Genealogie project object weergeven

land 89 (1,8106 ha)

dit vergroot uijt no 90 met lxx roeden

00-00-1544:
land 89 (omvang ii morgen vi roeden) aen die weerlaen

Dirck Arijszoon - heeft - kinderen;
kinderen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 800-00-1596:
Pieter Pijns (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Pieter Pijns - heeft - de kinderen;
de kinderen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 14200-00-1600:
Pieter Pijns (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Pieter Pijns - heeft - die kinderen;
Cornelis - gebruiker van - land 89;
Pieter Cornelis - gebruiker van - land 89;
die kinderen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb. 18400-00-1604:
Pieter Pijns (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Pieter Pijns - heeft - die kinderen;
Pieter Cornelis - gebruiker van - land 89;
Jan - gebruiker van - land 89;
die kinderen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 22500-00-1608:
dese drie voorgaende perceelen coomen t saeme d'erffgenamen van Pieter Pijns
Pieter Pijns (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Pieter Cornelis - gebruiker van - land 89;
Nanninck Cornelis - gebruiker van - land 89;
Pieter Pijns - heeft - d Erfgenamen;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1608 Afb. 2500-00-1616:
dese drie perceelen voorgaende coomen t saeme d'erfgenaemen van Pieter Pijnssen
Pieter Pijns (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Pieter Pijns - heeft - Erven;
Pieter Cornelis - gebruiker van - land 89;
Erven - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 11300-00-1620:
Pinxen als vooren
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Pinxen - eigenaar van - land 89;
Pieter Cornelis Huijsman - gebruiker van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 2500-00-1628:
Sijmon Cornelisz Schoten uijt dit en de vorengaen ptijen viii hont
Pijnssen (reeds overleden)
Maerten Cornelisz Croon iii morgen i 1/2 hont
Jacob Claesz iii morgen
Gerrit Lourisz de reste
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)
Erfgen de reste

Sijmon Cornelisz Schoten - eigenaar van - land 89;
Pijnssen - heeft - Erfgen;
Maerten Cornelisz Croon - gebruiker van - land 89;
Jacob Claesz - gebruiker van - land 89;
Gerrit Lourisz - gebruiker van - land 89;
Erfgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 10100-00-1640:
pagina ontbreekt in bron
land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb.00-00-1652:
Pijnssens (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Pijnssens - heeft - erfgen;
Gerrit Louris - gebruiker van - land 89;
erfgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 1900-00-1656:
Pijnssens (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Pijnssens - heeft - de erffgen;
Gerrit Lauris - gebruiker van - land 89;
de erffgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9900-00-1660:
Pijnssens (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Pijnssens - heeft - erffgen;
Gerrit Lauris - gebruiker van - land 89;
erffgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2500-00-1664:
1656
Pinssens (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Pinssens - heeft - erffgen;
Gerrit Louris - gebruiker van - land 89;
erffgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11800-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Jacob Louris Langevelt - gebruiker van - land 89;
Erffgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2500-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Jacob Louris Langevelt - gebruiker van - land 89;
Erffgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12000-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Jacob Louris Langevelt - gebruiker van - land 89;
Erffgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2500-00-1680:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris den 14 junij 1670
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgenamen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 89;
Erffgenamen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2500-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Erffgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 12000-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgenamen;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 89;
Erffgenamen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2600-00-1692:
d heer Willem van Loon 14 junij 1690
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

d heer Willem van Loon - eigenaar van - land 89;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 12200-00-1696:
d heer Willem van Loon 14 junij 1690
Jan Corn van Haestregt 13 junij 1685
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

d heer Willem van Loon - eigenaar van - land 89;
Jan Corn van Haestregt - gebruiker van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2500-00-1704:
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

d hr Willem van Loon - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10800-00-1712:
de hr Willem van Loon 14 junij 1690
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

de hr Willem van Loon - eigenaar van - land 89;
Jan van Haastregt - gebruiker van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2500-00-1720:
den heer Lieve Geelvink voorn, heer van Castricum
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

den heer Lieve Geelvink - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 2500-00-1724:
den heer Lieve Geelvink den voorn heer van Castricum
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

den heer Lieve Geelvink - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11900-00-1728:
den heer Lieve Geelvink den voorn heer van Castricum
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

den heer Lieve Geelvink - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 2500-00-1732:
den heer heer van Castricum voorn
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

den heer - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 11900-00-1736:
den heer van Castricum voorn
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

den heer - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 2500-00-1740:
den heer van Castricum voorn
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

den heer - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 11900-00-1744:
Lieve Geelvinck (reeds overleden), den heer Castricum
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)
de Erfgenamen voornoemd

Lieve Geelvinck - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 2600-00-1748:
den heer Dirk Trip (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)
de Erfgenamen voorn

den heer Dirk Trip - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 12100-00-1812:
land 89 (omvang 2 morgen 76 roeden)

mr Jan Six - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 2500-00-1816:
land 89 (omvang 2 morgen 76 roeden)

mr Jan Six - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 119