Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1568

Bron: Morgenboeken Hillegom 1568
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1568
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649a
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Tussen afbeelding 43 en 44 ontbreekt een pagina.

Santlaen tot Vosselaen:
00-00-1568 - Adriaan Claase, land 1 (6,8113 ha), Afb. 29
00-00-1568 - Adriaan Claase, land 2 (1,4743 ha), Afb. 29
00-00-1568 - Maarten Claase, land 3 (1,3140 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 29
00-00-1568 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, Pieter Aelbers, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 29
00-00-1568 - Jacob Jorise, land 5 (3,8157 ha), Afb. 29
00-00-1568 - Vincent van Lockhorst, land 6 (4,3961 ha), Afb. 29
00-00-1568 - Brecht Stants, Jacob Pieters, land 7 (1,8589 ha), Afb. 29
00-00-1568 - Adriaan Claase, Jan Gerrits, land 8 (1,7368 ha), Afb. 29
00-00-1568 - Cornelis Florise, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 29
00-00-1568 - Gerijt Dirks, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 29
00-00-1568 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Dammese, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Gerijt Dirks, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Cornelis Jans, land 12 viii 1/2 hont, Afb. 30
00-00-1568 - Cornelis Jans, land 14 (3,2183 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Cornelis Jans, land 15 (1,7042 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Maarten Claase, land 16 (9,8367 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 30
00-00-1568 - Maarten Claase, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 30
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Maerten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Maerten, land 18 (1,8191 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 30
00-00-1568 - Cornelis Jans, Jan Pieters, land 19 (3,6185 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Dirck Dammese, land 20 (2,6209 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Jan Willems Langevelt, Gerrit Willems Langevelt, land 21 iii morgen iii 1/2 hont, Afb. 30
00-00-1568 - Jacob Jorise, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Stijntje Jorise, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Mat Claes, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 30
00-00-1568 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 24 (2,75 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Maarten Claase, land 25 (0,9138 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 30
00-00-1568 - Berckenro, Jan Sijmons Ruijf, land 26 (2,0959 ha), die Kinder, Afb. 30
00-00-1568 - Adriaan van Treslong, Wm Keijsser, land 27 (8,3013 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Dirck Dammese, land 28 (3,0949 ha), Afb. 30
00-00-1568 - Wm, Sijmon Gerijts, land 29 (1,1437 ha), de Kinder, Afb. 30
00-00-1568 - Gerijt Gerijs, land 30 (0,8201 ha), die Kinder, Afb. 30
00-00-1568 - Jan Willems Langevelt, Gerrit Willems Langevelt, land 31 (4,3592 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Adriaan Jans, land 32 (4,0130 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Matthijs, Pouwels Claes, land 33 (1,1068 ha), de Erffene, Afb. 31
00-00-1568 - Brecht Standts, Cornelis Scravemade, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Willem Keijser, land 35 (1,6347 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Pieter Arijs, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Pieter Arijs, land 37 (1,2373 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Willem, Gerijt Jorijs, land 38 (1,5495 ha), die Kinder, Afb. 31
00-00-1568 - Cornelis Jan Gijsbrecht, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jans, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Cornelis Jans, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Willem, Gerrijt Jorijs, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), de Kinder, Afb. 31
00-00-1568 - Claas Dirks, land 43 (0,0354 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Claes Claes, Wm Keijser, land 44 (3,0225 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Gerijt van Berckenro, Jacob Jacobs, land 45 (8,6447 ha), die jonge Kinder, Afb. 31
00-00-1568 - Adriaan van Treslong, Wm Keijser, land 46 (1,1352 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Willem, land 47+48+49 v morgen ii hont, de Kinder, Afb. 31
00-00-1568 - Adriaan van Treslong, Willem Keijsser, land 50 (1,6233 ha), Afb. 31
00-00-1568 - Willem, Cornelis Bramer, land iiii 1/2 hont, de Kinder, Afb. 31
00-00-1568 - Cornelis Wouters, land i 1/2 hont, Afb. 31
00-00-1568 - Cornelis, Pieter Sijmons, land ii morgen ii 1/2 hont, Afb. 31
00-00-1568 - Jacob Claase, land iiii 1/2 hont, Afb. 32
00-00-1568 - Dirck Dammese, land i 1/2 hont, Afb. 32
00-00-1568 - Pieter Arijs, Dirck Dammese, land 56 (2,2661 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Heijnrick Cornelis, land 57 (6,8326 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Hendrik Jans, land 58 (3,898 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Jan jans Verwer, land 59 (0,7506 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Dirck Sijmons, land 60 (1,4247 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Dirck Ramp, Jan Willems, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Jacob Lijndraaijer, Aelbert Aelbers, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), de Erfgenamen, Afb. 32
00-00-1568 - Jacob Claase, land 63 (1,4502 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Jacob Claase, land 64 (1,4729 ha), Afb. 32
00-00-1568 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, Aelbert Aelbers, land 65 (1,48 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Gerijt Jacobs, land 66 (1,4658 ha), Afb. 32
00-00-1568 - de weduwe, Aernt Simons, Maarten Jorise, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Dirck Willems, land 68 (1,4757 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Bramer, land 69 (2,8465 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Bramer, land 70 (1,0926 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Bramer, land 71 (0,6655 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Willem, Gerijt Jorijs, land 72 (2,3939 ha), de Kinder, Afb. 32
00-00-1568 - Claes Claes, Jan Dammese, land 73 ii morgen ii 1/2 hont, Afb. 32
00-00-1568 - Pieter Pijnsen, Jacob Jorise, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 32
00-00-1568 - Claes Claes Quackenbos, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 33
00-00-1568 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, Aelbert Aelbers, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 33
00-00-1568 - Maarten Jorise, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 33
00-00-1568 - Brecht Standts, Jacob Pieters, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 33
00-00-1568 - de weduwe, Dammes Dirks, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 33
00-00-1568 - Pieter Willems, land 80 (0,4257 ha), Afb. 33
00-00-1568 - de wedewe, Willem Gerrits van Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 33
00-00-1568 - Jan Pijnssen, Jan Gerrits, land 82 iii morgen, Afb. 33
00-00-1568 - Jan Pijns, Dirck Heijnricx, land 83 v morgen, Afb. 33
00-00-1568 - Pieter Pijnsen, Laurens Hendriks, land iii morgen 1/2 hont, de erfgenamen, Afb. 33
00-00-1568 - Dirk Dirks, Jacob Heijnricx, land iii morgen i 1/2 hont, de erfgenamen, Afb. 33
00-00-1568 - Sijmon Pieters, land iii morgen iii 1/2 hont, de erfgenamen, Afb. 33
00-00-1568 - land iii morgen 1/2 hont, de erfgenamen, Afb. 33
00-00-1568 - land iii morgen, de erfgenamen, Afb. 33
00-00-1568 - Dames Dircx, land iii morgen ii 1/2 hont, de erfgenamen, Afb. 33
00-00-1568 - Brammer, land iii morgen ii hont, de erfgenamen, Afb. 33
00-00-1568 - Jacob Heijnricx, land iii morgen, de erfgenamen, Afb. 33
00-00-1568 - Claas Verlaan, Huich Corse, land 90 iii morgen, Afb. 34
00-00-1568 - Stijntje Jorise, land 91 (1,0898 ha), Afb. 34
00-00-1568 - Gerijt van Berckenro, Jeroen Jacobs, land 92 (5,9216 ha), de Kinder, Afb. 34
00-00-1568 - Claas Verlaan, Huijch Voorute, land 93 (1,8035 ha), Afb. 34
00-00-1568 - Cornelis Baarts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 34
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Heijnrick Cornelis, land 95 (2,5116 ha), Afb. 34
00-00-1568 - Willem van Berckenrode, Jan Pieters, t Ooch land 96 (0,5888 ha), de Kinder, Afb. 34
00-00-1568 - Heijnrick Cornelis, land 97 (4,1691 ha), Afb. 34
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Hendrik Jans, land 98 (6,0337 ha), Afb. 34
00-00-1568 - die wede, Jacob Willems, land 99 (0,8883 ha), Afb. 34
00-00-1568 - Willem Gerrits van Langevelt, de wedewe, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 34
00-00-1568 - Jacob Dircx, land 101 (2,5712 ha), Afb. 34
00-00-1568 - de wedewe, Willem Gerrits van Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 34
00-00-1568 - Jan Willems, land 103 (1,0075 ha), Afb. 34
00-00-1568 - Jan Willems, land 104 (5,1156 ha), Afb. 34
00-00-1568 - de wedewe, Willem Gerrits van Langevelt, land 105 (1,6006 ha), Afb. 34
00-00-1568 - Pieter Pijnsen, land 106 (22,1411 ha), Afb. 34
00-00-1568 - Huich van Treslonghe, Ottersland land 107 (2,2534 ha), Afb. 35
00-00-1568 - Claas Verlaan, land 108 (1,1281 ha), Afb. 35
00-00-1568 - Willem, Dames Dircx, land 109 (0,867 ha), sijn Kinder, Afb. 35
00-00-1568 - Claas Verlaan, Heijnrick Cornelis, land 110 (0,8883 ha), Afb. 35
00-00-1568 - Gerrit Willems Langevelt, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 35
00-00-1568 - Huich van Treslonghe, land 111b ii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 35
00-00-1568 - Claes Dircx, land 112 (0,9578 ha), Afb. 35
00-00-1568 - van Treeslong, land viii hont, Afb. 35
00-00-1568 - Albert Banten, land 114 (1,6772 ha), de kinderen, Afb. 35
00-00-1568 - Gerijt van Warmont, Dirck Dammese, land viii 1/2 hont, Afb. 35
00-00-1568 - Claas Verlaan, Aerijen Heijnricx, land xi hont, Afb. 35
00-00-1568 - Huich van Treslonghe, Cornelis Cornelis, land 116b vii morgen iiii hont, Afb. 35
00-00-1568 - de weduwe, Dammes Dirks, land 117 (1,2955 ha), Afb. 35
00-00-1568 - Huich van Treslonghe, land ix hont, Afb. 35
00-00-1568 - Dirck Sijmons, Jacob Dircx, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 35
00-00-1568 - Huich van Treslonghe, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 35
Vosselaen tot Elsbroeckerlaen:
00-00-1568 - Jan Adriaans Cort, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 36
00-00-1568 - Dircx, land x hont, Afb. 36
00-00-1568 - Adriaan van Treslong, Pieter Willems, land ii morgen iiii hont, Afb. 36
00-00-1568 - Swaan Hendriks, Dircx, land iii hont, Afb. 36
00-00-1568 - Huich van Treslonghe, land vii hont, Afb. 36
00-00-1568 - Gerijt van Ravensberch, Cornelis Cornelis, land ii morgen iiii hont, Afb. 36
00-00-1568 - Willem, Pieter Vos, land ii morgen 1/2 hont, sijn Kinder, Afb. 36
00-00-1568 - Laurens Hendriks, land ii morgen i hont, Kinder, Afb. 36
00-00-1568 - Jan Adriaans Cort, land v hont, die Kinder, Afb. 36
00-00-1568 - land ix 1/2 hont, de Kinder, Afb. 36
00-00-1568 - Jacob Dircx, land ix 1/2 hont, Afb. 36
00-00-1568 - Swaan Hendriks, land ii morgen, Afb. 36
00-00-1568 - Gerijt Cornelis, land v 1/2 hont, Afb. 36
00-00-1568 - Willem, Gerijt Reijers, land vi 1/2 hont, sijn Kinder, Afb. 36
00-00-1568 - Jacob Dircx, land iii morgen v 1/2 hont, Afb. 36
00-00-1568 - Jacob Dircx, land iii morgen i hont, Afb. 36
00-00-1568 - Dirck Sijmons, Jacob Dircx, land iiii morgen i hont, Afb. 36
00-00-1568 - Sijmon Dircx, land viii hont, Afb. 37
00-00-1568 - Swaan Hendriks, Dirk Dirks, land iii 1/2 hont, Afb. 37
00-00-1568 - Jan Pieters, Tonis Cors, land iiii hont, Afb. 37
00-00-1568 - Swaan Hendriks, Sijmon Dircx, land iii hont, Afb. 37
00-00-1568 - Swaan Hendriks, Dircx, land iii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 37
00-00-1568 - Jacob Willems, land ii morgen, Afb. 37
00-00-1568 - Heijman Jans, Anna Arijens, land viii hont, Afb. 37
00-00-1568 - Simon Alberts, land iiii hont, Afb. 37
00-00-1568 - Dirk Dirks, land v hont, Afb. 37
00-00-1568 - die wede, Pieter Sijmons, land ii hont, Afb. 37
00-00-1568 - Dirck van Houdt, land iii morgen iiii hont, Afb. 37
00-00-1568 - die pastoor, Gerijt Dircx, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 37
00-00-1568 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, Pieter Claes, land 147a ii morgen, Afb. 37
00-00-1568 - de jofrou Nijenrode, land 147b i morgen, Afb. 37
00-00-1568 - Claes Dirks, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 37
00-00-1568 - Claes Pieters, land 149 (0,7762 ha), Afb. 38
00-00-1568 - Claes Pieters, land v hont, Afb. 38
00-00-1568 - Claes Claes, land 150 ii 1/2 hont, Afb. 38
00-00-1568 - Dirck Sijmons, Sijmon Dircx, land 151 (1,8546 ha), Afb. 38
00-00-1568 - Claes Pieters, land 152 (0,2525 ha), Afb. 38
00-00-1568 - Stijntje Jorise, land 152 (0,2525 ha), Afb. 38
00-00-1568 - Maddaleen Bassien, Dircx, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 38
00-00-1568 - de weduwe, Hendrik Banten, land 157 (0,2341 ha), Afb. 38
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Maerten Sijmons, land 158 ii morgen ii 1/2 hont, Afb. 38
Elsbroeckerlaen tot Gerijt Aven wech:
00-00-1568 - Arijen Jeroens, land iiii 1/2 hont, Afb. 38
00-00-1568 - Stijntje Jorise, land ix hont, Afb. 38
00-00-1568 - Jan jans Verwer, land ix hont, Afb. 38
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Mrt Sijmons, land ii morgen, Afb. 38
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Leendert Dirks, land xi hont, Afb. 38
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Leendert Dirks, land ii morgen i 1/2 hont, Afb. 38
00-00-1568 - Gerrit Willems Langevelt, land iii hont, Afb. 39
00-00-1568 - Jan jans Verwer, land xi 1/2 hont, Afb. 39
00-00-1568 - Leendert Dirks, land viii hont, Afb. 39
00-00-1568 - Tonis Sijmons, land iiii hont, Afb. 39
00-00-1568 - Adriaan Claase, Leendert Dirks, land iii morgen v 1/2 hont, Afb. 39
00-00-1568 - Jan Adriaans Cort, land 171 iii hont, Afb. 39
00-00-1568 - de weduwe, Hendrik Banten, land 172 (0,8429 ha), Afb. 39
00-00-1568 - de weduwe, Aernt Simons, Pieter Jacobs, land 173 (1,2771 ha), Afb. 39
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Maerten Sijmons, land 174 (1,1465 ha), Afb. 39
00-00-1568 - Jan Hendriks, Diewer Heijnricks, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 39
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Huich Corse, land 176 (2,4634 ha), Afb. 39
00-00-1568 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 39
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Sijmons, land 178 (5,1085 ha), Afb. 39
00-00-1568 - Jacob Heijnricx, land 179 (1,8589 ha), Afb. 39
00-00-1568 - Leendert Dirks, land 180 (0,823 ha), Afb. 39
00-00-1568 - Willem Claes, Jeroen Jacobs, land ii morgen, Afb. 39
00-00-1568 - Jacob Jacobs, land iiii morgen, Afb. 40
00-00-1568 - Laurens Hendriks, land ii morgen, Afb. 40
00-00-1568 - Jacob Heijnricx, land x hont, Afb. 40
00-00-1568 - Dirck van Hoessen, Jeroen Jacobs, land iii morgen iii 1/2 hont, Afb. 40
00-00-1568 - Jan Sijmons, land vii 1/2 hont, Afb. 40
00-00-1568 - de weduwe, Aernt Simons, Tonis Sijmons, land ix hont, Afb. 40
00-00-1568 - de weduwe, Tonis Sijmons, land vii hont, Afb. 40
00-00-1568 - Adrijaen Arijens, land vii 1/2 hont, Afb. 40
00-00-1568 - Lijsbet Sijmonsdr, Dirck Aalberts, land ii morgen, Afb. 40
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, Jacob Heijnricx, land vii hont, Afb. 40
00-00-1568 - Sijmon Dircx, land iii morgen v hont, Afb. 40
00-00-1568 - Maerten Heijnricx, land ix 1/2 hont, Afb. 40
00-00-1568 - Wm, Jacob Heijnricx, land i morgen, d Kinder, Afb. 40
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, Pieter Jacobs, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 40
00-00-1568 - Jan Willems, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 40
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, Gijsbrecht Jeroens, land ii morgen iii hont, Afb. 40
00-00-1568 - Jan Willems, Sijmon Dirckx, land ii morgen i 1/2 hont, Afb. 41
00-00-1568 - de joffrou Radts, Wm Wms, land ii morgen iii hont, Afb. 41
00-00-1568 - Jan Jeroens, land xiii hont, Afb. 41
00-00-1568 - land vii 1/2 hont, Afb. 41
00-00-1568 - Willem van Berckenrode, land viii 1/2 hont, de Kinder, Afb. 41
00-00-1568 - Willem Wims, land x hont, Afb. 41
00-00-1568 - Wouter Bramers, land viii hont, Afb. 41
00-00-1568 - Sijmon Dircx, land ii morgen ii hont, dat Convent van Sijl, Afb. 41
00-00-1568 - Adriaan Claase, Jacob Dirckx, land 207 (2,9132 ha), Afb. 41
00-00-1568 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, Pieter Claes, land v morgen ii 1/2 hont, Afb. 41
00-00-1568 - Lenaerts, land x 1/2 hont, de Kerk van Hillegom, Afb. 41
00-00-1568 - Claes Dirck Tonis, land ii morgen iii 1/2 hont, Afb. 41
00-00-1568 - Pieter Claes, land ii morgen iii hont, Afb. 41
00-00-1568 - die joffrou Nijenrode, Sijmon Dircx, land iii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 41
00-00-1568 - Wouter Bramers, land iiii morgen 1/2 hont, Afb. 42
00-00-1568 - Cornelis Heijnricx, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 42
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, Claes Pieters, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 42
00-00-1568 - Claes Dirck Tonis, land xiii hont, Afb. 42
00-00-1568 - Sijmon Pieters, land i morgen, Afb. 42
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, Gijsbrecht Jeroens, land xiii hont, Afb. 42
00-00-1568 - die pastoor, Claes Pieters, land iiii 1/2 hont, Afb. 42
00-00-1568 - Albert Jans, land ii morgen iii 1/2 hont, Afb. 42
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, Arijen Willems, Albert Jans, land x 1/2 hont, Afb. 42
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, Dirck Allers, land xi hont, Afb. 42
00-00-1568 - Pieter Keijsser, land iii hont, Afb. 42
00-00-1568 - Claes Willems, land iiii 1/2 hont, Afb. 42
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, Arijen Willems, land i morgen, Afb. 42
00-00-1568 - Cornelis Snijder, Arijen Jeroens, land 220 xi 1/2 hont, Afb. 42
00-00-1568 - Maerten Pouwels, land ii morgen, het Gasthuis tot Leiden, Afb. 42
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, Arijen Willems, land ii morgen iii hont, Afb. 43
00-00-1568 - joffrou, Albert Jans, land ix 1/2 hont, Afb. 43
00-00-1568 - Albert Jans, Dirck Jacobs, land i morgen, Afb. 43
00-00-1568 - de joffrou Nijerode, Dirck Allers, land viii hont, Afb. 43
00-00-1568 - joffrou, Dirck Vo, land xvi hont, Afb. 43
00-00-1568 - joffrou, land ii morgen i 1/2 hont, Afb. 43
00-00-1568 - Pieter Keijsser, land viii hont, Afb. 43
00-00-1568 - Albert Jans, land iiii 1/2 hont, Afb. 43
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, Albert Jans, land x hont, Afb. 43
00-00-1568 - Albert Jans, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 43
00-00-1568 - Claes Willems, land xi 1/2 hont, Afb. 43
00-00-1568 - Claes, land xiii hont, Afb. 43
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, land iiii hont, Afb. 43
00-00-1568 - Cornelis Claes, land viii hont, sgravenlant, Afb. 43
Lisse tot Grieten brug:
00-00-1568 - Laurens Hendriks, land vi morgen, Afb. 44
00-00-1568 - Gijsbrecht Jeroens, land v morgen, Afb. 44
00-00-1568 - Cornelis Claes, land ii morgen, Afb. 44
00-00-1568 - Cornelis Claes, land iii morgen, Afb. 44
00-00-1568 - Cornelis Claes, land ii morgen, Afb. 44
00-00-1568 - Gerrit Willems Langevelt, Gerijt Dames, land vi morgen iii hont, Afb. 44
00-00-1568 - Jan Claes, land i morgen, Afb. 44
00-00-1568 - Roeloff Claes, land iiii morgen ii hont, Afb. 44
00-00-1568 - Roeloff Claes, land v hont, Afb. 44
00-00-1568 - de wede, Adriaen Willems, Huich Dircx, land xii morgen, Afb. 44
00-00-1568 - de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha), Afb. 44
00-00-1568 - de joffrou Nijerode, Jacob Jacobs, land v morgen i hont, Afb. 44
00-00-1568 - Dirck de Backer, land iii hont, Afb. 44
00-00-1568 - Haes van Poers, Gijs, land ii morgen, Erffven, Afb. 44
00-00-1568 - Cornelis Pieters, land iii morgen i hont, Erffven, Afb. 44
00-00-1568 - Haes van Poers, hieijerman, land ix hont, Erffven, Afb. 45
00-00-1568 - Wouter Claes, land xiiii hont, Erffven, Afb. 45
00-00-1568 - Claes, land vii hont, Erffven, Afb. 45
00-00-1568 - Tonis, land vii hont, Erffven, Afb. 45
00-00-1568 - Cornelis Pieters, land ii morgen, Afb. 45
00-00-1568 - de wede, Adrijaen Willems, Cornelis Pieters, land vi morgen, Afb. 45
00-00-1568 - de joffrou Nijenrode, Gijsbrecht Jeroens, land 267 (2,5542 ha), Afb. 45
00-00-1568 - Jacob Wms, land 271 (1,2416 ha), Afb. 45
00-00-1568 - Jan Willems Verwer, Gerijt Dircks, land iii morgen ii 1/2 hont, Afb. 45
00-00-1568 - Mathijs, Fijtgen Dames, land vii morgen ii 1/2 hont, sijn Erffven, Afb. 45
00-00-1568 - Dirck Ramp, Jacob Dircx, land vi morgen iii hont, Afb. 45
00-00-1568 - Jacob Dircx, land iii morgen iii hont, Afb. 45
00-00-1568 - Pieter Wms, land iii morgen iii hont, Afb. 45
00-00-1568 - Adrijaen Jans, land v morgen, Afb. 45
00-00-1568 - Tonis Recht, Gijsbrecht Jeroens, land vi morgen iii hont, Afb. 46
00-00-1568 - Gerrit Willems Langevelt, land xv 1/2 hont, Afb. 46
00-00-1568 - Gerrit Willems Langevelt, land vi morgen ii hont, Afb. 46
00-00-1568 - Pieter Willems, land iii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 46
00-00-1568 - Willem Claes, Pieter Willems, land vii morgen iiii hont, Afb. 46
00-00-1568 - Guijert, Willem Keijsser, land iiii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 46
00-00-1568 - Marijtgen Maartens, Aelbert Aelbers, land v morgen, Afb. 46
00-00-1568 - Gerrit Willems Langevelt, land v morgen iii hont, Afb. 46
00-00-1568 - Willem Jacobs, land v 1/2 morgen, Afb. 46
00-00-1568 - die joffrou Nijerode, Aelbert Pieters, land iii morgen i hont, Afb. 46
00-00-1568 - joffrou, Aelbert, land x morgen i hont, Afb. 46
00-00-1568 - Willem Claes, land ii morgen iii hont, Afb. 46
Noort van Grieten brug:
00-00-1568 - Guijert, Willem Keijsser, land iiii morgen iii hont, Afb. 47
00-00-1568 - Adriaan Claase, land iii morgen, Afb. 47
00-00-1568 - Willem Claes, land x hont, Afb. 47
00-00-1568 - Mathijs, Pouwels Claes, land iiii morgen ii 1/2 hont, die Erfgenamen, Afb. 47
Suijtwert van de Welegen berch:
00-00-1568 - Adriaan Claase, land 290 x 1/2 hont, Afb. 47
00-00-1568 - Jan Dammese, land viii hont, Sinte Anna convent, Afb. 47
00-00-1568 - Lijsbet Hendriks Snel, de wede, Willem Willems, land 292 (0,5676 ha), Afb. 47
00-00-1568 - Cornelis Jans, land 293 (0,6555 ha), Afb. 47
00-00-1568 - Jan Pieters, land 294 (0,8868 ha), Afb. 47
00-00-1568 - Lijsbet Hendriks Snel, Jeroen Jacobs, land 295 (1,419 ha), Afb. 47
00-00-1568 - Pieter Arijs, land 296 (0,3008 ha), Afb. 47
00-00-1568 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Dammese, land 297 (0,5151 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Maarten Jorise, land 298 (2,1441 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Dirck Sijmons, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Dammese, land 300 (1,1863 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 48
00-00-1568 - die wede, Baert Does, land 303 (3,0651 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Pieter Arijs, Dirck Dammese, land 304 (2,5045 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Cornelis Florise, land 305 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Jan Pieters, land 306 (1,9156 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Jan jans Verwer, Hendrik Jans, land 307 (1,0146 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 308 (2,8891 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 309 (2,7216 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 310 (2,3357 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Stijntje Jorise, land 311 (0,9081 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Jan Willems Langevelt, land 312 (1,0557 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Jacob Jorise, land 313 (3,8881 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Willem Ruijchaver, land 314 (1,4048 ha), de Kinder, Afb. 48
00-00-1568 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Sijmon Sijmons Verlaen, land 315 (4,6544 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Dirck Dammese, land 316 (0,5037 ha), Afb. 48
00-00-1568 - de weduwe, Dammes Dirks, land 317 (9,5784 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Claas Verlaan, land 318 (0,017 ha), Afb. 48
00-00-1568 - Claas Verlaan, land 319 vii morgen, Afb. 48
00-00-1568 - Huich Corse, land 320 (0,5676 ha), Onse Lijef Vrouwen Outaer, Afb. 49
00-00-1568 - Claas Verlaan, Huich Corse, land ii hont, Afb. 49
00-00-1568 - Claas Verlaan, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 49
00-00-1568 - Claas Verlaan, Arijen Heijnricx, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 49
00-00-1568 - de weduwe, Dammes Dirks, land 324 (0,9081 ha), Afb. 49
00-00-1568 - Heijnrick Cornelis, land ii morgen v 1/2 hont, Afb. 49
00-00-1568 - Evert Jans, land, Afb. 49
00-00-1568 - Evert Jans, land, Afb. 49
00-00-1568 - Claas Verlaan, land iiii morgen v 1/2 hont, Afb. 49
00-00-1568 - Pieter Pijnsen, land iiii 1/2 hont, Afb. 49
00-00-1568 - Huich van Treslonghe, land iii morgen, Afb. 49
00-00-1568 - Gerijt Dircx van Noortich, land vi morgen, Afb. 49
00-00-1568 - Huich van Treslonghe, land x hont, Afb. 49
00-00-1568 - land v 1/2 hont, de Kerk van Hillegom, Afb. 49
00-00-1568 - de weduwe, Dammes Dirks, land 332 (0,2838 ha), Afb. 49
00-00-1568 - die wede, land 334 v 1/2 hont, Afb. 49
00-00-1568 - Cornelis Florise, land v 1/2 hont, Afb. 49
00-00-1568 - Gerrit Willems Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 49
00-00-1568 - Arijen Jans, land ii morgen ii hont, Afb. 49
00-00-1568 - Pieter Willems, land vi morgen, Afb. 49
00-00-1568 - Willem, land viii hont, de Kinder, Afb. 49
00-00-1568 - Florijs Arijs, land ii 1/2 hont, Afb. 49
00-00-1568 - Adam Michiels, land ii morgen, Afb. 49
00-00-1568 - Huich van Treslonghe, Duincroft land 340 (3,4056 ha), Afb. 49