Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1588

Bron: Morgenboeken Hillegom 1588
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1588
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649a
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: proxy.archieven.nl

Santlaen tot Vosselaen:
00-00-1588 - Katrijn van Berckenrode, Dames Dircx, land 1 (6,8113 ha), Afb. 89
00-00-1588 - kapijteijn Olthoff, Dames Dircx, land 2 (1,4743 ha), Afb. 89
00-00-1588 - Jacob Pieters, land 3 (1,3140 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 89
00-00-1588 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 89
00-00-1588 - Vincent van Lockhorst, land 6 (4,3961 ha), Afb. 89
00-00-1588 - de weduwe, Jacob Jorise, land 5 (3,8157 ha), Afb. 89
00-00-1588 - Brecht Stans, land 7 (1,8589 ha), Afb. 90
00-00-1588 - Dammes Gerrits, Gerrit Gerrits, land 8 (1,7368 ha), Afb. 90
00-00-1588 - Krijn Adriaans, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 90
00-00-1588 - Cornelis Jans, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 90
00-00-1588 - Dirck Bommer, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 90
00-00-1588 - Pieter Jans, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 90
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 12 vii 1/2 hont, Afb. 90
00-00-1588 - Adriaan van Berckenrode, land 14 (3,2183 ha), Afb. 90
00-00-1588 - Berckenrode, land 15 (1,7042 ha), Afb. 90
00-00-1588 - Jacob Pieters, land 16 (9,8367 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 90
00-00-1588 - Jacob Pieters, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 90
00-00-1588 - Haas Jans Verwer, Dirk Maartens, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 90
00-00-1588 - land 18 (1,8191 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 90
00-00-1588 - Adriaan van Berckenrode, land 19 (3,6185 ha), Afb. 90
00-00-1588 - Dirck Dammese, land 20 (2,6209 ha), Afb. 90
00-00-1588 - Jan Wms, Cornelis Gerrits van Langevelt, land 21 (3,6312 ha), Afb. 91
00-00-1588 - de weduwe, Jacob Jorise, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Stijntje Jorise, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Jacob Pieters, de Jacobijnen te Haaerlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Adriaan van Berckenrode, Bommer, land 24 (2,75 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Jacob Pieters, land 25 (0,9138 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 91
00-00-1588 - Willem van Berckenro, land 26 (2,0959 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Hobbe Florijs, Heijnrick Adrijens, land 27 (8,3013 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Dirck Dammese, land 28 (3,0949 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Adriaan Cornelise Bramer, land 29 (1,1437 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Machtelt van Nijenrode, land 30 (0,8201 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Jan Willems Langevelt, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Jacob Gerrits Langevelt, land 31b (2,4833 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Lenaert Tonijssen, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Huich Corse, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 91
00-00-1588 - Cornelis Beresteijn, Pieter Claes, land 33 (1,1068 ha), Afb. 92
00-00-1588 - Brecht Stans, Simon Gerrits Schravema, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 92
00-00-1588 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 92
00-00-1588 - Neel Aris, land 36 + 37 iii morgen 1/2 hont, Afb. 92
00-00-1588 - Machtelt van Nijenrode, land 38 (1,5495 ha), Afb. 92
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Wouter Willems, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 92
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Wouter Willems, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 92
00-00-1588 - t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 92
00-00-1588 - Maarten willems Ruijchaver, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 92
00-00-1588 - Claes Dircx Koman, land 44a i hont, Afb. 92
00-00-1588 - die Lange Kampen land 44b ii morgen ii hont, Afb. 92
00-00-1588 - t Pijpken land 44c vii hont, Afb. 92
00-00-1588 - die schout, Jan Hendriks, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 92
00-00-1588 - Adam Michiels, land 45b + 45c vii hont, Afb. 92
00-00-1588 - Hobbe Florijs, Heijnrick Aderijens, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 92
00-00-1588 - Hobbe, land 46 (1,1352 ha), Afb. 92
00-00-1588 - Maarten willems Ruijchaver, land 47 (0,5789 ha), Afb. 93
00-00-1588 - Maarten willems Ruijchaver, land 48 (2.9629 ha), Afb. 93
00-00-1588 - Maarten willems Ruijchaver, land 49 (1,1096 ha), Afb. 93
00-00-1588 - Maarten willems Ruijchaver, land iiii 1/2 hont, Afb. 93
00-00-1588 - Maarten willems Ruijchaver, land i 1/2 hont, Afb. 93
00-00-1588 - Hobbe Florijs, land 50 (1,6233 ha), Afb. 93
00-00-1588 - Adriaan Cornelise Bramer, land x hont, Afb. 93
00-00-1588 - Jacob Claase, land iiii 1/2 hont, Afb. 93
00-00-1588 - Dirck Dammese, land i 1/2 hont, Afb. 93
00-00-1588 - Jacob Dircx, land 56 (2,2661 ha), Kinder, Afb. 93
00-00-1588 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, land 57 (6,8326 ha), Afb. 93
00-00-1588 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, land 58 (3,898 ha), Afb. 93
00-00-1588 - Claes Comen, Willem Cornelise Keijser, land 59 (0,7506 ha), Afb. 93
00-00-1588 - Jan Jacobs, land 60 (1,4247 ha), Afb. 93
00-00-1588 - Dirck Ramp, Dirk Jans Langevelt, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 93
00-00-1588 - Lijndraeijer, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 93
00-00-1588 - Jacob Claase, land 63 (1,4502 ha), Afb. 93
00-00-1588 - Jan jans Verwer, land 64 (1,4729 ha), Afb. 94
00-00-1588 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, land 65 (1,48 ha), Afb. 94
00-00-1588 - Jan jans Verwer, land 66 (1,4658 ha), Afb. 94
00-00-1588 - de weduwe, Aernt Simons, Adrijaen Maerts, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 94
00-00-1588 - de weduwe, Jan jans Verwer, land 68 (1,4757 ha), Afb. 94
00-00-1588 - de weduwe, Jan jans Verwer, land 69+70+71 v morgen ii hont, Afb. 94
00-00-1588 - Machtelt van Nijenrode, land 72 (2,3939 ha), Afb. 94
00-00-1588 - Maarten willems Ruijchaver, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 94
00-00-1588 - Claas Maartens, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 94
00-00-1588 - Claes Phillips, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 94
00-00-1588 - Machtelt van Nijenrode, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 94
00-00-1588 - Adrijaen Jans Brocken, land 77 xvi hont, Afb. 94
00-00-1588 - Brecht Stans, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 94
00-00-1588 - Jan Dammese, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 94
00-00-1588 - Jan Willems Steven, land 80 (0,4257 ha), Afb. 94
00-00-1588 - Jacob Jans Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 94
00-00-1588 - Jan Pijns, land 82+83 viii morgen, Afb. 94
00-00-1588 - Gerijt Pijns, land iii morgen 1/2 hont, Afb. 94
00-00-1588 - Adam Pijns, Laurens Hendriks, land iii morgen i hont, Afb. 95
00-00-1588 - Pieter Pijnsen, Adam Michiels, land iii morgen iii 1/2 hont, de erfgenamen, Afb. 95
00-00-1588 - Pijns, Adam Michiels, land vi morgen 1/2 hont, Kinder, Afb. 95
00-00-1588 - Pijns, Adam Michiels, land iii morgen ii hont, Kinder, Afb. 95
00-00-1588 - Pijns, Dirck Aalberts, land iii morgen, Kinder, Afb. 95
00-00-1588 - Dirck Verlaen, Dirck Huijcgen, land iii hont, Afb. 95
00-00-1588 - Claas Maartens, land 91 (1,0898 ha), Afb. 95
00-00-1588 - die wede, Jacob Dircx, land 92 (5,9216 ha), Afb. 95
00-00-1588 - Dirk Verlaan, land 93 (1,8035 ha), Afb. 95
00-00-1588 - Cornelis Baarts, Krijn Aerijens, land 94 (1,8149 ha), Afb. 95
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, Willem Cornelise Keijser, land 95 (2,5116 ha), Afb. 95
00-00-1588 - Dirk Jacobs van Leht, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 95
00-00-1588 - Aecht Jansdr, land 97 (4,1691 ha), Afb. 95
00-00-1588 - Jan jans Verwer, land 98 (6,0337 ha), Afb. 95
00-00-1588 - Maarten Adriaans, land 99 (0,8883 ha), Afb. 95
00-00-1588 - Jacob Gerijts, land iii morgen v hont, Afb. 96
00-00-1588 - Lijsbet Wms, land iii morgen, Afb. 96
00-00-1588 - Jacob Jans Langevelt, land ii morgen v 1/2 hont, Afb. 96
00-00-1588 - Dirck Jans, land vii hont, Afb. 96
00-00-1588 - Dirck Jans, land vi morgen i hont, Afb. 96
00-00-1588 - Jacob Gerijts, land xi hont, Afb. 96
00-00-1588 - Aecht Jansdr, land ii morgen v 1/2 hont, Afb. 96
00-00-1588 - Lenert Cornelis, land viii hont, Afb. 96
00-00-1588 - Frans Florijs, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 96
00-00-1588 - Pieter Pijnsen, Hendrik Jans, land 106a xxiii morgen, de erfgenamen, Afb. 96
00-00-1588 - land ii morgen iii 1/2 hont, Afb. 96
00-00-1588 - Otto van Treslonge, Ottersland land 107 (2,2534 ha), Afb. 96
00-00-1588 - Cornelis Beresteijn, land 108 (1,1281 ha), Afb. 96
00-00-1588 - Maarten willems Ruijchaver, land 109 + 110 xiii hont, Afb. 96
00-00-1588 - Jacob Gerijts Langevelt, land viii hont, Afb. 96
00-00-1588 - Otto van Treslonge, Lourijs Adriaens, land 111b ii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 96
00-00-1588 - Otto van Treslonge, Lourijs Adriaens, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 96
00-00-1588 - Dammes Jacobs, land 112 (0,9578 ha), Afb. 96
00-00-1588 - Dirck Aalberts, Dirck Aalberts, land 114 (1,6772 ha), Afb. 96
00-00-1588 - t Leen land 113 (0,454 ha), Warmons Leijen, Afb. 97
00-00-1588 - Huich Corse, land 115 (1,5566 ha), Afb. 97
00-00-1588 - Treslong, land vii morgen iiii hont, Afb. 97
00-00-1588 - Jan Dammese, land 117 (1,2955 ha), Afb. 97
00-00-1588 - Treslong, land ix hont, Afb. 97
00-00-1588 - Willem Jans, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 97
00-00-1588 - Treslong, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 97
Vosselaen tot Elsbroeckerlaen:
00-00-1588 - Adrijaen Jans, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 97
00-00-1588 - Dirk Dirks, land x hont, Afb. 97
00-00-1588 - Laurens Hendriks, land xvi hont, Afb. 97
00-00-1588 - Claes Jans, Jacob Willems, land iii hont, Afb. 97
00-00-1588 - Otto van Treslonge, Lourijs Adriaens, land vii hont, Afb. 97
00-00-1588 - Laurens Hendriks, land xvii hont, Afb. 97
00-00-1588 - Jacob Willems Visscher, Jacob Willems Visscher, land iv morgen, Afb. 97
00-00-1588 - Jacob Willems Visscher, Jacob Willems Visscher, land ix 1/2 hont, Afb. 97
00-00-1588 - Jacob Dirkx, land ix 1/2 hont, Kinder, Afb. 97
00-00-1588 - Claes Jans, Jacob Willems Visscher, land ii morgen, Afb. 98
00-00-1588 - Gerrit Lijndraaijer, land v 1/2 hont, de Erffghenaemen, Afb. 98
00-00-1588 - die schout, Jacob Willems Visscher, land v 1/2 hont, Afb. 98
00-00-1588 - Jacob Dircx, land iii morgen i hont, die Kinder, Afb. 98
00-00-1588 - Dirk Dirks, land iiii morgen i hont, Afb. 98
00-00-1588 - Dirk Dirks, land viii hont, Afb. 98
00-00-1588 - Claes Jans, land iii 1/2 hont, Afb. 98
00-00-1588 - Aernt Pieters, land iiii hont, Afb. 98
00-00-1588 - Claes Jans, Jacob Willems Visscher, land iii hont, Afb. 98
00-00-1588 - Claes Jans, Visscher, land iii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 98
00-00-1588 - Jan Willems, land ii morgen, Afb. 98
00-00-1588 - Laurens Hendriks, land vii 1/2 hont, Afb. 98
00-00-1588 - Simon Alberts, land iiii hont, Afb. 98
00-00-1588 - Dirk Dirks, land v hont, Afb. 98
00-00-1588 - die wede, Sijbout Pieters, land ii hont, Afb. 98
00-00-1588 - Neeltje Jans, land vi 1/2 hont, Afb. 98
00-00-1588 - Cornelis van Hout, land i morgen, Afb. 98
00-00-1588 - Grijef van Hout, land iii hont, Afb. 98
00-00-1588 - Claas Meinderts, land iiii hont, die Pastorij van Hillegom, Afb. 99
00-00-1588 - joncheer Monicx, Wm Arijs, land ii morgen, Afb. 99
00-00-1588 - Tseff, Fijtus, land i morgen, Afb. 99
00-00-1588 - Pieter Claes, land i morgen, Afb. 99
00-00-1588 - , land ii 1/2 hont, Afb. 99
00-00-1588 - Cornelis Aris, land v 1/2 hont, Afb. 99
00-00-1588 - , land v hont, Afb. 99
00-00-1588 - Dirck Sijmons, Pieter Claes, land ii morgen i hont, Afb. 99
00-00-1588 - Dirk Dirks, land i 1/2 hont, Afb. 99
00-00-1588 - Jan Cornelis, land i hont, Afb. 99
00-00-1588 - Pieter Claes, land i 1/2 hont, Afb. 99
00-00-1588 - Maddaleen Bassien, de schout, land ix hont, Afb. 99
00-00-1588 - Pieter Claes, land i 1/2 hont, Afb. 99
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, Boijck, land ii morgen, Afb. 99
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, land ii hont, Afb. 99
Elsbroeckerlaen tot Gerit Aven wech:
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, Adrijaen Jans, land iiii 1/2 hont, Afb. 99
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, land ix hont, Afb. 99
00-00-1588 - de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 99
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, de Bijl land ii morgen, Afb. 99
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, land xi hont, Afb. 99
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, land ii morgen i 1/2 hont, Afb. 99
00-00-1588 - Pieter Claes, land iii hont, Afb. 100
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, land 167 (1,6333 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Leendert Dirks, land 168 viii hont, Afb. 100
00-00-1588 - Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Cornelis Beresteijn, land 170 iii morgen v 1/2 hont, Afb. 100
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, land 171 + 172 viii 1/2 hont, Afb. 100
00-00-1588 - wede, Aernt Pieters, land 173a vi 1/2 hont, Afb. 100
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, land 174 (1,1465 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Jan Hendriks, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, land 176 (2,4634 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, Bouijcke Cornelise, land 178 (5,1085 ha), Afb. 100
00-00-1588 - land 179 (1,8589 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Leendert Dirks, land 180 (0,823 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Jan Hendriks, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Jacob Jacobs, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Laurens Hendriks, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Jan Hendriks, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Sijmon Jans, land 185 (1,0827 ha), Afb. 100
00-00-1588 - Dirck van Huess, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 100
00-00-1588 - de weduwe, Aernt Simons, Jacob Jacobs, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 101
00-00-1588 - de weduwe, Aernt Simons, Jacob Jacobs, land 187.1 (1,0642 ha), Afb. 101
00-00-1588 - Laurens Hendriks, land 187b+188+189 iii morgen i hont, Afb. 101
00-00-1588 - joncheer Monicx, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 101
00-00-1588 - Dirk Dirks, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 101
00-00-1588 - Leendert Dirks, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 101
00-00-1588 - Cornelis Beresteijn, land i morgen, Afb. 101
00-00-1588 - joncheer Monicxs, Gerijt Floris, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 101
00-00-1588 - Jan Willems Langevelt, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 101
00-00-1588 - Johan Monicxs, Dirk Dirks, land 193 (2,1228 ha), Afb. 101
00-00-1588 - Jan Willems, land 196 (1,8035 ha), Kinder, Afb. 101
00-00-1588 - land 198 (2,154 ha), Afb. 101
00-00-1588 - Gerijt Michiels, land 197 (1,8319 ha), Afb. 101
00-00-1588 - land 199+200+201 vii 1/2 hont, Afb. 101
00-00-1588 - Cornelis Reijers, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 101
00-00-1588 - Wm Willems, land 203 + 204a x hont, Afb. 101
00-00-1588 - t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), t Convent van Sijl, Afb. 101
00-00-1588 - Adriaan Claase, Pieter Claes, land 207 (2,9132 ha), Afb. 101
00-00-1588 - joncheer Monicx, Leendert Dirks, land 208 + 209 v morgen ii 1/2 hont, Afb. 101
00-00-1588 - Laurens Hendriks, Pieterge Pietersdr, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 101
00-00-1588 - Laurens Hendriks, Pieterge Pietersdr, land v morgen i 1/2 hont, Afb. 101
00-00-1588 - Claes Jans, Jacob Willems Visscher, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 102
00-00-1588 - Pieter Claes, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 102
00-00-1588 - Machtelt van Nijenrode, Leendert Dirks, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), Afb. 102
00-00-1588 - land 214b (1,7737 ha), Afb. 102
00-00-1588 - Nijenrode, Sampman, land 214c (1,7737 ha), Afb. 102
00-00-1588 - Dirk Dirks, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 102
00-00-1588 - Simon Pieters, land 216 (0,8911 ha), Afb. 102
00-00-1588 - Nijenrode, Sijmon, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 102
00-00-1588 - pastorij, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 102
00-00-1588 - Leendert Daendels, land 219 ii morgen iii 1/2 hont, Afb. 102
00-00-1588 - Leendert Daendels, land 220 x 1/2 hont, Afb. 102
00-00-1588 - Leendert Daendels, land iiii hont, Afb. 102
00-00-1588 - Monicx, de schout, land 221 (1,5793 ha), Afb. 102
00-00-1588 - Marijtje Cornelise, land 222 (1,0444 ha), Afb. 102
00-00-1588 - die wede, Claes Willems, land 223 (0,6243 ha), Afb. 102
00-00-1588 - Machtelt van Nijenrode, Leendert Dirks, land 224+227 iii morgen iii hont, Afb. 102
00-00-1588 - Cornelis Reijers, land 225 (1,6843 ha), Afb. 102
00-00-1588 - de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), t Gasthuijs tot Leijen, Afb. 102
00-00-1588 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, land 228 (1,3381 ha), Afb. 102
00-00-1588 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, land 228 (1,3381 ha), Afb. 102
00-00-1588 - de schout, land viii hont, Afb. 102
00-00-1588 - Nijenrode, Cornelis Reijers, land xvi hont, Afb. 102
00-00-1588 - land ii morgen i 1/2 hont, Afb. 102
00-00-1588 - Annagen, Pieter Corn, Wm Cornelis, land viii hont, Afb. 103
00-00-1588 - Albert Jans, land iiii 1/2 hont, Afb. 103
00-00-1588 - Machtelt van Nijenrode, Johannes, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 103
00-00-1588 - Jan Claase, land 234 (1,7837 ha), Afb. 103
00-00-1588 - Jan Claes, land 235+236 iiii morgen 1/2 hont, Afb. 103
00-00-1588 - Wm Adrijens, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 103
Lisse tot Grietenbrugge:
00-00-1588 - Cornelis Dircx, land 239a iiii morgen 1/2 hont, Afb. 103
00-00-1588 - Mees Engels, land 239b iiii morgen i hont, Afb. 103
00-00-1588 - Monicx, Mees Engels, land 240b ii morgen v hont, Afb. 103
00-00-1588 - Neelgen Cornelis, land viii hont, Afb. 103
00-00-1588 - Adrijaen Aerijens, land x hont, die Kinder, Afb. 103
00-00-1588 - Laurens Hendriks, land xii hont, Afb. 103
00-00-1588 - Jan Hendriks, land ii morgen, Afb. 103
00-00-1588 - Mees Engels, land iiii 1/2 morgen, Afb. 103
00-00-1588 - Wouter Dircx, land ix morgen iiii 1/2 hont, Afb. 103
00-00-1588 - Jacob Joosten, land vii morgen, Afb. 103
00-00-1588 - Claas Maartens, Gerijt Gerijts, land vii morgen ii 1/2 hont, Afb. 103
00-00-1588 - t Kijfhoecken land iiii hont, Afb. 103
00-00-1588 - Neelgen Cornelisdr, land iiii morgen, Afb. 103
00-00-1588 - die jouffrou Nijenro, land ix morgen i 1/2 hont, Afb. 103
00-00-1588 - Roeloff Claes, land ix morgen iiii hont, Kinder, Afb. 104
00-00-1588 - Jan Hendriks, land v morgen, Afb. 104
00-00-1588 - Laurens Hendriks, land viii morgen i hont, Afb. 104
00-00-1588 - Gijs, land vi morgen i 1/2, Afb. 104
00-00-1588 - Anderijes Adrijens, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 104
00-00-1588 - Jan Hendriks, land 251+252 vi morgen, Afb. 104
00-00-1588 - Mees Engels, land 253b viii 1/2, Afb. 104
00-00-1588 - Bartolomeus Engels, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 104
00-00-1588 - Pieter Claes, land 253a viii 1/2 hont, Afb. 104
00-00-1588 - Claas Maartens, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 104
00-00-1588 - Roeloff Claes, land 256 v morgen iiii 1/2 hont, Kinder, Afb. 104
00-00-1588 - Katrijn van Berckenrode, land 257 + 258 xii morgen, Afb. 104
00-00-1588 - de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha), Afb. 104
00-00-1588 - joncheer Monicx, Wm Arijs, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 104
00-00-1588 - Cornelis Reijers, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 104
00-00-1588 - Haes van Poors, Arijs Adrijens, land 263 (4,3989 ha), Afb. 104
00-00-1588 - Haes van Poors, land 265b ix hont, Afb. 104
00-00-1588 - Haes van Poors, land 265a xiiii hont, Afb. 104
00-00-1588 - Haes van Poors, land 265d vii hont, Afb. 104
00-00-1588 - Haes van Poors, land 265d vii hont, Afb. 104
00-00-1588 - Cornelis Cornelis, land 265b (1,7028 ha), Afb. 105
00-00-1588 - Katrijn van Berckenrode, land 268 (5,5271 ha), Afb. 105
00-00-1588 - joncheer Monicx, Jacob Willems, land 267 (2,5542 ha), Afb. 105
00-00-1588 - Claas Meinderts, land 271 (1,2416 ha), Afb. 105
00-00-1588 - Jan Willems, land 269 (2,9274 ha), Kinder, Afb. 105
00-00-1588 - Mathijs, land vii morgen ii 1/2 hont, Erven, Afb. 105
00-00-1588 - Lijsbet van Dorp, land vi morgen iii hont, Afb. 105
00-00-1588 - Jacob Dirckx, land iii morgen iii hont, Kinder, Afb. 105
00-00-1588 - Dammes Jacobs, land iii morgen iii hont, Afb. 105
00-00-1588 - Jan Adriaans Cort, land v morgen, Afb. 105
00-00-1588 - Roeloff Claes, land vi morgen iii hont, Kinder, Afb. 105
00-00-1588 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land viii morgen v 1/2 hont, Afb. 105
00-00-1588 - Jan Wms, land 278.2 (3,1928 ha), Afb. 105
00-00-1588 - Willem Florise Bol, land 279 (6,6637 ha), Afb. 105
00-00-1588 - die wede, Wm Willems, Adam Michiels, land 280 (4,0981 ha), Afb. 105
00-00-1588 - Dirck Claes, land 281 (4,2741 ha), Afb. 105
00-00-1588 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 282a ii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 105
00-00-1588 - Maerten Adrijens, land 282b ii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 105
00-00-1588 - Wollewijn Jacobs, Jan Adriaans Cort, land 283 (4,7906 ha), Afb. 105
00-00-1588 - Machtelt van Nijenrode, Willem Meinderts, land xiii morgen ii hont, Afb. 106
00-00-1588 - Maarten Adriaans, land 289 (2,2108 ha), Afb. 106
Noortsijde van Grieten brug:
00-00-1588 - Guijrt Willemsdr, land 285.2 (3,8313 ha), Afb. 106
00-00-1588 - Willem Florise Bol, land 286 (1,4899 ha), Afb. 106
00-00-1588 - Jacob Taets, Lourijs Adriaens, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 106
00-00-1588 - Jeroen Jacobs, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 106
beginnende vande Welegen berch:
00-00-1588 - Adriaan Claase, land x 1/2 hont, Afb. 106
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land viii hont, Afb. 106
00-00-1588 - Hendrik Jans, land 293 iiii hont, Afb. 106
00-00-1588 - Jan Pieters, land 294 (0,8868 ha), Afb. 106
00-00-1588 - Jan Gerrits, land 295 (1,419 ha), Afb. 106
00-00-1588 - Lijsbet Willemsdr, land ii hont, Afb. 106
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land iii 1/2 hont, Afb. 106
00-00-1588 - Blocken, land xi hont, Afb. 106
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land iii hont, Afb. 106
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land ii hont, Afb. 106
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land viii hont, Afb. 106
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land vi morgen, Afb. 107
00-00-1588 - Sijmon Baerts, land 303 iii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 107
00-00-1588 - Lijsbet Wmsdr, land 304 (2,5045 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Margriet Claase Lottens, land 305.2 (0,8514 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Aecht Jansdr, land 305.1 (0,8514 ha), sint Elisabeths gasthuijs, Afb. 107
00-00-1588 - Blocken, land 306 (1,9156 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Jan jans Verwer, land 307 (1,0146 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 308 (2,8891 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 309 (2,7216 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 310 (2,3357 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Adriaan Jans Blocken, Adriaan Maartens, land 311 (0,9081 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Pieter Dirks, land iii morgen ii hont, Afb. 107
00-00-1588 - Blocken, land 313.2 (0,6385 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Cornelis Backer, land 313.3 (0,1419 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Claas Maartens, land 313.4 (0,2128 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Machtelt van Nijenrode, land 314 (1,4048 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Pieter Claes, Maerten Aerijens, land 315 (4,6544 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Jan Dammese, land 317 (9,5784 ha), Afb. 107
00-00-1588 - Claas Verlaan, land i hont, Afb. 107
00-00-1588 - Dirck Verlaen, Dirck Huijcgen, land vii morgen, Afb. 108
00-00-1588 - land iiii hont, Onse Lieffvrouwe Outaer, Afb. 108
00-00-1588 - Claas Verlaan, Dirck Huijcgen, land ii hont, Afb. 108
00-00-1588 - land 321 (0,9365 ha), Pastorij, Afb. 108
00-00-1588 - land iiii hont, Pastorij, Afb. 108
00-00-1588 - Fijtgen Dameszoon, land vi 1/2 hont, Afb. 108
00-00-1588 - Simon Pieters, land iiii morgen v 1/2 hont, Afb. 108
00-00-1588 - Simon Pieters, int Broecken land ii morgen, Afb. 108
00-00-1588 - Otto van Treslonge, int Broecken land i morgen, Afb. 108
00-00-1588 - Adam Michiels, land vi morgen, Afb. 108
00-00-1588 - Otto van Treslonge, land x hont, Afb. 108
00-00-1588 - land v 1/2 hont, de Kerk van Hillegom, Afb. 108
00-00-1588 - Jan Dammese, land 332 (0,2838 ha), Afb. 108
00-00-1588 - Jan Dammese, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 108
00-00-1588 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 108
00-00-1588 - Jan Adriaans Cort, land ii morgen iii hont, Afb. 108
00-00-1588 - Pieter Willemsdr, land iii hont, Afb. 108
00-00-1588 - Claas Meinderts, land iii morgen, Afb. 108
00-00-1588 - Otto van Treslonge, Lijsbet Claesdr, Pieter Maerts, Verduijn, land iii morgen, Afb. 109
00-00-1588 - Lenaert Tonis, land i morgen, Afb. 109