Genealogie project object weergeven

Erfgenamen


Dit object komt voor in het verhaal Het morgenboek van Hillegom 154400-00-1544:
land 88 (omvang x morgen iii hont i roede)

Dirck Arijszoon - heeft - erfghenamen;
erfghenamen - eigenaar van - land 88;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 800-00-1544:
land 89 (omvang ii morgen vi roeden) aen die weerlaen

Dirck Arijszoon - heeft - kinderen;
kinderen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 800-00-1544:
land 97 (omvang iiii morgen v hont xxxviii roeden)

Dirck Arijszoon - heeft - erfgenamen;
Cornelis Hillebrandtszoon - gebruiker van - land 97;
erfgenamen - eigenaar van - land 97;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 8