Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1712

Bron: Morgenboeken Hillegom 1712
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1712
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4652c
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: proxy.archieven.nl

Santlaan tot Vosselaan:
00-00-1712 - Hendrik Gillisse, Arij Pieterse, land 1a (1,7028 ha), Afb. 3
00-00-1712 - Engeltje Kinckhuijse, de Erfgenamen, land 1b (2,1285 ha), Afb. 3
00-00-1712 - Adriaan Tonis van Hees, land 1c (2,1285 ha), Afb. 3
00-00-1712 - Baarthout van Teijlingen, Crijntje Isbrants, land 2 (1,4743 ha), Afb. 3
00-00-1712 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 3 (1,3140 ha), Afb. 3
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Kleijn kees, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 3
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Kleijn kees, land 5 (3,8157 ha), Afb. 4
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Kleijn kees, land 6 (4,3961 ha), Afb. 4
00-00-1712 - Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, land 7 (1,8589 ha), Afb. 4
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 8 (1,7368 ha), Afb. 4
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 9 (1,2771 ha), Afb. 5
00-00-1712 - Arij Krijne, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5
00-00-1712 - theodora Beck, wed, Willem Willemse, land 12 (0,9606 ha), Afb. 5
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 13 (0,9166 ha), Afb. 6
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 14 (3,2183 ha), Afb. 6
00-00-1712 - Willem Willemse, de vrouw Alblasserdam, wed, land 15 (1,7042 ha), Afb. 6
00-00-1712 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 6
00-00-1712 - wed, Jan Wanten, de stad Haarlem, land 17 (4,4316 ha), Afb. 7
00-00-1712 - Hendrik van der Kamp, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 7
00-00-1712 - de vrouw Alblasserdam, wed, Willem Willemse, land 19 (3,6185 ha), Afb. 7
00-00-1712 - Adriaan Kies, Pieter Jacobse Sprockenburch, land 20 (2,6209 ha), Afb. 7
00-00-1712 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerritse Darijkluijt, land 21a (1,3878 ha), Afb. 8
00-00-1712 - Mees Pieterse Aardenburgh, land 21b (1,3878 ha), Afb. 8
00-00-1712 - Pieter Schaap, Gerrit Jacobs Roode, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1712 - Joost Posta, Sijmon Janse Langevelt, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1712 - Hendrik van der Kamp, Cornelis Cornelise Visscher, Cor van Limmen, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 8
00-00-1712 - de vrouw Alblasserd, de wed, Willem Willemse, land 24 (2,75 ha), Afb. 8
00-00-1712 - Jacob Wante, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 9
00-00-1712 - de vrou Alblasserdam, de wed, Willem Willemse, land 26 (2,0959 ha), Afb. 9
00-00-1712 - Arij Pieterse, land 27a (2,0575 ha), Afb. 9
00-00-1712 - Jacobus Meerman, land 27b (1,9866 ha), Afb. 9
00-00-1712 - Jan van Wieringen, land 27c (4,257 ha), Afb. 9
00-00-1712 - Willem van Sgrama, land 28a (1,0316 ha), Afb. 9
00-00-1712 - Adriaan Kies, Pieter Jacobse Sprocken, land 28b (2,0632 ha), Afb. 9
00-00-1712 - Adriaan Kies, Co Gerritse Darijkluijt, land 29 (1,1437 ha), Afb. 10
00-00-1712 - Adriaan Kies, Cor Gerritse Darijkluijt, land 30 (0,8201 ha), Afb. 10
00-00-1712 - Willem Schrama, Jan Cornelise de Moor, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 10
00-00-1712 - Adriaan Kies, wed, Hendrik Janses, land 31b (2,4833 ha), Afb. 10
00-00-1712 - Pieter Schaap, Gerrit Jacobse Rode, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 10
00-00-1712 - Davit de Wattijn, Sijmon Janse Langevelt, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 10
00-00-1712 - Jan Jans Beuijck, Willem Janse, land 33 (1,1068 ha), Afb. 11
00-00-1712 - Hendrik van der Kamp, Maarten Willems van Schravemade, Huigh Cornelise van Moerkerken, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 11
00-00-1712 - Davit de Wattijn, Sijmon Jans Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 11
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 11
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 37 (1,2373 ha), Afb. 12
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 38 (1,5495 ha), Afb. 12
00-00-1712 - Sijmon Pieterse van Borgonje, Sijmon Janse, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 12
00-00-1712 - Claas Jacobs Claverweijde, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 12
00-00-1712 - Maarten Willems van Schravemade, Huigh Cornelise van Moerkerken, Cornelis Willems Visscher, Cor van Limmen, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 11
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 13
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 13
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 14
00-00-1712 - Frans Jans Meerman, Mees Janse, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1712 - Frans Jans Meerman, Mees Janse, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1712 - Maarten Ruijchaver, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 14
00-00-1712 - Frans Jans Meerman, Mees Janse, land 46 (1,1352 ha), Afb. 14
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 14
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 (2.9629 ha), Afb. 14
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha), Afb. 15
00-00-1712 - Frans Jans Meerman, Mees Janse, land 50 (1,6233 ha), Afb. 15
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 15
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 (0,6868 ha), Afb. 15
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 (0,21 ha), Afb. 16
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 (2,0661 ha), Afb. 16
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 (0,9081 ha), Afb. 16
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 (2,2661 ha), Afb. 16
00-00-1712 - mevrou Sijpesteijn, land 57 (6,8326 ha), Afb. 17
00-00-1712 - wed, Cornelis van Sijpesteijn, Engel Dirkse, land 58 (3,898 ha), Afb. 17
00-00-1712 - wed, Cornelis Askanus van Sijpesteijn, Engel Dirkse, land 59 (0,7506 ha), Afb. 17
00-00-1712 - Cornelis Askanus van Sijpesteijn, Engel Dirkse, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 17
00-00-1712 - Cornelis Pieterse Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 17
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18
00-00-1712 - Joost Klaasse van Diest, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18
00-00-1712 - Arend Bruins van der Bijl, Corstiaan Isbrants, land 64 (1,4729 ha), Afb. 18
00-00-1712 - Jan Cornelise de Moor, land 65 (1,48 ha), Afb. 19
00-00-1712 - Cornelis Willems Visscher, Korstiaan Isbrantse, land 66 (1,4658 ha), Afb. 19
00-00-1712 - Pieter van Genen, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1712 - Dieuwertje van Abbenbroek, Cornelis Cornelise Visscher, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1712 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 68 (1,4757 ha), Afb. 19
00-00-1712 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, Sijme Janse, land 69 (2,8465 ha), Afb. 20
00-00-1712 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, Sijme Janse, land 70 (1,0926 ha), Afb. 20
00-00-1712 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, Sijme Janse, land 71 (0,6655 ha), Afb. 20
00-00-1712 - Askanius van Sijpesteijn, land 72 (2,3939 ha), Afb. 20
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 21
00-00-1712 - Crijn Crijne, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 21
00-00-1712 - Maria Franse Wouters, Philps Janse, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 21
00-00-1712 - Claas Jacobs Claverweijde, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 22
00-00-1712 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 22
00-00-1712 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22
00-00-1712 - Jan Gerrits van den Bosch, Claas Janse, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23
00-00-1712 - de hr Sijpesteijn, Jongsland land 82a (1,0954 ha), Afb. 23
00-00-1712 - Sijme Janse, Jan Gerrits van den Bosch, jongsland land 82b (0,8542 ha), Afb. 23
00-00-1712 - Hendrik Maartense Croon, Claas Jacobse, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 23
00-00-1712 - Hendrik Maartense Croon, Claas Jacobse, land 84 (6,0379 ha), Afb. 23
00-00-1712 - Maarte Cor van Diest, Jaapje Cor van Diest, Claas Jacobs Claverweijde, land 85.1 (2,9444 ha), Afb. 24
00-00-1712 - Willem Schrama, land 85.2 (2,9444 ha), Afb. 24
00-00-1712 - Jan Barends Picquaart, Claas Jacobs Claverweijde, land 86.4 (2,8976 ha), Afb. 24
00-00-1712 - Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Claas Jacobs Claverweijde, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 24
00-00-1712 - Pijnsens, Gerrit Dammisse, Erffgename, land 86.6 (2,8976 ha), Afb. 24
00-00-1712 - Willem Maartens van Schravemade, land 86.7 (1,1465 ha), Afb. 24
00-00-1712 - Pijnsen, Jacob Lourisse, Erffg, land 87 (2,8976 ha), Afb. 24
00-00-1712 - Johan van Tielt, Claas Absolons van Keuijere, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 24
00-00-1712 - Willem van Loon, Arij Bruijns, Jan Corn van Haastert, land 88.2 (6,9958 ha), Afb. 24
00-00-1712 - Willem van Loon, Jan van Haastregt, land 89 (1,8106 ha), Afb. 25
00-00-1712 - Willem van Loon, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 25
00-00-1712 - de hr Barnaar, land 91 (1,0898 ha), Afb. 25
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 92 (5,9216 ha), Afb. 25
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 93 (1,8035 ha), Afb. 26
00-00-1712 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderde, land 94 (1,8149 ha), Afb. 26
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 95 (2,5116 ha), Afb. 26
00-00-1712 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderse, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 26
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 97.1 (1,7028 ha), Afb. 27
00-00-1712 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderse, Praters land land 97.2 (2,462 ha), Afb. 27
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 98.1 (3,7632 ha), Afb. 27
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 (1,1352 ha), Afb. 27
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Engel Dirkse, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 (1,1352 ha), Afb. 27
00-00-1712 - Arij Maartense Duijndam, Arij Korse, land 99 (0,8883 ha), Afb. 27
00-00-1712 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 27
00-00-1712 - Jacob Janse Langevelt, land 101a (1,1352 ha), Afb. 28
00-00-1712 - Cor Pieterse Glas, Claas Jacobs Claverweijde, land 101b (1,436 ha), Afb. 28
00-00-1712 - Jacob Janse Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 28
00-00-1712 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderse, land 104 (5,1156 ha), Afb. 28
00-00-1712 - Claas Jacobs Claverweijde, Cornelis Pieters Glas, land 105 (1,6006 ha), Afb. 29
00-00-1712 - Pieter Pijnse, de wed, Gerrit Lourisse, Erff, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 29
00-00-1712 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 29
00-00-1712 - Bruijn Arends van der Bijl, Jan Jans Lapper, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 29
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Jan Jans Lapper, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 29
00-00-1712 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderse, land 108 (1,1281 ha), Afb. 29
00-00-1712 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 109 (0,867 ha), Afb. 30
00-00-1712 - Dirck Hendrikse Kroon, Huijgh Gerritse, land 110 (0,8883 ha), Afb. 30
00-00-1712 - Christina Vogels, Pieter Sijmonse, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1712 - Frans Jans Meerman, Mees Janse, land 111.2 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Aarijse van de Graaff, land 111.3 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1712 - Maarten Willems van Schravemade, land 112 (0,9578 ha), Afb. 30
00-00-1712 - de secrts Steijn, Cor Pieterse Bergen henegouwe, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 31
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Aarse van der Graaf, de Kleijne Meerkamp land 114a (1,182 ha), Afb. 31
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Aarse van der Graaf, Engel Ram land 114b (0,7151 ha), Afb. 31
00-00-1712 - Hillegonda Bas, Cor Aarse van der Graaf, Margareta Bas, land 115 (1,5566 ha), Afb. 31
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cor Aarse van der Graaf, land 116 (7,6726 ha), Afb. 31
00-00-1712 - den advocaat Spaan, Gerrit Dirkse Smit, land 117 (1,2955 ha), Afb. 32
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cor Aarse van der Graaf, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 32
00-00-1712 - Cor Aarse van der Graaf, Margareta Bas, Hillegonda Bas, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 32
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Joost Corn, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 32
Vosselaan tot Lisse:
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Pieter Lourisse Akersloot, land 121 (1,5708 ha), Afb. 33
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Corn Janse Kroon, Bakkers Bakkum land 122a (0,6385 ha), Afb. 33
00-00-1712 - Jan Verwer, Joost Diest, Bakkers Bakkum land 122b (0,4966 ha), Afb. 33
00-00-1712 - Arend Bruins van der Bijl, Jan Jacob Jooste, Bakkers Bakkum land 122c (0,6385 ha), Afb. 33
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Pieter Lourisse Akersloot, Willem Claasse Langevelt, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 33
00-00-1712 - Johan Verwer, Maerten Willemse, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 34
00-00-1712 - Christijntje Vogels, land 125 (0,9989 ha), Afb. 34
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Jacob Mouris, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 34
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijse van de Graaff, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 34
00-00-1712 - Claas Simonse van Alkema, Jan Adriaans Hoekstraten, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 34
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijse van de Graaff, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 34
00-00-1712 - Wijnandt Mens, Jan Cornelise Robol, Gerrit Matteusse, Floris Louwen Landt land 126.7 (1,7028 ha), Afb. 34
00-00-1712 - Christina Vogels, Frans Aalbertse, Hendrik Molesteegh, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 34
00-00-1712 - Dirk Hendriks Croon, d hr Barnaar, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 35
00-00-1712 - Joost Cornelisse van Diest, Claas Claase van der Veldt, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 35
00-00-1712 - Willem Maartens van Schravemade, Willem Maartense, land 130 (0,9564 ha), Afb. 35
00-00-1712 - Joost Cornelisse van Diest, Claas Claase van der Veldt, land 131 (0,911 ha), Afb. 35
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Pieter Sijmense, Pieter Lourisse Akersloot, land 132 (3,373 ha), Afb. 36
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, Willem Janse, land 133 (2,7117 ha), Afb. 36
00-00-1712 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Arijse van de Graaff, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 36
00-00-1712 - Johan Verwer, Maarte Willemse, Willem Claasse Langevelt, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 36
00-00-1712 - Johan Verwer, Maarte Willemse, land 136 (0,5917 ha), Afb. 37
00-00-1712 - Johan Verwer, Claas Sijmons, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 37
00-00-1712 - Johan Verwer, Claas Sijmons, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 37
00-00-1712 - Johan Verwer, Jan Adriaans Hoekstraten, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 37
00-00-1712 - Johan Verwer, Maarten Willems van Schravemade, de Kaudeweij land 138b (0,5676 ha), Afb. 37
00-00-1712 - Jan Verwer, Askanus van Sijpesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 37
00-00-1712 - Hendrik Meese Molesteegh, Dirck Dirks van Santen, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 38
00-00-1712 - Jan Hendriks Molesteeg, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 38
00-00-1712 - Joost Diericq, Jan Cornelisse Beijnsdorp, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 38
00-00-1712 - Bruijn Arends van der Bijl, Pieter Janse Sgrama, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 38
00-00-1712 - Jan Janse Stompman, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 38
00-00-1712 - Joost Diericq, Jan Cornelisse Beijnsdorp, land 142b (0,5676 ha), Afb. 38
00-00-1712 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143 (0,2909 ha), Afb. 38
00-00-1712 - land 144 (0,5959 ha), Afb. 39
00-00-1712 - Corn Reijerse Moerkercke, land 145.5 (0,1064 ha), Afb. 39
00-00-1712 - Jan Janse Westgeest, land 145.6 (0,1064 ha), Afb. 39
00-00-1712 - Frans Aalbertse, land 145c (0,1277 ha), Afb. 39
00-00-1712 - Joost Diericq, Jan Corn Beijnsdorp, land 145.7 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1712 - Joost Diericq, Jeroen Janse, de Schouts akkers land 145.9 (0,2838 ha), Afb. 39
00-00-1712 - Maarten Willems van Schravemade, de Schouts akkers land 145.10 (0,7946 ha), Afb. 39
00-00-1712 - Joost Diericq, Jan Corn Beijnsdorp, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 39
00-00-1712 - Machtelt Buijtewech, Cornelis Dirkse Sgrama, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1712 - Askanus van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 39
00-00-1712 - Willem Jooste, Bart Janse, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 40
00-00-1712 - Willem Jooste, land 149 (0,7762 ha), Afb. 40
00-00-1712 - Joost Cornelise van Diest, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 40
00-00-1712 - Annetje Vogels, Pr Lourisse, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 40
00-00-1712 - Johannis Rampius, Leendert Aelberts vant Ent, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 40
00-00-1712 - Claas Claase van Schravemade, Jan Corn Beijnsdorp, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 40
00-00-1712 - Claas Claase van Schravemade, Jan Corn Beijnsdorp, land 152 (0,2525 ha), Afb. 41
00-00-1712 - Johannis Rampius, Leendert Aelbertse, land 153 (0,1589 ha), Afb. 41
00-00-1712 - Johannis Rampius, Leendert Aelberts vant Ent, land 154 (0,227 ha), Afb. 41
00-00-1712 - Claas Claasse, land 155 (1,2771 ha), Afb. 41
00-00-1712 - Fransoijs Valck, Aalbert Janse Croon, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 41
00-00-1712 - Fransoijs Valck, Frans Aalbertse Kroon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 42
00-00-1712 - Fransoijs Valck, Frans Aalbertse Kroon, land 158 (1,822 ha), Afb. 42
00-00-1712 - Fransoijs Valck, Frans Aalbertse Kroon, land 159 (0,3079 ha), Afb. 42
00-00-1712 - Frans Aalbertse Kroon, Jan Jacobse de Vlieger, land 160 (0,5009 ha), Afb. 42
00-00-1712 - Dirk Claase van Schravemade, land 161 (1,2345 ha), Afb. 43
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Frans Aalbertse Kroon, land 162 (1,2771 ha), Afb. 43
00-00-1712 - Joost Cornelise van Diest, Frans Aalbertse Croon, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 43
00-00-1712 - Christijntje Vogels, Frans Aalbertse, land 164.3 (1,348 ha), Afb. 43
00-00-1712 - Jan Willemse van Velsen, land 164.4 (1,0401 ha), Afb. 43
00-00-1712 - Dirck Claasse Schrama, land 165 (0,7989 ha), Afb. 44
00-00-1712 - Francoijs Valck, Gerrit Willemse Heemskerck, land 166 (3,2921 ha), Afb. 44
00-00-1712 - Francoijs Valck, Gerrit Willemse Heemskerck, land 167 (1,6333 ha), Afb. 44
00-00-1712 - Willem Adriaanse van Velsen, Floortjes Croft land 168.1 (0,227 ha), Afb. 44
00-00-1712 - Jan Six, land 168.2 (0,3178 ha), Afb. 44
00-00-1712 - Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 45
00-00-1712 - Jan Six, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 45
00-00-1712 - Jan Willemse van Velsen, Pieter Jan van Slinge, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 45
00-00-1712 - Frans Aalbertse Kroon, land 171 (0,8514 ha), Afb. 45
00-00-1712 - Joost Cornelisse van Diest, land 172 (0,8429 ha), Afb. 45
00-00-1712 - Jan Willemse van Velse, Pieter Janse van Slingelant, land 173 (1,2771 ha), Afb. 46
00-00-1712 - Francoijs Valck, Frans Aalbertse Kroon, land 174 (1,1465 ha), Afb. 46
00-00-1712 - Frans Aalbertse Kroon, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 46
00-00-1712 - Lijsbeth Arents, Magtelt Arents, Claas Claase van Schravemade, land 176 (2,4634 ha), Afb. 46
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 47
00-00-1712 - Francoijs Valck, Aalbert Janse Croon, land 178 (5,1085 ha), Afb. 47
00-00-1712 - Leendert Aalberts van Tent, Jan Cor Beijsdorp, land 179 (1,8589 ha), Afb. 47
00-00-1712 - Dirck Graswinkel, Jan Willemse van Velse, land 180 (0,823 ha), Afb. 47
00-00-1712 - Dirck Graswinkel, Jan Willemse van Velse, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 48
00-00-1712 - Jan Willemse van Velse, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1712 - Sijme Willemse van Velse, wed, Dirck Philp, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1712 - Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 48
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 48
00-00-1712 - Dirk Claase van Schravemade, land 185 (1,0827 ha), Afb. 49
00-00-1712 - Joost Cornelise van Diest, Jan Willemse van Velse, Pieter Janse Slingeland, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 49
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 49
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse, land 188 (1,0131 ha), Afb. 49
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse, land 189 (0,7038 ha), Afb. 50
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 50
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 50
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 50
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 51
00-00-1712 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 51
00-00-1712 - Jan Six, Dirck Philpse Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 51
00-00-1712 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 51
00-00-1712 - Jan Hendriks Molesteeg, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 51
00-00-1712 - Jan Hendriks Molesteeg, land 196 (1,8035 ha), Afb. 51
00-00-1712 - Cornelis Hendriks Molesteeg, land 197 (1,8319 ha), Afb. 52
00-00-1712 - Claas Claase van Schravemade, Leendert Aalbertsz, land 198 (2,154 ha), Afb. 52
00-00-1712 - Cor van der Linde, Dirck Hendrikse Schrama, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 52
00-00-1712 - Cor van der Linde, Dirck Hendrikse Schrama, land 200 (0,051 ha), Afb. 52
00-00-1712 - Cor van der Linde, Dirck Hendrikse Schrama, land 201 (0,7095 ha), Afb. 53
00-00-1712 - Neeltje Maartens, Gerrit Janse Erffoort, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 53
00-00-1712 - Jan Six, Pieter Janse Langevelt, land 203 (0,6924 ha), Afb. 53
00-00-1712 - Jan Six, Pieter Janse Langevelt, land 204 (1,419 ha), Afb. 53
00-00-1712 - Jan Six, Pieter Janse Langevelt, land 205 (1,2544 ha), Afb. 54
00-00-1712 - Gerrit Janse Erffoort, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 54
00-00-1712 - Dirck Claasse Sgrama, Jeroen Jacobse, land 207.1 (1,2118 ha), Afb. 54
00-00-1712 - d hr Fannius, Gerrit Janse Erffoort, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 54
00-00-1712 - Cornelis Fannius, Gerrit Janse Erffoort, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 54
00-00-1712 - d hr Fannius, Gerrit Janse Erffoort, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 55
00-00-1712 - Jan Six, Jan Pieterse Langevelt, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 55
00-00-1712 - Jan Six, Pieter Janse Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 55
00-00-1712 - Jan Six, Pieter Janse Langevelt, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 55
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 56
00-00-1712 - Dirck Claasse Schrama, Jeroen Jacobse, land 214.1 (2,5542 ha), Afb. 56
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, Lagelant land 214.3 (1,7737 ha), Afb. 56
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1712 - Jan Six, Aaltje Claas, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 56
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, land 216 (0,8911 ha), Afb. 56
00-00-1712 - d hr Fanius, Gerrit Janse Erffoort, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 57
00-00-1712 - Dirck Claasse Sgrama, Jeroen Jacobse, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 57
00-00-1712 - Dirck Claasse Sgrama, Jeroen Jacobse, land 219 (2,242 ha), Afb. 57
00-00-1712 - Leendert Engels, wed, Dirck Engelses, land 220 (2,1285 ha), Afb. 57
00-00-1712 - Leendert Engels, wed, Dirck Engelses, land 221 (1,5793 ha), Afb. 58
00-00-1712 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobse, land 222 (1,0444 ha), Afb. 58
00-00-1712 - Dirck Klaase Sgrama, Jeroen Jacobse, land 223 (0,6243 ha), Afb. 58
00-00-1712 - Jan Six, Aaltje Claas, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 58
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, land 225 (1,6843 ha), Afb. 59
00-00-1712 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobse, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 59
00-00-1712 - Cor van Sijpesteijn, Sijme Philpse van der Vlugt, Cleijn Oustcampje land 227.1 (1,0855 ha), Afb. 59
00-00-1712 - Dirck Claasse van Sgrama, Jeroen Jacobse, Cleijn Oustcampje land 227.2 (1,0855 ha), Afb. 59
00-00-1712 - Jeronimus Coeijmans, Lauris Pieterse Fits, land 228 (1,3381 ha), Afb. 59
00-00-1712 - d hr Coeijmans, Louris Pieterse Fits, land 229 (0,8386 ha), Afb. 60
00-00-1712 - d hr Coeijmans, Louris van der Fits, land 230.1 (2,6961 ha), Afb. 60
00-00-1712 - Sijpesteijn, Sijme Philpse van der Vlugt, land 230.2 (2,3981 ha), Afb. 60
00-00-1712 - Jan Six, land 230.3 (0,227 ha), Afb. 60
00-00-1712 - d hr Coeijmans, Louris Pieterse Fits, land 231 (1,1494 ha), Afb. 60
00-00-1712 - Coeijman, Louris Prs Fits, land 232 (0,6499 ha), Afb. 60
00-00-1712 - d hr Coeijmans, Louris Prs Fits, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 61
00-00-1712 - Coeijmans, Louris Prs Fits, land 234 (1,7837 ha), Afb. 61
00-00-1712 - Louris Prs Fits, Coeijmans, land 235 (1,6262 ha), Afb. 61
00-00-1712 - Coeijmans, Louris Prs Fits, land 236 (1,8447 ha), Afb. 61
00-00-1712 - Coeijmans, Louris Prs Fits, land 237 (0,5676 ha), Afb. 62
00-00-1712 - Jan Six, Pr Janse Langevelt, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 62
Lisse tot Grieten bregge:
00-00-1712 - Paulus Buijs, Philips Sijmonse van der Vlucht, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1712 - Anna Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1712 - Anna Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.8 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1712 - juffr Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.9 (1,9866 ha), Afb. 62
00-00-1712 - Paulus Buijs, Philips Simons van der Vlucht, land 240.5 (1,7028 ha), Afb. 63
00-00-1712 - Paulus Buijs, Pr Cornelis Son, Veentje land 240.6 (1,0642 ha), Afb. 63
00-00-1712 - Gerrit Kort, st Catrijnen Hofje, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 63
00-00-1712 - juffr Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 241.2 (1,0316 ha), Afb. 63
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 241.3 (0,4856 ha), Afb. 63
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 241.4 (0,263 ha), Afb. 63
00-00-1712 - juffr Akersloot, Gerrit Corn Darij, Assendelftsweij land 242a (4,8035 ha), Afb. 63
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 242b (0,3045 ha), Afb. 63
00-00-1712 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 243.1 (4,0349 ha), Afb. 63
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 243b (0,2217 ha), Afb. 63
00-00-1712 - Jan Costeman, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 (2,9799 ha), Afb. 63
00-00-1712 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 (2,8029 ha), Afb. 63
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 244.3 (0,3184 ha), Afb. 63
00-00-1712 - Gerrit Jacobse Croon, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 64
00-00-1712 - d raatsheer Fannius, Philps Claasse, Haverweij land 246a (2,9799 ha), Afb. 64
00-00-1712 - d heer Fannius, Cor Leender Alkema, Haverweij land 246b (0,9933 ha), Afb. 64
00-00-1712 - Jan Costeman, het Oude Manhuijs, land 248 (3,2226 ha), Afb. 64
00-00-1712 - Machtelt Buijtewech, Cor Dirkse Sgrama, Schout Roelenland mitsgaders het Kijfhoekje land 249d (0,6263 ha), Afb. 65
00-00-1712 - Jan Costeman, het Oude Manhuijs, land 249b (1,7137 ha), Afb. 65
00-00-1712 - Jan Costeman, het Oude Manhuijs, land 249a (2,7348 ha), Afb. 65
00-00-1712 - Jan Sicx, Claes Adriaens, land 249f (1,1976 ha), Afb. 65
00-00-1712 - Jan de With, Schout Roelenlant land 249e i morgen xxxiii roeden, Afb. 65
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 249b (0,1027 ha), Afb. 65
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 249i (0,1305 ha), Afb. 65
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 249e (0,2246 ha), Afb. 65
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 249j lxxxviiii roeden xxviii voet, Afb. 65
00-00-1712 - Claas Claase van Schravemade, Jan Pieters Hulp, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 65
00-00-1712 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250.1.1 (1,1926 ha), Afb. 65
00-00-1712 - Huijbert Claasse, land 250.1.2 (0,5676 ha), Afb. 65
00-00-1712 - Jan Hendriks Molesteeg, Aalbert Jans Hulp, land 250.2 (1,9838 ha), Afb. 65
00-00-1712 - juff Bosvelt, land 250.4 (1,5555 ha), Afb. 65
00-00-1712 - Frans Aalb Croon, land 250.5 (1,1579 ha), Afb. 65
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 250.6 (0,1342 ha), Afb. 65
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 250.7 (0,1442 ha), Afb. 65
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 250.8 (0,1468 ha), Afb. 65
00-00-1712 - Michiel de With, land 250.9 (0,4115 ha), Afb. 65
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 250.10 (0,3663 ha), Afb. 65
00-00-1712 - Pr van Schagen, land 250.11 (1,6262 ha), Afb. 65
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 250.12 (0,141 ha), Afb. 65
00-00-1712 - Dirck Klaasse Sgrama, land 251 (2,5542 ha), Afb. 66
00-00-1712 - Hendrik van Opstraten, Pr van Schagen, land 252 (2,5542 ha), Afb. 66
00-00-1712 - Pieter Cornelise van Schagen, Dirck Claasse Sgrama, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 66
00-00-1712 - Cor van Sijpesteijn, Jacob, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 66
00-00-1712 - Adriaan van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 66
00-00-1712 - Johanna Koussebandt, Arijaantge Willeb, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), Afb. 67
00-00-1712 - Michiel de With, Floris Louwen land land 256.2 (1,0358 ha), Afb. 67
00-00-1712 - Fransooijs Kousebant, Adriaan Cornelisse, Floris Louwen land land 256.3 (0,9933 ha), Afb. 67
00-00-1712 - Adriaan van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.4 (0,2838 ha), Afb. 67
00-00-1712 - Adriaan van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.5 (0,2284 ha), Afb. 67
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 256.6 (0,3832 ha), Afb. 67
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 256.7 (0,3832 ha), Afb. 67
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 256.8 (0,3382 ha), Afb. 67
00-00-1712 - Pieter van Dorp, Willem Willemse Heemskerck, Kinderen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 67
00-00-1712 - Pieter van Dorp, Willem Willemse Heemskerck, Kinderen, land 258 (2,049 ha), Afb. 67
00-00-1712 - Pieter van Dorp, Willem Willemse Heemskerck, Kinderen, land 259 (1,6176 ha), Afb. 68
00-00-1712 - Pieter van Dorp, Willem Willemse Heemskerck, Kinderen, land 260 (1,4545 ha), Afb. 68
00-00-1712 - Pieter van Dorp, Willem Willemse Heemskerck, Kinderen, land 261 (0,9691 ha), Afb. 68
00-00-1712 - Jan Backer, Cornelis Cornelise Visscher, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 68
00-00-1712 - de wed, Leendert Prs Sakman, Aalbert Jans Hulp, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 68
00-00-1712 - Jan Backer, Cornelis Cornelise Visscher, land 263 (4,3989 ha), Afb. 69
00-00-1712 - Jan Cor Santvoort, de Diaconij Armen, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 69
00-00-1712 - Andries Akersloot, Adriaan Cornelise Akersloot, Marcus Marcus, Adriaan Cornelise Akersloot, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 69
00-00-1712 - Adriaan Cornelise Akersloot, land 265a (2,7954 ha), Afb. 69
00-00-1712 - Adriaan Cornelise Akersloot, land 265b (1,7028 ha), Afb. 69
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 265c (0,7521 ha), Afb. 69
00-00-1712 - Claas Gerritse van Sgrama, land 266 (1,8745 ha), Afb. 69
00-00-1712 - Claas Gerritse van Schrama, land 267a (1,8447 ha), Afb. 70
00-00-1712 - Sijme Claas, de Graaffel, land 267b (0,5676 ha), Afb. 70
00-00-1712 - Huijbert Claasse Sgrama, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 70
00-00-1712 - Claas Gerritse van Sgrama, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 70
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 268.3 (0,2588 ha), Afb. 70
00-00-1712 - Claes Gerrits van Schramade, Huijbert Claasse, Stekelweij land 269a (2,8757 ha), Afb. 70
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 269b (0,0328 ha), Afb. 70
00-00-1712 - Claas van Schramade, Hasselaars woning land 270a (6,2892 ha), Afb. 70
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 270b (0,0244 ha), Afb. 70
00-00-1712 - Adriaan Cornelise Akersloot, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), Afb. 71
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 271b (0,2746 ha), Afb. 71
00-00-1712 - juffr Bosvelt, Cornelis Gerrits s'Gravenmade, Huijb Claasse, Pelserlaagte land 272a (5,7657 ha), Afb. 71
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 272b (0,0518 ha), Afb. 71
00-00-1712 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 273.1 (2,9085 ha), Afb. 71
00-00-1712 - Antje Vogels, Cornelis Arijse Schipper, land 273.2 (2,9799 ha), Afb. 71
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 273.3 (0,0709 ha), Afb. 71
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 273.4 (0,0134 ha), Afb. 71
00-00-1712 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerritse, land 274.1, Afb. 71
00-00-1712 - Pr Dirkse Aardenburgh, land 274.2, Afb. 71
00-00-1712 - Adriaan de Kies, Louris Cor Fits, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 72
00-00-1712 - Magdalene Franse Wouters, Pr Gerritse van der Klugt, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 72
00-00-1712 - Maria Franse Wouters, Pr Gerritse van der Cluft, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 72
00-00-1712 - Johan van Tielt, Arij Cornelisse, Groote Laechte land 278.1 (4,4699 ha), Afb. 72
00-00-1712 - Johan van Tielt, Sijmen Verdel, Groote Laechte land 278.2 (3,1928 ha), Afb. 72
00-00-1712 - Maria Franse Wouters, Pr Gerritse, land 279.1 (5,818 ha), Afb. 73
00-00-1712 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 279.2 (2,1285 ha), Afb. 73
00-00-1712 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, land 280 (4,0981 ha), Afb. 73
00-00-1712 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, Geijtmanscroft land 281.1 (4,1989 ha), Afb. 73
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 281.2 (0,0572 ha), Afb. 73
00-00-1712 - Cornelis Jooste van Diest, Jan Jans Beuijck, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 73
00-00-1712 - Johan van Tielt, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 73
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 282c (0,1593 ha), Afb. 73
00-00-1712 - Adriaan Kies, Hendrik Janse Ro, de laagte van Kies land 283a (4,4473 ha), Afb. 74
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 283b (0,235 ha), Afb. 74
00-00-1712 - Adriaan Kies, Hendrik Jansz Roode, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 74
00-00-1712 - Jacob Steijn, Gerrit Paulisse, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 74
00-00-1712 - Claas Claase van der Veldt, Andries Daniels, Engel Michiels van Dijk, land 285.7 (1,7411 ha), Afb. 74
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 285.5 (0,0219 ha), Afb. 74
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 285.6 (0,6221 ha), Afb. 74
00-00-1712 - Pieter Barts, land 286.1 (2,5443 ha), Afb. 74
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 286b (0,349 ha), Afb. 74
00-00-1712 - Adriaan Kies, Louris Cor Fits, d Erff, Pauwlsweij land 287.1 (2,555 ha), Afb. 75
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 287.3 (0,572 ha), Afb. 75
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 287.2 (0,5378 ha), Afb. 75
00-00-1712 - Bartolomeus Paulus, Jacob Prs, land 288.1 (2,1285 ha), Afb. 75
00-00-1712 - Jan van Nes, Jacob Pieterse, land 288.2 (1,7397 ha), Afb. 75
00-00-1712 - Jacob Hendr, Pr Barten, land 288.3 (2,8239 ha), Afb. 75
00-00-1712 - Johan van Thielt, Arij Claasse Sgrama, land 288.4 (1,822 ha), Afb. 75
00-00-1712 - de stat, land 288.5 (0,3058 ha), Afb. 75
00-00-1712 - de stat, land 288f (0,2265 ha), Afb. 75
00-00-1712 - Andries Daandelse, Claas Claasse, Pr Barten, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), Afb. 75
00-00-1712 - de stad Haarlem, land 289b (0,4287 ha), Afb. 75
Zuijtwaart vanden Weligen Bergh:
00-00-1712 - land 290 (1,5495 ha), Afb. 76
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 291 (2,5542 ha), Afb. 76
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 292 (0,5676 ha), Afb. 76
00-00-1712 - Maarte Wouters, de Graaffel, land 293 (0,6555 ha), Afb. 76
00-00-1712 - Floris Corn, land 294b (0,4257 ha), Afb. 77
00-00-1712 - Maarte Wouterse, de Graaffelijkheijt, land 294a (0,4611 ha), Afb. 77
00-00-1712 - Maarte Wouters, de Graaffel, land 295 (1,419 ha), Afb. 77
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Jan Stoffels, land 296 (0,3008 ha), Afb. 77
00-00-1712 - Maarte Wouterse, de Graaffel, land 297 (0,5151 ha), Afb. 77
00-00-1712 - Maarte Wouters, de Graaffel, land 298.1 (0,9223 ha), Afb. 78
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 298.2 (1,2217 ha), Afb. 78
00-00-1712 - Maarte Wouterse, de Graaffel, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 78
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 300 (1,1863 ha), Afb. 78
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 301 (0,3831 ha), Afb. 78
00-00-1712 - Hendr van Berkenrode, Maarten Wouteren, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 79
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 (3,0651 ha), Afb. 79
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 304 (2,5045 ha), Afb. 79
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305 (1,7028 ha), Afb. 79
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 306 (1,9156 ha), Afb. 80
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 307 (1,0146 ha), Afb. 80
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 308 (2,8891 ha), Afb. 80
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 309 (2,7216 ha), Afb. 80
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 310 (2,3357 ha), Afb. 81
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 311 (0,9081 ha), Afb. 81
00-00-1712 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graaffel, land 312 (1,0557 ha), Afb. 81
00-00-1712 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graaffel, land 313 (3,8881 ha), Afb. 81
00-00-1712 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graaffel, land 314 (1,4048 ha), Afb. 82
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 315 (4,6544 ha), Afb. 82
00-00-1712 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 316 (0,5037 ha), Afb. 82
00-00-1712 - Willem van Loon, Jan Cor van Haastregt, de Erfgenamen, land 317 (9,5784 ha), Afb. 82
00-00-1712 - Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 318 (0,017 ha), Afb. 83
00-00-1712 - Willem Blaeu, Jan Cor van Haastregt, land 319 (6,5275 ha), Afb. 83
00-00-1712 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 320 (0,5676 ha), Afb. 83
00-00-1712 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 321 (0,9365 ha), Afb. 83
00-00-1712 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 84
00-00-1712 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graaffel, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 84
00-00-1712 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 324 (0,9081 ha), Afb. 84
00-00-1712 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 325 (1,7737 ha), Afb. 84
00-00-1712 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan van Haastregt, land 326a (1,419 ha), Afb. 85
00-00-1712 - Arij Krijne, land 326b (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1712 - Jan Six, Philiph Dirks van Steijn, land 326c (2,4833 ha), Afb. 85
00-00-1712 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha), Afb. 85
00-00-1712 - Pijnssens, Gerrit Lourisse, Erff, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 85
00-00-1712 - Anna van Loon, Cor den Hartogh, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1712 - Dirk Hendrikse Kroon, land 328.3 (0,5676 ha), Afb. 85
00-00-1712 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jacob Lourisse, land 329 (3,8313 ha), Afb. 85
00-00-1712 - Willem Six, Daniel Cambij, land 330 (1,6914 ha), Afb. 86
00-00-1712 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Jans Beuijck, land 331 (0,796 ha), Afb. 86
00-00-1712 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graaffel, land 332 (0,2838 ha), Afb. 86
00-00-1712 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graaffel, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 86
00-00-1712 - Absalon Meinderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 87
00-00-1712 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graaffel, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 87
00-00-1712 - land 336 (0,6172 ha), Afb. 87
00-00-1712 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graaffel, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 87
00-00-1712 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 87
00-00-1712 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.3 (0,5676 ha), Afb. 87
00-00-1712 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 88
00-00-1712 - Johan van der Burgh, Jan van Haastregt, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 88
00-00-1712 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 88
00-00-1712 - Marija van Loon, de hr Niepoort, Willem Joosten van Diest, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 88
00-00-1712 - Anna van Loon, Willem Joosten Diest, Vrouwen Croft land 340b (0,7095 ha), Afb. 88
00-00-1712 - Claas van der Velt, Marija van Loon, de hr Niepoort, land 340.4 (0,8514 ha), Afb. 88
00-00-1712 - Johan Vogel, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 88
Westen aanden Heerewegh:
00-00-1712 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 (0,3689 ha), Afb. 89
00-00-1712 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 (0,1419 ha), Afb. 89
00-00-1712 - Jacob Jacobse Langevelt, Dievertje Jacobs, land 343 (0,8514 ha), Afb. 89
00-00-1712 - Joost Cor van Diest, land 343.1 (0,1844 ha), Afb. 89
00-00-1712 - Wijnandt van der Maes, land 344.1 (0,3036 ha), Afb. 89
00-00-1712 - Corn Visch, land 344.2 (0,3036 ha), Afb. 89
00-00-1712 - Leendert Bruins van der Bijl, land 345 (0,8514 ha), Afb. 90
00-00-1712 - Hendrik Meesen, land 346.1 (0,4753 ha), Afb. 90
00-00-1712 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 (0,0397 ha), Afb. 90
00-00-1712 - Pieter Jorise Cole, land 346.3 (0,0297 ha), Afb. 90
00-00-1712 - Cor Reijerse, land 346.4 (0,0227 ha), Afb. 90
00-00-1712 - Jan Vogel, land 347 (0,2838 ha), Afb. 90
00-00-1712 - land 348 iiii hont lxx roeden, Afb. 90
00-00-1712 - Claas Dirkse van Sgrama, land 349 (0,227 ha), Afb. 91
00-00-1712 - land 350 iiii hont xx roeden, Afb. 91
00-00-1712 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 91
00-00-1712 - Engel Maartse, land 352 (0,3405 ha), Afb. 91
00-00-1712 - Arij Janse van Velsen, Philps Claasse, land 353 (0,8939 ha), Afb. 92
00-00-1712 - den adv Valck, land 354 (1,2302 ha), Afb. 92
00-00-1712 - Jacob Cornelise Rous, land 355 (0,6896 ha), Afb. 92
00-00-1712 - Cornelis Fannius, Philip Claase, land 356 (1,0798 ha), Afb. 92