Genealogie project object weergeven

Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha)

Na 1670 staan Andries Ackersloot en Marckus van der Wal nog steeds als eigenaar in de morgenboeken. Andries is dan al overleden en zijn weduwe en Marcus van der Wal hebben hun aandeel verkocht aan Adriaan/Arij Ackersloot (zie ORA dd 7-11-1670)
deel van de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha)

00-00-1640:
land 264a (omvang ii morgen i hont xii roeden) de eene helfte

mr Jan de Wit - eigenaar van - land 264a;
Cornelis Lourisz - gebruiker van - land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 6600-00-1644:
land 264a (omvang ii morgen i hont xv roeden)

mr Jan de Wit - eigenaar van - land 264a;
Huijbert Lourisz - gebruiker van - land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 15500-00-1652:
land 264a (omvang ii morgen i hont xxv roeden)

mr Jan de Wit - eigenaar van - land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5500-00-1656:
mr Jan de With 1656
land 264a (omvang ii morgen i hont xxv roeden)

mr Jan de With - eigenaar van - land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14100-00-1660:
land 264a (omvang ii morgen i hont xxv roeden)

mr Jan de With - eigenaar van - land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6823-04-1663:
Marcus Marcusz van der Wal metselaer tot Haerlem
d heer mr Michiel de Witte woonende tot Amsterdam
d heer Andries van Ackersloot secretaris der stede Haerlem
land (omvang 13 hont 50 roeden; waarde 2000 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Andries van Ackersloot - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (2000 guldens in aparte acte dd 23 april 1663);
Adriaen Cornelis van Ackersloot - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (in aparte acte dd 23 april 1663);
Marcus Marcusz van der Wal - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (in aparte acte dd 23 april 1663);
d heer mr Michiel de Witte - verkoper van - land;
d heer Andries van Ackersloot - koper van - land;
Adriaen Cornelis van Ackersloot - koper van - land;
Marcus Marcusz van der Wal - koper van - land;
Dirck Wouters - belend aan - land;
d heer mr Adriaen van Dorp - belend aan - land;
Frans Barents Koussebant - belend aan - land;
den Beecklaen - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11100-00-1668:
Andries Ackersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Ackersloot bij coop 1663
Marckus Marckus bij coop 1663
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Marckus Marckus - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6907-11-1670:
d heer Andries Ackersloot (reeds overleden), secretars der stadt Haerlem
Marcus Marcus van der Walle mr metselaer woont tot Haerlem
Adriaen Cornelis Ackersloot buerman tot Hillegom
de heer mr Adriaen van Dorp (reeds overleden)
twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (omvang 2 morgen 1 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 5000 car guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Andries Ackersloot partner van joffvrou Dorothea Steijn;
Pieter Jansz Pol - voogd van - joffvrou Dorothea Steijn;
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - joffvrou Dorothea Steijn (5000 guldens in aparte akte dd 7 november 1670, geroyeert opten xvi maert 1681);
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Marcus Marcus van der Walle (in aparte akte dd 7 november 1670);
joffvrou Dorothea Steijn - verkoper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
d heer Andries Ackersloot - verkoper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
Dirck Wouters - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
de heer mr Adriaen van Dorp - heeft - Erffgen;
d heer Koussebndt - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - koper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
Erffgen - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
de Beecklaen - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21800-00-1672:
Arij Cornelis Ackersloot bij coop 1663
Marckus Marckus bij coop 1663
Andries Ackersloot bij coop 1663
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Marckus Marckus - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16400-00-1676:
Andries Ackersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Ackersloot bij coop 1663
Marckus Marckus bij coop 1663
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Marckus Marckus - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6900-00-1680:
Andries Akersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1663
Marcus Marcus bij coop 1663
Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Marcus Marcus - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6900-00-1684:
Andries Akersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1663
Marcus Marcus bij coop 1663
Arij Cornelis 1663
Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Marcus Marcus - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264a;
Andries Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16400-00-1688:
geen eigenaar ingevuld
Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7000-00-1692:
Andries Akersloot bij coop 1663
Arij Corn Akersloot bij coop 1663
Marcus Marcusz bij coop 1663
Vrouwe Veen land 264b (omvang ii morgen)

Andries Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264b;
Arij Corn Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264b;
Marcus Marcusz - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16700-00-1696:
Arij Corn Akersloot 1663
Marcus Marcus bij coop 1663
Vrouwe Veen land 264b (omvang ii morgen)

And Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264b;
Arij Corn Akersloot - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264b;
Marcus Marcus - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6900-00-1712:
Andries Akersloot bij coop 1667
Arij Cor Akersloot bij coop 1667
Marcus Marcus bij coop 1663
Arij Cor Akersloot 1663
land 264b (omvang ii morgen)

Andries Akersloot - eigenaar van - land 264b;
Arij Cor Akersloot - eigenaar van - land 264b;
Marcus Marcus - eigenaar van - land 264b;
Arij Cor Akersloot - gebruiker van - land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6900-00-1720:
Claas Adriaanse Akersloot voorn, cs
de Vrouwe Veen land 264b (omvang ii morgen)

Claas Adriaanse Akersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6900-00-1724:
Claas Akersloot voorn, cs
de Vrouwe Veen land 264b (omvang ii morgen)

Claas Akersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16300-00-1728:
Hendrik Bijvoet voorn

Hendrik Bijvoet - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6900-00-1732:
Hendrik Bijvoet voorn
de Vrouwe Veen land 264b (omvang ii morgen)

Hendrik Bijvoet - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16300-00-1736:
Hendrik Bijvoet voorn

Hendrik Bijvoet - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6900-00-1740:
Hendrik Bijvoet voorn
de Vrouwe Veen land 264b (omvang ii morgen)

Hendrik Bijvoet - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 16300-00-1744:
Hendrik Bijvoet voorn
de Vrouwe Veen land 264b (omvang ii morgen)

Hendrik Bijvoet - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 7000-00-1748:
Jan Soutman de eene helft
Hendrik Bijvoet (reeds overleden)
de Vrouweveen land 264b (omvang ii morgen)
de Kinderen de wederhelft

Jan Soutman - eigenaar van - de Vrouweveen land 264b;
Hendrik Bijvoet - heeft - de Kinderen;
de Kinderen - eigenaar van - de Vrouweveen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 16500-00-1812:
Vrouwen veen land 264a (omvang 2 morgen)

mr Herman Willem Gerlings - eigenaar van - Vrouwen veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 6900-00-1816:
Vrouwen veen land 264a (omvang 2 morgen)

mr Herman Willem Geerlings - eigenaar van - Vrouwen veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 163