Genealogie project object weergeven

land 112 (0,9578 ha)00-00-1544:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Sijmon Gherijtszoon - gebruiker van - land 112;
die Kerck - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 900-00-1564:
land 112 (omvang vi 1/2 hont)

Claes Dircx - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 900-00-1568:
land 112 (omvang vi 1/2 hont)

Claes Dircx - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 3500-00-1584:
land 112 (omvang vi 1/2 hont)

Dames Jacobs - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 7100-00-1588:
land 112 (omvang vi 1/2 hont)

Dames Jacobs - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1588 Afb. 9600-00-1592:
land 112 (omvang vi 1/2 hont)

Dames Jacobs - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1592 Afb. 11600-00-1596:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Dames Jacobszoon - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 14400-00-1600:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Dammes Jacobs - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb. 18600-00-1604:
land 112 (omvang vi hont lxxvi roeden)

Dammes Jacobs - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 22600-00-1608:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Dammes Jacobs - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1608 Afb. 2900-00-1616:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Dammes Jacobs - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 11800-00-1620:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Dammas Jacobsz - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 3000-00-1628:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Damas Jacobsz - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 10400-00-1640:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Dammas Jacobsz - eigenaar van - land 112;
Jan Dammasz - gebruiker van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 2900-00-1644:
Dammas Jacobsz (reeds overleden)
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Dammas Jacobsz - heeft - Erfgen;
Jan Dammasz - gebruiker van - land 112;
Erfgen - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 11600-00-1652:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Jacob Dammas - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 2400-00-1656:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Sijmen Jan Damis - eigenaar van - land 112;
Jacob Damis - gebruiker van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10300-00-1660:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Sijmon Jan Dammisz - eigenaar van - land 112;
Jacob Dammis - gebruiker van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3006-06-1663:
Sijmon Jans Langevelt woonende te Schoten
een stuck lant (omvang 7 hondt (omtrent); waarde 650 guldens)
de Kerk tot Hillegom

Johan van der Burch - belend aan - een stuck lant;
Jan Vogel - heeft - d Erffgen;
Sijmon Jans Langevelt - verkoper van - een stuck lant;
Cornelis Reijersz van Moerkercken - koper van - een stuck lant;
den secretaris Steijn - belend aan - een stuck lant;
de Weerlaen - belend aan - een stuck lant;
de Kerk - belast - een stuck lant;
d Erffgen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11900-00-1664:
1656
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Sijmon Jan Dammisz - eigenaar van - land 112;
Jacob Dammisz - gebruiker van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12300-00-1668:
acte den 21e februarij 1664
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Corn Reijers Moerkercken - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3000-00-1672:
acte den 21e februarij 1664
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Cornelis Reijers Moerkercken - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12525-02-1672:
Stijntje Maartens wed
Cornelis Reijers Moerkercken (reeds overleden), overleden tot Hillegom
weij landt (omvang 7 hondt (omtrent); waarde 625 carolij guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Reijers Moerkercken partner van Stijntje Maartens;
Dirck Huijgens partner van Willempje Cornelis;
Claes Dircxs van Schravemade partner van Brechje Cornelis;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Stijntje Maartens - zus van - Cornelis Maartens;
Stijntje Maartens - zus van - Henderick Maartens;
Cornelis Maartens - broer van - Henderick Maartens;
Stijntje Maartens - verkoper van - weij landt (en overige erfgenamen);
de heer Steijn - belend aan - weij landt;
mevrou Bas - belend aan - weij landt;
Johan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Maerten Willems van Schravemade - koper van - weij landt;
de Erffgenamen - belend aan - weij landt;
de Weerlaan - belend aan - weij landt;
de Kerck van Hillegom - belast - weij landt (met een erffpacht van 4 gulde sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23100-00-1676:
Maerten Willems Schravema 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willems Schravema - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3000-00-1680:
Maerten Willems Schrama 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willems Schrama - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3000-00-1684:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willems van Sgravemade - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 12500-00-1688:
Maerten Willems van Sgravema 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willems van Sgravema - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3100-00-1692:
Maerten Willemsz van Schravemade 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willemsz van Schravemade - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 12800-00-1696:
Maerten Willems Schravema 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willems Schravema - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3000-00-1704:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maarte Willemse Sgrama - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 11000-00-1712:
Maarte Willemse Sgrama 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maarte Willemse Sgrama - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3000-00-1720:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Pieter Sijmonz Bourgoigne - eigenaar van - land 112;
Sijmon Pieterz Bourgoingen - gebruiker van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 3000-00-1724:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Pieter Sijmonse Bourgoigne - eigenaar van - land 112;
Sijmon Pieterse Bourgoinge - gebruiker van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 12400-00-1728:
d heer mr Nicolaas van Loenen bij opdragt
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

d heer mr Nicolaas van Loenen - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 3000-00-1732:
d heer mr Nicolaas van Loenen bij opdragt
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

d heer mr Nicolaas van Loenen - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 12400-00-1736:
d heer mr Nicolaas van Loenen bij opdragt
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

d heer mr Nicolaas van Loenen - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 3000-00-1740:
d heer mr Nicolaas van Loenen bij opdragt
land 112 (omvang vi hont lxx roeden)

d heer mr Nicolaas van Loenen - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 12400-00-1744:
d heer mr Nicolaas van Loenen bij opdragt
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

d heer mr Nicolaas van Loenen - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 3100-00-1748:
d heer mr Nicolaas van Loenen bij opdragt
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

d heer mr Nicolaas van Loenen - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 12600-00-1812:
land 112 (omvang 1 morgen 75 roeden)

G. A. van den Ende - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 3000-00-1816:
land 112 (omvang 1 morgen 75 roeden)

G. A. van den Ende - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 124