Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1608

Bron: Morgenboeken Hillegom 1608
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1608
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649b
Transcriptie_door: Jos 2022
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Tussen afbeelding 76 en 77 en tussen 80 en 81 ontbreekt een pagina.

Regiester ofte ver??? Bouck van Hillegum vanden schrickel jaer xvi en acht

Hillegum 1608
Hier begindt den banne van Hillegum gemeten int particulier bij mijn Sijmon Meeus van Edamme geswoorne lantmeter van Rijnlandt int jaer xv & xliiii inde maenten van januario & februario door bevel van mijn heeren den hooche heemraden van Rijnlandt en is te weten, als daer nijet dan enen naeme genoemt en werdt dat dan die eigenaer selffs die bruijcker is en als daer geen plaetsse genoemt staet waer de persoon woenachtich sijn soe ist te verstaen dat sij in dese voornoemde banne woenachtich zijn.

Santlaen tot Vosselaen: En eerst dat lant van die Santlaen zuijtwaart tot Vosselaen toe, bij zuijtoosten den heere Heerwech.
00-00-1608 - Katrijn van Berckenrode, Aelbert Jans, land 1 (6,8113 ha), de erfgenamen, Afb. 3
00-00-1608 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha), Afb. 3
00-00-1608 - Jacob Pieterse, land 3 (1,3140 ha), de stad Haarlem, Afb. 3
00-00-1608 - Jan Cornelise, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 3
00-00-1608 - Pieter Dirks, land 5 (3,8157 ha), Afb. 4
00-00-1608 - Vincent van Lochorst, Huijbert Cornelis, land 6 (4,3961 ha), Afb. 4
00-00-1608 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, land 7 (1,8589 ha), Afb. 4
00-00-1608 - Gerrit Gerrits, Hillegont Pieters, land 8 (1,7368 ha), Afb. 4
00-00-1608 - Adriaan van Berckenrode, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 5
00-00-1608 - Cornelis Adriaens, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 5
00-00-1608 - Krijn Adriaans, Dirk Adriaans Bommer, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5
00-00-1608 - Jacob Pieters, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5
00-00-1608 - Adriaan van Berckenrode, land 12 (0,9606 ha), Afb. 5
00-00-1608 - Adriaan van Berckenrode, land 13 (0,9166 ha), Afb. 6
00-00-1608 - Adriaan van Berckenrode, land 14 (3,2183 ha), Afb. 6
00-00-1608 - Adriaan van Berckenrode, land 15 (1,7042 ha), Afb. 6
00-00-1608 - Jacob Pieters, land 16 (9,8367 ha), de stad Haarlem, Afb. 6
00-00-1608 - Jacob Pieters, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), die stadt Haerlem, Afb. 7
00-00-1608 - Haas Jans Verwer, Dirck Maerts, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 7
00-00-1608 - Jacob Pieters, land 18 (1,8191 ha), die stadt Haerlem, Afb. 7
00-00-1608 - Adriaan van Berckenrode, Dirck Adriaens, land 19 (3,6185 ha), Afb. 7
00-00-1608 - Absolon Dircxs, Jacob Jans Langevelt, land 20 (2,6209 ha), Afb. 7
00-00-1608 - Jacob Jans Langevelt, Cornelis Gerrits van Langevelt, land 21 (3,6312 ha), Afb. 8
00-00-1608 - Pieter Dirks, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1608 - Adriaan Cornelise Bramer, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1608 - Jacob Pieters, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), die stadt Haerlem, Afb. 8
00-00-1608 - Adriaan van Berckenrode, land 24 (2,75 ha), Afb. 8
00-00-1608 - Jacob Pieters, land 25 (0,9138 ha), die stadt Haerlem, Afb. 9
00-00-1608 - Willem van Berckenro, Albert Jans, land 26 (2,0959 ha), Afb. 9
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Albert Jans, land 27 (8,3013 ha), Afb. 9
00-00-1608 - Frans Florise, Jacob Jans Langevelt, land 28 (3,0949 ha), Afb. 9
00-00-1608 - Adriaan Cornelise Bramer, land 29 (1,1437 ha), Afb. 10
00-00-1608 - Adriaan Cornelise Bramer, land 30 (0,8201 ha), Afb. 10
00-00-1608 - Jacob Jans Langevelt, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 10
00-00-1608 - Jacob Gerrits Langevelt, land 31b (2,4833 ha), Afb. 10
00-00-1608 - Huich Corse, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 10
00-00-1608 - Pieter Wouters, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 10
00-00-1608 - Pouwels Beresteijn, Pieter Claese, land 33 (1,1068 ha), Afb. 11
00-00-1608 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 11
00-00-1608 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Jacob van Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 11
00-00-1608 - Dirk Jacobs van Leht, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 11
00-00-1608 - Neel Aris, Dirk Jacobs, land 37 (1,2373 ha), Afb. 12
00-00-1608 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits, land 38 (1,5495 ha), Afb. 12
00-00-1608 - Jan Cornelis Gijsbrechts, Wouter Willems, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), d Erffgenamen, Afb. 12
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Hoffman, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), de Erfgenamen, Afb. 12
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Sijmons, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), de Erfgenamen, Afb. 13
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 13
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Sijmons, land 44 (3,0225 ha), Afb. 13
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Huich Pouwels, land 45a ix morgen, Afb. 14
00-00-1608 - Pieter Simons, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1608 - Leendert Adriaans, Dirk Maartens, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Albert Jans, land 46 (1,1352 ha), Afb. 14
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Sijmons, land 47 (0,5789 ha), Afb. 14
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Sijmons, land 48 (2.9629 ha), Afb. 14
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 49 (1,1096 ha), Afb. 15
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Albert Jans, land 50 (1,6233 ha), Afb. 15
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, land 51 (0,1376), Afb. 15
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Sijmons, land 52 (0,6868 ha), Afb. 15
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 53 (0,21 ha), Afb. 16
00-00-1608 - Adriaan Cornelise Bramer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 16
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 16
00-00-1608 - Dirk Jacobs van Leht, land 55 (0,9081 ha), Afb. 16
00-00-1608 - Dirk Jacobs van Leht, land 56 (2,2661 ha), Afb. 16
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, land 57 (6,8326 ha), de erfgenamen, Afb. 17
00-00-1608 - Jacob Bicker, Wouter Willems, land 58 (3,898 ha), Afb. 17
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, land 59 (0,7506 ha), de erfgenamen, Afb. 17
00-00-1608 - Jacob Jans Langevelt, land 60a vii hont, Afb. 17
00-00-1608 - Jan Jacobs van Leht, land 60b ii hont iiii roeden, Afb. 17
00-00-1608 - Lijsbet van Dorp, Dirk Jans Langevelt, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18
00-00-1608 - Daandel Cornelise, Willem Cornelise Keijser, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18
00-00-1608 - Gijsbert van Nesse, Claas Maartens, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, land 64 (1,4729 ha), de erfgenamen, Afb. 18
00-00-1608 - Jan Gerrits Wiltschut, land 65 (1,48 ha), Afb. 19
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, land 66 (1,4658 ha), de erfgenamen, Afb. 19
00-00-1608 - Jan Adriaenszoon, Pieter Ruijchaver, Jan Gerrits, Lourijs Adriaens, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 19
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Dirck Maerts, land 68 (1,4757 ha), de erfgenamen, Afb. 19
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, land 69 (2,8465 ha), de erfgenamen, Afb. 20
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Dirck, land 70 (1,0926 ha), de erfgenamen, Afb. 20
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, land 71 (0,6655 ha), de erfgenamen, Afb. 20
00-00-1608 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, land 72 (2,3939 ha), Afb. 20
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21
00-00-1608 - Adriaan Cornelise Bramer, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 21
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Dirk Maartens, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), de erfgenamen, Afb. 21
00-00-1608 - Adriaan Cornelise Bramer, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 21
00-00-1608 - Adriaan Jans Blocken, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22
00-00-1608 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 22
00-00-1608 - Jan Dammese, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 22
00-00-1608 - Jan Willems Steven, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22
00-00-1608 - Jacob Jans Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23
00-00-1608 - Albert Jans, land 82 (2,5897 ha), Afb. 23
00-00-1608 - Claas Meinderts, Wouter Gerrits Cort, Willem Meinderts, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 23
00-00-1608 - Gerrit Pijns, Adam Pijns, Laurens Hendriks, Frans Florise, land 84 (6,0379 ha), Afb. 23
00-00-1608 - Pieter Pijnsen, Adam Michiels, land 85 (1,7085 ha), de erfgenamen, Afb. 24
00-00-1608 - Pijns, Hendrik Jans, land 86a vi morgen 1/2 hont, de Kinderen, Afb. 24
00-00-1608 - Adriaan Jans Blocken, land 86b viii hont, Afb. 24
00-00-1608 - Pieter Pijnsen, land 87 (2,8976 ha), de erfgenamen, Afb. 24
00-00-1608 - Pieter Pijnsen, land 88 (8,9413 ha), de erfgenamen, Afb. 24
00-00-1608 - Pieter Pijnsen, Pieter Cornelise Knickoet, Nanninck Cornelis, land 89 (1,8106 ha), de erfgenamen, Afb. 25
00-00-1608 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 25
00-00-1608 - Huich Corse, land 91 (1,0898 ha), Afb. 25
00-00-1608 - Adam Michiels, Jacob Jacobs, land 92 (5,9216 ha), Afb. 25
00-00-1608 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, land 93 (1,8035 ha), Afb. 26
00-00-1608 - Cornelis Baarts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 26
00-00-1608 - Jacob Bicker, Wouter Willems, land 95 (2,5116 ha), Afb. 26
00-00-1608 - Frans Florijs, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 26
00-00-1608 - Jan Claase, Nanninck Cornelis, land 97 (4,1691 ha), Afb. 27
00-00-1608 - Jacob Bicker, Wouter Willems, land 98 (6,0337 ha), Afb. 27
00-00-1608 - Maarten Adriaans, land 99 (0,8883 ha), Afb. 27
00-00-1608 - Jacob Gerrits van Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 27
00-00-1608 - Jacob Jacobs, land 101 (2,5712 ha), Afb. 28
00-00-1608 - Jacob van Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 28
00-00-1608 - Jacob Jans Langevelt, land 103.1 (0,1419 ha), Afb. 28
00-00-1608 - Dirk Jans Langevelt, land 103.2 (0,8514 ha), Afb. 28
00-00-1608 - land 104 (5,1156 ha), Afb.
00-00-1608 - land 105 (1,6006 ha), Afb.
00-00-1608 - land 106.1 (21,2854 ha), Afb.
00-00-1608 - land 106.2 (1,2771 ha), Afb.
00-00-1608 - Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb.
00-00-1608 - land 107.2, Afb.
00-00-1608 - Pouwels Beresteijn, Pieter Verduijn, land 108 (1,1281 ha), Afb.
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 109 (0,867 ha), Afb. 29
00-00-1608 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 110 (0,8883 ha), Afb. 29
00-00-1608 - Jacob Gerrits van Langevelt, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 29
00-00-1608 - Adriaen Henricxs, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 29
00-00-1608 - Dammes Jacobs, land 112 (0,9578 ha), Afb. 29
00-00-1608 - Frederick Deijman, Frans Florise, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 30
00-00-1608 - Dirck Aalberts, Huich Corse, land 114 (1,6772 ha), Afb. 30
00-00-1608 - Huich Corse, land 115 (1,5566 ha), Afb. 30
00-00-1608 - Frans Floris, land 116a viii hont, Afb. 30
00-00-1608 - Pieter Maerts, land 116b iiii morgen ii hont, Afb. 30
00-00-1608 - Jan Willems Steven, land 116c v hont, Afb. 30
00-00-1608 - Assendelf, land 116d vi 1/2 hont, Afb. 30
00-00-1608 - Adriaen Henricxs, land 116e ii 1/2 hont, Afb. 30
00-00-1608 - Jan Dammese, land 117 (1,2955 ha), Afb. 31
00-00-1608 - Jacob Gerrits Cort, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 31
00-00-1608 - Pieter Cornelise Knickoet, Pieter Maerts, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 31
00-00-1608 - Otto van Treslonge, Adriaen Henricxs, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 31
Vosselaen tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden zelfden banne beginnende van die Vosselaen zuijdtwaert vande banne van Lisse bij suijtoosten den Heere wech tot die banne van Vennip thoe.
00-00-1608 - Lijsbet Claase, Dirck Dircxs van der Leth, land 121 (1,5708 ha), Afb. 32
00-00-1608 - Adrijaen Janszoon, Willem Janszoon, Bakkers Bakkum land 122 (1,6233 ha), Afb. 32
00-00-1608 - Laurens Hendriks, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 32
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 33
00-00-1608 - Laurens Hendriks, land 125 (0,9989 ha), Afb. 33
00-00-1608 - Laurens Hendriks, land 126a (2,2704 ha), Afb. 33
00-00-1608 - Jacob Willems Visscher, land 126b (3,4056 ha), Afb. 33
00-00-1608 - Adriaen Maertens, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 33
00-00-1608 - Claas Gerrits van Deijl, Adriaen Maertens, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 33
00-00-1608 - Gerrit Gerrits, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 34
00-00-1608 - Dirk Jans Langevelt, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 34
00-00-1608 - Daandel Cornelise, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 34
00-00-1608 - Dirk Jans Langevelt, land 130 (0,9564 ha), Afb. 34
00-00-1608 - Claas Gerrits van Deijl, land 131 (0,911 ha), Afb. 34
00-00-1608 - Adrijaen Jacobsdochter, Marijtje Jacobs, land 132 (3,373 ha), Afb. 35
00-00-1608 - Cornelis Andriese, land 133 (2,7117 ha), Afb. 35
00-00-1608 - Lijsbet Claase, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 35
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 35
00-00-1608 - Claas Huijchs van Hout, land 136 (0,5917 ha), Afb. 36
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, Claes Sijmons, Laurens Hendriks, land 137 (0,6357 ha), Afb. 36
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, Laurens Hendriks, Lenart Adriaens, land 138a, Afb. 36
00-00-1608 - Frans Kies, Alijt Visscher, land 138b, Afb. 36
00-00-1608 - Claas Jans Verwer, Corn Jans, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 36
00-00-1608 - Jacob Willems Visscher, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 37
00-00-1608 - Laurens Hendriks, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 37
00-00-1608 - Simon Alberts, land 141 (0,6201 ha), Afb. 37
00-00-1608 - Lijsbet Claase, land 142 (0,7208 ha), Afb. 37
00-00-1608 - Dirck Aalberts, land 142b xx roeden, Afb. 37
00-00-1608 - Dammes Jacobs, land 143 (0,2909 ha), Afb. 37
00-00-1608 - land 144 (0,5959 ha), Afb. 38
00-00-1608 - Cornelis van Hout, land 145.1 (0,8514 ha), Afb. 38
00-00-1608 - Claas Huijchs van Hout, land 145.2 (0,9223 ha), Afb. 38
00-00-1608 - Marijtje Willems, land 145.3 (0,4257 ha), Afb. 38
00-00-1608 - Neeltje Coens, land 145d vi 1/2 hont, de Erfgenamen, Afb. 38
00-00-1608 - Claas Meinderts, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 38
00-00-1608 - land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 38
00-00-1608 - Johan Monicxs, Willem Andriese, land 147.1 (1,7028 ha), de erfgenamen, Afb. 38
00-00-1608 - Johan van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 38
00-00-1608 - Johan van Nieurode, Gerrit Gerlofs, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), de Kinderen, Afb. 39
00-00-1608 - Cornelis Andriese, land 149 (0,7762 ha), Afb. 39
00-00-1608 - Johan Monicx, land 150.1 (0,1419 ha), de erfgenamen, Afb. 39
00-00-1608 - Cornelis Andries, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 39
00-00-1608 - Lijsbet Claase, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 39
00-00-1608 - Piter Claese, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 39
00-00-1608 - Adriaen Baerten, land 151.3 (0,0709 ha), Afb. 39
00-00-1608 - Lijsbet Claase, land 152 (0,2525 ha), Afb. 40
00-00-1608 - Pieter Claes, land 153 (0,1589 ha), Afb. 40
00-00-1608 - Pieter Claes, land 154 (0,227 ha), Afb. 40
00-00-1608 - Maddaleen Bassien, Lijsbet Claase, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), d erffgenaemen, Afb. 40
00-00-1608 - Pieter Claeszoon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 41
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, land 158 (1,822 ha), de erfgenamen, Afb. 41
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, land 159 (0,3079 ha), de erfgenamen, Afb. 41
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Adriaen Jans, land 160 (0,5009 ha), de erfgenamen, Afb. 41
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Adriaen Jans, land 161 (1,2345 ha), de erfgenamen, Afb. 42
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, land 162 (1,2771 ha), de erfgenamen, Afb. 42
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), de erfgenamen, Afb. 42
00-00-1608 - Jan jans Verwer, land 164.1 (1,9156 ha), de erfgenamen, Afb. 42
00-00-1608 - Pieter Claes, land 164.2 (0,4257 ha), Afb. 42
00-00-1608 - Leenert Dircxs, land 165 (0,7989 ha), Afb. 43
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, land 166 (3,2921 ha), de erfgenamen, Afb. 43
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, land 167 (1,6333 ha), de erfgenamen, Afb. 43
00-00-1608 - Lendert Dircx, land 168 (0,3604 ha), Afb. 43
00-00-1608 - Pouwels Beresteijn, Adriaan Jans, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 44
00-00-1608 - Pouwels Beresteijn, Adriaan Jans, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), Afb. 44
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, land 171 (0,8514 ha), de erfgenamen, Afb. 44
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, land 172 (0,8429 ha), de erfgenamen, Afb. 44
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, land 173 (1,2771 ha), de erfgenamen, Afb. 45
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Adriaen Jans, land 174 (1,1465 ha), de erfgenamen, Afb. 45
00-00-1608 - Jan Hendriks, Claes Adriaens, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 45
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, land 176 (2,4634 ha), de erfgenamen, Afb. 45
00-00-1608 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 178 (5,1085 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Jan Henricxs, Jan Henricxs, land 179 (1,8589 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Simon Gerrits Schravema, Leenert Dircx, land 180 (0,823 ha), Afb. 46
00-00-1608 - Jan Hendriks, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Jacob Jacobs, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Laurens Hendriks, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Jan Hendriks, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Dirck van Huess, Cornelis Cornelise Backer, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 47
00-00-1608 - Cornelis Jacobs, land 185 (1,0827 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), de erfgenamen, Afb. 48
00-00-1608 - Jan jans Verwer, land 187.1 (1,0642 ha), de erfgenamen, Afb. 48
00-00-1608 - Laurens Hendriks, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Laurens Hendriks, land 188 (1,0131 ha), Afb. 48
00-00-1608 - Laurens Hendriks, land 189 (0,7038 ha), Afb. 49
00-00-1608 - joncheer Monicx, Lijsbeth Claesdr, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), d Kinderen, Afb. 49
00-00-1608 - joncheer Monicx, Gerrit Floris, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), d Kinderen, Afb. 49
00-00-1608 - Dirk Jans Langevelt, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 49
00-00-1608 - Johan van Sijpesteijn, Engel Willems, land 193 (2,1228 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Johan van Sijpesteijn, Engel Willems, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Leenert Dircxs, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Pouwels Beresteijn, Adriaen Jans, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Claas Leenderts, land 196 (1,8035 ha), Afb. 50
00-00-1608 - Cornelis Cornelise Backer, land 197 (1,8319 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Pieter Claase, land 198 (2,154 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Cornelis Reijers, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Cornelis Reijers, land 200 (0,051 ha), Afb. 51
00-00-1608 - Cornelis Reijers, land 201 (0,7095 ha), Afb. 52
00-00-1608 - Adriaen Jans, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 52
00-00-1608 - Cornelis Jacobs, land 203 (0,6924 ha), Afb. 52
00-00-1608 - Cornelis Jacobs, land 204 (1,419 ha), Afb. 52
00-00-1608 - Jannetje Gerrits, land 205 (1,2544 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Cornelis Reijers, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Cornelis Jacobs, land 207 (2,9132 ha), Afb. 53
00-00-1608 - Johan Monicxs, Leenert Dircxs, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), de erfgenamen, Afb. 53
00-00-1608 - Johan Monicxs, Leendert Dirks, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), de erfgenamen, Afb. 54
00-00-1608 - Leenert Dircxs, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 54
00-00-1608 - Simon Gerrits Schravema, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 54
00-00-1608 - Cornelis Florijs, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 54
00-00-1608 - Gerrit Claes van s'Gravema, Adriaen Gerrits, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Johan Monicxs, land 214c (1,7737 ha), de erfgenamen, Afb. 55
00-00-1608 - Cornelis Reijers, land 214b (1,7737 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Leenert Dircxs, land 214a (3,4766 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Lijsbet Claase, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Willem Pieterszoon, Pieter Cornelise Knickoet, land 216 (0,8911 ha), Afb. 55
00-00-1608 - Johan Monicxs, Leenert Dircxs, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), de erfgenamen, Afb. 56
00-00-1608 - Nijcolaes Pieters, Treslong, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 56
00-00-1608 - Leendert Daendels, land 219 (2,242 ha), de erfgenamen, Afb. 56
00-00-1608 - Leendert Daendels, land 220 (2,1285 ha), de erfgenamen, Afb. 56
00-00-1608 - Johan Monicxs, Lijsbet Claase, land 221 (1,5793 ha), de erfgenamen, Afb. 57
00-00-1608 - Marijtje Cornelise, land 222 (1,0444 ha), Afb. 57
00-00-1608 - Marijtje Cornelise, land 223 (0,6243 ha), Afb. 57
00-00-1608 - Machtelt van Nijenrode, Leendert Dircxs, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), de Erfgenamen, Afb. 57
00-00-1608 - Claas Leenderts, land 225 (1,6843 ha), Afb. 58
00-00-1608 - Thonis Francken, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), de Kinderen, Afb. 58
00-00-1608 - Machtelt van Nijenrode, Leendert Dircxs, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), de Erfgenamen, Afb. 58
00-00-1608 - van Nieuroode, Cornelis Reijers, land 228 (1,3381 ha), d Erffgenaemen, Afb. 58
00-00-1608 - land 229 (0,8386 ha), Afb.
00-00-1608 - land 230 (5,2787 ha), Afb.
00-00-1608 - land 231 (1,1494 ha), Afb.
00-00-1608 - land 232 (0,6499 ha), Afb.
00-00-1608 - Machtelt van Nieuroode, Claes Jans, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Jan Claase, land 234 (1,7837 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Jan Claase, land 235 (1,6262 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Jan Claase, land 236 (1,8447 ha), Afb. 59
00-00-1608 - Leendert Daendels, land 237 (0,5676 ha), de erfgenamen, Afb. 60
00-00-1608 - Claes Adriaens, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 60
Lisse tot Grieten bregge: Lisse tot Grieten bregge Hier beginnen die veenen vande banne of van Lisse noortwaart tot Grieten bregge thoe. Deese naervolgende mosveenen werden de morgentaelen gegaert naer d oude maete
00-00-1608 - Adriaen Jans Hits, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Bartelmeus Engels, land 239.2 (2,5542 ha), Afb 60
00-00-1608 - Laurens Hendriks, Jan Hendriks, land 240.1 (4,257 ha), Afb. 60
00-00-1608 - Adriaen Jans Hits, land 240b xiii hont, Afb. 60
00-00-1608 - Jan Monicx, land 240c xv hont, de erfgenamen, Afb. 60
00-00-1608 - Bartolomeus Engels, land 241 (4,3223 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Dieuwer van Assendelft, Bartolomeus Engels, land 242 (8,2999 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Jacob Joostens, Gerrit Florise, land 243 (5,5938 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Gerrit Gerrits, Claas Maartens, land 244 (6,4878 ha), Afb. 61
00-00-1608 - Hendrik Cornelise, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 62
00-00-1608 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, Lijsbeth Claes, land 246 (2,2931 ha), de Erfgenamen, Afb. 62
00-00-1608 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, Lijsbeth Claes, land 247 (2,5826 ha), de Erfgenamen, Afb. 62
00-00-1608 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Reijers, Lijsbet Claase, land 248 (3,2226 ha), de Erfgenamen, Afb. 62
00-00-1608 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 249.1 (3,4056 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Jan Hendriks, land 249.2 (3,5475 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Gerrit Gerrits, land 249.3 (3,4056 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Claas Maartens, land 249.4 (0,2838 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Laurens Hendriks, land 250.13 (5,1085 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Gijsbrecht Claase, land 250.14 (4,257 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Adriaen Adriaens, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Jan Hendriks, land 251 (2,5542 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Jan Hendriks, land 252 (2,5542 ha), Afb. 63
00-00-1608 - Pieter Claeszoon, Bartolomeus Engels, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Bartolomeus Engels, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Claas Maartens, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 64
00-00-1608 - Roeloff Claeszoon, Louris Willems, Claas Maartens, land 256 (5,1709 ha), d Erffgenaemen, Afb. 64
00-00-1608 - Katrijn van Berckenrode, Andries Adriaens, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), de erfgenamen, Afb. 65
00-00-1608 - Katrijn van Berckenrode, Andries Adriaens, land 258 (2,049 ha), de erfgenamen, Afb. 65
00-00-1608 - Katrijn van Berckenrode, Andries Adriaans, land 259 (1,6176 ha), de erfgenamen, Afb. 65
00-00-1608 - Katrijn van Berckenrode, Andries Adriaans, land 260 (1,4545 ha), de erfgenamen, Afb. 65
00-00-1608 - Katrijn van Berckenrode, Andries Adriaans, land 261 (0,9691 ha), de erfgenamen, Afb. 66
00-00-1608 - Johan Monicxs, Willem Arijs, Claas Leenderts, land 262 (4,985 ha), de erfgenamen, Afb. 66
00-00-1608 - Pieter Claase van Hoorn, Andries Adriaans, land 263 (4,3989 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Jan Hendriks, Claas Meinderts, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha), Afb. 66
00-00-1608 - Jan Conicx, Adriaen Wouters, Gerrijt IJsbrants, Pieter Verduijn, land 265 (5,6151 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Andries Adriaans, land 266 (1,8745 ha), Afb. 67
00-00-1608 - Johan Monicxs, Jacob Willems, land 267 (2,5542 ha), de erfgenamen, Afb. 67
00-00-1608 - Katrijn van Berckenrode, land 268 (5,5271 ha), de erfgenamen, Afb. 67
00-00-1608 - de wedue, Gerrit van Ravensberch, Claas Leenderts, land 269 (2,9274 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Claas Maartens, land 270 (6,3345 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Claas Gerrits van Deijl, land 271 (1,2416 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Lijsbet van Dorp, Claas Maartens, land 272 (5,8989 ha), Afb. 68
00-00-1608 - Dammes Jacobs, Claas Maartens, land 273 (6,861 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Claas Maartens, Jan Adriaans Cort, land 274 (5,4646 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Neeltje Pieters, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 69
00-00-1608 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 278.1 (4,1151 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 278.2 (3,1928 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Niesje Dirks, land 279 (6,6637 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Neeltje Pieters, land 280 (4,0981 ha), Afb. 70
00-00-1608 - Neeltje Pieters, land 281 (4,2741 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Louris Gerrits van Langevelt, Maarten Adriaans, de Banneweij land 282 (4,7736 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Jan Adriaans Cort, land 283 (4,7906 ha), Afb. 71
00-00-1608 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), d Erffgenaemen, Afb. 71
00-00-1608 - Jacob van Amerongen, Wouter Willems, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 72
00-00-1608 - Cornelis Gerrits Cort, land 285.2 (3,8313 ha), Afb. 72
00-00-1608 - Wouter Gerrits Cort, land 286 (1,4899 ha), Afb. 72
00-00-1608 - Jeroen Jacobs, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 72
00-00-1608 - Machtelt van Nijenrode, Cornelis Gerrits Cort, land 288 (8,8973 ha), d Erffgenaemen, Afb. 72
00-00-1608 - Maarten Adriaans, land 289 (2,2108 ha), Afb. 73
Suitwaert van de Weligen Berch: Ander percelen van landen gelegen inden zelffden banne beginnende vande Weligen Berch suijtwaert tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse thoe. De correctie hier naer in margine is gestelt over mits de snootheijt & hoochte vande landen daaromme die gemmindert zijn.
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Gerrits, land 290 (1,5495 ha), de Erfgenamen, Afb. 73
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Hoffman, land 291 (2,5542 ha), de Erfgenamen, Afb. 73
00-00-1608 - Hendrik Jans, land 292 (0,5676 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Adriaan Jans Blocken, land 293 (0,6555 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Adriaan Jans Blocken, Hendrik Jans, land 294 (0,8868 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Jan Gerrits, land 295 (1,419 ha), Afb. 74
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 296 (0,3008 ha), d Erffgenaemen, Afb. 75
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 297 (0,5151 ha), de Erfgenamen, Afb. 75
00-00-1608 - Adriaan Jans Blocken, land 298 (2,1441 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Dirk Jacobs van Leht, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 75
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 300 (1,1863 ha), de Erfgenamen, Afb. 76
00-00-1608 - land 301 (0,3831 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Hoffman, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), de Erfgenamen, Afb. 76
00-00-1608 - Adriaan Cornelise Bramer, land 303 (3,0651 ha), Afb. 76
00-00-1608 - Dirk Jacobs van Leht, land 304 (2,5045 ha), Afb.
00-00-1608 - land 305.1 (0,8514 ha), t Gasthuijs, Afb.
00-00-1608 - Willem Cornelise Keijser, land 305.2 (0,8514 ha), Afb.
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Huich Corse, land 306 (1,9156 ha), de Erfgenamen, Afb.
00-00-1608 - Gerrit Ruijchaver, land 307 (1,0146 ha), Afb.
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 308 (2,8891 ha), de Erfgenamen, Afb. 77
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 309 (2,7216 ha), de Erfgenamen, Afb. 77
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, land 310 (2,3357 ha), de Erfgenamen, Afb. 77
00-00-1608 - Adrijaen Maertens, Adriaan Jans Blocken, land 311 (0,9081 ha), Afb. 77
00-00-1608 - Maarten Claase, land 312 (1,0557 ha), d erffgenaemen, Afb. 78
00-00-1608 - Pieter Dirks, land 313.1 (2,838 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Blockgen, land 313.2 (0,6385 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Cornelis Backer, land 313.3 (0,1419 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Claas Maartens, land 313.4 (0,2128 ha), Afb. 78
00-00-1608 - Machtelt van Nijenrode, land 314 (1,4048 ha), de Erfgenamen, Afb. 78
00-00-1608 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Sijmons, land 315 (4,6544 ha), de Erfgenamen, Afb. 78
00-00-1608 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Jan Dammese, land 317 (9,5784 ha), Afb. 79
00-00-1608 - land 318 (0,017 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, land 319 (6,5275 ha), Afb. 79
00-00-1608 - Dirck Huijchs, land 320 (0,5676 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, land 321 (0,9365 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Gerrit Ruijchaver, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 80
00-00-1608 - Gerrit Ruijchaver, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 80
00-00-1608 - , Afb.
00-00-1608 - , Afb.
00-00-1608 - Gerrit Ruijchaver, land 325 (1,7737 ha), Afb.
00-00-1608 - Gerrit Ruijchaver, land 326a iii morgen iii 1/2 hont, Afb.
00-00-1608 - Maerten Adriaens, land 326.2 (1,1352 ha), Afb.
00-00-1608 - Jan Claes, land 326c (2,4833 ha), Afb.
00-00-1608 - Krijn Adriaans, land 326.3 (0,1419 ha), Afb.
00-00-1608 - Pijns, land 327 iiii hont lxx roeden, d Erffgenaemen, Afb.
00-00-1608 - Willem Pieters, Pieter Cornelis, land 328a ii morgen, Afb. 81
00-00-1608 - Claas Meinderts, land 328b i morgen, Afb. 81
00-00-1608 - Adam Michiels, land 329 (3,8313 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Claas Meinderts, land 330 (1,6914 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Adam Michiels, land 331 (0,796 ha), Afb. 81
00-00-1608 - Jan Dammese, land 332 (0,2838 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Jan Dammese, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Willem Meinderts, land 334 (0,7833 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 82
00-00-1608 - Jan Adriaans Cort, land 336 (0,6172 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Jan Hendriks, land 337 (3,6894 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Jan Willems Steven, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Huich Corse, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Adam Michiels, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 83
00-00-1608 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 83
00-00-1608 - Pieter Maerts, land 340a, Afb. 84
00-00-1608 - Adriaen Louris, land 340b, Afb. 84
00-00-1608 - Lijsbeth Claesdr, land 340c, Afb. 84
00-00-1608 - Pieter Corneliszoon, land 340d, Afb. 84
00-00-1608 - Pieter Jans, land 340e, Afb. 84
Westen aen den Heerwech: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginende van Cornelis Allerts zoons huijs bij westen aen den Heere wech tot de eijnde van dat dorp voors tot Corn Heijnricxs croft incluijs. Dees naegeschreven perceelen van lande hebben nooijt gecontribuert deur de hoochte en schaede vande wildernisse.
00-00-1608 - Laurens Hendriks, land 341 (0,3689 ha), Afb. 84
00-00-1608 - Laurens Hendriks, land 342 (0,1419 ha), Afb. 84
00-00-1608 - Simon Alberts, Albert Jans, land 343 (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1608 - Claes Dammese, Jacob Willems, land 344 (0,6073 ha), Afb. 85
00-00-1608 - Claas Maartens, Anthonis Pieters, land 345 (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1608 - Adriaen Jans, land 346 (0,6811 ha), Afb. 85
00-00-1608 - Cornelis Cornelise Backer, land 347 (0,2838 ha), Afb. 86
00-00-1608 - Jan Hendriks, land 348 (0,6669 ha), Afb. 86
00-00-1608 - Cornelis Reijers, land 349 (0,227 ha), Afb. 86
00-00-1608 - Willem Dircx, Jacob Jacobs, land 350 (0,5959 ha), Afb. 86
00-00-1608 - Jacob Jacobs, land 351 (0,6527 ha), Afb. 87
00-00-1608 - Jan Hendriks, land 352 (0,3405 ha), Afb. 87
00-00-1608 - Adriaan Jans, land 353 (0,8939 ha), Afb. 87
00-00-1608 - Verwer, Adriaan Jans, land 354 (1,2302 ha), d Erffgenaemen, Afb. 87
00-00-1608 - Pieter Claase, land 355 (0,6896 ha), Afb. 88
00-00-1608 - Leenert Dircxs, land 356 (1,0798 ha), Afb. 88