Genealogie project object weergeven

land 65 (1,48 ha)00-00-1544:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Thijman van Waveren - heeft - de kinderen;
Lambrecht Anghertszoon - gebruiker van - land 65;
de kinderen - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 600-00-1564:
Gijsbrecht van Nijerode (reeds overleden)
land 65 (omvang x 1/2 hont)

Gijsbrecht van Nijerode partner van die weduwe;
die weduwe - eigenaar van - land 65;
Aelbert Aelbers - gebruiker van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 600-00-1568:
Gijsbrecht van Nijerode (reeds overleden)
land 65 (omvang x 1/2 hont)

Gijsbrecht van Nijerode partner van de wed;
de wed - eigenaar van - land 65;
Aelbert Aelbers - gebruiker van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 3200-00-1584:
land 65 (omvang x 1/2 hont)

Machtelt van Nijenrode - eigenaar van - land 65;
Lourijs Maerts - gebruiker van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 6800-00-1588:
Gijsbert van Nijenrode (reeds overleden)
land 65 (omvang x 1/2 hont)

Gijsbert van Nijenrode partner van die wede;
die wede - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1588 Afb. 9400-00-1592:
land 65 (omvang x 1/2 hont)

Machtelt van Nijenrode - eigenaar van - land 65;
Willem Meijners - gebruiker van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1592 Afb. 11400-00-1596:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Gerijts Wiltschut - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 13900-00-1600:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Gerijts - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb. 18200-00-1604:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Gerijts - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 22300-00-1608:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Gheritszoon - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1608 Afb. 1900-00-1616:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Dirck Jacobs van der Let - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 10700-00-1620:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Dirck Jacobsz van der Leth - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 1900-00-1628:
Dirck Jacobsz van der Leth (reeds overleden)
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Dirck Jacobsz van der Leth - heeft - de wedue;
de wedue - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 9800-00-1640:
Pieter Pietersz Opmeer (reeds overleden)
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Pieter Pietersz Opmeer - heeft - Gerrit Buijtewech;
Gerrit Buijtewech - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 1900-00-1644:
Gerrit Buijtewech (reeds overleden)
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Gerrit Buijtewech - heeft - de Erfgen;
Pieter Pietersz Opmeer - gebruiker van - land 65;
de Erfgen - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 10500-00-1652:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

joff Machtelt Buijtewech - eigenaar van - land 65;
Pieter Pieters Opmeer - gebruiker van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 1500-00-1656:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

joff Machtelt Buijtewech - eigenaar van - land 65;
Pr Pieters Opmeer - gebruiker van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 9300-00-1660:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

joff Machtelt Buijtewech - eigenaar van - land 65;
Pieter Pieters Opmeer - gebruiker van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1928-02-1662:
Adriaen Cornelis van Ackersloot woonende tot Hillegom
een stuck hoij ofte weijlandt (omvang 10 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 650 guldens) gelegen aende Oostenderlaen, sijnde patrimoniael goet

Adriaen van Thol - lasthebber van - ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech;
Adriaen Cornelis van Ackersloot - schuldig aan - ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech (650 guldens in aparte acte dd 28 februari 1662);
Laurens Has - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
Laurens Has - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech - verkoper van - een stuck hoij ofte weijlandt;
Adriaen Cornelis van Ackersloot - koper van - een stuck hoij ofte weijlandt;
de Leeck - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
de Oostenderlaen - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 8200-00-1664:
1656
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

joff Machtelt Buijtenwech - eigenaar van - land 65;
Pieter Pieters Opmeer - gebruiker van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11211-02-1665:
stuck hoij ofte weijlandt (omvang 10 hondt 50 roeden; waarde 700 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Lourens Has - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;
Lourens Has - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;
Adriaen Cornelisz Ackersloot - verkoper van - stuck hoij ofte weijlandt;
Arent van der Bijl - koper van - stuck hoij ofte weijlandt;
de Leeck - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;
de Oostenderlaen - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14600-00-1668:
actum den xe junij 1665
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1900-00-1672:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11400-00-1676:
den x junij 1665
land 65 (omvang x hont liii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1900-00-1680:
10 junij 1665
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1900-00-1684:
geen eigenaar ingevuld
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11400-00-1688:
10 junij 165
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2000-00-1692:
Arent van der Bijl 10 junij 1665
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11607-03-1694:
ten rechthuijse van Cornelis Visch vercocht
Cornelis Visch (reeds overleden)
Annetje Biesen wed
Arent van der Bijl (reeds overleden)
landt (omvang 10 hondt (omtrent); waarde 285 guldens)

Arent van der Bijl partner van Annetje Biesen;
Bruijn van der Bijl kind van Arent van der Bijl en Annetje Biesen;
Cornelis Visch partner van de weduwe;
Annetje Biesen - verkoper van - landt;
Jan Cornelisz de Moor - koper van - landt;
de weduwe - belend aan - landt;
Annetje Biesen - belend aan - landt;
de Leeck - belend aan - landt;
de Oostenderlaan - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3500-00-1696:
Jan Cornelis Moor 9 junij 1694
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Cornelis Moor - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1900-00-1704:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Cornelisse de Moor - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10500-00-1712:
Jan Cor de Moor 9 junij 1694
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Cor de Moor - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1900-00-1720:
Jan Cornelisz de Moor bij opdracht van 7 martij 1694
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Cornelisz de Moor - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1900-00-1724:
Jan Cornelisse de Moor bij opdragt van 7 martij 1694
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Cornelisse de Moor - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11300-00-1728:
Jan Cornelise de Moor bij opdragt van 7 martij 1694
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Cornelise de Moor - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 1900-00-1732:
Jan Cornelise de Moor bij opdragt van 7 martij 1694
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Cornelise de Moor - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 11300-00-1736:
Jan Cornelise de Moor bij opdragt van 7 martij 1694
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Cornelise de Moor - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 1900-00-1740:
Jan Cornelise de Moor bij opdragt van 7 maart 1694
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Cornelise de Moor - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 11300-00-1744:
Jan Cornelise de Moor bij opdragt van 7 martij 1694
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Jan Cornelise de Moor - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 1900-00-1748:
den heer mr Nicolaas Geelvink heer van Castricum
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

den heer mr Nicolaas Geelvink - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 11500-00-1812:
land 65 (omvang 1 morgen 443 roeden)

Schuijt van castricum - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 1900-00-1816:
land 65 (omvang 1 morgen 443 roeden)

Arie van Dril - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 113