Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1696

Bron: Morgenboeken Hillegom 1696
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1696
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4652b
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Leggert van Hillegom
Voor den schrickeljaere 1696

Hier begint den banne gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeus Redam gesworen landtmeter van Rhijnlandt int jaer xv xliiii inde maenden van januarij ende februarij door bevel van mijn heeren de hooge heemraden van Rhijnlandt ende is te weten, als daer niet dan eenderleij name genaemten werd, dat dan den eijgenaer selffs de bruijcker is ende als daer geen plaetse genomt, waer die persoonen woonaghtigh sjjn het is te verstaen dat sij inden vornomden banne woonaghtigh sijn.

Overgeset int jaer 96 de eijgenaers & bruijckers

Santlaan tot Vosselaan: Ende eerst dat landt van die Santlaan suijtwaerts tot die Vosselaan toe, besuijtoosten den Heerewech.
00-00-1696 - Hendrick Gillisz, Arij Prs, land 1a (1,7028 ha), Afb. 3
00-00-1696 - Engeltje Kinckhuijse, de Erfgenamen, land 1b (2,1285 ha), Afb. 3
00-00-1696 - Adriaan Tonis van Hees, land 1c (2,1285 ha), Afb. 3
00-00-1696 - Baarthout van Teijlingen, Crijntie IJsbrants, land 2 (1,4743 ha), Afb. 3
00-00-1696 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 3 (1,3140 ha), Afb. 3
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Kleijn kees, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 3
00-00-1696 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Kleijnkees, land 5 (3,8157 ha), Afb. 4
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Kleijnkees, land 6 (4,3961 ha), Afb. 4
00-00-1696 - Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, land 7 (1,8589 ha), Afb. 4
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 8 (1,7368 ha), Afb. 4
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 9 (1,2771 ha), Afb. 5
00-00-1696 - Arij Crijnen, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5
00-00-1696 - theodora Beck, wed, Willem Willems, land 12 (0,9606 ha), Afb. 5
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 13 (0,9166 ha), Afb. 6
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 14 (3,2183 ha), Afb. 6
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 15 (1,7042 ha), Afb. 6
00-00-1696 - Jan Mees Veer, Jacob Wanten, wed., Jan Wouters, land 16 (9,8367 ha), de stad Haarlem, Afb. 6
00-00-1696 - wed, Jan Wanten, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 7
00-00-1696 - den advoc Spae, Maijcken Wanten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 7
00-00-1696 - Hend van der Camp, Absalon Meinderts van Keuijere, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 7
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, wed, Willem Willems, land 19 (3,6185 ha), Afb. 7
00-00-1696 - Adriaan Kies, Pr Jacobs Sprockenburch, land 20 (2,6209 ha), Afb. 7
00-00-1696 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha), Afb. 8
00-00-1696 - Mees Prs Aerdenb, land 21b (1,3878 ha), Afb. 8
00-00-1696 - Gerrit Jacobs Roode, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1696 - juff Potta, Sijmon Jans Langevelt, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1696 - Hend van der Camp, Corn Visch, Corn van Limmen, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 8
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, de wed, Willem Willems, land 24 (2,75 ha), Afb. 8
00-00-1696 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 9
00-00-1696 - de vrou Alblasserdam, de wed, Willem Willems, land 26 (2,0959 ha), Afb. 9
00-00-1696 - Arij Pieters, Mees Jans Langevelt, land 27a (2,0575 ha), Afb. 9
00-00-1696 - Jacobus Meerman, land 27b (1,9866 ha), Afb. 9
00-00-1696 - Jan van Wieringen, land 27c (4,257 ha), Afb. 9
00-00-1696 - Willem van Sgravema, Maerten Jacobs Langevelt, land 28a (1,0316 ha), Afb. 9
00-00-1696 - Ad Kies, Pr Jacobs Sprokkenburch, land 28b (2,0632 ha), Afb. 9
00-00-1696 - Adriaan Kies, Corn Gerrits Darijkluijt, land 29 (1,1437 ha), Afb. 10
00-00-1696 - Adriaan Kies, Corn Gerrits Darijkluijt, land 30 (0,8201 ha), Afb. 10
00-00-1696 - Maartje Jacobs Langevelt, Willem van Schravema, Jan Cornelise de Moor, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 10
00-00-1696 - Ad Kies, Hend Jans Roode, land 31b (2,4833 ha), Afb. 10
00-00-1696 - Pieter Schaep, Gerrit Jacobs Roode, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 10
00-00-1696 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 10
00-00-1696 - Jan Jans Beuijck, Willem Jans, land 33 (1,1068 ha), Afb. 11
00-00-1696 - Hend van der Camp, Maarten Willems van Schravemade, Huigh Cornelise van Moerkerken, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 11
00-00-1696 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 11
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 11
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 37 (1,2373 ha), Afb. 12
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 38 (1,5495 ha), Afb. 12
00-00-1696 - Hend van Berkenroode, Simon Jans, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 12
00-00-1696 - Claas Jacobs Claverweijde, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 12
00-00-1696 - Maarten Schravemade, Huigh Cornelise van Moerkerken, Corn van Limmen, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 11
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 13
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 13
00-00-1696 - Lieven van Loon, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 14
00-00-1696 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1696 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1696 - Maarten Ruijchaver, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 14
00-00-1696 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 46 (1,1352 ha), Afb. 14
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 14
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 (2.9629 ha), Afb. 14
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha), Afb. 15
00-00-1696 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 50 (1,6233 ha), Afb. 15
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 15
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 (0,6868 ha), Afb. 15
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 (0,21 ha), Afb. 16
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 (2,0661 ha), Afb. 16
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 (0,9081 ha), Afb. 16
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 (2,2661 ha), Afb. 16
00-00-1696 - mevrouw Sijpesteijn, land 57 (6,8326 ha), Afb. 17
00-00-1696 - wed, Cornelis van Sipesteijn, Engel Dircxs, land 58 (3,898 ha), Afb. 17
00-00-1696 - wed, Cornelis van Sipesteijn, Engel Dircxs, land 59 (0,7506 ha), Afb. 17
00-00-1696 - Cornelis Ascanius van Sipesteijn, Engel Dircxs, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 17
00-00-1696 - Cornelis Prs Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 17
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18
00-00-1696 - Joost Claas van Diest, Joost Claas van Diest, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18
00-00-1696 - Arend Bruins van der Bijl, Corstiaen Isbrants, land 64 (1,4729 ha), Afb. 18
00-00-1696 - Jan Cornelise de Moor, land 65 (1,48 ha), Afb. 19
00-00-1696 - Cornelis Willems Visscher, Corstiaen Isbrants, land 66 (1,4658 ha), Afb. 19
00-00-1696 - Jan de Kramer, Barent de Malefaict, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1696 - sr Speck, Cornelis Cornelise Visscher, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1696 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 68 (1,4757 ha), Afb. 19
00-00-1696 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, Simon Jans, land 69 (2,8465 ha), Afb. 20
00-00-1696 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, Simon Jans, land 70 (1,0926 ha), Afb. 20
00-00-1696 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, Simon Jans, land 71 (0,6655 ha), Afb. 20
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, land 72 (2,3939 ha), Afb. 20
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 21
00-00-1696 - Crijn Crijnen, Corstiaan Isbrants, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 21
00-00-1696 - Maria Franse Wouters, Philps Jans, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 21
00-00-1696 - Absalon Meinderts van Keuijere, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 22
00-00-1696 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 22
00-00-1696 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22
00-00-1696 - Jan Gerrits van den Bosch, Gerrit Jans van Rijnswijck, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23
00-00-1696 - Aaltje Jans Beuijck, Jongsland land 82a (1,0954 ha), Afb. 23
00-00-1696 - Aalbert Barends Pickart, Simon Jans Langevelt, jongsland land 82b (0,8542 ha), Afb. 23
00-00-1696 - Hend Maartens Croon, Claes Jacobs, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 23
00-00-1696 - Hend Maartens Croon, Claes Jacobs, land 84 (6,0379 ha), Afb. 23
00-00-1696 - Maarten Cornelis van Diest, Jaepge Cornelis van Diest, Cornelis, land 85.1 (2,9444 ha), Afb. 24
00-00-1696 - Maerten Jacobs Langevelt, land 85.2 (2,9444 ha), Afb. 24
00-00-1696 - Jan Barends Picquaart, Claas Jacobs Claverweijde, land 86.4 (2,8976 ha), Afb. 24
00-00-1696 - Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Claas Jacobs Claverweijde, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 24
00-00-1696 - land 87 (2,8976 ha), Afb. 24
00-00-1696 - Johan van Thielt, Claas Absolons van Keuijere, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 24
00-00-1696 - Willem van Loon, Arij Bruijns, Jan Corn van Haastert, Anna Willems van Loon, land 88.2 (6,9958 ha), Afb. 24
00-00-1696 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestregt, land 89 (1,8106 ha), Afb. 25
00-00-1696 - Willem van Loon, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 25
00-00-1696 - Dirck Hendrixs Croon, Wouter Jans, land 91 (1,0898 ha), Afb. 25
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 92 (5,9216 ha), Afb. 25
00-00-1696 - Willem Jans, Ascanius van Sipesteijn, land 93 (1,8035 ha), Afb. 26
00-00-1696 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 26
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 95 (2,5116 ha), Afb. 26
00-00-1696 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 26
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 97.1 (1,7028 ha), Afb. 27
00-00-1696 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, Praters land land 97.2 (2,462 ha), Afb. 27
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 98.1 (3,7632 ha), Afb. 27
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 (1,1352 ha), Afb. 27
00-00-1696 - Corn Ascanius van Sipesteijn, Engel Maert, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 (1,1352 ha), Afb. 27
00-00-1696 - Arij Maartens Duijndam, Arij Cors, land 99 (0,8883 ha), Afb. 27
00-00-1696 - Corn Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 27
00-00-1696 - Jacob Jans Langevelt, land 101a (1,1352 ha), Afb. 28
00-00-1696 - Corn Prs Glas, Claas Jacobs Claverweijde, land 101b (1,436 ha), Afb. 28
00-00-1696 - Jacob Jans Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 28
00-00-1696 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 104 (5,1156 ha), Afb. 28
00-00-1696 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, land 105 (1,6006 ha), Afb. 29
00-00-1696 - Pr Pijnssen, de wed, Gerrit Lauris, Erffgenamen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 29
00-00-1696 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 29
00-00-1696 - Bruijn Arends van der Bijl, Jan Jans Lapper, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 29
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Jan Jans Lapper, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 29
00-00-1696 - land 108 (1,1281 ha), Afb. 29
00-00-1696 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 109 (0,867 ha), Afb. 30
00-00-1696 - Dirck Hendrics Croon, Huijch Gerrits, land 110 (0,8883 ha), Afb. 30
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Pr Lauris Akersloot, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1696 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 111.2 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Arijens van de Graaff, land 111.3 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1696 - Maarten Willems van Schravemade, land 112 (0,9578 ha), Afb. 30
00-00-1696 - de secritaris, Cornelis Prs Bergen henegouwen, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 31
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graef, de Kleijne Meerkamp land 114a (1,182 ha), Afb. 31
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van Graaf, Engel Ram land 114b (0,7151 ha), Afb. 31
00-00-1696 - Johan van der Burgh, land 115 (1,5566 ha), Afb. 31
00-00-1696 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 31
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Cornelis Arijens van de Graaff, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 31
00-00-1696 - Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graeff, Margareta Bas, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 31
00-00-1696 - juff Bas, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 31
00-00-1696 - den advocaat Spaen, Gerrit Dircxs Smith, land 117 (1,2955 ha), Afb. 32
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graaff, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 32
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graaff, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 32
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Joost Cornelis, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 32
Vosselaan tot Lisse: Ander perceelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende van die Vosselaan zuijtwaerd vande banne van Lisse bij zuijtoosten den Heerewech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Pieter Lauris Akersloot, land 121 (1,5708 ha), Afb. 33
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Corn Jans Croon, Bakkers Bakkum land 122a (0,6385 ha), Afb. 33
00-00-1696 - Jan Verwer, Joost Cornelis van Diest, Bakkers Bakkum land 122b (0,4966 ha), Afb. 33
00-00-1696 - Arend Bruins van der Bijl, Jan Jacob Joosten, Bakkers Bakkum land 122c (0,6385 ha), Afb. 33
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Pr Lauris Akersloot, Willem Claes Langevelt, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 33
00-00-1696 - Johan Verwer, Maerten Willems, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 34
00-00-1696 - Christijntge Voogels, land 125 (0,9989 ha), Afb. 34
00-00-1696 - Christijntge Vogels, Jacob Mouris, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 34
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graeff, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 34
00-00-1696 - Jan Arijens, Engel Simons van Alckemade, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 34
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graeff, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 34
00-00-1696 - Wijnandt Mens, Jan Cornelise Robol, Gerrit Mathijs, Floris Louwen Landt land 126.7 (1,7028 ha), Afb. 34
00-00-1696 - Christijntge Voogels, Pr Lauris Akersloot, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 34
00-00-1696 - Dirk Hendriks Croon, Daniel Cambij, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 35
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, Claas Claase van der Veldt, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 35
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, Jan Prs Gans, land 130 (0,9564 ha), Afb. 35
00-00-1696 - Cornelis van Diest, Claas Claase van der Veldt, land 131 (0,911 ha), Afb. 35
00-00-1696 - Christijntge Voogels, Jacob Jans, Pr Lauris Akersloot, land 132 (3,373 ha), Afb. 36
00-00-1696 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 133 (2,7117 ha), Afb. 36
00-00-1696 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Arijens van de Graeff, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 36
00-00-1696 - Johan Verwer, Maerten Willems, Willem Claes Langevelt, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 36
00-00-1696 - Johan Verwer, Maerten Willems, land 136 (0,5917 ha), Afb. 37
00-00-1696 - Johan Verwer, Claes Simons, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 37
00-00-1696 - Johan Verwer, Claes Simons, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 37
00-00-1696 - Johan Verwer, Jan Adriaans Hoekstraten, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 37
00-00-1696 - Johan Verwer, Maarten Willems van Schravemade, de Kaudeweij land 138b (0,5676 ha), Afb. 37
00-00-1696 - Jan Verwer, Ascanius van Sipesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 37
00-00-1696 - Hendrick Molesteech, Dirck Dirks van Santen, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 38
00-00-1696 - Jan Hendriks Molesteeg, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 38
00-00-1696 - Joost Diericq, Jan Cornelis Bensdorp, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 38
00-00-1696 - Bruijn Arends van der Bijl, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 38
00-00-1696 - Jan Jans Stompman, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 38
00-00-1696 - Joost Diericq, Jan Corn Bensdorp, land 142b (0,5676 ha), Afb. 38
00-00-1696 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143a (0,1419 ha), Afb. 38
00-00-1696 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143b (0,1064 ha), Afb. 38
00-00-1696 - Cornelis Coerts, land 143c (0,0354 ha), Afb. 38
00-00-1696 - land 144 (0,5959 ha), Afb. 39
00-00-1696 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 145.5 (0,1064 ha), Afb. 39
00-00-1696 - Jan Jans Westgeest, land 145.6 (0,1064 ha), Afb. 39
00-00-1696 - Frans Aalbertse Kroon, land 145c (0,1277 ha), Afb. 39
00-00-1696 - Joost Diericq, Jacob Jans van der Velde, land 145.7 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1696 - Joost Diericq, Jeroen Jans, de Schouts akkers land 145.9 (0,2838 ha), Afb. 39
00-00-1696 - Maarten Willems van Schravemade, de Schouts akkers land 145.10 (0,7946 ha), Afb. 39
00-00-1696 - Joost Diericq, Jan Cornelis Bensdorp, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 39
00-00-1696 - Machtelt Buijtewech, Corn Dircxs Sgravema, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1696 - Corn Ascanius van Sipesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 39
00-00-1696 - Willem Joosten, Joost Cornelis van Diest, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 40
00-00-1696 - Joost Cornelise van Diest, Willem Joosten, land 149 (0,7762 ha), Afb. 40
00-00-1696 - Joost Cornelise van Diest, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 40
00-00-1696 - Annetge Voogels, Pr Lauris, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 40
00-00-1696 - Johannis Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 40
00-00-1696 - Claas Claase van Schravemade, Jan Cornelis Bensdorp, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 40
00-00-1696 - Claas Claase van Schravemade, Jan Cornelis Bensdorp, land 152 (0,2525 ha), Afb. 41
00-00-1696 - Johannis Rampius, Leendert Aelberts, land 153 (0,1589 ha), Afb. 41
00-00-1696 - Johannis Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 154 (0,227 ha), Afb. 41
00-00-1696 - Claes Claes, land 155 (1,2771 ha), Afb. 41
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 41
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Frans Aalbertse Kroon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 42
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Frans Aalbertse Kroon, land 158 (1,822 ha), Afb. 42
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Frans Aalbertse Kroon, land 159 (0,3079 ha), Afb. 42
00-00-1696 - Frans Aalbertse Kroon, land 160 (0,5009 ha), Afb. 42
00-00-1696 - Claes van Schravemade, land 161 (1,2345 ha), Afb. 43
00-00-1696 - Christina Voogels, Pr Lauris, land 162 (1,2771 ha), Afb. 43
00-00-1696 - Joost Cornelise van Diest, Frans Aalbertse Kroon, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 43
00-00-1696 - Christijntie Vogels, Pr Louris, land 164 (2,3896 ha), Afb. 43
00-00-1696 - Dirck Claes Schravemade, land 165 (0,7989 ha), Afb. 44
00-00-1696 - Gerrit Willems Heemskerck, Francsoijs Valck, land 166 (3,2921 ha), Afb. 44
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Gerrit Willems Heemskerck, land 167 (1,6333 ha), Afb. 44
00-00-1696 - Willem Arijens Velsen, Floortjes Croft land 168.1 (0,227 ha), Afb. 44
00-00-1696 - Jan Six, land 168.2 (0,3178 ha), Afb. 44
00-00-1696 - Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 45
00-00-1696 - Jan Six, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 45
00-00-1696 - Jan Willems van Velsen, Pr Jans van Slingelant, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 45
00-00-1696 - Frans Aalbertse Kroon, land 171 (0,8514 ha), Afb. 45
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, land 172 (0,8429 ha), Afb. 45
00-00-1696 - Jan Willems van Velsen, Pr Jans van Slingelant, land 173 (1,2771 ha), Afb. 46
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Frans Aalbertse Kroon, land 174 (1,1465 ha), Afb. 46
00-00-1696 - Frans Aalbertse Kroon, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 46
00-00-1696 - Lijsbeth Arijens, Magtelt Arijens, Gerrit Jans van Erffort, land 176.1, Afb. 46
00-00-1696 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Phillips Claes, land 176.2, Afb. 46
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Phillips Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 47
00-00-1696 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 178 (5,1085 ha), Afb. 47
00-00-1696 - Leendert Aalberts van Tent, land 179 (1,8589 ha), Afb. 47
00-00-1696 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, land 180 (0,823 ha), Afb. 47
00-00-1696 - Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 48
00-00-1696 - Jan Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1696 - Simon Willems van Velsen, wed, Dirck Philps, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps Larum, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1696 - Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 48
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 48
00-00-1696 - Dirk Claase van Schravemade, land 185 (1,0827 ha), Afb. 49
00-00-1696 - Joost Cornelise van Diest, Jan Willems van Velsen, Pieter Jans Slingeland, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 49
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 49
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, land 188 (1,0131 ha), Afb. 49
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, land 189 (0,7038 ha), Afb. 50
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 50
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 50
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 50
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 51
00-00-1696 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 51
00-00-1696 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 51
00-00-1696 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 51
00-00-1696 - Jan Hendriks Molesteeg, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 51
00-00-1696 - Jan Hendriks Molesteeg, land 196 (1,8035 ha), Afb. 51
00-00-1696 - Jan Hendriks Molesteeg, land 197 (1,8319 ha), Afb. 52
00-00-1696 - Claas Claase van Schravemade, Leendert Aalberts, land 198 (2,154 ha), Afb. 52
00-00-1696 - Corn van der Linde, Dirck Hendrixs Sgravemade, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 52
00-00-1696 - Corn van der Linde, Dirck Hendrixs Sgravemade, land 200 (0,051 ha), Afb. 52
00-00-1696 - Corn van der Linde, Dirck Hendrixs Sgravemade, land 201 (0,7095 ha), Afb. 53
00-00-1696 - Neeltgen Maartens, Gerrit Jans Erffoort, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 53
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, land 203 (0,6924 ha), Afb. 53
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, land 204 (1,419 ha), Afb. 53
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, land 205 (1,2544 ha), Afb. 54
00-00-1696 - Gerrit Jans Erffoort, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 54
00-00-1696 - Dirck Claes, Jeroen Jacobs, land 207.1 (1,2118 ha), Afb. 54
00-00-1696 - Cornelis Fannius, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 54
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Gerrit Jans Erffoort, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 54
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Gerrit Jans Erffort, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 55
00-00-1696 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 55
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 55
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 55
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 56
00-00-1696 - Dirck Cleas Schrama, Jeroen Jacobs, land 214.1 (2,5542 ha), Afb. 56
00-00-1696 - Jan Six, Pr Jans Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, Lagelant land 214.3 (1,7737 ha), Afb. 56
00-00-1696 - Jan Six, Pr Jans Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1696 - Jan Six, Aaltge Claes, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 56
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, land 216 (0,8911 ha), Afb. 56
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Gerrit Jans Erffoort, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 57
00-00-1696 - Dirck Claes van Schravemade, Jeroen Jacobs, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 57
00-00-1696 - Dirck Claes van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 219.2 (0,9223 ha), Afb. 57
00-00-1696 - Dirck Claes, Jeroen Jacobs, land 219.3 (1,2061 ha), Afb. 57
00-00-1696 - Leendert Engels, wed, Dirck Engels, land 220 (2,1285 ha), Afb. 57
00-00-1696 - Leendert Engels, wed, Dirck Engels, land 221 (1,5793 ha), Afb. 58
00-00-1696 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 222 (1,0444 ha), Afb. 58
00-00-1696 - Jeroen Jacobs, land 223 (0,6243 ha), Afb. 58
00-00-1696 - Jan Six, Aeltge Claes, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 58
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, land 225 (1,6843 ha), Afb. 59
00-00-1696 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs Sprockenb, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 59
00-00-1696 - Cornelis van Sipesteijn, Simon Philps van der Vlugt, Cleijn Oustcampje land 227.1 (1,0855 ha), Afb. 59
00-00-1696 - Dirck Claes van Schravemade, Jeroen Jacobs, Cleijn Oustcampje land 227.2 (1,0855 ha), Afb. 59
00-00-1696 - Jeronimus Coeijmans, Lauris Pieters van der Fits, land 228 (1,3381 ha), Afb. 59
00-00-1696 - d heer Coeijmans, Lauris Pieters van der Fits, land 229 (0,8386 ha), Afb. 60
00-00-1696 - d heer Coeijmans, Lauris Prs van der Fits, land 230.1 (2,6961 ha), Afb. 60
00-00-1696 - Sipesteijn, Simon Philps van der Vlucht, land 230.2 (2,3981 ha), Afb. 60
00-00-1696 - Jan Six, land 230.3 (0,227 ha), Afb. 60
00-00-1696 - d heer Coeijman, Lauris Pieters van der Fits, land 231 (1,1494 ha), Afb. 60
00-00-1696 - Coeijman, Lauris Pieters van der Fits, land 232 (0,6499 ha), Afb. 60
00-00-1696 - d heer Coeijmans, Lauris Pieters van der Fits, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 61
00-00-1696 - Koeijmans, Lauris Pieters van der Fits, land 234 (1,7837 ha), Afb. 61
00-00-1696 - Coeijmans, Lauris Pieters van der Fits, land 235 (1,6262 ha), Afb. 61
00-00-1696 - Coeijman, Lauris Pieters van der Fits, land 236 (1,8447 ha), Afb. 61
00-00-1696 - Coeijmans, Lauris Prs van der Fits, land 237 (0,5676 ha), Afb. 62
00-00-1696 - Jan Six, Pieter Jans Langevelt, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 62
Lisse tot Grieten bregge: Hier beginnen de veenen vande banne off van Lisse noordtwaert tot Grieten bregge toe. Dese naarvolgende mosveenen werden gegaart naer de oude maat.
00-00-1696 - Paulus Buijs, Philips Simons van der Vlucht, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1696 - Anna Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1696 - Anna Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 240.8 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1696 - juff Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 240.9 (1,9866 ha), Afb. 62
00-00-1696 - Paulus Buijs, Philips Simons van der Vlucht, land 240.5 (1,7028 ha), Afb. 62
00-00-1696 - Paulus Buijs, Pr Cornelis Son, Veentje land 240.6 (1,0642 ha), Afb. 62
00-00-1696 - Pr Corn Son, Gerrit Jacobs Cort, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 63
00-00-1696 - juff Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 241.2 (1,0316 ha), Afb. 63
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 241.3 (0,4856 ha), Afb. 63
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 241.4 (0,263 ha), Afb. 63
00-00-1696 - juff Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, Assendelftsweij land 242a (4,8035 ha), Afb. 63
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 242b (0,3045 ha), Afb. 63
00-00-1696 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 243.1 (4,0349 ha), Afb. 63
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 243b (0,2217 ha), Afb. 63
00-00-1696 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 (2,9799 ha), Afb. 63
00-00-1696 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 (2,8029 ha), Afb. 63
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 244.3 (0,3184 ha), Afb. 63
00-00-1696 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 64
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Philips Claes, Haverweij land 246a (2,9799 ha), Afb. 64
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Cornelis Leend Alckemade, Haverweij land 246b (0,9933 ha), Afb. 64
00-00-1696 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 248 (3,2226 ha), Afb. 64
00-00-1696 - Machtelt Buijtewech, Corn Dircxs Schravema, Schout Roelenland mitsgaders het Kijfhoekje land 249d (0,6263 ha), Afb. 65
00-00-1696 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 249b (1,7137 ha), Afb. 65
00-00-1696 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 249a (2,7348 ha), Afb. 65
00-00-1696 - Jan Sicx, Claes Adriaens, land 249f (1,1976 ha), Afb. 65
00-00-1696 - Jan de With, Hend Mees, Schoud Roeland land 249e i morgen xxxiii roeden, Afb. 65
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 249b (0,1027 ha), Afb. 65
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 249i (0,1305 ha), Afb. 65
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 249e (0,2246 ha), Afb. 65
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 249j lxxxviiii roeden xxviii voet, Afb. 65
00-00-1696 - Claas Claase van Schravemade, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 65
00-00-1696 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250.1.1 (1,1926 ha), Afb. 65
00-00-1696 - Huijbert Claes, land 250.1.2 (0,5676 ha), Afb. 65
00-00-1696 - Jan Hendriks Molesteeg, Aalbert Jans Hulp, land 250.2 (1,9838 ha), Afb. 65
00-00-1696 - juff Bosvelt, land 250.4 (1,5555 ha), Afb. 65
00-00-1696 - Frans Aelberts, land 250.5 (1,1579 ha), Afb. 65
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 250.6 (0,1342 ha), Afb. 65
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 250.7 (0,1442 ha), Afb. 65
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 250.8 (0,1468 ha), Afb. 65
00-00-1696 - Michiel de With, land 250.9 (0,4115 ha), Afb. 65
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 250.10 (0,3663 ha), Afb. 65
00-00-1696 - Pieter Cornelise van Schagen, land 250.11 (1,6262 ha), Afb. 65
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 250.12 (0,141 ha), Afb. 65
00-00-1696 - Dirck Claas Schravemade, land 251 (2,5542 ha), Afb. 66
00-00-1696 - Willem Willems Heemskerck, Hendrik van Opstraten, land 252 (2,5542 ha), Afb. 66
00-00-1696 - Pieter Cornelise van Schagen, Dirck Claes Sgravemade, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 66
00-00-1696 - Corn van Sipesteijn, Jacob, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 66
00-00-1696 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 66
00-00-1696 - Johanna Koussebandt, Ariaantgen Willeboorts, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), Afb. 67
00-00-1696 - Michiel de With, Floris Louwen land land 256.2 (1,0358 ha), Afb. 67
00-00-1696 - Francsoijs Kousebant, Ad Cornelis, Floris Louwen land land 256.3 (0,9933 ha), Afb. 67
00-00-1696 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.4 (0,2838 ha), Afb. 67
00-00-1696 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.5 (0,2284 ha), Afb. 67
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 256.6 (0,3832 ha), Afb. 67
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 256.7 (0,3832 ha), Afb. 67
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 256.8 (0,3382 ha), Afb. 67
00-00-1696 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 67
00-00-1696 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 258 (2,049 ha), Afb. 67
00-00-1696 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 259 (1,6176 ha), Afb. 68
00-00-1696 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 260 (1,4545 ha), Afb. 68
00-00-1696 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 261 (0,9691 ha), Afb. 68
00-00-1696 - Jan Backer, Aalbert Jans Hulp, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 68
00-00-1696 - de wed, Leendt Prs Sackman, Aalbert Jans Hulp, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 68
00-00-1696 - Jan Backer, Aalbert Jans Hulp, land 263 (4,3989 ha), Afb. 69
00-00-1696 - de Diaconij Armen, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 69
00-00-1696 - And Akersloot, Adriaan Cornelise Akersloot, Marcus Marcus, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 69
00-00-1696 - Adriaan Cornelise Akersloot, land 265a (2,7954 ha), Afb. 69
00-00-1696 - Adriaan Cornelise Akersloot, land 265b (1,7028 ha), Afb. 69
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 265c (0,7521 ha), Afb. 69
00-00-1696 - Claes Gerrits van Schravemade, land 266 (1,8745 ha), Afb. 69
00-00-1696 - Claes Gerrits van Schravemade, land 267a (1,8447 ha), Afb. 70
00-00-1696 - Simon Claas, de Graaflicheijd, land 267b (0,5676 ha), Afb. 70
00-00-1696 - Huijbt Claas Schravema, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 70
00-00-1696 - Claes Gerrits van Schravemade, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 70
00-00-1696 - land 268.3 (0,2588 ha), de stad Haarlem, Afb. 70
00-00-1696 - Claes Gerrits Schravemade, Huijbert Claes, Stekelweij land 269a (2,8757 ha), Afb. 70
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 269b (0,0328 ha), Afb. 70
00-00-1696 - Claes van Schravemade, Hasselaars woning land 270a (6,2892 ha), Afb. 70
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 270b (0,0244 ha), Afb. 70
00-00-1696 - Adriaan Cornelise Akersloot, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), Afb. 71
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 271b (0,2746 ha), Afb. 71
00-00-1696 - juff Bosvelt, Corn Gerrits, Huijbert Claes, Pelserlaagte land 272a (5,7657 ha), Afb. 71
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 272b (0,0518 ha), Afb. 71
00-00-1696 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 273.1 (2,9085 ha), Afb. 71
00-00-1696 - Aechje Voogels, Pieter Simons Bronsgeest, land 273.2 (2,9799 ha), Afb. 71
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 273.3 (0,0709 ha), Afb. 71
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 273.4 (0,0134 ha), Afb. 71
00-00-1696 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 274.1, Afb. 71
00-00-1696 - Pr Dircxs Aerdenb, land 274.2, Afb. 71
00-00-1696 - Aed de Kies, Louris Cornelis Fits, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 72
00-00-1696 - Magdalene Franse Wouters, Pr Gerrits van der Cluft, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 72
00-00-1696 - Maria Franse Wouters, Pr Gerrits van der Cluft, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 72
00-00-1696 - Jan Thielt, Arij Cornelis, Groote Laechte land 278.1 (4,4699 ha), Afb. 72
00-00-1696 - Johan van Thielt, Simon Verdel, Groote Laechte land 278.2 (3,1928 ha), Afb. 72
00-00-1696 - Maria Franse Wouters, Pr Gerrits, land 279.1 (5,818 ha), Afb. 73
00-00-1696 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 279.2 (2,1285 ha), Afb. 73
00-00-1696 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, land 280 (4,0981 ha), Afb. 73
00-00-1696 - Jan Jans Bierman, de Erfgenamen, Geijtmanscroft land 281.1 (4,1989 ha), Afb. 73
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 281.2 (0,0572 ha), Afb. 73
00-00-1696 - Jan Jans Beuijck, Cornelis Jooste van Diest, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 73
00-00-1696 - Johan van Thielt, Simon Verdel, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 73
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 282c (0,1593 ha), Afb. 73
00-00-1696 - Ad Kies, Hend Jacobs Roode, de laagte van Kies land 283a (4,4473 ha), Afb. 74
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 283b (0,235 ha), Afb. 74
00-00-1696 - Adriaen Kies, Hend Jans Roode, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 74
00-00-1696 - Jacob Steijn, Gerrit Paulus, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 74
00-00-1696 - Engel Michiels van Dijk, And Daniels, Claas Claase van der Veldt, land 285.7 (1,7411 ha), Afb. 74
00-00-1696 - Claas Claase van der Veldt, Engel Michiels van Dijk, land 285bb, Afb. 74
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 285.5 (0,0219 ha), Afb. 74
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 285.6 (0,6221 ha), Afb. 74
00-00-1696 - Pieter Barts, land 286.1 (2,5443 ha), Afb. 74
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 286b (0,349 ha), Afb. 74
00-00-1696 - Ad Kies, Louris Cornelis, d Erffgenamen, Pauwlsweij land 287.1 (2,555 ha), Afb. 75
00-00-1696 - de stad, land 287.3 (0,572 ha), Afb. 75
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 287.2 (0,5378 ha), Afb. 75
00-00-1696 - Barth Paulus, Jacob Prs Beijer bergen in henegouw, land 288.1 (2,1285 ha), Afb. 75
00-00-1696 - Jan van Nes, Jacob Prs Bergen in henegouwen, land 288.2 (1,7397 ha), Afb. 75
00-00-1696 - Jacob Hend, Pr Barten, land 288.3 (2,8239 ha), Afb. 75
00-00-1696 - Joh van Thielt, Arij Claes Schravemade, land 288.4 (1,822 ha), Afb. 75
00-00-1696 - de stad, land 288.5 (0,3058 ha), Afb. 75
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 288f (0,2265 ha), Afb. 75
00-00-1696 - And Daniels, Claes Claes, Pieter Barten, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), Afb. 75
00-00-1696 - de stad Haarlem, land 289b (0,4287 ha), Afb. 75
Zuitwaarts van de Weligen Bergh: Andere parcheelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende vanden Weligen Bergh zuijtwaarts tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margine geschiet overmits de snootheijt @ hoogte van landen daeromme die gemindert zijn.
00-00-1696 - land 290 (1,5495 ha), Afb. 76
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 291 (2,5542 ha), Afb. 76
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 292 (0,5676 ha), Afb. 76
00-00-1696 - Maarten Wouters, de Graaflickheijd, land 293 (0,6555 ha), Afb. 76
00-00-1696 - Floris Corn, land 294b (0,4257 ha), Afb. 77
00-00-1696 - Maerten Wouters, de Graafflicheijd, land 294a (0,4611 ha), Afb. 77
00-00-1696 - Maerten Wouters, de Graafflicheijd, land 295 (1,419 ha), Afb. 77
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 296 (0,3008 ha), Afb. 77
00-00-1696 - Maerten Wouters, de Graaflickheijd, land 297 (0,5151 ha), Afb. 77
00-00-1696 - Maarten Wouters, de Graeflicheijd, land 298.1 (0,9223 ha), Afb. 78
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 298.2 (1,2217 ha), Afb. 78
00-00-1696 - Maerten Wouters, de Graeflicheijd, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 78
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 300 (1,1863 ha), Afb. 78
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 301 (0,3831 ha), Afb. 78
00-00-1696 - Hend van Berckenroode, Maarten Wouters, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 79
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 (3,0651 ha), Afb. 79
00-00-1696 - land 304 (2,5045 ha), Afb. 79
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305 (1,7028 ha), Afb. 79
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 306 (1,9156 ha), Afb. 80
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 307 (1,0146 ha), Afb. 80
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 308 (2,8891 ha), Afb. 80
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 309 (2,7216 ha), Afb. 80
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 310 (2,3357 ha), Afb. 81
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 311 (0,9081 ha), Afb. 81
00-00-1696 - de Graefflicheijd, land 312 (1,0557 ha), Afb. 81
00-00-1696 - de Graefflicheijd, land 313 (3,8881 ha), Afb. 81
00-00-1696 - de Graefflicheijd, land 314 (1,4048 ha), Afb. 82
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 315 (4,6544 ha), Afb. 82
00-00-1696 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 316 (0,5037 ha), Afb. 82
00-00-1696 - Willem van Loon, Jan Corn van Haastregt, de Erfgenamen, land 317 (9,5784 ha), Afb. 82
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haastert, land 318 (0,017 ha), Afb. 83
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestrecht, land 319 (6,5275 ha), Afb. 83
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestrecht, land 320 (0,5676 ha), Afb. 83
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestrecht, land 321 (0,9365 ha), Afb. 83
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestregt, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 84
00-00-1696 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graaflicheijd, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 84
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis van Haestrecht, land 324 (0,9081 ha), Afb. 84
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Cornelis Haestrecht, land 325 (1,7737 ha), Afb. 84
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Corn van Haestrecht, land 326a (1,419 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Arij Crijnen, land 326b (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Jan Six, Philiph Dirks van Steijn, land 326c (2,4833 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Pijnssens, Gerrit Lauris, Erffgenamen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Maertge Willems van Velsen, land 328.4 (0,2838 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Gerrit van Laer, land 328e1 (0,5676 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Neeltje Jans Beuijck, land 328.6 (0,0709 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Cornelis Claes den Hartoge, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Dirk Hend Croon, land 328.3 (0,5676 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Jannitge Jans, de Lange Ackers land 328g (0,3547 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, land 329 (3,8313 ha), Afb. 85
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, land 330 (1,6914 ha), Afb. 86
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Jans Beuijck, land 331 (0,796 ha), Afb. 86
00-00-1696 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graefflicheijd, land 332 (0,2838 ha), Afb. 86
00-00-1696 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graefflicheijdt, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 86
00-00-1696 - Absalon Meinderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 87
00-00-1696 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeflicheijd, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 87
00-00-1696 - land 336 viii hont xxxv roeden, Afb. 87
00-00-1696 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeflicheijd, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 87
00-00-1696 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 87
00-00-1696 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.3 (0,5676 ha), Afb. 87
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 88
00-00-1696 - Johan van der Burch, Jan Cornelis van Haestregt, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 88
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Jacob Lourisz, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 88
00-00-1696 - land 339 ii 1/2 hont, Afb. 88
00-00-1696 - Marija van Loon, d heer Nieupoort, Willem Joosten van Diest, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 88
00-00-1696 - Anna Willems van Loon, Willem Blaeu, Willem Joosten van Diest, Vrouwen Croft land 340b (0,7095 ha), Afb. 88
00-00-1696 - Maria van Loon, Corn Nieupoort, Claas Claase van der Veldt, land 340.4 (0,8514 ha), Afb. 88
00-00-1696 - Jan Voogel, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 89
West aan den Heerenwegh: Ander parchelen van landen gelegen inden selven banne beginende van Cornelis Allerts zoons huijs bij westen aan den Heerenwegh totten eijnde van dat dorp voors tot Corn Henrix zoons kroft inclus. Dese naarbes parcelen van landen hebben noijt morgengeldt betaelt door de hoogte & schade vande wildernisse.
00-00-1696 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 (0,3689 ha), Afb. 89
00-00-1696 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 (0,1419 ha), Afb. 89
00-00-1696 - Jacob Jacobs Langvelt, Dievertie Jacobs, land 343 (0,8514 ha), Afb. 89
00-00-1696 - Joost Cornelis van Diest, land 343.1 (0,1844 ha), Afb. 89
00-00-1696 - Wijnandt van der Maes, land 344.1 (0,3036 ha), Afb. 89
00-00-1696 - Cornelis Cornelise Visscher, land 344.2 (0,3036 ha), Afb. 89
00-00-1696 - Leendert Bruins van der Bijl, Willem Daniels de Haes, land 345 (0,8514 ha), Afb. 90
00-00-1696 - Hendrick Meessen, land 346.1 (0,4753 ha), Afb. 90
00-00-1696 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 (0,0397 ha), Afb. 90
00-00-1696 - Pieter Jorise Cole, land 346.3 (0,0297 ha), Afb. 90
00-00-1696 - Corn Reijers, land 346.4 (0,0227 ha), Afb. 90
00-00-1696 - Jan Voogel, land 347 (0,2838 ha), Afb. 90
00-00-1696 - Cornelis Jacobs Croon, land 348.1 (0,3547 ha), Afb. 90
00-00-1696 - Cornelis Gerrits Croon, land 348.2, Afb. 90
00-00-1696 - Mees Jans Hoochkamer, land 348.3, Afb. 90
00-00-1696 - Huijbert Gerrits Roo, land 348.4, Afb. 90
00-00-1696 - Geertgen Mees, land 348.5, Afb. 90
00-00-1696 - Corn Decker, land 348.6, Afb. 90
00-00-1696 - Jan Backer, land 348.7, Afb. 90
00-00-1696 - Claes Dircxs van Schravemade, land 349 (0,227 ha), Afb. 91
00-00-1696 - land 350 iiii hont ix roeden, Afb. 91
00-00-1696 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 91
00-00-1696 - Engel Maerts, land 352 (0,3405 ha), Afb. 91
00-00-1696 - Phillips Claas, Arij Jans van Velsen, land 353 (0,8939 ha), Afb. 92
00-00-1696 - den advocaet Valck, Phillips Claas, land 354 (1,2302 ha), Afb. 92
00-00-1696 - Jacob Cornelise Rous, land 355 (0,6896 ha), Afb. 92
00-00-1696 - Cornelis Fannius, Philip Claase, land 356 (1,0798 ha), Afb. 92