Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1616

Bron: Morgenboeken Hillegom 1616
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1616
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649b
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst:

Santlaen tot Vosselaen:
00-00-1616 - Pieter Dircx, land 1d v morgen, Erve, Afb. 91
00-00-1616 - Alles Pieterszoon, land 1a iii morgen, Afb. 91
00-00-1616 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha), Afb. 91
00-00-1616 - Jacob Pieters, land 3 (1,3140 ha), die stadt Haerlem, Afb. 91
00-00-1616 - Jan Cornelis, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 91
00-00-1616 - Wolter van der Lauwijck, Cornelis Jans, land 5 (3,8157 ha), Afb. 92
00-00-1616 - Andrijes Aeriens, land 6a x hont, Afb. 92
00-00-1616 - Pieter Wouters, land 6b x hont, Afb. 92
00-00-1616 - Cornelis Jans, land 6c xi hont, Afb. 92
00-00-1616 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, land 7 (1,8589 ha), Erven, Afb. 92
00-00-1616 - Gerrit Gerrits, land 8 (1,7368 ha), Afb. 92
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, Sijmon Sijmons, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 93
00-00-1616 - Gerit Gerrits, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 93
00-00-1616 - Krijn Adrijens, Dirck Adrijaens, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 93
00-00-1616 - Jacob Pieters, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 93
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, Sijmon Sijmons, land 12 (0,9606 ha), Afb. 93
00-00-1616 - Sijmon Sijmons, Heijndrick van Berckenroo, land 13 (0,9166 ha), Afb. 94
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, Sijmon Sijmons, land 14 (3,2183 ha), Afb. 94
00-00-1616 - van Berckenroode, Sijmon Sijmons, land 15 (1,7042 ha), Afb. 94
00-00-1616 - Jacob Pieters, land 16 (9,8367 ha), die stat Haerlem, Afb. 94
00-00-1616 - Jacob Pieters, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), die stadt Haerlem, Afb. 95
00-00-1616 - Haes Jansdochter, Mees Cornelis, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 95
00-00-1616 - Jacob Pieters, land 18 (1,8191 ha), die stadt Haerlem, Afb. 95
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, Sijmon Sijmonsons, land 19 (3,6185 ha), Afb. 95
00-00-1616 - Absolon Dijrcxs, Jacob Jans van Langevelt, land 20 (2,6209 ha), Afb. 95
00-00-1616 - Jacob Jans, Cornelis Gerritse, land 21 (3,6312 ha), Afb. 96
00-00-1616 - Cornelis Jans van Velsen, land 22 (3,6199 ha), Afb. 96
00-00-1616 - Jacob Pieters, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stadt Haerlem, Afb. 96
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, land 24 (2,75 ha), Afb. 96
00-00-1616 - Jacob Pieters, land 25 (0,9138 ha), die stadt Haerlem, Afb. 97
00-00-1616 - Willem van Berckenroo, Jacob Pieters, land 26 (2,0959 ha), Afb. 97
00-00-1616 - Maerten Ruichaver, Dirck Jacobs, land 27 (8,3013 ha), Afb. 97
00-00-1616 - Frans Floris, Jacob Jans, land 28 (3,0949 ha), Afb. 97
00-00-1616 - Adrijaen Corneliszoon Bramer, land 29 (1,1437 ha), Afb. 98
00-00-1616 - Adrijaen Bramer, land 30 (0,8201 ha), Afb. 98
00-00-1616 - Jacob Jans Langevelt, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 98
00-00-1616 - Jacob Gerrits Langevelt, land 31b (2,4833 ha), Afb. 98
00-00-1616 - Cornelis Jans, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 98
00-00-1616 - Cornelis Aerijens, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 98
00-00-1616 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 33 (1,1068 ha), Afb. 99
00-00-1616 - Gijsbert, Sijmon Gerrits Schraevemae, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), die Erfgenaemen, Afb. 99
00-00-1616 - Cornelis Gerritszoon van Langevelt, Jacob Gerritszoon van Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 99
00-00-1616 - Dirck Jacobs van der Let, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 99
00-00-1616 - Dirck Jacobs van der Let, land 37 (1,2373 ha), Afb. 100
00-00-1616 - Dirck Jacobs, land 38 (1,5495 ha), Afb. 100
00-00-1616 - Cornelis Jan Gijsberechts, Wouter Willems, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), d Erffgenaemen, Afb. 100
00-00-1616 - Cornelis Jan Gijsberts, Sijmon Maerts, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), d Erffgenaemen, Afb. 100
00-00-1616 - Cornelis Jan Gijsberts, Cornelis Banckeris, Allert Aerijens, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), d Erffgenaemen, Afb. 101
00-00-1616 - Maerten Ruichaever, Huijch Pouwels, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 101
00-00-1616 - Maerten Ruichaver, Huijch Pouwels, land 44 (3,0225 ha), Afb. 101
00-00-1616 - Maerten Ruichaver, Huich Pouwels, land 45a ix morgen iii hont xxxxii roeden, Afb. 102
00-00-1616 - Pieter Sijmons, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 102
00-00-1616 - Maerten Ruichaver, Dirck Jacobs, land 46 (1,1352 ha), Afb. 102
00-00-1616 - Maerten Ruichaever, Huich Pouwels, land 47 (0,5789 ha), Afb. 102
00-00-1616 - Maerten Ruichaver, Huich Pouwels, land 48 (2.9629 ha), Afb. 102
00-00-1616 - Maerten Ruichaever, Huich Pouwels, land 49 (1,1096 ha), Afb. 103
00-00-1616 - Maerten Ruichaever, Dirck Jacobs, land 50 (1,6233 ha), Afb. 103
00-00-1616 - Maerten Ruichaver, land 51 (0,1376), Afb. 103
00-00-1616 - Maerten Ruichaever, Huich Pouwels, land 52 (0,6868 ha), Afb. 103
00-00-1616 - Maerten Ruichaever, Huich Pouwels, land 53 (0,21 ha), Afb. 104
00-00-1616 - Adriaen Brammer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 104
00-00-1616 - Maerten Ruichaever, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 104
00-00-1616 - Dirck Jacobs, land 55 (0,9081 ha), Afb. 104
00-00-1616 - Dirck Jacobs van der Let, land 56 (2,2661 ha), Afb. 104
00-00-1616 - Verwer, Mees Cornelis, land 57 (6,8326 ha), d Erfghenaemen, Afb. 105
00-00-1616 - Jacob Bicker, Wouter Pieters, land 58 (3,898 ha), Afb. 105
00-00-1616 - Jan Verwer, Wouter Pieters, land 59 (0,7506 ha), d Erfgenaemen, Afb. 105
00-00-1616 - Jacob Jans van Langevelt, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 105
00-00-1616 - Jacob Bicker, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 105
00-00-1616 - Lijsbet van Dorp, Dirck Jans Langevelt, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 106
00-00-1616 - Daendel Cornelis, Willem Cornelis Keijser, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 106
00-00-1616 - Gijsbert van Nesse, Claes Maerts, land 63 (1,4502 ha), Afb. 106
00-00-1616 - Jan Verwer, Mees Cornelis, land 64 (1,4729 ha), die Kinderen, Afb. 106
00-00-1616 - Dirck Jacobs van der Let, land 65 (1,48 ha), Afb. 107
00-00-1616 - Jan Verwer, Mees Cornelis, land 66 (1,4658 ha), d Erfgenaemen, Afb. 107
00-00-1616 - Jan Aernts, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 107
00-00-1616 - Jan Verwer, Mees Cornelis, land 68 (1,4757 ha), d Erfghenaemen, Afb. 107
00-00-1616 - Verwer, Mees Cornelis, land 69 (2,8465 ha), d Erfghenaemen, Afb. 108
00-00-1616 - Verwer, Mees, land 70 (1,0926 ha), d Erfgenaemen, Afb. 108
00-00-1616 - Verwer, Mees Cornelis, land 71 (0,6655 ha), d Erfghenaemen, Afb. 108
00-00-1616 - Jacob Bicker, Wouter Pieters, land 72 (2,3939 ha), Afb. 108
00-00-1616 - Maerten Ruichaever, Huijch Pouwels, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 109
00-00-1616 - Aerijen Allertszoon, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 109
00-00-1616 - Jan Verwer, Mees Corneliszoon, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), d Erfgnaemen, Afb. 109
00-00-1616 - Aerijen Allerts, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 109
00-00-1616 - Cornelis Banckers, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 110
00-00-1616 - Ghijsbert, Sijmon Gerrijts, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Erven, Afb. 110
00-00-1616 - Kerckman, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 110
00-00-1616 - Jan Willemszoon Stemen, land 80 (0,4257 ha), Afb. 110
00-00-1616 - Jacob Jans Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 111
00-00-1616 - Cornelis Jans, Allert Aerij, land 82 (2,5897 ha), Afb. 111
00-00-1616 - Sijmon Gerrits, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), die Erfgenaemen, Afb. 111
00-00-1616 - Gerrit Pijnssen, Adam Pijnssen, Louweris Heijndricx, Frans Flooris, land 84 (6,0379 ha), Afb. 111
00-00-1616 - Pieter Pijnssen, Adam Michgiels, land 85 (1,7085 ha), de Kinderen, Afb. 112
00-00-1616 - Pijnssen, Heijndrick Jans, land 86.1 (5,1794 ha), die Kinderen, Erven, Afb. 112
00-00-1616 - Cornelis Bancraes, land 86.3 (1,1352 ha), Afb. 112
00-00-1616 - Pijnssen, land 87 (2,8976 ha), die Kinderen, Afb. 112
00-00-1616 - Pieter Pijnssen, land 88 (8,9413 ha), Erven, Afb. 112
00-00-1616 - Pieter Pijns, Pieter Cornelis, land 89 (1,8106 ha), Erven, Afb. 113
00-00-1616 - Dirck Verlaen, Aerijen Jeroenszoon, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 113
00-00-1616 - Jacob Dames, land 91 (1,0898 ha), Afb. 113
00-00-1616 - Pieter Cornelise Huijsman, de Bijl land 92a x hont xxxv roeden, Afb. 113
00-00-1616 - Michiel Adams, land 92b, Afb. 113
00-00-1616 - Dirck Verlaen, Aerijen Jeroens, land 93 (1,8035 ha), Afb. 114
00-00-1616 - Cornelis Gerritszoon, Pieter Cornelise Huijsman, land 94 (1,8149 ha), Afb. 114
00-00-1616 - Jacob Bicker, Wouter Pieters, land 95 (2,5116 ha), Afb. 114
00-00-1616 - Frans Flooris, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 114
00-00-1616 - Sijmon Gerrits Praeter, land 97 (4,1691 ha), die Erfgenaemen, Afb. 115
00-00-1616 - Jacob Bicker, Wouter Pieters, land 98 (6,0337 ha), Afb. 115
00-00-1616 - Maerten Adrijaens, land 99 (0,8883 ha), Afb. 115
00-00-1616 - Jacob Gerrits van Langevelt, Louweris Gerrits van Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Erven, Afb. 115
00-00-1616 - Jacob Jans van Langevelt, land 101 (2,5712 ha), Afb. 116
00-00-1616 - Jacob Jans van Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 116
00-00-1616 - Jacob Jans, land 103.1 (0,1419 ha), Afb. 116
00-00-1616 - Dirk Jans Langevelt, land 103.2 (0,8514 ha), Afb. 116
00-00-1616 - Dirck Janszoon Langevelt, land 104 (5,1156 ha), Afb. 116
00-00-1616 - Jacob Gerrits Langevelt, Louweris Gerrits Langevelt, land 105 (1,6006 ha), Erven, Afb. 117
00-00-1616 - Pijnssen, Heijndrick Jans, land 106.1 (21,2854 ha), die Erfghenaemen, die Erfghenaemen, Afb. 117
00-00-1616 - Frans Flooris, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 117
00-00-1616 - Dames Jacobs, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 117
00-00-1616 - Cornelis Jacobs, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 117
00-00-1616 - Dirck Janszoon Langevelt, land 108 (1,1281 ha), Afb. 117
00-00-1616 - Maerten Ruijchaever, Huich Pouwels, land 109 (0,867 ha), Afb. 118
00-00-1616 - Maerten Ruijchaever, Huich Pouwelszoon, land 110 (0,8883 ha), Afb. 118
00-00-1616 - Jacob Gerrits van Langevelt, land 111.1 (1,1352 ha), Erven, Afb. 118
00-00-1616 - Adrijaen Hendricxs, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 118
00-00-1616 - Dammes Jacobs, land 112 (0,9578 ha), Afb. 118
00-00-1616 - Vrederick Deijman, Frans Floriszoon, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 119
00-00-1616 - Gerrit Flooriszoon, Engel Ram land 114b (0,7151 ha), Afb. 119
00-00-1616 - Dirck Aelberts, land 114a ii morgen viii roeden, die Erfgenaemen, Afb. 119
00-00-1616 - Huich Corsen, land 115 (1,5566 ha), Afb. 119
00-00-1616 - Frans Flooris, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 119
00-00-1616 - Pieter Maerts, land 116b iiii morgen ii hont, Afb. 119
00-00-1616 - Frans Frans, land 116.4 (0,7095 ha), die Erfgenaemen, Afb. 119
00-00-1616 - Assendelft, land 116d vi 1/2 hont, Afb. 119
00-00-1616 - Adrijaen Hendricxs, land 116e ii 1/2 hont, Afb. 119
00-00-1616 - Flooris Frans, land 116f i morgen, Afb. 119
00-00-1616 - land 117 (1,2955 ha), Afb.
00-00-1616 - Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb.
00-00-1616 - Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb.
00-00-1616 - Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb.
Vosselaen tot Lisse:
00-00-1616 - Jacob van Alckemade, land 121.2 (1,419 ha), Afb. 120
00-00-1616 - Arijen Janszoon, Willem Janszoon, land 121.1 (0,1518 ha), Afb. 120
00-00-1616 - Aerijen Jans, Willem Jans, Bakkers Bakkum land 122 (1,6233 ha), Afb. 120
00-00-1616 - Louweris Heijndricx, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Erven, Afb. 120
00-00-1616 - Claes Jans Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 121
00-00-1616 - Louweris Heijndricx, land 125 (0,9989 ha), Erven, Afb. 121
00-00-1616 - Louweris Heijndricx, land 126a (2,2704 ha), Erven, Afb. 121
00-00-1616 - Jacob Willems Visscher, land 126b (3,4056 ha), Erven, Afb. 121
00-00-1616 - Dirck Jans van Langevelt, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 121
00-00-1616 - Jacob Claeszoon, land 127a vii hont, Afb. 121
00-00-1616 - Aedrijaen Maerts, land 127b ii hont lxii roeden, Erven, Afb. 121
00-00-1616 - Gerrit Gerrits, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 122
00-00-1616 - Dirck Jans Langevelt, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 122
00-00-1616 - Daandel Cornelise, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 122
00-00-1616 - Dirck Jans van Langevelt, land 130 (0,9564 ha), Afb. 122
00-00-1616 - Heijndrick Jans, land 131 (0,911 ha), Afb. 122
00-00-1616 - Jacob van Alckemade, land 132 (3,373 ha), Afb. 123
00-00-1616 - Cornelis Andries, land 133 (2,7117 ha), Afb. 123
00-00-1616 - Dirck Dircx, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), die Erfgenaemen, Afb. 123
00-00-1616 - Claes Jans Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 123
00-00-1616 - Claas Huijchs van Hout, land 136 (0,5917 ha), Afb. 124
00-00-1616 - Claes Jans Verwer, land 137 (0,6357 ha), Afb. 124
00-00-1616 - Claes Janszoon Verwer, Dames Jacobs, Jacob Claes, land 138a, Afb. 124
00-00-1616 - Frans Kies, Sijmon Claes, land 138b, Afb. 124
00-00-1616 - Claes Jans Verwer, Jacob Claes, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 124
00-00-1616 - Jacob Willems Visscher, land 140.1 (1,8447 ha), Erven, Afb. 125
00-00-1616 - Louweris Heijndrix, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 125
00-00-1616 - Gerrijt Gerrits, land 141 (0,6201 ha), Afb. 125
00-00-1616 - Jacob Dames, land 142 (0,7208 ha), Afb. 125
00-00-1616 - Dammas Jacobs, land 143 (0,2909 ha), Afb. 125
00-00-1616 - land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 126
00-00-1616 - Cornelis Dircxs van Hout, land 145a ii morgen 1/2 hont, Afb. 126
00-00-1616 - Claes Huijgens van Hout, land 145.2 (0,9223 ha), Afb. 126
00-00-1616 - Maerijtgen Willemsdr, land 145.3 (0,4257 ha), Afb. 126
00-00-1616 - Gerrijt Gerrits, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 126
00-00-1616 - land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 126
00-00-1616 - Johan van Sijpesteijn, Reijer Cornelis, land 147 (2,5542 ha), Afb. 126
00-00-1616 - Johan van Nieuroode, Jan Adrijaens, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), de Kinderen, Afb. 127
00-00-1616 - Cornelis Andrijes, land 149 (0,7762 ha), Afb. 127
00-00-1616 - Johan Muncx, land 150.1 (0,1419 ha), de Kinderen, Afb. 127
00-00-1616 - Cornelis Andrijes, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 127
00-00-1616 - Lijsbeth Claes, land 151.1 (0,9223 ha), Erven, Afb. 127
00-00-1616 - Piter Claes, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 127
00-00-1616 - Cornelis Jacobs, land 151.3 (0,0709 ha), Afb. 127
00-00-1616 - Lijsbeth Claes, land 152 (0,2525 ha), Erven, Afb. 128
00-00-1616 - Mees Gerrits, land 153 (0,1589 ha), die Reckoer, Afb. 128
00-00-1616 - Mees Gerritszoon, land 154 (0,227 ha), den Reckoer, Afb. 128
00-00-1616 - Maddeleen Basgens, Lijsbeth Claes, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), d Erfghenaemen, Erfgenaemen, Afb. 128
00-00-1616 - Claes Jans Verwer, Jan Cornelis, land 157 (0,2341 ha), Afb. 129
00-00-1616 - Jan Verwer, Jan Cornelis, land 158 (1,822 ha), d Erfgenaemen, Afb. 129
00-00-1616 - Jan Verwer, Jan Cornelis, land 159 (0,3079 ha), d Erfgenaemen, Afb. 129
00-00-1616 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, land 160 (0,5009 ha), d Erfgenaemen, Afb. 129
00-00-1616 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, land 161 (1,2345 ha), d Erfghenaemen, Afb. 130
00-00-1616 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, land 162 (1,2771 ha), d Erfghenaemen, Afb. 130
00-00-1616 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, Jan Cornelis, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), d Erfgenaemen, Afb. 130
00-00-1616 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, land 164.1 (1,9156 ha), d Erfgenaemen, Afb. 130
00-00-1616 - Cornelis Jacobs, land 164.2 (0,4257 ha), d Erven, Afb. 130
00-00-1616 - Leendert Dircxzoon, land 165 (0,7989 ha), Erven, Afb. 131
00-00-1616 - Jan Verwer, Jan Cornelis, land 166 (3,2921 ha), d Erfgenaemen, Afb. 131
00-00-1616 - Jan Verwer, Jan Cornelis, land 167 (1,6333 ha), d Erfgenaemen, Afb. 131
00-00-1616 - Leendert Dircx, land 168 (0,3604 ha), Erven, Afb. 131
00-00-1616 - land 169, Afb.
00-00-1616 - land 170, Afb.
00-00-1616 - land 171, Afb.
00-00-1616 - land 172, Afb.
00-00-1616 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, land 173 (1,2771 ha), d Erfgenaemen, Afb. 132
00-00-1616 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, land 174 (1,1465 ha), d Erfgenaemen, Afb. 132
00-00-1616 - Jan Heijndricxs, Claes Adrijaens, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 132
00-00-1616 - Jan Verwer, Adrijaen Jans, land 176 (2,4634 ha), d Erfgenaemen, Afb. 132
00-00-1616 - Flooris Louweris, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 133
00-00-1616 - Jan Verwer, Jan Cornelis, land 178 (5,1085 ha), d Erfghenaemen, Afb. 133
00-00-1616 - Jan Heijndricx, Cornelis Jacobszoon, land 179 (1,8589 ha), Afb. 133
00-00-1616 - Sijmon Gerrits, Leendert Dircxzoon, land 180 (0,823 ha), Erven, Afb. 133
00-00-1616 - Jan Heijndricx, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 134
00-00-1616 - Jacob Pieters, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha), Afb. 134
00-00-1616 - Mees Gerrits, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 134
00-00-1616 - Jan Heijndricx, land 183.2 (1,419 ha), Erven, Afb. 134
00-00-1616 - Dirck van Huessens, Cornelis Cornelis Backer, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Erven, Afb. 134
00-00-1616 - Cornelis Jacobs, Dirck Willems, land 185 (1,0827 ha), Afb. 135
00-00-1616 - Jan Verwer, Aerijen Jans, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), d Erffgenaemen, Afb. 135
00-00-1616 - Jan Verwer, Aerijen Jans, land 187.1 (1,0642 ha), d Erfgenaemen, Afb. 135
00-00-1616 - Jacob Louweris, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 135
00-00-1616 - Jacob Louweris, land 188 (1,0131 ha), Afb. 135
00-00-1616 - Jacob Louweris, land 189 (0,7038 ha), Afb. 136
00-00-1616 - Gerrit Flooris, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 136
00-00-1616 - Adrijaen Jans, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 136
00-00-1616 - Cornelis Reijers, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 136
00-00-1616 - Johan van Sijpesteijn, Engel Willems, land 193 (2,1228 ha), Afb. 137
00-00-1616 - Johan van Sijpesteijn, Engel Willems, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 137
00-00-1616 - Lendert Dijrcx, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Erven, Afb. 137
00-00-1616 - Pouwels Beeresteijn, Adrijaen Jans, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 137
00-00-1616 - Jan Louweris, land 196 (1,8035 ha), Afb. 137
00-00-1616 - Cornelis Corneliszoon Backer, land 197 (1,8319 ha), Afb. 138
00-00-1616 - Cornelis Jacobs, land 198 (2,154 ha), Erven, Afb. 138
00-00-1616 - Adrijaen Jans, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 138
00-00-1616 - Adrijaen Jans, land 200 (0,051 ha), Afb. 138
00-00-1616 - Adrijaen Jans, land 201 (0,7095 ha), Afb. 139
00-00-1616 - Adrijaen Jans, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 139
00-00-1616 - Cornelis Jacobs, land 203 (0,6924 ha), Erven, Afb. 139
00-00-1616 - Cornelis Jacobs, land 204 (1,419 ha), Erven, Afb. 139
00-00-1616 - Jannetgen Gerritsdochter, land 205 (1,2544 ha), Afb. 140
00-00-1616 - Cornelis Jacobs, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), die stadt Haerlem, Afb. 140
00-00-1616 - Cornelis Jacobs, land 207 (2,9132 ha), Erven, Afb. 140
00-00-1616 - Johan Muncx, Leendert Dircx, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), de Kinder, Erven, Afb. 140
00-00-1616 - Jan Muncx, Leendert Dircxzoon, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), d Erfgenaemen, Erven, Afb. 141
00-00-1616 - Leendert Dircxzoon, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Erven, Afb. 141
00-00-1616 - Sijmon Gerrijtszoon, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Erven, Afb. 141
00-00-1616 - Sijmon Gerrijtszoon, Outskamp land 212 (2,1356 ha), d Erfgenaemen, Afb. 141
00-00-1616 - Gerrit Claeszons van Schraevema, Adrijaen Gerrits, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), Erven, Afb. 142
00-00-1616 - Jannetgen Gerritsdochter, de Koekamp/ het Lageland/ Albert Meese Koekamp land 214 (7,0596 ha), Afb. 142
00-00-1616 - Johan van Sijpesteijn, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 142
00-00-1616 - Willem Pieterszon Balting, Pieter Corneliszoon, land 216 (0,8911 ha), Afb. 142
00-00-1616 - Johan Moncx, Leendert Dircxzon, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), d Erfgenaemen, Erven, Afb. 143
00-00-1616 - Huijbert Leenderts, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 143
00-00-1616 - Leenert Daeniels, land 219 (2,242 ha), d Erfgenaemen, Afb. 143
00-00-1616 - land 220 (2,1285 ha), d Erfgenaemen, Afb. 143
00-00-1616 - Huijbert Leenderts, land 221 (1,5793 ha), Afb. 144
00-00-1616 - Pieter Pieters, land 222 (1,0444 ha), Afb. 144
00-00-1616 - Pieter Pieters, land 223 (0,6243 ha), Afb. 144
00-00-1616 - Machtelt van Nijenroode, Leendert Dircx, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), d Erffgenaemen, Erven, Afb. 144
00-00-1616 - Adrijaen Gerrits, land 225 (1,6843 ha), Afb. 145
00-00-1616 - Huijbert Leenderts, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 145
00-00-1616 - Machtelt van Nijenroode, Leendert Dircx, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), d Erfgenaemen, Erven, Afb. 145
00-00-1616 - van Nijenroode, Cornelis Reijers, land 228 (1,3381 ha), d Erfghenaemen, Afb. 145
00-00-1616 - Machtelt van Nijenroode, Cornelis Reijers, land 229 (0,8386 ha), Afb. 146
00-00-1616 - Machtelt van Nijenroode, Cornelis Reijerszoon, land 230 (5,2787 ha), d Erfgenaemen, Afb. 146
00-00-1616 - die weedewe, Heijndrick Adrijaens, land 231 (1,1494 ha), Afb. 146
00-00-1616 - die weedewe, land 232 (0,6499 ha), Afb. 146
00-00-1616 - die weedewe, Heijndrick Adrijaens, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 147
00-00-1616 - Jan Claeszoon, land 234 (1,7837 ha), Afb. 147
00-00-1616 - Jan Claes, land 235 (1,6262 ha), Afb. 147
00-00-1616 - Jan Claes, land 236 (1,8447 ha), Afb. 147
00-00-1616 - Leendert Daendels, land 237 (0,5676 ha), Erven, Afb. 148
00-00-1616 - Claes Arijaens, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 148
Lisse tot Grieten bruggen:
00-00-1616 - Adrijaen Jans Hits, land 239a iiii morgen lxxi roeden, Afb. 148
00-00-1616 - Bosvelt, Corsteman, Dirck Willems, land 239b iiii morgen lxxi roeden, Afb. 148
00-00-1616 - Louweris Heijndrix, Jan Heijndrix, land 240.1 (4,257 ha), Afb. 148
00-00-1616 - Adrijaen Janszoon Hits, land 240b xiii hont, Afb. 148
00-00-1616 - Bosvelt, Corsteman, Dirck Willems, land 240d ii morgen ii hont, Afb. 148
00-00-1616 - Aerien Jans Hits, land 240e vii 1/2 hont, Afb. 148
00-00-1616 - Egbert Bosvelt, Cornelis Claes Corsteman, Dirck Willems van Steenvoorden, land 241 (4,3223 ha), Afb. 149
00-00-1616 - Dieuer van Assendelft, Dirck Willems, land 242 (8,2999 ha), Afb. 149
00-00-1616 - Gerrit Claes, Gerrit Jans, land 243 (5,5938 ha), die Kinder, Afb. 149
00-00-1616 - Gerrit Gerrits, Claes Maerts, land 244 (6,4878 ha), Afb. 149
00-00-1616 - Jan Heijndricx, Deckers land land 245 (3,434 ha), Erven, Afb. 150
00-00-1616 - joncker Sijpesteijn, Reijer Cornelis, land 246 (2,2931 ha), Afb. 150
00-00-1616 - joncker Sijpesteijn, Reijer Cornelis, land 247 (2,5826 ha), Afb. 150
00-00-1616 - joncker Sijpesteijn, Reijer Cornelis, land 248 (3,2226 ha), Afb. 150
00-00-1616 - Cornelis Gerrits Langevelt, land 249.1 (3,4056 ha), Afb. 151
00-00-1616 - Jan Heijndricxzoon, land 249.2 (3,5475 ha), Erven, Afb. 151
00-00-1616 - Gerrijt Gerrits, land 249.3 (3,4056 ha), Afb. 151
00-00-1616 - Claes Maerts, t Cijf Hoeckjen land 249d, Afb. 151
00-00-1616 - Louweris Heijndricxzoon, land 250.13 (5,1085 ha), Erven, Afb. 151
00-00-1616 - Jan Heijndricxzoon, land 250.14 (4,257 ha), Erven, Afb. 151
00-00-1616 - Andries Adrijaens, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 151
00-00-1616 - Jan Heijndricx, land 251 (2,5542 ha), Erven, Afb. 151
00-00-1616 - Jan Heijndricxzoon, land 252 (2,5542 ha), Erven, Afb. 151
00-00-1616 - Cornelis Jacobs, land 253a i morgen, Erven, Afb. 152
00-00-1616 - Bosvelt, Corsteman, Dirck Willems, land 253b vi hont, Afb. 152
00-00-1616 - Bosvelt, Corsteman, Dirck Willemszoon, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 152
00-00-1616 - Claes Maerts, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 152
00-00-1616 - Roelof Claeszoon, Louweris Willems, Claes Maertens, land 256 (5,1709 ha), d Erfgenaemen, Erven, Afb. 152
00-00-1616 - Katrijn van Berckenrode, Cornelis Claes, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), de erfgenamen, Afb. 153
00-00-1616 - Katrijn van Berckenrode, Cornelis Claes, land 258 (2,049 ha), de erfgenamen, Afb. 153
00-00-1616 - Katrijn van Berckenrode, Cornelis Claes, land 259 (1,6176 ha), de erfgenamen, Afb. 153
00-00-1616 - Katrijn van Berckenrode, Cornelis Claes, land 260 (1,4545 ha), de erfgenamen, Afb. 153
00-00-1616 - Katrijn van Berckenrode, Cornelis Claes, land 261 (0,9691 ha), de erfgenamen, Afb. 154
00-00-1616 - Reijer Claeszoon, land 262 (4,985 ha), Afb. 154
00-00-1616 - Pieter Claeszoon van Hoorn, Cornelis Claes, land 263 (4,3989 ha), Erfgenaemen, Afb. 154
00-00-1616 - Jan Heijndricx, Claes van Deijl, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha), Afb. 154
00-00-1616 - Jan Conincx, Jacob Claeszoon, Louweris Willems, Louweris Willems, land 265 (5,6151 ha), Erven, Erven, Afb. 155
00-00-1616 - Andries Adrijaens, land 266 (1,8745 ha), Afb. 155
00-00-1616 - Reijer Claeszoon, land 267a (1,8447 ha), Afb. 155
00-00-1616 - Meijndert Claes, land 267b (0,5676 ha), Afb. 155
00-00-1616 - Dirck Frans, Jacob Claes, land 268 (5,5271 ha), Afb. 155
00-00-1616 - Reijer Claes, land 269 (2,9274 ha), Afb. 156
00-00-1616 - Cornelis Claeszoon, land 270 (6,3345 ha), Afb. 156
00-00-1616 - Claas Gerrits van Deijl, land 271 (1,2416 ha), Afb. 156
00-00-1616 - Cornelis Claes, land 272 (5,8989 ha), Afb. 156
00-00-1616 - Dames Jacobszoon, Claes Maertszoon, land 273 (6,861 ha), Afb. 157
00-00-1616 - Claes Maertszoon, Jan Heijndricxzoon, land 274 (5,4646 ha), Erven, Afb. 157
00-00-1616 - Cornelis van Langevelt, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 157
00-00-1616 - Neeltgen Pietersdochter, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 157
00-00-1616 - Cornelis Gerritszoon van Langevelt, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 158
00-00-1616 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 278a i morgen v hont xxv roeden, Afb. 158
00-00-1616 - Adrijaen Gerritszoon, land 278b i morgen v hont xxv roeden, Afb. 158
00-00-1616 - Gerrit Jans, land 279a ii morgen i hont, Afb. 158
00-00-1616 - Louweris Gerrits van Langevelt, land 279b ii morgen iiii hont, Afb. 158
00-00-1616 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 279c ii morgen iiii hont, Afb. 158
00-00-1616 - Neeltgen Pietersdochter, Ghiel Adams, land 280 (4,0981 ha), Afb. 158
00-00-1616 - Neeltje Pieters, Jan Jacobs, Ghiel Adams, land 281 (4,2741 ha), Afb. 159
00-00-1616 - Louris Gerritszoon van Langevelt, Maerten Adrijaenszoon, de Banneweij land 282 (4,7736 ha), Afb. 159
00-00-1616 - Wouter Dircx, land 283 (4,7906 ha), Afb. 159
00-00-1616 - Wolter van der Lauwijck, Cornelis Gerrits Nues, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 159
00-00-1616 - Jacob van Amerongen, Michghiel Gerrits, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 160
00-00-1616 - Cornelis Gerrits Nuees, land 285.2 (3,8313 ha), Afb. 160
00-00-1616 - Wouter Gerrits Cort, land 286 (1,4899 ha), Afb. 160
00-00-1616 - Joost, Adrijaen Jeroens, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 160
00-00-1616 - Wolter van der Lauwijck, Cornelis Gerrits Nuees, land 288 (8,8973 ha), Afb. 160
00-00-1616 - Adrijaen Maerts, Gijsbert Cornelis, land 289 (2,2108 ha), Afb. 161
suitwaert van de Weelijgenberch:
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, Jacob van Alckemade, land 290 (1,5495 ha), Afb. 161
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, de weduwe, Simon Maerts, land 291 (2,5542 ha), Afb. 161
00-00-1616 - Aerien Allerts, land 292 (0,5676 ha), Afb. 162
00-00-1616 - Cornelis Banckers, land 293 (0,6555 ha), Afb. 162
00-00-1616 - Heijndrick Janszon, Cornelis Banckerszoon, land 294 (0,8868 ha), Erven, Afb. 162
00-00-1616 - Pieter Jeroenszoon, land 295 (1,419 ha), die Graeflickheijt, Afb. 162
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, land 296 (0,3008 ha), Afb. 163
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, land 297 (0,5151 ha), Afb. 163
00-00-1616 - Cornelis Banckeris, land 298 (2,1441 ha), Afb. 163
00-00-1616 - Dirck Jacobs van der Let, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 163
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, land 300 (1,1863 ha), Afb. 164
00-00-1616 - land 301 (0,3831 ha), Afb. 164
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 164
00-00-1616 - Pieter Cornelis, Ghijsbert Cornelis, land 303 (3,0651 ha), Afb. 164
00-00-1616 - Dirck Jacobs van der Let, land 304 (2,5045 ha), Afb. 165
00-00-1616 - Jacob Jans, land 305.1 (0,8514 ha), Gast Huis, Afb. 165
00-00-1616 - Jacob Bicker, Wouter Pieters, land 305.2 (0,8514 ha), Afb. 165
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, land 306 (1,9156 ha), Afb. 165
00-00-1616 - Gerrit Ruijchaver, Mees Cornelis, Dirck Jacobs, land 307 (1,0146 ha), Afb. 165
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, land 308 (2,8891 ha), Afb. 166
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, land 309 (2,7216 ha), Afb. 166
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, land 310 (2,3357 ha), Afb. 166
00-00-1616 - Pieter Sijmons, Cornelis Banckeris, Cornelis Jans, land 311 (0,9081 ha), Afb. 166
00-00-1616 - Pieter Sijmons, Cornelis Jans, land 312 (1,0557 ha), Afb. 167
00-00-1616 - Meijndert Claes, land 313.1 (2,838 ha), Afb. 167
00-00-1616 - Cornelis Banckeris, land 313.2 (0,6385 ha), Afb. 167
00-00-1616 - Cornelis Cornelis Backer, land 313.3 (0,1419 ha), Afb. 167
00-00-1616 - Claes Maerts, land 313.4 (0,2128 ha), Afb. 167
00-00-1616 - Meijndert Caes, Jan Willems, land 314 (1,4048 ha), Afb. 167
00-00-1616 - Heijndrick van Berckenroode, Dirck Jans, land 315 (4,6544 ha), Afb. 167
00-00-1616 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 168
00-00-1616 - Michghiel Adams, land 317 (9,5784 ha), Afb. 168
00-00-1616 - land 318 (0,017 ha), Afb. 168
00-00-1616 - Dirck Verlaen, Aerijen Jeroens, land 319 (6,5275 ha), Afb. 168
00-00-1616 - Aerijen Jeroens, land 320 (0,5676 ha), Afb. 169
00-00-1616 - Dirck Verlaen, Aerijen Jeroens, land 321 (0,9365 ha), Afb. 169
00-00-1616 - Gerrit Ruijchaver, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 169
00-00-1616 - Gerrit Ruijchaver, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 169
00-00-1616 - Gerrit Ruijchaver, land 324.1 (0,525 ha), Afb. 170
00-00-1616 - Willem Pieters, Pieter Cornelis, land 324.2 (0,525 ha), Afb. 170
00-00-1616 - Gerrit Ruijchaver, land 325 (1,7737 ha), Afb. 170
00-00-1616 - Gerrit Ruijchaver, Mees Cornelis, Dirck Jacobs, land 326a iii morgen iii 1/2 hont, Afb. 170
00-00-1616 - Maerten Adrijaens, land 326.2 (1,1352 ha), Afb. 170
00-00-1616 - Sijmon Gerrijts, land 326c (2,4833 ha), die Erfgenaemen, Afb. 170
00-00-1616 - Crijn Adrijaens, land 326.3 (0,1419 ha), Afb. 170
00-00-1616 - Pijnssen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Kinderen, Afb. 170
00-00-1616 - Willem Pieters, Pieter Cornelis, land 328a ii morgen, Afb. 171
00-00-1616 - Wolter van der Lauwijck, land 328b i morgen, Afb. 171
00-00-1616 - Adam Mijchghiels, land 329 (3,8313 ha), Afb. 171
00-00-1616 - Wolter van der Lauwijck, land 330 (1,6914 ha), Afb. 171
00-00-1616 - Adam Mijchghiels, land 331 (0,796 ha), Afb. 171
00-00-1616 - Michel Adams, land 332 (0,2838 ha), Afb. 172
00-00-1616 - Michel Adams, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 172
00-00-1616 - Meijndert Claeszoon, land 334 (0,7833 ha), Afb. 172
00-00-1616 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 172
00-00-1616 - Jan Adrijaens, land 336 (0,6172 ha), Afb. 173
00-00-1616 - Meijndert Claes, land 337a ii morgen iii hont, Afb. 173
00-00-1616 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 337b iiii hont, Afb. 173
00-00-1616 - Jan Willemszoon Steeven, land 338a iii morgen xi roeden, Afb. 173
00-00-1616 - Gerrit Gerrits, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 173
00-00-1616 - Adam Mijchghiels, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 173
00-00-1616 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 173
00-00-1616 - Jacob Claes, land 340a iiii hont, Afb. 174
00-00-1616 - Wolter van der Lauwijck, land 340b i morgen, Afb. 174
00-00-1616 - Thomes Pieters Verduijn, land 340c iii hont, Afb. 174
00-00-1616 - Jacob Claes, land 340d viii hont, Afb. 174
00-00-1616 - Pieter Jans, land 340e i morgen, Afb. 174
Westen aen den Heerwech:
00-00-1616 - Maerten Cornelis, land 341 (0,3689 ha), Afb. 174
00-00-1616 - Maerten Cornelis, land 342 (0,1419 ha), Afb. 174
00-00-1616 - die schout, Aelbert Jans, Jacob Claes, land 343 (0,8514 ha), die Erven, Afb. 175
00-00-1616 - Meijndert Claes, Willem Heijndricx, land 344 (0,6073 ha), Afb. 175
00-00-1616 - Meijndert Claes, Jan Heijndricxzon, land 345 (0,8514 ha), Afb. 175
00-00-1616 - Adriaen Jans, land 346 (0,6811 ha), Afb. 175
00-00-1616 - Cornelis Cornelis Backer, land 347 (0,2838 ha), Afb. 176
00-00-1616 - Jan Heijndricxs, land 348 (0,6669 ha), Afb. 176
00-00-1616 - joncker Sijpesteijn, land 349 (0,227 ha), Afb. 176
00-00-1616 - Willem Dircx, Jan Louweris, land 350 (0,5959 ha), Erven, Afb. 176
00-00-1616 - Jan Louweris, land 351 (0,6527 ha), Afb. 177
00-00-1616 - Jan Heijndricxs, land 352 (0,3405 ha), Erven, Afb. 177
00-00-1616 - Adrijaen Jans, land 353 (0,8939 ha), Afb. 177
00-00-1616 - Verwer, Adrijaen Jans, land 354 (1,2302 ha), d Erfgenaemen, Afb. 177
00-00-1616 - Cornelis Jacobs, land 355 (0,6896 ha), Erven, Afb. 178
00-00-1616 - Leendert Dircx, land 356 (1,0798 ha), Erven, Afb. 178