Genealogie project object weergeven

Bentwei land 76 (2,3456 ha)


deel van Bentweij land 76a (1,7028 ha)
deel van Bentweij land 76b (0,7095 ha)

00-00-1544:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Thijman van Waveren - heeft - de kinderen;
Lambert Angherszoon - gebruiker van - land 76;
de kinderen - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 700-00-1564:
Gijsbrecht van Nijerode (reeds overleden)
land 76 (omvang ii morgen iiii 1/2 hont)

Gijsbrecht van Nijerode partner van die wedewe;
die wedewe - eigenaar van - land 76;
Aelbert Aelberts - gebruiker van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 700-00-1568:
Gijsbrecht van Nijerode (reeds overleden)
land 76 (omvang ii morgen iiii 1/2 hont)

Gijsbrecht van Nijerode partner van de wede;
de wede - eigenaar van - land 76;
Aelbert Aelbers - gebruiker van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 3300-00-1584:
land 76 (omvang ii morgen iiii 1/2 hont)

Machtelt van Nijenrode - eigenaar van - land 76;
Lourijs Maerts - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 6900-00-1588:
land 76 (omvang ii morgen iiii 1/2 hont)

Machtelt van Nijenrode - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1588 Afb. 9400-00-1592:
land 76 (omvang xvi 1/2 morgen)

Machtel van Nijenrode - eigenaar van - land 76;
Wm Meijners - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1592 Afb. 11400-00-1596:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Adrijaen Cornelis - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 14000-00-1600:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Adrijaen Cornelis Bramer - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb.00-00-1604:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Adrijaen Cornelis Bramer - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 22400-00-1608:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Adriaen Cornelis Brammer - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1608 Afb. 2100-00-1616:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Aerijen Allerts - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 10900-00-1620:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Aerijen Maet - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 2100-00-1628:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Wouter Dircxz - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 9900-00-1640:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Pieter Bol - eigenaar van - land 76;
Corn Banckersz - gebruiker van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 2100-00-1644:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Pieter Bol - eigenaar van - land 76;
Corn Gerritsz - gebruiker van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 10700-00-1652:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 76;
Jan de Wattines - gebruiker van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 1700-00-1656:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Jan Adriaens Hits - eigenaar van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9500-00-1660:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

d' heer Frans Wouters - eigenaar van - land 76;
Jacob Leenderts Claverweijde - gebruiker van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2100-00-1664:
16 junij 1660
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

d' heer Francoijs Wouters - eigenaar van - land 76;
Jacob Leenderts Claverweijde - gebruiker van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11400-00-1668:
Maria Wouters bij erffenis 1667
Philps Jans 1665
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Maria Wouters - eigenaar van - Bentweij land 76;
Philps Jans - gebruiker van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2100-00-1672:
Maria Wouters bij erffenis
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Maria Wouters - eigenaar van - Bentweij land 76;
Philps Jans - gebruiker van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11600-00-1676:
Maria Wouters 1667
Philps Jans 1665
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Maria Wouters - eigenaar van - Bentweij land 76;
Philps Jans - gebruiker van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2100-00-1680:
Maria Wouters bij erffenis 1667
Philps Jans 1665
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Maria Wouters - eigenaar van - Bentweij land 76;
Philps Jans - gebruiker van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2100-00-1684:
geen eigenaar ingevuld
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11600-00-1688:
Maria Wouters bij erffenis 1667
Philps Jans 1665
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Maria Wouters - eigenaar van - Bentweij land 76;
Philps Jans - gebruiker van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2200-00-1692:
Maria Wouters bij erffenis 1667
Philps Jansz 1665
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Maria Wouters - eigenaar van - Bentweij land 76;
Philps Jansz - gebruiker van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11900-00-1696:
Maria Wouters bij erffenis 1667
Philps Jans 1667
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Maria Wouters - eigenaar van - Bentweij land 76;
Philps Jans - gebruiker van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2100-00-1704:
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Marta Wouters - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10600-00-1712:
Marija Wouters bij erffenis 1667
Philps Janse 1665
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Marija Wouters - eigenaar van - Bentweij land 76;
Philps Janse - gebruiker van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2107-03-1716:
d heer mr Jan Druijvesteijn regerent scheepen en raad der stadt Haarlem
den wel ed heer Abraham Guldewaage regeerent burgermeester ende raad der stad Haarlem etc
d heer en mr Francois Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn ed hijts leeven mede scheepen en raadt der stad Haarlem
de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt (omvang 2 morgen 5 hondt (omtrent); waarde 500 guldens) gelegen in den ambagten van Hillegom, belast met een erfpagt van twee stuijv en twaalf penningen int jaar

den wel ed heer Abraham Guldewaage partner van Maria Dix;
d heer en mr Francois Druijvesteijn partner van Maria Dix;
Claas Jacobse van Claverewijden - belend aan - de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt;
d heer mr Jan Druijvesteijn - verkoper van - de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt (de geregte helft);
den wel ed heer Abraham Guldewaage - koper van - de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt;
de Oostenderlaan - belend aan - de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt;
de Leek - belend aan - de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 12200-00-1720:
den heer mr Abraham Guldewagen burgemr ende raad de stad Haarlem, rentmeester van Rijnland, bij opdracht van 7 marti 1716 van de eene helft ende ook van de andere helft
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

den heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 2100-00-1724:
den heer mr Abraham Guldewagen burgemeester ende raad der stad Haarlem, rentmeester van Rijnland, bij opdragt van 7 martij 1716 van de eene helft ende ook posseseur vande andere helft
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iv hont liii roeden)

den heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11500-00-1728:
betaalt wordende van wegen den heer Guldewagen na proportie van 1 morgen 2 hont 10 roeden ende van wegen Nicolaas de mond van 1 morgen 2 hont 10 roeden
den heer mr Abraham Guldewagen burgem ende raad der stad Haarlem, rentmeester van Rijnland, bij opdracht van 7 martij 1716 van de eene helft ende ook posseseur vande andere helft
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iv hont liii roeden)

den heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 2100-00-1732:
betaalt werdende van wegen den hr Guldewagen na proportie van 1 morgen 2 hont 10 roeden ende van wegen de erfgenamen van Nicolaas de mond van 1 morgen 2 hont 10 roeden
den heer mr Abraham Guldewagen burgemeester ende raad der stad Haarlem, rentmeester van Rijnland, bij opdracht van 7 martij 1716 van de eene helft ende ook posseseur vande andere helft
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iv hont liii roeden)

den heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 11500-00-1736:
betaalt wordende van wegen de voorn vrouwe Judith Guldewage na proportie van 1 morgen 2 hont 10 roeden ende van wegen de erfgenamen van Nicolaas de mond van 1 morgen 2 hont 20 roeden
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iv hont liii roeden)

vrouwe Judith Guldewage - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 2100-00-1740:
betaalt wordende van wegen de voorn vrouwe Judith Guldewage na proportie van 1 morgen 2 hont 10 roeden ende van wegen de erfgenamen van Nicolaas de mond van 1 morgen 2 hont 20 roeden
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iv hont liii roeden)

vrouwe Judith Guldewage - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 11500-00-1744:
betaalt wordende van wegen de voorn vrouwe Judith Guldewage na proportie van 1 morgen 2 hont 10 roeden ende van wegen de erfgenamen van Nicolaas de mond cs van 1 morgen 2 hont 20 roeden
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iv hont liii roeden)

vrouwe Judith Guldewage - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 2200-00-1748:
betaalt werdende van wegen de voorn vrouwe Judith Guldewage na proportie van 1 morgen 2 hont 10 roeden ende van wegen de den voorn heer van Hillegom 1 morgen 2 hont 20 roeden
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iv hont liii roeden)

vrouwe Judith Guldewage - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 117