Genealogie project object weergeven

Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha)


deel van land 256 (5,1709 ha)

00-00-1652:
Zeer waarschijnlijk gaat het hier om land nr 256a
land 255a (omvang xv hont)

Floris Louris Croon - eigenaar van - land 255a;
Henrick Mees - gebruiker van - land 255a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5300-00-1656:
land 256a (omvang xv hont)

Frans Barents Koussebant - eigenaar van - land 256a;
Henrick Meesse - gebruiker van - land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13919-05-1656:
Trijntje Michiels weduwe
Jeroen Jacobs voogd van de naegelaten weeskinderen van Floris Lauris Croon
Floris Lauris Croon (reeds overleden)
Pieter Cornelis van Sijp (reeds overleden)
een stuck weij ofte hoijlant (omvang 15 hont; waarde 1800 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegum

Floris Lauris Croon partner van Trijntje Michiels;
Pieter Cornelis van Sijp partner van wed;
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Trijntje Michiels (1800 guldens in aparte akt dd 19 mei 1656);
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Maerten Cornelis Croon (in aparte akt dd 19 mei 1656);
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Jeroen Jacobs (in aparte akt dd 19 mei 1656);
Jeroen Jacobs - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
Frans Barents Koussebant - koper van - een stuck weij ofte hoijlant;
wed - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
Dirck Frans - heeft - erfgenaemen;
mr Johan de With - heeft - erfgenaemen;
Trijntje Michiels - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
Maerten Cornelis Croon - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
erfgenaemen - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
erfgenaemen - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
de vaert - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1000-00-1664:
land 256a (omvang xv hont)

Hendrick Meesse - gebruiker van - land 256a;
Frans Barentsz Koussebant - eigenaar van - land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15900-00-1668:
Pieter Sijmons Bronsgeest 1664
Florislouwenlandt land 256a (omvang x hont xxxxii roeden lvi voet)

Frans Barents Koussebant - eigenaar van - Florislouwenlandt land 256a;
Pieter Sijmons Bronsgeest - gebruiker van - Florislouwenlandt land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6700-00-1672:
Pr Sijmons Bronsgeest 1664
Florislouwenlandt land 256a (omvang x hont xxxxii roeden lvi voet)

Pr Sijmons Bronsgeest - gebruiker van - Florislouwenlandt land 256a;
Frans Barents Koussebant - eigenaar van - Florislouwenlandt land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16200-00-1676:
Pr Sijmons Bronsgeest 1664
Florislouwenlandt land 256a (omvang x hont xxxxii roeden lvi voet)

Frans Barents Koussebant - eigenaar van - Florislouwenlandt land 256a;
Pr Sijmons Bronsgeest - gebruiker van - Florislouwenlandt land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6700-00-1680:
Pr Sijmons van Bronsgeest 1664
Floris Louwenlant land 256a (omvang x hont xxxxii roeden lvi voet)

Pr Sijmons van Bronsgeest - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256a;
Frans Barents Koussebant - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6700-00-1684:
Floris Louwenlant land 256a (omvang x hont xxxxii roeden lvi voet)

Frans Barents Koussebant - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16200-00-1688:
Floris Louwenlant land 256a (omvang x hont xxxxii roeden lvi voet)

Frans Barentsz Koussebant - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256a;
Pr Simonsz Bronsgeest - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6800-00-1692:
joff Johanna Koussebant 9 junij 1688
Floris Louwenlandt land 256a (omvang x hont xxxxii roeden lvi voet)

joff Johanna Koussebant - eigenaar van - Floris Louwenlandt land 256a;
Ariaentje Willeboortents - gebruiker van - Floris Louwenlandt land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16500-00-1696:
joff Johanna Kousebant 9 junij 1688
Floris Louwenland land 256a (omvang x hont xlii roeden lvi voet)

joff Johanna Kousebant - eigenaar van - Floris Louwenland land 256a;
Ariaantgen Willeboorts - gebruiker van - Floris Louwenland land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6700-00-1712:
juff Johanna Kousebant 9 junij 1688
Floris Louwenlant land 256a (omvang x hont xlii roeden lvi voet)

juff Johanna Kousebant - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256a;
Arijaantge Willeb - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6700-00-1720:
juff Joanna Kouseband tot Haarlem
Floris Louwenlant land 256a (omvang i morgen iv hont xlii roeden lvi voet)

juff Joanna Kouseband - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256a;
Dirk Adriaanse Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6700-00-1724:
juff Anna Kouseband tot Haarlem
Floris Louwenlant land 256a (omvang i morgen iv hont xlii roeden lvi voet)

juff Anna Kouseband - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256a;
Dirk Adriaanse Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16100-00-1728:
juffr Joanna Kouseband tot Haarlem
Dirk Adriaanse Akersloot (reeds overleden)
Floris Louwenlant land 256a (omvang i morgen iv hont xlii roeden lvi voet)

Dirk Adriaanse Akersloot partner van Cornelia Engels van Tol;
juffr Joanna Kouseband - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256a;
Cornelia Engels van Tol - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6700-00-1732:
Dirk Adriaanse Akersloot (reeds overleden)
juffr Joanna Kouseband tot Haarlem
Floris Louwen Land land 256a (omvang i morgen iv hont xlii roeden lvi voet)

Dirk Adriaanse Akersloot partner van Cornelia Engels van Tol;
juffr Joanna Kouseband - eigenaar van - Floris Louwen Land land 256a;
Cornelia Engels van Tol - gebruiker van - Floris Louwen Land land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16100-00-1736:
juffr Kouseband tot Haarlem
Floris Louwen Land land 256a (omvang i morgen iv hont xlii roeden lvi voet)

juffr Kouseband - eigenaar van - Floris Louwen Land land 256a;
Cornelis Janse van Tol - gebruiker van - Floris Louwen Land land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6700-00-1740:
juffr Kouseband tot Haarlem
Floris Louwen Land land 256a (omvang i morgen iv hont xlii roeden lvi voet)

juffr Kouseband - eigenaar van - Floris Louwen Land land 256a;
Cornelis Janse van Tol - gebruiker van - Floris Louwen Land land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 16100-00-1744:
juffr Kouseband (reeds overleden), tot Haarlem
Floris Louwen Land land 256a (omvang i morgen iv hont xlii roeden lvi voet)

juffr Kouseband - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Floris Louwen Land land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 6800-00-1748:
juffr Kouseband (reeds overleden), tot Haarlem
Floris Louwen Land land 256a (omvang i morgen iv hont xlii roeden lvi voet)

juffr Kouseband - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Floris Louwen Land land 256a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 163