Genealogie project object weergeven


Erfgenamen


Dit object komt voor in het verhaal Het morgenboek van Hillegom 154400-00-1544:
land 88 (omvang x morgen iii hont i roede)

Dirck Arijszoon heeft erfghenamen;
erfghenamen is eigenaar van land 88;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 800-00-1544:
land 89 (omvang ii morgen vi roeden) aen die weerlaen

Dirck Arijszoon heeft kinderen;
kinderen is eigenaar van land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 800-00-1544:
land 97 (omvang iiii morgen v hont xxxviii roeden)

Dirck Arijszoon heeft erfgenamen;
Cornelis Hillebrandtszoon is gebruiker van land 97;
erfgenamen is eigenaar van land 97;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 8