Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1564

Bron: Morgenboeken Hillegom 1564
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1564
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649a
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: proxy.archieven.nl

Suijtwert van de Welegen berch:
00-00-1564 - Adriaan Claase, land 290 x 1/2 hont, Afb. 22
00-00-1564 - Cornelis Jans, land viii hont, Sinte Anna convent, Afb. 22
00-00-1564 - Willem Willems, Lijsbet Hendriks Snel, die wedewe, land 292 (0,5676 ha), Afb. 22
00-00-1564 - Cornelis Jans, Aderijaen Dircx, land 293 (0,6555 ha), Afb. 22
00-00-1564 - Jan Pieters, land 294 (0,8868 ha), Afb. 22
00-00-1564 - Lijsbet Hendriks Snel, Jeroen Jacobs, land 295 (1,419 ha), Afb. 22
00-00-1564 - Pieter Arijs, Jacob Jorise, land 296 (0,3008 ha), Afb. 22
00-00-1564 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jacob Jorise, land 297 (0,5151 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Maarten Jorise, land 298 (2,1441 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Dirck Simons, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Dammese, land 300 (1,1863 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Cornelis Jan, Jan Dammese, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 23
00-00-1564 - die wede, Baert Does, Cornelis Pieters, land 303 (3,0651 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Pieter Arijse, Dirck Dammese, land 304 (2,5045 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Cornelis Florise, land 305 (1,7028 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Jan Pieters, land 306 (1,9156 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Claes Dirckx, land 307 (1,0146 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 23
00-00-1564 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 308 (2,8891 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 309 (2,7216 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 310 (2,3357 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Stijntje Jorise, land 311 (0,9081 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Jan Willems Langevelt, land 312 (1,0557 ha), Afb. 23
00-00-1564 - Jacob Jorise, land 313 (3,8881 ha), Afb. 24
00-00-1564 - Willem Ruijchaver, Jacob Willems, land 314 (1,4048 ha), die Kinder, Afb. 24
00-00-1564 - Cornelis Jans, Claas Verlaan, land 315 (4,6544 ha), Afb. 24
00-00-1564 - Dirck Dammese, land 316 (0,5037 ha), Afb. 24
00-00-1564 - de weduwe, Dammes Dirks, land 317 (9,5784 ha), Afb. 24
00-00-1564 - Cornelis Jans, Claas Verlaan, land 318 (0,017 ha), Afb. 24
00-00-1564 - Claas Verlaan, Huich Corse, land 319 vii morgen, Afb. 24
00-00-1564 - Jan Jeroens, land 320 (0,5676 ha), Onse Lijef Vrouwen Outaer, Afb. 24
00-00-1564 - Claas Verlaan, Huich Corse, land ii hont, Afb. 24
00-00-1564 - Claas Verlaan, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 24
00-00-1564 - Claas Verlaan, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 24
00-00-1564 - de weduwe, Dammes Dirks, land 324 (0,9081 ha), Afb. 24
00-00-1564 - Heijnrick Cornelis, land ii morgen v 1/2 hont, Afb. 24
00-00-1564 - Claes Dircx Toenen, land iii 1/2 hont, Afb. 24
00-00-1564 - Evert Jans, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 24
00-00-1564 - Claas Verlaan, Heijnrick Cornelis, land iiii morgen v 1/2 hont, Afb. 25
00-00-1564 - Claas Meinderts, land iiii 1/2 hont, Afb. 25
00-00-1564 - Huich van Treslonghe, land iii morgen, Afb. 25
00-00-1564 - Gerijt Dircx, land vi morgen, Afb. 25
00-00-1564 - Huich van Treslonghe, land x hont, Afb. 25
00-00-1564 - land v 1/2 hont, de Kerk van Hillegom, Afb. 25
00-00-1564 - de weduwe, Dammes Dirks, land 332 (0,2838 ha), Afb. 25
00-00-1564 - die wede, land 334 (0,7833 ha), Afb. 25
00-00-1564 - Cornelis Florise, land v 1/2 hont, Afb. 25
00-00-1564 - Gerrit Willems Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 25
00-00-1564 - Adriaen Jans, land ii morgen ii hont, Afb. 25
00-00-1564 - Pieter Willems, land vi morgen, Afb. 25
00-00-1564 - Willem, Tonis Ockers, land viii hont, die Kinder, Afb. 25
00-00-1564 - Gerrit Reijers, land ii 1/2 hont, Afb. 25
00-00-1564 - Adam Michiels, land ii morgen, Afb. 25
00-00-1564 - Huich van Treslonghe, Duincroft land 340 (3,4056 ha), Afb. 25
Santlaen tot Vosselaen:
00-00-1564 - Adriaan Claase, Jan Gerrits, Claes Dircx, land 1 (6,8113 ha), Afb. 1
00-00-1564 - Adriaan van Treslong, Maarten Claase, land 2 (1,4743 ha), Afb. 1
00-00-1564 - Maerten Pieterse, land 3 (1,3140 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 1
00-00-1564 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, Pieter Aelbers, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 1
00-00-1564 - Jacob Jorise, land 5 (3,8157 ha), Afb. 1
00-00-1564 - Willem van Lockers, land 6 (4,3961 ha), die Erfgenamen, Afb. 2
00-00-1564 - Brecht Stans, Jacob Pieters, land 7 (1,8589 ha), Afb. 2
00-00-1564 - Adriaan Claase, Jan Gerrits, land 8 (1,7368 ha), Afb. 2
00-00-1564 - Cornelis Florise, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 2
00-00-1564 - Gerijt Dirks, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 2
00-00-1564 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Bartelmees Dircx, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 2
00-00-1564 - Gerijt Dirks, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 2
00-00-1564 - Jan Pieters, land 12 viii 1/2 hont, Afb. 2
00-00-1564 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Maarten Claase, land 14 (3,2183 ha), Afb. 2
00-00-1564 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 15 (1,7042 ha), Afb. 2
00-00-1564 - Maarten Claase, land 16 (9,8367 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 2
00-00-1564 - Maarten Claase, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 2
00-00-1564 - Jan jans Verwer, Maarten Claase, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 2
00-00-1564 - Maarten Claase, land 18 (1,8191 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 2
00-00-1564 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Maarten Claase, land 19 (3,6185 ha), Afb. 2
00-00-1564 - Dirck Dammese, land 20 (2,6209 ha), Afb. 3
00-00-1564 - Jan Willems Langevelt, Gerrit Willems Langevelt, land 21 (3,6312 ha), Afb. 3
00-00-1564 - Jacob Jorise, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 3
00-00-1564 - Sijmon Pieters, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 3
00-00-1564 - Maarten Claase, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 3
00-00-1564 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Maarten Claase, land 24 (2,75 ha), Afb. 3
00-00-1564 - Maarten Claase, land 25 (0,9138 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 3
00-00-1564 - Berckenro, Jan Sijmons Ruijf, land 26 (2,0959 ha), die Kinder, Afb. 3
00-00-1564 - Adriaan van Treslong, Maarten Claase, land 27 (8,3013 ha), Afb. 3
00-00-1564 - Dirck Dammese, land 28 (3,0949 ha), Afb. 3
00-00-1564 - Claas Verlaan, Willem, Sijmon Gerijts, land 29 (1,1437 ha), sijn Kinder, Afb. 3
00-00-1564 - Willem, Jacob Willems, land 30 (0,8201 ha), sijn Kinder, Afb. 3
00-00-1564 - Jan Willems Langevelt, Gerrit Willems Langevelt, land 31 (4,3592 ha), Afb. 3
00-00-1564 - Adriaan Jans, land 32 (4,0130 ha), Afb. 3
00-00-1564 - Matthijs, Jacob Sijmons, land 33 (1,1068 ha), Afb. 4
00-00-1564 - Brecht Stans, Cornelis Claes, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 4
00-00-1564 - die weduwe, Willem Keijser, land 35 (1,6347 ha), Afb. 4
00-00-1564 - Willem Claes, Jeroen Jacobs, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 4
00-00-1564 - Dirck Simons, Claes Dircx, land 37 (1,2373 ha), Afb. 4
00-00-1564 - Willem, Jacob Willems, land 38 (1,5495 ha), sijn Kinder, Afb. 4
00-00-1564 - Claes Claes, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 4
00-00-1564 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Arent Jans, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 4
00-00-1564 - Cornelis, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 4
00-00-1564 - Willem, Tonis Ickers, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), sijn Kinder, Afb. 4
00-00-1564 - Claas Dirks, land 43 (0,0354 ha), Afb. 4
00-00-1564 - Claas Verlaan, Heijnrick Cornelis, land 44 (3,0225 ha), Afb. 4
00-00-1564 - van Berckenro, Jacob Willems, land 45 (8,6447 ha), die jonge Kinder, Afb. 4
00-00-1564 - Adriaan van Treslong, Maarten Claase, land 46 (1,1352 ha), Afb. 4
00-00-1564 - Willem, land 47 (0,5789 ha), sijn Kinder, Afb. 5
00-00-1564 - Willem, land 48 (2.9629 ha), sijn Kinder, Afb. 5
00-00-1564 - Willem, land 49 (1,1096 ha), sijn Kinder, Afb. 5
00-00-1564 - Adriaan van Treslong, Mees Gerijts, land 50 (1,6233 ha), Afb. 5
00-00-1564 - Willem, Cornelis Wouters, land iiii 1/2 hont, sijn Kinder, Afb. 5
00-00-1564 - Cornelis Wouters, land i 1/2 hont, Afb. 5
00-00-1564 - Cornelis Wouters, Pieter Sijmons, land ii morgen ii 1/2 hont, Afb. 5
00-00-1564 - Jacob Claase, land iiii 1/2 hont, Afb. 5
00-00-1564 - Dirck Dammese, land i 1/2 hont, Afb. 5
00-00-1564 - Pieter Arijszoon, Dirck Dammese, land 56 (2,2661 ha), Afb. 5
00-00-1564 - Jan jans Verwer, Willem Cornelis, land 57 (6,8326 ha), Afb. 5
00-00-1564 - Claes Dircx, land 58 (3,898 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 5
00-00-1564 - Claas Dirks, land 59 (0,7506 ha), Afb. 5
00-00-1564 - Dirck Simons, Claes Dircx, land 60 (1,4247 ha), Afb. 5
00-00-1564 - Dirck Ramp, Claes Dircx, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 6
00-00-1564 - Jacob Lijndraaijer, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), de Erfgenamen, Afb. 6
00-00-1564 - Jacob Claase, land 63 (1,4502 ha), Afb. 6
00-00-1564 - Jacob Claase, land 64 (1,4729 ha), Afb. 6
00-00-1564 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, Aelbert Aelbers, land 65 (1,48 ha), Afb. 6
00-00-1564 - Jan jans Verwer, Willem Cornelis, land 66 (1,4658 ha), Afb. 6
00-00-1564 - de weduwe, Aernt Simons, Cornelis Wouters, Maarten Jorise, Willem Cornelis, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 6
00-00-1564 - Dirck Wms, land 68 (1,4757 ha), Afb. 6
00-00-1564 - Jan jans Verwer, Willem Cornelis, land 69 (2,8465 ha), Afb. 6
00-00-1564 - Jan jans Verwer, Willem, land 70 (1,0926 ha), Afb. 6
00-00-1564 - Jan jans Verwer, Wm, land 71 (0,6655 ha), Afb. 6
00-00-1564 - Willem, Jacob Willems, land 72 (2,3939 ha), sijn Kinder, Afb. 6
00-00-1564 - Claas Verlaan, Jan Dammese, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 6
00-00-1564 - Pieter Pijnsen, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 6
00-00-1564 - Claes Dircxs Comen, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 7
00-00-1564 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, Aelbert Aelberts, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 7
00-00-1564 - Maarten Jorise, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 7
00-00-1564 - Brecht Stans, Jacob Pieters, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 7
00-00-1564 - de weduwe, Dammes Dirks, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 7
00-00-1564 - Pieter Willems, land 80 (0,4257 ha), Afb. 7
00-00-1564 - de wedewe, Willem Gerrits van Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 7
00-00-1564 - Jan Pijnssen, Dirck Heijnricxs, land iii morgen, Afb. 7
00-00-1564 - Jan Pijns, Cornelis Baerts, land v morgen, Afb. 7
00-00-1564 - Pieter Pijnsen, Dirck Heijnricxs, land iii morgen ii hont, Afb. 7
00-00-1564 - Pijns, Jan Dammese, land iii morgen, Afb. 7
00-00-1564 - Pijns, Evert Jans, land iii morgen ii hont, Afb. 7
00-00-1564 - Pijns, Dirck Dammese, land vi morgen, Afb. 7
00-00-1564 - Pijns, Evert Jans, land iiii morgen, Afb. 7
00-00-1564 - Pijns, Cornelis Wouters Bramer, land iii morgen ii hont, Afb. 7
00-00-1564 - Pijns, Jan Dammese, land iii morgen 1/2 hont, Afb. 7
00-00-1564 - Claas Verlaan, land 90 iii morgen, Afb. 8
00-00-1564 - die wede, Sijmon Pieters, land 91 (1,0898 ha), Afb. 8
00-00-1564 - van Berckenro, Jeroen Jacobs, land 92 v morgen v 1/2 hont, die kinder, Afb. 8
00-00-1564 - Claas Verlaan, land 93 (1,8035 ha), Afb. 8
00-00-1564 - Hendrik Jans, land 94 (1,8149 ha), die Erffgenamen, Afb. 8
00-00-1564 - Jan jans Verwer, land 95 (2,5116 ha), Afb. 8
00-00-1564 - Willem van Berckenrode, Jan Pieters, t Ooch land 96 (0,5888 ha), de Kinder, Afb. 8
00-00-1564 - Heijnrick Cornelis, land 97 (4,1691 ha), Afb. 8
00-00-1564 - Claes Dircx, land 98 (6,0337 ha), de Barnarditen in Heemstede, Afb. 8
00-00-1564 - die wede, Jacob Willems, land 99 (0,8883 ha), Afb. 8
00-00-1564 - de wedewe, Willem Gerrits van Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 8
00-00-1564 - Jacob Dircx, land 101 (2,5712 ha), Afb. 8
00-00-1564 - de wedewe, Willem Gerrits van Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 8
00-00-1564 - Jan Pieters, land 103 (1,0075 ha), Afb. 8
00-00-1564 - Jan Willems, land 104 (5,1156 ha), Afb. 8
00-00-1564 - de wedewe, Willem Gerrits van Langevelt, land 105 (1,6006 ha), Afb. 8
00-00-1564 - Pieter Pijnsen, land 106 (22,1411 ha), Afb. 9
00-00-1564 - Huich van Treslonghe, Ottersland land 107 (2,2534 ha), Afb. 9
00-00-1564 - Claas Verlaan, land 108 (1,1281 ha), Afb. 9
00-00-1564 - Willem, Henrick Cornelis, land 109 (0,867 ha), sijn Kinder, Afb. 9
00-00-1564 - Claas Verlaan, land 110 (0,8883 ha), Afb. 9
00-00-1564 - Gerrit Willems Langevelt, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 9
00-00-1564 - Huich van Treslonghe, land 111b ii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 9
00-00-1564 - Claes Dircx, land 112 (0,9578 ha), Afb. 9
00-00-1564 - Pieter, Dirck Dammese, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 9
00-00-1564 - die wede, Albert Banten, land 114 (1,6772 ha), Afb. 9
00-00-1564 - Claas Verlaan, land 115 (1,5566 ha), Afb. 9
00-00-1564 - Frans Floris, land 116a viii hont, Afb. 9
00-00-1564 - Huich van Treslonghe, land 116b vii morgen iiii hont, Afb. 9
00-00-1564 - de weduwe, Dammes Dirks, land 117 (1,2955 ha), Afb. 9
00-00-1564 - Dirck Simons, Jacob Dircx, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 9
00-00-1564 - Huich van Treslonghe, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 9
Vosselaen tot Elsbroeckerlaen:
00-00-1564 - Jan Adriaans Cort, land vi 1/2 hont, Afb. 10
00-00-1564 - Dirk Dirks, land ii morgen iiii hont, Afb. 10
00-00-1564 - Aderijaen van Treeslong, Pieter Willems, land ii morgen iiii hont, Afb. 10
00-00-1564 - Swaan Hendriks, Dircx, land iii hont, Afb. 10
00-00-1564 - Huich van Treslonghe, land vii hont, Afb. 10
00-00-1564 - Gerijt van Ravensberge, Cornelis Baerts, land ii morgen iiii hont, Afb. 10
00-00-1564 - Willem, land v morgen 1/2 hont, sijn Kinder, Afb. 10
00-00-1564 - land ix 1/2 hont, de Kinder, Afb. 10
00-00-1564 - Jacob Dircx, land ix 1/2 hont, Afb. 10
00-00-1564 - Swaan Hendriks, land ii morgen, Afb. 10
00-00-1564 - Jacob Lijndraaijer, Jan Adriaans Cort, land v 1/2 hont, de Erfgenamen, Afb. 10
00-00-1564 - Willems, land vi 1/2 hont, sijn Kinder, Afb. 10
00-00-1564 - Jacob Dircx, land iii morgen v 1/2 hont, Afb. 10
00-00-1564 - Dirck Willems, land iii morgen i hont, Afb. 10
00-00-1564 - Dirck Simons, Claes Dircx, land iiii morgen i hont, Afb. 10
00-00-1564 - Sijmon Dircx, land viii hont, Afb. 11
00-00-1564 - Swaan Hendriks, Dirk Dirks, land iii 1/2 hont, Afb. 11
00-00-1564 - Jan Willem Ruijchaver, Huich Corse, land iiii hont, Afb. 11
00-00-1564 - Swaen, Dirk Dirks, land iii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 11
00-00-1564 - Jacob Willems, land xi 1/2 hont, Afb. 11
00-00-1564 - Swaen, Sijmon Dircx, land iii hont, Afb. 11
00-00-1564 - Haes van Poers, Jacob Willems, land viii hont, die Erfgenamen, Afb. 11
00-00-1564 - die wede, Aelbert Bants, land iiii hont, Afb. 11
00-00-1564 - Dirk Dirks, land v hont, Afb. 11
00-00-1564 - die wede, Pieter Sijmons, land ii hont, Afb. 11
00-00-1564 - Dirck van Hout, land iii morgen iiii hont, Afb. 11
00-00-1564 - die pastoor, Gerijt Dircx, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 11
00-00-1564 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, Pieter Claes, land 147a ii morgen, Afb. 11
00-00-1564 - Jacob van Nijerode, land 147b i morgen, Afb. 11
00-00-1564 - Claes Dirks, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 11
00-00-1564 - Claes Pieters, land 149 (0,7762 ha), Afb. 12
00-00-1564 - Hendrik Banten, Vinkebrouk land 150 (1,0557 ha), de Erfgenamen, Afb. 12
00-00-1564 - Dirck Simons, Sijmon Dircx, land 151 (1,8546 ha), Afb. 12
00-00-1564 - Claes Pieters, land 152 (0,2525 ha), Afb. 12
00-00-1564 - Stijntje Jorise, land 152 (0,2525 ha), Afb. 12
00-00-1564 - Pieter Claes, land 154 (0,227 ha), Afb. 12
00-00-1564 - Cornelis Gerijts Bassien, Dirk Dirks, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), sijn Erfven, Afb. 12
00-00-1564 - de weduwe, Hendrik Banten, land 157 (0,2341 ha), Afb. 12
00-00-1564 - Jan jans Verwer, Aderijaen Aderijaenszoon, land 158 (1,822 ha), Afb. 12
00-00-1564 - Jan, land 159 (0,3079 ha), Afb. 12
Elsbroeckerlaen tot Gerijt Aven wech:
00-00-1564 - Pieter Cornelis, Adrijaen Jeroens, land iiii 1/2 hont, Afb. 12
00-00-1564 - Stijntje Jorise, land ix hont, Afb. 12
00-00-1564 - Jan jans Verwer, land ix hont, Afb. 12
00-00-1564 - Jan jans Verwer, Adrijaen Adrijaens, land ii morgen, Afb. 12
00-00-1564 - Pieter van der Boeckers, Leendert Dirks, land xi hont, Afb. 12
00-00-1564 - Aeff Stickels, Jan Gerrits, land ii morgen i 1/2 hont, Erfven, Afb. 12
00-00-1564 - Gerrit Willems Langevelt, land iii hont, Afb. 13
00-00-1564 - Jacob Steffes, Leendert Dirks, land xi 1/2 hont, Afb. 13
00-00-1564 - Leendert Dirks, land viii hont, Afb. 13
00-00-1564 - Tonis Sijmons, land iiii hont, Afb. 13
00-00-1564 - Adriaan Claase, Jacob Reijerszoon, land iii morgen v 1/2 hont, Afb. 13
00-00-1564 - Jan Adriaans Cort, land 171 iii hont, Afb. 13
00-00-1564 - de weduwe, Hendrik Banten, land 172 (0,8429 ha), Afb. 13
00-00-1564 - Pieter Jacobs, land 173 (1,2771 ha), Afb. 13
00-00-1564 - Jan jans Verwer, Adrijaen Adrijaens, land 174 (1,1465 ha), Afb. 13
00-00-1564 - Hendrik Jans, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), die Erfgenamen, Afb. 13
00-00-1564 - Huich Corse, land 176 (2,4634 ha), die Pastoije, Afb. 13
00-00-1564 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 13
00-00-1564 - Jan jans Verwer, Sijmons, land 178 (5,1085 ha), Afb. 13
00-00-1564 - Jacob Heijnricx, land 179 (1,8589 ha), Afb. 13
00-00-1564 - Leendert Dirks, land 180 (0,823 ha), Afb. 13
00-00-1564 - Willem Claes, Jeroen Jacobs, land ii morgen, Afb. 13
00-00-1564 - Jacob Jacobs, land iiii morgen, Afb. 14
00-00-1564 - Hendrik Jans, land ii morgen, die Erffgenamen, Afb. 14
00-00-1564 - Jacob Heijnricx, land x hont, Afb. 14
00-00-1564 - Dirck van Hoess, land iii morgen iii 1/2 hont, Afb. 14
00-00-1564 - Jan Sijmons, land vii 1/2 hont, Afb. 14
00-00-1564 - Cornelis Reijers, Cornelis Gerrijts Bassien, Tonis Sijmons, land ix hont, Afb. 14
00-00-1564 - Leendert Dirks, land vii 1/2 hont, Afb. 14
00-00-1564 - Aderijaen Aderijaens, land vii hont, Afb. 14
00-00-1564 - Stijntje Jorise, land ii morgen, Afb. 14
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Pieter Claes, land vii hont, Afb. 14
00-00-1564 - Stijngen, land iii morgen v hont, Afb. 14
00-00-1564 - Maerten Heijnricx, land ix 1/2 hont, Afb. 14
00-00-1564 - Willem, Jacob Heijnricx, land i morgen, die Kinder, Afb. 14
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Pieter Jacobs, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 14
00-00-1564 - Jan Willems, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 14
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Gijsbrecht Jeroens, land ii morgen iii hont, Afb. 14
00-00-1564 - Jan Willems, Sijmon Dirckx, land ii morgen i 1/2 hont, Afb. 15
00-00-1564 - die joffrou Radts, Jacob Reijers, land ii morgen iii hont, Afb. 15
00-00-1564 - Willem van Berckenrode, Jacob Reijers, land xiii hont, de Kinder, Afb. 15
00-00-1564 - land vii 1/2 hont, Afb. 15
00-00-1564 - Willem van Berckenrode, Neelwager, land viii 1/2 hont, de Kinder, Afb. 15
00-00-1564 - Willem Wims, land iiii 1/2 hont, Afb. 15
00-00-1564 - Willem Wims, land v 1/2 hont, Afb. 15
00-00-1564 - Neelwager, land viii hont, Afb. 15
00-00-1564 - Claes Dircx, land ii morgen ii hont, dat Convent van Sijl, Afb. 15
00-00-1564 - Adriaan Claase, Dirk Dirks, Jeroen Jacobs, land iii morgen ii 1/2 hont, Afb. 15
00-00-1564 - de weduwqe, Gijsbrecht van Nijenrode, IJsbrant Rijckes, land v morgen ii 1/2 hont, Afb. 15
00-00-1564 - Claes Dircx, land x 1/2 hont, de Kerk van Hillegom, Afb. 15
00-00-1564 - Claes Dirck Tonissoons, land ii morgen iii 1/2 hont, Afb. 15
00-00-1564 - Jan Jeroens, Engel Willems, land ii morgen iii hont, Afb. 15
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Sijmon Dircx, land iii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 15
00-00-1564 - Jacob Jacobs, Aderijaen Dircx, land iiii morgen 1/2 hont, Afb. 16
00-00-1564 - Cornelis Heijnricx, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 16
00-00-1564 - Dirck Backer, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 16
00-00-1564 - Claes Dirck Toniszoons, land xiii hont, Afb. 16
00-00-1564 - Sijmon Pieters, land i morgen, Afb. 16
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Gijsbrecht Jeroens, land xiii hont, Afb. 16
00-00-1564 - die pastoor, land iiii 1/2 hont, Afb. 16
00-00-1564 - Albert Jans, land ii morgen iii 1/2 hont, Afb. 16
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Pieter Jans, Albert Jans, land x 1/2 hont, Afb. 16
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Dirck Allers, land xi hont, Afb. 16
00-00-1564 - Cornelis Willems Keijsser, land iii hont, Afb. 16
00-00-1564 - Claes Willems, land iiii 1/2 hont, Afb. 16
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Pieter Jans, land i morgen, Afb. 16
00-00-1564 - Pieter Cornelis, Aderijaen Jeroens, land xi 1/2 hont, Afb. 16
00-00-1564 - Maerten Pouwels, land ii morgen, het Gasthuis tot Leiden, Afb. 16
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Pieter Jans, land ii morgen iii hont, Afb. 17
00-00-1564 - joffrou, Albert Jans, land ix 1/2 hont, Afb. 17
00-00-1564 - Albert Jans, Dirck Jacobs, land i morgen, Afb. 17
00-00-1564 - Jacob van Nijerode, Dirck Allers, land viii hont, Afb. 17
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Dirck Allers, land xvi hont, Afb. 17
00-00-1564 - joffrou, land ii morgen i 1/2 hont, Afb. 17
00-00-1564 - Cornelis Willems Keijsser, land viii hont, Afb. 17
00-00-1564 - Albert Jans, land iiii 1/2 hont, Afb. 17
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Albert Jans, land x hont, Afb. 17
00-00-1564 - Albert Jans, land ii morgen 1/2 hont, Afb. 17
00-00-1564 - Claes Willems, land xi 1/2 hont, Afb. 17
00-00-1564 - Claes, land ii morgen i hont, Afb. 17
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, land iiii hont, Afb. 17
00-00-1564 - Cornelis Jans, land viii hont, sgravelant, Afb. 17
Lisse tot Grieten brugge:
00-00-1564 - Dirck van Hout, land iiii morgen 1/2 hont, Afb. 18
00-00-1564 - Jan Dircx, land iiii morgen i hont, Afb. 18
00-00-1564 - die wedewe, gijsbrecht Nijerode, dirck Hout, land ii morgen v hont, Afb. 18
00-00-1564 - Hendrik Jans, land vii morgen, die Erffgenamen, Afb. 18
00-00-1564 - Stijntje Jorise, land iiii morgen iii hont, Afb. 18
00-00-1564 - Wouter Dircx, Bartolomeus Engels, land iiii 1/2 hont, Afb. 18
00-00-1564 - Neelgen Baertendochter, Laurens Hendriks, land vi morgen v hont, Afb. 18
00-00-1564 - Gerrit Dames, land vii morgen iii 1/2 hont, Afb. 18
00-00-1564 - Claes Willems, Neel Wagerts, land iiii morgen, Afb. 18
00-00-1564 - die joffrou Nijenroode, Aelbert Banckeraes, land ix morgen ii 1/2 hont, Afb. 18
00-00-1564 - Gijsbrecht Claes, land x morgen 1/2 hont, Afb. 18
00-00-1564 - Aelbert Banckeraes, land v morgen 1/2 hont, Afb. 18
00-00-1564 - Jacob Reijers, land viii morgen ii hont, Afb. 19
00-00-1564 - Tonis Sijmons, land viii morgen i 1/2 hont, Afb. 19
00-00-1564 - Gerrit Willems Langevelt, Gerijt Dames, land vi morgen iii hont, Afb. 19
00-00-1564 - Cornelis Claes, land vi morgen, Afb. 19
00-00-1564 - Jan Claes, land viii hont, Afb. 19
00-00-1564 - Gijsbrecht Claes, land iiii morgen v 1/2 hont, Afb. 19
00-00-1564 - Gijsbrecht Jeroens, land i morgen, Afb. 19
00-00-1564 - Adriaen Willems, land xii morgen, Afb. 19
00-00-1564 - die Vrouwen Veen land 264 iii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 19
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Jacob Jacobs, land v morgen i hont, Afb. 19
00-00-1564 - Dirck de Backer, land iii hont, Afb. 19
00-00-1564 - Haes van Poers, Gijsbrecht Jeroens, land ii morgen, Erfven, Afb. 19
00-00-1564 - Cornelis Pieterszoon, land iii morgen i hont, Erfven, Afb. 19
00-00-1564 - Haes van Poers, Adrijean Jans, land ix hont, Erfven, Afb. 20
00-00-1564 - Dames, land xiiii hont, Erfven, Afb. 20
00-00-1564 - Cornelis Damas, land vii hont, Erfven, Afb. 20
00-00-1564 - Huich Dircx, de Gier land vii hont, Erfven, Afb. 20
00-00-1564 - Cornelis Pieters, land xiii hont, Afb. 20
00-00-1564 - Aderijaen Willems, Cornelis Pieters, land vi morgen iii hont, Afb. 20
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Gijsbrecht Jeroens, land 267 (2,5542 ha), Afb. 20
00-00-1564 - Jacob Willems, land 271 (1,2416 ha), Afb. 20
00-00-1564 - Jan Willems Verwer, Gerijt Dircks, land iii morgen ii 1/2 hont, Afb. 20
00-00-1564 - Mathijs, Jona, land vii morgen ii 1/2 hont, Afb. 20
00-00-1564 - Dirck Ramp, Jacob Dircx, land vi morgen v 1/2 hont, Afb. 20
00-00-1564 - Jacob Dircx, land iii morgen 1/2 hont, Afb. 20
00-00-1564 - Pieter Willems, land iiii morgen 1/2 hont, Afb. 20
00-00-1564 - Adrijaen Jans, land vi morgen ii 1/2 hont, Afb. 20
00-00-1564 - Tonis Recht, Gijsbrecht Jeroens, land vi morgen i hont, Afb. 21
00-00-1564 - Gerrit Willems Langevelt, land xv 1/2 hont, Afb. 21
00-00-1564 - Gerrit Willems Langevelt, land vi morgen ii hont, Afb. 21
00-00-1564 - Pieter Willems, land iii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 21
00-00-1564 - Willem Claes, Pieter Willems, land vii morgen iiii hont, Afb. 21
00-00-1564 - die wede, Willem Wms, land iiii morgen iiii 1/2 hont, Afb. 21
00-00-1564 - Marijtgen Maartens, Aelbert Aelbers, land v morgen, Afb. 21
00-00-1564 - Gerrit Willems Langevelt, land v morgen iii hont, Afb. 21
00-00-1564 - Dirck Jooste, die wedewe, Willem Willems, land v morgen iii hont, Afb. 21
00-00-1564 - die joffrou Nijerode, Aderijaen Albers, land iii morgen i hont, Afb. 21
00-00-1564 - joffrou, Aderijaen, land x morgen i hont, Afb. 21
00-00-1564 - Willem Claes, Pieter Willems, land ii morgen iii hont, Afb. 21
Noortoost van Grieten bruge:
00-00-1564 - Jacob Willems, die wede, Willem Wms, land iiii morgen iii hont, Afb. 22
00-00-1564 - Adriaan Claase, Jan Gerrits, land iii morgen, Afb. 22
00-00-1564 - Willem Claes, land x hont, Afb. 22
00-00-1564 - Mathijs, Jeroen Sijmons, land iiii morgen ii 1/2 hont, Afb. 22