Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1620

Bron: Morgenboeken Hillegom 1620
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1620
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649c
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst:

00-00-1620 - Mees Pietersz, land 1d v morgen, Afb. 2
00-00-1620 - Gielis Pietersz, land 1a iii morgen, Afb. 2
00-00-1620 - Jacob van Alckemade, Jan Corn, land 2 (1,4743 ha), Afb. 2
00-00-1620 - Jacob Pieters, land 3 (1,3140 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 2
00-00-1620 - Jacob Bicker, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 2
00-00-1620 - Jacob Bicker, land 5 (3,8157 ha), Afb. 3
00-00-1620 - Jacob Bicker, land 6 (4,3961 ha), Afb. 3
00-00-1620 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, land 7 (1,8589 ha), d Erffgenamen, Afb. 3
00-00-1620 - Gerrit Gerrits, land 8 (1,7368 ha), Afb. 3
00-00-1620 - Henrick van Berckenroode, Sijmon Sijmons, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 4
00-00-1620 - Gerit Gerritsz, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 4
00-00-1620 - Crijn Adrijaensz, Dirck Adrijaensz, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 4
00-00-1620 - Jacob Pietersz den Bour, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 4
00-00-1620 - Henrijck van Berckenroode, Claes Jacobsz Bodser, land 12 (0,9606 ha), Afb. 4
00-00-1620 - van Berckenroode, Claes Jacobsz Bodser, land 13 (0,9166 ha), Afb. 5
00-00-1620 - Henrijck van Berckenroode, Claes Jacobsz Bodser, land 14 (3,2183 ha), Afb. 5
00-00-1620 - Henrijck van Berckenroode, Claes Jacobsz Bodser, land 15 (1,7042 ha), Afb. 5
00-00-1620 - land 16 (9,8367 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Verscheide Personen, Afb. 5
00-00-1620 - Jacob Pietersz, land 16 (9,8367 ha), de stadt Haerlem, Afb. 6
00-00-1620 - Haes Jans, Mees Pietersz, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 6
00-00-1620 - Jacob Pietersz, land 18 (1,8191 ha), die stadt Haerlem, Afb. 6
00-00-1620 - Henrijck van Berckenroode, Claes Jacobs Bodser, land 19 (3,6185 ha), Afb. 6
00-00-1620 - Absolon Dircxz, Jacob Jansz van Langevelt, land 20 (2,6209 ha), Afb. 6
00-00-1620 - Jacob Jansz, Cornelis Gerritsz, land 21 (3,6312 ha), Afb. 7
00-00-1620 - Cornelis Jans van Velsen, Aerijen Cornz Brammer, land 22 (3,6199 ha), Afb. 7
00-00-1620 - Jacob Pietersz, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stadt Haerlem, Afb. 7
00-00-1620 - Henrijck van Berckenroode, Claes Jacobsz Bodser, land 24 (2,75 ha), Afb. 7
00-00-1620 - Jacob Pietersz, land 25 (0,9138 ha), die stadt Haerlem, Afb. 8
00-00-1620 - Willem van Berckenroode, Jacob Pietersz, land 26 (2,0959 ha), Afb. 8
00-00-1620 - Maerten Ruijchaver, Dirck Jacobsz Bodser, land 27 (8,3013 ha), Afb. 8
00-00-1620 - Frans Florisz, Jacob Jansz, land 28 (3,0949 ha), Afb. 8
00-00-1620 - Aerijen Cornelisz Brammer, land 29 (1,1437 ha), Afb. 9
00-00-1620 - Aerijen Corn Brammer, land 30 (0,8201 ha), Afb. 9
00-00-1620 - Jacob Jansz, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 9
00-00-1620 - Jacob Gerrits van Langevelt, land 31b (2,4833 ha), Afb. 9
00-00-1620 - Corn Jans van Velsen, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 9
00-00-1620 - Adrijaen Wouterse, land 32b, Afb. 9
00-00-1620 - Cornelis Gerritsz van Langevelt, land 33 (1,1068 ha), Afb. 10
00-00-1620 - Gijsbrecht, Sijmon Gerrits Sgravemade, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), d Erffgenamen, Afb. 10
00-00-1620 - Corn van Langevelt, Jacob van Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 10
00-00-1620 - Dirck Jacobsz, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 10
00-00-1620 - Dirck Jacobsz van der Leth, land 37 (1,2373 ha), Afb. 11
00-00-1620 - Dirck Jacobsz van der Leth, land 38 (1,5495 ha), Afb. 11
00-00-1620 - Jan Cornelis Gijsberechtsz, Wouter Willemsz, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), d Erffgenamen, Afb. 11
00-00-1620 - Jan Cornelis Gijsberechtsz, Sijmon Maertens, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), d Erffgenamen, Afb. 11
00-00-1620 - Jan Cornelis Gijsberechtsz, Willem Corn Keijser, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), d Erffgenamen, Afb. 12
00-00-1620 - Maerten Ruichaever, Gerrit Sijmonsz, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 12
00-00-1620 - Maerten Ruichaver, Gerrit Sijmonsz, land 44 (3,0225 ha), Afb. 12
00-00-1620 - Maerten Ruichaver, land 45a v morgen iii hont, Afb. 13
00-00-1620 - Pieter Sijmons, Jochem, land 45b, Afb. 13
00-00-1620 - Maerten Ruichaver, land 45d iii morgen l roeden, Afb. 13
00-00-1620 - Maerten Ruichaver, Dirck Jacobsz, land 46 (1,1352 ha), Afb. 13
00-00-1620 - Maerten Ruichaever, Gerrit Sijmonsz, land 47 (0,5789 ha), Afb. 13
00-00-1620 - Maerten Ruichaver, Gerrit Sijmonsz, land 48 (2.9629 ha), Afb. 13
00-00-1620 - Maerten Ruichaver, Dirck Jacobsz Bodser, land 49 (1,1096 ha), Afb. 14
00-00-1620 - Maerten Ruichaver, Dirck Jacobs Bodser, land 50 (1,6233 ha), Afb. 14
00-00-1620 - Maerten Ruichaver, land 51 (0,1376), Afb. 14
00-00-1620 - Maerten Ruichaver, Gerrit Sijmonsz, land 52 (0,6868 ha), Afb. 14
00-00-1620 - Maerten Ruichaever, Gerrit Sijmonsz, land 53 (0,21 ha), Afb. 15
00-00-1620 - Arijen Cornz Brammer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 15
00-00-1620 - Maerten Ruichaver, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 15
00-00-1620 - Dirck Jacobsz, land 55 (0,9081 ha), Afb. 15
00-00-1620 - Dirck Jacobsz van der Leth, land 56 (2,2661 ha), Afb. 15
00-00-1620 - Jan Verwer, Mees Cornz, land 57 (6,8326 ha), d Erffgenamen, Afb. 16
00-00-1620 - Jacob Bicker, Claes Dircxs van Langevelt, land 58 (3,898 ha), Afb. 16
00-00-1620 - Jan Verwer, Wouter Pietersz, land 59 (0,7506 ha), d Erffgenamen, Afb. 16
00-00-1620 - Jacob Jans, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 16
00-00-1620 - Jan Jacobsz, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 16
00-00-1620 - Lijsbeth van Dorp, Dirck Jansz van Langevelt, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18
00-00-1620 - Daendel Cornz, Willem Cornelis Keijser, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18
00-00-1620 - Ghijsbrecht van Nesse, Claes Maertsz, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18
00-00-1620 - Jan Verwer, Mees Cornz, land 64 (1,4729 ha), d Erffgenamen, Afb. 18
00-00-1620 - Dirck Jacobsz van der Leth, land 65 (1,48 ha), Afb. 19
00-00-1620 - Jan Verwer, Mees Cornelis, land 66 (1,4658 ha), d Erffgenamen, Afb. 19
00-00-1620 - Jan Gerritsz, Louris Adrijaens, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 19
00-00-1620 - Jan Verwer, Mees Cornz, land 68 (1,4757 ha), d Erffgenamen, Afb. 19
00-00-1620 - Jan Verwer, Mees Cornz, land 69 (2,8465 ha), d Erffgenamen, Afb. 20
00-00-1620 - Jan Verwer, Mees Cornz, land 70 (1,0926 ha), d Erffgenamen, Afb. 20
00-00-1620 - Jan Verwer, Mees Cornz, land 71 (0,6655 ha), d Erffgenamen, Afb. 20
00-00-1620 - Jacob Bicker, Gielis Pietersz Vereecke, land 72 (2,3939 ha), Afb. 20
00-00-1620 - Maerten Ruichaver, Huijch Pouwels, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21
00-00-1620 - Aerijen Maet, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 21
00-00-1620 - Jan Verwer, Mees Corn, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), d Erffgenamen, Afb. 21
00-00-1620 - Aerijen Maet, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 21
00-00-1620 - Maerten Jansz, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22
00-00-1620 - Gijsbert, Sijmon Gerritsz van Sgravemade, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 22
00-00-1620 - Jan Dammasz, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 22
00-00-1620 - Jan Willemsz Steven, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22
00-00-1620 - Jacob Jansz Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23
00-00-1620 - Aelbert Jansz Swart, land 82 (2,5897 ha), Afb. 23
00-00-1620 - Sijmon Gerrits, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), die Erfgenaemen, Afb. 23
00-00-1620 - Gerrit Pinsen, Adam Pinsen, Maerten Rees, Frans Floris, land 84 (6,0379 ha), Afb. 23
00-00-1620 - Pinxen, Michiel Adamsz, land 85 (1,7085 ha), Afb. 24
00-00-1620 - Pinxen, Henrijck Jansz, Maet Jansz, land 86 (1,6333 ha), Afb. 24
00-00-1620 - Pinxen, Pieter Cornelise Huijsman, land 87 (2,8976 ha), Afb. 24
00-00-1620 - Pinxen, Pieter Cornelise Huijsman, land 88 (8,9413 ha), Afb. 24
00-00-1620 - Pinxen, Pieter Cornelise Huijsman, land 89 (1,8106 ha), Afb. 25
00-00-1620 - Dirck Verlaen, Dirck Huijgens, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 25
00-00-1620 - Jacob Dammasz van Langevelt, land 91 (1,0898 ha), Afb. 25
00-00-1620 - Pieter Cornelise Huijsman, de Bijl land 92a i morgen iiii hont xxxiii roeden, Afb. 25
00-00-1620 - Giel Adamsz, land 92b v morgen i hont ixxx roeden, Afb. 25
00-00-1620 - Dirck Verlaen, Dirck Huijgens, land 93 (1,8035 ha), Afb. 26
00-00-1620 - Maerten Jans van Raephorst, land 94 (1,8149 ha), Afb. 26
00-00-1620 - Jacob Bicker, land 95 (2,5116 ha), Afb. 26
00-00-1620 - Frans Florisz, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 26
00-00-1620 - Sijmon Gerritsz Sgravenmade, land 97 (4,1691 ha), d Erffgenamen, Afb. 27
00-00-1620 - Jacob Bicker, Wouter Willemsz, Jacob Jansz, land 98 (6,0337 ha), Afb. 27
00-00-1620 - Maerten Adrijaensz Thimmerman, land 99 (0,8883 ha), Afb. 27
00-00-1620 - Jacob Gerritsz van Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 27
00-00-1620 - Jacob Jansz van Langevelt, land 101 (2,5712 ha), Afb. 28
00-00-1620 - Jacob Jansz van Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 28
00-00-1620 - Jacob Jansz, land 103.1 (0,1419 ha), Afb. 28
00-00-1620 - Dirk Jans Langevelt, land 103.2 (0,8514 ha), Afb. 28
00-00-1620 - Dirck Jansz van Langevelt, land 104 (5,1156 ha), Afb. 28
00-00-1620 - Jacob Gerrits Langevelt, Jacob Jansz Langevelt, land 105 (1,6006 ha), Afb. 29
00-00-1620 - Pieter Pinxen, Jan Lenerts, land 106.1 (21,2854 ha), d Erffgenamen, Afb. 29
00-00-1620 - Frans Florisz, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 29
00-00-1620 - Dammas Jacobsz, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 29
00-00-1620 - Cornelis Jacobsz Rous, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 29
00-00-1620 - Dirck Jansz van Langevelt, land 108 (1,1281 ha), Afb. 29
00-00-1620 - Maerten Ruijchaver, Gerrit Sijmonsz, land 109 (0,867 ha), Afb. 30
00-00-1620 - Maerten Ruijchaver, Gerrit Sijmonsz, land 110 (0,8883 ha), Afb. 30
00-00-1620 - Jacob Gerritsz, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1620 - Adrijen Henrijcxs, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 30
00-00-1620 - Dammas Jacobsz, land 112 (0,9578 ha), Afb. 30
00-00-1620 - Vrederijck Deijman, Frans Florisz, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 31
00-00-1620 - Gerrit Florisz, land 114b, Afb. 31
00-00-1620 - Dirck Aelbrechts, land 114a, Afb. 31
00-00-1620 - Huich Corssen, land 115 x hont lxix roeden, Afb. 31
00-00-1620 - Frans Florisz, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 31
00-00-1620 - Pieter Maerts, land 116b iiii morgen ii hont, Afb. 31
00-00-1620 - Frans Fransz, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 31
00-00-1620 - Assendelft, land 116d vi hont l roeden, Afb. 31
00-00-1620 - Aerijen, land 116e ii morgen iii hont, Afb. 31
00-00-1620 - Floris Fransz, land 116f i morgen, Afb. 31
00-00-1620 - Jan Adamsz, land 117 ix hont xii roeden, Afb. 32
00-00-1620 - Corn Aerijen Woutersz, land 118 viii hont xcviii roeden, Afb. 32
00-00-1620 - Pieter Cornz, Pieter Maertsz, land 119 v morgen ii hont lxxii roeden, Afb. 32
00-00-1620 - Wolter van der Lauwijck, land 120 v morgen iii hont xxxiii roeden, Afb. 32
Vosselaen tot Lisse:
00-00-1620 - Jacob van Alckemade, land 121.2 (1,419 ha), Afb. 33
00-00-1620 - Adrijen Jansz, Willem Jansz, land 121.1 (0,1518 ha), Afb. 33
00-00-1620 - Arijen Jansz, Willem Jansz, Bakkers Bakkum land 122 (1,6233 ha), Afb. 33
00-00-1620 - Louris Henrijcxz, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 33
00-00-1620 - de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb.
00-00-1620 - land 125 (0,9989 ha), Afb.
00-00-1620 - land 126a (2,2704 ha), Afb.
00-00-1620 - land 126b, Afb.
00-00-1620 - land 126c, Afb.
00-00-1620 - de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb.
00-00-1620 - Gerrit Gerritsz, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 34
00-00-1620 - Dirck Jansz Langevelt, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 34
00-00-1620 - Daniel Cornelisz, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 34
00-00-1620 - Dirck Jansz van Langevelt, land 130 (0,9564 ha), Afb. 34
00-00-1620 - Floris Fransz, land 131 (0,911 ha), Afb. 34
00-00-1620 - Jacob Claesz, land 132 (3,373 ha), Afb. 35
00-00-1620 - Jacob Bicker, Claes Dircxz Langevelt, land 133 (2,7117 ha), Afb. 35
00-00-1620 - Lijsbet Claesdr, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), d Erffgenamen, Afb. 35
00-00-1620 - Claes Jans Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 35
00-00-1620 - land 136 (0,5917 ha), Afb.
00-00-1620 - land 137 (0,6357 ha), Afb.
00-00-1620 - land 138a, Afb.
00-00-1620 - land 138b, Afb.
00-00-1620 - land 139, Afb.
00-00-1620 - Jacob Willemsz Vischer, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 36
00-00-1620 - Louris Henrijcxz, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 36
00-00-1620 - Sijmon Aelbertsz, land 141 (0,6201 ha), Afb. 36
00-00-1620 - Jacob Dammasz van Langevelt, land 142 (0,7208 ha), Afb. 36
00-00-1620 - Dammas Jacobsz, land 143 (0,2909 ha), Afb. 36
00-00-1620 - land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 37
00-00-1620 - Corn Dircxz van Hout, land 145a ii morgen 1/2 hont, Afb. 37
00-00-1620 - Claes Huijgensz, land 145.2 (0,9223 ha), Afb. 37
00-00-1620 - Maertgen Willemsdr, land 145.3 (0,4257 ha), Afb. 37
00-00-1620 - Gerrit Gerritsz, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 37
00-00-1620 - land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 37
00-00-1620 - Johan van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 37
00-00-1620 - Johan Monicx, land 147.1 (1,7028 ha), de Kinderen, Afb. 37
00-00-1620 - Johan van Gerwen, Jan Adrijaensz, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 38
00-00-1620 - Cornelis Adrijaensz, land 149 (0,7762 ha), Afb. 38
00-00-1620 - Johan Monincx, land 150.1 (0,1419 ha), de Kinderen, Afb. 38
00-00-1620 - Corn Andriesz, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 38
00-00-1620 - Lijsbeth Claes, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 38
00-00-1620 - Pieter Claesz, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 38
00-00-1620 - Corn Jacobsz, land 151.3 (0,0709 ha), Afb. 38
00-00-1620 - Lijsbet Claes, land 152 (0,2525 ha), Afb. 39
00-00-1620 - Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 153 (0,1589 ha), Afb. 39
00-00-1620 - Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 154 (0,227 ha), Afb. 39
00-00-1620 - Magdaleene Basgiens, Lijsbeth Claes, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), d Erffgenamen, Erffgenamen, Afb. 39
00-00-1620 - Claes Jansz Verwer, Jan Corn van Velsen, land 157 (0,2341 ha), Afb. 40
00-00-1620 - Claes Jansz Verwer, Jan Corn van Velsen, land 158 (1,822 ha), Afb. 40
00-00-1620 - Claes Jansz Verwer, Jan Corn van Velsen, land 159 (0,3079 ha), Afb. 40
00-00-1620 - Claes Jansz Verwer, Aerijen Jansz van Velsen, land 160 (0,5009 ha), Afb. 40
00-00-1620 - Claes Jansz Verwer, Aerijen Jansz, land 161 (1,2345 ha), Afb. 41
00-00-1620 - Claes Jansz Verwer, Aerijen Jansz, land 162 (1,2771 ha), Afb. 41
00-00-1620 - Claes Jansz Verwer, Aerijen Jansz, Jan Cornz, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 41
00-00-1620 - Jan Verwer, Aerijen Jansz, land 164.1 (1,9156 ha), d Erffgenamen, Afb. 41
00-00-1620 - Corn Jacobsz, land 164.2 (0,4257 ha), Afb. 41
00-00-1620 - Leenert Dircxz, land 165 (0,7989 ha), Afb. 42
00-00-1620 - Jan Verwer, Jan Cornelisz, land 166 (3,2921 ha), d Erffgenamen, Afb. 42
00-00-1620 - Jan Verwer, Jan Cornelisz, land 167 (1,6333 ha), d Erffgenamen, Afb. 42
00-00-1620 - Leenert Dircxz, land 168 (0,3604 ha), Afb. 42
00-00-1620 - Pouwels van Beeresteijn, Arien Jansz, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 43
00-00-1620 - Pouwels van Beeresteijn, Arien Jansz, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), Afb. 43
00-00-1620 - Jan Verwer, Adrijaen Jansz, land 171 (0,8514 ha), d Erffgenamen, Afb. 43
00-00-1620 - Jan Verwer, Adrijaen Jansz, land 172 (0,8429 ha), Erffgenamen, Afb. 43
00-00-1620 - Jan Verwer, Adrijaen Jansz, land 173 (1,2771 ha), Erffgenamen, Afb. 44
00-00-1620 - Jan Verwer, Adrijaen Jansz, land 174 (1,1465 ha), Erffgenamen, Afb. 44
00-00-1620 - Jan Henrijcxz, Claes Adrijaensz, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 44
00-00-1620 - Jan Verwer, Aerijen Jansz, land 176 (2,4634 ha), d Erffgenamen, Afb. 44
00-00-1620 - Floris Louwen, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 45
00-00-1620 - Jan Verwer, Jan Corn, land 178 (5,1085 ha), d Erffgenamen, Afb. 45
00-00-1620 - Jan Heinrijcxs, Corn Jacobsz, land 179 (1,8589 ha), Afb. 45
00-00-1620 - land 180 (0,823 ha), Afb. 45
00-00-1620 - Jan Henrijcx, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 46
00-00-1620 - Gielis Pietersz, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha), Afb. 46
00-00-1620 - Mees Gerrits, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 46
00-00-1620 - Jan Henrijcx, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 46
00-00-1620 - Dirck van Huessen, Corn Cornz Backer, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 46
00-00-1620 - Cornelis Jacobsz, Corn Claes, land 185 (1,0827 ha), Afb. 47
00-00-1620 - Jan Verwer, Aerijen Jansz, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), d Erffgenamen, Afb. 47
00-00-1620 - Jan Verwer, land 187.1 (1,0642 ha), d Erffgenamen, Afb. 47
00-00-1620 - Jacob Louwen, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 47
00-00-1620 - Jacob Lourisz, land 188 (1,0131 ha), Afb. 47
00-00-1620 - Jacob Louwen, land 189 (0,7038 ha), Afb. 48
00-00-1620 - Gerrit Florisz, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 48
00-00-1620 - Aerijen Jansz van Velsen, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 48
00-00-1620 - Aerijen Jansz van Velsen, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 48
00-00-1620 - Johan van Sijpesteijn, Engel Willemsz, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 49
00-00-1620 - Dirck Jacobs Bodser, land 193b i morgen i hont iil roeden, Afb. 49
00-00-1620 - Sijpesteijn, Engel Willemsz, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 49
00-00-1620 - Leenert Meesz, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 49
00-00-1620 - Pouwels van Beeresteijn, Aerijen Jansz, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 49
00-00-1620 - Jan Louwen, land 196 (1,8035 ha), Afb. 49
00-00-1620 - Corn Cornz Backer, land 197 (1,8319 ha), Afb. 50
00-00-1620 - Cornelis Jacobsz, land 198 (2,154 ha), Afb. 50
00-00-1620 - Aerijen Jansz, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 50
00-00-1620 - Aerijen Jansz, land 200 (0,051 ha), Afb. 50
00-00-1620 - Aerijen Jansz, land 201 (0,7095 ha), Afb. 51
00-00-1620 - Aerijen Jansz, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 51
00-00-1620 - land 203 (0,6924 ha), Afb. 51
00-00-1620 - Corn Jacobsz, Pieter Bos, land 204 (1,419 ha), Afb. 51
00-00-1620 - Jannetgen Gerrits, land 205 (1,2544 ha), Afb. 52
00-00-1620 - Corn Jacobsz, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), die stadt Haerlem, Afb. 52
00-00-1620 - Cornelis Jacobsz, land 207 (2,9132 ha), Afb. 52
00-00-1620 - Johan Monincx, Leenert Dircxz, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), de Kinderen, Afb. 52
00-00-1620 - Johan Monincx, Leenert Dircxz, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), de Kinderen, Afb. 53
00-00-1620 - Johan Monincx, Leenert Dircxz, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), de Kinderen, Afb. 53
00-00-1620 - Sijmon Gerrits, Neeltgen Floris, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 53
00-00-1620 - Sijmon Gerrits, Neeltgen Floris, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 53
00-00-1620 - Aerijen Gerritsz, Gerrit Claesz Sgravema, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), Afb. 54
00-00-1620 - Jannetgen Gerrits, land 214a vi morgen i hont, Afb. 54
00-00-1620 - Aerijen Jansz van Velsen, land 214b (1,7737 ha), Afb. 54
00-00-1620 - Aelbrecht Meesz, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 54
00-00-1620 - Pieter Cornz, land 216 (0,8911 ha), Afb. 54
00-00-1620 - Johan Monincx, Leenert Dircxz, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), d Erffgenamen, Afb. 55
00-00-1620 - Huijbrecht Leendertsz, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 55
00-00-1620 - Leenert Daendelsz, land 219 (2,242 ha), d Erffgenamen, Afb. 55
00-00-1620 - Leenert Daendelsz, land 220 (2,1285 ha), d Erffgenamen, Afb. 55
00-00-1620 - Huijbrecht Leenertsz, land 221 (1,5793 ha), Afb. 56
00-00-1620 - land 222 (1,0444 ha), Afb. 56
00-00-1620 - Pieter Pietersz, land 223 (0,6243 ha), Afb. 56
00-00-1620 - Machtelt van Nijeuwenroode, Leenert Dircxz, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), d Erffgenamen, Afb. 56
00-00-1620 - Adrijaen Gerritsz, land 225 (1,6843 ha), Afb. 57
00-00-1620 - Huijbrecht Leenertsz, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 57
00-00-1620 - Machtelt van Nieuwenroode, Leenert Dircxz, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), d Erffgenamen, Afb. 57
00-00-1620 - Machtelt van Nieuwrode, Leenert Dircxz, land 228 (1,3381 ha), d Erffgenamen, Afb. 57
00-00-1620 - Corn Reijersz, land 229 (0,8386 ha), d Erffgenamen, Afb. 58
00-00-1620 - Corn Reijersz, land 230 (5,2787 ha), d Erffgenamen, Afb. 58
00-00-1620 - die weduwe, Henrijck Adrijaens, land 231 (1,1494 ha), Afb. 58
00-00-1620 - die weduwe, Henrijck Adrijaens, land 232 (0,6499 ha), Afb. 58
00-00-1620 - die weduwe, Henrijck Adrijaens, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 59
00-00-1620 - Jan Claesz Bleijcker, land 234 (1,7837 ha), Afb. 59
00-00-1620 - Jan Claesz Bleijcker, land 235 (1,6262 ha), Afb. 59
00-00-1620 - Jan Claesz Bleijcker, land 236 (1,8447 ha), Afb. 59
00-00-1620 - Leenert Daendelsz, land 237 (0,5676 ha), Afb. 60
00-00-1620 - Claes Adrijaensz, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 60
Lisse tot Grieten bregge:
00-00-1620 - Aerijen Hits, land 239a iiii morgen lxxi roeden, Afb. 60
00-00-1620 - Bosvelt, Corsteman, Jacob Louwen, land 239b iiii morgen lxxi roeden, Afb. 60
00-00-1620 - Aerijen Hits, land 240b xiii hont, Afb. 60
00-00-1620 - Bosvelt, Corsteman, Jacob Louwen, land 240d ii morgen ii hont, Afb. 60
00-00-1620 - Mees van Hout, land 240e vii hont, Afb. 60
00-00-1620 - Bosvelt, Corsteman, Jacob Louwen, land 241 (4,3223 ha), Afb. 61
00-00-1620 - Diewer van Assendelft, Dirck Willems, land 242 (8,2999 ha), Afb. 61
00-00-1620 - Gerrit Claesz, Gerrit Jansz, land 243 (5,5938 ha), die Kinderen, Afb. 61
00-00-1620 - Gerrit Gerritsz, Claes Maerts, land 244 (6,4878 ha), Afb. 61
00-00-1620 - Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb.
00-00-1620 - land 246 (2,2931 ha), Afb.
00-00-1620 - land 247 (2,5826 ha), Afb.
00-00-1620 - land 248 (3,2226 ha), Afb.
00-00-1620 - Gerrit Gerritsz, land 249.1 (3,4056 ha), Afb. 62
00-00-1620 - Jan Henricxz, land 249.2 (3,5475 ha), Afb. 62
00-00-1620 - Corn Gerritsz, land 249.3 (3,4056 ha), Afb. 62
00-00-1620 - Claes Maertsz, t Kijffhoeckgen land 249d ii hont, Afb. 62
00-00-1620 - Louris Henrijcxz, land 250.13 (5,1085 ha), Afb. 62
00-00-1620 - Jan Henrijcxz, land 250.14 (4,257 ha), Afb. 62
00-00-1620 - Andries Allesz, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 62
00-00-1620 - Jan Henrijcxz, land 251 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1620 - Jan Henrijcxz, land 252 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1620 - Corn Jacobs, land 253a ii morgen, Afb. 63
00-00-1620 - Jacob Louwen, Bosvelt, Corsteman, land 253b vi hont, Afb. 63
00-00-1620 - Bosvelt, Corsteman, Jacob Louwen, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 63
00-00-1620 - Claes Maertsz, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 63
00-00-1620 - Roeloff Claesz, Louris Willemsz, Claes Maertz, land 256 (5,1709 ha), d Erffgenamen, Afb. 63
00-00-1620 - Katrijn van Berckenrode, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), de Kinderen, Afb. 64
00-00-1620 - Katrijn van Berckenrode, land 258 (2,049 ha), de erfgenamen, Afb. 64
00-00-1620 - Katrijn van Berckenrode, land 259 (1,6176 ha), de erfgenamen, Afb. 64
00-00-1620 - Katrijn van Berckenrode, land 260 (1,4545 ha), de erfgenamen, Afb. 64
00-00-1620 - Katrijn van Berckenrode, land 261 (0,9691 ha), de erfgenamen, Afb. 65
00-00-1620 - land 262 (4,985 ha), Afb. 65
00-00-1620 - Pieter Claesz van Hoorn, Gerrit Pietersz, land 263 (4,3989 ha), Afb. 65
00-00-1620 - Jan Henrijcxz, Corn Claes, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha), Afb. 65
00-00-1620 - Louris Willems, land 265a ix hont, Afb. 66
00-00-1620 - Jacob Claesz, land 265b xiiii hont, Afb. 66
00-00-1620 - Louris Willems, land 265c xiiii hont, Afb. 66
00-00-1620 - Andries Andriesz, land 266 (1,8745 ha), Afb. 66
00-00-1620 - Reijer Claesz, land 267a (1,8447 ha), Afb. 66
00-00-1620 - Meijnert Claesz, land 267b (0,5676 ha), Afb. 66
00-00-1620 - Dirck Fransz, Jacob Claesz, land 268 (5,5271 ha), Afb. 66
00-00-1620 - Reijer Claesz, land 269 (2,9274 ha), Afb. 67
00-00-1620 - Corn Claesz, land 270 (6,3345 ha), Afb. 67
00-00-1620 - Claes Gerrits van Deijl, land 271 (1,2416 ha), Afb. 67
00-00-1620 - Cornelis Claesz, land 272 (5,8989 ha), Afb. 67
00-00-1620 - Dammes Jacobsz, Claes Maertsz, land 273 (6,861 ha), Afb. 68
00-00-1620 - Claes Maerts, Jan Henricxz, land 274 (5,4646 ha), Afb. 68
00-00-1620 - Cornelis Gerritsz van Langevelt, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 68
00-00-1620 - Neeltgen Pietersdr, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 68
00-00-1620 - Corn Langevelt, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 69
00-00-1620 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 278a v morgen lxvii roeden, Afb. 69
00-00-1620 - Adriaen Gerrits, land 278b v morgen lxvii roeden, Afb. 69
00-00-1620 - Gerrit Jansz, land 279a ii morgen i hont, Afb. 69
00-00-1620 - Louris Gerritsz, land 279b ii morgen iiii hont, Afb. 69
00-00-1620 - Corn Gerritsz, land 279c ii morgen iiii hont, Afb. 69
00-00-1620 - Neeltgen Pieters, land 280 (4,0981 ha), Afb. 69
00-00-1620 - Neeltgen Pietersz, land 281 (4,2741 ha), Afb. 70
00-00-1620 - Louris Gerritsz van Langevelt, Maerten Adrijaensz, de Banneweij land 282 (4,7736 ha), Afb. 70
00-00-1620 - Wouter Dircxz, land 283 (4,7906 ha), Afb. 70
00-00-1620 - den heer Tuil, Cornelis Gerritsz Neus, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 70
00-00-1620 - land 285.1 (2,5318 ha), Afb.
00-00-1620 - land 285.2 (3,8313 ha), Afb.
00-00-1620 - land 286 (1,4899 ha), Afb.
00-00-1620 - Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb.
00-00-1620 - land 288 (8,8973 ha), Afb.
00-00-1620 - Aerijen Maertsz, Corn Gerrits Neus, land 289 (2,2108 ha), Afb. 71
suitwaert van de Weeligenberch:
00-00-1620 - Jan Gerritsz, Corn Jan Ghijsbrechtsz, land 290 (1,5495 ha), Erven, Afb. 71
00-00-1620 - Corn Jan Ghijsbrechtsz, Sijmon Maertsz van Berckenrode, land 291 (2,5542 ha), Afb. 71
00-00-1620 - Henrick Jansz, land 292 (0,5676 ha), Afb. 72
00-00-1620 - Corn Banceraetsz, land 293 (0,6555 ha), Afb. 72
00-00-1620 - Pieter Cornelise Huijsman, Corn Banceraets, land 294 (0,8868 ha), Afb. 72
00-00-1620 - Pieter Jeroens, land 295 (1,419 ha), Afb. 72
00-00-1620 - Corn Jan Ghijsbrechtsz, land 296 (0,3008 ha), d Erffgenamen, Afb. 73
00-00-1620 - Corn Jan Ghijsbrechtsz, land 297 (0,5151 ha), d Erffgenamen, Afb. 73
00-00-1620 - Corn Banckeraets, land 298 (2,1441 ha), Afb. 73
00-00-1620 - Dirck Jacobsz van der Leth, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 73
00-00-1620 - Corn Jan Ghijsbrechtsz, land 300 (1,1863 ha), d Erffgenamen, Afb. 74
00-00-1620 - land 301 (0,3831 ha), Afb. 74
00-00-1620 - Corn Jan Ghijsbrechtsz, Jan Hooftman, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), d Erffgenamen, Afb. 74
00-00-1620 - Cornelis Brammer, land 303 (3,0651 ha), Afb. 74
00-00-1620 - land 304 (2,5045 ha), Afb.
00-00-1620 - land 305.1 (0,8514 ha), Afb.
00-00-1620 - land 305.2 (0,8514 ha), Afb.
00-00-1620 - land 306 (1,9156 ha), Afb.
00-00-1620 - land 307 (1,0146 ha), Afb.
00-00-1620 - Corn Jan Ghijsbrechtsz, land 308 (2,8891 ha), d Erffgenamen, Afb. 75
00-00-1620 - Corn Jan Ghijsbrechtsz, land 309 (2,7216 ha), d Erffgenamen, Afb. 75
00-00-1620 - Corn Jan Ghijsbrechtsz, land 310 (2,3357 ha), d Erffgenamen, Afb. 75
00-00-1620 - Aerijen Maertsz, Corn Banckeraetsz, land 311 (0,9081 ha), Afb. 75
00-00-1620 - Pieter Sijmonsz, land 312 (1,0557 ha), Afb. 76
00-00-1620 - Pieter Dircxs, land 313.1 (2,838 ha), Afb. 76
00-00-1620 - Corn Banckeraetsz, land 313.2 (0,6385 ha), Afb. 76
00-00-1620 - Corn Backer, land 313.3 (0,1419 ha), Afb. 76
00-00-1620 - Claes Maerts, land 313.4 (0,2128 ha), Afb. 76
00-00-1620 - Meijnert Claesz, Jan Willemsz, land 314 (1,4048 ha), Afb. 76
00-00-1620 - Corn Jan Ghijsbrechtsz, Adrijaen Jeroensz, land 315 (4,6544 ha), d Erffgenamen, Afb. 76
00-00-1620 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 77
00-00-1620 - Michghiel Adams, land 317 (9,5784 ha), Afb. 77
00-00-1620 - land 318 (0,017 ha), Afb. 77
00-00-1620 - Dirck Verlaen, Dirck Huijgen, land 319 (6,5275 ha), Afb. 77
00-00-1620 - Dirck Huijgen, land 320 (0,5676 ha), Afb. 78
00-00-1620 - Dirck Verlaen, Dirck Huijgen, land 321 (0,9365 ha), Afb. 78
00-00-1620 - Gerrit Ruijchaver, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 78
00-00-1620 - Gerrit Ruijchaver, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 78
00-00-1620 - Gerrit Ruijchaver, land 324.1 (0,525 ha), Afb. 79
00-00-1620 - Willem Pieters, Pieter Corn, land 324.2 (0,525 ha), Afb. 79
00-00-1620 - Gerrit Ruijchaver, land 325 (1,7737 ha), Afb. 79
00-00-1620 - Gerrit Ruijchaver, land 326a iii morgen iii 1/2 hont, Afb. 79
00-00-1620 - Maerten Adrijaensz, land 326.2 (1,1352 ha), Afb. 79
00-00-1620 - Jan Claesz, land 326c (2,4833 ha), Afb. 79
00-00-1620 - Krijn Adrijaensz, land 326.3 (0,1419 ha), Afb. 79
00-00-1620 - Pinxen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Kinderen, Afb. 79
00-00-1620 - Willem Pieters, Pieter Cornz, land 328a ii morgen, Afb. 80
00-00-1620 - Claes Meijnertsz, land 328b i morgen, Afb. 80
00-00-1620 - Michiel Adamsz, land 329 (3,8313 ha), Afb. 80
00-00-1620 - Wolter van der Lauwijck, land 330 (1,6914 ha), Afb. 80
00-00-1620 - Adam Michielsz, land 331 (0,796 ha), Afb. 80
00-00-1620 - Dirck Jacobsz Bodser, land 332a i hont, Afb. 81
00-00-1620 - Cornelis Gerritsz Neus, land 332b i hont, Afb. 81
00-00-1620 - Jan Dammasz, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 81
00-00-1620 - Meijnert Claesz, land 334 (0,7833 ha), Afb. 81
00-00-1620 - Cornelis Gerritsz van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 81
00-00-1620 - Jan Adrijaens, land 336 (0,6172 ha), Afb. 82
00-00-1620 - Meijnert Claesz, land 337a i morgen v hont, Afb. 82
00-00-1620 - Corn Langevelt, land 337b iiii hont, Afb. 82
00-00-1620 - land 337c i morgen v hont, Graefelicheijt, Afb. 82
00-00-1620 - Jan Willems Steven, land 338a iii morgen, Afb. 82
00-00-1620 - Pieter Cornelise Huijsman, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 82
00-00-1620 - Michiel Adamsz, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 82
00-00-1620 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 82
00-00-1620 - Jacob Claesz, land 340a iiii hont, Afb. 83
00-00-1620 - die heer Tuijl, land 340b i morgen, Afb. 83
00-00-1620 - Pieter Cornz, land 340d vii hont, Afb. 83
00-00-1620 - Pieter Jansz, land 340e i morgen, Afb. 83
west aen den Heerwech:
00-00-1620 - Louris Henrijcxz, land 341 (0,3689 ha), Afb. 83
00-00-1620 - Louris Henrijcxz, land 342 (0,1419 ha), Afb. 83
00-00-1620 - Sijmon Aelbertsz, Aelbert Jansz, land 343 (0,8514 ha), Afb. 84
00-00-1620 - Claes Dammasz, Jacob Willemsz, land 344 (0,6073 ha), Afb. 84
00-00-1620 - Claes Maertsz, Thonis Pieters, land 345 (0,8514 ha), Afb. 84
00-00-1620 - Aerijen Jansz, land 346 (0,6811 ha), Afb. 84
00-00-1620 - Corn Cornz Backer, land 347 (0,2838 ha), Afb. 85
00-00-1620 - Jan Henrijcxz, land 348 (0,6669 ha), Afb. 85
00-00-1620 - Cornelis Reijersz, land 349 (0,227 ha), Afb. 85
00-00-1620 - Willem Dircxz, Jacob Jacobsz, land 350 (0,5959 ha), Afb. 85
00-00-1620 - Jacob Jacobsz, land 351 (0,6527 ha), Afb. 86
00-00-1620 - Jan Henrijcxz, land 352 (0,3405 ha), Afb. 86
00-00-1620 - Aerijen Jansz, land 353 (0,8939 ha), Afb. 86
00-00-1620 - Verwer, Aerijen Jansz, land 354 (1,2302 ha), d Erffgenamen, Afb. 86
00-00-1620 - land 355 (0,6896 ha), Afb. 87
00-00-1620 - Leendert Dircx, land 356 (1,0798 ha), Afb. 87