Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1628

Bron: Morgenboeken Hillegom 1628
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1628
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649c
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst:

Santlaen tot Vossenlaen:
00-00-1628 - Geertruijt van Berckerode, Mees Pietersz, Gillis Pietersz, land 1d v morgen, Afb. 89
00-00-1628 - Gillis, land 1a iii morgen, Afb. 89
00-00-1628 - Baarthout van Teijlingen, Jan Corn, land 2 (1,4743 ha), Afb. 90
00-00-1628 - Willem Ruijchaver, land 3 (1,3140 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 90
00-00-1628 - Jacob Bicker, Claes Dircxs van Langevelt, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Erfgenamen, Afb. 90
00-00-1628 - Jacob Bicker, Corn Gerritsz Neus, land 5 (3,8157 ha), Erfgenamen, Afb. 90
00-00-1628 - Jacob Bicker, Corn Neus, land 6 (4,3961 ha), Erfgenamen, Afb. 90
00-00-1628 - Dirc van der Nat, Corn Willemsz, land 7 (1,8589 ha), d Erfgen, Afb. 90
00-00-1628 - de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 8 (1,7368 ha), Afb. 90
00-00-1628 - Henric van Berckenode, Corn Jansz, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 90
00-00-1628 - de weduwe, Jan Florisz, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 90
00-00-1628 - Krijn Adriaensz, Arien Crijnen, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 91
00-00-1628 - Dirck Cornelisz, Joris Corsz, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 91
00-00-1628 - Henrick van Berckenrode, Corn Jansz, land 12 (0,9606 ha), Afb. 91
00-00-1628 - Henrick van Berckenrode, Cornelis Jansz, land 13 (0,9166 ha), Afb. 91
00-00-1628 - Henrick van Berckenrode, Cornelis Jansz, land 14 (3,2183 ha), Afb. 91
00-00-1628 - Henrick van Berckenrode, Cornelis Jansz, land 15 (1,7042 ha), Afb. 91
00-00-1628 - Hans van Nes, Willem Ruijchaver, land 16 (9,8367 ha), de stadt Haerlem, Afb. 91
00-00-1628 - Mees Pietersz, Dirck Pietersz, land 16 (9,8367 ha), de stadt Haerlem, Afb. 91
00-00-1628 - Jans Jans, Maertgen Lenerts, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Erfgen, Afb. 91
00-00-1628 - Geleijn Cornelisz, land 18 (1,8191 ha), Afb. 92
00-00-1628 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jansz, land 19 (3,6185 ha), Afb. 92
00-00-1628 - de wedue, Abselon Dircxz, Jacob Jansz van Langevelt, land 20 (2,6209 ha), Afb. 92
00-00-1628 - Jacob Jansz, Aris Tonisz, land 21 (3,6312 ha), Afb. 92
00-00-1628 - Pieter Schaap, Jacob Florisz, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 92
00-00-1628 - Pr Florisz, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 92
00-00-1628 - Cornelis Gerritsz Neus, Geleijn Cornsz, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stadt Haerlem, Afb. 92
00-00-1628 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jansz, land 24 (2,75 ha), Afb. 92
00-00-1628 - Geleijn Cornsz, land 25 (0,9138 ha), de stadt Haerlem, Afb. 92
00-00-1628 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jansz, land 26 (2,0959 ha), Afb. 93
00-00-1628 - Meerman, Gijsbert Borst, land 27 (8,3013 ha), Afb. 93
00-00-1628 - Frans Florisz, Jacob Jansz, land 28 (3,0949 ha), Afb. 93
00-00-1628 - Adriaen Kies, Sijmon Cornelisz Schoten, land 29 (1,1437 ha), Afb. 93
00-00-1628 - Adriaen Kies, Sijmon Cornelisz Schoten, land 30 (0,8201 ha), Afb. 93
00-00-1628 - Jacob Jansz Langevelt, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 93
00-00-1628 - Jan Henricz, Jacob Claesz, land 31b iii morgen, Afb. 93
00-00-1628 - Pr Schaap, Jacob Florisz, land 32a ii morgen i hont xc roeden, Afb. 93
00-00-1628 - Arien Woutersz, land 32b i morgen iii hont iii roeden, Afb. 93
00-00-1628 - Jan Lennertsz, Aris Tonisz, land 33 (1,1068 ha), Afb. 94
00-00-1628 - Dirc van der Nat, Corn Willemsz, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), de Erfgen, Afb. 94
00-00-1628 - Sijmon Cornelisz Schoten, land 35 (1,6347 ha), Afb. 94
00-00-1628 - Dirc Jacobsz van Leth, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), d Erfgen, Afb. 94
00-00-1628 - Dirc Jacobsz van Leth, land 37 (1,2373 ha), d Erfgen, Afb. 94
00-00-1628 - Dirc Jacobsz van Leth, land 38 (1,5495 ha), d Erfgen, Afb. 94
00-00-1628 - Henric van Berckerode, Stoffel Maertsz, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 94
00-00-1628 - Henric van Berckerode, Stoffel Maertsz, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 94
00-00-1628 - Henric van Berckerode, Cornelis Banckersz, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 95
00-00-1628 - Willem Ruichaver, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 95
00-00-1628 - Willem Ruichaver, land 44 (3,0225 ha), Afb. 95
00-00-1628 - Meerman, Gijsbert Borst, land 45a i morgen i hont, Afb. 95
00-00-1628 - Willem Ruijchaver, land 45b viii morgen v hont xcii roeden, Afb. 95
00-00-1628 - Johan Meerman, Gijsbert Borst, land 46 (1,1352 ha), Afb. 95
00-00-1628 - Willem Ruichaver, land 47 (0,5789 ha), Afb. 95
00-00-1628 - Willem Ruichaver, land 48 (2.9629 ha), Afb. 95
00-00-1628 - Willem Ruichaver, land 49 (1,1096 ha), Afb. 96
00-00-1628 - Johan Meerman, Gijsbert Borst, land 50 (1,6233 ha), Afb. 96
00-00-1628 - Willem Ruichaver, land 51 (0,1376), Afb. 96
00-00-1628 - Willem Ruichaver, land 52 (0,6868 ha), Afb. 96
00-00-1628 - Willem Ruichaver, land 53 (0,21 ha), Afb. 96
00-00-1628 - Maerten Lambertsz, de wedue, Dirck Jacobsz Hamer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 96
00-00-1628 - Willem Ruichaver, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 96
00-00-1628 - de wedue, Dirck Jacobsz, land 55 (0,9081 ha), Afb. 96
00-00-1628 - de wedue, Dirck Jacobsz, land 56 (2,2661 ha), Afb. 96
00-00-1628 - Claes Suijcker, Maertgen Leenderts, land 57 (6,8326 ha), Afb. 97
00-00-1628 - Jacob Bicker, Claes Dircxz van Langevelt, land 58 (3,898 ha), Erfgenamen, Afb. 97
00-00-1628 - Jacob Bicker, Claes Dircxz van Langevelt, land 59 (0,7506 ha), Erfgenamen, Afb. 97
00-00-1628 - Jacob Jans van Langevelt, land 60 (1,4247 ha), Afb. 97
00-00-1628 - Baernt Roeloffsz, Corn Arij Woutersz, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 97
00-00-1628 - Jan Dircxz, Dirck Jansz van Langevelt, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 97
00-00-1628 - Frans van Nes, Jacob Jansz van Langevelt, land 63 (1,4502 ha), Afb. 97
00-00-1628 - Claes Suijcker, Maertgen Lenerts, land 64 (1,4729 ha), Afb. 97
00-00-1628 - de wedue, Dirck Jacobsz van der Leth, land 65 (1,48 ha), Afb. 98
00-00-1628 - Claes Suijcker, Maertgen Lenerts, land 66 (1,4658 ha), Afb. 98
00-00-1628 - Aernt Aerntsz, Wouter Dirckz, Cors Dirckz, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 98
00-00-1628 - Jan de Cramer, wedue, Dirck Jacobsz, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 98
00-00-1628 - Claes Suijcker, Marijtgen Lenerts, land 68 (1,4757 ha), Afb. 98
00-00-1628 - Claes Suijcker, Marijtgen Lenerts, land 69 (2,8465 ha), Afb. 98
00-00-1628 - Claes Suijcker, Marijtgen Lenerts, land 70 (1,0926 ha), Afb. 98
00-00-1628 - Claes Suijcker, Marijtgen Lenerts, land 71 (0,6655 ha), Afb. 98
00-00-1628 - Claes Suijcker, Johan Meermen, land 72 (2,3939 ha), Afb. 99
00-00-1628 - Willem Ruichaver, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 99
00-00-1628 - Vranck Arijs, land 74a v hont i roeden, Afb. 99
00-00-1628 - Allert Adriaensz, land 74b ii morgen, Afb. 99
00-00-1628 - Claes Suijcker, Maertgen Lenerts, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 99
00-00-1628 - Wouter Dircxz, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 99
00-00-1628 - Sijmon Cornsz Schoten, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 99
00-00-1628 - Dirck van der Nath, Corn Willemsz, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), d Erfgen, Afb. 99
00-00-1628 - Jacob van Alckemade, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 99
00-00-1628 - Jan Willemsz Steven, land 80 (0,4257 ha), Afb. 100
00-00-1628 - Jacob Jansz van Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 100
00-00-1628 - Corn Jansz Jong, land 82 (2,5897 ha), Afb. 100
00-00-1628 - Gt Sijmonsz, weduwe, Dirck Jacobsz, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 100
00-00-1628 - Adam Pijnsz, Mees Pietersz, Jacob Jansz Steven, land 84 (6,0379 ha), d Erfgen, Afb. 100
00-00-1628 - Adam Pijnsz, Pr Cornelisz Neus, land 85 (1,7085 ha), d Erfgen, Afb. 100
00-00-1628 - land 86 (1,6333 ha), Afb. 100
00-00-1628 - land 87 (2,8976 ha), Afb. 100
00-00-1628 - land 88 (8,9413 ha), Afb. 101
00-00-1628 - Sijmon Cornelisz Schoten, Pijnssen, Maerten Cornelisz Croon, Jacob Claesz, Gerrit Lourisz, land 89 (1,8106 ha), Erfgen, Afb. 101
00-00-1628 - Hans van Loo, Cornelis Jansz Jong, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 101
00-00-1628 - Adriaen Maertensz, Maerten Adriaensz, land 91 (1,0898 ha), Afb. 101
00-00-1628 - Pieter Cornelise Huijsman, de Bijl land 92a i morgen iiii hont xxxiii roeden, Afb. 101
00-00-1628 - Michiel Adamsz, land 92b v morgen i hont ixxx roeden, Afb. 101
00-00-1628 - Hans van Loon, land 93 (1,8035 ha), Afb. 101
00-00-1628 - Corn Sijmonsz Schoten, land 94 (1,8149 ha), Afb. 101
00-00-1628 - Jacob Bicker, Claes Dircxz van Langevelt, land 95 (2,5116 ha), Erfgenamen, Afb. 102
00-00-1628 - Frans Florisz, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 102
00-00-1628 - Jacob Bicker, Claes Dircxz van Langevelt, land 97.1 (1,7028 ha), Erfgenamen, Afb. 102
00-00-1628 - Andries Sijmonsz Prater, land 97b iiii morgen v hont xxxviii roeden, Afb. 102
00-00-1628 - Jacob Bicker, Claes Dircxz van Langevelt, land 98 (6,0337 ha), Erfgenamen, Afb. 102
00-00-1628 - Maerten Adriaensz Thimmerman, land 99 (0,8883 ha), Afb. 102
00-00-1628 - Jacob Gerritsz, Tonnis Gerritsz, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), de Kinderen, Afb. 102
00-00-1628 - Jacob Jansz van Langevelt, land 101 (2,5712 ha), Afb. 102
00-00-1628 - Jacob Jansz Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 103
00-00-1628 - Jacob Jansz van Langevelt, land 103.1 (0,1419 ha), Afb. 103
00-00-1628 - Dirk Jans Langevelt, land 103.2 (0,8514 ha), Afb. 103
00-00-1628 - Dirck Jansz van Langevelt, land 104 (5,1156 ha), Afb. 103
00-00-1628 - Jacob Gerritsz Langevelt, Louris Gerritsz, land 105 (1,6006 ha), Kinderen, Afb. 103
00-00-1628 - Pijnssen, Gerrit Lourisz, land 106.1 (21,2854 ha), Erfgen, Afb. 103
00-00-1628 - Frans Florisz, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 103
00-00-1628 - Damas Jacobsz, land 107a vii 1/2 hont, Afb. 103
00-00-1628 - Jacob van Alckemade, land 107b viii 1/2 hont, Afb. 103
00-00-1628 - Dirck Jansz van Langevelt, land 108 (1,1281 ha), Afb. 103
00-00-1628 - Willem Ruijchaver, land 109 (0,867 ha), Afb. 104
00-00-1628 - Willem Ruijchaver, land 110 (0,8883 ha), Afb. 104
00-00-1628 - Jacob van Alckemade, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 104
00-00-1628 - Lenaert Henrickz, Dirck Willemsz, land 111.4 (2,1285 ha), d Erfgen, Afb. 104
00-00-1628 - Damas Jacobsz, land 112 (0,9578 ha), Afb. 104
00-00-1628 - Frans Florisz, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 104
00-00-1628 - Gt Florisz, land 114b vii hont xxxiii roeden, Afb. 104
00-00-1628 - Jeroen Jansz, land 114a v hont iiii roeden, Afb. 104
00-00-1628 - Louris Gerritsz, land 115 x hont xcvii roeden, Afb. 104
00-00-1628 - Frans Florisz, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 104
00-00-1628 - Frans Florisz, Dirck Willemsz van Stienvorden, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 104
00-00-1628 - Assendelft, Claes van Deijl, land 116d vi hont l roeden, Afb. 104
00-00-1628 - Dirck Willemsz, land 116e ii morgen iii hont, Afb. 104
00-00-1628 - Floris Fransz, land 116f i morgen, Afb. 104
00-00-1628 - Willem Adriaensz, land 116g v hont, Afb. 104
00-00-1628 - Lenert Gerritsz, Dirck Willems van Stienvorden, land 116h iii morgen iii hont, Afb. 104
00-00-1628 - Jacob Claesz, land 117 ix hont xiii roeden, Afb. 105
00-00-1628 - Maerten Cornsz, Corn Aerije Woutersz, land 118, Afb. 105
00-00-1628 - Abraham van der Burch, Maerten Cornsz, land 119 v morgen ii hont lxxii roeden, Afb. 105
00-00-1628 - Abraham van der Burch, Maerten Cornsz, land 120 v morgen iii hont xxxiii roeden, Afb. 105
Vosselaen tot Lisse:
00-00-1628 - Jacob van Alckemade, land 121 (1,5708 ha), Afb. 106
00-00-1628 - Dammas Jacobsz, land 122a iiii 1/2 hont, Afb. 106
00-00-1628 - Maerten Cornsz, land 122b iiii 1/2 hont, Afb. 106
00-00-1628 - Claes Huijgen, Maerten Cornsz, land 122c iii 1/2 hont, Afb. 106
00-00-1628 - Coenraet Alewijns, Maerten Cornsz, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 106
00-00-1628 - Claes Jansz Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 106
00-00-1628 - Maerten Cornelisz, land 125 (0,9989 ha), Afb. 106
00-00-1628 - Floris Lourisz, land 126a (2,2704 ha), Afb. 107
00-00-1628 - Jacob van Alckemade, land 126b v morgen xlv roeden, Afb. 107
00-00-1628 - Jacob van Alckemade, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 107
00-00-1628 - Gerrit Gerritsz, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 107
00-00-1628 - Dirck Jansz van Langevelt, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 107
00-00-1628 - Jan Dircxz, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 107
00-00-1628 - Dirck Jansz van Langevelt, land 130 (0,9564 ha), Afb. 107
00-00-1628 - Floris Fransz, land 131 (0,911 ha), Afb. 107
00-00-1628 - Jacob van Alckemade, land 132 (3,373 ha), Afb. 107
00-00-1628 - Jacob Bicker, Claes Dircxz van Langevelt, land 133 (2,7117 ha), Erfgenamen, Afb. 108
00-00-1628 - Lijsbet Claesdr, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Erfgen, Afb. 108
00-00-1628 - Claes Jansz Verwer, Jan de Pont, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 108
00-00-1628 - Claes Huijgen, land 136 (0,5917 ha), Afb. 108
00-00-1628 - land 137 (0,6357 ha), Afb. 108
00-00-1628 - Claes Jansz, Jacob Jansz van Langevelt, land 138a viii hont xxvii roeden, Afb. 108
00-00-1628 - Sijmon Claesz, land 138b i hont lxxiiii roeden, Afb. 108
00-00-1628 - Claes Jansz, Jacob Jansz, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 108
00-00-1628 - Frans, Sijmon Claesz van Alckemade, land 138d iiii hont, Afb. 108
00-00-1628 - Claes Jansz Verwer, Maerten Cornsz, land 139 iii morgen xxi roeden, Afb. 109
00-00-1628 - Maerten Backer, land 140a i morgen iii hont lxxxxii roeden, Afb. 109
00-00-1628 - Mees Gerritsz, land 140b i morgen iii hont lxxxxii roeden, Afb. 109
00-00-1628 - de wedue, Gerrit Gerritsz, Jan Florisz, land 141a iii hont xxxvi roeden, Afb. 109
00-00-1628 - Jacob Pietersz, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 109
00-00-1628 - Jacob Pietersz, land 142 (0,7208 ha), Afb. 110
00-00-1628 - Damas Jacobsz, land 143 (0,2909 ha), Afb. 110
00-00-1628 - land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 110
00-00-1628 - Corn Dircxz van Hout, land 145a ii morgen 1/2 hont, Afb. 110
00-00-1628 - Floris Fransz, land 145.2 (0,9223 ha), Afb. 110
00-00-1628 - Corn Joosten, Pr Jansz, land 145d ii hont, Afb. 110
00-00-1628 - Willem Jansz Vrijer, land 145e i 1/2 hont, Afb. 110
00-00-1628 - de wedue, Gerrit Gerritsz, Jan Florisz, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 110
00-00-1628 - Jacob Verdoes, Corn Cornelisz van de Berch, land 147 (2,5542 ha), Afb. 110
00-00-1628 - Hans van Loo, Jan Backer, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 110
00-00-1628 - Pieter Jansz Opmeer, land 149 (0,7762 ha), Afb. 110
00-00-1628 - Hans van Loo, Jan Backer, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 111
00-00-1628 - Corn Ariensz, Corn Cornsz Rous, land 150.2 (0,7095 ha), d Erfgen, Afb. 111
00-00-1628 - Pieter Maertens, Gerrit Pietersz, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 111
00-00-1628 - Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 151b i morgen 1/2 hont, Afb. 111
00-00-1628 - Pr Maertsz, Gerrit Pieters, land 152 (0,2525 ha), Afb. 111
00-00-1628 - Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 153 (0,1589 ha), Afb. 111
00-00-1628 - Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 154 (0,227 ha), Afb. 111
00-00-1628 - Jan de Cramer, Gt Pietersz, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 111
00-00-1628 - Francsoijs Valk, Jan Lourisz, land 157 (0,2341 ha), Afb. 111
00-00-1628 - Francsoijs Valk, Jan Lourisz, land 158 (1,822 ha), Afb. 112
00-00-1628 - Francsoijs Valk, Jan Lourisz, land 159 (0,3079 ha), Afb. 112
00-00-1628 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz van Velsen, land 160 (0,5009 ha), Afb. 112
00-00-1628 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz van Velsen, land 161 (1,2345 ha), Afb. 112
00-00-1628 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz van Velsen, land 162 (1,2771 ha), Afb. 112
00-00-1628 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, Jan Lourisz, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 112
00-00-1628 - Pr Son, land 164a ii morgen iiii hont lxxxiiii roeden, Afb. 112
00-00-1628 - Corn Jacobsz, land 164.2 (0,4257 ha), Afb. 112
00-00-1628 - Dirck Lenertsz, land 165 (0,7989 ha), Afb. 112
00-00-1628 - Claes Suicker, Jan Lourisz, land 166 (3,2921 ha), Afb. 113
00-00-1628 - Claes Suicker, Jan Lourisz, land 167 (1,6333 ha), Afb. 113
00-00-1628 - Dirck Lenertsz, land 168 (0,3604 ha), Afb. 113
00-00-1628 - Adriaen Jansz van Velsen, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 113
00-00-1628 - Adriaen Jansz, Willem Adriaensz, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), Afb. 113
00-00-1628 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 171 (0,8514 ha), Afb. 113
00-00-1628 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 172 (0,8429 ha), Afb. 113
00-00-1628 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 173 (1,2771 ha), Afb. 113
00-00-1628 - Claes Suijcker, Jan Lourisz, land 174 (1,1465 ha), Afb. 114
00-00-1628 - Claes Adriaensz Scheen, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 114
00-00-1628 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 176 (2,4634 ha), Afb. 114
00-00-1628 - Floris Lourisz, Pr Jansz Clipper, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 114
00-00-1628 - Claes Suijcker, Jan Lourisz, land 178 (5,1085 ha), Afb. 114
00-00-1628 - Mees Gerritsz, Jacob Lourisz, land 179 (1,8589 ha), Afb. 114
00-00-1628 - Jacobus Boewretius, land 180 (0,823 ha), Afb. 114
00-00-1628 - Aechte Gerritsd, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 114
00-00-1628 - Willem Adriaensz, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 115
00-00-1628 - Outgert Pietersz, Sijmon Gerritsz, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 115
00-00-1628 - Jan Lourisz, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 115
00-00-1628 - Aechte Gerrits, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 115
00-00-1628 - Floris van Alckema, Dirck Lenertsz van der Leth, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 115
00-00-1628 - Jacob Cornelise Rous, land 185 (1,0827 ha), Afb. 115
00-00-1628 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 115
00-00-1628 - Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 187.1 (1,0642 ha), Afb. 115
00-00-1628 - Claes Jacobsz, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 115
00-00-1628 - Jacob Lourisz, land 188 (1,0131 ha), Afb. 116
00-00-1628 - Jacob Louwen, land 189 (0,7038 ha), Afb. 116
00-00-1628 - Gerrit Florisz, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 116
00-00-1628 - Adriaen Jansz, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 116
00-00-1628 - Adriaen Jansz van Velsen, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 116
00-00-1628 - Corn van Sijpesteijn, Lenert Meesz, land 193 (2,1228 ha), Afb. 116
00-00-1628 - Corn van Sijpesteijn, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 116
00-00-1628 - Lenert Meesz, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 117
00-00-1628 - Adriaen Jansz, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 117
00-00-1628 - Mees Gerritsz, land 196 (1,8035 ha), Afb. 117
00-00-1628 - Corn Cornz Backer, land 197 (1,8319 ha), d Erfgen, Afb. 117
00-00-1628 - Corn Cornelisz van Berch, land 198 (2,154 ha), Afb. 117
00-00-1628 - Adriaen Jansz van Velsen, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 117
00-00-1628 - Adriaen Jansz van Velsen, land 200 (0,051 ha), Afb. 117
00-00-1628 - Adriaen Jansz van Velsen, land 201 (0,7095 ha), Afb. 117
00-00-1628 - Adriaen Jansz van Velsen, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 117
00-00-1628 - Corn Cornelisz van Berch, land 203 (0,6924 ha), Afb. 117
00-00-1628 - Corn Cornelisz van Berch, land 204 (1,419 ha), Afb. 118
00-00-1628 - Dirck Lenertsz, land 205 (1,2544 ha), Afb. 118
00-00-1628 - Pieter Son, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), de stadt Haerlem, Afb. 118
00-00-1628 - Jacob Cornelise Rous, Pieter Son, land 207 (2,9132 ha), Afb. 118
00-00-1628 - Jan van Gerwen, Aelbert Meesz, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), de Erfgen, Afb. 118
00-00-1628 - Jan van Gerwen, Aelbert Meesz, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), de Erfgen, Afb. 118
00-00-1628 - Floris Hubertsz, Jacob Cornelise Rous, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 118
00-00-1628 - Jan Adriaensz van Brederode, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 118
00-00-1628 - Jan Adriaensz van Brederode, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb.
00-00-1628 - Adriaen Gerritsz, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 119
00-00-1628 - Jan Lourisz, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 119
00-00-1628 - Maertgen Lenerts, land 214a xi 1/2 hont, Afb. 119
00-00-1628 - Adriaen Gerritsz, land 214b (1,7737 ha), Afb. 119
00-00-1628 - Aelbert Meesz, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 119
00-00-1628 - Pieter Cornelise Huijsman, land 216 (0,8911 ha), Afb. 119
00-00-1628 - Gerwen, Aelbert Meesz, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), d Erffgen, Afb. 119
00-00-1628 - Jacob Cornelise Rous, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 119
00-00-1628 - Teunis Lenertsz, Dirck Dammisz, land 219.1 (2,1285 ha), Afb. 119
00-00-1628 - Lenert Meesz, land 219.2 (0,9223 ha), Afb. 119
00-00-1628 - Maertgen Lenerts, land 219.3 (1,2061 ha), Afb. 119
00-00-1628 - land 220 (2,1285 ha), Afb. 120
00-00-1628 - Jacob Cornelise Rous, land 221 (1,5793 ha), Afb. 120
00-00-1628 - Pr Pietersz, land 222 (1,0444 ha), Afb. 120
00-00-1628 - Pr Pietersz, land 223 (0,6243 ha), Afb. 120
00-00-1628 - Aelbert Meesz, Lenert Meesz, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 120
00-00-1628 - Adriaen Gerritsz, land 225 (1,6843 ha), Afb. 120
00-00-1628 - Jacob Cornelise Rous, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 120
00-00-1628 - Dirck Lenertsz, Jacob Cornelise Rous, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), Afb. 120
00-00-1628 - Nieuwrode, Corn Reijersz, land 228 (1,3381 ha), d Erfgen, Afb. 121
00-00-1628 - Nieuwrode, Corn Reijersz, land 229 (0,8386 ha), d Erfgen, Afb. 121
00-00-1628 - Nieuwrode, Corn Reijersz, land 230 (5,2787 ha), d Erfgen, Afb. 121
00-00-1628 - de weduwe, Henric Adriaensz, Corn Henricxz, land 231 (1,1494 ha), Afb. 121
00-00-1628 - die weduwe, Henric Adriaensz, land 232 (0,6499 ha), Afb. 121
00-00-1628 - die weduwe, Henric Adriaensz, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 121
00-00-1628 - Sijvert Claesz, land 234 (1,7837 ha), Afb. 121
00-00-1628 - Sijvert Claesz, land 235 (1,6262 ha), Afb. 121
00-00-1628 - Sijvert Claesz, land 236 (1,8447 ha), Afb. 122
00-00-1628 - Leenert Daendelsz, land 237 (0,5676 ha), Afb. 122
00-00-1628 - Claes Adriaensz, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 122
Lisse tot Grieten bregge:
00-00-1628 - de weduwe, Adriaen Jansz, land 239a iiii morgen lxxi roeden, Afb. 122
00-00-1628 - joff Tibrigem, Jacob Lourisz, land 239b iiii morgen lxxi roeden, Afb. 122
00-00-1628 - de weduwe, Adriaen Jansz van Brederode, land 240f vi morgen i 1/2 hont, Afb. 122
00-00-1628 - juffr Tibrigem, Jacob Lourisz, land 240g iii morgen iii hont lix roeden, Afb. 122
00-00-1628 - joff Tibrigem, Jacob Lourisz, land 241 (4,3223 ha), Afb. 123
00-00-1628 - Henrick Ingenulant, Corn Claesz, Dirck Prsz, land 242 (8,2999 ha), Afb. 123
00-00-1628 - Jan Adriaensz van Brederode, land 243 (5,5938 ha), Afb. 123
00-00-1628 - de weduw, Gt Gerritsz, Jacob Lourisz, land 244a ii morgen i 1/2 hont, Afb. 123
00-00-1628 - Corn Claes, land 244b iii morgen 1/2 hont, Afb. 123
00-00-1628 - Aechte Gerrits, Gerrit Jansz, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 123
00-00-1628 - Ruijring Aecker, land 246 (2,2931 ha), Afb. 123
00-00-1628 - Ruijring Aecker, land 247 (2,5826 ha), Afb. 123
00-00-1628 - Ruijring Aecker, land 248 (3,2226 ha), Afb. 124
00-00-1628 - de wedue, Gerrit Gerritsz, Jan Florisz, Corn Claes Vrijer, Jacob Lourisz, land 249.1 (3,4056 ha), Afb. 124
00-00-1628 - Gerrit Jansz, Henric Jansz, land 249.2 (3,5475 ha), Afb. 124
00-00-1628 - Corn Claes, Jan Lourisz, land 249c iiii morgen ii hont, Afb. 124
00-00-1628 - Mees Gerritsz, Jan Lourisz, Maerten Cornsz, land 250.13 (5,1085 ha), Afb. 124
00-00-1628 - Willem Jansz, Gerrit Jansz, land 250.14 (4,257 ha), Afb. 124
00-00-1628 - Adriaen Adriaensz, Aelbert Meesz, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 124
00-00-1628 - Aegte Gerrits, land 251 (2,5542 ha), Afb. 124
00-00-1628 - Aegte Gerrits, land 252 (2,5542 ha), Afb. 124
00-00-1628 - Aechte Gerrits, Henric Jansz, land 253a i morgen, Afb. 125
00-00-1628 - joff Tibrigem, Jacob Louris, land 253b i morgen, Afb. 125
00-00-1628 - joff Tibrigem, Jacob Louris, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 125
00-00-1628 - Cornelis Claes, land 255 vii hont xxxvi roeden, Afb. 125
00-00-1628 - Crijn Claesz, Maertgen Claes, Dirck Pieters, land 256a iv morgen xxx roeden, Kinderen, Afb. 125
00-00-1628 - Andries Adriaens, Corn Vrijer, land 256b ii morgen xiiii roeden, Afb. 125
00-00-1628 - Katrijn van Berckenrode, Corn Claes, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), de erfgenamen, Afb. 125
00-00-1628 - Katrijn van Berckenrode, Corn Claes, land 258 (2,049 ha), de erfgenamen, Afb. 125
00-00-1628 - Katrijn van Berckenrode, Corn Claes, land 259 (1,6176 ha), de erfgenamen, Afb. 125
00-00-1628 - Katrijn van Berckenrode, Corn Claes, land 260 (1,4545 ha), de erfgenamen, Afb. 126
00-00-1628 - Katrijn van Berckenrode, Corn Claes, land 261 (0,9691 ha), de erfgenamen, Afb. 126
00-00-1628 - Arien Reijersz, Jacob Jans Croon, land 262 (4,985 ha), Afb. 126
00-00-1628 - Maertgen Aernts, Gerrit Pietersz, land 263 (4,3989 ha), Afb. 126
00-00-1628 - Jacob Jansz, Corn Claes, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha), Afb. 126
00-00-1628 - Jacob van Alckemade, Jacob van Alckemade, land 265a ix hont, Afb. 126
00-00-1628 - Dirck Louris, land 265b ii morgen iiii hont, Afb. 126
00-00-1628 - Andries Arisz, Corn Vrijer, land 266 (1,8745 ha), Afb. 127
00-00-1628 - Adriaen Reijersz, Jacob Jansz, land 267a (1,8447 ha), Afb. 127
00-00-1628 - Meijnert Claesz, land 267b (0,5676 ha), Afb. 127
00-00-1628 - de wedue, Dirck Fransz, Corn Vrijer, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 127
00-00-1628 - Andries Adriaens, Corn Vrijer, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 127
00-00-1628 - Arien Reijersz, Jacob Jansz, land 269 (2,9274 ha), Afb. 127
00-00-1628 - Corn Claes, land 270 (6,3345 ha), Afb. 127
00-00-1628 - Jacob Jans Croon, land 271 (1,2416 ha), Afb. 127
00-00-1628 - Cornelis Claes, land 272 (5,8989 ha), Afb. 127
00-00-1628 - Damas Jacobsz, Corn Claes, land 273 (6,861 ha), Afb. 128
00-00-1628 - Dirck Pietersz, Jacob Jansz Croon, land 274 (5,4646 ha), Afb. 128
00-00-1628 - Jan Lenertsz, Aris Tonisz, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 128
00-00-1628 - Pieter Dircxs, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 128
00-00-1628 - Jan Adriaensz van Brederode, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 128
00-00-1628 - Aris Tonisz, land 278a vii morgen i hont, Afb. 128
00-00-1628 - Aegte Jans, land 278b iii morgen xxxv roeden, Afb. 128
00-00-1628 - Gerrit Jansz, Louris Gerritsz, land 279a ii morgen i hont, Afb. 128
00-00-1628 - Louris, land 279b ii morgen iiii hont, Afb. 128
00-00-1628 - Meijnert Claesz, land 279c ii morgen iiii hont, Afb. 128
00-00-1628 - Jan Jacobsz, land 280 (4,0981 ha), Afb. 129
00-00-1628 - Jan Jacobsz, land 281 (4,2741 ha), Afb. 129
00-00-1628 - Louris Gerritsz, Maerten Adriaensz, de Banneweij land 282 (4,7736 ha), Afb. 129
00-00-1628 - Trijntgen Barthouts, Wouter Dircxz, land 283 (4,7906 ha), Afb. 129
00-00-1628 - Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 129
00-00-1628 - Aecht Jans, land 288a v morgen iiii hont, Afb. 129
00-00-1628 - Louris Gerritsz, land 288b ii morgen iii hont, Afb. 129
00-00-1628 - Henrick Jacobsz, land 288c iii morgen iii 1/2 hont xv torfrn, Afb. 129
00-00-1628 - Neus, land 288d, Afb. 129
00-00-1628 - wedue, Frederick Deijmans, Michiel Gerritsz, land 285a iii morgen, Afb. 129
00-00-1628 - wedue, Frederick Deijmans, Kees Neus, Wouter Gerritsz, land 285b iiii morgen iii hont, Afb. 129
00-00-1628 - wedue, Frederick Deijmans, Cornelis Gerritsz Neus, Wouter Gerritsz Cort, land 286 (1,4899 ha), Afb. 130
00-00-1628 - Frans Kies, Sijmon Cornelis Schoter, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 130
00-00-1628 - Adriaen Maertsz, land 289 (2,2108 ha), Afb. 130
suitwaerts van de Weligenberch:
00-00-1628 - land 290 (1,5495 ha), Afb. 130
00-00-1628 - Henrick van Berckero, Stoffel Maertsz, land 291 (2,5542 ha), Afb. 130
00-00-1628 - Arent Ariensz, land 292 (0,5676 ha), Afb. 131
00-00-1628 - Corn Banckersz, land 293 (0,6555 ha), Afb. 131
00-00-1628 - Pieter Florisz, land 294b (0,4257 ha), Afb. 131
00-00-1628 - Jan Willemsz, land 294a (0,4611 ha), de Graeffelicht, Afb. 131
00-00-1628 - Jan Willemsz, land 295 (1,419 ha), de Graeffelicheijt, Afb. 131
00-00-1628 - Henrick van Berckero, Stoffel Maertsz, land 296 (0,3008 ha), Afb. 131
00-00-1628 - Henrick van Berckero, Stoffel Maertsz, land 297 (0,5151 ha), Afb. 131
00-00-1628 - Corn Banckersz, land 298 (2,1441 ha), Afb. 131
00-00-1628 - wedue, Dirck Jacobsz van der Leth, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 132
00-00-1628 - Henric van Berckenro, Corn Banckersz, land 300 (1,1863 ha), Afb. 132
00-00-1628 - Henric van Berckenro, Corn Banckersz, land 301 (0,3831 ha), Afb. 132
00-00-1628 - Henric van Berckenro, Willem Ruichaver, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 132
00-00-1628 - de wedue, Dirck Jacobsz van der Leth, land 303 (3,0651 ha), Afb. 132
00-00-1628 - de wedue, Dirck Jacobsz van der Leth, land 304 (2,5045 ha), Afb. 132
00-00-1628 - Claes Dircxs van Langevelt, land 305.1 (0,8514 ha), t Gasthuijs, Afb. 132
00-00-1628 - Jacob Bicker, Claes Dircxs van Langevelt, land 305.2 (0,8514 ha), Afb. 132
00-00-1628 - Henric van Berckero, Corn Banckersz, land 306 (1,9156 ha), Afb. 133
00-00-1628 - Hans van Loo, Maertgen Lenertsdr, land 307 (1,0146 ha), Afb. 133
00-00-1628 - Henric van Berckero, Corn Banckersz, Willem Ruichaver, land 308 (2,8891 ha), Afb. 133
00-00-1628 - Henric van Berckero, Willem Ruichaver, land 309 (2,7216 ha), Afb. 133
00-00-1628 - Henric van Berckero, Willem Ruichaver, land 310 (2,3357 ha), Afb. 133
00-00-1628 - Adriaen Maertsz, Corn Banckersz, land 311 (0,9081 ha), Afb. 133
00-00-1628 - Meijndert Claesz, land 312 (1,0557 ha), de Graeffelicheijt, Afb. 133
00-00-1628 - Meijndert Claesz, land 313 (3,8881 ha), de Graeffelicheijt, Afb. 134
00-00-1628 - Meijnert Claesz, Jan Willemsz, land 314 (1,4048 ha), Afb. 134
00-00-1628 - Henric van Berckerode, Willem Ruichaver, land 315 (4,6544 ha), Afb. 134
00-00-1628 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 134
00-00-1628 - Michghiel Adamsz, land 317 (9,5784 ha), Afb. 134
00-00-1628 - Michghiel Adamsz, land 318 (0,017 ha), Afb. 134
00-00-1628 - Hans van Loo, Willem Ruichaver, land 319 (6,5275 ha), Afb. 134
00-00-1628 - Hans van Loo, Willem Ruichaver, land 320 (0,5676 ha), Afb. 134
00-00-1628 - Hans van Loo, Willem Ruichaver, land 321 (0,9365 ha), Afb. 135
00-00-1628 - Hans van Loo, Willem Ruichaver, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 135
00-00-1628 - Hans van Loo, Maertgen Leendertsdr, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 135
00-00-1628 - Hans van Loo, Maertgen Lenertsdr, land 324.1 (0,525 ha), Afb. 135
00-00-1628 - Jan Jansz Beuck, land 324.2 (0,525 ha), Afb. 135
00-00-1628 - Hans van Loon, Maertgen Leenderts, land 325 (1,7737 ha), Afb. 135
00-00-1628 - Hans van Loo, Maertgen Lenaertsdr, land 326a i morgen iiii hont, Afb. 135
00-00-1628 - Cornelis Jong, land 326b v hont, Afb. 135
00-00-1628 - Arijen Crijnen, land 326c v hont, Afb. 135
00-00-1628 - Maerten Adriaensz, land 326d viii hont, Afb. 135
00-00-1628 - Andries Sijmonsz, land 326e ii morgen v 1/2 hont, Afb. 135
00-00-1628 - Arien Crijnen, land 326f i hont, Afb. 135
00-00-1628 - Pijnssen, Gerrit Louris, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Erfgen, Afb. 136
00-00-1628 - Pieter Cornelise Huijsman, land 328a i morgen iii hont, Afb. 136
00-00-1628 - Jan Jacobsz, Corn Cornelisz, Corn Claesz, land 328b i morgen iii hont, Afb. 136
00-00-1628 - Michiel Adamsz, Jan Aerntsz, land 329 (3,8313 ha), Afb. 136
00-00-1628 - Abram van der Burch, land 330 (1,6914 ha), Afb. 136
00-00-1628 - Abram van der Burch, land 331 (0,796 ha), Afb. 136
00-00-1628 - Meijndert Claesz, land 332 (0,2838 ha), de Graeffelicheijt, Afb. 136
00-00-1628 - Meijndert Claesz, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), de Graeffelicheijt, Afb. 137
00-00-1628 - Meijnert Claesz, land 334 (0,7833 ha), Afb. 137
00-00-1628 - Aris Tonisz, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 137
00-00-1628 - Jan Adrijaens, land 336 (0,6172 ha), Afb. 137
00-00-1628 - Aris Thonis, land 337b iiii hont, Afb. 137
00-00-1628 - Meijnert Claesz, land 337c i morgen v hont, Graefelijcheijt, Afb. 137
00-00-1628 - Jan Willemsz Steven, land 338a iii morgen, Afb. 138
00-00-1628 - Pieter Cornelise Huijsman, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 138
00-00-1628 - Michiel Adamsz, Jan Arentsz, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 138
00-00-1628 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 138
00-00-1628 - Jacob Claesz, land 340a iiii hont, Afb. 138
00-00-1628 - Abram Verburch, Maerten Backer, land 340b i morgen, Afb. 138
00-00-1628 - Jacob Claesz, land 340d vii hont, Afb. 138
00-00-1628 - Pieter Jansz Clipper, land 340e i morgen, Afb. 138
00-00-1628 - Sille Willems, land 340f iii hont, Afb. 138