Genealogie project object weergeven

land 250.9 (0,4115 ha)


deel van land 250 (13,9873 ha)

11-06-1664:
d heer mr Michiel de With advocaet woonende tot Amsterdam
Cornelis Jacobsz (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 290,5 roeden; waarde 338 guld 18 st 6 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Jacobsz partner van weduwe;
joffvrou Bosvelt - belend aan - een stuck lant;
weduwe - belend aan - een stuck lant;
Cornelis Reijersz van Moerkercken - verkoper van - een stuck lant;
d heer mr Michiel de With - koper van - een stuck lant;
de Treckwech - belend aan - een stuck lant;
de Wateringe - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14100-00-1668:
Michiel de With van Cornelis Reijers bij coop
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6500-00-1672:
Michiel de With van Cornelis Reijers bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16000-00-1676:
Michiel de With bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6500-00-1680:
Michiel de With bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6526-02-1682:
op den xix januarij 1682 tot Haerlem in een herberge van den Haen publijckelick onder meerder partijen leggende inden ambachte ofte jurisdictie van Noortwijckerhout in een massa vercocht
de heer en mr Michiel de Witte advocaet wonende tot Amsterdam
d heer mr Salomon van Echten oudt schepen tot Haerlem
een stuck weij ofte hoijlandt (omvang 340 roeden) leggende inden ambachte van Hillegom tusschen de treckwech van Haerlem op Leijden ende de Hoogeveensche ofte Schouwweteringe
t Oude Mannen Huijs tot Haerlem
een stuck lant (omvang 290 roeden) leggende twee campen noortwaerts van het voorsz stuck met het huijsken tegenwoordigh daer op staende
noch een stuck lant (omvang 1 morgen 2 hondt) leggende twee campen noortwaerts van het voorgaende

juff Buijtenwech - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlandt;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - een stuck weij ofte hoijlandt;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - een stuck lant;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - een stuck lant;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - noch een stuck lant;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - noch een stuck lant;
de heer Nicolaes Tierck - belend aan - een stuck lant;
Geertje Meessen - belend aan - een stuck lant;
d heer Cousebant - belend aan - noch een stuck lant;
van Deijl - belend aan - noch een stuck lant;
t Oude Mannen Huijs - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - noch een stuck lant;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - noch een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8700-00-1684:
Michiel de With bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16000-00-1688:
Michiel de With bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6600-00-1692:
Michiel de With bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16300-00-1696:
Michiel de With bij koop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6500-00-1712:
Michiel de Wit bij koop 1664
Schout Roelenlant land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de Wit - eigenaar van - Schout Roelenlant land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6500-00-1720:
Schout Roelenant land 250j (omvang ii hont xc roeden)

Salomon van Egten - eigenaar van - Schout Roelenant land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6500-00-1724:
den heere van Egten voorn
land 250j (omvang ii hont xc roeden)

den heere van Egten - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15900-00-1728:
den heere van Egten voorn
land 250j (omvang ii hont xc roeden)

den heere van Egten - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6500-00-1732:
den heere van Egten voorn
land 250j (omvang ii hont xc roeden)

den heere van Egten - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 15900-00-1736:
den heere van Egten voorn
land 250j (omvang ii hont xc roeden)

den heere van Egten - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6500-00-1740:
den heere van Egten voorn
land 250j (omvang ii hont xc roeden)

den heere van Egten - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 15900-00-1744:
den heer van Egten voornoemd
land 250j (omvang ii hont xc roeden)

den heer van Egten - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 6600-00-1748:
den heer van Egten voorn
land 250j (omvang ii hont xc roeden)

den heer van Egten - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 161