Genealogie project object weergeven

de Banneweij land 282a (2,3413 ha)


deel van de Banneweij land 282 (4,7736 ha)

00-00-1652:
Adriaen Maertens d'een helft
land 282a (omvang ii morgen iiii hont lxxxii roeden)

Louris Gerrits - gebruiker van - land 282a;
Adriaen Maertens - eigenaar van - land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5900-00-1656:
Adriaen Maertens d'een helft
land 282a (omvang ii morgen iiii hont lxxxii roeden)

Adriaen Maertens - eigenaar van - land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14600-00-1660:
Adriaen Maertens d'een helft
land 282a (omvang ii morgen iiii hont lxxxii roeden)

Adriaen Maertens - eigenaar van - land 282a;
Louris Gerrits - gebruiker van - land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7330-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde - voogd van - Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl - belend aan - de Banneweij;
Trijntje Arijens - eigenaar van - landt;
Hans van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt - belend aan - landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel - belend aan - de Banneweij;
d heer Arijen Kies - belend aan - de Banneweij;
Pietertje Arijens - eigenaar van - de Banneweij;
Willem Arijens - eigenaar van - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Willem Arijens - eigenaar van - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema - belend aan - de Hoeckweij;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn - belend aan - de Banneweij;
de Erffgen - belend aan - landt;
de Weerlaen - belend aan - landt;
s dorps Houttuijn - belend aan - een huijs;
t Molensteechje - belend aan - een huijs;
Margriettelaen - belend aan - de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom - belend aan - Swaentjes Landt;
de Leeck - belend aan - Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7100-00-1664:
Adriaen Maertensz d'een helft
land 282a (omvang ii morgen iiii hont lxxxii roeden)

Adriaen Maertensz - eigenaar van - land 282a;
Louris Gerrits - gebruiker van - land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16600-00-1668:
Jan Jans Buijck 1663
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jans Buijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7400-00-1672:
Jan Jans Buijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jans Buijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16800-00-1676:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Jan Jans Buijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jans Buijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7400-00-1680:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Jan Jans Beuijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jans Beuijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7400-00-1684:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Jan Jans Beuijck 1665
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jans Beuijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16800-00-1688:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - de Banneweij land 282a;
Jan Jansz Beuijck - gebruiker van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7400-00-1692:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erffenis
Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - Banneweij land 282a;
Jan Jansz Beuijck - gebruiker van - Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17110-03-1694:
voorts mutatus mutandus als t hooft inden voorgaende brieff (met daarin vermeld de erflaters en overige verkopers), vercocht ten huijse van Cornelisch Visch
de Banneweij een stuck hoij off weijlandt (omvang 2 morgen 4 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 935 guldens)

Andries Danielsz partner van Pieternelletie Cornelis van Diest;
Cornelis Gerritsz van Sgravemade - koper van - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;
Jan Jans Bierman - heeft - Erffgenamen;
den heer Jan Marcelis - belend aan - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;
Pieter Adriuchem van Dorp - belend aan - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;
Pieternelletie Cornelis van Diest - verkoper van - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt (en overige erfgenamen);
de Wildernis - belend aan - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;
de Duijn van de Graefflicheijt - belend aan - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;
Erffgenamen - belend aan - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3300-00-1696:
Corn Joosten van Diest de jonge bij erff
Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Corn Joosten van Diest de jonge - eigenaar van - Banneweij land 282a;
Jan Jans Beuijck - gebruiker van - Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7300-00-1712:
Jan Janse Buijck 1665
Banneweij land 282a (omvang ii morgen iiii hont l roeden)

Cor Jooste van Diest de jonge - eigenaar van - Banneweij land 282a;
Jan Janse Buijck - gebruiker van - Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7300-00-1720:
Banneweij land 282a (omvang ii morgen iv hont l roeden)

Cornelis Gerritse s'Gravenmade - eigenaar van - Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7300-00-1724:
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iv hont l roeden)

Cornelis Gerritse s'Gravenmade - eigenaar van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16700-00-1728:
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iv hont l roeden)

Cornelis Gerritse s'Gravenmade - eigenaar van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7300-00-1732:
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iv hont l roeden)

Maria Cornelis Sgravenmade - eigenaar van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16700-00-1736:
Maria Cornelis Sgravenmade (reeds overleden)
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iv hont l roeden)

Maria Cornelis Sgravenmade - heeft - Erve;
Erve - eigenaar van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7300-00-1740:
Maria Cornelis Sgravenmade (reeds overleden)
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iv hont l roeden)

Maria Cornelis Sgravenmade - heeft - Erven;
Erven - eigenaar van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 16700-00-1744:
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iv hont l roeden)

Claas Huijbertse van der Fits - eigenaar van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 7400-00-1748:
Willem van Dam voorn N:U:
de Banneweij land 282a (omvang ii morgen iv hont l roeden)

Willem van Dam - eigenaar van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 16900-00-1812:
de Banneweij land 282a (omvang 2 morgen 450 roeden)

Caspar van Chaize - eigenaar van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 7300-00-1816:
de Banneweij land 282a (omvang 2 morgen 450 roeden)

Caspar van Chaize - eigenaar van - de Banneweij land 282a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 167