Genealogie project object weergeven

t Rottenest land 78 (2,8721 ha)00-00-1544:
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden) aen die meer

Dirck Damaszoon - eigenaar van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 700-00-1564:
Brecht Stans tot Amsterdam
land 78 (omvang iii morgen ii hont)

Brecht Stans - eigenaar van - land 78;
Jacob Pieters - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 700-00-1568:
Brecht Standts tot Amsterdam
land 78 (omvang iii morgen ii hont)

Brecht Standts - eigenaar van - land 78;
Jacob Pieters - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 3300-00-1584:
land 78 (omvang iii morgen ii hont)

Brecht Standts - eigenaar van - land 78;
Pieter Folckers - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 6900-00-1588:
land 78 (omvang iii morgen ii hont)

Brecht Stans - eigenaar van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1588 Afb. 9400-00-1592:
land 78 (omvang iii morgen ii 1/2 hont)

mr Gijsbert - eigenaar van - land 78;
Sijmon Gerrijts - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1592 Afb. 11400-00-1596:
mr Gijsbert tot Amsterdam
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

mr Gijsbert - eigenaar van - land 78;
Sijmon Gerrijts - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 14000-00-1600:
mr Gijsbrecht tot Amsterdam
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

mr Gijsbrecht - eigenaar van - land 78;
Sijmon Gerrijts Schravema - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb.00-00-1604:
mr Gijsbert tot Amsterdam
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

mr Gijsbert - eigenaar van - land 78;
Sijmon Gerrijts - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 22400-00-1608:
meester Ghijsbrecht tot Amsterdam
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

meester Ghijsbrecht - eigenaar van - land 78;
Sijmon Gerrijts Schravenma - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1608 Afb. 2200-00-1616:
meester Ghijsbert van Amsterdam
Sijmon Gerrijts (reeds overleden)
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

meester Ghijsbert - eigenaar van - land 78;
Sijmon Gerrijts - heeft - Erven;
Erven - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 11000-00-1620:
mr Gijsbert tot Amsterdam
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

mr Gijsbert - eigenaar van - land 78;
Sijmon Gerritsz van Sgravemade - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 2200-00-1628:
Dirck van der Nath (reeds overleden)
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Dirck van der Nath - heeft - d Erfgen;
Corn Willemsz - gebruiker van - land 78;
d Erfgen - eigenaar van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 9900-00-1640:
Dirck van der Nath (reeds overleden)
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Dirck van der Nath - heeft - d Erfgenamen;
Willem Cornelisz - gebruiker van - land 78;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 2200-00-1644:
Dirck van der Nath (reeds overleden)
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Dirck van der Nath - heeft - d Erffgenamen;
Willem Cornsz - gebruiker van - land 78;
d Erffgenamen - eigenaar van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 10800-00-1652:
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

joncheer van der Nath - eigenaar van - land 78;
Willem Cornelis - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 1700-00-1656:
land 78 (omvang III morgen ii hont xxiiii roeden)

Jan Arijens Hits - gebruiker van - land 78;
jonchr van der Nath - eigenaar van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9600-00-1660:
land 78 (omvang III morgen ii hont xxiiii roeden)

jonchr van der Nath - eigenaar van - land 78;
Pieter Jacobs - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2217-11-1661:
sijnde deze partijen te samen groot omtrent ses morgen vermits de affsleet van de Meer nu soo groot en cleijn als deselven aldaer tusschen sijn lendens sijn gelegd vercofft tesamen voor 2500 gulden
Barthel van Hove bailliu en rentm. van huise tot Heemstede
Claes van Campen rentmr
wel ed. heere Adriaen Pauw ridderheere van Bennebroeck, raedt ordinaris inde hove van Hollandt
Ruichaver (reeds overleden)
Sijmon Jans (reeds overleden)
de heer Bicker (reeds overleden)
d heer de Bie (reeds overleden)
weij oft hoijlandt 2 gelegen in de oostenderpolder
t Rottenest weij oft hoijlandt 3 gelegen in de oostenderpolder mette stad Haerlem gemeen
weij oft hoijlandt 1 gelegen aende Oostenderlaen tegen de meer aen

Sijmon Jans partner van wed;
d heer de Bie partner van wed;
Claes van Campen - gesubstitueerde van - Barthel van Hove;
Claes van Campen - heeft in procuratie - ed heere grave Gerrardt van der Nath;
heer Hendrick van Camp - koper van - weij oft hoijlandt 1 (voor de helft);
heer Hendrick van Camp - koper van - weij oft hoijlandt 2 (voor de helft);
heer Hendrick van Camp - koper van - t Rottenest weij oft hoijlandt 3 (voor de helft);
de heer Bicker - heeft - de Erffgen;
Jan Maertz Raephorst - belend aan - weij oft hoijlandt 1;
Ruichaver - heeft - de Erffgen;
Jan Jans Buijck - belend aan - weij oft hoijlandt 2;
wed - belend aan - t Rottenest weij oft hoijlandt 3;
Arij Crijnen - belend aan - t Rottenest weij oft hoijlandt 3;
wed - belend aan - t Rottenest weij oft hoijlandt 3;
ed heere grave Gerrardt van der Nath - verkoper van - weij oft hoijlandt 1;
ed heere grave Gerrardt van der Nath - verkoper van - weij oft hoijlandt 2;
ed heere grave Gerrardt van der Nath - verkoper van - t Rottenest weij oft hoijlandt 3;
wel ed. heere Adriaen Pauw - koper van - weij oft hoijlandt 1 (voor de helft);
wel ed. heere Adriaen Pauw - koper van - weij oft hoijlandt 2 (voor de helft);
wel ed. heere Adriaen Pauw - koper van - t Rottenest weij oft hoijlandt 3 (voor de helft);
de Meer - belend aan - weij oft hoijlandt 1;
de Leeck - belend aan - weij oft hoijlandt 1;
d Oostenderlaen - belend aan - weij oft hoijlandt 1;
de Meer - belend aan - weij oft hoijlandt 2;
de Erffgen - belend aan - weij oft hoijlandt 2;
de Dwerswech - belend aan - weij oft hoijlandt 2;
de Meer - belend aan - t Rottenest weij oft hoijlandt 3;
de Erffgen - belend aan - t Rottenest weij oft hoijlandt 3;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7018-04-1662:
d heer Nicolaes van Loon schepen en raedt
d heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
d heer Hendrick van der Camp woonende op t huijs te Manpadt
wel ed. heer Adriaen Pauw ridder heer van Bennebroeck
een stuck lant (omvang 3 morgen; waarde 1050 gulldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Bartholemeus van Hove - heeft in procuratie - wel ed. heer Adriaen Pauw;
d heer Nicolaes van Loon - schuldig aan - d heer Hendrick van der Camp (1050 guldens in aparte akte dd 21 maij 1662);
d heer Nicolaes van Loon - schuldig aan - wel ed. heer Adriaen Pauw (in aparte akte dd 21 maij 1662);
d heer Lieven van Loon - schuldig aan - d heer Hendrick van der Camp (in aparte akte dd 21 maij 1662);
d heer Lieven van Loon - schuldig aan - wel ed. heer Adriaen Pauw (in aparte akte dd 21 maij 1662);
Jan Maerts van Raephorst - belend aan - een stuck lant;
d heer Hendrick van der Camp - verkoper van - een stuck lant (voor de helft);
wel ed. heer Adriaen Pauw - verkoper van - een stuck lant (voor de helft);
d heer Nicolaes van Loon - koper van - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - koper van - een stuck lant;
de Meer - belend aan - een stuck lant;
de Leeck - belend aan - een stuck lant;
de Oostenderlaen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 9300-00-1664:
10 junij 1660
land 78 (omvang III morgen ii hont xxiiii roeden)

joncher van der Nath - eigenaar van - land 78;
Pieter Jacobs - gebruiker van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11500-00-1668:
t Rossenest land 78 (omvang III morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2200-00-1672:
t Rossenest land 78 (omvang III morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11700-00-1676:
t Rossenest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nic van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossenest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2200-00-1680:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2200-00-1684:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11700-00-1688:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2300-00-1692:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11900-00-1696:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieven van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2200-00-1704:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaes van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieve van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10600-00-1712:
t Rossennest land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiiii roeden)

Nicolaas van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;
Lieve van Loon - eigenaar van - t Rossennest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2200-00-1720:
Nicolaas van Loon (reeds overleden)
Lieve van Loon (reeds overleden)
t Rossenest of Rietweij land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiv roeden)

Nicolaas van Loon - heeft - de Erfgen;
Lieve van Loon - heeft - de Erfgen;
de Erfgen - eigenaar van - t Rossenest of Rietweij land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 2200-00-1724:
Nicolaas van Loon (reeds overleden)
Lieven van Loon (reeds overleden)
t Rossenest of Rietweij land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiv roeden)

Nicolaas van Loon - heeft - de Erfgenamen;
Lieven van Loon - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - t Rossenest of Rietweij land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11600-00-1728:
den heer Lieve Geelvink heer van Castricum cum socis
t Rottenest of Rietweij land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiv roeden)

den heer Lieve Geelvink - eigenaar van - t Rottenest of Rietweij land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 2200-00-1732:
den heer Lieve Geelvink heer van Castricum cum socis
t Rottenest of Rietweij land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiv roeden)

den heer Lieve Geelvink - eigenaar van - t Rottenest of Rietweij land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 11600-00-1736:
den heer Lieve Geelvink heer van Castricum cum socis
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiv roeden)

den heer Lieve Geelvink - eigenaar van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 2200-00-1740:
den heer Lieve Geelvinck heer van Castricum cum socis
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiv roeden)

den heer Lieve Geelvinck - eigenaar van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 11600-00-1744:
den heer Lieve Geelvinck (reeds overleden), heere van Castricum
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiv roeden)
Erven cs

den heer Lieve Geelvinck - heeft - Erven;
Erven - eigenaar van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 2300-00-1748:
Nicolaas Geelvink voorn, heer van Castricum
land 78 (omvang iii morgen ii hont xxiv roeden)

Nicolaas Geelvink - eigenaar van - land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 11800-00-1812:
t Rottenest land 78 (omvang 3 morgen 224 roeden)

Schuijt van castricum - eigenaar van - t Rottenest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 2200-00-1816:
t Rottenest land 78 (omvang 3 morgen 224 roeden)

J. H. van Wensen - eigenaar van - t Rottenest land 78;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 116