Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1584

Bron: Morgenboeken Hillegom 1584
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1584
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649a
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Tussen afbeelding 64 en 65, 65 en 66, en tussen afbeelding 79 en 80 ontbreken pagina's.

Santlaen tot Vosselaen:
00-00-1584 - Katrijn van Berckenrode, Dames Dircx, land 1 (6,8113 ha), Afb.
00-00-1584 - Maerten Bitter, Dames, land 2 (1,4743 ha), Afb.
00-00-1584 - Jan Gerrits, land 3 (1,3140 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb.
00-00-1584 - Machtelt van Nijenrode, Claas Meinderts, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb.
00-00-1584 - Jan Gerrits, land iiii morgen, de Jacobijnen te Haaerlem, Afb.
00-00-1584 - joncheer Lockhorst, Pieter Cornelis, land 6 (4,3961 ha), die Erffgenaemen, Afb.
00-00-1584 - de weduwe, Jacob Jorise, land 5 (3,8157 ha), Afb.
00-00-1584 - Brecht Standts, land 7 (1,8589 ha), Afb.
00-00-1584 - Dammes Gerrits, Gerrit Gerrits, land 8 (1,7368 ha), Afb. 65
00-00-1584 - Cornelis Florijs, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 65
00-00-1584 - Cornelis Jans, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 65
00-00-1584 - Krijn Arijs, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 65
00-00-1584 - Pieter Jans, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 65
00-00-1584 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Laurens Hendriks, land ii morgen, Afb. 65
00-00-1584 - Adriaan van Berckenrode, land 14 (3,2183 ha), Afb. 65
00-00-1584 - Pieter Claase van Hoorn, land 15 (1,7042 ha), Afb. 65
00-00-1584 - Jan Gerrits, land 16 (9,8367 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 65
00-00-1584 - Jan Gerrits, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 65
00-00-1584 - Haas Jans Verwer, Dirck Aalberts, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 65
00-00-1584 - Jan Gerrits, land 18 (1,8191 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 65
00-00-1584 - Adriaan van Berckenrode, Adam Michiels, land 19 (3,6185 ha), Afb. 65
00-00-1584 - Dirck Dammese, land 20 (2,6209 ha), Afb. 65
00-00-1584 - Jan Willems Langevelt, Cornelis Gerrits van Langevelt, Marijgen Gerijtsdr, land 21 (3,6312 ha), Afb. 65
00-00-1584 - de weduwe, Jacob Jorise, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 65
00-00-1584 - Cornelis Corn, Pieter Cornelis, land 22b ii morgen 1/2 hont, Afb.
00-00-1584 - Jan Gerrits, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb.
00-00-1584 - Adriaan van Berckenrode, land 24 (2,75 ha), Afb.
00-00-1584 - Jan Gerrits, land 25 (0,9138 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb.
00-00-1584 - Gerijt van Berckenro, Jeroen Jacobs, land 26 (2,0959 ha), die Kinder, Afb.
00-00-1584 - Adriaan van Treslong, Aerijen Jacobs, land 27 (8,3013 ha), Afb.
00-00-1584 - Dirck Dammese, land 28 (3,0949 ha), Afb.
00-00-1584 - Laurens Hendriks, land 29 (1,1437 ha), Afb.
00-00-1584 - Machtelt van Nijenrode, Lourijs Maerts, land 30 (0,8201 ha), Afb.
00-00-1584 - Jacob Gerrits Langevelt, land 31b (2,4833 ha), Afb.
00-00-1584 - Jan Willems Langevelt, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb.
00-00-1584 - Huich Corse, land 32.1 (2,1285 ha), Afb.
00-00-1584 - Lenaert Tonis, land 32.2 (1,8447 ha), Afb.
00-00-1584 - Beresteijn, Pieter Claes, land 33 (1,1068 ha), Afb.
00-00-1584 - Brecht Standts, Pieter Folckers, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb.
00-00-1584 - Cornelis Pieters, land 35 (1,6347 ha), Afb.
00-00-1584 - Neel Aris, land 36 + 37 iii morgen 1/2 hont, Afb. 66
00-00-1584 - Machtelt van Nijenrode, Lourijs Maerts, land 38 (1,5495 ha), Afb. 66
00-00-1584 - Cornelis Jan Gijsbrecht, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 66
00-00-1584 - Jan Gerrits, Cornelis Jan Gijsbrecht, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 66
00-00-1584 - Pieter Claase van Hoorn, Lenaert Corn, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 66
00-00-1584 - Maarten willems Ruijchaver, Jan Gerrits, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 66
00-00-1584 - Maarten willems Ruijchaver, Arijs Aerijens, die Lange Kampen land 44b ii morgen ii hont, Afb. 66
00-00-1584 - Maarten willems Ruijchaver, Jan Gerrits, land 44c vii hont, Afb. 66
00-00-1584 - Gerijt van Berckenro, Gerijt Jacobs, land vii morgen 1/2 hont, die Kinder, Afb. 66
00-00-1584 - Adriaan van Treslong, Aerijen Jacobs, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 66
00-00-1584 - Adriaan van Treslong, Aerijen Jacobs, land 46 (1,1352 ha), Afb. 66
00-00-1584 - Maarten willems Ruijchaver, Jan Gerrits, land 47 (0,5789 ha), Afb. 66
00-00-1584 - Maarten willems Ruijchaver, Jan Gerrits, land 48 (2.9629 ha), Afb. 66
00-00-1584 - Maarten willems Ruijchaver, Jan Gerrits, land 48 (2.9629 ha), Afb. 67
00-00-1584 - Adriaan van Treslong, Aerijen Jacobs, land 50 (1,6233 ha), Afb. 67
00-00-1584 - Maarten willems Ruijchaver, Jan Gerrits, land iiii 1/2 hont, Afb. 67
00-00-1584 - Maarten willems Ruijchaver, Jan Gerrits, land i 1/2 hont, Afb. 67
00-00-1584 - Maarten willems Ruijchaver, Jan Gerrits, land iiii 1/2 hont, Afb. 67
00-00-1584 - Adrijaen Cornelis, land x hont, Afb. 67
00-00-1584 - Jacob Dircx, land iiii 1/2 hont, Afb. 67
00-00-1584 - Dirck Dammese, land i 1/2 hont, Afb. 67
00-00-1584 - Jacob Dircx, land 56 (2,2661 ha), Afb. 67
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, land 57 (6,8326 ha), Afb. 67
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Claes Dircx, land 58 (3,898 ha), Afb. 67
00-00-1584 - Jan jans Verwer, land 59 (0,7506 ha), Afb. 67
00-00-1584 - Jacob Dircx, land 60 (1,4247 ha), Afb. 67
00-00-1584 - Dirck Ramp, Jan Willems, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 67
00-00-1584 - Jacob Lijndraaijer, Willem Cornelise Keijser, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Jacob Claase, land 63 (1,4502 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, land 64 (1,4729 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Machtelt van Nijenrode, Lourijs Maerts, land 65 (1,48 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, land 66 (1,4658 ha), Afb. 68
00-00-1584 - de weduwe, Aernt Simons, Adrijen Maerts, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, land 68 (1,4757 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Jan jans Verwer, land 69 (2,8465 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, land 70 (1,0926 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Jan jans Verwer, land 71 (0,6655 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Machtelt van Nijenrode, Lourijs Maerts, land 72 (2,3939 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Maarten willems Ruijchaver, Cornelis Cornelis, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Pieter Claes, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 68
00-00-1584 - Claes Phillips, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 69
00-00-1584 - Machtelt van Nijenrode, Lourijs Maerts, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 69
00-00-1584 - Adriaan Jans Blocken, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 69
00-00-1584 - Brecht Standts, Pieter Folckers, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 69
00-00-1584 - die wede, Dames Dircx, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 69
00-00-1584 - Jan Willems Steven, land 80 (0,4257 ha), Afb. 69
00-00-1584 - Jan Willems Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 69
00-00-1584 - Jan Pijns, Frans Florijs, land iii morgen, Afb. 69
00-00-1584 - Jan Pijns, Frans Florijs, land v morgen, Afb. 69
00-00-1584 - Pieter Pijnsen, Laurens Hendriks, land iii morgen 1/2 hont, de erfgenamen, Afb. 69
00-00-1584 - Pieter Pijnsen, Laurens Hendriks, land iii morgen i 1/2 hont, de erfgenamen, Afb. 69
00-00-1584 - Pieter Pijnsen, Hendrik Jans, land iii morgen iii 1/2 hont, de erfgenamen, Afb. 69
00-00-1584 - Pieter Pijnsen, Simon Pieters, land vi morgen 1/2 hont, de erfgenamen, Afb. 69
00-00-1584 - Pieter Pijnsen, Hendrik Jans, land iii morgen ii 1/2 hont, de erfgenamen, Afb. 69
00-00-1584 - Pieter Pijnsen, Hendrik Jans, land iii morgen ii hont, de erfgenamen, Afb. 69
00-00-1584 - Pieter Pijnsen, Dirck Aalberts, land iii morgen, de erfgenamen, Afb. 69
00-00-1584 - Claas Verlaan, Huich Corse, land iii morgen, Afb. 70
00-00-1584 - Claas Maartens, land 91 (1,0898 ha), Afb. 70
00-00-1584 - Willem van Berckenrode, Jeroen Jacobs, land 92 (5,9216 ha), de Kinder, Afb. 70
00-00-1584 - Claas Verlaan, Huich Corse, land 93 (1,8035 ha), Afb. 70
00-00-1584 - Cornelis Baarts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 70
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, land 95 (2,5116 ha), Afb. 70
00-00-1584 - Willem van Berckenrode, Jeroen Jacobs, t Ooch land 96 (0,5888 ha), de Kinder, Afb. 70
00-00-1584 - Aecht Jansdr, land 97 (4,1691 ha), Afb. 70
00-00-1584 - Jan jans Verwer, land 98 (6,0337 ha), Afb. 70
00-00-1584 - Jacob Jacobs, land 99 (0,8883 ha), Afb. 70
00-00-1584 - Jacob Gerijts, land iii morgen v hont, Afb. 70
00-00-1584 - Jacob Dircks, land iii morgen, Afb. 70
00-00-1584 - de wedewe, Willem Gerrits van Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 70
00-00-1584 - Jan Willems Langevelt, land vii hont, Afb. 70
00-00-1584 - Jan Willems Langevelt, land vi morgen i hont, Afb. 70
00-00-1584 - Jacob Gerijts, land xi hont, Afb. 70
00-00-1584 - Pieter Pijnsen, Hendrik Jans, land 106a xxv morgen, Afb. 71
00-00-1584 - Frans Florijs, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 71
00-00-1584 - Huich van Treslonghe, Lourijs Adriaens, Ottersland land 107 (2,2534 ha), de kinderen, Afb. 71
00-00-1584 - Claas Verlaan, Pieter Claes, land 108 (1,1281 ha), Afb. 71
00-00-1584 - Willem, Pieter Claes, land 109 (0,867 ha), zijn Kinder, Afb. 71
00-00-1584 - Claas Verlaan, Pieter Claes, land 110 (0,8883 ha), Afb. 71
00-00-1584 - Jacob Gerijts Langevelt, land viii hont, Afb. 71
00-00-1584 - Huich van Treslonghe, land 111b ii morgen iiii 1/2 hont, de kinderen, Afb. 71
00-00-1584 - Dammes Jacobs, land 112 (0,9578 ha), Afb. 71
00-00-1584 - Huich van Treslonghe, Aerijens, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 71
00-00-1584 - Anna Aalberts, land 114a ix 1/2 hont, Afb. 71
00-00-1584 - Dirck Aalberts, land 114b ix 1/2 hont, Afb. 71
00-00-1584 - Pieter, t Leen land 113 (0,454 ha), Warmons Lien, Afb. 71
00-00-1584 - Claas Verlaan, Pieter Claes, land 115 (1,5566 ha), Afb. 71
00-00-1584 - Huich van Treslonghe, Lourijs Adriaens, land vii morgen iiii hont, de kinderen, Afb. 71
00-00-1584 - wede, Dames Dircx, land 117 (1,2955 ha), Afb. 71
00-00-1584 - Lourijs Adriaens, Huich van Treslonghe, land ix hont, de kinderen, Afb. 71
00-00-1584 - Dirck Sijmons, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Kinder, Afb. 71
00-00-1584 - Huich van Treslonghe, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 71
Vosselaen tot Elsbroeckerlaen:
00-00-1584 - Jan Adriaans Cort, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 72
00-00-1584 - Dirk Dirks, land x hont, Afb. 72
00-00-1584 - Laurens Hendriks, land ii morgen iiii hont, Afb. 72
00-00-1584 - Swaan Hendriks, Jacob Willems Visscher, land iii hont, Afb. 72
00-00-1584 - Huich van Treslonghe, Lourijs Adriaens, land vii hont, de kinderen, Afb. 72
00-00-1584 - Laurens Hendriks, land ii morgen iiii hont, Afb. 72
00-00-1584 - Wm, Jacob Willems Visscher, land v morgen 1/2 hont, zijn Kinder, Afb. 72
00-00-1584 - Jacob Willems Visscher, land ix 1/2 hont, die Kinder, Afb. 72
00-00-1584 - Jacob Dirkx, land ix 1/2 hont, Afb. 72
00-00-1584 - Swaan Hendriks, Jacob Willems Visscher, land ii morgen, Afb. 72
00-00-1584 - Jacob Lijndraaijer, Pieter Verduijn, land v 1/2 hont, Afb. 72
00-00-1584 - Willem, Jacob Willems Visscher, land v 1/2 hont, zijn Kinder, Afb. 72
00-00-1584 - Jacob Dircx, land iii morgen v 1/2 hont, Afb. 72
00-00-1584 - Jacob, land iii morgen i hont, Afb. 72
00-00-1584 - Dirk Dirks, land iiii morgen i hont, Afb. 72
00-00-1584 - Dirk Dirks, land viii hont, Afb. 72
00-00-1584 - Swaan Hendriks, Jacob Willems Visscher, land iii 1/2 hont, Afb. 73
00-00-1584 - Aernt Pieters, Verduijn, land iiii hont, Afb. 73
00-00-1584 - Swaan Hendriks, Jacob Willems Visscher, land iii hont, Afb. 73
00-00-1584 - Swaan Hendriks, Jacob Willems Visscher, land ii morgen, Afb. 73
00-00-1584 - Jacob Willems Visscher, land ii morgen, Afb. 73
00-00-1584 - Laurens Hendriks, land vii 1/2 hont, Afb. 73
00-00-1584 - Simon Alberts, land iiii hont, Afb. 73
00-00-1584 - Dirk Dirks, land v hont, Afb. 73
00-00-1584 - die wede, Pieter Sijmons, land ii hont, Afb. 73
00-00-1584 - Neeltje Coens, land vi 1/2 hont, Afb. 73
00-00-1584 - Cornelis van Hout, land i morgen, Afb. 73
00-00-1584 - Grief van Hout, land iii hont, Afb. 73
00-00-1584 - Neeltje Jans, land i morgen 1/2 hont, Afb. 73
00-00-1584 - land iiii hont, die Pastorij, Afb. 73
00-00-1584 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, Wm Arijs, land ii morgen, Afb. 73
00-00-1584 - die joffrou Nijenrode, Dirk Dirks, land i morgen, Afb. 73
00-00-1584 - Claes Claes, land i morgen, Afb. 73
00-00-1584 - Claes Pieters, land v 1/2 hont, Afb. 74
00-00-1584 - Claes Pieters, land v hont, Afb. 74
00-00-1584 - Claes Claes, land ii 1/2 hont, Afb. 74
00-00-1584 - Dirck Sijmons, Jan Ewouts, land ii morgen i hont, Erven, Afb. 74
00-00-1584 - Dirk Dirks, land i 1/2 hont, Afb. 74
00-00-1584 - Jan Cornelis, land i hont, Afb. 74
00-00-1584 - Pieter Claes, land i 1/2 hont, Afb. 74
00-00-1584 - Maddaleen Bassien, Dirk Dirks, land ix hont, Afb. 74
00-00-1584 - die wede, Heijnrick Bants, land i 1/2 hont, Afb. 74
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Cornelis Baerts, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 74
00-00-1584 - Jan jans Verwer, land ii hont, Afb. 74
Elsbroeckerlaen tot Gerit Aven wech:
00-00-1584 - Aerijen Jeroens, land iiii 1/2 hont, Afb. 74
00-00-1584 - Jan Corn, land ix hont, Afb. 74
00-00-1584 - Jan jans Verwer, land ix hont, Afb. 74
00-00-1584 - Jan jans Verwer, land ii morgen, Afb. 74
00-00-1584 - Jan jans Verwer, land xi hont, Afb. 74
00-00-1584 - Jan jans Verwer, land ii morgen i 1/2 hont, Afb. 74
00-00-1584 - Pieter Claes, land iii hont, Afb. 75
00-00-1584 - Jan jans Verwer, land 167 (1,6333 ha), Afb. 75
00-00-1584 - Leendert Dirks, land 168 viii hont, Afb. 75
00-00-1584 - Aerijen Jeroens, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 75
00-00-1584 - Adriaan Claase, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), Afb. 75
00-00-1584 - Jan Adriaans Cort, land 171 iii hont, Afb. 75
00-00-1584 - Jan Adriaans Cort, land 172 (0,8429 ha), Afb. 75
00-00-1584 - Vijnchorst, land i morgen, Afb. 75
00-00-1584 - Aernt Simons, Aerijen Jeroens, land i morgen 1/2 hont, Afb. 75
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Corn Baerts, land 174 (1,1465 ha), Afb. 75
00-00-1584 - Jan Hendriks, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 75
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Corn Baerts, land ii morgen v hont, Afb. 75
00-00-1584 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 75
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Corn Baerts, land 178 (5,1085 ha), Afb. 75
00-00-1584 - Claes Heijnricx, Jan Hendriks, land 179 (1,8589 ha), Afb. 75
00-00-1584 - Leendert Dirks, land 180 (0,823 ha), Afb. 75
00-00-1584 - Jan Hendriks, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 75
00-00-1584 - Jacob Jacobs, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha), Afb. 76
00-00-1584 - Laurens Hendriks, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 76
00-00-1584 - Jan Hendriks, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 76
00-00-1584 - Dirck van Huess, Cornelis Cornelise Backer, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 76
00-00-1584 - Jan Sijmons, land 185 (1,0827 ha), Afb. 76
00-00-1584 - de weduwe, Aernt Simons, Aerijen Jeroens, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 76
00-00-1584 - de weduwe, Aernt Simons, Aerijen Jeroens, land 187.1 (1,0642 ha), Afb. 76
00-00-1584 - Heijnrick Aerijens, land vii hont, Afb. 76
00-00-1584 - Lijsbet Sijmonsdr, Gerijt Florijs, land ii morgen, Afb. 76
00-00-1584 - die joffrou Nijenrode, Dirk Dirks, land vii hont, Afb. 76
00-00-1584 - Dirk Dirks, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 76
00-00-1584 - Lijsbet Maestensdr, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 76
00-00-1584 - Willem, Aerijen Jeroens, land i morgen, die Kinder, Afb. 76
00-00-1584 - die joffrou Nijenrode, Gerijt Florijs, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 76
00-00-1584 - Jan Willems Langevelt, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 76
00-00-1584 - die joffrou Nijenrode, de, land 193 (2,1228 ha), Afb. 76
00-00-1584 - Frans Jans Verwer, Leendert Dirks, land 196 (1,8035 ha), Kinder, Afb. 77
00-00-1584 - Jacob van Caots, land 198 (2,154 ha), Afb. 77
00-00-1584 - Niessen Maertensdr, land 197 (1,8319 ha), Afb. 77
00-00-1584 - Neelgen Cornelisdr, land 199+200+201 vii 1/2 hont, Afb. 77
00-00-1584 - Willem van Berckenrode, de Kooij land 202 (1,2416 ha), de Kinder, Afb. 77
00-00-1584 - Wm Wms, Leendert Dirks, land 203 (0,6924 ha), Afb. 77
00-00-1584 - Wm Wms, Dircx, land 204a v 1/2 hont, Afb. 77
00-00-1584 - Wouter Brammers, land viii hont, Afb. 77
00-00-1584 - Leendert Dirks, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), dat Convent van Sijl, Afb. 77
00-00-1584 - Cornelis Beresteijn, Pieter Claes, land 207 (2,9132 ha), Afb. 77
00-00-1584 - Nijenrode, Leendert Dirks, land 208 + 209 v morgen ii 1/2 hont, die Kinder, Afb. 77
00-00-1584 - Aerijs Cornelis, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), de Kerk van Hillegom, Afb. 77
00-00-1584 - Claes Jans, Vijsscher, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 77
00-00-1584 - Pieter Claes, Corn Baerts, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 77
00-00-1584 - Nijenrode, Simon Pieters, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), die Kinder, Afb. 77
00-00-1584 - Wouter Bramers, Aerijen Corn, land iiii morgen 1/2 hont, Afb. 78
00-00-1584 - Cornelis Heijnricx, Leendert Dirks, land 214c (1,7737 ha), Afb. 78
00-00-1584 - Dirk Dirks, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 78
00-00-1584 - die joffrou Nijenrode, Cornelis Aris, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 78
00-00-1584 - Simon Pieters, land 216 (0,8911 ha), Afb. 78
00-00-1584 - die joffrou Nijenrode, Simon Pieters, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 78
00-00-1584 - het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), die Pastorij, Afb. 78
00-00-1584 - Leendert Daendels, land 219 (2,242 ha), Afb. 78
00-00-1584 - Leendert Daendels, land 220 (2,1285 ha), Afb. 78
00-00-1584 - die joffrou Nijenrode, Dirk Dirks, land 221 (1,5793 ha), Afb. 78
00-00-1584 - Pieter Claes, land 222 (1,0444 ha), Afb. 78
00-00-1584 - Claes Willems, land 223 (0,6243 ha), die Kinder, Afb. 78
00-00-1584 - die joffrou Nijenrode, Simon Pieters, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 78
00-00-1584 - Vlasman, Wm Dircx, land 225 (1,6843 ha), Afb. 78
00-00-1584 - Antonis Vrancken, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), t Gasthuijs tot Leijen, Afb. 78
00-00-1584 - Nijenrode, Simon Pieters, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), die Kinder, Afb. 79
00-00-1584 - Nijenrode, Cornelis Reijers, land 228 (1,3381 ha), die Kinder, Afb. 79
00-00-1584 - Nijenrode, land 228 (1,3381 ha), die Kinder, Afb. 79
00-00-1584 - de schout, t Lien land viii hont, Afb. 79
00-00-1584 - Nijenrode, Cornelis Reijers, land xvi hont, die Kinder, Afb. 79
00-00-1584 - Nijenrode, land ii morgen i 1/2 hont, die Kinder, Afb. 79
00-00-1584 - Annagen Keijssers, Wm Corn, land viii hont, Afb. 79
00-00-1584 - Albert Jans, land iiii 1/2 hont, Afb. 79
00-00-1584 - die jouffrou Nijenrode, Jan Gerrits, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 79
00-00-1584 - Jan Claase, land 234 (1,7837 ha), Afb. 79
00-00-1584 - Jan Claase, land 235 (1,6262 ha), Afb. 79
00-00-1584 - Jan Claase, land 236 (1,8447 ha), Afb. 79
00-00-1584 - Leendert Daendels, land 237 (0,5676 ha), Afb. 79
00-00-1584 - Claes Aerijens, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 79
Lisse tot Grietenbrugge:
00-00-1584 - Cornelis van Hout, land 239.1 (2,5542 ha), Afb.
00-00-1584 - Mees Engels, land 239.2 (2,5542 ha), Afb.
00-00-1584 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, Mees Engels, land 240.2 (2,1285 ha), Afb.
00-00-1584 - Neelgen Corndr, land morgen 1/2 hont, Afb.
00-00-1584 - Laurens Hendriks, land i morgen ii hont, Afb.
00-00-1584 - Jan Hendriks, land i morgen ii hont, Afb.
00-00-1584 - Heijnrick Aerijens, land i morgen i 1/2 hont, Afb.
00-00-1584 - Lijsbet Sijmonsdr, Gerijt Florijs, land iii morgen iii hont, Afb.
00-00-1584 - Wouter Dircx, land vi morgen, Afb.
00-00-1584 - Jacob Joosten, Gerijt Florijs, land v morgen, Afb.
00-00-1584 - Claas Maartens, Gerijt Gerijts, land v morgen, Afb.
00-00-1584 - Gerijt Gerijts, land iii hont, Afb.
00-00-1584 - Neelgen Cornsdr, land iii morgen iii hont, Afb.
00-00-1584 - die joffrou Nijenrode, de schout, land vi morgen, Afb.
00-00-1584 - Roeloff Claes, Jacob Jacobs, Mees Engels, land viii morgen, zijn Kinder, Afb.
00-00-1584 - Jan Hendriks, land iiii morgen i hont, Afb.
00-00-1584 - Laurens Hendriks, land vi morgen, Afb. 80
00-00-1584 - Gijs, land v morgen, Afb. 80
00-00-1584 - Arijs Aerijens, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 80
00-00-1584 - Jan Hendriks, land 251+252 vi morgen, Afb. 80
00-00-1584 - Mees Engels, land i morgen, Afb. 80
00-00-1584 - Pieter Claes, land i morgen, Afb. 80
00-00-1584 - Mees Engels, land ii morgen v 1/2 hont, die Heijlijgen Geest, Afb. 80
00-00-1584 - Joost Jansen, land i morgen, Afb. 80
00-00-1584 - Roeloff Claes, Claas Maartens, land 256 (5,1709 ha), die Kinder, Afb. 80
00-00-1584 - Katrijn van Berckenrode, Claas Leenderts, land 257 + 258 xii morgen, Afb. 80
00-00-1584 - Claas Verlaan, Huich Corse, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha), Afb. 80
00-00-1584 - die joffrou Nijerode, Willem Arijs, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 80
00-00-1584 - Cornelis Reijers, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 80
00-00-1584 - Pieter Claase van Hoorn, Claes Garbrants, land 263a ii morgen, Afb. 80
00-00-1584 - Pieter Claase van Hoorn, Claes Garbrants, land 263b v morgen i hont, Afb. 80
00-00-1584 - Jan Conicx, land 265b ix hont, Afb. 81
00-00-1584 - Jan Conicx, land 265a xiiii hont, Afb. 81
00-00-1584 - Jan Conicx, land 265d vii hont, Afb. 81
00-00-1584 - Jan Conicx, land 265d vii hont, Afb. 81
00-00-1584 - Cornelis Corn, land 265b (1,7028 ha), Afb. 81
00-00-1584 - Katrijn van Berckenrode, land 268 (5,5271 ha), Afb. 81
00-00-1584 - die joffrou Nijenrode, Jacob Willems, land 267 (2,5542 ha), Afb. 81
00-00-1584 - Cornelis Willems, land 271 (1,2416 ha), Afb. 81
00-00-1584 - Frans Jans, Corn Corns, land 269 (2,9274 ha), die Kinder, Afb. 81
00-00-1584 - Cornelis Beresteijn, Jacob Jacobs, land vii morgen iii hont, Afb. 81
00-00-1584 - Lijsbet van Dorp, Claas Gerrits van Deijl, land vi morgen iii hont, Afb. 81
00-00-1584 - Jacob Dirckx, land iii morgen iii hont, Afb. 81
00-00-1584 - Dammes Jacobs, land iii morgen iii hont, Afb. 81
00-00-1584 - Jan Adriaans Cort, land v morgen, Afb. 81
00-00-1584 - Roeloff Claes, Claas Maartens, land vi morgen iii hont, zijn Kinder, Afb. 82
00-00-1584 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Marijgen Gerijtsdr, land viii morgen v 1/2 hont, Afb. 82
00-00-1584 - Jan Willems, land 278.2 (3,1928 ha), Afb. 82
00-00-1584 - Willem Florise Bol, de Vries, land 279 (6,6637 ha), Afb. 82
00-00-1584 - die wede, Willem Willems, Aerijen Heijnricx, land 280 (4,0981 ha), Afb. 82
00-00-1584 - Marijgen Maertensdr, Neeltje Pieters, land 281 (4,2741 ha), Afb. 82
00-00-1584 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 282a ii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 82
00-00-1584 - Jacob Jacobs, land 282b ii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 82
00-00-1584 - Wollewijn Jacobs, Jan Adriaans Cort, land 283 (4,7906 ha), Afb. 82
00-00-1584 - Nijenrode, Willem Meinderts, land xiii morgen ii hont, die Kinder, Afb. 82
00-00-1584 - Jacobij Jacobsdr, Jacob Wms, land 289 (2,2108 ha), Afb. 82
Noortsijde van Grieten brug:
00-00-1584 - Guijert Willemsdr, Willem Cornelise Keijser, land 285.2 (3,8313 ha), Afb. 83
00-00-1584 - Adriaan Claase, Lourijs Maerts, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 83
00-00-1584 - Willem Florise Bol, Claas Maartens, land 286 (1,4899 ha), Afb. 83
00-00-1584 - Jeroen Jacobs, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 83
beginnende vande Welegen berch:
00-00-1584 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Willem Cornelise Keijser, land viii hont, Afb. 83
00-00-1584 - Aerijs Gerrits, Dirck Wouters, land 293 iiii hont, Afb. 83
00-00-1584 - Hendrik Jans, land 294 (0,8868 ha), Afb. 83
00-00-1584 - Jeroen Jacobs, land 295 (1,419 ha), Afb. 83
00-00-1584 - Jacob Dirckx, land ii hont, Afb. 83
00-00-1584 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Wm Corn, land iii 1/2 hont, Afb. 83
00-00-1584 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Wm Corn, land ii morgen iii hont, Afb. 83
00-00-1584 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Willem Cornelise Keijser, land ii hont, Afb. 84
00-00-1584 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land viii hont, Afb. 84
00-00-1584 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land vi morgen, Afb. 84
00-00-1584 - Maerten Evers, Aerijen Maerts, land 303 (3,0651 ha), Afb. 84
00-00-1584 - Jacob Dircx, land 304 (2,5045 ha), Afb. 84
00-00-1584 - Schoemaecker, Willem Cornelise Keijser, land 305b i morgen 1/2 hont, Afb. 84
00-00-1584 - Aecht Jansdr, land 305.1 (0,8514 ha), sint Elisabeths gasthuijs, Afb. 84
00-00-1584 - Pieter Claase van Hoorn, Simon Pieters, land 306 (1,9156 ha), Afb. 84
00-00-1584 - Jan jans Verwer, Wm Corn, land 307 (1,0146 ha), Afb. 84
00-00-1584 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Gerrits, land 308 (2,8891 ha), Afb. 84
00-00-1584 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 309 (2,7216 ha), Afb. 84
00-00-1584 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 310 (2,3357 ha), Afb. 84
00-00-1584 - Adriaan Jans Blocken, land 311a iii hond xxv roeden, Afb. 84
00-00-1584 - Pieter Corn, land 311b iii hond xxv roeden, Afb. 84
00-00-1584 - Jan Willems Langevelt, land vii 1/2 hont, Afb. 84
00-00-1584 - Jorijs Maerts, Arijen Jans, land 313.2 (0,6385 ha), Afb. 84
00-00-1584 - Corn Corn, land 313.3 (0,1419 ha), Afb. 84
00-00-1584 - Claas Maartens, land 313.4 (0,2128 ha), Afb. 84
00-00-1584 - Neelgen Jacob, Aerijen Heijnrickx, land iii morgen ii hont, Afb. 85
00-00-1584 - Machtelt van Nijenrode, Lourijs Maerts, land 314 (1,4048 ha), Afb. 85
00-00-1584 - Pieter Claase van Hoorn, Jacob Wms, land 315 (4,6544 ha), Afb. 85
00-00-1584 - die wede, Dames Dircx, land 317 (9,5784 ha), Afb. 85
00-00-1584 - Claas Verlaan, land i hont, Afb. 85
00-00-1584 - Dirck Verlaen, Huich Corse, land vii morgen, Afb. 85
00-00-1584 - Huich Corse, land iiii hont, Onse Lieffve Vrouwe Outaer, Afb. 85
00-00-1584 - Dirck Verlaen, Huich Corse, land ii hont, Afb. 85
00-00-1584 - Simon Pieters, land 321 (0,9365 ha), Afb. 85
00-00-1584 - Simon Pieters, land iiii hont, Afb. 85
00-00-1584 - Fijtgen Dameszoon, Simon Pieters, land vi 1/2 hont, Afb. 85
00-00-1584 - Aecht Jans, land ii morgen v 1/2 hont, Afb. 85
00-00-1584 - Evert Jans, land viii hont, Afb. 85
00-00-1584 - Simon Pieters, land iiii morgen v 1/2 hont, Afb. 85
00-00-1584 - Dirck Sijmons, Pieter Pijnsen, land iiii 1/2 hont, Afb. 85
00-00-1584 - Simon Pieters, int Broecken land ii morgen, Afb. 85
00-00-1584 - Otto van Treslonge, Broecken land i morgen, Afb. 85
00-00-1584 - Jan Cornelis, Adam Michiels, land vi morgen, Afb. 85
00-00-1584 - Huich van Treslonghe, Lourijs Adriaens, land x hont, Afb. 85
00-00-1584 - Huich Corse, land v 1/2 hont, de Kerk van Hillegom, Afb. 85
00-00-1584 - die wede, Dames Dircx, land 332 (0,2838 ha), Afb. 86
00-00-1584 - die wede, Dames Dircx, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 86
00-00-1584 - Jan Cornelis, land 334 v 1/2 hont, Afb. 86
00-00-1584 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 86
00-00-1584 - Jan Adriaans Cort, land ii morgen iii hont, Afb. 86
00-00-1584 - Jan Willems, land iii hont, Afb. 86
00-00-1584 - Claas Meinderts, land iii morgen, Afb. 86
00-00-1584 - Huich van Treslonghe, land iiii morgen, Afb. 86
00-00-1584 - Dirk Dirks, land i morgen, Afb. 86