Genealogie project object weergeven

de Bijl land 90 (2,5613 ha)

dit is vermindert met 5 hont 4 roeden @ gebracht op no 88 @ op no 89 gebracht 70 roeden
bevat de Bijl land 90a (0,7591 ha)
bevat de Bijl land 90b (0,9734 ha)

00-00-1544:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Jorijs van Treslonghe - eigenaar van - land 90;
Sijmon Gherijtszoon - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 800-00-1592:
land 90 (omvang iii morgen)

Dirck Verlaen - eigenaar van - land 90;
Dirck Huijcgens - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1592 Afb. 11500-00-1596:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Dirck Verlaen - eigenaar van - land 90;
Dirck Huijcgens - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 14200-00-1600:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Dirck Verlaen - eigenaar van - land 90;
Dirck Huijcgens - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb. 18400-00-1604:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Dirck Verlaen - eigenaar van - land 90;
Dirck Huijcgens - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 22500-00-1608:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden) daer de moolen op staet

Dirck Verlaen - eigenaar van - land 90;
Dirck Huijgens - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1608 Afb. 2500-00-1616:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden) daer die moolen op staet

Dirck Verlaen - eigenaar van - land 90;
Aerijen Jeroenszoon - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 11300-00-1620:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden) daer die moolen op staet

Dirck Verlaen - eigenaar van - land 90;
Dirck Huijgens - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 2500-00-1628:
land 90 (omvang ii morgen vc roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 90;
Cornelis Jansz Jong - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 10100-00-1640:
land 90 (omvang ii morgen vc roeden)

sr Hans van Loon - eigenaar van - land 90;
jonge Adriaen Crijnensz - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 2400-00-1644:
land 90 (omvang ii morgen vc roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 90;
jonge Adriaen Crijnen - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 11100-00-1652:
land 90 (omvang iii morgen)

Hans van Loo - eigenaar van - land 90;
Adriaen Crijnens - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 2000-00-1656:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Hans van Loon - eigenaar van - land 90;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9900-00-1660:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Hans van Loo - eigenaar van - land 90;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2500-00-1664:
geen eigenaar ingevuld
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Adriaen Crijne - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11800-00-1668:
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Jan Arijens Langevelt - eigenaar van - land 90;
Adriaen Crijne - gebruiker van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2500-00-1672:
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Jan Arijens Langevelt - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12000-00-1676:
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Jan Arijens Langevelt - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2501-08-1677:
Sijmetje Cornelis Ackersloot (reeds overleden)
Aechken Jans nadochter
Meinxke Pieters Huijsman (reeds overleden)
Jan Adriaens Langevelt (reeds overleden)
mevrouw Margarieta Bas wed
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
een stuck weijlandt (waarde 645 guldens) de gerechten helft, gelegen in den ambachte van Hillegom

Corstiaen IJsbrantsz van der Drift partner van Leentje Janse Langevelt;
Gerrit Jansz Schravemade partner van Sijmetje Cornelis Ackersloot;
Sijmetje Cornelis Ackersloot kind van Trijntje Jans Langevelt;
Aechken Jans kind van Jan Adriaens Langevelt en Meinxke Pieters Huijsman;
Adriaen Jans Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
Sijmon Jans Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
Leentje Janse Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
Jan Jansz kind van Jan Adriaens Langevelt;
Trijntje Jans Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
d heer Willem van Loon partner van mevrouw Margarieta Bas;
Corstiaen IJsbrantsz van der Drift - heeft in procuratie - Jan Jansz;
mevrouw Margarieta Bas - koper van - een stuck weijlandt;
Adriaen Jans Langevelt - verkoper van - een stuck weijlandt (en overige erven);
Trijntje Adriaens - heeft - de Erffgenamen;
mevrouw Margarieta Bas - belend aan - een stuck weijlandt;
mevrouw Margarieta Bas - belend aan - een stuck weijlandt;
mevrouw Margarieta Bas - belend aan - een stuck weijlandt;
de Erffgenamen - belend aan - een stuck weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1501-08-1677:
kopie akte uit Schagen
Jan Jans Langevelt gerechtsbode binnen Schagen
Cors IJsbrantsz van der Drift woonende in den banne van Hillegom

Jan Jans Langevelt - maakt machtig - Cors IJsbrantsz van der Drift (zwagers);
Jan Jans Langevelt - verkoper van - de Bijl stuckje landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1600-00-1680:
den 23 junij 1677
Willem van Loon (reeds overleden)
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Erffgen - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2500-00-1684:
geen eigenaar ingevuld
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 12000-00-1688:
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Willem van Loon - eigenaar van - de Bijl land 90;
Jan Arijens Langevelt - gebruiker van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2600-00-1692:
Willem van Loon 14 junij 1690
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Willem van Loon - eigenaar van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 12200-00-1696:
Willem van Loon 14 junij 1690
land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Willem van Loon - eigenaar van - land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2500-00-1704:
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Willem van Loon - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10800-00-1712:
Willem van Loon 14 junij 1690
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Willem van Loon - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2500-00-1720:
gebragt op no 88 en op no 89
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 2500-00-1724:
gebragt op no 88 en op no 89
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11900-00-1728:
den heer Lieve Geelvink den voorn heer van Castricum
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

den heer Lieve Geelvink - eigenaar van - de Bijl land 90;
d heer Ellard Graafland - eigenaar van - de Bijl land 90;
Nicolaas de Mond - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 2500-00-1732:
den heer heer van Castricum voorn
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

den heer - eigenaar van - de Bijl land 90;
d heer mr Ellard Graafland - eigenaar van - de Bijl land 90;
Nicolaas de Mond - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 11900-00-1736:
den heer van Castricum voorn
Nicolaas de Mond (reeds overleden)
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

den heer - eigenaar van - de Bijl land 90;
d heer mr Ellard Graafland - eigenaar van - de Bijl land 90;
Nicolaas de Mond - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 2500-00-1740:
den heer van Castricum voorn
Nicolaas de Mond (reeds overleden)
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

den heer - eigenaar van - de Bijl land 90;
d heer mr Ellard Graafland - eigenaar van - de Bijl land 90;
Nicolaas de Mond - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 11900-00-1744:
Lieve Geelvinck (reeds overleden)
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)
de Erfgenamen utsupra

Lieve Geelvinck - heeft - de Erfgenamen;
d heer mr Ellard Graafland - eigenaar van - de Bijl land 90;
Dirk Werenbol - eigenaar van - de Bijl land 90;
Gijsbert van Veulupe - eigenaar van - de Bijl land 90;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 2600-00-1748:
den heer mr Jan Six voorn, heere van Hillegom ende Vromade
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

den heer mr Jan Six - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 121