomgaert;
Cornelis Arijjensse van Sprockenburgh - koper van - een huijs erff en boomgaert;
Antie Dircx - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Jan Moolesteegh - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Pieter Jansse Moerkercke - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Heerewegh - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 10710-08-1715:
Arie Janze van Velsen onsen inwoonder
den wel eed heer Jan Six heere van Vroomaaden, out scheepen en raad der stad Amsterdam etc
een huijs ende zijnen erven met lant (omvang 6 morgen (omtrent); waarde 4400 guldens) leggende inde Elsbroekerpolder onder dese ambagten
de Gereformeerde Kerk tot Hillegom

Arie Janze van Velsen - verkoper van - een huijs ende zijnen erven met lant;
den wel eed heer Jan Six - koper van - een huijs ende zijnen erven met lant;
den wel eed heer Jan Six - belend aan - een huijs ende zijnen erven met lant;
Antje Dirck - belend aan - een huijs ende zijnen erven met lant;
den wel eed heer Jan Six - belend aan - een huijs ende zijnen erven met lant (en verschijde anderen);
de Heereweg - belend aan - een huijs ende zijnen erven met lant;
de Moolesloot of de togt - belend aan - een huijs ende zijnen erven met lant;
de Gereformeerde Kerk - belast - een huijs ende zijnen erven met lant (met een erfpagtr van 15 stuijv s'jaars, afgelost met 24 guldens actum hillegom 5 julij 1716);

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11419-02-1716:
d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn raad en regeerende scheepen der stad Haarlem
den hr Francois Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn leven mede raad en scheepen der stad Haarlem
den hr en mr Aarnout Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn ed leeven raad en president burgermeester der stad Haarlem
vrouwe Maria Wouters (reeds overleden)
vrouwe Magdalena Wouters (reeds overleden)
Jan Matheus (reeds overleden)
den heer Willem Lakeman raad en burgrmr der stad Haarlem
een hoefsteeden (omvang 7,5 morgen (omtrent); waarde 5000 guldens) met zijn heeren huijs, tuijnmans huijs, speelhuijs, stallingen, koets en wagenhuijs, staende ende leggende inden banne van Hillegom inde Vos en Weerlaander polder

d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn kind van den hr en mr Aarnout Druijvesteijn en vrouwe Maria Wouters;
den hr Francois Druijvesteijn kind van den hr en mr Aarnout Druijvesteijn en vrouwe Maria Wouters;
Jan Matheus partner van vrouwe Magdalena Wouters;
vrouwe Maria Wouters kind van Francois Wouters;
vrouwe Magdalena Wouters kind van Francois Wouters;
Francois Wouters kind van Lamberto Wouters;
Pieter Wouters kind van Lamberto Wouters;
d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn - erfgenaam van - vrouwe Magdalena Wouters;
den heer Willem Lakeman - schuldig aan - d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn (5000 guldens in aparte akte dd 19-02-1716, geroijeert op den 30 nov 1717);
den heer Jan Janzoon Roemswinkel - belend aan - een hoefsteeden (zie akte op afb 117);
den heer Jan Janzoon Roemswinkel - belend aan - een hoefsteeden (zie akte op afb 117);
den heer van Loon - belend aan - een hoefsteeden;
d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn - verkoper van - een hoefsteeden;
den heer Willem Lakeman - koper van - een hoefsteeden;
de Heereweg - belend aan - een hoefsteeden;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11923-12-1716:
Boedelverdeling over lange den nagelaten boedel en goederen
Leuntje Joosten van Diest wed
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
Claas de Wit wonagtig in de stad Haarlem
Jan Florisse op't Meer meerderjarige
Floris Florisse minderjarige
Floris Janse op't Meer (reeds overleden)
Jan meerderjarige soon
Willem Joosten van Diest (reeds overleden)
Petronella Joosten van Diest (reeds overleden)
een kind (reeds overleden)
Cornelia Jans Wijkerhelt wed
Sijmon Joosten van Diest (reeds overleden)
Joost Cornelisse van Diest (reeds overleden), overleden onder Hillegom
Cornelia Willemse van Velsen (reeds overleden), overleden onder Hillegom op den 18 augusti 1693 (als laatste)
Nicolaas Valk (reeds overleden)
den hr mr Jan Six raad der stad amsterdam
een huijs ende erve (omvang 8 morgen) mitsgaders weij als tuijnland aan de Hillegummerbeek in de Elsbroeker polder, twee margen in Hillegom ende de rest in Vennip
land in de Vennip (omvang 3 morgen (omtrent)) in de voorn Elsbroeker polder
land (omvang 2 morgen 4 hont (omtrent)) mede in desen ambagte in de Elsbroeker polder
twee stukjes weijland (omvang 2 morgen) in de Vennip
nog een land (omvang 1 morgen) in desen ambagte in de Elsbroeker polder
weij of tuijnlaand (omvang 3 morgen) in de Vennip in de Elsbroeker polder
de Hoogewerf een huis ende erve in desen dorpe

Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
Jan Florisse op't Meer kind van Floris Janse op't Meer en Anna Joosten van Diest;
Floris Florisse kind van Floris Janse op't Meer en Anna Joosten van Diest;
Jan kind van Willem Joosten van Diest;
Willem Janse Molesteeg partner van Catarina Joosten van Diest;
Hendrik Janse Molesteeg partner van Maria Joosten van Diest;
Claas de Wit partner van Petronella Joosten van Diest;
een kind kind van Claas de Wit en Petronella Joosten van Diest;
Claas de Wit partner van Cornelia Jans Wijkerhelt;
Sijmon Joosten van Diest partner van Cornelia Jans Wijkerhelt;
Leuntje Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Anna Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Cornelis Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Willem Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Catarina Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Maria Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Petronella Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Sijmon Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Claas de Wit - voogd van - Leuntje Joosten van Diest;
Claas de Wit - voogd van - Floris Florisse;
Willem Joosten van Diest - heeft - de Minderjarige Nagelaten Kinderen;
Claas de Wit - voogd van - de Minderjarige Nagelaten Kinderen;
Sijmon Pieterse van Bourgoigne - voogd van - de Minderjarige Nagelaten Kinderen;
Leuntje Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
Anna Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
Cornelis Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
Willem Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
juff van Grieken - belend aan - een huijs ende erve (ende anderen);
Leuntje Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Anna Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Cornelis Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Willem Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Jan Pieterse Vlaanderen - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Catarina Joosten van Diest - is aanbedeeld - land in de Vennip;
Adriaan Willemse Erffort - belend aan - land in de Vennip;
Nicolaas Valk - heeft - de Erfgenamen Valk;
Maria Joosten van Diest - is aanbedeeld - land;
Jan Willemse van Velsen - heeft - de Erfgenamen van Velsen;
juff van Grieken - belend aan - land;
juff Egman - belend aan - land;
Petronella Joosten van Diest - is aanbedeeld - twee stukjes weijland;
Claas de Wit - belend aan - twee stukjes weijland;
Claas de Wit - belend aan - twee stukjes weijland;
Leuntje Joosten van Diest - belend aan - nog een land;
den hr mr Jan Six - belend aan - nog een land ((mogelijk moet dit zuid west zijn));
den hr en mr Joan van Groenhout - belend aan - nog een land;
Petronella Joosten van Diest - is aanbedeeld - nog een land;
Sijmon Joosten van Diest - is aanbedeeld - weij of tuijnlaand;
den hr en mr Joan van Groenhout - belend aan - weij of tuijnlaand;
Jan - belend aan - weij of tuijnlaand;
Catarina Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
Maria Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
Petronella Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
Sijmon Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
den heer Wijnand Mens - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
de Hillegummerbeek - belend aan - een huijs ende erve;
de Meer - belend aan - een huijs ende erve;
den Heerenweg - belend aan - een huijs ende erve;
de Pastoorslaan - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
de Meer - belend aan - land in de Vennip;
de Meer - belend aan - land in de Vennip;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land in de Vennip;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land in de Vennip;
de Erfgenamen Valk - belend aan - land in de Vennip;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land;
de Erfgenamen van Velsen - belend aan - land;
de Vosselaan - belend aan - twee stukjes weijland;
de Leek - belend aan - twee stukjes weijland;
de Elsbroekerelaan - belend aan - nog een land;
de Abdije van Rijnsburg - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Molesloot - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Elsbroekerelaan - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Minderjarige Nagelaten Kinderen - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Dijaconie in Hillegom - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
den Heerenweg - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
de Gravelijkheijt - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
Dirk Henrikse Kroon;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 12702-06-1717:
bij publicque veijlinge verkogt
Claas Sijmons de Wit wonende tot Haarlem
Cornelia Willems s'Gravenmade wed
Jacob Janse Gardijn (reeds overleden)
Maarten Willemse s'Gravenmade (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Cornelis van Diest (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Jacobs Langevelt (reeds overleden), overleden in Hillegom
Jan Denies onsen inwooner
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
een huijs ende erve (waarde 333 guldens 4 stuijvers) in desen dorpe, gekomen van Claas Hugense van Houten ende Grietje Claas, hebbende regt van water halen uijt een pomp ofte put van Leuntje Joosten van Diest

Willem Maartense s'Gravenmade kind van Maarten Willemse s'Gravenmade en Quirina Cornelis van Diest;
Jacobus Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Maarten Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
Jacob Janse Gardijn partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Willem Maartense s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Jacobus Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Maarten Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Cornelia Willems s'Gravenmade;
Cornelis Antonise de Baar - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Maartense s'Gravenmade - verkoper van - een huijs ende erve (opgedragen aan Maarten Willemse s'Gravenmade op den 24 maj 1680, bij scheijdinge aanbedeelt op den 12 februarij 1709);
Jan Denies - koper van - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 13621-10-1717:
bij publicque veijlinge verkogt, de kooper sal de eene helfte van de bornput nu en ten eeuwigen dagen in behoorlijke reparatie moeten onderhouden ende de andere helfte Quirin Gerritsz Berendregt
Adriaan Jeroenz van Steijn wonende tot Lisse
Guurtje Jans van Dorp meerder jarige dogter
Anna Hugens Moerkerken (reeds overleden)
Jan Huijgen Moerkerken gesworen bode
Jacob Jacobz van den Berg wonende tot Reijnsburg
Guurtje minderjarig kind
Huijg minderjarig kind
Cornelis Hugenz Moerkerken (reeds overleden)
Cornelia Cornelis Duijndam (reeds overleden)
Alijd Hugenz Moerkerken wonende onder Voorhout, wed
Cornelis Cornelisz Wassenaar (reeds overleden)
Geertruijd meerderjarige dogter
Huijg Cornelisz Moerkerken den oude (reeds overleden)
Guurtje Jans Langeveld (reeds overleden)
Willempje Hugens Moerkerken hadden de ervenisse gerepudieert vermogens acte van repudiatie van dato junij 1717
Dirk Janz van Heemstede onsen inwooner
een huijs ende erve (waarde 250 gulden) in desen dorpe, in de afgezande geest, aan Huijg Cornelisz opgedragen op den 1 meij 1658

Adriaan Jeroenz van Steijn partner van Cornelia Hugens Moerkerken;
Guurtje Jans van Dorp kind van Jan Abrahamz van Dorp en Anna Hugens Moerkerken;
Guurtje kind van Cornelis Hugenz Moerkerken en Cornelia Cornelis Duijndam;
Huijg kind van Cornelis Hugenz Moerkerken en Cornelia Cornelis Duijndam;
Cornelis Cornelisz Wassenaar partner van Alijd Hugenz Moerkerken;
Abraham Janz van Dorp kind van Jan Abrahamz van Dorp;
Geertruijd kind van Cornelis Hugenz Moerkerken en Cornelia Cornelis Duijndam;
Dirk Thamisse Schipper partner van Maria Hugens Moerkerke;
Cornelia Hugens Moerkerken kind van Huijg Cornelisz Moerkerken den oude en Guurtje Jans Langeveld;
Anna Hugens Moerkerken kind van Huijg Cornelisz Moerkerken den oude en Guurtje Jans Langeveld;
Jan Huijgen Moerkerken kind van Huijg Cornelisz Moerkerken den oude en Guurtje Jans Langeveld;
Cornelis Hugenz Moerkerken kind van Huijg Cornelisz Moerkerken den oude en Guurtje Jans Langeveld;
Alijd Hugenz Moerkerken kind van Huijg Cornelisz Moerkerken den oude en Guurtje Jans Langeveld;
Maria Hugens Moerkerke kind van Huijg Cornelisz Moerkerken den oude en Guurtje Jans Langeveld;
Gerbrand Pieterz van der Straten partner van Willempje Hugens Moerkerken;
Willempje Hugens Moerkerken kind van Huijg Cornelisz Moerkerken den oude en Guurtje Jans Langeveld;
Jan Huijgen Moerkerken - oom en voogd van - Guurtje;
Jan Huijgen Moerkerken - oom en voogd van - Huijg;
Jacob Jacobz van den Berg - oom en voogd van - Guurtje;
Jacob Jacobz van den Berg - oom en voogd van - Huijg;
Cornelia Hugens Moerkerken - verkoper van - een huijs ende erve (en overige erfgenamen);
Dirk Janz van Heemstede - koper van - een huijs ende erve;
Quirin Gerritsz Beerendregt - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Hendriksz van Leeuwen - belend aan - een huijs ende erve;
Quirin Gerritsz Beerendregt - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Hendriksz van Leeuwen - belend aan - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 16004-01-1719:
bij publique veijlinge verkogt
Jan Quirinse Vermeulen (reeds overleden)
Claas Jacobse Klaverweijde wonende onder Bennebroek
Jannetje Cornelis Heemskerk meerderjarige ongetroude dogter
jonge Cornelis Reijerse Heemskerk (reeds overleden)
Maria Cornelis Zestraten wed
Claas Gerritse van der Kluft (reeds overleden)
Hendrik Janse Korsten wonende onder Lisse
Maria Pieters Zeestraten (reeds overleden)
Warbout Juriaanse Vreburg wonende onder Lisse
Antonis Juriaanse Vreburg wonende onder Sassenhem
Reijer Janse Vermeulen wonende onder Soeterwoude
een huijs ende erve (waarde 380 guldens) aan de suijd westsijde in dese dorpe, aan den jonge cornelis Reijerse opgedragen op den 31 maij 1662

Reijer Janse Vermeulen kind van Jan Quirinse Vermeulen en Elisabet Reijers Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde kind van Maria Claas Zeestraten;
Reijer Cornelisse Heemskerk kind van oude Cornelis Reijerse Heemskerk;
Jan Cornelisse Heemskerk kind van oude Cornelis Reijerse Heemskerk;
Huig Cornelisse Heemskerk kind van oude Cornelis Reijerse Heemskerk;
Jannetje Cornelis Heemskerk kind van oude Cornelis Reijerse Heemskerk;
Adriaan Cornelisse Bakker partner van Reijmtje Jacobs Valk;
Reijmtje Jacobs Valk kind van Maria Reijers Heemskerk;
Claas Gerritse van der Kluft partner van Maria Cornelis Zestraten;
Maria Cornelis Zestraten kind van Cornelis Clase Zeestraten;
Hendrik Janse Korsten partner van Cornelia Hubertse Heemskerk;
Cornelia Hubertse Heemskerk kind van Agniese Cornelis Zeestraten;
jonge Cornelis Reijerse Heemskerk partner van Maria Pieters Zeestraten;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Reijer Cornelisse Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Jan Cornelisse Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Huig Cornelisse Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Jannetje Cornelis Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Adriaan Cornelisse Bakker;
Maria Reijers Heemskerk - erfgenaam van - jonge Cornelis Reijerse Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Maria Cornelis Zestraten;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Claas Adriaanse Zeestraten;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Cornelis Adriaanse Zeestraten;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Hendrik Janse Korsten (voor soo veel des noods);
Agniese Cornelis Zeestraten - erfgenaam van - Maria Pieters Zeestraten;
Claas Jacobse Klaverweijde - verkoper van - een huijs ende erve;
Warbout Juriaanse Vreburg - koper van - een huijs ende erve;
Antonis Juriaanse Vreburg - koper van - een huijs ende erve;
Hendrik Janse Korsten - koper van - een huijs ende erve;
Pieter Cornelis van Schagen - belend aan - een huijs ende erve;
Claas Sijmonse de Wit - belend aan - een huijs ende erve;
Jan Hendrikse Molesteeg - belend aan - een huijs ende erve;
Reijer Janse Vermeulen - verkoper van - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 16707-08-1719:
in publicque veijlinge verkogt, aan den heer Jan van wieringen gekomen bij scheijdinge.
Henrik Verrijn wonende in de stad Amsterdam
Jacob van Ceters wonende in de stad Amsterdam
Gijsbert van Wieringen wonende in de stad Amsterdam
Jan van Wieringen (reeds overleden)
juffrou Emerentia Meerman (reeds overleden)
den heer Frans Janssoon Meerman (reeds overleden)
Emerentia van Adrichem (reeds overleden)
de heer Abraham ten Cate mede tot Amsterdam woonagtig
Elisabeth Rustburg weduwe
Barend Malefact (reeds overleden)
den heer Pieter van Dorp (reeds overleden)
Engel Cornelisse wagenknegt
den heer Pieter Schaap (reeds overleden)
mevrouw Valkenburg (reeds overleden)
Betlehem een heeren ende bouhuijsinge (omvang 18 morgen (19 mg 271 rd in de verpondinge); waarde 2500 guldens) van outs Leewen met boomgaarden, cingelen ende landerijen inde Oostender ende Vos ende Weerlaner poilder in desen ambagte
het heeren huijs met land (omvang 14 morgen 300 roeden) in de Oostender polder, opgedragen op den laatsten december 1650 aan Frans Meerman
2 partijen land (omvang 3 morgen 150 roeden) in twee perceelen, opgedragen op den 27 julij 1669 aan Frans Meerman
land (omvang 1 morgen 109 roeden) in de Vos en Weerlaner polder, opgedragen op den 7 februarij 1662 aan Frans Meerman

Henrik Verrijn partner van juffrou Geertruijd van Wieringen;
Jacob van Ceters partner van juffrou Maria van Wieringen;
juffrou Geertruijd van Wieringen kind van Jan van Wieringen en juffrou Emerentia Meerman;
juffrou Maria van Wieringen kind van Jan van Wieringen en juffrou Emerentia Meerman;
Gijsbert van Wieringen kind van Jan van Wieringen en juffrou Emerentia Meerman;
juffrou Emerentia Meerman kind van den heer Frans Janssoon Meerman en Emerentia van Adrichem;
Barend Malefact partner van Elisabeth Rustburg;
Elisabeth Rustburg - belend aan - het heeren huijs met land;
d heer Adriaan van Loon - belend aan - het heeren huijs met land;
den heer Pieter van Dorp - heeft - de Erfgenamen van Dorp;
d heer Adriaan van Loon - belend aan - partij 1;
Wiering van der Zee - belend aan - partij 2;
den heer Pieter Schaap - heeft - d Erfgenamen Schaap;
Engel Cornelisse - belend aan - partij 2;
juffrouw van Grieken - belend aan - land;
mevrouw Valkenburg - heeft - de Erfgenamen Valkenburg;
Dirk Henrikse Kroon - belend aan - land;
Jan Cornelisse van der Moor - gebruiker van - Betlehem een heeren ende bouhuijsinge (van de bouw, weij ende hooijlanden tot kersmis 1720 om niet);
de heer Abraham ten Cate - koper van - Betlehem een heeren ende bouhuijsinge;
juffrou Geertruijd van Wieringen - verkoper van - Betlehem een heeren ende bouhuijsinge (en overige erfgenamen);
de Leek ofte Molesloot - belend aan - het heeren huijs met land;
den Heerenweg - belend aan - het heeren huijs met land;
2 partijen land - bevat - partij 1;
2 partijen land - bevat - partij 2;
de Erfgenamen van Dorp - belend aan - partij 1;
den Dwersweg - belend aan - partij 1 (ende daar over de erfgenamen van Engel Cornelisse);
de Leek - belend aan - partij 1;
de Haarlemermeer - belend aan - partij 2;
d Erfgenamen Schaap - belend aan - partij 2;
den Dwersweg - belend aan - partij 2;
de Weerlaner Vaart - belend aan - land;
de Erfgenamen Valkenburg - belend aan - land;
Betlehem een heeren ende bouhuijsinge - bevat - het heeren huijs met land;
Betlehem een heeren ende bouhuijsinge - bevat - 2 partijen land;
Betlehem een heeren ende bouhuijsinge - bevat - land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 17528-09-1719:
Gerrit Jacobse Roscam wonende tot Ooster Eun, in de Betuwe, in Gelderland
Anna Gerrits Schuurmans (reeds overleden), wed, overleden in Hillegom
Jan Janse Verbits (reeds overleden), in sijn leven mr smit, overleden in Hillegom
Jannetje Bourgoigne (reeds overleden), wed.
Joost Joostense van der Pauw (reeds overleden)
Gerrit Gerritse Roscam onsen inwoner, ontvangt verders nog de smit, ijser, kolen, inschulden, ende uijtschulden, een bed met sijn toebehooren, ses lakens, een kas, gardijnen, valletie ende verdere huijsraad
den heer en mr Wijnand van der Maas d'Avenrode burgemeester der stad Haarlem
Henrik Gerrits Roscam ontvangt een bed met sijn toebehoren ende ses lakens
een huijs ende erve met een gemeene gang, in desen dorpe, aan Joost Joostense van der pauw opgedragen op den 14 meij 1674

Jan Janse Verbits partner van Anna Gerrits Schuurmans;
Jan Janse Verbits partner van Jannetje Bourgoigne;
Joost Joostense van der Pauw partner van Jannetje Bourgoigne;
Gerrit Gerritse Roscam kind van Gerrit Jacobse Roscam;
Henrik Gerrits Roscam kind van Gerrit Jacobse Roscam;
Gerrit Jacobse Roscam - erfgenaam van - Anna Gerrits Schuurmans;
Gerrit Jacobse Roscam - geeft - een huijs ende erve (bij gifte onder den levende);
den heer en mr Wijnand van der Maas d'Avenrode - belend aan - een huijs ende erve;
Antoni Sijs - belend aan - een huijs ende erve;
Lambert Lambertse oude Lambert - belend aan - een huijs ende erve;
Jan Adriaanse Hoekstraten - heeft - de Kinderen Hoekstraten;
den heer en mr Wijnand van der Maas d'Avenrode - belend aan - een huijs ende erve;
Gerrit Gerritse Roscam - ontvangt - een huijs ende erve;
den Heere Weg - belend aan - een huijs ende erve;
de Kinderen Hoekstraten - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 17731-01-1720:
de kooper voorde eene helfte nu ende ten eeuwigen dagen in behoorlijke reparatie sal moeten onderhouden de bornput, ende de andere helfte Quirin Gerritsz Berendregt
Dirk Jansz van Heemstede onsen inwoner
Henrik Willemsz Versteeg mede onsen inwoner
een huijs ende erve (waarde 500 guldens) in desen dorpe in de afgesande geest

Henrik Willemsz Versteeg - schuldig aan - Dirk Jansz van Heemstede (400 guldens in aparte akte dd 31-01-1720, geroijeert op den 25 junij 1723);
Willem Henrikz van Leeuwen - belend aan - een huijs ende erve;
Dirk Jansz van Heemstede - verkoper van - een huijs ende erve (bekomen bij brieven van opdragt op den 21 october 1717 mede voor ons schout en schepenen gepasseert);
Henrik Willemsz Versteeg - koper van - een huijs ende erve;
Quirin Gerritsz Berendregt - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Henrikz van Leeuwen - belend aan - een huijs ende erve;
Quirin Gerritsz Berendregt - belend aan - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 18703-06-1720:
Extract uijt de willige verkoopinge berustenden ter secretarie der stad Amsterdam
Drie Huijsen een hofstede (omvang 6 morgen 517 roeden; waarde 6200 guldens) met sijn heere huijsinge, tuijnmans woninge, stallinge voor agt paarden, koets ende wagenhuijs, gelegen in de banne van Hillegom, buijten Haarlem, met sijn boomgaarden, lanen, wandelingen ende verdere plantagien

Elbert Graafland - opdrachtgever aan - Pieter Boommeester;
de heer Jan Romswinkel - heeft - de Erfgenamen Romswinkel;
de heer van Loon - belend aan - Drie Huijsen een hofstede (met een eijgen laan);
Elbert Graafland - koper van - Drie Huijsen een hofstede;
de Heereweg - belend aan - Drie Huijsen een hofstede;
de Erfgenamen Romswinkel - belend aan - Drie Huijsen een hofstede;
de Erfgenamen Romswinkel - belend aan - Drie Huijsen een hofstede;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 19403-07-1720:
bij publicque veijlinge verkogt
de heer Willem Lakeman president burgemeester der stad Haarlem
de heer mr Ellard Graafland oud schepen ende raad der stad Amsterdam
Drie Huijsen een hofstede (omvang 6 morgen 517 roeden; waarde 6200 guldens) in desen ambagte met sijn heeren huijsinge, tuijnmans woninge, stallinge voor agt paarden, koets ende wagenhuijs met sijn boomgaarden, lanen, wandelingen, plantagien

de heer Willem Lakeman - verkoper van - Drie Huijsen een hofstede (hem opgedragen op den 19 februarij 1716);
de heer mr Ellard Graafland - koper van - Drie Huijsen een hofstede;
de heer mr Ellard Graafland - belend aan - Drie Huijsen een hofstede;
de heer mr Ellard Graafland - belend aan - Drie Huijsen een hofstede;
de heer van Loon - belend aan - Drie Huijsen een hofstede (met een eijgen laan);
den Heereweg - belend aan - Drie Huijsen een hofstede;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 19606-11-1720:
Gerrit Roskam onsen inwonder
Gerrit Franse Ploegdijk wonende in Sgravenhage
den heer mr Wijnand van der Maas d'Avenrode burgemeester der stad Haarlem
Jan Adriaanse Hoekstraten (reeds overleden)
een huijs ende erve met den gemeene gang in desen dorpe

Gerrit Roskam - schuldig aan - Gerrit Franse Ploegdijk (200 guldens, geroijeerd den 9 juni 1779 ingevolge quitantie van Willem Slingerland);
den heer mr Wijnand van der Maas d'Avenrode - belend aan - een huijs ende erve;
Antoni Sijs - belend aan - een huijs ende erve;
Lambert Lambertse oude lambert - belend aan - een huijs ende erve;
Jan Adriaanse Hoekstraten - heeft - de Kinderen Hoekstraten;
den heer mr Wijnand van der Maas d'Avenrode - belend aan - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;
de Kinderen Hoekstraten - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 20410-04-1721:
kopie akte voor notaris Jacobus van Dorp tot Lisse
Elisabet Claas van Leeuwen tot Lisse wonagtig, wed
Pieter Lenardz van der Bijl (reeds overleden)
Sijmon Sijmonz Berkhout wonende tot Lisse
Bruijn Lenardz van der Bijl burgemeester van Hillegom
Lidia Bake wed
Jan van den Bos (reeds overleden)
Cornelis Vis (reeds overleden)
een huijs, erve ende tuijn int't dorp Hillegom op den hoek van de Molesteeg, aan den overledene opgedragen op den 7 meij 1710

Pieter Lenardz van der Bijl partner van Elisabet Claas van Leeuwen;
Jan Bruijnen kind van Bruijn Lenardz van der Bijl;
Cornelis Vis partner van de wed;
Jan van den Bos partner van Lidia Bake;
Elisabet Claas van Leeuwen - machtigt - Sijmon Sijmonz Berkhout (specialijk omme van wegen haar comparante op te dragen een huijs erve ende tuijn);
de wed - belast - een huijs, erve ende tuijn (en de kinderen Vis met een kustingbrief van agt hondert guldens);
Lidia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Lidia Bake - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Pieter Lenardz van der Bijl - verkoper van - een huijs, erve ende tuijn;
Bruijn Lenardz van der Bijl - koper van - een huijs, erve ende tuijn (mits dat den kooper ofte desselfs zoon de bakkers neringe in het verkogte sal mogen exerceren);
Cornelis Vis - heeft - de Kinderen Vis;
de Heereweg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Houttuijn - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Molesteeg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 22515-04-1721:
kopie akte voor notaris Jacobus van Dorp tot Lisse, de kinderen Brero hebben ondersogt, gelesen ende overwogen den staat des boedels van Catarina Cornelis Westerbeek, alsook den testamente tussen Engel Cornelis Brero ende Catarina Cornelis Westerbeek gepasseert op den 9 october 1686, de huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Adriaanz Akersloot ende Catarina Cornelis opgeregt op den 22 februarij 1696, ende de vertigtinge ofte vaderlijk bewijs verleden op den 27 februarij 1696, voorts Cornelis Adriaanz Akersloot te hebben voldaan van t gene hem uijt kragte van de voors huwelijkse voorwaarden toe kwam
Cornelis Engelse Brero wonende onder Noordwijkerhout in de Zillik
Joannis Engelse Brero wonende onder Noordwijkerhout in de Zillik
Cornelis Hubertsz Sgravenmade tot Hillegom woonagtig
Engel Cornelis Brero (reeds overleden)
Catarina Cornelis Westerbeek (reeds overleden)
den heer Cornelis Fanius heere van Kortenbos
Willem Joosten van Diest (reeds overleden)
een huis ende erve aan de geest kant int Westeijnde van Hillegom, opgedragen aan Reijer Reijerz

Cornelis Hubertsz Sgravenmade partner van Cornelia Engels Brero;
Cornelis Engelse Brero kind van Engel Cornelis Brero en Catarina Cornelis Westerbeek;
Joannis Engelse Brero kind van Engel Cornelis Brero en Catarina Cornelis Westerbeek;
Cornelia Engels Brero kind van Engel Cornelis Brero en Catarina Cornelis Westerbeek;
Cornelis Adriaanz Akersloot partner van Catarina Cornelis Westerbeek;
Cornelis Engelse Brero - is toebedeeld - een huis ende erve (samen de helft);
Joannis Engelse Brero - is toebedeeld - een huis ende erve (samen de helft);
Maria Jacobs van Nobele - eigenaar van - een huis ende erve (de wederhelft in lijftogt (lijftigt) beseten);
den heer Cornelis Fanius - belend aan - een huis ende erve;
den heer Cornelis Fanius - belend aan - een huis ende erve;
Willem Joosten van Diest - heeft - de Kinderen van Diest;
den Heereweg - belend aan - een huis ende erve;
de Kinderen van Diest - belend aan - een huis ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 23114-05-1721:
in publicque veijlinge verkogt door overnamne van de belasting mitsgaders het hooftgeld van dusent guldens
den heer mr Salomon van Egten raad ende burgemeester der stad Haarlem
Jannetje Pieters Hulst wed en boedelhoudster
Jan Cornelisse Robol (reeds overleden)
juffr Maria Freser wed
Joost van Vlaardingen (reeds overleden)
Catarina van der Meij wed
Cornelis Cornelisse Vis (reeds overleden)
Jan van Loon procureur
Maria Carolina Freser wonende in de stad Amsterdam
Jan Verburg (reeds overleden)
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal in desen dorpe, aan Jan Cornelise Roobol opgedragen op den 22 julij 1682
erf (omvang 6 roeden 3 voet)

Jan Cornelisse Robol partner van Jannetje Pieters Hulst;
Joost van Vlaardingen partner van juffr Maria Freser;
Cornelis Cornelisse Vis partner van Catarina van der Meij;
Jan Verburg partner van Maria Carolina Freser;
den heer mr Salomon van Egten - lasthebber van - Jannetje Pieters Hulst;
juffr Maria Freser - schuldig aan - den heer mr Salomon van Egten (tien hondert guldens in aparte akte dd 14 mei 1721, afgelost op den 13 februarij 1732);
Maria Carolina Freser - borg voor - juffr Maria Freser;
Catarina van der Meij - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Willem Janse Bierman - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Adriaan Florisse - heeft - de Erfgenamen;
Bruijn Lenardse van der Bijl - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Jan Aalbertse Pikkaart - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Eduardus Loiting - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (nomine uxoris, cum socus);
Doublet - heeft - Erfgenamen Doublet;
Jan van Loon - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met een rente van drie guldens vijftien stuijvers aangekomen van juffr Agata van Berkenrode);
den heer mr Salomon van Egten - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met een schuldbrief in capitaal dusent guldens van dato 17 julij 1684);
Jannetje Pieters Hulst - verkoper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
juffr Maria Freser - koper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Grietje Jans - heeft - de Erfgenamen;
Jan Willemse van der Linden - koper van - erf (voor desen);
Cornelis Janse van Brederode - verkoper van - erf (voor desen);
Bruijn Lenardse van der Bijl - belend aan - erf;
de Pastoorslaan - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Erfgenamen - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Erfgenamen Doublet - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met drie grooten s'jaars);
erf - deel van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Burengang - belend aan - erf;
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal - belend aan - erf;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 605-06-1721:
den hr mr Willem Boreel schepen der stad Amsterdam
den weledelen heere Lieven Geelvink heere van Castricum & raad en oud burgemeester der stad Amsterdam
een huijs ende erve (omvang 137 roeden; waarde 300 guldens) in t Oosteijnde van desen ambagte

den hr mr Willem Boreel partner van vrouwe Catarina Clara Geelvink;
vrouwe Catarina Clara Geelvink - verkoper van - een huijs ende erve (bij scheijdinge aanbedeeld);
den weledelen heere Lieven Geelvink - koper van - een huijs ende erve;
den hr mr Willem Boreel - belend aan - een huijs ende erve;
den hr mr Willem Boreel - belend aan - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;
de Oostender Vaart - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 1702-07-1721:
bij publique veijlinge verkogt
Anna Dirks s'Gravenmade wonende tot Sassenheim, laatst wed van
Laurens Pieterse Fits (reeds overleden)
Dirk Clase van s'Gravenmade (reeds overleden)
Maria Jacobs Rous (reeds overleden)
Jacob Cornelisse Rous (reeds overleden)
Claas Clase van Worcum onsen inwoner
den heer Cornelis Fannius heere van Kortenbos, in plaatse van sijn heer grootvader de raadsheer Fannius
een huijs, erve ende tuijn (omvang 1 morgen (ruim); waarde 700 guldens) aan de duijnsijde int Westeijnde in Hillegom, te voren groot 1 marge 200 roeden maar waren daar van 200 roeden op den 11 augustus 1660 door Dirk Clase bij reulinge tegens ander land op gedragen aan den raadsheer Cornelis Fannius

Laurens Pieterse Fits partner van Anna Dirks s'Gravenmade;
Dirk Clase van s'Gravenmade partner van Maria Jacobs Rous;
Anna Dirks s'Gravenmade kind van Dirk Clase van s'Gravenmade en Maria Jacobs Rous;
Maria Jacobs Rous kind van Jacob Cornelisse Rous;
Jan Janse van der Plas - voogd van - Anna Dirks s'Gravenmade (haar schoonsoon);
Anna Dirks s'Gravenmade - verkoper van - een huijs, erve ende tuijn (gekomen van Jacob Cornelisse Rous);
den heer Cornelis Fannius - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
den heer Cornelis Fannius - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
den heer Cornelis Fannius - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
Claas Clase van Worcum - koper van - een huijs, erve ende tuijn;
den Heereweg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 1702-07-1721:
Claas Clase van Worcum onsen inwoner
Claas Clase van s'Gravenmade (reeds overleden)
Guurtje Kors Langeveld (reeds overleden)
Cornelia Claas s'Gravenmade (reeds overleden)
Cornelis Gerritse Kroon mede onsen inwoner
den weledelen heere Jan Six heere van vromade, raad ende burgemeester der stad Amsterdam
den weled heere Willem Adriaan van der Stel heere in oud ende nieu Vosmaas
d heer mr Jan Groenhout tot Haarlem
den heer Cornelis Fannius heere van Kortenbos
twee stukken weij ofte hoijland (omvang 4 morgen 3 roeden) onderpand voor de schuld, aan de Elstbroekerlaan, opgedragen aan Maria ende Cornelia Claas s'Gravenmade op den 3 februarij 1705
de Outscamp een stuk weijland (omvang 2 morgen 200 roeden) onderpand voor de schuld, opgedragen aan Claas Claase van s'Gravenmade op den 25 aprilis 1694
een huijs, erve ende tuijn (omvang 1 morgen (ruim)) onderpand voor de schuld, heden opgedragen, aan de duijnsijde in t Westeijnde van t dorp

Claas Clase van Worcum partner van Maria Clase s'Gravenmade;
Claas Clase van s'Gravenmade partner van Guurtje Kors Langeveld;
Cornelia Claas s'Gravenmade kind van Claas Clase van s'Gravenmade;
Maria Clase s'Gravenmade kind van Claas Clase van s'Gravenmade en Guurtje Kors Langeveld;
Claas Clase van Worcum - schuldig aan - Cornelis Gerritse Kroon (agt hondert guldens, getransporteert aan de roomse armen op den 29 maart 1724, quitantie vertoont op den 10 maij 1742);
den weledelen heere Jan Six - belend aan - twee stukken weij ofte hoijland;
den weledelen heere Jan Six - belend aan - twee stukken weij ofte hoijland (met zijn Vaart);
agend Adriaan Bout - belend aan - twee stukken weij ofte hoijland;
den weledelen heere Jan Six - belend aan - de Outscamp een stuk weijland;
den weled heere Willem Adriaan van der Stel - belend aan - de Outscamp een stuk weijland;
d heer mr Jan Groenhout - belend aan - de Outscamp een stuk weijland;
den heer Cornelis Fannius - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
den heer Cornelis Fannius - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
den heer Cornelis Fannius - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Elstbroekerlaan - belend aan - twee stukken weij ofte hoijland;
de stad Haarlem - belend aan - de Outscamp een stuk weijland;
den Heereweg - belend aan - de Outscamp een stuk weijland;
den Heereweg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 1806-09-1721:
Gerrit Gerritse Roskam onsen inwoner
Mathijs Schink wonende tegenwoordig te Haarlem
den heer Wijnand van der Maas D Avenrode burgemeester der stad Haarlem
Gerrit Franse Ploegdijk wonende in s'Gravenhage
een huijs ende erve (waarde 600 guldens boven de belasting) aan de duijnsijde in desen dorpe met een gemeene gang
de smitterie en alle 't gene daar toe behoord, ook ijser en kolen. Tesamen getaxeerd op 228 gulden in aparte ake dd 6 september 1721

Mathijs Schink - schuldig aan - Gerrit Franse Ploegdijk (twee hondert guldens, afgelost 6 jan 1776, geroijeerd 9 julij 1779, in aparte akte dd 6 september 1721);
Gerrit Gerritse Roskam - verkoper van - een huijs ende erve (opgedragen op den 20 september 1719);
den heer Wijnand van der Maas D Avenrode - belend aan - een huijs ende erve;
Antonij Sijs - belend aan - een huijs ende erve;
Lambert Lamberts oude Lambert - belend aan - een huijs ende erve;
Jan Adriaanse Hoekstraten - heeft - de Kinderen Hoekstraten;
den heer Wijnand van der Maas D Avenrode - belend aan - een huijs ende erve;
Gerrit Franse Ploegdijk - belast - een huijs ende erve (met een hooftgeld van twee hondert guldens vermogens schuldbrief van dato 6 november 1720);
Mathijs Schink - koper van - een huijs ende erve;
Gerrit Gerritse Roskam - verkoper van - de smitterie;
Mathijs Schink - koper van - de smitterie;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;
de Kinderen Hoekstraten - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 2008-10-1721:
Dirkje Gerrits van der Laan oud omtrent vijf jaren
Elisabet Lenards Binkhorst (reeds overleden), overleden onder Overveen
Lenard Sachariasse Binkhorst (reeds overleden)
Maria Hendriks wed, onse inwoner, borg voor de schuld
Dirk Janse van der Laan (reeds overleden)
een huijs ende erve aan de duijnsijde in desen dorpe, onderpand voor de schuld

Dirkje Gerrits van der Laan kind van Gerrit Dirkse van der Laan en Elisabet Lenards Binkhorst;
Elisabet Lenards Binkhorst kind van Lenard Sachariasse Binkhorst en Jannetje Michiels;
Dirk Janse van der Laan partner van Maria Hendriks;
Adriaan Hoefnagel - voogd van - Dirkje Gerrits van der Laan;
Jan Hollebeek - voogd van - Dirkje Gerrits van der Laan;
Dirk Seestraten - voogd van - Dirkje Gerrits van der Laan;
Gerrit Dirkse van der Laan - schuldig aan - Dirkje Gerrits van der Laan (112 guldens, door Gerrit Dirkse uijt handen van de voogden ontvongen als grootmoederlijk goed, belovende t hooftgeld te sullen betalen als de minderjarige ten mondigen dage ofte eerder huwelijken state gekomen sal sijn, geroijeert den 13 dec 1741);
Maria Hendriks - eigenaar van - een huijs ende erve;
Jan Henrikse Hoekstraten - heeft - de Erfgenamen;
Willem Janse Molesteeg - belend aan - een huijs ende erve;
de Erfgenamen - belend aan - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;
des Gravelijkheijts Duijnen - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 2527-01-1722:
Cornelis Adriaanse Sprokkelenburg onsen inwooner, weduenaar eerst van Maria Jans Admiraal ende nu ook van Guurtje Jans Erffort
Maria Jans Admiraal (reeds overleden)
Guurtje Jans Erffort (reeds overleden)
Adriaan Cornelisse Sprokkenburg oud 24 jaren
een huijs erve ende boomgaard met het regt van bierstal, in het geestblok in desen dorpe, opgedragen op den derden maij 1714, onderpand voor de schuld

Cornelis Adriaanse Sprokkelenburg partner van Maria Jans Admiraal;
Adriaan Cornelisse Sprokkenburg kind van Cornelis Adriaanse Sprokkelenburg en Maria Jans Admiraal;
Cornelis Adriaanse Sprokkelenburg partner van Guurtje Jans Erffort;
Cornelis Adriaanse Sprokkelenburg - schuldig aan - Adriaan Cornelisse Sprokkenburg (vijf hondert guldens, geroijeert op den 31 augusti 1724);
Guurtje Jans Erffort - heeft - de Minderjarige Kinderen;
Cornelis Jacobse Kroon - belend aan - een huijs erve ende boomgaard;
Gerrit Gerritse Akersloot - belend aan - een huijs erve ende boomgaard;
Cornelis Jacobse Kroon - belend aan - een huijs erve ende boomgaard;
Jan Henrikse Molensteeg - belend aan - een huijs erve ende boomgaard;
de Hillegommerbeek - belend aan - een huijs erve ende boomgaard;
den Heereweg - belend aan - een huijs erve ende boomgaard;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 4727-05-1722:
Carolina Freser wed, wonende in de stad Amsterdam
Jan Vreburg (reeds overleden)
Maria Freser (reeds overleden), overleden in Hillegom in november 1721, wed
Joost van Vlaardingen (reeds overleden)
Arnoldus Bote wonende tegenwoordig tot Muijden
Jan van Loon tot Haarlem
den heer mr Salomon van Egten raad ende burgemeester der stad Haarlem
den heer Eduardus Loiting nomine uxoris, cum socus
Adriaan Florisse (reeds overleden)
Grietje Jans (reeds overleden)
Catarina van der Meij wed
Cornelis Cornelisse Vis (reeds overleden)
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (waarde 200 guldens boven de belasting) in desen dorpe
erf (omvang 6 roeden 3 voeten) voor desen bij Jan Willem van der Linde vant bovenstaande erf van den voorgaanden Eijgenaar Cornelis Janse van Brederode gekogt

Jan van Vlaardingen kind van Joost van Vlaardingen en Maria Freser;
Jan Vreburg partner van Carolina Freser;
Arnoldus Bote partner van Joanna Gerarda van Hemert;
Cornelis Cornelisse Vis partner van Catarina van der Meij;
Carolina Freser - heeft pleegkind - Jan van Vlaardingen;
Jan van Vlaardingen - verkoper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (aan Maria Freser opgedragen op den 14 maij 1721);
Jan van Loon - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (om drie guldens vijftien stuijvers s jaars, als t regt hebbende van juffr Agata van Berkenrode);
Doublet - heeft - Erfgenamen Doublet;
den heer mr Salomon van Egten - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met een custingsbrief in capitaal duijsent guldens);
Jan Albertse Pikkaart - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den heer Eduardus Loiting - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Adriaan Florisse - heeft - de Erfgenamen Florisse;
Grietje Jans - heeft - de Erfgenamen Florisse;
Bruijn Lenards van der Bijl - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Catarina van der Meij - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Willem Janse Bierman - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Bruijn Lenards van der Bijl - belend aan - erf;
Arnoldus Bote - koper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Erfgenamen Doublet - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met drie grooten s jaars);
de Pastoorslaan - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Erfgenamen Florisse - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Burengang - belend aan - erf;
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal - belend aan - erf;
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal - belend aan - erf;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 5403-06-1722:
bij publique veijlinge verkogt
Warbout Juriaanse Vreburg tot Lisse woonagtig
Anna Jans van Keulen wed, tot Sassenhem woonagtig
Antonis Juriaanse Vreburg (reeds overleden)
Cornelia Hubers Heemskerk wed, tot Lisse woonagtig
Henrik Janse Korsten (reeds overleden)
Wouter Jacobse Kroon onsen inwoner
de Minderjarige Kinderen (waarde 285 gulden)
een huijs ende erve aan de suijdwest sijde in desen dorpe

Antonis Juriaanse Vreburg partner van Anna Jans van Keulen;
Henrik Janse Korsten partner van Cornelia Hubers Heemskerk;
Antonis Juriaanse Vreburg - heeft - de Minderjarige Kinderen;
Warbout Juriaanse Vreburg - voogd van - de Minderjarige Kinderen;
Bruijn Juriaanse Vreburg - voogd van - de Minderjarige Kinderen;
Warbout Juriaanse Vreburg - verkoper van - een huijs ende erve (aan Warbout Vreburg, Antonis Vreburg en Henrik Korsten opgedragen op den 4 januarij 1719);
Anna Jans van Keulen - verkoper van - een huijs ende erve;
Cornelia Hubers Heemskerk - verkoper van - een huijs ende erve;
Wouter Jacobse Kroon - koper van - een huijs ende erve;
Pieter Cornelisse van Schagen - belend aan - een huijs ende erve;
Claas Sijmonse de Wit - belend aan - een huijs ende erve;
Jan Henrikse Molesteeg - belend aan - een huijs ende erve;
Joost Henrikse Snijder - huurder van - een huijs ende erve (tot meij 1723);
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 5320-11-1722:
Quirin Gerrits Berendregt wonende in de stad Haarlem, weduenaar
Sara Pieters Butendijk (reeds overleden), tevoren wed van Antonis Horselenberg
Antonis Janse Horselenberg (reeds overleden)
Pieter Antonise (reeds overleden)
Pieter Quirinse (reeds overleden)
Abraham Lambertse Rijkaard onsen inwoner
een huijs, erve ende boomgaard (waarde 800 guldens) in desen dorpe

Quirin Gerrits Berendregt partner van Sara Pieters Butendijk;
Pieter Antonise kind van Antonis Janse Horselenberg en Sara Pieters Butendijk;
Pieter Quirinse kind van Quirin Gerrits Berendregt en Sara Pieters Butendijk;
Abraham Lambertse Rijkaard - schuldig aan - Quirin Gerrits Berendregt (een losrente van twintig gulden s'jaars tot dat de hooftsomme van vijf hondert guldens is afgelost, in aparte akte dd 20-11-1722);
Quirin Gerrits Berendregt - verkoper van - een huijs, erve ende boomgaard (aan Antonis Horselenburg opgedragen op den 7 meij 1702);
Abraham Lambertse Rijkaard - koper van - een huijs, erve ende boomgaard;
Willem Janse Molesteeg - belend aan - een huijs, erve ende boomgaard;
Henrik Willems Versteeg - belend aan - een huijs, erve ende boomgaard;
Willem Henrikz van Leeuwen - belend aan - een huijs, erve ende boomgaard;
den Heere Weg - belend aan - een huijs, erve ende boomgaard;
des Gravelijkheijds Dunen - belend aan - een huijs, erve ende boomgaard;
haar ed Gr Mog Domaine Over Noord Holland - belast - een huijs, erve ende boomgaard (met een erfpagt van ses stuijvers s'jaars);

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 5725-11-1722:
tesamen verkocht voor 775 guldens, 375 guldens voor Adriaan Hoekstratenen 400 guldens voor Maria Hoekstraten
Adriaan Janse Hoekstraten onsen inwoner
Jan Tielemanse in Overveen woonagtig
Jan Adriaanse Hoekstraten (reeds overleden)
Adriaan Florisse (reeds overleden)
Grietje Jans (reeds overleden)
Floris Florisse (reeds overleden)
Jan Pieterse Langeveld mede onsen inwoner
Dirk Janz van der Laan (reeds overleden)
de heer mr Wijnand van der Maas d'Avenrode burgemr der stad Haarlem
het ene huijs ende erve met de boomgaard in desen dorpe, het erf breed drie roeden ende lang tien d halve roede aan de Pastoorslaan ende Heereweg, opgedragen aan Floris Florisse op den 8 junij 1627
het andere huijs ende erve (omvang 15 roeden a 16 roeden) met de boomgaard en met een oud huijs daarop in desen dorpe mede aan de Heereweg, opgedragen aan Adriaan Florisse op den 16 aprilis 1663

Jan Tielemanse partner van Maria Jans Hoekstraten;
Adriaan Janse Hoekstraten kind van Jan Adriaanse Hoekstraten;
Maria Jans Hoekstraten kind van Jan Adriaanse Hoekstraten;
Jan Adriaanse Hoekstraten kind van Adriaan Florisse en Grietje Jans;
Adriaan Florisse kind van Floris Florisse;
Arnoldus Bote partner van Joanna Gerarda van Hemert;
Dirk Janz van der Laan partner van de wed;
Arnoldus Bote - belend aan - het ene huijs ende erve;
Mathijs Schenk - belend aan - het andere huijs ende erve;
de wed - belend aan - het andere huijs ende erve;
Adriaan Janse Hoekstraten - verkoper van - het ene huijs ende erve;
Maria Jans Hoekstraten - verkoper van - het ene huijs ende erve;
Adriaan Janse Hoekstraten - verkoper van - het andere huijs ende erve;
Maria Jans Hoekstraten - verkoper van - het andere huijs ende erve;
Jan Pieterse Langeveld - koper van - het ene huijs ende erve;
Jan Pieterse Langeveld - koper van - het andere huijs ende erve;
Jan Aalbertsz Pikkaart - belend aan - het ene huijs ende erve;
de heer mr Wijnand van der Maas d'Avenrode - belend aan - het andere huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - het ene huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - het andere huijs ende erve;
de Pastoorslaan - belend aan - het ene huijs ende erve;
een Gemeen Voetpad - belend aan - het ene huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 6130-06-1723:
Henrik Willemse Versteeg onsen inwooner
Cornelis Bartholomeeusse van Immerseel wonende tot Lisse
een huijs ende erve in desen dorpe in de afgesande geest, onderpand voor de schuld

Henrik Willemse Versteeg - schuldig aan - Cornelis Bartholomeeusse van Immerseel (vijfhondert en vijftig gulden);
Abraham Lambertse Rijkaard - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Henrikse van Leeuwen - belend aan - een huijs ende erve;
Abraham Lambertse Rijkaard - belend aan - een huijs ende erve;
Henrik Willemse Versteeg - eigenaar van - een huijs ende erve;
Willem Henrikse van Leeuwen - belend aan - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 103