Genealogie project

Hillegom, Verponding 1697

Bron: Verponding aanslagen 1697
Archief naam: Huiseigenaren en -bewoners in de verponding 1797
Datum: 1697
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Leiden
Toegangs_nummer: 0830
Inventaris_nummer: II.D.2.1.3 75
Transcriptie_door: Jos
web locatie: erfgoedleiden.nl
tekst: Gaer boeck van de verpondingh van de jaare sestien hondert sevenentnegentigh hoe veel jder bruijcker moet betaelen als volgens de legger a 1632

00-00-1697 - de wede, Phillips Sijmense, Paulus Buijs, een huijs en lant 5 morgen 4 hont 53 roeden, Afb 3
00-00-1697 - Maarten Akersloot, een huijs met lant 18 morgen 98 roeden, Afb 3
00-00-1697 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, een huijs met lant 24 morgen 57 roeden, Afb 3
00-00-1697 - Pieter Cornelise van Schagen, een huijs met lant 6 morgen 1 hont 91 roeden, Afb 4
00-00-1697 - Sijmen Arijse Langevelt, de hr Dorp, een huijs met lant 13 morgen 4 hont 86 roeden, Afb 4
00-00-1697 - Aalbert Jans Hulp, juffr, de hr Barnaer, lant 10 morgen 2 hont, een huijs met lant 2 hont, Afb 4
00-00-1697 - Pieter Simons Bronsgeest, juff Griecken, een huijs, lant 3 morgen 2 hont 90 roeden, Afb 4
00-00-1697 - Cornelis Gerrits s'Gravenmade, twee huijse met lant 24 morgen 115 roeden, Afb 4
00-00-1697 - Claas Adriaans Akersloot, drie huijse met lant 14 morgen 3 hont 44 roeden, Afb 4
00-00-1697 - Johan Meerman, de duijne, een huijs met lant 15 morgen 5 hont 20 roeden, Afb 4
00-00-1697 - Jacob de Vlieger, Will Jansen, lant 8 morgen 43 roeden, Afb 4
00-00-1697 - Jan Cor van Haester, de hr Blaeu, een huijs met lant 33 morgen 5 hont 62 roeden, lant 7 morgen 4 hont 14 roeden, Afb 5
00-00-1697 - Philips Claesse, de hr Dorp, een huijs met lant 16 morgen 144 roeden, de Graeffelicjheijt, het huijs, Afb 5
00-00-1697 - Job Jacobs, Blaeu, de Graeffelijcheijt, de duijne, Treslonghe Duijn, Afb 5
00-00-1697 - Sijme Phillipse, een huijs met lant 6 morgen 30 roeden, Afb 5
00-00-1697 - Engel Michiels van Dijk, Claes Claesse, Will Janse, lant 2 morgen 126 roeden, lant 9 hont 69 roeden, Afb 5
00-00-1697 - Jan Bantense, de Graeffelijcheijt, de duijn met lant en huijse 6 morgen 3 hont, lant 3 morgen 4 hont, Afb 5
00-00-1697 - wed, Will Will, de hr Fladde, een huijs met lant 25 morgen 434 roeden, Afb 5
00-00-1697 - Adriaen van Loon, een huijs en landen, Afb 6
00-00-1697 - Lieve van Loon, Erff, huijse en lande 50 morgen 3 hont 99 roeden, Afb 6
00-00-1697 - Dirck Hendrickse Croon, twee huijse en lant 4 hont, Afb 6
00-00-1697 - d hr Sijpestein, huijse en lant 12 morgen 52 roeden, lant 13 morgen 4 hont 64 roeden, t hof en bogaert, Afb 6
00-00-1697 - Mees Dirckse, Sijpestein, een huijs met lant 25 morgen 3 hont, Afb 6
00-00-1697 - Claes Jacobs, een huijs met lant 26 morgen 5 hont 35 roeden, Afb 6
00-00-1697 - Dirk Cornelise Glas, Druijvestein, lant en laen 22 morgen 3 hont, Afb 6
00-00-1697 - Gijsbert Gerbrands van der clugt, Blaeu, lant 6 hont 75 roeden, Afb 6
00-00-1697 - Wouter Janse, Dirck Hend, lant 7 hont 50 roeden, Afb 7
00-00-1697 - Daniel Combij, Dirck Hend, lant 10 hont 50 roeden, Afb 7
00-00-1697 - Maertie Will, Erff, lant 2 hont, Afb 7
00-00-1697 - Frederick Willems van Loon, huijs en lande 5 morgen 5 hont 28 roeden, de woningh en lant 2 morgen 5 hont 84 roeden, onder Treslongh, Afb 7
00-00-1697 - Pieter Huijberse Fits, de hr Loon, lant 26 morgen, Afb 7
00-00-1697 - Cor Arijse, de hr Loon, lant 30 morgen 3 hont 3 roeden, Afb 7
00-00-1697 - Claes Janse, de hr Blaeu, lant, Afb 7
00-00-1697 - Will Joosten van Diest, lant en laen 5 morgen 2 hont 50 roeden, Afb 7
00-00-1697 - wed, Will Claesse Langevelt, juff Griecken, lant 10 hont, Afb 8
00-00-1697 - Willem Maerse, huijse en lant 8 morgen 3 hont 44 roeden, Afb 8
00-00-1697 - Claes Claesse, lant 6 morgen 1 hont 75 roeden, Afb 8
00-00-1697 - Gijsbert Cor, een huijs, Afb 8
00-00-1697 - Hendrick Janse, lant 3 morgen 3 hont, Afb 8
00-00-1697 - Sijme Gerritse, huijs en erff, Afb 8
00-00-1697 - Jan Jans Bierman, twee huijse, de Erff, Afb 8
00-00-1697 - Mees Janse Beinsdorp, de hr Diericq, lant 3 morgen 4 hont 60 roeden, Afb 8
00-00-1697 - Willem Jans Bierman, 3 huijse en erven, lant 645 roeden, huijs van Jan Janses, Afb 9
00-00-1697 - Maertie Dirckx, een huijs met lant 175 roeden, Afb 9
00-00-1697 - Wijnandt Mens, lant twee huijse 2 morgen 2 hont, Afb 9
00-00-1697 - Jan van Dorp, een huijs, Afb 9
00-00-1697 - Jan Huijge, een huijs, Afb 9
00-00-1697 - Arij Pieterse, een huijs, Afb 9
00-00-1697 - Arent Meese, een huijs, Afb 9
00-00-1697 - Claas Cornelise Glas, Marijtje Gerrits Vogelstruijs, huijs, Afb 9
00-00-1697 - Frans Cor, huijs, Afb 10
00-00-1697 - Wijnandt van der Maas d'Avenrode, een huijs en lant 280 roeden, Afb 10
00-00-1697 - Anthonij Sijs, een huijs, Afb 10
00-00-1697 - Jan Jans Verbits, een huijs, Afb 10
00-00-1697 - Mees Janse, een huijs, Afb 10
00-00-1697 - Dirck Janse, een huijs en lant 120 roeden, Afb 10
00-00-1697 - Dirck Janse, een huijs en lant 95 roeden, Afb 10
00-00-1697 - Arij van den Bosch, lant 13 hont, Afb 10
00-00-1697 - Cor Dirckse Schrama, een huijs en lant 6 morgen, Afb 11
00-00-1697 - Will van Bouten, een huijs, Afb 11
00-00-1697 - de wed, Arij Florisse, twee huijse, Afb 11
00-00-1697 - Jan Arijse, lant 2 morgen 4 hont 50 roeden, Afb 11
00-00-1697 - Huijgh Cor, een huijs en tuijn, Afb 11
00-00-1697 - Sijme Jooste, een huijs en lant 165 roeden, Afb 11
00-00-1697 - Jan Barense, een huijs, Afb 11
00-00-1697 - Bruijn van der Bijl, lant 10 hont, Afb 11
00-00-1697 - Dammus Achiase van Dijck, huijse, Afb 12
00-00-1697 - Joost Huijgen, een huijs, Afb 12
00-00-1697 - Jacob Wouterse, lant 8 hont, Afb 12
00-00-1697 - Jan van den Bosch, Afb 12
00-00-1697 - Will Cor Visch, lant 8 hont 50 roeden, Afb 12
00-00-1697 - Jannetje Pieters Hulst, Jan Cornelise Robol, huijs, Afb 12
00-00-1697 - Cornelis Cornelise Visscher, lant 5 morgen 4 hont 85 roeden, Afb 12
00-00-1697 - Will Blaeu, Afb 12
00-00-1697 - Sijme Pieters, een mouthuijs, lant 7 hont, Afb 13
00-00-1697 - Diaconie Armen, een huijs, Afb 13
00-00-1697 - Will Janse, een huijs en erff, Afb 13
00-00-1697 - Aelbert Janse Beinsdorp, een huijs en erff, Afb 13
00-00-1697 - de wed, Jan Dirckse, een huijs en lant 150 roeden, Afb 13
00-00-1697 - Gerrit Aerse, huijs en erff, Afb 13
00-00-1697 - Bruijn Leenderts van der Bijl, de vrou Limburgh, lant 6 hont, Afb 13
00-00-1697 - de wed, Gerrit Janse, een huijs en lant 100 roeden, Afb 13
00-00-1697 - Hillegond Jacobs, een huijs, Afb 14
00-00-1697 - Pieter Brauwer, lant 3 hont, Afb 14
00-00-1697 - Jan Cor Molesteegh, lant 10 morgen 5 hont 41 roeden, Afb 14
00-00-1697 - Jan Cornelise van Bommel, lant 2 morgen, Afb 14
00-00-1697 - Marijtie Jacob, een huijs, Afb 14
00-00-1697 - Annetie Bruijne, lant 2 morgen 3 hont 33 roeden, Afb 14
00-00-1697 - Jan van Cottum, een huijs, Afb 14
00-00-1697 - de wed, Dirck Janse Croon, twee huijse en lant 1 morgen, Afb 14
00-00-1697 - Abraham Mens, een huijs, Afb 15
00-00-1697 - Pieter Louwerse, juff Griecken, lant 16 morgen 2 hont 37 roeden, Afb 15
00-00-1697 - juff Griecken, 5 huijse en lant 4 morgen 3 hont 50 roeden, Afb 15
00-00-1697 - Cor Joosten, een huijs en lant 2 morgen 75 roeden, Afb 15
00-00-1697 - Pieter Janse, huijs en erff, Afb 15
00-00-1697 - Geesteranis, huijs en erff, Afb 15
00-00-1697 - Floris Huijberse, huijs en erff, Afb 15
00-00-1697 - Cor Reijerse, huijs en erff, Afb 15
00-00-1697 - Engel Maerse, wed, huijs en lant 3 hont, Afb 16
00-00-1697 - Dirck Heindrickse, lant 2 morgen 4 hont 50 roeden, Afb 16
00-00-1697 - Claes Claesse, Prins, lant 9 morgen 3 hont, lant 2 morgen 5 hont, Afb 16
00-00-1697 - Claes Dirckse, een huijs, Afb 16
00-00-1697 - Cor Claesse, lant 9 hont, Afb 16
00-00-1697 - Reijer Reijerse, een huijs, Afb 16
00-00-1697 - de hr Valck, lant 13 morgen ? hont 91 roeden, Afb 16
00-00-1697 - de hr Valck, de hr Kies, lant 3 morgen 3 hont, Afb 16
00-00-1697 - Frans Aelberse, lant 5 morgen 1 hont 35 roeden, Afb 17
00-00-1697 - Dirck Claesse, twee huijse en lant 4 morgen 50 roeden, Afb 17
00-00-1697 - de vrou Limburgh, lant 3 morgen, Afb 17
00-00-1697 - de vrou Swieten, lant 2 hont, Afb 17
00-00-1697 - Cor Leenderse, de duijn 2 morgen 3 hont, Afb 17
00-00-1697 - Gerrit Will, lant 12 morgen 3 hont 3 roeden, Afb 17
00-00-1697 - Abraham van Dorp, lant 23 morgen 4 hont 61 roeden, Afb 17
00-00-1697 - Johan Six, lant 6 morgen 2 hont 7 roeden, Afb 17
00-00-1697 - Jan Barnaer, lant 8 hont 44 roeden, Afb 18
00-00-1697 - Phill Dirckse, lant 5 morgen 50 roeden, Afb 18
00-00-1697 - Gerrit Janse Erffort, Erff, lant 13 morgen 3 hont 40 roeden, Afb 18
00-00-1697 - Pieter Janse, lant en Gerrit Avenwegh 22 morgen 4 hont, Afb 18
00-00-1697 - Louweris Pieterse Fits, lant 16 morgen, Afb 18
00-00-1697 - Louw Pieters van Warmehuijse, lant 15 morgen 1 hont, Afb 18
00-00-1697 - de vrou Warmenhuijse, het Elstlant 4 hont 50 roeden, Afb 18
00-00-1697 - Sijme Phillipse, de duijn en lant 7 hont 50 roeden, Afb 18
00-00-1697 - Sijvert Cor Blieckert, wed, lant 2 morgen 3 hont, Afb 19
00-00-1697 - de hr Tjarck, wed, lant 10 hont 96 roeden, Afb 19
00-00-1697 - Arij Janse Corsterman, lant 3 morgen 1 hont 50 roeden, Afb 19
00-00-1697 - Dirck Arijse Akersloot, lant 8 hont, Afb 19
00-00-1697 - Jacob Gerritse Cattendijck, lant 7 hont 15 roeden, Afb 19
00-00-1697 - Salomon van Egten, lant 2 morgen 57 roeden, Afb 19
00-00-1697 - Huijgh Louwerse, lant 13 morgen 1 hont, Afb 19
00-00-1697 - Dirck Aerdenburgh, lant 2 morgen 3 hont, Afb 19
00-00-1697 - Sijme Verdel, lant 4 morgen 3 hont 23 roeden, Afb 20
00-00-1697 - Heindrick Janse, Druijvestein, lant 3 morgen 5 hont, lant 3 morgen 4 hont 50 roeden, Six Laege lant 1 morgen 5 hont 25 roeden, Afb 20
00-00-1697 - Pieter Will, lant 8 morgen 4 hont 50 roeden, Afb 20
00-00-1697 - Willeboort Arijsse, lant 2 morgen, Afb 20
00-00-1697 - de wed, Gerrit Pouwelse, lant 5 morgen 1 hont 4 roeden, Afb 20
00-00-1697 - Gerrit Jacob, lant 4 morgen 1 hont 2 roeden, Afb 20
00-00-1697 - Cor Gerritse Schoten, Druijvestein, lant 9 hont 83 roeden, lant 2 morgen 1 hont 50 roeden, Six Laecht lant 1 morgen, Afb 20
00-00-1697 - Pieter Jacob, de Erff, huijs en erf, Afb 20
00-00-1697 - Louweris Cor Fits, Druijvestein, lant 6 morgen 2 hont 10 roeden, lant 11 hont 25 roeden, Afb 21
00-00-1697 - Arij Pieterse, lant 4 morgen 90 roeden, Afb 21
00-00-1697 - Pieter van Woense, lant 2 morgen 3 hont, Afb 21
00-00-1697 - Jan de Vries, lant, Afb 21
00-00-1697 - Crijn Meijnderse, Kies, lant 2 morgen 150 roeden, lant 3 morgen 47 roeden, Afb 21
00-00-1697 - Dirck de Bodt, lant 3 hont, Afb 21
00-00-1697 - Crijn Crijnse, wed, lant 1 morgen 5 hont 50 roeden, Afb 21
00-00-1697 - Huijgens, Erff, lant 3 morgen 58 roeden, Afb 21
00-00-1697 - de stadt Haerlem, lant 10 morgen 460 roeden, Afb 22
00-00-1697 - Sijme Janse van Sijl, lant 2 morgen 4 hont 30 roeden, Afb 22
00-00-1697 - de hr Druijvestein, lant en de hofstede 2 morgen 5 hont, Afb 22
00-00-1697 - de Pastorij, lant, Afb 22
00-00-1697 - de Unijversijteijt, Afb 22
00-00-1697 - het Schout Ampt, Afb 22
00-00-1697 - Aelbert Cor de Boer, de laen, Afb 22