Genealogie project object weergeven

Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha)00-00-1544:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Adriaen van Treslonghe - eigenaar van - land 276;
Baert Doenzoon - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 2200-00-1596:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Neelgen Pietersdr - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 16300-00-1600:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Neelgen Pietersdr - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb. 20700-00-1604:
Neelgen Pietersdr eigen iii morgen
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Neelgen Pietersdr - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 23700-00-1608:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Neeltgen Pietersdr - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1608 Afb. 6900-00-1616:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Neeltgen Pietersdochter - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 15700-00-1620:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Neeltgen Pietersdr - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 6800-00-1628:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Pieter Dircxs - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 12800-00-1640:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Pieter Dircxz - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 6900-00-1644:
Pieter Dircxz (reeds overleden)
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Pieter Dircxz - heeft - de Kinderen;
Jan Gerritsz - gebruiker van - land 276;
de Kinderen - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 15800-00-1652:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Jan Gerrits van Schravema - gebruiker van - land 276;
Maertge Pieters - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5700-00-1656:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertge Pieters - eigenaar van - land 276;
Jan Gerrits Schravema - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14400-00-1660:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertgen Pieters - eigenaar van - land 276;
Jan Gerrits Schravema - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7100-00-1664:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertgen Pieters - eigenaar van - land 276;
Jan Gerrits van Schravemade - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16400-00-1668:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertge Pieters Oudaen - eigenaar van - land 276;
Pr Dircxs Aerdenburgh - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7200-00-1672:
Pr Dircxs Aerdenb 1666
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertje Prs Oudaen - eigenaar van - land 276;
Pr Dircxs Aerdenb - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16729-01-1675:
Beatris Pieters wed, het land bij erffenis van haer vader door lotinge tusschen haer @ desselffe suster ten deelen gevallen
Jan Gerritsz van Sgravemade (reeds overleden)
Trompetters Laechte een stuck land (omvang 3 morgen (ruim); waarde 2500 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Jan Gerritsz van Sgravemade partner van Beatris Pieters;
Jan Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Pieter Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Gerrit Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Beatris Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
Maritge Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
joffvrou Magdalena Wouters - schuldig aan - Beatris Pieters (en aan de kinderen, in aparte akte dd 29-01-1675 (ongetekend, is contant betaald));
Beatris Pieters - verkoper van - Trompetters Laechte een stuck land (en overige erfgenamen);
joffvrou Magdalena Wouters - koper van - Trompetters Laechte een stuck land;
joffvrou Magdalena Wouters - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
d heer Josephus Kies - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Wildernis - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Treckvaert - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27200-00-1676:
den 19 junij 1675
Pr Gerrits van der Cluft 1675
Trompetters Laeghte land 276 (omvang iii morgen i hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laeghte land 276;
Pr Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laeghte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7200-00-1680:
Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pieter Gerrits van der Cluft 19 junij 1675
Trompetters Laegte land 276 (omvang iii morgen i hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laegte land 276;
Pieter Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laegte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7300-00-1684:
Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pieter Gerrits van der Cluft 19 junij 1675
Trompetters Laegte land 276 (omvang iii morgen i hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laegte land 276;
Pieter Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laegte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16700-00-1688:
Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pr Gerrits van der Cluft 19 junij 1675
Trompetters Laegte land 276 (omvang iii morgen i hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laegte land 276;
Pr Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laegte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7300-00-1692:
Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pr Gerrits van der Cluft 19 junij 1675
Trompetters Laegte land 276 (omvang iii morgen i hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laegte land 276;
Pr Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laegte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17000-00-1696:
juff Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pr Gerrits van der Cluft 19 junij 1675
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

juff Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;
Pr Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7200-00-1704:
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

juff Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13200-00-1712:
juff Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pr Gerritse van der Klugt 19 junij 1675
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

juff Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;
Pr Gerritse van der Klugt - gebruiker van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7200-00-1720:
den heere Guldewage voorn
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heere Guldewage - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7200-00-1724:
den heere Guldewage voorn
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heere Guldewage - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16600-00-1728:
den heere Guldewagen voorn
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7200-00-1732:
den heere Guldewagen voorn
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16600-00-1736:
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;
d heer Francois Arnoud Druijvesteijn - bezitter van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7200-00-1740:
den heere Guldewagen voorn
d heer Francois Arnoud Druijvesteijn als voren
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;
d heer Francois Arnoud Druijvesteijn - bezitter van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 16600-00-1744:
den heer Druijvesteijn voorn
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heer Druijvesteijn - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 7300-00-1748:
den heer Druijvesteijn voorn
Trompetters Laagte land 276 (omvang vii morgen i hont)

den heer Druijvesteijn - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 16800-00-1812:
Trompetters laagte land 276 (omvang 3 morgen 100 roeden)

H. W. Gerlings - eigenaar van - Trompetters laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 7200-00-1816:
Trompetters laagte land 276 (omvang 3 morgen 100 roeden)

H. W. Gerlings - eigenaar van - Trompetters laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 166