Genealogie project

Hillegom, Ora 1676 - 1690

Bron: Rechterlijk Archief van Hillegom 1676 - 1690
Archief naam: Oud-Rechterlijke archieven van Hillegom
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Leiden
Toegangs_nummer: 0841
Inventaris_nummer: 2
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: www.erfgoedleiden.nl
web locatie: www.hogenda.nl

06-05-1676 - Jan Pieters Oushoorn, Trijntge Huijberts, Cornelis Huijberts Paerdecalff, Aeffgen Jans, Machtelt Huijberts, Jan Jans Bierman, Maartje Huijberts, Cornelis Gerrits Croon, een rentebrieff, een huijs, erve & boomgaert, Afb 1
11-05-1676 - Maartje Jacobs, Gerrit Simons van Bronsgeest, Pieter Simons Bronsgeest, Jannetje Gerrits van Bronsgeest, Sijmon Gerrits van Bronsgeest, Jacob Louris Langevelt, Johan Verwer, Margareta Bas, Willem van Loon, Jan Vogels, een huijs ende een erff, de Bakkemerlaan, Erffgenamen, Afb 2
17-05-1676 - Arend Bruins van der Bijl, Jan Dirks Roebergen, Willem Adriaans Duijndam, Floris Pieters Duijndam, Jan Gerrits van den Bosch, een huis, erf en tuin, de Houttuin, Lijtwech, de Molensteeg, Afb 3
24-06-1676 - Maerten Crijnsz van Bourgoinge, Trijntie Crijnen, Hendrick Pieters Huijsman, Marijtge Willems van Velsen, Pieter Jans Pol, Jan Cornelis Blij, Neeltje Willemsdr van Velsen, Barent Teunisz, Cornelisje Willemsdr van Velsen, Aeffje Crijnen, Crijn Jans van Bourgoinge, Anna Jansdr van Bourgoinge, Trijntje Cornelis, Gerritje Crijnen, Cornelis Willems Kaarnemelck, Aechte Gerrits Buijs, Dieuwertje Crijnen, Margareta Bas, Willem van Loon, Hillegonda Bas, Casper van Dronkelaar, Cornelis Willems, een stuck landt 2 hont, Afb 5
25-06-1676 - Hillegont Willemsdr, Michgiel Adamszoon, Crijn Arijens, Pieter Cornelise Huijsman, Neeltje Sijmonsdr, Willem Pieterszoon Bulting, Maritgen Sijmonsdr, Sijmon Pieters, Otto van Treslonge, Gerrit Ruijchaver, Cornelis Dammis, Jan Dammis, Sijtge Dircxdr, Wolter van der Lauwijck, Claas Willems Balting, Willem Willems Balting, Lodewijk Wouterszoon, Maritgen Willemsdr, Cornelis Cornelis van Velsen, Trijntje Willemsdr, Jan Jans, Cornelisje Willemsdr, Jan Jacobs, een stuck lant 8,5 hont, landt 10 hont, Broecken een hoeckjen landt 2 morgen, land 1,5 hondt, land 9,5 hont, land 5 hont, een stuck duijnlant 3 hont (omtrent), Afb 6
23-09-1676 - Grietje Pouwels, Jan Pieters Hulp, Pieter Jans Poll, Jan Six, Cornelis Fannius, Catharina van Sijpesteijn, een huijsje met den erve, de Hereweg, Afb 8
28-12-1676 - Abraham Cornelise Rijckaart, Elisabeth Cornelise van Alckemade, Mees Jans Langevelt, Hendrick Jacobs van Leeuwen, de weduwe, Maarten Willems van Schravemade, Guertje Arijens, een huijs & erf, de Hereweg, Afb 9
00-12-1676 - Mees Jans Langevelt, Elisabeth Cornelise van Alckemade, Diaconie Armen, een rentebrieff, een huijs & erve, Afb 10
28-12-1676 - Mees Jans Langevelt, Harmen Engels Trussel, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Maarten Willems van Schravemade, Guertje Arijens, Abraham Cornelise Rijckaart, de weduwe, Diaconie Armen, huisinge & erve, de Hereweg, Afb 11
12-01-1677 - Pieter van Loon, Willem Nieuwpoort, Anna Hanse van Loon, Lieven van Loon, Adriaen van Loon, Willem van Loon, de wed, Nicolaes van Loon, Johan van Loon, Willem Blaeu, Anna Willems van Loon, Frederick Willems van Loon, Nicolaes van Loon, Johanes Nieuwpoort, Maria Willems van Loon, Hans van Loon, Joost Cornelise van Diest, Dirck Hendrickse, Cornelis Duijvens, Maertje Willems, een wooninge met de landerij 5 morgen 5 hont, de Hereweg, de Dorpswerf, de Beek, de Haarlemmer Meer, den Vinckbroeckerlaen, Afb 12
13-02-1677 - Willem Jans Beuijck, Thonis Willems Dril, Gillis van der Camp, d heer Schaap, een stuk land (1,5609 ha), de Haarlemmer Meer, de Dwerswech, Afb 14
25-05-1677 - Joost Cornelise van Diest, Claes Adriaensz Schipper, Dirck Hendricxs Croon, lant 22 roeden, de Dorpswerf, Afb 14
01-08-1677 - Adriaan Jans Langevelt, Sijmon Jans Langevelt, Corstiaen IJsbrants van der Drift, Leentje Jans Langevelt, Jan Jans Langevelt, Gerrit Jans Schravemade, Sijmetje Cornelise Ackersloot, Trijntje Jans Langevelt, Aagje Jans Langevelt, Mensje Pieters Huijsman, Jan Adriaans Langevelt, Margareta Bas, Willem van Loon, Trijntje Adriaens, de Bijl land 90 (2,5613 ha), de Erffgenamen, Afb 15
01-08-1677 - Jan Jans Langevelt, Corstiaen IJsbrants van der Drift, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb 16
12-05-1677 - Cornelis van Geestdorp, Maria Pieters van Campen, Frans Verham, Lijsbeth Jooste van Campen, Joost Pieters van Campen, Trijntje Jans Verham, Pieter Jans van Campen, Lijsbeth Lamberts, Willem Jans Bierman, Jan Gerrits van den Bosch, Lijsbeth Bruins, Lijsbeth Pieters van Campen, Arend Bruins van der Bijl, Hendrick Jans Schol, Lijsbeth Willems de Haes, Daniel Willems de Haes, Willemijntje Willems de Haes, Willem Daniels de Haes, Machtelt Pieters van Campen, Joost Cornelisse van Raaphorst, Maeijke Willems de Haes, Jacob Mourise, Neeltje Pieters van Campen, een huijs & erff, de Houttuin, de Molensteeg, d Abdije van Leeuwenhorst, Afb 16
12-05-1677 - Lijsbeth Pieters van Campen, Arend Bruins van der Bijl, Hendrick Jansz Schol, Lijsbeth Willems de Haes, Daniel Willems de Haes, Willemijntje Willems de Haes, Willem Daniels de Haes, Machtelt Pieters van Campen, Joost Cornelisse van Raaphorst, Maeijke Willems de Haes, Jacob Mourise, Neeltje Pieters van Campen, Cornelis van Geestdorp, Maria Pieters van Campen, Frans Verham, Lijsbeth Jooste van Campen, Joost Pieters van Campen, Lijsbeth Lamberts, Trijntje Jans Verham, Pieter Jans van Campen, Huigh Cornelise van Moerkerken, Laurens Maartens Croon, Lijsbeth Bruins, Dammus Achiase van Dijck, twee huijsen metten erve, de Houttuin, de Hereweg, Afb 18
18-04-1677 - Nicolaas Uijttenbosch, Agnieta van Eijha, Johan Ackersloot, Jacob van Ringh, Cornelis van Sijpesteijn, Paulus Buijs, een woning boomgaard en landerijen (20,3176 ha), de Trekvaart, het Oude Manhuijs, de Duijnen, de Schouwateringe, Afb 20
12-05-1677 - Willem Nieuwpoort, Anna Hanse van Loon, Hans van Loon, Lieven van Loon, Joost Cornelise van Diest, een custingbrief, Afb 22
12-06-1677 - Floris Pieters Duijndam, Jan Barents Pickaert, Jan Gerrits van den Bosch, een huis, erf en tuin, de Hereweg, de Houttuin, de Molensteeg, Afb 22
08-08-1677 - Cornelis Gerrits Croon, Jacob Jacobsz Croon, Pieter Cornelise Schippers, Cornelis Duijvens, Jacob Pieters van Zijp, huijs & erf boomgaert potinge & plantinge, de Beek, Afb 24
11-01-1678 - Susanna Beijers, Cornelis den Helt, Lambert Cornelise Rijkaert, Huich Gerritsz, huijsinge & erve, de Hereweg, de Kercke Muijr, t Schuthock, Afb 25
04-03-1678 - Annetje Daniels Cambij, Denijs Pieters van Hulle, Jan van Dinter, Margareta Bas, de Erfgenamen, huijsinge, de gront, Afb 25
09-03-1678 - Gerrit Jans van Rijnswijck, joffvrou Bas, Maartje Willems, Gerrit van Laer, Machtelt Jans Beuijck, Neeltje Jans Beuijck, Arend Bruins van der Bijl, huijs boomgaert potinge & plantinge, teellandt 7 hondt, teellant 3 hont, Afb 26
09-03-1678 - Gerrit van Laer, Gillis van der Camp, d heer Schaap, Thonis Willems Dril, Willem Jans Beuijck, een stuk land (1,5609 ha), de Haarlemmer Meer, de Dwerswech, Afb 27
20-04-1678 - Cornelis de Helt, Jacob Jans Huijgen, Susanna Beijers, een rentebrief, huijsinge & erve, Afb 28
20-10-1677 - Melchior Guilliard, Reijer Molesteech, Catharina, Geertruijt Pieters, Maerten Willems, den Groote Backum een stuck warmoeslandt (0,7095 ha), een stuck landt 3 margen 1 hondt 9 roeden (omtrent), Afb 29
24-05-1678 - Annetje Florise, Pieter Jorise Cole, Jacob Gerrits, Jan Florisz, Philips Claase van der Veldt, Cornelis Hendricx van Leeuwen, Joris Pieters Cole, Dirck Dirks van Santen, Nelletje Pieters Cole, Huigh Cornelise van Moerkerken, Trijntje Jacobs, Absalon Meinderts van Keuijere, Hendrick Mees, Gerrit Jans Bosveldt, Ariaantje Hendriks van Leeuwen, een erff (0,0312 ha), de Erffgenamen, de Molensteeg, Afb 29
24-05-1678 - Annetje Florise, Pieter Jorise Cole, Jacob Gerrits, Jan Floris, Philips Claase van der Veldt, Cornelis Hendricx van Leeuwen, Joris Pieters Cole, Dirck Dirks van Santen, Nelletje Pieters Cole, Ariaantje Hendriks van Leeuwen, Harmen Engels Trussel, Dammus Achiase van Dijck, Pieter Jans Bourgoigne, Jan Hendriks Molesteeg, Phillippijntje Willems, Cornelis Reijers, een huijs metten erve, de Molensteeg, Afb 30
16-03-1681 - Leentje Jans Langevelt, Corstiaen IJsbrants van der Drift, Adriaan Corse van der Drift, IJsbrant Corse van der Drift, Gijsbert Cornelise Rietbroeck, Pietertje Corse van der Drift, Willem Corse van der Drift, Gerrit Corse van der Drift, Barthelmeus Jans, Sijmetje Corse van der Drift, Arij Jans Langevelt, Sijmen Jansz Langevelt, Trijntje Corse van der Drift, Jan Dirks Roebergen, Jan Gerrits van den Bosch, Maarten Willems van Schravemade, Jan Corse van der Drift, huijs erff & boomgaert 1/2 hondt, de Bakkemerlaan, de Hereweg, de Dijakeneij Armen, Afb 32
28-01-1679 - Nicolaas Uijttenbosch, Agnieta van Eijha, Johan Ackersloot, Maarten Akersloot, Paulus Buijs, een woning boomgaard en landerijen (20,3176 ha), het Oude Manhuijs, de Duijnen van Jonch van Sijpesteijn, de Schouweteringe, Afb 32
15-03-1679 - Adriaan Florise, Jan Barends Picquaart, Jan Vogel, Doubleth, Agata van Berckenrode, Jan Cornelise Los, Jan Coelenbier, Leendert Reiniers van der Groen, Cornelis Willems Visscher, Jan Jans Bierman, Grietje Jans, het Wapen van Friesland huis, de Hereweg, de Pastoorslaan, d Erfgenamen, Erffgen, Afb 34
06-04-1679 - Gerard Bicker van Zwieten, Jan Six, laen 10 roeden, de Hereweg, laens 10 roeden, Afb 35
10-05-1679 - Cornelis Willems Visscher, Jan Barends Picquaart, Joost Jooste de Pauw, Dammus Achiase van Dijck, Abraham Cornelise Rijckaart, een huijsje, de Hereweg, de Buijten Armen Goederen, Afb 35
00-05-1679 - Jan Cornelise Los, Jan Coelenbier, Jan Barends Picquaart, Jan Vogel, Grietje Jans, Adriaan Florise, Cornelis Willems Visscher, het Wapen van Friesland huis, d Erffgenamen, de Pastoorslaan, de Hereweg, Afb 36
03-05-1679 - Grietje Jans, Floris Pieters Duijndam, Eeuwout Leenderts van Rommerswael, Leendert Aalberts van Tent, Jan Gerrits van den Bosch, een huis, erf en tuin, de Houttuin, den Lijtwecht, de Molensteeg, Afb 37
17-05-1679 - Dirck Jans Treurniet, Maertje Jans, Pieter Cornelis van Rhijn, Trijntje Jans, Dirck Jacobs Konijnenbergh, Banckje Cornelis, Pieter Cornelis, Trijntje Leenderts, Leuntge Cornelis, Anna Jans, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Gerrit Jans Tromp, Joost Diericq, de weduwe, Jacob Claes, Joost Cornelis van Diest, Maerten Willems, Mees Jans, Claas Cornelise Vrijer, een huijs ende erff, Erfgen, de Hereweg, Afb 38
17-05-1679 - Dirck Cornelis Knol, Willempie Garbrants, Willem Garbrants, Evert Willems, Cornelis Sijmons, Grietje Garbrants, Marijtje Jans, Jan Pieters, Guertje Willems, Claas Claase van Schravemade, d heer Vrijbergen, d heer Valck, Dirck Claes van Sgravemade, d heer Rampius, Doubleth, Annetje Gerrits, Cornelis Hendriks Molesteeg, Leendert Aalberts van Tent, Lourisje Meese, Jacob Pieters Keijser, Trijntje Meessen, Cornelis Jans Duijnkercken, Claesje Jacobs, Aelbert Jansz Croon, Geertje Meessen, Gijsbert Willems van Velsen, Hillegont Jans Croon, Hendrick Jacobs Croon, Kniertje Jacobs Croon, Jacob Jeroens Sprockenburgh, Lourisje Jeroens, Lijsbet Jeroens, Louris Maertens Croon, Hendrick Maertens Croon, Claes Jans Prins, Stijntje Maertens Croon, Otto Jans Brughman, Maertje Jacobs, de Hereweg, Erffgenamen, de Meer, een huijs, schuijr, barch 2228 roeden, een partije landt 1472 roeden, d Abdije van Reijnsburgh, Afb 39
00-05-1679 - Dammus Achiase van Dijck, Dirck Dirks van Santen, Pieter Jansz van Bourgoinje, Jan Hendriks Molesteeg, Phillippijntje Willems, Cornelis Reijers, de helft van een huijs en erff, de Molensteeg, Afb 41
17-05-1679 - Jan Cornelise Los, Jan Coelenbier, Cornelis Willems Visscher, Jan Jans Bierman, Grietje Jans, Adriaan Florise, Jan Barends Picquaart, Jan Vogel, Cornelis Willems Los, Cornelis Maartens van Schravemade, het Wapen van Friesland huis, de Hereweg, de Pastoorslaan, d Erffgenamen, Afb 42
23-05-1679 - Lambert Cornelis Rijckaert, Dirck Cornelis, Ariaantje Michaels, Michiel Dielofs, Kniertje Pieters, Jan Jans van Westerbeeck, Wijnandt van der Maes, Kniertje Jacobs, Dirck Wouters de Moor, een huijs & erf, de Hereweg, Afb 43
23-05-1679 - Gerrit Jans van Rijnswijck, Jan Barends Picquaart, Huigh Cornelise van Moerkerken, Cornelis Pieters Glas, Floris Carel van Schagen, een stuck landt 3 morgen (ruim), d Erffgenamen, de Weerlaen, de Leeck, Afb 45
30-05-1679 - Adriaan Cornelise Akersloot, Matheus Steijn, Michiel de With, Francoijs Barentz Koussebandt, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), de Trekvaart, de Beeklaan, noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt 7 hondt (omtrent), den Schouwbaer Wateringe, de Beek, Afb 46
03-06-1679 - Gerrit Jans van Rijnswijck, Johan Six, Gerrit van Laer, joffv Bas, huijs, erff & boomgaert, de Hereweg, Afb 47
16-09-1679 - Nicolaes van Loon, Frederick Willems van Loon, Willem Blaeu, Anna Willems van Loon, Johanes Nieuwpoort, Maria Willems van Loon, Willem van Loon, Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Jan Six, Emanuel van Tweenhuijsen, land 18 roeden, de Hereweg, Afb 48
16-09-1679 - Nicolaes van Loon, Frederick Willems van Loon, Willem Blaeu, Anna Willems van Loon, Johanes Nieuwpoort, Maria Willems van Loon, Willem van Loon, Johan Six, lant 23 roeden, de Hereweg, de Weerlaen, de Laen, Afb 49
21-06-1679 - Thonis Barends van Hees, Adriaan Tonis van Hees, Absalon Meinderts van Keuijere, Hendrick Gilles, Baarthout van Teijlingen, de vrouw Alblasserdam, Johan van Hove, Lijsbet Gerbrants, land (4,257 ha), de Erfgenamen, de stadt Haerlem, de helft, de wederhelft, Afb 49
09-01-1680 - Jan Benedictus, Huigh Cornelise van Moerkerken, Joost Cornelis van Diest, Gerrit Dircxsz Smith, van der Maes, een huijs & erve, de Hereweg, de Wildernisse, Afb 50
16-01-1680 - Huigh Cornelise van Moerkerken, Willem Besou, Joost Cornelise van Diest, Gerit Dircxs Smith, Wijnandt van der Maes, een huijs & erve, de Hereweg, de Wildernisse, Afb 51
12-01-1680 - Gillis van der Camp, Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, de vrouw Alblasserdam, Gerrit Jans van Rijnswijck, een stuck weijlandt 2 morgen, de Meer, Afb 52
05-02-1680 - Emanuel van Tweenhuijsen, Johan Six, Lieven van Loon, mevrouw Sijpesteijn, land 57 (6,8326 ha), de Hereweg, Afb 53
05-02-1680 - Emanuel van Tweenhuijsen, Arend Bruins van der Bijl, Opstraten, land 64 (1,4729 ha), de Oostenderlaan, de Leeck, Afb 54
05-02-1680 - Emanuel van Tweenhuijsen, Cornelis Willems Visscher, van Delden, Arend Bruins van der Bijl, land 66 (1,4658 ha), de Oostenderlaan, de Tilbrugge, de Leeck, Afb 55
05-02-1680 - Emanuel van Tweenhuijsen, Arij Willems, Arnaud Druijvesteijn, de wed, Claas van Loon, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), de Oostenderlaan, de Leeck, Afb 55
05-02-1680 - Emanuel van Tweenhuijsen, Govert de Kies, Nicolaas Valk, joffv Abbenbroeck, de wed, d heer Sijpesteijn, een stuck weij off hoijlant 10 hondt (omtrent), de Oostenderlaan, de Tilbrugge, nog een stuck weij ofte hoijlandt 10 hondt (omtrent), vier stucken weij ofte hoijlandt 4 morgen (omtrent), Afb 56
29-02-1680 - Arie Jans Hooghkamer, Annetje Absolons van Keuijere, Claas Absolons van Keuijere, Absalon Meinderts van Keuijere, Trijntje Jacobs, Engeltje Kinckhuijse, Hendrick van Eecke, de vrouwe Alblasserdam, Adriaan Tonis van Hees, Justus de Nobelaer, de Erfgenamen, land 1b (2,1285 ha), land 1/2 morgen, de Santlaen, een Notweg, de Stadt, de Wildernisse, Afb 57
30-03-1680 - Lieven van Loon, Johan Six, mevrouw Sijpesteijn, een stroockje landt 56 roeden, de Hereweg, Afb 58
03-05-1680 - Jan Barends Picquaart, Jan Gerrits van den Bosch, Cornelis Gerrits Croon, Pieter Cornelise van Rijn, heer Duijvens, Jacob Pieters van Zijp, d heer Groenhout, een huis, erf en boomgaard, de Hereweg, de Beek, Afb 59
03-05-1680 - Cornelis Willems Los, Cornelisje Jacobs, Dirk Jans, Trijntje Jacobs, Jan Jans Briole, Cornelis Jacobs, Pieter Simons Bronsgeest, Sijmon Gerrits van Bronsgeest, Jannetje Gerrits van Bronsgeest, Gerrit Simons van Bronsgeest, Maartje Jacobs, Jacob Jan Stevens, Anna Jans, Aeltje Vogels, Cornelis Duijvens, een huijs & erve, de Beek, Afb 61
03-05-1680 - Jacob Jan Stevens, Anna Jans, Cornelis Willems Los, Cornelisje Jacobs, Trijntje Jacobs, Jan Jans Briole, Cornelis Jacobs, Pieter Simons Bronsgeest, Sijmon Gerrits van Bronsgeest, Jannetje Gerrits van Bronsgeest, Gerrit Simons van Bronsgeest, Maartje Jacobs, Jan Jans Bierman, Cornelis Jacobs Drooch, het Meer Campje weijland, de Erfgenamen, de Meer, Afb 62
11-05-1680 - Jacob Claes Naerdenburg, Grietgen Claes Naerdenburg, Dirck Claese Maijster, Maartje Pieters van Zijp, Gerrit Jans Bosveldt, Doubleth, een huijs erff & boomgaertje, den Notweg van St Maertens Hoff, de Wildernisse, Afb 63
07-08-1680 - Arend Bruins van der Bijl, Dammus Achiase van Dijck, Grietje Jans, Floris Pieters Duijndam, Harmen Engels Trussel, Jan Gerrits van den Bosch, Jan Barends Picquaart, een huis, erf en tuin, de Houttuin, de Hereweg, de Molensteeg, Afb 64
24-05-1680 - Arij Abrahams Rijckaart, Jacob Willems van Vianen, Marijtje Abrahams Rijckaart, Eeuwout Jacobs, Jannetje Abrahams Rijckaart, Pieter Abrahams Rijckaart, Abraham Cornelise Rijckaart, Maarten Willems van Schravemade, Mees Jans Langevelt, Pieter Joris Cole, een huijs & erff, de Hereweg, Afb 66
24-05-1680 - Willem Boodt, Cornelis den Helt, Huijbertje Willems, Barent Hermans Pickaert, Casparus Baes, Huigh Cornelise van Moerkerken, Willem Daniels de Haes, Cornelis Hendriks Molesteeg, een huijs & erff, de Hereweg, de Kinderen, Afb 67
24-05-1680 - Casparus Baes, Arend Bruins van der Bijl, Huigh Cornelise van Moerkerken, Willem Daniels de Haes, Cornelis Hendriks Molesteeg, huijs & erff, de Hereweg, de Kinderen, Afb 68
10-07-1680 - Jan Jans van Westerbeeck, Huigh Cornelise van Moerkerken, Wijnandt van der Maes, Kniertje Jacobs, een huijs & erf, de Hereweg, Afb 69
07-08-1680 - Jan Gerrits van den Bosch, Maarten Wouters van Velsen, Lieven van Loon, de Weligen berg een huijs met een erf, de Hereweg, de Graeffelickheijt, Afb 70
26-05-1680 - Anna Hanse van Loon, Willem Nieuwpoort, Hans van Loon, Anna Ruijchaver, Lieven van Loon, Michiel ten Hove, Venenburg wooninge & landen, Afb 71
10-09-1680 - Lieven van Loon, Anna Hanse van Loon, Willem Nieuwpoort, Ammerentia van Veen, Nicolaes van Loon, Willem Blaeu, Anna Willems van Loon, Frederick Willems van Loon, Pieter van Loon, Jan Venckel, Anna van Loon, Alida van Loon, Maerten van Loon, Pieter van Loon, Nicolaas Willems van Loon, Johannes van Loon, Johanes Nieuwpoort, Maria Willems van Loon, Willem van Loon, Hans van Loon, Michiel ten Hove, Jan Six, Jan Willems van Velsen, Anna Dircx, Gerrit Meesse, twee stucken landt 3 morgen 4 hondt 26 roeden, de Elstbroekerlaan, de Vaart, Afb 71
13-10-1680 - Jacob Pieters van Zijp, Jan Pieters van Bourgoinje, Maerten Jacobs Langevelt, Dirck Jans Croon, Jacob Jooste van Bockhoute, een huijs erff ende boomgaert, de Vinkesloot, de Beek, Afb 72
16-11-1680 - Dirck Jacobs Droogh, Cornelis Pijl, Jan Willems Coster, Maertje Jacobs Langevelt, Jacob Cornelis, Jannetje Cornelis, Jan Pieters van Bourgoinje, Maertje Jacobs Langevelt, d heer Kies, juffvrouw Dorp, de Lage Made landt 4 1/2 morgen, de Dwarswech, de Leeck, Afb 73
16-11-1680 - Dirck Jacobs Droogh, Cornelis Pijl, Maertje Jacobs Langevelt, Jacob Cornelis, Jannetje Cornelis, Jan Gerrits van den Bosch, Aaltje Jans Beuijck, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), de Haarlemmer Meer, Afb 75
25-11-1680 - Gillis van der Camp, Jacobus Heijblocq, Willem Jans Beuijck, twee stucken landt 5 morgen 60 roeden, de Haarlemmer Meer, d heeren van Loon, den Dwerswech, Afb 75
11-03-1681 - Willem Jansz Croon, Dirck Jansz Croon, Philips Claase van der Veldt, Trijntje Jans Croon, Cornelis Jansz Croon, Engel Maertsen, Hendrick Jacobs, den weledelen heer Zwieten, Dirck Jans, Jacob Pietersz, Cornelis Reijersz, een huijs hekelkot en hoijbergh met een thuijn 1 morgen (ruijm), de Hereweg, de Gemene Laen, een stroockje lants 5,5 roede, de Vinkesloot, Afb 76
11-03-1681 - Willem Jans Croon, Dirck Jansz Croon, Philips Claase van der Veldt, Trijntje Jans Croon, Cornelis Jansz Croon, Nicolaas Valk, Cornelis Reijers, een schuer met een erf 50 roeden, de Hereweg, de Gemene Laen, de Vinkesloot, Afb 77
11-03-1681 - Jan Dirks Roebergen, Jan Gerrits van den Bosch, Lijsbeth Willems, Jeremijas Jooste van Bochoute, Lijsbeth Pieters, Leendert Bruins van der Bijl, Pieter Jans Bourgoigne, de Diaconij Armen, een huijs & erff, de Molensteeg, Afb 78
11-03-1681 - Mees Jansz Langevelt, Dirk Cornelise Glas, Jan Gerrits van den Bosch, Jan Dirks Roebergen, Jacob Cornelise Glas, Cornelis Pieters Glas, Maartje Claase Langevelt, Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Jan Barends Picquaart, Huigh Cornelise van Moerkerken, Pieter Jans Bourgoigne, een stuck landt 3 morgen 17 roeden, de Weerlan, de Leeck, Afb 79
14-05-1681 - Gerrit Jans Tromp, Jan Jans, Joost Diericq, de wed, Jacob Claes, Joost Cornelis van Diest, Maerten Willems, Mees Jans, Claas Cornelise Vrijer, Jan Cornelis van Moerkercken, Claes Dircxs van Sgravemade, een huijs erf & boomgaert, Erffgen, de Hereweg, Afb 80
14-05-1681 - Johannes Samuels van Aerschot, Eeuwout Samuels van Aerschot, Samuel Andries van Aerschot, Susanna Beijers, Arend Bruins van der Bijl, Lambert Cornelis Rijckaert, Huijgh Gerrits, een huijs ende erffie, de Hereweg, de Kerckmuer, t Schuthock, Afb 81
02-05-1681 - Dirck Hendricxs Croon, Trijntje Hendricx Croon, Jan Bax, Christina, Eduward, Maertje Hendricx, Dirck Wouters de Moor, Jacob Cornelis de Jonge, Cornelia Hendricx, Hendrick Jacobs Croon, Stijntie Meijnderts, Claas Dircxs van Sgravemade, d heer Zwieten, Engel Maerts, een huijs erff en boomgaert 110 roeden (omtrent), de Hereweg, Afb 82
00-05-1681 - Willem Claes Langevelt, Maartje Jacobs, Jan Pieters van Bourgoinje, Crijntje Jacobs Langevelt, Afb 84
28-11-1681 - Pieter Claesz Kaeloor, Willem Claes Langevelt, een damschuijt ses a seven lasten, Afb 85
19-12-1681 - Maarten Akersloot, Pieter Rijke, Paulus Buijs, een woning boomgaard en landerijen (20,3176 ha), de regenten vant Out Mannen Huijs, Afb 86
01-01-1682 - Phillippijntje Willems, Cornelis Reijers, Maarten Willems van Schravemade, Leendert Aalberts van Tent, Dirck Dirks van Santen, Jan Hendriks Molesteeg, Absalon Meinderts van Keuijere, de Erfgenamen, de Molensteeg, een huijs ende erff, Afb 87
26-02-1682 - d heer Cousebant, van Deijl, Michiel de With, Salomon van Egten, Machtelt Buijtewech, Nicolaes Tierck, Geertje Meessen, een stuck weij ofte hoijlandt 340 roeden, het Oude Manhuijs, de Trekvaart, Hooge Veense Wateringe, land 250.9 (0,4115 ha), noch een stuck lant 1 morgen 2 hondt, Afb 87
24-03-1682 - Jacob Cornelis Zeestraten, Claes van Sgravema, Maarten Jacobs Verdel, Maartje Cornelise Erffvoort, Cornelis Claes van Zeestraten, Claes Cornelis Zeestraten, Antje Cornelis van Zeestraten, Anna Maertens, Gerrit Cornelis Erffvoort, Leendert Maertens Warmont, Claes Cornelis van Sgravenmade, Neeltje Dircx, Claes Cornelis van Zeestraten, Cornelis Gerrits Erffvoort, Stijntje Sijmons Maijster, Pieter Barts, den heer Kies, land 286.1 (2,5443 ha), de Trekvaart, de Schouwateringe van de Vogelensangh, Afb 89
04-06-1682 - Jan Six, Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Emanuel van Tweenhuijsen, Lieven van Loon, land 57 (6,8326 ha), de Hereweg, Afb 91
23-04-1682 - Gerrit Jacobs Croon, Arend Bruins van der Bijl, Dammus Achiase van Dijck, Dirk Claase van Schravemade, Simon Jacobs, een stuck lant (1,1352 ha), de Duijnen van de Heer Sipesteijn, de Haverweij, de Buijten Armen, Afb 93
19-05-1682 - Dirck Dirks van Santen, Arend Bruins van der Bijl, Lijsbeth Pieters, Leendert Bruins van der Bijl, Casparus Baes, Huigh Cornelise van Moerkerken, Joost Cornelisse van Raaphorst, Maeijke Willems de Haes, Laurens Leenderts, Lijsbeth Willems de Haes, Daniel Willems de Haes, Willemijntje Willems de Haes, Willem Daniels de Haes, Machtelt Pieters van Campen, een huijs erff ende boomgaert, de Hereweg, de Graeffelicheijts Duijn, Afb 94
19-05-1682 - Joost Cornelisse van Raaphorst, Maeijke Willems de Haes, Laurens Leenderts, Lijsbeth Willems de Haes, Daniel Willems de Haes, Willemijntje Willems de Haes, Willem Daniels de Haes, Machtelt Pieters van Campen, Casparus Baes, Cornelis Hendriks Molesteeg, Dirck Dirks van Santen, Huijch Moerkercken, een gedeelte van den boomgaart, de Graeffelicheijts Duijn, Afb 95
19-05-1682 - Philps Cornelisz de Moor, Jan Cornelise de Moor, Jan Hendriks Molesteeg, Stijntie Pieters, Pieter Gjisbertsz, Jan Laurense Akersloot, Baertje Damense de Moor, Arend Bruins van der Bijl, de diakene, Dirck Wouters de Moor, Maartje Gijsse, Cornelis Hendriks Molesteeg, Jacob Joosten, Dirck Jansz Croon, mevrouw Vrijbergen, een huijs & boomgaert, d Erffgenamen, de Beek, Afb 97
19-05-1682 - Jan Cornelise de Moor, Jan Hendriks Molesteeg, Stijntie Pieters, Pieter Gijsberts, Jan Laurense Akersloot, Maartje Gijsse, Arend Bruins van der Bijl, de diacone, Dirck Wouters de Moor, Jan Gerrits van den Bosch, Gerrit Jans Bosveldt, juffr, joffvrouw Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Baertje Damense de Moor, Philps Cornelisz de Moor, de Diaconij Armen, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), de Beek, de Beeklaan, Afb 98
19-05-1682 - Willem Willems van Besouw, Jan Dirks Roebergen, Gerrit Dircxsz Smith, Wijnandt van der Maes, Joost Cornelise van Diest, een huijs erve en boomgaert, de Hereweg, de Wildernisse, Afb 99
19-05-1682 - Harmen Engels Trussel, Dirck Dirks van Santen, Pieter Jans Bourgoigne, Jan Hendriks Molesteeg, Phillippijntje Willems, Cornelis Reijers, de helft in een huijs metten erve, de Erfgenamen, de Molensteeg, Afb 100
19-05-1682 - Dirck Dirks van Santen, Philips Claase van der Veldt, Jan Philips van der Veldt, Dirck Jans Croon, Trijntje Jans Croon, Pieter Jans Bourgoigne, Jan Hendriks Molesteeg, Phillippijntje Willems, Cornelis Reijers, een huijs schuer & erff, de Erfgenamen, de Molensteeg, Afb 101
19-05-1682 - Neeltje Engels, Albert Jans Heemskerck, Arij Alberts van den Bosch, Gerrit Matheuse Lindenburch, een koren wind molen, de Graefflijcheijt, Afb 102
19-05-1682 - Pieter Pieters de Praem, Jacob Pieters Tol, Lijsbeth Jacobs van Bockhoute, Marijtje Jacobs van Bockhoute, Albert Jacobs van Bockhoute, Jacob Jooste van Bockhoute, Burchje Alberts, Dirck Wouters de Moor, de Erfgenamen, een over padt, Afb 103
04-06-1682 - Johan Six, Lieven van Loon, een stroockie lant 56 roeden, de Hereweg, Afb 104
09-06-1682 - Jan Dirks Roebergen, Gerrit Dircxsz Vogelstruijs, Wijnandt van der Maes, Joost Cornelise van Diest, een huijs erve ende boomgaert, de Hereweg, de Wildernis, Afb 104
07-07-1682 - Gerrit Jacobs Croon, Dirk Claase van Schravemade, Opstraten, Simon Jacobs, een stuck lant (1,1352 ha), de Wildernis, de Haverweij, Erffgen, Afb 105
22-07-1682 - Agatha van Berckenrode, Jan Willems van der Linde, Cornelis Jans van Bredenrode, Wijnandt van der Maes, Jan Gerrits van den Bosch, Cornelis Willems Visscher, Jan Cornelise Los, Arent Arends Coster, Jan Jans Bierman, Adriaan Florise, Michiel Claes, Jan Barends Picquaart, Jan Vogel, Doubleth, de Pastoorslaan, d Erffgen, Erffgenamen, een stukje erf (0,0085 ha), de Gemene Burengang, het Wapen van Friesland huis, de Hereweg, Afb 105
22-07-1682 - Arent Arends Coster, Jan Cornelise Robol, Cornelis Willems Visscher, Jan Jans Bierman, Adriaan Florise, Michiel Claes, Jan Barends Picquaart, Jan Vogel, Doubleth, Agatha van Berckenrode, Jan Willems van der Linde, Cornelis Jans van Bredenrode, het Wapen van Friesland huis, de Hereweg, de Pastoorslaan, d Erffgenamen, Erffgenamen, een stukje erf (0,0085 ha), de Gemene Burengang, Afb 107
30-07-1682 - Pieter Rijke, Cornelis van Bambeek, Agnieta van Eijha, Maarten Akersloot, een huijs en erve, twee schultbrieven, Afb 109
26-10-1682 - Pieter Dircxsz Aerdenburgh, Dirck Cornelis, Jacob Pietersz Aerdenburgh, Gijsbert van Slingelandt, Hendrick Jacobs Croon, Claes Dircxs Aerdenburgh, Dirck Pieters Aerdenburgh, Guertje Claes, Claes Maertens, Aelbertine Cornelis, Arnaud Druijvesteijn, Gerrit Claes van Deijl, Magdalene Franse Wouters, Johan Matheus, Alida Vogels, Huijbertje Cornelis, Cornelis Duijvens, een boere woningh 20 morgen, de lande onder Noortwijckerhout gelegen, de Trekvaart, de Sillicker Duijn, de landen onder Hillegom gelegen, de Duijn, de Graeffelickheijt, de wech nevens de Treckvaert, Afb 110
20-05-1683 - Johan Lintelo, Johan de Kies van Wissen, Wijnandt van der Maes, Johan de Blauw, Beatris Pieters van Oudean, Jan Gerrits van Sgravemade, Jan Jans Bierman, Claes Apsalon, d heer Druijvesteijn, d heer Marcelis, weijlandt 10 morgen, s Graeffelickheijts Wildernisse, de Trekvaart, Afb 111
17-10-1683 - Willem Corse van der Drift, Jan Corse van der Drift, IJsbrant Corse van der Drift, Gijsbert Cornelise Rietbroeck, Pietertje Corse van der Drift, Barthelmeus Jans, Sijmetje Corse van der Drift, Pieternelletie Cornelis, Adriaan Corse van der Drift, Trijntje Corse van der Drift, Corstiaen IJsbrants van der Drift, Leentje Jans Langevelt, Maarten Willems van Schravemade, een huijs erff & boomgaert 0,5 hondt, de Bakkemerlaan, de Hereweg, de Diaconij Armen, Afb 113
16-05-1683 - Maartje Pieters van Zijp, Dirck Pieters Nerevelt, Jacob Pieters van Zijp, Dammus Achiase van Dijck, Jan Hendriks Molesteeg, Hillegond Jacobs, Gerrit Jans Bosveldt, een huijs ende erff, de Kercksteech, de Buerwech, Afb 115
16-05-1683 - Maartje Pieters van Zijp, Dirck Pieters Nerevelt, Jacob Pieters van Zijp, Jan Hendriks Molesteeg, een cleijn strookje lant, Afb 116
31-05-1683 - Arend Bruins van der Bijl, Jan Gerrits van den Bosch, Jacob Claase Langevelt, Trijntje Aris, Jan Jacobs Langevelt, Jan Jans Lapper, Carolus Jooste Diericq, Claas Cornelise Vrijer, Maertje Dircx, Stijntje Maertens, een huijs erff & boomgaert, Afb 117
28-04-1683 - Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Jan Dirks Roebergen, Lieven van Loon, een stuck lant 361 roeden, de Hereweg, Afb 118
28-04-1683 - Lieven van Loon, Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, een cleijn stroockje lant 110 roeden, de Hereweg, Afb 119
19-07-1683 - Adriaen Jacobs, Dirck Jacobs, Jacob Dircxsz Heemskerck, Kniertie Jacobs, Willem Hendriks Versteech, Huigh Cornelise van Moerkerken, Wijnandt van der Maes, een huijs & erff, de Hereweg, d Erffgen, de Buijten Armen, Afb 120
11-06-1683 - Pieter Cornelise van Rijn, Pieter Jans Moerkerken, Jacob Pieters van Zijp, Groenhout, een huis, erf en boomgaard, de Beek, Afb 121
15-08-1683 - Maarten Akersloot, Cornelis van Bambeeck, Jacob van Ringh, Paulus Buijs, een huijs en erve, een hofstede, woninge & landen 23 morgen (omtrent), de regenten vant Oude Manhuijs, Afb 122
10-10-1683 - Harmen Engels Trussel, Willem Cornelise Visscher, Jan Gerrits van den Bosch, Jan Barends Picquaart, een huis, erf en tuin, de Houttuin, den Lijdtwech, de Molensteeg, Afb 123
10-10-1683 - Arend Bruins van der Bijl, Lijsbeth Pieters, Leendert Bruins van der Bijl, Dirck van Zanten, een stroockie lant 14 roeden, Afb 124
10-10-1683 - Lijsbeth Pieters, Leendert Bruins van der Bijl, Bruijn Leenderts van der Bijl, Jan Dirks Roebergen, Arend Bruins van der Bijl, Dammus Achiase van Dijck, Huigh Cornelise van Moerkerken, wed, Louris Maartse, een stroockie lant 14,25 roeden, de molesteech, Afb 125
10-10-1683 - Willem Jans Beuijck, Gerrit van Laer, Claes Claes Pos, Maertie Stoffelsdr, Maertie Jans, Thonis Willems Dril, Dammus Achiase van Dijck, Willem Jans Beuijck, een hijpotheek brieff, een stuk land (1,5609 ha), de Meer, Afb 126
09-11-1683 - Gerrit van Laer, Machtelt Jans Beuijck, Magdalena Gerrits Gudde, Pr Prs Verschuren, Gerrit Jans van Rijnswijck, joffr Bas, Maertie Willems, Jan Cornelise de Moor, een huijs boomgaert potinge ende plantinge mitsgaders teelandt 7 hondt, Afb 126
15-12-1683 - Neeltje Jans Beuijck, Gerrit van Laer, Nicolaas Valk, Willem Maartens van Schravemade, joffvrouw Bas, lant 3 hondt, de Erffgenamen, Afb 127
17-07-1684 - Jan Cornelise Robol, Salomon van Egten, Lijsbeth Jacobs Claverweijde, Cornelis Willems Visscher, Jan Jans Bierman, Adriaan Florise, Michiel Claes, Jan Barends Picquaart, Jan Vogel, Doublet, Agatha van Berckenroede, Guertie Jans, Claes Simons van Alckemade, het Wapen van Friesland huis, de Hereweg, de Pastoorslaan, d Erffgenamen, Erffgenamen, Afb 128
13-09-1684 - Jan Cornelise Robol, Laurens van Campen, Lijsbeth Jacobs Claverweijde, Cornelis Willems Visscher, Jan Jans Bierman, Grietje Jans, Adriaan Florise, Michiel Claes, Jan Barends Picquaart, Jan Vogel, Doublet, Agatha van Berckenroede, de Hereweg, de Pastoorslaan, d Erffgenamen, Erffgenamen, de Twee Gekroonde Starren, het Wapen van Friesland huis, Afb 128
19-09-1684 - Judocus Koussebandt, Adriaan Cornelise Akersloot, joffvrouw Dorp, Johanna Koussebandt, lant 6 morgen (omtrent), de Watering, de Kalkovens, de Beek, Afb 129
22-10-1684 - Gerardus Lieftinck, Gerbrand Ornia, Anna van der Mast, een lijffrentebrieff, de stad Brielle, Afb 130
26-11-1684 - Gerrit Matheuse Lindenburch, Dammus Achiase van Dijck, een koren wind molen, de Graeffelicheijt, Afb 131
21-02-1685 - Gijsbert Cornelise Rietbroeck, Dirck Dircxsz van Zanten, Maarten Willems van Schravemade, de Bakkemerlaan, de Hereweg, de Diaconij Armen, een huijs erff & boomgaert 0,5 hondt (omtrent), Afb 132
23-03-1685 - Gerrit van Laer, Arent van der Bijl, Willem Jans Beuijck, een hijpotheecq brieff, een stuk land (1,5609 ha), de Meer, Afb 132
12-05-1685 - Cornelis Hendriks Molesteeg, Pieter Cornelise van Schagen, Huijbert Claes van Sgravemade, een stuck lant 2 hondt, de Treckwech, de Oude Wateringh, Afb 133
01-05-1685 - Willem Jacobs Langevelt, Albert Jacobs Langevelt, Arend Bruins van der Bijl, Joost Cornelis van Diest, joffvrouw Duijvens, een stuck landt 10 hondt 50 roeden, de Leeck, de Vosselaen, Afb 134
16-05-1685 - Hendrick Jacobs Claverweijde, Claas Jacobs Claverweijde, Lijsbeth Jacobs Claverweijde, Wouter Isaacks van Convendt, Neeltje Jacobs Claverweijde, Jacob Leenderts Claverweijde, Maartje Claase, Cornelis Jans van Limmen, de weduwe, Cornelis Reijers, Gerrit Dircxsz Smith, Johannes van den Helm, een huijs erff schuer & bargh, de Hereweg, de Kinderen, Afb 135
16-05-1685 - Arend Bruins van der Bijl, Maeijken Matheuse Bake, Matheus Bake, Wouter Isaacks van Convendt, Adriaan Florise, Gerrit Dircxs Smith, een rentebrieff, een huijs & erff, de Hereweg, Afb 136
09-07-1685 - Annetje Daniels Cambij, Willem Blaeu, Willem Frederick van Loon, Dirck Hendricxs Croon, Pieter Denijse van Hulle, Jannetje Denijse van Hulle, Denijs Daniels, Annetje Bastiaans van Kessel, Denijs Pieters van Hulle, Geinteresseerden, een huijs spoelhuijs wagenhuijs & de loopomp, Afb 136
05-07-1685 - Frederick Willems van Loon, Pieter Denijse van Hulle, Jannetje Denijse van Hulle, de Geinteresseerden, een huijs, Afb 137
05-08-1685 - Jan Lieftinck, Bartholomeus van der Mast, een lijfrente, de Ontvanger Generael Over Hollandt, een lijfrente, de stadt van Briel, Afb 137
14-08-1685 - Abraham Maertens Hoogenhoeck, Gerbrand Ornia, Anna Pauw, Maria Maertens van Hoogenhoeck, een lijffrentebrieff, Afb 138
31-10-1685 - Leendert Aalberts van Tent, Jan Six, lant 4 morgen (ruijm), de Groote Sloot, de Molensloot, Afb 139
10-01-1686 - Annetje Gerrits, Lambert Cornelisz Rijckaert, Leendert Aalberts van Tent, Jan Hendriks Molesteeg, Jan Verwer, Jan Six, Doublet, d heer Hove, Willem Adriaensz van Velsen, Francoij Valck, land 198 (2,154 ha), Erffgenamen, de stadt Haerlem, de Hereweg, Erffgen, land 179 (1,8589 ha), d Erffgenamen, d Erffgen, de Elstbroekerlaan, Afb 139
01-02-1686 - Gerrit Jans van Rijnswijck, Grietje Gerrits van Rijnswijck, Claasje Arijs, Jan Huijberts, Aldert Adriaens, Annetie Jacobs, Frederick Willems van Loon, Willem van Loon, Gerrit van Laer, een huijs erff & boomgaert, de Hereweg, de Kinderen En Erfffgenamen, Afb 140
02-04-1686 - Maria van Sipestein, Theodore Vrijbergen, Claas Claase van Schravemade, Dirck Claes van Schravemade, Cornelis Hendriks Molesteeg, Cornelis Gerrits s'Gravenmade, d heer Nobelaer, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb 141
21-04-1686 - Maarten Akersloot, Johann Baillij, Daniel de la Haije, Jan de Ville, Cornelis de Ville, Paulus Buijs, een woningh boomgaert en landerijen 23 morgen (omtrent), de regenten van t Oude Manhuijs, Afb 142
25-04-1686 - Claas Cornelise Vrijer, Maarten Jacobs Verdel, Jan Jans Lapper, wed, Jan Jacobs Langevelt, Gerrit Smith, Stijntie Maertens, Maerten Dircx, t Huijs te Bouckhorst, een huijs schuer en erff, de Hereweg, Afb 143
01-05-1686 - Marijtje Dirks, Jacob Jacobs de Vlieger, Cornelis Jacobsz Hasevelt, Isack Jooste van Bockholte, Carolus Jooste Diericq, Jan Jacobs, Stijntie Maertens, land 143a (0,1419 ha), Afb 143
11-11-1686 - Arij Claes, Arij Leenderts van Sonnevelt, Cornelis Jeroensz van der Cleeff, Marijtie Leenderts van Sonnevelt, Simon Leenderts Sonnevelt, Jan Six, Hieronimus Coeijmans, Dirck Clase van Deijl, Leendert Meessen, de wed, een stuck lant 15 hondt (omtrent), Gerrit Avenwech, een ander stuck lant 8,5 hondt, Delffwechtt, Afb 144
21-08-1686 - Gerrit Matheuse Lindenburch, Arend Meese Langevelt, Philiph Dirks van Steijn, de Diaconij Armen, een koren wind molen, de Graeffelicheijt, Afb 145
29-08-1686 - Maria van Sipesteijn, Theodoor Vrijbergen, Pieter Fannius, Dirck Claese van Schravemade, d heer Warmenhuijsen, een stuck weijlant, de Hereweg, de Duijn van Pieter Fannius, Afb 145
27-10-1686 - Dirck Jansz van der Laen, Arend Meese Langevelt, Philiph Dirks van Steijn, Cornelis Hendriks Molesteeg, Clara van Lijbaert, Wijnandt van der Maes, Grietje Jans, Adriaan Florise, de Diaconij Armen, een huijs erff ende boomgaert, de Hereweg, de Graeffe, Afb 146
10-02-1687 - Marijtie Jacobs Langevelt, Willem Jacobs Langevelt, Pieter Simons Bronsgeest, Cornelis Jacobs Misgriep, Sijmon Gerrits van Bronsgeest, Willem Pieters Backer, Marijtie Willems Backer, Pieter Willems Backer, Jannetje Gerrits van Bronsgeest, een huijs boomgaert off thuijn 5 hondt, de Hereweg, de Graefflicheijtsduijn, Afb 147
07-05-1688 - Leonard van Asperen, Antonij Repelaer, Harman Hallingh, Harman van de Honard, Dorothea Berck, Josephus Coeijmans, Geldolph van Vladderacken, t huijs int Velt een huijsmans wooninge met soo weij als hooijlandt (19,4818 ha), de stadt Haerlem, Afb 148
30-09-1687 - Hendrick van Eecken, Bastiaen van Aelst, Frans Gillisz van Eecken, Philip van Gennip, d heer Huijgaart, van Teijlingen, de Erffgenamen, een stuckie weij ofte hoijlandt 2 morgen (omtrent), d Erffgenamen, de Santlaan, Afb 150
19-03-1687 - Johanes Heggeman, Maria Claase Soutman, Joost Cornelise van Diest, Neeltgen Pieters, Jan Willemsz van Velsen, de weduwe, d heer Duijvens, de Haverweijden twee stucken landt 2 morgen 4 hondt 21 roeden, de Elstbroekerlaan, Afb 151
18-04-1687 - Jan Marcelis, Frederick Willems van Loon, den grave Warfusee, Willem van Loon, een stuck lant 3 morgen (omtrent), de Kinderen, de Weerlaen, de Leeck, Afb 151
20-05-1687 - Frans Cornelise Ploeg, Jannetje Gerrits Vogelstruijs, Claas Cornelise Glas, Marijtje Gerrits Vogelstruijs, Jan Abrahams van Dorp, Clara van Lijbaert, Wijnandt van der Maes, Daniel van Genegen, Theunisje Hendricx, Gerrit Dirks Vogelstruijs, Huich Gerrits Vogelstruijs, een huijs metten erve, de Hereweg, t Armenhuijs, Afb 152
21-05-1687 - Jan Abrahams van Dorp, Theodorus van Dobben, Jacob van Dobben, Catharina van Dobben, Clara van Lijbaert, Wijnandt van der Maes, Frans Cornelise Ploeg, een huijs metten erve, de Hereweg, het Armenhuijs, Afb 153
29-05-1687 - Huigh Cornelise van Moerkerken, Gerrit Matheuse Lindenburch, Willem Jans Bierman, Arend Bruins van der Bijl, Dammus Achiase van Dijck, de helft in twee huisen en erven, de Hereweg, Afb 154
29-05-1687 - Arend Meese Langevelt, Philiph Dirks van Steijn, Gerrit Aerten van der Vin, Bruijn Leenderts van der Bijl, Simon Pieters, Willem Jeremijas, een huijs ende erff, de Molensteeg, Afb 155
23-05-1687 - Dirck Jansz Croon, Nanning Claes van der Veldt, Jeroen Claes van der Veldt, Jan Philips van der Velt, Philips Claes van der Velt, Trijntie Jans Croon, Willem Jansz van der Laen, Sijmon Pieters van Bourgoinje, Jan Hendriks Molesteeg, Leendert Aalberts van Tent, een huijs metten erve, de Molensteeg, Afb 157
27-05-1687 - Arij Willems van Rhijn, Crijn de Jongh, Arnaud Druijvesteijn, Adriaen van Loon, Quackenbos land 11 hondt 88 roeden (omtrent), de Oostenderlaan, de Leeck, Afb 158
29-06-1687 - Willem Jacobs Langevelt, Michiel Pietersz Vosseman, Carolus Jooste Diericq, Maertje Jans, Gerrit Simons van Bronsgeest, een crocht lant 350 roeden, de Hereweg, de Kinderen, Afb 159
12-07-1687 - Wijnandt van der Maes, Willem Hendriks Versteech, Dammus Achiase van Dijck, Huigh Cornelise van Moerkerken, Clara van Lijbaert, een huijs ende erff, de Hereweg, den Buijten Armen, Afb 159
22-02-1688 - Jacobus Heijblock, Lijsbeth Jacobs Claverweijde, Cornelis Willems Visscher, Huijch Cornelisz van Moerkercken, Dirck Claes van Schravemade, Dammus Achiase van Dijck, Maarten Willems van Schravemade, Willem Jansz Beuijck, d heer Loon, twee stucken hoij ende weijlandt, Afb 160
22-02-1688 - Albert Jacobs Langevelt, Willem Jacobs Langevelt, wed, Cornelis Visch, Dirk Hendriks Croon, Pietertie Adriaens, Carolus Jooste Diericq, joffvrouw Duijvens, Papeland land 128 (1,3551 ha), de Leecq, de Vosselaen, Afb 161
22-02-1688 - Albert Jacobs Langevelt, Willem Jacobs Langevelt, de weduwe, Cornelis Visch, Bruijn Arends van der Bijl, Aernout Druijvesteijn, joff Duijvens, de grave Warfusee, Ottersland land 107a (0,9223 ha), de Weerlaendervaart, Afb 162
22-02-1688 - Albert Jacobs Langevelt, Willem Jacobs Langevelt, Bruijn Arijensz van der Bijl, Carolus Jooste Diericq, Maertie Jans, Gerrit Simonsz van Bronsgeest, een teelkroft 350 roeden (omtrent), de Hereweg, de Kinderen, Afb 163
12-03-1688 - Huijch Cornelisz van Moerkercken, Claas Jacobs Claverweijde, de wed Sijpestein, de grave Warfusee, de helft van lant 3 morgen 2 hondt (omtrent), de Weerlaen, de Leecq, Afb 164
07-04-1688 - Gerrit Jans Rijmswijck, Jan Huijberts, Anthonij van Aelst, Geldolph van Vladderacken, mevrouw Sijpesteijn, lant 413 roeden, Afb 165
15-06-1688 - Cornelia Jacobs, Leendert van Teijlingen, Marija Jacobs, Jan Lamberts van der Laan, Pieternelle Jacobs, Jacob Pietersz van Zijp, Neeltge Jans Croon, Jan Hendriks Molesteeg, Doublet, Jacob Jooste van Bockhoute, een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert, de Erfgenamen, de elstwal, sekere gemeene laan, de Kinderen, de Beek, Afb 166
13-05-1688 - Huich Cornelis van Moerkercken, Casparus Baes, Jan Huijchen van Moerkercken, Willem Hendriks Versteech, Clara van Lijbaert, Wijnandt van der Maes, Jan Abramsz van Dorp, de Buijten Armen, een huijs met een erff, de Hereweg, Afb 167
09-05-1688 - Daniel van Genegen, Gerretie Gerrits, Gerrit Dirks Vogelstruijs, Huich Gerrits, Frans Cornelise Ploeg, Jannetje Gerrits Vogelstruijs, Claas Cornelise Glas, Marijtje Gerrits Vogelstruijs, Jan Abramsz van Dorp, Clara van Lijbaert, Wijnandt van der Maes, Joost Cornelisz van Diest, Dammus Achiase van Dijck, het Swaantie een huijs metten erve, de Hereweg, het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert, de Wildernisse, Afb 168
09-07-1688 - Daniel van Genegen, Gerretie Gerrits, Gerrit Dirks Vogelstruijs, Huijch Gerrits, Frans Cornelise Ploeg, Jannetje Gerrits Vogelstruijs, Claas Cornelise Glas, Marijtje Gerrits Vogelstruijs, Stijntie Maertens, Maarten Jacobs Verdel, Cornelis van Limmen, een huijs erff barch en boomgaert, de Hereweg, Afb 169
04-06-1688 - Jaepie Jans, Jan Jans van Duijvenvoorde, Bruijn Arijensz van der Bijl, Carolus Jooste Diericq, de wed, Jacob Claes, Joost Cornelis van Diest, Maarten Willems, Mees Jans, Maarten Jacobs Verdel, Huijbert Claes van Sgravemade, Adriaen Meesz Vroman, een huijs ende erff, de Hereweg, Afb 169
09-07-1688 - Gerrit Dirks Vogelstruijs, Frans Cornelise Ploeg, de Erffgenamen, Afb 171
24-07-1688 - Marten van Loon, Nicolaes van loon, Hillegonda Bas, Casper van Dronkelaar, Frederick Willems van Loon, Anna van Loon, Willem Blauw, Maria van Loon, Jan Nieupoort, de Nagelatene Kinderen, de landen & woningen, Afb 172
00-07-1688 - Frederick Willems van Loon, Hillegonda Bas, Casper van Dronkelaar, Willem Blauw, Jan Nieupoort, Nicolaes van Loon, Dirk Bas, Marten van Loon, de Kinderen, Afb 172
16-07-1688 - Marten van Loon, Claas Claase van der Veldt, Joost van Diest, Claes Claes, Jan Cornelis van Haestrecht, Jan Arijens, het Bijltje 820 roeden, de hofstede van Treslong 3 morgen 2 hondt, thuijn 1 8 hondt, thuijn 2 2 morgen, Vrouwen Croft 8 hondt, de thuijnlanden bij den bleeck 2 morgen 2 hondt, de bleeck 3 morgen 3 hondt, Treslong Duijn Met Geestland 4 morgen, Baltens Croft thuijn 3 7 hond, Jongs Croft 5 hond, het elstland 10 morgen (na gissinge), de woningh naest Treslongh 30 morgen, de woningh aen de geest 32 morgen, Afb 173
20-08-1688 - Gerrit Matheuse Lindenburch, Theodorus van Dobben, Willem Jans Bierman, Arend Bruins van der Bijl, Dammus Achiase van Dijck, een koren wind molen, de Graefflicheijt, een huijs, de Hereweg, Afb 175
13-01-1689 - Michiel Claes van der Weijde, Gerard Bicker van Zwieten, joffv Buijtenwech, Cornelis Willems Visscher, Jan Cornelise Robol, een huijs ende erff, de Erffgenamen, de Pastoorslaan, Afb 176
09-02-1689 - Jan Jans Verbits, Trijntje Jooste de Pauw, Jannetje Jans van Bourgondien, Joost Jooste de Pauw, Anthonij Sijs, Grietje Jans, Clara van Lijbaert, Wijnandt van der Maes, een huijs ende erff, de Hereweg, Afb 177
15-02-1689 - Aeltje Cornelis Glas, Claes Apsalons van Keuijere, Claas Jacobs Claverweijde, Johan Meerman, Willem van Loon, Jan Jans Bierman, Arnoldus Druijvesteijn, Geest van Arij Thonisz een stuck geestlandt 16 hondt, de Erffgenamen, de Heeren Staten, de Twee Halff Mergens 1 morgen, de Laan, Afb 177
12-04-1689 - Frans Cornelise Ploeg, Dirck Jacobs Bensdorp, Jan Abrahams van Dorp, Clara van Lijbaert, Wijnandt van der Maes, Joost Cornelis van Diest, twee huijsen & erven, de Hereweg, de Wildernis, Afb 178
03-07-1689 - Huijch Cornelisz van Moerkercken, Arend Meese Langevelt, Clara van Lijbaert, Wijnandt van der Maes, Willem Hendriks Versteech, een huijs &erff, de Hereweg, Afb 179
13-07-1689 - Aaltje Jans Beuijck, Cornelis Willems de Haes, Jacob Jansz van Alckemade, Jan Gerrits van den Bosch, Jacob Gerritsz, Jongsland land 82a (1,0954 ha), de Meer, Afb 180
16-09-1689 - Gijsbert van Campen, Maria Deijman, Jacob Steijn, Petrus van Adrichem van Dorp, Huijbert Claes Sgravema, Ruijgh Mees, Catharina Linteloo, Jacob Hendricx, Gerrit Paulus van Sgravemade, een wooninge met sijn huijsinge, schuer, stalling en boomgaert 14 morgen 1 hond 63 roeden, d heeren regenten van het Gasthuijs, de Teijlinger Laenbosch, d Erve, de Erve, de Erven, land 3 morgen 26 roeden, Afb 181
15-09-1689 - Ermgaert de Leeuw, Petrus de Vrij, Margareta van der Velde, Martinus de Leeuw, Cornelia de Leeuw, Pieternella de Leeuw, Maria de Leeuw, Abigael de Leeuw, Maria Cornelia de Leeuw, Johannes Rampius, de wed, Cornelis Duijvens, Jan Hendriks Molesteeg, Claas Claase van Schravemade, een hofstede als huijsinge potinge & plantinge 7 morgen (omtrent), Vinckenbrouckerlaan, een partije lant 10,5 hondt, Afb 182
15-09-1689 - Ermgaert de Leeuw, Petrus de Vrij, Margareta van der Velde, Martinus de Leeuw van Coolwijck, Cornelia de Leeuw, Pieternella de Leeuw, Maria de Leeuw, Abigel de Leeuw, Maria Cornelia de Leeuw, Johannes Rampius, Claas Claase van Schravemade, een crochie lants 253 roeden, de Hereweg, de Vinckenbrouckerlaan, Afb 182
22-02-1690 - Claas Claase van der Veldt, Jeroen Claes van der Veldt, Hendrick Cornelisz van Leeuwen, Marijtie Philps, Philps Claes van der Veldt, Aechie Cornelis van Leeuwen, Lambert Cornelisz Rijckaert, Simon Pietersz van Bourgondien, een erfje 30 roeden (omtrent), de Molensteeg, de Wildernisse, Afb 183