Genealogie project object weergeven

de Hoekwei land 289a (1,6993 ha)

In de morgenboeken staat dit land na 1972 nog jarenlang op naam van Willem Duijndam
bevat land 289a (0,8494 ha)
deel van land 289 (2,2108 ha)
bevat land 289c (0,8494 ha)

30-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde - voogd van - Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl - belend aan - de Banneweij;
Trijntje Arijens - eigenaar van - landt;
Hans van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt - belend aan - landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel - belend aan - de Banneweij;
d heer Arijen Kies - belend aan - de Banneweij;
Pietertje Arijens - eigenaar van - de Banneweij;
Willem Arijens - eigenaar van - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Willem Arijens - eigenaar van - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema - belend aan - de Hoeckweij;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn - belend aan - de Banneweij;
de Erffgen - belend aan - landt;
de Weerlaen - belend aan - landt;
s dorps Houttuijn - belend aan - een huijs;
t Molensteechje - belend aan - een huijs;
Margriettelaen - belend aan - de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom - belend aan - Swaentjes Landt;
de Leeck - belend aan - Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7100-00-1668:
Willem Arijaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenburch 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden lxxx voet)

Willem Arijaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenburch - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7623-05-1670:
Jan Louwerisz houtcooper op de Oude Weteringe
Willem Adriaens van Duijndam timmerman alhier
Pieter Louwerisz houtcooper op de Oude Weteringe
een huijs & erff staende & gelegen in de dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck lant (omvang 2 morgen (omtrent)) gelegen in Hillegom, onderpad voor de schuld

Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Pieter Louwerisz (750 car guldens, geroyeert opten 5 meij 1672);
Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Jan Louwerisz;
Aelbert Barentsz - belend aan - een huijs & erff;
Aelbert Barentsz - belend aan - een huijs & erff;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck lant;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck lant;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een huijs & erff;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een stuck lant;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;
de Treckwech - belend aan - een stuck lant;
Margrietenlaen - belend aan - een stuck lant;
den Houttuijn - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21227-06-1670:
Willem Adriaens van Duijndam timmerman alhier
een nieu huijs & erff staende & gelegen inden ambachte van hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck hoijlandt (omvang 2 morgen (omtrent)) onderpand voor de schuld

Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Arent van der Bijl (900 car guldens, geroyeert opten vijfde meij 1672);
de heer van Out Alckema - belend aan - een nieu huijs & erff;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck hoijlandt;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck hoijlandt;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een nieu huijs & erff;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een stuck hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een stuck hoijlandt;
de Treckwech - belend aan - een stuck hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21600-00-1672:
Willem Arijaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenb 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Arijaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenb - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17005-05-1672:
Pietertje Adriaens Duijndam wed
Cornelis Joosten van Diest (reeds overleden)
een stuck weij landt (omvang 2 morgen (omtrent); waarde 1800 caroli guldens)

Cornelis Joosten van Diest partner van Pietertje Adriaens Duijndam;
Jacob Hendricxs Sprockenburch - belend aan - een stuck weij landt;
Jacob Hendricxs Sprockenburch - belend aan - een stuck weij landt;
Willem Adriaens van Duijndam - verkoper van - een stuck weij landt;
Pietertje Adriaens Duijndam - koper van - een stuck weij landt;
de dijck van de nieuwe Treckvaert - belend aan - een stuck weij landt;
Margrietenlaen - belend aan - een stuck weij landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23500-00-1676:
Willem Arijaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenburch 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Arijaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenburch - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7600-00-1680:
Willem Ariaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenb 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Ariaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenb - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7600-00-1684:
Willem Ariaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenburch 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Ariaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenburch - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17000-00-1688:
Willem Ariaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenburch 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Ariaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenburch - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7600-00-1692:
Willem Ariaens Duijndam bij erffenis 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Ariaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Meesz Aerdenburch - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17300-00-1696:
And Daniels voor de helft 9 junij 1694
Claes Claes voor de wederhelft 9 junij 1694
Pieter Barten 29 meij 1693
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

And Daniels - eigenaar van - land 289a;
Claes Claes - eigenaar van - land 289a;
Pieter Barten - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7500-00-1712:
Andries Daandelse voor de helft 9 junij 1694
Claas Claasse voor de wederhelft 9 junij 1694
Pr Barten 29 meij 1693
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Andries Daandelse - eigenaar van - land 289a;
Claas Claasse - eigenaar van - land 289a;
Pr Barten - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7500-00-1816:
land 289a (omvang 1 morgen 597 roeden 80 voet)

Caspar van Chaize - eigenaar van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 169