Genealogie project object weergeven

land 315 (4,6544 ha)00-00-1544:
Fijtgen weduwe
Florijs (reeds overleden)
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) haar huijs krocht

Florijs partner van Fijtgen;
Fijtgen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 2500-00-1564:
land 315 (omvang v morgen ii 1/2 hont)

Cornelis Jans - eigenaar van - land 315;
Nijcolaes Verlaen - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 2400-00-1568:
land 315 (omvang v morgen ii 1/2 hont)

Cornelis Jan Gijsbrechts - eigenaar van - land 315;
Sijmon Sijmons Verlaen - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 4800-00-1584:
land 315 (omvang v morgen ii 1/2 hont)

Pieter Claes van Hoorn - eigenaar van - land 315;
Jacob Wms - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 8500-00-1588:
land 315 (omvang v morgen ii 1/2 hont)

Pieter Claes - eigenaar van - land 315;
Maerten Aerijens - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1588 Afb. 10700-00-1592:
land 315 (omvang v morgen ii 1/2 hont)

Pieter Claes van Hoorn - eigenaar van - land 315;
Willem Dircx - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1592 Afb. 12800-00-1596:
Cornelis Jan Gijsbrechs (reeds overleden)
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Cornelis Jan Gijsbrechs - heeft - d erffgenaemen;
Jan Sijmons - gebruiker van - land 315;
d erffgenaemen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 16700-00-1600:
Corn Jan Gijsbrechs (reeds overleden)
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Jan Sijmons - gebruiker van - land 315;
Corn Jan Gijsbrechs - heeft - d erffgenaemen;
d erffgenaemen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb. 21200-00-1604:
Corn Jan Gijsbers (reeds overleden)
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Corn Jan Gijsbers - heeft - d erffgenaemen;
Jan Sijmons - gebruiker van - land 315;
d erffgenaemen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 24000-00-1608:
Cornelis Jan Ghijsbrechts (reeds overleden)
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Cornelis Jan Ghijsbrechts - heeft - d Erffgenaemen;
Jan Sijmons - gebruiker van - land 315;
d Erffgenaemen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1608 Afb. 7800-00-1616:
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) die ander vooschreven perseelen sijn bruijckers of Dirck Jans Langevelt, Cornelis Banckeris, aerij Maet en Allert Aerijenszoon

Heijndrick van Berckenroode - eigenaar van - land 315;
Dirck Jans - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 16700-00-1620:
Corn Jan Ghijsbrechtsz (reeds overleden)
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Corn Jan Ghijsbrechtsz - heeft - d Erffgenamen;
Adrijaen Jeroensz - gebruiker van - land 315;
d Erffgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 7600-00-1628:
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Henric van Berckerode - eigenaar van - land 315;
Willem Ruichaver - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 13400-00-1640:
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Willem van Berckerode - eigenaar van - land 315;
d heer Ruijchaver - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 7800-00-1644:
Berckerode (reeds overleden)
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Berckerode - heeft - Erffgen;
d heer Willem Ruijchaver - gebruiker van - land 315;
Erffgen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 16800-00-1652:
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Henrick van Berckenrode - eigenaar van - land 315;
Willem Jans - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6500-00-1656:
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Henrick van Berckenrode - eigenaar van - land 315;
Jan Arijens - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15400-00-1660:
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Henrick van Berckenrode - eigenaar van - land 315;
Corn Prs Glas - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8100-00-1664:
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

Henrick van Berckenrode - eigenaar van - land 315;
Corn Pieters Glas - gebruiker van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17400-00-1668:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8200-00-1672:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17700-00-1676:
d heer Nicolaes van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 315;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8200-00-1680:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

Nic van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8200-00-1684:
d heer Nic van Loon 1664
d heer Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

d heer Nic van Loon - eigenaar van - land 315;
d heer Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17700-00-1688:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8300-00-1692:
Nic van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gereekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

Nic van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18000-00-1696:
d heer Nicolaes van Loon 1664
Lieven van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen 1664

d heer Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieven van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8200-00-1704:
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

d hr Nicolaes van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13600-00-1712:
d heer Nicolaas van Loon 1664
Lieve van Loon 1664
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) no is gerekent onder de 15 morgen 2 hont van Jan van Heussen

d heer Nicolaas van Loon - eigenaar van - land 315;
Lieve van Loon - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8200-00-1720:
Lieve van Loon (reeds overleden)
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) ende gerekent onder de xv morgen ii hont van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8100-00-1724:
Lieven van Loon (reeds overleden)
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) ende gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17500-00-1728:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) ende gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 315;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 8100-00-1732:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 315;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17500-00-1736:
Lieve van Loon (reeds overleden)
den heere Lieve Geelvink voorn
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden) gerekent onder de 15 morgen 200 roeden van Jan van Heussen

Lieve van Loon - heeft - de Erfgenamen;
den heere Lieve Geelvink - bezitter van - land 315;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 8100-00-1740:
den heer Lieve Geelvinck als voren
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)

den heer Lieve Geelvinck - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 17500-00-1744:
den heer Lieve Geelvinck (reeds overleden), voorn
land 315 (omvang v morgen ii hont lxxx roeden)
Erfgenamen voorn

den heer Lieve Geelvinck - heeft - Erfgenamen;
Erfgenamen - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 8200-00-1748:
vrouwe Anna de Hale voorn
den heer Lieve Geelvink (reeds overleden)
land 315 (omvang vii morgen ii hont lxxx roeden) gerekent onder de xv morgen ii hont van Jan van Heussen

den heer Lieve Geelvink - partner van - vrouwe Anna de Hale;
vrouwe Anna de Hale - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 17700-00-1816:
land 315 (omvang 5 morgen 280 roeden)

Jan Hendrik Telkamp - eigenaar van - land 315;
Gerrit Telkamp - eigenaar van - land 315;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 175