Genealogie project object weergeven

land (0,2285 ha)10-06-1657:
Maertgen Willems weduwe, woonende tot Antwerpen
Pieter Cornelis van Sijp (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
land (omvang 161 roeden 8 voeten; waarde 262 guldens 5 stuijvers) affgesneden door de nieuwe treckvaert van haer landt

Pieter Cornelis van Sijp partner van Maertgen Willems;
Isacq Joosten van Bouckhoulte - voogd van - Maertgen Willems;
d heer Koussebandt - belend aan - land;
d heer Koussebandt - belend aan - land;
Maertgen Willems - verkoper van - land;
d heer Johan Sicx - koper van - land;
Oudt Arckel - belend aan - land;
de vaert - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1915-03-1658:
d heer mr Adriaen Dorp woonende tot Haerlem
Maertgen Willems wed.
Pieter Cornelis Sijp (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsgterdam
lant (omvang 161 roeden 8 voeten; waarde 362 guldens 5 stuijvers)

Pieter Cornelis Sijp partner van Maertgen Willems;
d heer Johan Sicx - verkoper van - lant (gekocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
d heer mr Adriaen Dorp - koper van - lant;
Maertgen Willems - verkoper van - lant (verkocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
de heer Kousebant - belend aan - lant;
de heer Kousebant - belend aan - lant;
d Oudt Arckel - belend aan - lant;
de vaart - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 25