Genealogie project

Hillegom, Ora 1704 - 1721

Bron: Rechterlijk Archief van Hillegom 1704 - 1721
Archief naam: Oud-Rechterlijke archieven van Hillegom
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Leiden
Toegangs_nummer: 0841
Inventaris_nummer: 4
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: www.erfgoedleiden.nl
web locatie: hogenda.nl

16-05-1704 - Jacobus van Hagerbeer, Hendrick Keijser, een lijffrentebrieff, t Gemeene Landt van Hollandt Ende Westvrieslandt, Afb 5
30-05-1704 - Bruijn van der Bijl, Annetje Biese, Jan Pieterse Vlaanderen, Frans Cornelisse Turffboer, Dammus Achiase van Dijck, Claes Jacobse Claverweijde, een huijs schuer ende erff, de Hereweg, Afb 6
30-05-1704 - Antie Floris, Engel Maartse, Jan Janse Slingerlant, Claes Dircxs Sgramade, Dirck Jans Croon, wed, de wel ed heere Zwieten, Jacob Joostens, Jan Hendriks Molesteeg, Cornelis Reijerse, een huijs mettet erff met een tuijn daer aan 1 morgen (ruijm), de Hereweg, de Gemene Laen, Erffgen, een stroockje lant 5,5 roede, de Vinckesloot, Afb 7
27-09-1704 - Wijnandt Mens, Dirk Jans van Heemstede, Willem Blauw, Daniel van Genegen, een thuijn aande Heerewegh 890 roeden, een tuijn Q 605 roeden, een tuijn N 640 roeden, een tuijn L 466 roeden, de Kleijne Nol een tuijn K 337 roeden, een tuijn J 1070 roeden, een tuijn O 1252 roeden, Treslonger Duijntie een seecker duijntie 4 morgen 328 roeden, de Nijsen Laan, de Pastoorslaan, twaelff percelen, een bleckerij met sijne huijsinge etc 1940 roeden, een tuijn C D en M 1371 roeden, Vrouwencrogt een perceeltie 314 roeden, Vrouwencrogt een gedeelte 451 roeden, Afb 9
27-04-1700 - Anna Willems van Loon, Maria van Loon, Matheus van Valckenburgh, Daniel van Genegen, Jan Janse Ditmer, Meijndert Declier, den schout, Sijmen Gerritse Bronsgeest, Claas Claase van der Veldt, Willem Joosten van Diest, Maria Willems van Loon, Matheus Valkenburg, Pieter Dircxe Brouwer, Jacob Gerritse Akersloot, Cornelis Hendricxe s'Grama, Gerrit Jacobse Akersloot, Floris Huijbertse, Job Jacobs, Margareta Bas, Willem van Loon, een bleeckerije 1269 roeden, een tuijn B 378 rtoeden, drie houckjens land 293 roeden, een thuijn D 580 roeden, een thuijn G 310 roeden, een thuijn M 481 roeden, Vrouwe Crofft een perceeltje F 314 roeden, Vrouwe Crofft een perceeltje G 451 roeden, de thuijnen, een tuijn aan de Heerewegh 890 roeden, een thuijn meede aan de Heerenwegh 605 roeden, een tuijn N 640 roeden, een tuijn L 466 roeden, de Cleijne Nol een thuijn K 337 roeden, een thuijn geleeghen aande pastoorslaan 1070 roeden, een thuijn O 1252 roeden, Treslonger Duijn een duijntje, Afb 11
28-11-1704 - Jeroen Pietersse van der Veldt, Jacob Jacobs van de Waert, een icker schuijt 10 lasten (omtrent), Afb 17
03-02-1705 - Gerrit Willems Heemskerck, Arijaentie Arijens van Warmenhoven, Arij Janse van Velsen, Jan Willems van Velsen, Cornelis Leendertsz Alckemade, Frans Aalbertse Kroon, Willem Gerrits Heemskerck, Dirck Claasse s'Gramade, Maerte Corsse Langevelt, Maartje Claase van Schravemade, Cornelia Claase van Schravemade, Claas Claase van Schravemade, Guurtje Corse Langevelt, d hr Dierquens, Jan Six, twee stucken soo weij als hooijlandt 4 morgen 3 roeden, het eerste stuck, de Elsbroeckerlaen, het ander stuck, de Groote Sloot, de Vaert, Afb 17
03-02-1705 - Cornelia Jans Gardijn, Claas Claase van Schravemade, Willem Cornelisse Visch, Dirck Claesse s'Gramade, Cornelis Gerrits s'Gravenmade, Jan Arijens s'Gramade, Maerte Korsse Langevelt, Maartje Claase van Schravemade, Cornelia Claase van Schravemade, Guurtje Corse Langevelt, Arij Willemse Erffoort, d heer Valcks, juffr Leeuw, Jan Hendriks Molesteeg, Willem Moolesteegh, de Vijff Minderjaerige Kinderen, een huijs schuer hooibergh etc, seeve stucken soo weij als hooijlant 7 morgen 426 roeden, Erffgen, de Hereweg, de Haerlemmermeer, de Abdije van Rijnsburgh, Afb 20
03-02-1705 - Flooris Huijberts Elstgeest, Trijntie Lourits, Sijme Pietersse van Bourgoinje, Pieter van Schagen, Dirck Claesse s'Grama, d hr Hegman, een huijs metten erve, de Hereweg, de Vinckesloot, een stuck lant 955 roeden, de Diakonij, de Vennipper Laen, de Leeck, Afb 23
03-02-1705 - Pieter Prince, Arij Kroon, Claes de Wit, Jacob Gerrits van Bourgoinge, Gerrit van den Bosch, Willem s'Gramade, de Erffgenamen, een stuck weijlant 3 morgen 75 roeden, de Weerlaen, de Meer, Afb 24
01-03-1705 - Claes Jacobsz Claverweijde, Cornelis Cornelise Visscher, Cornelis Askanius van Sijpesteijn, Willem Maartens van Schravemade, t Regthuijs, een stuck lant 3 morgen 2 hont, de Weerlaen, de Leeck, Afb 26
06-05-1705 - Willem Cornelisse Visch, Huijch Cornelisse Moerkercken, Jan Gerrits van den Bosch, Lijdia Matheuse Bake, een huijs metten erve, de Hereweg, de Molensteeg, Afb 27
20-05-1705 - Wijnandt Mens, Huigh Moerkercken, Marijtje Dirks, Jacob Jacobs de Vlieger, Willem Maartens van Schravemade, Dammus Achiase van Dijck, een huijs metten erve ende een tuijn daar achter gelegen 70 roeden (omtrent), de Kinderen de Vlieger, de Hereweg, de Vennipper Laen, Afb 28
29-07-1705 - Bruijn van der Bijl, Davidt Beuns, Willem Six, Willem s'Gramade, Dirck Hendricxs Croon, Jan Corn Blij, mevrou Valckenburgh, Baltens Crogt een thuijn 730 roeden, de Pastoorslaen, de Lange Ackers, Afb 29
03-08-1705 - Jan Moerkercken, Gerrit Matheuse Lindenburch, Krijn van der Sloot, Dammus Achiase van Dijck, een koren wind molen, de Graeffelijckheijt, Afb 30
11-10-1705 - Seeger Leenderts van Eijck, Guertie Meesse Langevelt, Cornelis Teunisse de Baer, Dammus Achiase van Dijck, Willem s'Gramade, een huijs metten erve, de Hereweg, Afb 32
14-10-1705 - Mathijs van den Heuvel, Pieter Killiaen, Jan Bennebroeck, Pieter Geestranus, Seger Pieters Sleper, Louris Jans, Adriaen van Berckenrode, een schultrentebrieff, een huijs metten erve, Afb 33
13-11-1705 - Antie Cornelis, Pieter Simons Bronsgeest, Jacob Jacobs de Vlieger, Cornelis Gerrits s'Gravenmade, de opstal van een huis en schuurtje (0,5676 ha), de Beecklaen, de Graeffelijckheijt, Afb 34
03-01-1706 - Anna Jans, Dirck Jans Croon, Jan Dircxs Croon, Willem Jans Bierman, Marijtie Jacobs van Bouckhoutte, den wel eed heere Zwieten, Levina van Vrijberge, een huijs metten erve met een boomgaert ende thuijn 1 morgen (omtrent), Afb 35
03-01-1706 - Anna Jans, Dirck Jans Croon, Antie Dircx Croon, de wed, Mens, een huijs metten erve, de Hereweg, t Kerckhoff, het Kerckpadt, Afb 36
19-03-1706 - Jan Groenhout, Jan Bennebroeck, Nicolaes Valck, Sijmen Jooste van Diest, Cornelis Reijensse Decker, een schuur met een tuijntie 50 roeden, de Hereweg, de halve Vinckesloot, Afb 37
08-05-1706 - Willem Six, Daniel van Genegen, Daniel Cambij, Dirck Hendricxs Croon, Frederick Willems van Loon, mevrouw Valkenburch, Jons Crocht een stuck weijlant 567 roeden, de Hereweg, de Pastoors Laen, Afb 38
08-05-1706 - Dirck Hendricxs Croon, Lieve Geelvinck, Andries Croese, den opstal van een huijs schuur paarden en koestalling, Afb 39
16-05-1706 - Pieter Prince, Aeltie Gerrits van Bourgoinje, Aelbert Mooij, Adriaen Croon, Marija Gerrits van Bourgoinje, Dirck Hendricxs Croon, Jan Gerrits van den Bosch, Willem Maartens van Schravemade, Gerrit van den Bos, de Minderjarige Erffgen van Bourgoinje, een stuck weijlandt 5 morgen, de Erffgen van den Bos, de Weerlaen, de Leeck, Afb 40
25-05-1706 - Willem Jooste van Diest, Claas Willemse Langevelt, Maria van Laan, de heer Valkenburgh, den opstal van een huijs en schuur, Afb 41
13-01-1707 - Huijch Moerkercke, Willem Visch, Cornelis Cornelise Visscher, Lijdia Matheuse Bake, Jan Gerrits van den Bosch, een huis, erf en tuin, de Hereweg, de Molensteeg, Afb 43
20-01-1707 - Willem van Harpe, Gerardt Bicker van Zwieten, d hr Kannenberg, Cornelis Cornelise Visscher, wed, Jan Cornelise Robol, de Boom Crogt boomgaert, een huijs metten erve en tuijntie, Erffgen, de Pastoors Laan, Afb 44
25-06-1707 - Dammis van Dijck, Jan Pieterse Vlaanderen, Willem Jans Bierman, Leendert Bruijne van der Bijl, wed, Bruijn van der Bijl, een huijs ende erve, de Hereweg, Afb 45
09-08-1707 - Willem van Harpe, Bruijn Leenderts van der Bijl, d heer Kannenburg, Cornelis Cornelise Visscher, wed, de wed, Jan Cornelise Robol, een huijs metten erve en tuijntie, Erffgen, de Pastoors Laen, Afb 46
09-08-1707 - Eva Vogels, Jan van Grieken, Catharina Adriaans van der Mij, Cornelis Cornelise Visscher, Jan Bennebroek, Cornelia Claas, Huijbertje Claas, de Backkum drie stucken so weij als hooij landt, het Bogje een kleijn stuckje land, de Leeck, de Vosselaan, het Kinder Bosch, Afb 47
01-11-1707 - Neeltie Wijckerhelt, Sijme van Diest, Cornelis Hendricxs van Leeuwen, Bruijn Arends van der Bijl, Crijn Gerrits Berendregt, Huich Moerkercke, een huijs erff ende boomgaert, de Hereweg, de Wildernis, de Graeffelijckheijt, Afb 48
02-11-1707 - Jacob Pietersse s'Grama, Jan Pietersse s'Grama, Claes van den Velt, Jan Benneb, de hr Marcelis, een teelcrogt 7 hont 93 roeden, de Margarite Laen, de Rentweijde, de Noort Bentweij een stuck lant 1326 roeden 62 voeten, de Bangsloot, Afb 49
25-02-1708 - Bruijn van der Bijl, Jan Pietersse Vlaenderen, Gerrit van den Bosch, Willem Jans Bierman, Dirk Jans van Heemstede, een huijs metten erve, de Hereweg, Afb 50
25-02-1708 - Willem Maartens van Schravemade, Claas de Wit, Claas Claasse van der Veldt, een stuck landt 2 morgen (omtrent), de Moolesloot, de Vosselaan, Afb 50
01-03-1708 - Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Jan Hinloope, de vrouwe Bennebroeck, Vladeracken, een partij lant 13 morgen 464 roeden (volgend de verpondingh legger), de Haerlemmermeer, Afb 51
17-03-1708 - Jan Groenhout, Cornelis Bennebroeck, Johan Benneb, Agatha Catharina van Groenhout, Nicolaes Valck, Willem Jooste van Diest, Steijnfort een hoffstede 7 morgen 458 roeden, Afb 52
08-05-1708 - Dammis van Dijck, Jan Moerkercke, Jacob Jacobs de Vlieger, Bruijn van der Bijl, Willem s'Gramade, een huijs en erff met een tuijntie 30 roeden, de Kinderen de Vlieger, de Hereweg, Afb 55
15-07-1708 - Pieter Dierquens, Elisabet van Bebber, Michiel ten Hoove, Adriaen Bout, Jan Six, Claes s'Grama, Arij Jans van Velsen, Dirck Engelsse van Steijn, twee stucken lant 3 morgen 426 roeden, de Elsbroeckerlaen, Erffgen, Afb 56
19-11-1708 - Bruijn Arends van der Bijl, Jannetie Vogelstuijs, Frans van Dijck, Jan Moerkercke, Claes Claverweijde, Gerrit Franse Ploegdijck, een huijs schuur en erff, de Hereweg, Afb 57
16-12-1708 - Jan Chiele, Maartje Jacobs de Vlieger, Jacob Jacobs de Vlieger, Jan Moerkercke, Carolus Dircx, Willem s'Gramade, Frans van Dijck, land 143a (0,1419 ha), Afb 59
19-04-1709 - Pietertje Vechters, Joost Claase van Diest, Jan Keijser, de hr Boreel, de Weligen berg een huijs met een erf, de Hereweg, de Graeffelijckheijt, Afb 59
28-04-1709 - Willem Buijs, Poulus Buijs, Willem Backker, Anna de Neve, Adriaen Bout, Maerten Akersloot, Cornelis van Sijpesteijn, de heer Daublet, een huijsmans wooninge met lant 14 morgen, de Wildernis, de Trekvaart, de Erffgen, Erffgen, Afb 61
02-05-1709 - Willem Maartens van Schravemade, Claes de Wit, Willem Blauw, juff Grike, Cornelis Teunisse de Baar, Frans Aalbertse Kroon, wed, Neeltie Floris, Carolus Diercx, een huijs erf en tuijn, de Backummerlaen, twee huijsen, de Hereweg, een tuijn offte crogt 400 roeden, Afb 63
20-05-1709 - de heer Valc, Pieter van Geenen, Jacobus van der Horst, Gerrit van der Horst, Debora van Abbenbroeck, Daniel van Genegen, de Tilbrugge een stuck lant 2 morgen 4 hont, de Oostenderlaan, Erffgen, de Leeck, Erffge, Afb 64
23-07-1709 - Willem Maartens van Schravemade, Willem Jans Bierman, Jan Moerkercke, een huijs metten erve ende een tuijn 70 roeden, de Hereweg, de Vennipper Laan, Afb 65
23-07-1709 - Willem Maartens van Schravemade, Willem Jans Bierman, Bruijn van der Bijl, Gerrit van den Bosch, een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter, de Hereweg, Afb 66
23-07-1709 - Cornelis Jans Bierman, Wijnant Mens, een huijsje, een huijs, Afb 67
09-02-1710 - Arij Willemsse Erffoort, Cornelis Alberts Langeveld, Willem Joosten van Diest, Dirck Croon, een huis met erf, schuur en stal (0,0312 ha), de Gemene Dorpswerff, Afb 67
29-04-1710 - Pieter Janse Langevelt, Nicolaes Six, Margareta Six, Joan Six, Maria Six, Daniel Joan Barnards, Margareta Tulp, Joan Six, Willem Six, d heer, Antie Dircx s'Grama, Cornelis Jeroense van Cleeff, de Minderjarige Kinderen, de Oostcampen een huijsmans wooninge 17 morgen 594 roeden (omtrent), de Tochtsloot, een stuck weij offte hooijlandt 1 morger 532 roeden, de Molensloot, een stuck lant 585 roeden, noch een stuck lant 1 morgen 194 roeden, een stuck lant inde Vennip, Gerrit Avenwegh, Afb 69
07-05-1710 - Catharina Adriaans van der Mij, Cornelis Cornelise Visscher, Jan van der Meij, Leendert Visch, Pieter Leenderts van der Bijl, Jan Gerrits van den Bosch, Lijdia Matheuse Bake, de onmondige Kinderen, een huis, erf en tuin, de Hereweg, de Molensteeg, Afb 71
22-01-1710 - Catharina van der Meij, de raaden en de meesters van de Reeckeningen, Afb 73
23-07-1710 - Willem Maartens van Schravemade, Pieter Simonse Bourgoigne, Swaenshouck twee stucken lant, Afb 73
14-11-1710 - Frans van Dijck, Jannetie Voogelstruijs, Jan Pickaert, Cornelis Ploegdijck, Gerrit Ploegdijck, Sierick Jansse, Jan Moerkercke, Claes Claverweijde, twee onmondige voor Kinderen, een huijs metten erve, de Hereweg, Afb 74
14-11-1710 - Frans van Dijck, Jannetie Gerrits Voogelstruijs, Jan Pickaert, Jan Pietersse Vlaenderen, Carolus Diercx, de twee onmondige Kinderen, een huijs metten erve, Afb 75
14-11-1710 - Claes Claverweijde, Gerrit Ploegdijck, Jan Moerkercke, Sierick Jansse, Jan Vlaanderen, een huijs metten erve ende tuijn, de Hereweg, Afb 76
08-12-1710 - Jacoba Sophia Huijdekooper, Anthonis de Glergas, Jan Hinloope, de vrouwe Bennebr, de hr Vladeracjken, een partije lant 14 morgen (omtrent met het bosje te samen), de Haarlemmermeer, Afb 77
09-01-1711 - Claes Willems Langevelt, Arent Vinck, Gerard Henweijer, Maria Willems van Loon, Matheus Valkenburg, den opstal, de Erffgenamen, Afb 78
14-02-1711 - Dirck Jansse Croon, wed, Wijnant Mens, Johanna Libert, Daniel van Genegen, juffr Grieken, een huijs metten erve, de Hereweg, het Kerkhoff, Afb 79
31-03-1711 - Claes Claesse van der Velt, Claes de Wit, juffr Grieken, Dirck Croon, een stuck weij offte hooijlant 1 6 hont 50 roeden, een stuck weij offte hooijlant 2 550 roeden, de Vosselaen, de Leeck, Afb 80
05-06-1711 - Jan Aelberts Pikaert, Floris Huijberts Elstgeest, Willem Jooste van Diest, Antie Dircx, Pieter van Schagen, een huijs metten erve ende een thuijn 55 roeden, de Hereweg, de Vinckesloot, Afb 81
24-06-1711 - Anna Dirks van Schravemade, Laurens Pieterse Fits, Jan Six, den Buijten Armen, een stuck lant 700 roeden (omtrent), de Haerlemmermeer, het ambacht van de Vennip, Afb 82
14-08-1711 - Willem Visch, Pieter Jacobs van Seijl, een iker schuijtje 10 lasten, Afb 84
02-02-1712 - Jan Jansse Steijn, Gerrebrant Cornelisse, Heijltie van Steijn, Jan van Geene, Gerrit Jansse van Steijn, Aelbert Roosenburgh, Marijtie van Steijn, Pieter Jansse van Geene, Jannetie Jans Erffoort, Cornelis Arijensse van der Drifft, Daniel van Genegen, Pieter Jansse Langevelt, een stuck hooij offte weijlant 1630 roeden, de Oostenderlaan, de Moolesloot, Afb 84
13-03-1712 - Jan Keijser, Joje Jillisse de Gruijter, de heer Boreel, Pietertje Vechters, Joost Claase van Diest, de Weligen berg een huijs met een erf, de Hereweg, de Graeffelijckheijts Wildenisse, Afb 85
02-05-1712 - Maria Susanna van Vladeracque, Johanna Catharina van Vladeracque, Jan van Breugel, Tieleman van Vladeracque, Maria Roosterman, Jan van Wijk, Daniel van der Heijde, Anthonis de Glarges, Spijaert van Woerden, Antonij van den Boogaard, t huijs int Velt een huijsmans wooninge met soo weij als hooijlandt (19,4818 ha), de Haarlemmermeer, de stad Haerlem, Afb 86
02-05-1712 - Neeltje Cornelise van Duijndam, Cornelis Huijchs van Moerkerken, Claes de Cruijff, Arij Pietersse van Rhijn, de hr Maes d'Avenroode, Jan van Dorp, een huijs erff en tuijntie, de Hereweg, Afb 89
19-05-1712 - Willem Maartens van Schravemade, Abraham Rijckaert, Leendert Visch, juffrou Grecken, Jan Hendriks Molesteeg, een huijs metten erve, het School, de Hillegommer Beek, Afb 89
05-01-1713 - Jan Arnouds Druijvesteijn, Helena Coninck, Pieter de Wit, de hr Sijpesteijn, een hofstede, plantagie 30 morgen (omtrent), de Weerlaender Vaert, de Wateringh, de Hereweg, Afb 90
14-03-1713 - de hr Geelvinck, de hr Druijvesteijn, Claas Jacobs Claverweijde, Leendert Cornelisse Vis, Sijme Pietersse, Adriaen van Loon, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), de Dwarswegh, de Leeck, nogh een stuck lant 7 hont 50 roeden, de Oostenderlaan, Afb 91
15-03-1713 - Lieve Geelvinck, Gerrit Vallensis, een thuijn, Afb 92
23-03-1713 - Abraham Rijckaert, Jan Pickaert, Willem Adriaan van der Stel, de Gereformeerde Kerk, Gerrit Aeffen Wegh een laen offte wegh, Afb 92
30-03-1713 - Cornelis Hendricxse van Leeuwe, Willem Hendriks van Leeuwen, Bruijn Arends van der Bijl, Crijn Gerrits Berendregt, Huijgh Moerkercke, Dirck van Santen, ee huijs metten erve, de Hereweg, de Wildernisse, de Graeffelijckheijt, de Kinderen, Afb 93
20-05-1713 - Abraham Rijckaert, Leendert Visch, Daniel van Genegen, juffrou Grieken, een huis metten erve, het School, de Hillegommer Beeck, de Kerckewegh, Afb 94
27-07-1713 - Jan Arnouds Druijvesteijn, Sacharias van Eeckhout, de heer Sijpesteijn, de Kinderen, een hoffstede, plantagie 30 morgen (omtrent), de Weerlaander Vaart, de Waateringh, de Hereweg, Afb 95
28-10-1713 - Gerrit Meerman, Jan Meerman, Jacob Meerman, Jan van Wieringen, een garenbleeckerije met sijn woonhuijs 4 morgen 216 roeden, t Geestelijck Comptoir, de hofstede Betlehem, de Oostender Polder, eenige duijnen 4 morgen, de Graeffelijkheijts Reeckenkamer, een gedeelte duijn 2 morgen, land 27b (1,9866 ha), Afb 96
04-12-1713 - Abraham Mens, Gerrit Vallensis, Margareta Blaauw, Johanna Rebecca Blaauw, Lieve Geelvink, Willem van Loon, mevrouwe Valkenburgh, een warmoestuijn 2 morgen 584 roeden, de Steenepoort, de Hereweg, Erffgenamen, Afb 98
04-12-1713 - Lieve Geelvick, Gerrit Vallensis, Willem van Loon, een warmoestuijn 2 morgen 584 roeden, de Steene Poort, de Hereweg, Afb 99
04-12-1713 - Abraham Mens, Johanna Rebecca Blau, Gerrit Vallensis, d heer Druijvesteijn, mevrou Valckenburgh, Susanna Margareta Blau, de Steenepoort een boere wooninge 21 morgen 486 roeden, de Tochtsloot, de Weerlaender Vaert, Erffgen, de Gereformeerde Kerk, Afb 100
26-02-1713 - Johanna Rebecca Blaau, Abraham Mens, Gerrit Vallensis, Susanna Margareta Blaau, de heer Castricum, de heer Romswinkel, de heer Genege, een warmoes tuijn, de Steene Poort, Afb 101
27-02-1713 - Gerrit Vallensis, Susanna Margareta Blaau, Abraham Mens, Johanna Rebecca Blaau, de heer Castrecum, de heer Romswinkel, de heer Genege, warmoes tuijnen, Afb 101
01-02-1714 - Pieter Schatter, Pieter Fannius, Antie Dircx, Claas Clase van Worcum, de stad Haarlem, Convents Oostkamp een stuck weijland 2,5 morgen (omtrent), de Hereweg, Afb 102
04-03-1714 - Hendrick Meesse, Jan Hendriks Molesteeg, Willem Adriaan van der Stel, Jan Six, Claas Clase van Worcum, de heer Valck, Jan Six, een stuck lant 5 morgen 3 hont, Erffgen, Afb 103
04-03-1714 - Jan Six, Hendrick Meesse, Afb 103
14-03-1714 - Everard Loiting, Eva Vogels, Jan van Grieken, Jacob Helma, Jan Hendriks Molesteeg, Daniel van Genegen, een huijs met den erve 200 roeden (omtrent), de Hereweg, de Hillegommer Beeck, de Kerck, Afb 104
14-03-1714 - Everard Loiting, Eva Vogels, Jan van Grieken, Jan Hendriks Molesteeg, een welbeplanten boomgaert 2 morgen (omtrent), de Hillegommer Beeck, de Wildernisse, de Buurwegh, Afb 105
12-01-1714 - Eva Vogels, Jan van Grieken, Everard Loiting, een huijs met een erve, een groote boomgaert, Afb 106
03-05-1714 - Anna Egberts Pauw, Hendrik Geesteranus, Cornelis Adriaans van Sprokkenburg, Antie Dircx, Jan Moolesteegh, Pieter Jans Moerkerken, een huis, erf en boomgaard, de Hereweg, de Hillegommer Beeck, Afb 107
06-05-1714 - Jan Moerkercke, Wijnant Mens, Carolis Dircx, Willem Jans Bierman, een stuckje ofte vackje tuijn 25 roeden (omtrent), de Venniper Laen, Afb 109
14-08-1714 - Johan, Lieve Geelvinck, de eed moog Heeren Raeden Ende Meesters Vande Reeckeningen, het eerste stuck geestland 1271 roeden, het tweede stuck geestland 709 roeden, een stuck lants 715 roeden, de partije 215 roeden, noch de partijen 1050 roeden, Afb 109
30-08-1714 - Maerten Adriaen van Sijpesteijn, Levina van Vrijberge, Wijnandt van der Maas d'Avenrode, Jan Dircxse Croon, de wel eed heer, Willem Jans Bierman, een boomgaert 1 morgen (ruim), de Beeck, Afb 111
14-05-1715 - Pieter Barten van Schooten, Marijtie Cornelis, Cornelis Alberts Langeveld, Heltje Pieters van Schoten, Jan Huijbertse Heemskerck, Marijtie Pieters van Schooten, Arie Cornelise de Graaf, Cornelia Piters van Schooten, Jan Leenderse Geijzen, Dirkje Pieters van Schooten, Claas Wouterse van der Velt, mevrouw Kies, een huijs en erven scheur berg en stalling 2 morgen 593 roeden (omtrent), de Wateringe van de Voogelesang, de Leijdse En Haarlemse Treckweg, de Margrite Laan, de Graaffelijkhijt, Afb 112
14-05-1715 - Claas Wouterse van der Velt, Wijnant Mens, mevrouw Kies, een huijs landerij schur berg en stalling 2 morgen 593 roeden, de Watering de Voogelesang, de Lijdse En Haarlemse Treckweg, de Margrite Laan, Afb 113
10-08-1715 - Arie Janze van Velsen, Jan Six, Antje Dirck, een huijs ende zijnen erven met lant 6 morgen (omtrent), de Hereweg, de Moolesloot of de togt, de Gereformeerde Kerk, Afb 114
05-11-1715 - Claas Adriaans Akersloot, Maerten Pauluse van Schooten, Grietje Adriaans Akersloot, Salomon van Egten, juff Kousebant, d heer Dorp, Gerrit Cornelise s'Gravenmade, de Kinderen, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), de Trekvaart, de Graaflijkshijts Laan, een huijs met de kerck 3 morgen (ruim), de Oude Watering, drie kalkovens met twee leshuijsen 5 morgen (ruim), de Hillegommer Beek, de thuijn van de Armen Meesteren, de Kinderen van Dorp, Afb 115
06-11-1715 - Mouris van Grieken, Jan Louwerense van Sonnevelt, Adriaen Pieterse van Woensel, Engel Cornelise, Wiering Cornelise van der Zee, Jan van Wieringen, de heer Schaap, een stuck landt 1 morgen 182 roeden, de Meer, de Dwarsweg, Afb 116
19-02-1716 - Jan Arnouds Druijvesteijn, Francois Arnouds Druijvesteijn, Arnoud Druijvesteijn, Maria Franse Wouters, Magdalene Franse Wouters, Jan Mattheus, Lambert Wouters, Frans Lamberts Wouters, Pieter Lamberts Wouters, Jan Jans Romswinkel, Cornelis Ascanus van Sijpesteijn, den hr Laakeman, een boeren woning (21,7111 ha), de Kerkelaan, Afb 117
19-02-1716 - Jan Arnouds Druijvesteijn, Francois Arnouds Druijvesteijn, Arnoud Druijvesteijn, Maria Franse Wouters, Magdalene Franse Wouters, Jan Mattheus, Lambert Wouters, Frans Lamberts Wouters, Pieter Lamberts Wouters, Willem Lakeman, Jan Jans Romswinkel, den heer Loon, Drie Huijsen een hofstede (5,8421 ha), de Hereweg, Afb 119
25-02-1716 - Bruijn Arends van der Bijl, Cornelis Askanus van Sipesteijn, Willem Booreel, Claas Jooste van Diest, Matijs Jooste van Diest, Antje Jooste van Diest, Pieternella Jooste van Diest, Chatrina Jooste van Diest, Joost Claase van Diest, Pietertje Vechters, Daniel Cambij, de Geleerde Man, een stuck weijlandt 1000 roeden (omtrent), de Oostenderlaan, Afb 121
07-03-1716 - Jan Arnouds Druijvesteijn, Abraham Guldewagen, Maria Dix, Francois Arnouds Druijvesteijn, Claas Jacobse van Claverewijden, Bentwei land 76 (2,3456 ha), de Oostenderlaan, de Leek, Afb 122
12-03-1716 - Jan Pieterse van Schrama, Pieter Jans van Bourgonje, Hendrik Sprockenburg, Jan Gerritse Verdel, Marijtje Pieterse van Sprokburg, Jacob Hendrickse Sprokenburg, Claasje Huijbertse, Jan Cornelise van der Fits, een huijs en erff ende boomgaart, de Haarlemse En Leijse Treckvaart, de Waterlosing van de Vogelesang, de Margritte Laan, Afb 123
15-03-1716 - Neeltje Pieters van Rhijn, Gijsbert Gerbrands van der clugt, Geijtie Gijsen, Johannes Gijsberts van der clugt, Willem Janze van der Laan, Jan Hendriks Molesteeg, de wed, Aelbert Bensdorp, een huijs ende zijnen erven, de Molensteeg, Afb 124
07-07-1716 - Claas Wouterse van der Velt, Wijnant Mens, mevrouw Kies, een huijs met zijne erve 3 morgen (omtrent), de Waatering van de Voogelesang, de Leijdse En Haarlemse Treckweg, de Margriten Laan, land 50 roeden, Afb 126
23-12-1716 - Leuntje Jooste van Diest, Frans Aalbertse Kroon, Claas de Wit, Jan Florisse op't Meer, Floris Florisse, Floris Jans Opmeer, Antje Jooste van Diest, Cornelis Joosten van Diest, Jan, Willem Joosten van Diest, Dirk Henrikse Kroon, Sijmon Pieterse van Bourgoigne, Willem Janse Molesteeg, Catarina Joosten van Diest, Hendrik Jans Molesteeg, Maria Jooste van Diest, Petronella Joosten van Diest, een kind, Cornelia Jans Wijkerhelt, Sijmon Joosten van Diest, Joost Cornelise van Diest, Neeltje Willems van Velsen, juff Grieken, Jan Pieterse Vlaanderen, Willem Maartense s'Gravenmade, Adriaan Willemse Erffort, Nicolaas Valk, Jan Willemse van Velsen, juff Egman, Jan Six, Jan Groenhout, Wijnand Mens, de Minderjarige Nagelaten Kinderen, een huijs ende erve 8 morgen, de Hillegummerbeek, de Meer, de Hereweg, een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom, de Pastoorslaan, land in de Vennip 3 morgen (omtrent), de Elsbroekerelaan, de Erfgenamen Valk, land 2 morgen 4 hont (omtrent), de Erfgenamen van Velsen, twee stukjes weijland 2 morgen, de Vosselaan, de Leek, nog een land 1 morgen, weij of tuijnlaand 3 morgen, de Abdije van Rijnsburg, de Molesloot, de Hoogewerf een huis ende erve, de Dijaconie in Hillegom, de Gravelijkheijt, Afb 127
12-02-1709 - Willem Maartens van Schravemade, Maarten Willems van Schravemade, Quirina Cornelise van Diest, Sijme Pieterse van Bourgoigne, Pieter Simonse Bourgoigne, Guurtje Maartens van s'Gramade, Carolus Dirkx, Cornelis Teunisse de Baar, Jan Pieterse Vlaanderen, Frans Aalbertse Kroon, Leuntje Jooste van Diest, Neeltje Floris, Pieter van Schaagen, d heer Dircx, d heer Kannenburg, Willem van Loon, juffr Grieken, een tuijn ofte crogt 400 roeden, twee huijsen, de Hereweg, het huijsje, een huijs ende erve, de Gemene Gang, een stuk weijland 1 morgen 300 roeden (omtrent), den Arme van Hillegom, de Erfgenamen, een stuck land 750 roeden (omtrent), de Weerlaander Vaart, de Kaade, de Kerk tot Hillegom, Afb 131
03-05-1717 - Willem Maartens van Schravemade, Jacobus Willems van Schravemade, Maarten s'Gramade, Cornelia Willems van Schravemade, Nicolaas de Wit, Afb 133
28-05-1682 - Pieter Jans Bourgoigne, Sijmon Pieterse van Bourgoigne, Willem Maartens van Schravemade, Quirina Jacobs Langevelt, Jan Pieters Bourgoigne, Arij Dirkse Akersloot, Cornelis Jacobse s'Gravendijk, Guurtje Pieterse van Bourgoigne, Pieter Arendse, Jan Cornelise van Bourgoigne, Meijnsje Pieters van Bourgoigne, een huijs metten erve, weij ofte hoijland 800 roeden, de Twee Kinderen, Afb 134
02-06-1717 - Claas Sijmons de Wit, Willem Maartens van Schravemade, Jacobus Willems van Schravemade, Maarten Willemse s'Gravenmade, Cornelia Willems van Schravemade, Jacob Jans Gardijn, Maarten Willems van Schravemade, Quirina Cornelise van Diest, Quirina Jacobs Langevelt, Jan Denies, Cornelis Antonise de Baar, Leuntje Jooste van Diest, Frans Aalbertse Kroon, een huijs ende erve, de Hereweg, Afb 136
02-06-1717 - Claas Sijmonse de Wit, Willem Maartens van Schravemade, Jacobus Willems van Schravemade, Maarten Willemse s'Gravenmade, Cornelia Willems van Schravemade, Jacob Jans Gardijn, Maarten Willems van Schravemade, Quirina Cornelise van Diest, Quirina Jacobs Langevelt, Carolus Dieriks, Leuntje Jooste van Diest, Frans Aalbertse Kroon, een kroft land 400 roeden, de Pastoorslaan, Afb 138
02-06-1717 - Claas Sijmonse de Wit, Willem Maartens van Schravemade, Jacobus Willems van Schravemade, Maarten Willemse s'Gravenmade, Cornelia Willems van Schravemade, Jacob Jans Gardijn, Maarten Willems van Schravemade, Quirina Cornelise van Diest, Quirina Jacobs Langevelt, Jacob Lourisse Langevelt, Jan Pieters Bourgoigne, Pieter Jans Bourgoigne, Gerard Bikker van Swieten, Catharina Adriaans van der Mij, Cornelis Cornelise Visscher, Willem van Loon, Cornelis Ascanis van Sijpesteijn, het Lange Stuk land 8 morgen 200 roeden, land 1 3 morgen 284 roeden, land 2 3 morgen 350 roeden, land 3 1 morgen 190 roeden, de Leek de schouwbare weteringe, de Weerlaan, Afb 139
02-06-1717 - Claas Sijmonse de Wit, Willem Maartens van Schravemade, Jacobus Willems van Schravemade, Maarten Willemse s'Gravenmade, Cornelia Willems van Schravemade, Jacob Jans Gardijn, Quirina Jacobs Langevelt, Jan Pieters Bourgoigne, Maria Jacobs Langevelt, Wijnand Mens, de hr Kies, mevrouw Dorp, de Lage Made land 3 morgen 300 roeden, de Erfgenamen Kies, de Dwersweg, de Erfgenamen van Dorp, de Leek, de Molewerf, de Molesloot, Afb 141
16-06-1717 - Claas Sijmonse de Wit, Willem Maartens van Schravemade, Jacobus Willems van Schravemade, Maarten Willemz s'Gravenmade, Cornelia Willems van Schravemade, Jacob Jans Gardijn, Maarten Willems van Schravemade, Quirina Cornelise van Diest, Quirina Jacobs Langevelt, Pieter Adriaanse Reijnaarde, Cornelis Antonise de Baar, de wed, Frans Aalbertse Kroon, Jan Denijs, een huijs stallinge hooijberg ende werf, een pleijn met een gemene nodweg, Afb 145
16-06-1717 - Claas Sijmonse de Wit, Willem Maartens van Schravemade, Jacobus Willems van Schravemade, Maarten Willemse s'Gravenmade, Cornelia Willems van Schravemade, Jacob Jans Gardijn, Lenard Cornelisse Vis, Pieter Simonse Bourgoigne, Leuntje Jooste van Diest, Frans Aalbertse Kroon, Maarten Willems van Schravemade, Quirina Cornelise van Diest, Quirina Jacobs Langevelt, een huijs ende erve met een schuur, een pleijn met een gemeene nodweg, de Pastoorslaan, Afb 146
16-06-1717 - Claas Sijmonse de Wit, Willem Maartens van Schravemade, Jacobus Willems van Schravemade, Maarten Willemse s'Gravenmade, Cornelia Willems van Schravemade, Jacob Jans Gardijn, Quirina Jacobs Langevelt, Daniel van Genegen, Gerrit Janz van den Bos, Gerard Bikker van Swieten, land 2 morgen 574 roeden, de Leek schoubare weteringe, de Weerlaan, Afb 148
22-06-1717 - Sijmon Pieterse Bourgoigne, Jacob Helma, Jan Hendriks Molesteeg, Cornelis Henrikz Molesteeg, Marijtje Willems Akersloot, een huijs ende erve, het Hoogt van T School, de Beek, het Gangpad van de Beek Na T Hoogt, Afb 149
29-05-1690 - Jan Hendriks Molesteeg, Marijtje Willems Akersloot, Sijvert Clase Erffort, Hendrik Janse Molesteeg, Willem Janse Molesteeg, Pieter Janse Molesteeg, Steijntje Janse Molesteeg, Cornelia Dirks s'Gravenmade, Afb 150
00-06-1717 - Huigh Cornelise van Moerkerken, Guurtje Jans Langevelt, Gerbrand Pieters van der Straten, Willemtje Huijchs van Moerkerken, Afb 151
00-06-1717 - Ascanus van Sijpesteijn, de Universiteijt tot Leijden, de geciommiteerde raden van Heeren Staten van Hollande Ende Westvriesland, de raden en meesters van de rekeningen van Haae Ed Ger Mog Domeijnen, een tientje, Afb 151
15-09-1717 - Lijdia Matheuse Bake, Jan Abrahamz van Dorp, Aalbert Barends Pickart, Jan Gerrits van den Bosch, Lenard Cornelisz Vis, Willem Jans Bierman, Pieter Leenderts van der Bijl, Bruijn Arends van der Bijl, Cornelis Ascanis van Sijpesteijn, Dirk Hendrikz Kroon, een huijs en erve, de Houttuin, twee percelen land, de Haarlemmer Meer, de Weerlaander Vaart, Afb 155
21-10-1717 - Adriaan Jeroens van Steijn, Cornelia Huijchs van Moerkerken, Guurtje Jans van Dorp, Jan Abrahams van Dorp, Anna Huijchs van Moerkerken, Jan Huijchs van Moerkerken, Jacob Jacobse van den Berg, Guurtje Cornelise van Moerkerken, Huijg Cornelise van Moerkerken, Cornelis Huijchs van Moerkerken, Neeltje Cornelise van Duijndam, Aaltje Huijchs van Moerkerken, Cornelis Cornelisse Wassenaar, Abraham Jans van Dorp, Geertruij Cornelise van Moerkerken, Dirck Tamese Schipper, Marijtje Huijchs van Moerkerken, Huigh Cornelise van Moerkerken, Guurtje Jans Langevelt, Gerbrand Pieters van der Straten, Willemtje Huijchs van Moerkerken, Jacob van de Capelle, Pieter Simonse Bourgoigne, Cornelis Askanis van Sijpesteijn, Lieven Geelvink, land 4 morgen 300 roeden, de Meer, den Dwarsweg, Afb 156
21-10-1717 - Adriaan Jeroens van Steijn, Cornelia Huijchs van Moerkerken, Guurtje Jans van Dorp, Jan Abrahams van Dorp, Anna Huijchs van Moerkerken, Jan Huijchs van Moerkerken, Jacob Jacobse van den Berg, Guurtje Cornelise van Moerkerken, Huijg Cornelise van Moerkerken, Cornelis Huijchs van Moerkerken, Neeltje Cornelise van Duijndam, Aaltje Huijchs van Moerkerken, Cornelis Cornelisse Wassenaar, Abraham Jans van Dorp, Geertruij Cornelise van Moerkerken, Dirck Tamese Schipper, Marijtje Huijchs van Moerkerken, Huigh Cornelise van Moerkerken, Guurtje Jans Langevelt, Abraham Lamberts Rijkaart, wed, Aalbert Beijnsdorp, Jan Hendriks Molesteeg, Jan Gerrits Bosvelt, Gerbrand Pieters van der Straten, Willemtje Huijchs van Moerkerken, een erff (0,0312 ha), de Molensteeg, de Waterlosinge, Afb 158
21-10-1717 - Adriaan Jeroens van Steijn, Cornelia Huijchs van Moerkerken, Guurtje Jans van Dorp, Jan Abrahams van Dorp, Anna Huijchs van Moerkerken, Jan Huijchs van Moerkerken, Jacob Jacobz van den Berg, Guurtje Cornelise van Moerkerken, Huijg Cornelise van Moerkerken, Cornelis Huijchs van Moerkerken, Neeltje Cornelise van Duijndam, Aaltje Huijchs van Moerkerken, Cornelis Cornelisse Wassenaar, Abraham Jans van Dorp, Geertruij Cornelise van Moerkerken, Dirck Tamese Schipper, Marijtje Huijchs van Moerkerken, Huigh Cornelise van Moerkerken, Guurtje Jans Langevelt, Gerbrand Pieters van der Straten, Willemtje Huijchs van Moerkerken, Dirk Jans van Heemstede, Crijn Gerrits Berendregt, Willem Hendriks van Leeuwen, een huijs en erf, de Hereweg, Afb 160
08-05-1718 - Jan Hermanse van Son, Gerrit Dirks van der Laen, Pieter Pieterse de Praam, Pieter Pieterse de Praam, Burchje Alberts, Jacob Jooste van Bockhoute, Maria Jacobs van Boekhouten, Johannes van Hasfeld, Eva Barends, Albert Jacobs van Bockhoute, Jan Hendriks Molesteeg, Jan Dirkse Kroon, Willem Jans Bierman, de publique Gereformeerde Gemeente Jesu Christi, een huis, tuin en noodweg, de Beek, Afb 162
20-11-1717 - Eva Barends, Albert Jacobs van Bockhoute, Johannes van Hasfelt, Afb 164
01-01-1719 - Willem Adriaan van der Stel, Adriana Constantia Sohier de Vermandois, een vrijen op ende overweg 1 morgen 500 roeden, Afb 166
04-01-1719 - Jan Quirinse Vermeulen, Claas Jacobse Klaverweijde, Maria Claas Zeestraten, Reijer Cornelisse Heemskerk, Jan Cornelisse Heemskerk, Huig Cornelisse Heemskerk, Jannetje Cornelis Heemskerk, Cornelis Reijerse Heemskerk, Adriaan Cornelisse Bakker, Reijmtje Jacobs Valk, Maria Reijers Heemskerk, Cornelis Reijers Heemskerk, Maria Cornelis Zestraten, Claas Gerritse van der Kluft, Cornelis Clase Zeestraten, Claas Adriaanse Zeestraten, Cornelis Adriaanse Zeestraten, Hendrik Janse Korsten, Cornelia Huberts Heemskerk, Agniesje Cornelise Zeestraten, Maria Pieters Zeestraten, Warbout Juriaans Vreburg, Antonis Juriaans Vreburg, Pieter Cornelis van Schagen, Claas Sijmonse de Wit, Jan Hendriks Molesteeg, Reijer Janse Vermeulen, Elisabet Reijers Heemskerk, een huijs met een erf, de Hereweg, Afb 167
25-01-1719 - Abraham Mens, Dirk Dammisse van Leeuwen, Laurens Cornelisse Fits, mevrouw Dorp, Willem Schaap, buiten land, de Erfgenamen van Dorp, de Meer, de Erfgenamen Schaap, den Dwersweg, Afb 169
26-05-1719 - Hendrik Verrijn, Gertruijd Jans van Wieringen, Jacob van Ceders, Maria Jans van Wieringen, Gijsbert Jans van Wieringen, Jan van Wieringen, Emerentia Franse Meerman, Elisabeth van Rustenburg, Barent de Malefaict, een garenbleek 12 morgen 461 roeden, een garen blekerij (3,7121 ha), nog duijn 2 morgen, haar edele Groot Mog, land 27b (1,9866 ha), de Oosteijnderpolder, de hofstede Betlehem, t Geestelijk Comptoir, duijn 4 morgen, eenige duijnen, het land 34 roeden, Afb 170
28-03-1719 - Adriaan van Loon, mevrou Valkenburg, juffr Grieken, Dirk Hendriksz Kroon, Jan de Moor, de hofstede Betlehem, hofstede Oostende, het stuck weijland 1 morgen (omtrent), de Erffgenamen, de Weerlander Vaart, Afb 171
07-08-1719 - Dirk Henrikse Kroon, Jan Cornelisse van der Moor, Hendrik Verrijn, Gertruijd Jans van Wieringen, Jacob van Ceders, Maria Jans van Wieringen, Gijsbert Jans van Wieringen, Jan van Wieringen, Emerentia Franse Meerman, Frans Jans Meerman, Emerentia van Adrichem, Abraham ten Cate, Elisabeth van Rustenburg, Barent de Malefaict, Adriaan van Loon, Pieter van Dorp, Wiering Cornelise van der Zee, Engel Cornelisse, Pieter Schaap, juffrouw Grieken, mevrouw Valkenburg, de Erfgenamen Valkenburg, de hofstede Betlehem, het heeren huijs met land 14 morgen 300 roeden, 2 partijen land 3 morgen 150 roeden, land 1 morgen 109 roeden, de Leek ofte Molesloot, de Hereweg, de Erfgenamen van Dorp, den Dwersweg, de Leek, de Haarlemermeer, d Erfgenamen Schaap, partij 1, partij 2, de Weerlaner Vaart, Afb 175
28-09-1719 - Gerrit Jacobs Roscam, Annetje Gerrits Schuerman, Jan Jans Verbits, Jannetje Jans van Bourgondien, Joost Jooste de Pauw, Gerrit Gerrits Roscam, Wijnandt van der Maas d'Avenrode, Anthonij Sijs, Lambert Lambertse, Jan Adriaans Hoekstraten, Henrik Gerrits Roscam, een huijs & erff, de Hereweg, de Kinderen Hoekstraten, Afb 177
00-00-1719 - een garen blekerij (3,7121 ha), Afb 178
18-05-1686 - Engel Simons van Alckemade, Simon Dirks Westgeest, Kniertje Jacobs van Alckemade, Guurtje Jacobs van Alkemade, Maria Dirks Westgeest, Afb 181
16-02-1691 - Simon Dirks Westgeest, Claas Claase Koolloos, Christiaan Claase Koolloos, Marijtje Claase Koolloos, Pietertje Claase Koolloos, Henrik Lodewijks, Anna Jacobs Kooloos, Kniertje Jacobs van Alckemade, Guurtje Jacobs van Duijn, Guurtje Jacobs van Alkemade, Engel Simons van Alckemade, Annetje Dirks Brouwer, Barentje Henriks, de Erfgenamen, een huijs metten erve, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb 183
20-01-1720 - Anna Jans Guldemond, Claas Claase Koolloos, Marijtje Claase Koolloos, Marijtje Claase Koolloos, Eduard de Wilde, Pietertje Claase Koolloos, Jan Lucasse Noorderdorp, Marijtje Persoon, Christiaan Claase Koolloos, Dirk Simons Westgeest, Jan Simons Westgeest, Jacob Simons Westgeest, Simon Dirks Westgeest, Engel Simons van Alckemade, Jacob Claase Koolloos, Cornelis van Hase, de heer Genegen, land 1 morgen 100 roeden, Afb 184
31-01-1720 - Jacob Claase Koolloos, Claas Claase Koolloos, Claas Koolloos, Maria Dirks Westgeest, Anna Jans Guldemond, Maria Claase Koolloos, Marijtje Claase Koolloos, Eduard de Wilde, Pietertje Claase Koolloos, Jan Lucasse Noorderdorp, Marijtje Persoon, Christiaan Claase Koolloos, Dirk Simons Westgeest, Jan Simons Westgeest, Jacob Simons Westgeest, Simon Dirks Westgeest, Henrik Henrikz van der Hulst, Guurtje Jacobs van Alkemade, Guurtje Hendriks van der Hulst, Engel Simons van Alckemade, Sijmon Claasz van Alkemade, Cornelis van Hase, Duijfje Simons Westgeest, mevrouw Loenen, Wijnant Mens, Daniel van Genegen, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), de Voslaan, de Erfgenamen van Loenen, des polders Molesloot, Afb 185
31-01-1720 - Dirk Jans van Heemstede, Henrik Willemsz Versteeg, Crijn Gerrits Berendregt, Willem Hendriks van Leeuwen, een huijs en erf, de Hereweg, Afb 187
03-06-1720 - Cornelis Askanus van Sijpesteijn, Willem Lakeman, Elbert Graafland, Pieter Boommeester, een boeren woning (21,7111 ha), de Kerklaan, Afb 190
19-09-1719 - Jan Mathijse Romswinkel, Abraham Mathijse Romswinkel, Jan Jans Romswinkel, Mathijs Mathijse Romswinkel, Afb 192
15-03-1720 - Abraham Romswinkel, Jan Jans Romswinkel, Paulus van Beseler, Afb 193
03-06-1720 - Jan Jans Romswinkel, de heer Loon, Elbert Graafland, Pieter Boommeester, Drie Huijsen een hofstede (5,8421 ha), de Hereweg, de Erfgenamen Romswinkel, Afb 194
03-07-1720 - Willem Lakeman, Elbert Graafland, de heer Loon, Drie Huijsen een hofstede (5,8421 ha), de Hereweg, Afb 196
03-07-1720 - Paulis van Beseler, Abraham Romswinkel, Nicolaas van Romswinkel, Mathijs Mathijse Romswinkel, Jan Mathijse Romswinkel, Abraham Mathijse Romswinkel, Mathijs Romswinkel, Jan Jans Romswinkel, Elbert Graafland, Cornelis Askanus van Sijpesteijn, Willem Lakeman, een boeren woning (21,7111 ha), de Kerklaan, Afb 198
21-11-1714 - Claas Adriaans Akersloot, Maerten Pauluse van Schooten, Grietje Adriaans Akersloot, Gerrit Cornelisse Schrama, de Kinderen, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), een huijs met de kerk 3 morgen (ruim), drie kalkovens 5 morgen (ruim), Afb 200
13-08-1720 - Claas Adriaans Akersloot, Adriaan Cornelise Akersloot, Magdalena Adriaans Erffort, Gerrit Cornelise s'Gravenmade, Maerten Pauluse van Schooten, Grietje Adriaans Akersloot, Salomon van Egten, juffrou Kouseband, Pieter van Dorp, de Kinderen Schoter, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), de Trekvaart, des Gravelijkheijts Laan, een huijs met de kerk 3 morgen (ruim), de Beek, de Trekweg, de Oude Watering, drie kalkoven 5 morgen (ruim), den Armen, de Kinderen van Dorp, de Trekvaart, Afb 201
14-08-1720 - Annetje Biese, Elbert Graafland, Jan Cornelisse van der Meer, Daniel Cambij, Bruijn Arends van der Bijl, Arend Bruins van der Bijl, land 64 (1,4729 ha), de Oostenderlaan, de Leek, Afb 203
06-11-1720 - Gerrit Gerrits Roscam, Gerrit Franse Ploegdijk, Wijnandt van der Maas d'Avenrode, Anthonij Sijs, Lambert Lambertse, Jan Adriaans Hoekstraten, een huijs & erff, de Hereweg, de Kinderen Hoekstraten, Afb 204
27-11-1720 - Petronella Hendriks van den Berg, Jacob Jacobs de Vlieger, Hubert Wouterz van der Vlugt, Cornelis Gerritse Kroon, Aagje Jacobs de Vlieger, Jacob Jacobs de Vlieger, Hendrik Jacobs de Vlieger, Cornelis Jacobs de Vlieger, Marij Hendriks Kroon, Lena Jacobs de Vlieger, Jan Lenardsz de Gans, Cornelis Gerritsz s'Gravenmade, de roomse Armen, de opstal van een huis en schuurtje (0,5676 ha), de Edelemog Heeren Raden En Meesters, de Graaflijkheijd, de Beek, Afb 205
01-12-1720 - Gerrit Dirks van der Laen, Lijsbeth Leenderts Binkhorst, Hendrick Gerrits van der Laen, Dirckje Gerrits van der Laen, Goose Claas, Jan Hendriks Molesteeg, Jan Dirksz Kroon, Willem Jans Bierman, een huis, tuin en noodweg, de Beek, Afb 207
03-10-1712 - Dirk Hendriks Croon, Cornelisje Jans, Wouter Dirks Croon, Cornelia Wouters Croon, Guurtje Wouters Croon, Steijntje Dirks Croon, Gerrit Jacobsz, Antje Dirks Croon, Jan Pieterz Langeveld, Cornelis Aartz Sprokkelenburg, Willem Jooste, twee stucken weijland 5 morgen (omtrent), een stuck land 3 morgen 150 roeden, de Somerweg, de Goo, een huijs en twee werven, nog een stuck land 1 8 hont, een huijs met den erve, land 5 morgen, de Kinderen, testateures huijs met den erve, Papeland land 128 (1,3551 ha), nog een stuck land 2 8 hont, Afb 211
26-04-1711 - Anna Jacobs, Dirk Claasz van Sgravenmade, Gerrit Gerritsz Akersloot, Lijsbet Aris, Afb 216
08-11-1694 - Dirk Klaasz van Sgramade, Anna Jacobs Hoogeboom, Afb 217
23-12-1709 - Anna Jacobs, Dirk Claasz s'Gravenmade, Antje Dirks Sgramade, Floris Hubertz Elstgeest, wed, de heer Gestranus, Gerrid Jorisse van der Kluft, Pieter Six, Jan Bennebroek, den heer Valk, een huijs metten erve, den Heereweg, de Vinkesloot, een stuk land 1 morgen 2 roeden, de Kwadeweg, de Erfgenamen van der Kluft, de Kijnsloot, de Togtsloot, nog een stuk land 1 morgen 3 hont 26 roeden, de Kerk, nog een stuk land onder Hillegom 2 morgen 580 roeden, de Erfg Bennebroek, de Elstbroekerlaan, de Abdije van Reijnsburg, de Erfgenamen Valk, Afb 219
21-12-1720 - Eva Vogels, Jan van Grieken, Egbert Pauw, Cornelis Henrikz, Claas Dirkse, Everard Loiting, Emerentia Egberts Pauw, Anna Egberts Pauw, Hendrik Geesteranus, een huijs met den erve, Afb 221
09-04-1721 - Cornelis Henrikz s'Gravenmade, Everard Loiting, Emerentia Egberts Pauw, Anna Egberts Pauw, Hendrik Geesteranus, Eva Vogels, Jan van Grieken, Egbert Pauw, Jan Vogel, Claas Dirks Meijster, Daniel van Genegen, Jan Hendriks Molesteeg, een huijs ende erve, den Kerkelaan, de Beek, Afb 222
09-04-1721 - Hillegond Jacobs van der Star, Claas Dirks Meijster, Claas Claase Meijster, Cornelis Henriks s'Gravenmade, Elisabet Claase Meijster, Jan Claase Valkoog, Gerrit Janz Bosveld, Lenard de Roos, Vroutje Damis van Dijk, eem huijs, erve, ende boomgaard, den Notweg van St Maartens Hof, de Wildernisse, Afb 223
09-04-1721 - Arnoldus Barneveld, Claas Pieterz Bakker, Claas Jacobz, Krijn van der Sloot, Jan Claase Valkoog, Antonia Cornelise Barneveld, een koren wind molen, de Graaflijkheid, Afb 224
10-04-1721 - Elisabet Claase van Leeuwen, Pieter Leenderts van der Bijl, Sijmon Sijmonz Berkhout, Bruijn Leenderts van der Bijl, Lijdia Matheuse Bake, Jan Gerrits van den Bosch, Jan Bruins van der Bijl, Cornelis Cornelise Visscher, Catharina Adriaans van der Mij, de Hereweg, de Houttuin, de Molensteeg, de Kinderen Vis, een huis, erf en tuin, Afb 225
04-04-1721 - Sijmon Sijmonse Berkhout, Elisabet Claase van Leeuwen, Pieter Leenderts van der Bijl, Bruijn Leenderts van der Bijl, Jan Bruins van der Bijl, Lijdia Matheuse Bake, Jan Gerrits van den Bosch, Catharina Adriaans van der Mij, Cornelis Cornelise Visscher, een huis, erf en tuin, den Heereweg, de Houttuin, de Molensteeg, de Kinderen Vis, Afb 227
07-03-1721 - Bruijn Leenderts van der Bijl, Jan Bruins van der Bijl, Pieter Leenderts van der Bijl, de raden en meesters van de Rekeningen der Domainen van de Edele Groot Mogende, Afb 228
15-04-1721 - Cornelis Engels Brero, Hannes Engels Brero, Cornelis Hubertsz Sgravenmade, Cornelia Engels Brero, Engel Cornelis Brero, Catarina Cornelise Westerbeek, Cornelis Adriaanz Akersloot, Maria Jacobs van Nobele, Cornelis Fanius, Willem Joosten van Diest, een huis ende erve, de Hereweg, de Kinderen van Diest, Afb 231
10-02-1721 - Claas Bakker, Claas Jacobz, Krijn van der Sloot, Arnoldus Barneveld, Antonia Cornelise Barneveld, een koren wind molen, Afb 232