Genealogie project object weergeven

Oud Arkel land 257 (8,4006 ha)00-00-1544:
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Willem van Berckenroede - eigenaar van - land 257;
Dirck Dircxs - gebruiker van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 2100-00-1596:
Katrijn van Berkenro (reeds overleden)
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Katrijn van Berkenro - heeft - de kinderen;
Andries Adriaens - gebruiker van - land 257;
de kinderen - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 16200-00-1600:
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Dirck Frans - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb. 20500-00-1604:
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Dirck Frans - eigenaar van - land 257;
Cornelis Claes - gebruiker van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 23600-00-1608:
Catrina van Berckenroode (reeds overleden)
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Catrina van Berckenroode - heeft - d Kinderen;
Andries Adriaens - gebruiker van - land 257;
d Kinderen - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1608 Afb. 6500-00-1616:
Catrijn van Berckenroode (reeds overleden)
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Catrijn van Berckenroode - heeft - de Kinderen;
Cornelis Claes - gebruiker van - land 257;
de Kinderen - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 15300-00-1620:
Catrijn van Berckenroode (reeds overleden)
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Catrijn van Berckenroode - heeft - de Kinderen;
de Kinderen - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 6400-00-1628:
Catrijn van Berckenrode (reeds overleden)
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Catrijn van Berckenrode - heeft - de Kinderen;
Corn Claes maertsz - gebruiker van - land 257;
de Kinderen - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 12500-00-1640:
Pieter van Dorp (reeds overleden)
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pieter van Dorp - heeft - de Kinderen;
Jan Pietersz - gebruiker van - land 257;
Aelbert Lenaertsz maertsz - gebruiker van - land 257;
de Kinderen - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 6500-00-1644:
Pieter van Dorp (reeds overleden)
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pieter van Dorp - heeft - de Kinderen;
Jan Pietersz - gebruiker van - land 257;
Engel Willemsz - gebruiker van - land 257;
de Kinderen - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 15300-00-1652:
Geen eigenaar ingevuld
Huich Engels gebruikt de helft
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Jan Pieters - gebruiker van - land 257;
Huich Engels - gebruiker van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5410-06-1657:
Maertgen Willems weduwe, woonende tot Antwerpen
Pieter Cornelis van Sijp (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
land (omvang 161 roeden 8 voeten; waarde 262 guldens 5 stuijvers) affgesneden door de nieuwe treckvaert van haer landt

Pieter Cornelis van Sijp partner van Maertgen Willems;
Isacq Joosten van Bouckhoulte - voogd van - Maertgen Willems;
d heer Koussebandt - belend aan - land;
d heer Koussebandt - belend aan - land;
Maertgen Willems - verkoper van - land;
d heer Johan Sicx - koper van - land;
Oudt Arckel - belend aan - land;
de vaert - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1915-03-1658:
d heer mr Adriaen Dorp woonende tot Haerlem
Maertgen Willems wed.
Pieter Cornelis Sijp (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsgterdam
lant (omvang 161 roeden 8 voeten; waarde 362 guldens 5 stuijvers)

Pieter Cornelis Sijp partner van Maertgen Willems;
d heer Johan Sicx - verkoper van - lant (gekocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
d heer mr Adriaen Dorp - koper van - lant;
Maertgen Willems - verkoper van - lant (verkocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
de heer Kousebant - belend aan - lant;
de heer Kousebant - belend aan - lant;
d Oudt Arckel - belend aan - lant;
de vaart - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2500-00-1660:
Jan Pieters de helft
Huijch Engels de helft
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Huijch Engels - gebruiker van - land 257;
Jan Pieters - gebruiker van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6700-00-1664:
Pieter van Dorp (reeds overleden)
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pieter van Dorp - heeft - kinderen;
Huijch Engelsz - gebruiker van - land 257;
kinderen - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16000-00-1668:
Pieter van Dorp (reeds overleden)
Corn Jacobs jongen Engel 1668
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pieter van Dorp - heeft - Kinderen;
Corn Jacobs jongen Engel - gebruiker van - land 257;
Kinderen - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6813-02-1668:
joffv Duijffje Backers wed tot Haerlem
Jan Boschaert (reeds overleden), zalr
twee stucken lant (omvang 10 hondt 67 roeden) onderpand voor de schuld

Jan Boschaert partner van joffv Duijffje Backers;
Cornelis Jacobs Croon - schuldig aan - joffv Duijffje Backers (500 guldens, geroyeert opten tweede junij 1691 door Pieter Cornelis van Schagen);
Gerrit Jacobs Croon - belend aan - twee stucken lant;
Trijntje Gerrits - heeft - de Erffgen;
de Wildernisse - belend aan - twee stucken lant;
de Erffgen - belend aan - twee stucken lant;
Out Arckel - belend aan - twee stucken lant;
de Wildernisse - belend aan - twee stucken lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18300-00-1672:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Cornelis Jacobs jongen Engel 1668
Out Arckel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Cornelis Jacobs jongen Engel - gebruiker van - Out Arckel land 257;
Kinderen - eigenaar van - Out Arckel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16200-00-1676:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Adriaen Cornelis Ackersloot 20 junij 1674
Out Arckel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Adriaen Cornelis Ackersloot - gebruiker van - Out Arckel land 257;
Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Kinderen - eigenaar van - Out Arckel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6800-00-1680:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Willem Willemsz Heemskerck 26 junij 1675
Out Arckel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Willem Willemsz Heemskerck - gebruiker van - Out Arckel land 257;
Kinderen - eigenaar van - Out Arckel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6800-00-1684:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Willem Willems Heemskerck 26 junij 1675
Oudt Arckel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Willem Willems Heemskerck - gebruiker van - Oudt Arckel land 257;
Kinderen - eigenaar van - Oudt Arckel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16200-00-1688:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Willem Willemsz Heemskerck 26 junij 1675
Out Arckel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Willem Willemsz Heemskerck - gebruiker van - Out Arckel land 257;
Kinderen - eigenaar van - Out Arckel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6800-00-1692:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Willem Willemsz Heemskerck 26 junij 1675
Oudt Arckel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Willem Willemsz Heemskerck - gebruiker van - Oudt Arckel land 257;
Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Kinderen - eigenaar van - Oudt Arckel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16500-00-1696:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Willem Willems Heemskerck 26 junij 1675
Out Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Willem Willems Heemskerck - gebruiker van - Out Arkel land 257;
Kinderen - eigenaar van - Out Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6700-00-1704:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Out Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Kinderen - eigenaar van - Out Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13000-00-1712:
Pieter van Dorp (reeds overleden)
Willem Willemse Heemskerck 26 junij 1675
Out Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pieter van Dorp - heeft - Kinderen;
Willem Willemse Heemskerck - gebruiker van - Out Arkel land 257;
Kinderen - eigenaar van - Out Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6700-00-1720:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Oud Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Hubertse s'Gravenmade - gebruiker van - Oud Arkel land 257;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6700-00-1724:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Oud Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Janse van de Voord - gebruiker van - Oud Arkel land 257;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16100-00-1728:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Oud Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse s'Gravenmade - gebruiker van - Oud Arkel land 257;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6700-00-1732:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - land 257;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16100-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Oud Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - Oud Arkel land 257;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6700-00-1740:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Oud Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - Oud Arkel land 257;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 16100-00-1744:
den heer Jan Bout voorn
Oud Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

den heer Jan Bout - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 6800-00-1748:
den heer Jan Bout voorn
Oud Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

den heer Jan Bout - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 16300-00-1812:
Oud Arkel land 257 (omvang 9 morgen 520 roeden) uit Oud Arkel

A. W. van der Staal - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 6700-00-1816:
Oud Arkel land 257 (omvang 9 morgen 520 roeden) uit Oud Arkel

A. W. van der Staal - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 161