Genealogie project object weergeven

de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha)00-00-1544:
Claes Janszoon tot Noortijgerhoudt
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claes Janszoon - eigenaar van - land 40;
Thijs Janszoon - gebruiker van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 400-00-1564:
land 40 (omvang iii morgen ii 1/2 hont)

Cornelis Jan Gijsbrechtszoon - eigenaar van - land 40;
Arent Jans - gebruiker van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 400-00-1568:
land 40 (omvang iii morgen ii 1/2 hont)

Cornelis Jans - eigenaar van - land 40;
Jans - gebruiker van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1568 Afb. 3100-00-1584:
Corn Jan Gijsbers noch
die 17 Camppen land 40 (omvang iii morgen ii 1/2 hont)

Jan Gerijts - gebruiker van - die 17 Camppen land 40;
Corn Jan Gijsbers - eigenaar van - die 17 Camppen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1584 Afb. 6600-00-1588:
Cornelis Jan Gijsbers die selve
land 40 (omvang iii morgen ii 1/2 hont)

Cornelis Jan Gijsbers - eigenaar van - land 40;
Wouter Wms - gebruiker van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1588 Afb. 9200-00-1592:
de 17 Campen land 40 (omvang iii morgen ii 1/2 hont)

Jan Gerijts - gebruiker van - de 17 Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1592 Afb. 11200-00-1596:
Jan Hoffman blecker
land40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Cornelis Jan Gijsbertsz - heeft - d Erfgenaemen;
Jan Hoffman - gebruiker van - land40;
d Erfgenaemen - eigenaar van - land40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1596 Afb. 13600-00-1600:
Jan Woutersz blijecker
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Cornelis Jan Gijsbrechtsz - heeft - d erffgenaemen;
Jan Woutersz - gebruiker van - land 40;
d erffgenaemen - eigenaar van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1600 Afb. 17800-00-1604:
Corn Jan Gijsbers (reeds overleden)
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Corn Jan Gijsbers - heeft - d erffgenaemen;
Pieters - gebruiker van - land 40;
d erffgenaemen - eigenaar van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1604 Afb. 22200-00-1608:
Cornelis Jan Gijsbrechts (reeds overleden)
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Cornelis Jan Gijsbrechts - heeft - d Erffgenamen;
Jan Hoffman - gebruiker van - land 40;
d Erffgenamen - eigenaar van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1608 Afb. 1200-00-1616:
Cornelis Jan Gijsberts (reeds overleden)
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Cornelis Jan Gijsberts - heeft - d Erffgenaemen;
Sijmon Maerts - gebruiker van - land 40;
d Erffgenaemen - eigenaar van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 10000-00-1620:
Jan Cornelis Gijsberechtsz (reeds overleden)
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)
d Erffgenamen die selffde

Jan Cornelis Gijsberechtsz - heeft - d Erffgenamen;
Sijmon Maertens - gebruiker van - land 40;
d Erffgenamen - eigenaar van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 1100-00-1628:
Henric van Berckerode als voren
Stoffel Maertsz als voren
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Henric van Berckerode - eigenaar van - land 40;
Stoffel Maertsz - gebruiker van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 9400-00-1640:
Henrick van Berckero (reeds overleden)
wedue als voren
Stoffel Maertsz (reeds overleden)
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)
Erffgen als voren

Stoffel Maertsz partner van wedue;
Henrick van Berckero - heeft - Erffgen;
wedue - gebruiker van - land 40;
Erffgen - eigenaar van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 1200-00-1644:
Henrick van Berckerode (reeds overleden)
Grietgen Stoffels als voren
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)
de Erffgenamen als voren

Henrick van Berckerode - heeft - de Erffgenamen;
Grietgen Stoffels - gebruiker van - land 40;
de Erffgenamen - eigenaar van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 9900-00-1652:
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Henrick van Berckenro - eigenaar van - land 40;
Jan Stoffels - gebruiker van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 1100-00-1656:
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Henrick van Berckenro - eigenaar van - land 40;
Jan Stoffels - gebruiker van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 8600-00-1660:
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Henrick van Berckenro - eigenaar van - land 40;
Jan Stoffels - gebruiker van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 1217-03-1662:
(zie ander akte dd 17 maart 1662 voor alle in deze akte aanwezige familie relaties)
de Seventien Camp weij ofte hoijlandt partij C en D (omvang 3 morgen 147 roeden; waarde 775 guldens)

Cornelis Pieters Glas - schuldig aan - Cornelis Huijgens van Swanenburgh (775 guldens in aparte akte dd 17 maart 1662);
Berckenrode - belend aan - de Seventien Camp weij ofte hoijlandt partij C en D;
Cornelis Huijgens van Swanenburgh - verkoper van - de Seventien Camp weij ofte hoijlandt partij C en D;
Cornelis Pieters Glas - koper van - de Seventien Camp weij ofte hoijlandt partij C en D;
de Wech - belend aan - de Seventien Camp weij ofte hoijlandt partij C en D;
de heeren van Loon - belend aan - de Seventien Camp weij ofte hoijlandt partij C en D;
de Leeck - belend aan - de Seventien Camp weij ofte hoijlandt partij C en D;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 8900-00-1664:
14 junij 1662
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden)
land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Cornelis Pieters Glas partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10500-00-1668:
Corn Pieters Glas (reeds overleden)
de Seventhien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Corn Pieters Glas partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - de Seventhien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1200-00-1672:
Corn Pieters Glas (reeds overleden)
de Seventhien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Corn Pieters Glas partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - de Seventhien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 10700-00-1676:
Corn Pieters Glas (reeds overleden), 1665
Claes Jacobs Claverweijde den 26 junij 1675
de Seventhien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Corn Pieters Glas partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - de Seventhien Campen land 40;
Claes Jacobs Claverweijde - gebruiker van - de Seventhien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1200-00-1680:
23 junij 1677
de Seventien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claes Jacobs Claverweijde - eigenaar van - de Seventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1200-00-1684:
23 junij 1677
de Seventhien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claes Jacobs van Claverweijde - eigenaar van - de Seventhien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 10700-00-1688:
Claes Jacobs van Claverweijde 23 junij 1677
de Seventhien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claes Jacobs van Claverweijde - eigenaar van - de Seventhien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1300-00-1692:
Claes Jacobsz van Claverweijde 23 junij 1677
de Seventien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claes Jacobsz van Claverweijde - eigenaar van - de Seventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 10900-00-1696:
Claas Jacobs van Claverweijde 23 junij 1677
de Seventien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claas Jacobs van Claverweijde - eigenaar van - de Seventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1200-00-1704:
de Seventien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claas Jacobse van Claverweijde - eigenaar van - de Seventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 101 (nr 41)00-00-1712:
Claas Jacobse van Klaverweijde 23 junij 1677
de Zeventien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claas Jacobse van Klaverweijde - eigenaar van - de Zeventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1214-03-1713:
Claes Jacobsz van Claverweijde woonende tot Heemstede
Leendert Cornelisse Vis woont alhier
de Seventien Campen een stuck lant (omvang 3 morgen 137 roeden) in de Oostender polder, onderpand voor de schuld
nogh een stuck lant (omvang 7 hont 50 roeden) leggende aende Oostender laen, onderpand voor de schuld

Claes Jacobsz van Claverweijde - schuldig aan - Leendert Cornelisse Vis (sijne neeve, 800 carolij guldens);
Claes Jacobsz van Claverweijde - eigenaar van - de Seventien Campen een stuck lant;
Sijme Pietersse - belend aan - de Seventien Campen een stuck lant;
de hr Adriaen van Loon - belend aan - de Seventien Campen een stuck lant;
Claes Jacobsz van Claverweijde - eigenaar van - nogh een stuck lant;
de hr Geelvinck - belend aan - nogh een stuck lant;
de hr Druijvesteijn - belend aan - nogh een stuck lant;
de Dwarswegh - belend aan - de Seventien Campen een stuck lant;
de Leeck - belend aan - de Seventien Campen een stuck lant;
de Leeck - belend aan - nogh een stuck lant;
de Oostender Laen - belend aan - nogh een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 9100-00-1720:
Claas Jacobsz van Claverweijde 23 junij 1677
de Zeventiende Camp land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claas Jacobsz van Claverweijde - eigenaar van - de Zeventiende Camp land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1200-00-1724:
Claas Jacobse van Klaverweijde 23 junij 1677
de Seventien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claas Jacobse van Klaverweijde - eigenaar van - de Seventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 10600-00-1728:
Claas Jacobse van Claverweijde (reeds overleden)
de Erfgenamen 23 junij 1677
de Seventien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

Claas Jacobse van Claverweijde - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Seventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 1200-00-1732:
den heer mr Jan van Loon voorn
de Seventien Kampen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

den heer mr Jan van Loon - eigenaar van - de Seventien Kampen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 10600-00-1736:
den heer mr Jan van Loon voorn
de Seventien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

den heer mr Jan van Loon - eigenaar van - de Seventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 1200-00-1740:
den heer mr Jan van Loon voorn
de Seventien Campen land 40 (omvang iii morgen ii hont lxxxvii roeden)

den heer mr Jan van Loon - eigenaar van - de Seventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 10600-00-1744:
den heer mr Jan van Loon voorn
de Seventien Campen land 40 (omvang iii morgen i hont lxxxvii roeden)

den heer mr Jan van Loon - eigenaar van - de Seventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 1200-00-1748:
den heer mr Jan van Loon voorn
de Seventien Campen land 40 (omvang iii morgen i hont lxxxvii roeden)

den heer mr Jan van Loon - eigenaar van - de Seventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 10800-00-1812:
de Zeventien Campen land 40 (omvang 3 morgen 287 roeden)

de heer Valkenier - eigenaar van - de Zeventien Campen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 1200-00-1816:
de Zeventien Kampen land 40 (omvang 3 morgen 287 roeden)

Jan Hendrik Telkamp - eigenaar van - de Zeventien Kampen land 40;
Gerrit Telkamp - eigenaar van - de Zeventien Kampen land 40;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 106