Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1688

Bron: Morgenboeken Hillegom 1688
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1688
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4652a
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Leggert van Hillegom
Voor den schrickeljare 1688
Hier begint den banne gemeten int particulier bij mij Sijmon MeeusRedam gesworen lantmeter van Rijnlant int jaer xv xliiii inde maenden van januarij ende februarij door bevel van mijn heeren de hooge heemraden van Rhijnlandt ende is te weten, als daer niet dan eenderleij naeme genoemt in werdt, dat dan den eigenaer selffs de bruijcker is ende als daer geen plaetse genomt, waer die personen woonachtich sjjn het is te verstaen dat sij inden vornomden banne woonachtich sijn.

Overgeset int jaer 96 die eijgenaers ende bruijckers.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat landt van die Santlaen suijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijtoosten den Heerenwech.
00-00-1688 - Hendrick Gillisz, Arij Pieters Bronsgeest, land 1a (1,7028 ha), Afb. 4
00-00-1688 - Engeltje Kinckhuijse, de Erfgenamen, land 1b (2,1285 ha), Afb. 4
00-00-1688 - Adriaan Tonis van Hees, land 1c (2,1285 ha), Afb. 4
00-00-1688 - Baarthout van Teijlingen, Pieter Simons, land 2 (1,4743 ha), Afb. 4
00-00-1688 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 3 (1,3140 ha), Afb. 4
00-00-1688 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Cleijnkees, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 4
00-00-1688 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Cleijnkees, land 5 (3,8157 ha), Afb. 5
00-00-1688 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Cleijnkees, land 6 (4,3961 ha), Afb. 5
00-00-1688 - Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, land 7 (1,8589 ha), Afb. 5
00-00-1688 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 8 (1,7368 ha), Afb. 5
00-00-1688 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 9 (1,2771 ha), Afb. 6
00-00-1688 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 6
00-00-1688 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 6
00-00-1688 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 12 (0,9606 ha), Afb. 6
00-00-1688 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 13 (0,9166 ha), Afb. 7
00-00-1688 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 14 (3,2183 ha), Afb. 7
00-00-1688 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 15 (1,7042 ha), Afb. 7
00-00-1688 - Jan Wanten, Jan Mees Veer, Jacob Wanten, wed., de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 7
00-00-1688 - de weduwe, Jan Wanten, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 8
00-00-1688 - den adv Spae, Maijcken Wanten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 8
00-00-1688 - Hendrick Zegers van der Camp, Absalon Meinderts van Keuijere, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 8
00-00-1688 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 19 (3,6185 ha), Afb. 8
00-00-1688 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 20 (2,6209 ha), Afb. 8
00-00-1688 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha), Afb. 9
00-00-1688 - Mees Prs Aerdenburch, land 21b (1,3878 ha), Afb. 9
00-00-1688 - Pieter Schaep, Gerrit Jacobs Rode, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 9
00-00-1688 - Sijmon Jansz Langevelt, joffr Potta, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 9
00-00-1688 - Hendrick Zegers van der Camp, Geleijn Cornelis, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 9
00-00-1688 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 24 (2,75 ha), Afb. 9
00-00-1688 - Jacob Wanten, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 10
00-00-1688 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 26 (2,0959 ha), Afb. 10
00-00-1688 - Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, land 27a (2,0575 ha), Afb. 10
00-00-1688 - Jacobus Meerman, land 27b (1,9866 ha), Afb. 10
00-00-1688 - Jan van Wieringen, land 27c (4,257 ha), Afb. 10
00-00-1688 - Willem van Sgravemade, Maertje Jacobs Langevelt, land 28a (1,0316 ha), Afb. 10
00-00-1688 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockenb, land 28b (2,0632 ha), Afb. 10
00-00-1688 - Adriaan Franse Kies, Corn Gerrits Darijkluijt, land 29 (1,1437 ha), Afb. 11
00-00-1688 - Adriaan Franse Kies, Corn Gerrits Darijkluijt, land 30 (0,8201 ha), Afb. 11
00-00-1688 - Maertje Jacobs Langevelt, Willem Corn van Sgravema, Jan Cornelise de Moor, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 11
00-00-1688 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw, land 31b (2,4833 ha), Afb. 11
00-00-1688 - Pieter Schaep, Gerrit Jacobs, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 11
00-00-1688 - David de Wattijn, Simon Jansz Langevelt, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 11
00-00-1688 - Jan Jans Beuijck, Willem Jans, land 33 (1,1068 ha), Afb. 12
00-00-1688 - Hendrick Zegers van der Camp, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 12
00-00-1688 - David de Wattijn, Simon Jansz Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 12
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 12
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 37 (1,2373 ha), Afb. 13
00-00-1688 - land 38 (1,5495 ha), Afb. 13
00-00-1688 - Hendrick van Berckenrode, Sijmon Jans, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 13
00-00-1688 - Claas Jacobs Claverweijde, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 13
00-00-1688 - Hendrick Zegers van der Camp, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 14
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 14
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 14
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 15
00-00-1688 - Frans Jans Meerman, Mees Jansz, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 15
00-00-1688 - Frans Jans Meerman, Mees Jansz, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 15
00-00-1688 - Maerten Ruijchaver, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 15
00-00-1688 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 46 (1,1352 ha), Afb. 15
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 15
00-00-1688 - land 48 (2.9629 ha), Afb. 15
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha), Afb. 16
00-00-1688 - Frans Jans Meerman, Mees Jansz, land 50 (1,6233 ha), Afb. 16
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 16
00-00-1688 - land 52 (0,6868 ha), Afb. 16
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 (0,21 ha), Afb. 17
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 (2,0661 ha), Afb. 17
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 (0,9081 ha), Afb. 17
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 (2,2661 ha), Afb. 17
00-00-1688 - wed, Sipesteijn, land 57 (6,8326 ha), Afb. 18
00-00-1688 - wed, Sipesteijn, land 58 (3,898 ha), Afb. 18
00-00-1688 - wed, Sipesteijn, land 59 (0,7506 ha), Afb. 18
00-00-1688 - wed, Sipesteijn, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 18
00-00-1688 - Corn Prs Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 18
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 19
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 19
00-00-1688 - Opstraten, Willem Claes Langevelt, land 63 (1,4502 ha), Afb. 19
00-00-1688 - Arend Bruins van der Bijl, Corstiaen IJsbrants, land 64 (1,4729 ha), Afb. 19
00-00-1688 - Arend Bruins van der Bijl, land 65 (1,48 ha), Afb. 20
00-00-1688 - Cornelis Willems Visscher, land 66 (1,4658 ha), Afb. 20
00-00-1688 - Jan de Cramer, Pieter Dammens, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 20
00-00-1688 - sr Speck, Gerrit Dircxs Smith, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 20
00-00-1688 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 68 (1,4757 ha), Afb. 20
00-00-1688 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 69 (2,8465 ha), Afb. 21
00-00-1688 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 70 (1,0926 ha), Afb. 21
00-00-1688 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 71 (0,6655 ha), Afb. 21
00-00-1688 - Ascanius van Sijpesteijn, land 72 (2,3939 ha), Afb. 21
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 22
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 22
00-00-1688 - Arij Willems, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 22
00-00-1688 - Maria Franse Wouters, Philps Jans, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 22
00-00-1688 - Absalon Meinderts van Keuijere, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 23
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 23
00-00-1688 - Jan Jans Bierman, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 23
00-00-1688 - Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha), Afb. 23
00-00-1688 - Jan Gerrits van den Bosch, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 24
00-00-1688 - Aaltje Jans Beuijck, Jongsland land 82a (1,0954 ha), Afb. 24
00-00-1688 - Aalbert Barends Pickart, Simon Jansz Langevelt, jongsland land 82b (0,8542 ha), Afb. 24
00-00-1688 - Hendrick Maertens Croon, Claes Jacobs, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 24
00-00-1688 - Hendrick Maertens Croon, Claes Jacobs, land 84 (6,0379 ha), Afb. 24
00-00-1688 - Corn Claes Brama, Maerten Cornelis van Diest, Jaepie Cornelis van Diest, land 85.1 (2,9444 ha), Afb. 25
00-00-1688 - Willem van Sgravemade, Maerten Jacobs Langevelt, land 85.2 (2,9444 ha), Afb. 25
00-00-1688 - Jan Barends Picquaart, Claes Jacobs, land 86.4 (2,8976 ha), Afb. 25
00-00-1688 - wed, Sipesteijn, Claas Jacobs Claverweijde, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 25
00-00-1688 - Pijnssens, Gerrit Dammens, Erffgenamen, land 86.6 (2,8976 ha), Afb. 25
00-00-1688 - Willem Maartens van Schravemade, land 86.7 (1,1465 ha), Afb. 25
00-00-1688 - Pijnssens, Jacob Louris, Erffgenamen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 25
00-00-1688 - Johan van Thielt, Claas Absolons van Keuijere, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 25
00-00-1688 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, Jacob Lauris, land 88.2 (6,9958 ha), d Erffgen, Afb. 25
00-00-1688 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 26
00-00-1688 - Willem van Loon, Jan Adriaans Langevelt, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 26
00-00-1688 - Arij Maartens Duijndam, Arij Corsz, land 91 (1,0898 ha), Afb. 26
00-00-1688 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 92 (5,9216 ha), Afb. 26
00-00-1688 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 93 (1,8035 ha), Afb. 27
00-00-1688 - Maria Franse Wouters, land 94.1 (0,901 ha), Afb. 27
00-00-1688 - Banckeris Maerts, land 94.2 (0,9138 ha), Afb. 27
00-00-1688 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 95 (2,5116 ha), Afb. 27
00-00-1688 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 27
00-00-1688 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 97.1 (1,7028 ha), Afb. 28
00-00-1688 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, Praters land land 97.2 (2,462 ha), Afb. 28
00-00-1688 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 98.1 (3,7632 ha), Afb. 28
00-00-1688 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 (1,1352 ha), afb 28
00-00-1688 - Ascanius van Sijpesteijn, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 (1,1352 ha), Afb. 28
00-00-1688 - Arij Maartens Duijndam, Arij Cors, land 99 (0,8883 ha), Afb. 28
00-00-1688 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 28
00-00-1688 - Jacob Jans Langevelt, land 101a (1,1352 ha), Afb. 29
00-00-1688 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, land 101b (1,436 ha), Afb. 29
00-00-1688 - Jacob Jansz Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 29
00-00-1688 - Maria Franse Wouters, land 104 (5,1156 ha), Afb. 29
00-00-1688 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, land 105 (1,6006 ha), Afb. 30
00-00-1688 - Pieter Pijnssen, de weduwe, Gerrit Louris, Erffgenamen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 30
00-00-1688 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 30
00-00-1688 - Jacob Jacobs Langevelt, Jan Jans Lapper, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 30
00-00-1688 - Christijntie Vogels, Jan Jans Lapper, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 30
00-00-1688 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 108 (1,1281 ha), Afb. 30
00-00-1688 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 109 (0,867 ha), Afb. 31
00-00-1688 - Claes Simons van Alkemade, land 110 (0,8883 ha), Afb. 31
00-00-1688 - Christijntje Vogels, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 31
00-00-1688 - Frans Jans Meerman, land 111.2 (1,1352 ha), Afb. 31
00-00-1688 - Dirck Cornelis Akersloot, Margareta Bas, Hillegonda Bas, land 111.3 (1,1352 ha), Afb. 31
00-00-1688 - Maarten Willems van Schravemade, land 112 (0,9578 ha), Afb. 31
00-00-1688 - de secritaris, Cornelis Pieters Bergen henegouwen, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 32
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Dirck Cornelis Akersloot, de Kleijne Meerkamp land 114a (1,182 ha), Afb. 32
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Dirck Cornelis Akersloot, Engel Ram land 114b (0,7151 ha), Afb. 32
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Dirck Cornelis Akersloot, land 115 (1,5566 ha), Afb. 32
00-00-1688 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 32
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Dirck Cornelis Akersloot, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 32
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Dirck Cornelis Akersloot, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 32
00-00-1688 - joff Bas, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 32
00-00-1688 - den advocaet Spaen, Gerrit Dircxs Smith, land 117 (1,2955 ha), Afb. 33
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Dirck Cornelis Akersloot, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 33
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Dirck Cornelis Akersloot, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 33
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 33
Vosselaan tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden zelven banne beginnende vande Vosselaan zuijtwaert vande banne van Lisse bij zuijtoosten den Heerewech tot die banne van Vennip toe
00-00-1688 - Christijntje Vogels, Jacob Leenderts, land 121 (1,5708 ha), Afb. 34
00-00-1688 - Christijntie Vogels, Bakkers Bakkum land 122a (0,6385 ha), Afb. 34
00-00-1688 - Jan Verwer, Joost Corn van Diest, Bakkers Bakkum land 122b (0,4966 ha), Afb. 34
00-00-1688 - Arend Bruins van der Bijl, Bakkers Bakkum land 122c (0,6385 ha), Afb. 34
00-00-1688 - Christijntje Vogels, Willem Claes Langevelt, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 34
00-00-1688 - Johan Verwer, Maerten Willemsz, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 35
00-00-1688 - Christijntie Vogels, land 125 (0,9989 ha), Afb. 35
00-00-1688 - Christijntie Vogels, Jacob Mourics, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 35
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Dirck Cornelis Akersloot, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 35
00-00-1688 - Engel Simons van Alckemade, Claes Sijmonsz van Alckema, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 35
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Dirck Cornelis Akersloot, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 35
00-00-1688 - Guertie Jacobs Visschers, Claes Simons van Alckemade, Floris Louwen Landt land 126.7 (1,7028 ha), Afb. 35
00-00-1688 - Christijntie Vogels, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 35
00-00-1688 - Jacob Jacobs Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 36
00-00-1688 - Joost Cornelis van Diest, Claas Claase van der Veldt, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 36
00-00-1688 - Joost Cornelisz van Diest, Jan Pieters Gans, land 130 (0,9564 ha), Afb. 36
00-00-1688 - Joost Corn van Diest, Claas Claase van der Veldt, land 131 (0,911 ha), Afb. 36
00-00-1688 - Christijntie Vogels, land 132 (3,373 ha), Afb. 37
00-00-1688 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 133 (2,7117 ha), Afb. 37
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Dirck Cornelisz Akersloot, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 37
00-00-1688 - Johan Verwer, Maerten Willems, Willem Claes Langevelt, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 37
00-00-1688 - Johan Verwer, Maerten Willems, land 136 (0,5917 ha), Afb. 38
00-00-1688 - Johan Verwer, Claes Sijmonsz, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 38
00-00-1688 - Johan Verwer, Claes Sijmonsz, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 38
00-00-1688 - Johan Verwer, Claes Sijmonsz, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 38
00-00-1688 - Johan Verwer, Maarten Willems van Schravemade, de Kaudeweij land 138b (0,5676 ha), Afb. 38
00-00-1688 - Jan Verwer, Ascanius van Sipesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 38
00-00-1688 - Claes Simonsz Alckemade, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 39
00-00-1688 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 39
00-00-1688 - Jan Cornelis Bensdorp, Joost Diericq, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 39
00-00-1688 - Jacob Jacobs Langevelt, Dievertie Jacobs Langevelt, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 39
00-00-1688 - Jan Jans Bierman, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 39
00-00-1688 - Joost Diericq, Jan Corn Bensdorp, land 142b (0,5676 ha), Afb. 39
00-00-1688 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143a (0,1419 ha), Afb. 39
00-00-1688 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143b (0,1064 ha), Afb. 39
00-00-1688 - Cornelis Coerts, land 143c (0,0354 ha), Afb. 39
00-00-1688 - land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 40
00-00-1688 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 145.5 (0,1064 ha), Afb. 40
00-00-1688 - Jan Jansz Westergeest, land 145.6 (0,1064 ha), Afb. 40
00-00-1688 - Joost Corn van Diest, land 145c (0,1277 ha), Afb. 40
00-00-1688 - Joost Diericq, Jan Corn Bensdorp, land 145.7 (1,7028 ha), Afb. 40
00-00-1688 - Joost Diericq, de Schouts akkers land 145.9 (0,2838 ha), Afb. 40
00-00-1688 - Maarten Willems van Schravemade, de Schouts akkers land 145.10 (0,7946 ha), Afb. 40
00-00-1688 - Joost Diericq, Jan Cornelis Bensdorp, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 40
00-00-1688 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis van Schravemade, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 40
00-00-1688 - Corn Ascanius van Sipesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 40
00-00-1688 - Joost Corn van Diest, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 41
00-00-1688 - Joost Cornelise van Diest, land 149 (0,7762 ha), Afb. 41
00-00-1688 - Joost Cornelise van Diest, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 41
00-00-1688 - Annetje Vogels, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 41
00-00-1688 - Johannes Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 41
00-00-1688 - Claas Claase van Schravemade, Jan Corn Bensdorp, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 41
00-00-1688 - Claas Claase van Schravemade, Jan Cornelis Bensdorp, land 152 (0,2525 ha), Afb. 42
00-00-1688 - Johannes Rampius, Leendert Aelberts, land 153 (0,1589 ha), Afb. 42
00-00-1688 - Johannes Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 154 (0,227 ha), Afb. 42
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, land 155 (1,2771 ha), Afb. 42
00-00-1688 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 42
00-00-1688 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 43
00-00-1688 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 158 (1,822 ha), Afb. 43
00-00-1688 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 159 (0,3079 ha), Afb. 43
00-00-1688 - Jan Jacobs de Vlieger, land 160 (0,5009 ha), Afb. 43
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, land 161 (1,2345 ha), Afb. 44
00-00-1688 - Christijntie Vogels, Jacob Jans, land 162 (1,2771 ha), Afb. 44
00-00-1688 - Christijntie Vogels, Jacob Jansz, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 44
00-00-1688 - Christijntie Vogels, Jacob Jans, land 164 (2,3896 ha), Afb. 44
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, land 165 (0,7989 ha), Afb. 45
00-00-1688 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 166 (3,2921 ha), Afb. 45
00-00-1688 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 167 (1,6333 ha), Afb. 45
00-00-1688 - Willem Arijens van Velsen, Floortjes Croft land 168.1 (0,227 ha), Afb. 45
00-00-1688 - Jan Six, land 168.2 (0,3178 ha), Afb. 45
00-00-1688 - Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 46
00-00-1688 - Jan Six, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 46
00-00-1688 - Jan Willems van Velsen, Joost Cornelise van Diest, Pr Jansz van Slingelant, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 46
00-00-1688 - Ariaentje Gijsberts van Velsen, Joost Cornelis van Diest, land 171 (0,8514 ha), Afb. 46
00-00-1688 - Joost Cornelis van Diest, land 172 (0,8429 ha), Afb. 46
00-00-1688 - Jan Willems van Velsen, Pr Jansz van Slingelant, land 173 (1,2771 ha), Afb. 47
00-00-1688 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 174 (1,1465 ha), Afb. 47
00-00-1688 - Aelbert Jans Croon, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 47
00-00-1688 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Gerrit Jansz van Erffort, land 176.1, Afb. 47
00-00-1688 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Philip Claase, land 176.2, Afb. 47
00-00-1688 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 48
00-00-1688 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 178 (5,1085 ha), Afb. 48
00-00-1688 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Corn Bensdorp, land 179 (1,8589 ha), Afb. 48
00-00-1688 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, land 180 (0,823 ha), Afb. 48
00-00-1688 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 49
00-00-1688 - Jan Willemsz van Velsen, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 49
00-00-1688 - Simon Willems van Velsen, wed, Dirck Philps, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 49
00-00-1688 - Jan Six, Dirck Philps Larum, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 49
00-00-1688 - Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 49
00-00-1688 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 49
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, land 185 (1,0827 ha), Afb. 50
00-00-1688 - Joost Cornelise van Diest, Jan Willems van Velse, Pieter Jansz Slingeland, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 50
00-00-1688 - Jan Six, Dirck Philps, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 50
00-00-1688 - Jan Six, Dirck Philps, land 188 (1,0131 ha), Afb. 50
00-00-1688 - Jan Six, Dirck Philps, land 189 (0,7038 ha), Afb. 51
00-00-1688 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 51
00-00-1688 - Jan Six, Dirck Philps, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 51
00-00-1688 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 51
00-00-1688 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 52
00-00-1688 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 52
00-00-1688 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 52
00-00-1688 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 52
00-00-1688 - Jan Hendriks Molesteeg, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 52
00-00-1688 - Jan Hendriks Molesteeg, land 196 (1,8035 ha), Afb. 52
00-00-1688 - Jan Hendriks Molesteeg, land 197 (1,8319 ha), Afb. 53
00-00-1688 - Gerrit Meese, Leendert Aalberts van Tent, Anna Dirks, land 198 (2,154 ha), Afb. 53
00-00-1688 - Corn van der Linde, Jan Corn Molesteech, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 53
00-00-1688 - Corn van der Linde, Jan Corn Molesteech, land 200 (0,051 ha), Afb. 53
00-00-1688 - Corn van der Linde, Jan Corn Molesteech, land 201 (0,7095 ha), Afb. 54
00-00-1688 - Neeltje Maertens, Jan Cornelise van Bommel, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 54
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, land 203 (0,6924 ha), Afb. 54
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, land 204 (1,419 ha), Afb. 54
00-00-1688 - Jan Pieters Langevelt, Jan Six, land 205 (1,2544 ha), Afb. 55
00-00-1688 - Gerrit Jans Erffort, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 55
00-00-1688 - Dirck Claes, Jeroen Jacobs, land 207.1 (1,2118 ha), Afb. 55
00-00-1688 - Cornelis Fannius, Gerrit Jans Erffort, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 55
00-00-1688 - Cornelis Fannius, Gerrit Jansz Erffort, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 55
00-00-1688 - Cornelis Fannius, Gerrit Jans Erffort, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 56
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 56
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 56
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 56
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 57
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 57
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 214.1 (2,5542 ha), Afb. 57
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 (1,2771 ha), Afb. 57
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Lagelant land 214.3 (1,7737 ha), Afb. 57
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 (1,2771 ha), Afb. 57
00-00-1688 - Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 57
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 216 (0,8911 ha), Afb. 57
00-00-1688 - Cornelis Fannius, Gerrit Jansz Erffort, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 58
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 58
00-00-1688 - Dirck Claes, Jeroen Jacobs, land 219.2 (0,9223 ha), Afb. 58
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 219.3 (1,2061 ha), Afb. 58
00-00-1688 - Leendert Engels, de wed, Dirck Engels, land 220 (2,1285 ha), Afb. 58
00-00-1688 - Leendert Engels, de wed, Dirck Engels, land 221 (1,5793 ha), Afb. 59
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 222 (1,0444 ha), Afb. 59
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 223 (0,6243 ha), Afb. 59
00-00-1688 - Leendert Aalberts van Tent, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 59
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, land 225 (1,6843 ha), Afb. 60
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs Sprockenburch, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 60
00-00-1688 - Corn van Sijpesteijn, Philps Simonsz, Cleijn Oustcampje land 227.1 (1,0855 ha), Afb. 60
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, Cleijn Oustcampje land 227.2 (1,0855 ha), Afb. 60
00-00-1688 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 228 (1,3381 ha), Afb. 60
00-00-1688 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 229 (0,8386 ha), Afb. 61
00-00-1688 - Coeijmans, Pr Corn van der Linde, land 230.1 (2,6961 ha), Afb. 61
00-00-1688 - Corn van Sijpesteijn, Philps Simonsz, land 230.2 (2,3981 ha), Afb. 61
00-00-1688 - Jan Six, land 230.3 (0,227 ha), Afb. 61
00-00-1688 - d heer Coeijman, Pr Cornelis van der Linde, land 231 (1,1494 ha), Afb. 61
00-00-1688 - Coeijman, Pr Cornelis van der Linde, land 232 (0,6499 ha), Afb. 61
00-00-1688 - Coeijmans, P Corn van der Linde, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 62
00-00-1688 - Coeijmans, P C van der Linde, land 234 (1,7837 ha), Afb. 62
00-00-1688 - Coeijmans, P C van der Linde, land 235 (1,6262 ha), Afb. 62
00-00-1688 - Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 236 (1,8447 ha), Afb. 62
00-00-1688 - Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 237 (0,5676 ha), Afb. 63
00-00-1688 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 63
Lisse tot Grietenbreggen: Hier beginnen die venen vande banne off van Lisse noordtwaert tot Grietenbreggen thoe. Dese navolgende mosvenen werden gegaert de morgentalen naer de oude maet.
00-00-1688 - Paulus Buijs, Pr Corn Son, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 63
00-00-1688 - Anna Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 63
00-00-1688 - Anna Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.8 (2,5542 ha), Afb. 63
00-00-1688 - joffr Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.9 (1,9866 ha), Afb. 63
00-00-1688 - Paulus Buijs, Pieter Corn Son, land 240.5 (1,7028 ha), Afb. 63
00-00-1688 - Paulus Buijs, Pr Corn Son, Veentje land 240.6 (1,0642 ha), Afb. 63
00-00-1688 - Gerrit Jacobs Cort, st Catharinen Hofken, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 64
00-00-1688 - jof Akersloot, land 241.2 (1,0316 ha), Afb. 64
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 241.3 (0,4856 ha), Afb. 64
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 241.4 (0,263 ha), Afb. 64
00-00-1688 - joff Akersloot, Assendelftsweij land 242a (4,8035 ha), Afb. 64
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 242b (0,3045 ha), Afb. 64
00-00-1688 - het Oude Manhuijs, land 243.1 (4,0349 ha), Afb. 64
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 243b (0,2217 ha), Afb. 64
00-00-1688 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 (2,9799 ha), Afb. 64
00-00-1688 - het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 (2,8029 ha), Afb. 64
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 244.3 (0,3184 ha), Afb. 64
00-00-1688 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 65
00-00-1688 - Cornelis Fannius, Philps Claes, Haverweij land 246a (2,9799 ha), Afb. 65
00-00-1688 - Cornelis Fannius, Philip Claase, Haverweij land 246b (0,9933 ha), Afb. 65
00-00-1688 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 248 (3,2226 ha), Afb. 65
00-00-1688 - joffr Buijtenwech, Adriaan Cornelise Akersloot, Schout Roelenland mitsgaders het Kijfhoekje land 249d (0,6263 ha), Afb. 66
00-00-1688 - land 249b (1,7137 ha), het Oude Manhuijs, Afb. 66
00-00-1688 - het Oude Manhuijs, land 249a (2,7348 ha), Afb. 66
00-00-1688 - Jan Sicx, Claes Adriaens, land 249f (1,1976 ha), Afb. 66
00-00-1688 - Jan de With, Hend Mees, Schoudt Roelenlant land 249e i morgen xxxiii roeden, Afb. 66
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 249b (0,1027 ha), Afb. 66
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 249i (0,1305 ha), Afb. 66
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 249e (0,2246 ha), Afb. 66
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 249j lxxxviiii roeden, Afb. 66
00-00-1688 - Corn van Sijpesteijn, Jan Pieters Hulp, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 66
00-00-1688 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250.1 (1,7603 ha), Afb. 66
00-00-1688 - Pieter Cornelise van Schagen, land 250.2 (1,9838 ha), Afb. 66
00-00-1688 - juff Bosvelt, land 250.4 (1,5555 ha), Afb. 66
00-00-1688 - Aelbert Jansz Croon, land 250.5 (1,1579 ha), Afb. 66
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 250.6 (0,1342 ha), Afb. 66
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 250.7 (0,1442 ha), Afb. 66
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 250.8 (0,1468 ha), Afb. 66
00-00-1688 - Michiel de With, land 250.9 (0,4115 ha), Afb. 66
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 250.10 (0,3663 ha), Afb. 66
00-00-1688 - Geertie Meessen, Hend Meessen, land 250.11 (1,6262 ha), Afb. 66
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 250.12 (0,141 ha), Afb. 66
00-00-1688 - Dirk Claase van Schravemade, land 251 (2,5542 ha), Afb. 67
00-00-1688 - Hendrik van Opstraten, Willem Willems Heemskerck, land 252 (2,5542 ha), Afb. 67
00-00-1688 - Simon Jacobs, Dirk Claase van Schravemade, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 67
00-00-1688 - Cornelis van Sijpesteijn, Jacob, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 67
00-00-1688 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 67
00-00-1688 - Frans Barentsz Koussebant, Pieter Simons Bronsgeest, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), Afb. 68
00-00-1688 - Michiel de With, Floris Louwen land land 256.2 (1,0358 ha), Afb. 68
00-00-1688 - Francoijs Koussebant, Adriaen Cornelis, Floris Louwen land land 256.3 (0,9933 ha), Afb. 68
00-00-1688 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.4 (0,2838 ha), Afb. 68
00-00-1688 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.5 (0,2284 ha), Afb. 68
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 256.6 (0,3832 ha), Afb. 68
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 256.7 (0,3832 ha), Afb. 68
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 256.8 (0,3382 ha), Afb. 68
00-00-1688 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 68
00-00-1688 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 258 (2,049 ha), Afb. 68
00-00-1688 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 259 (1,6176 ha), Afb. 69
00-00-1688 - Willem Willemsz Heemskerck, Pr van Dorp, Kinderen, land 260 (1,4545 ha), Afb. 69
00-00-1688 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 261 (0,9691 ha), Afb. 69
00-00-1688 - Jan Backer, Aalbert Jans Hulp, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 69
00-00-1688 - Anna Simons Schoter, Leendert Pieters Sackman, Aalbert Jans Hulp, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 69
00-00-1688 - Jan Backer, Aalbert Jans Hulp, land 263 (4,3989 ha), Afb. 70
00-00-1688 - Jan Cornelis van Santvoort, de Diaconij Armen, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 70
00-00-1688 - Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 70
00-00-1688 - Adriaan Cornelise Akersloot, land 265a (2,7954 ha), Afb. 70
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 265c (0,7521 ha), Afb. 70
00-00-1688 - Claes Gerrits van Schravemade, land 266 (1,8745 ha), Afb. 70
00-00-1688 - Claes Gerrits van Schravemade, land 267a (1,8447 ha), Afb. 71
00-00-1688 - Simon Claes, de Graeffel, land 267b (0,5676 ha), Afb. 71
00-00-1688 - Jan van Heussen, Adriaan Cornelise Akersloot, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 71
00-00-1688 - Claes Gerrits van Schravemade, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 71
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 268.3 (0,2588 ha), Afb. 71
00-00-1688 - Claes Gerritsz van Schravemade, Stekelweij land 269a (2,8757 ha), Afb. 71
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 269b (0,0328 ha), Afb. 71
00-00-1688 - Claes Gerritsz van Schravemade, Hasselaars woning land 270a (6,2892 ha), Afb. 71
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 270b (0,0244 ha), Afb. 71
00-00-1688 - Adriaan Cornelise Akersloot, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), Afb. 72
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 271b (0,2746 ha), Afb. 72
00-00-1688 - joffr Bosvelt, Claes Gerrits van Sgravemade, Pelserlaagte land 272a (5,7657 ha), Afb. 72
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 272b (0,0518 ha), Afb. 72
00-00-1688 - Magdalene Franse Wouters, land 273.1 (2,9085 ha), Afb. 72
00-00-1688 - Antje Vogels, Pieter Simons Bronsgeest, land 273.2 (2,9799 ha), Afb. 72
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 273.3 (0,0709 ha), Afb. 72
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 273.4 (0,0134 ha), Afb. 72
00-00-1688 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerritsz, land 274.1, Afb. 72
00-00-1688 - Pieter Dircxs Aerdenburg, land 274.2, Afb. 72
00-00-1688 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 73
00-00-1688 - Magdalene Franse Wouters, Pr Gerrits van der Cluft, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 73
00-00-1688 - Maria Franse Wouters, Pr Gerrits van der Cluft, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 73
00-00-1688 - Johan van Thielt, Arij Cornelis, Groote Laechte land 278.1 (4,4699 ha), Afb. 73
00-00-1688 - Johan van Thielt, Claes Gerrits, Groote Laechte land 278.2 (3,1928 ha), Afb. 73
00-00-1688 - Maria Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 279.1 (5,818 ha), Afb. 74
00-00-1688 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 279.2 (2,1285 ha), Afb. 74
00-00-1688 - Jan Jans Bierman, land 280 (4,0981 ha), Afb. 74
00-00-1688 - Jan Jans Bierman, Geijtmanscroft land 281.1 (4,1989 ha), Afb. 74
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 281.2 (0,0572 ha), Afb. 74
00-00-1688 - Cornelis Jooste van Diest, Jan Jans Beuijck, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 74
00-00-1688 - Johan van Thielt, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 74
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 282c (0,1593 ha), Afb. 74
00-00-1688 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw, de laagte van Kies land 283a (4,4473 ha), Afb. 75
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 283b (0,235 ha), Afb. 75
00-00-1688 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 75
00-00-1688 - Jacob Steijn, Gerrit Pouwels, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 75
00-00-1688 - Corn Joosten van Diest, Maerten Cornelis van Diest, land 285.7 (1,7411 ha), Afb. 75
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 285.5 (0,0219 ha), Afb. 75
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 285.6 (0,6221 ha), Afb. 75
00-00-1688 - Pieter Barts, Corn Gerritsz, land 286.1 (2,5443 ha), Afb. 75
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 286b (0,349 ha), Afb. 75
00-00-1688 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, d erffgen, Pauwlsweij land 287.1 (2,555 ha), Afb. 76
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 287.3 (0,572 ha), Afb. 76
00-00-1688 - Adriaan Franse Kies, de Erffgen, de stad Haarlem, land 287.2 (0,5378 ha), Afb. 76
00-00-1688 - Bartholomeus Paulens, Jacob Pieters Beijer bergen, land 288.1 (2,1285 ha), Afb. 76
00-00-1688 - Jan van Nes, Jacob Pietersz Beijer bergen in henegou, land 288.2 (1,7397 ha), Afb. 76
00-00-1688 - Jacob Hendricxs, Pieter Jansz Schravemade, land 288.3 (2,8239 ha), Afb. 76
00-00-1688 - Johan van Thielt, Arij Claes Schravemade, land 288.4 (1,822 ha), Afb. 76
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 288.5 (0,3058 ha), Afb. 76
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 288f (0,2265 ha), Afb. 76
00-00-1688 - Willem Aris Duijndam, Jan Mees Aerdenburch, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), Afb. 76
00-00-1688 - de stad Haarlem, land 289b (0,4287 ha), Afb. 76
Zuijtwaerts van den Weligen Berch: Andere perceelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende vanden Weligen Berch zuijtwaerts tot die wildernisse bij westen den Heerenwegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margine is geschiet overmits de snootheijt ende hoochte van landen daeromme die gemindert sijn.
00-00-1688 - land 290 (1,5495 ha), Afb. 77
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 291 (2,5542 ha), Afb. 77
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 292 (0,5676 ha), Afb. 77
00-00-1688 - Maerten Wouters, de Graefflickheijt, land 293 (0,6555 ha), Afb. 77
00-00-1688 - Floris Cornelis, land 294b (0,4257 ha), Afb. 78
00-00-1688 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 294a (0,4611 ha), Afb. 78
00-00-1688 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 295 (1,419 ha), Afb. 78
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 296 (0,3008 ha), Afb. 78
00-00-1688 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 297 (0,5151 ha), Afb. 78
00-00-1688 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 298.1 (0,9223 ha), Afb. 79
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 298.2 (1,2217 ha), Afb. 79
00-00-1688 - Maerten Wouters, de Graeffel, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 79
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 300 (1,1863 ha), Afb. 79
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 301 (0,3831 ha), Afb. 79
00-00-1688 - Hendrick van Berckenrode, Maerten Wouters, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 80
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 (3,0651 ha), Afb. 80
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 304 (2,5045 ha), Afb. 80
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305 (1,7028 ha), Afb. 80
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 306 (1,9156 ha), Afb. 81
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 307 (1,0146 ha), Afb. 81
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 308 (2,8891 ha), Afb. 81
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 309 (2,7216 ha), Afb. 81
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 310 (2,3357 ha), Afb. 82
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 311 (0,9081 ha), Afb. 82
00-00-1688 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 312 (1,0557 ha), Afb. 82
00-00-1688 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 313 (3,8881 ha), Afb. 82
00-00-1688 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 314 (1,4048 ha), de Graeffel, Afb. 83
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 315 (4,6544 ha), Afb. 83
00-00-1688 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 316 (0,5037 ha), Afb. 83
00-00-1688 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 317 (9,5784 ha), Afb. 83
00-00-1688 - Willem van Loon, Jan Cornelis van Haestrecht, de Erfgenamen, land 318 (0,017 ha), Afb. 84
00-00-1688 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 319 (6,5275 ha), Afb. 84
00-00-1688 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 320 (0,5676 ha), Afb. 84
00-00-1688 - Willem van Loon, Jan Corn van Haestrecht, de Erfgenamen, land 321 (0,9365 ha), Afb. 84
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jan Cornelis van Haestrecht, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 85
00-00-1688 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffelicheijt, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 85
00-00-1688 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 324 (0,9081 ha), Afb. 85
00-00-1688 - Hans van Loon, Jan Cornelis van Haestrecht, land 325 (1,7737 ha), Afb. 85
00-00-1688 - Jan Corn van Haestrecht, Wouter Banckeris, de Erffgen, land 326a (1,419 ha), Afb. 86
00-00-1688 - Adriaan Crijns, land 326b (0,8514 ha), Afb. 86
00-00-1688 - Jan Six, Dirck Philps Larum, land 326c (2,4833 ha), Afb. 86
00-00-1688 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha), Afb. 86
00-00-1688 - Pijnssens, Gerrit Louris, Erffgen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 86
00-00-1688 - Maertie Willems van Velsen, land 328.4 (0,2838 ha), Afb. 86
00-00-1688 - Gerrit van Laer, land 328.5 (0,9223 ha), Afb. 86
00-00-1688 - Neeltje Jans Beuijck, land 328.6 (0,0709 ha), Afb. 86
00-00-1688 - Abraham van der Burch, Cornelis Claes den Hartoch, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 86
00-00-1688 - Gerrit van Laer, land 328.3 (0,5676 ha), Afb. 86
00-00-1688 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, land 329 (3,8313 ha), de Erfgenamen, Afb. 86
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, land 330 (1,6914 ha), Afb. 87
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jan Jans Beuijck, land 331 (0,796 ha), Afb. 87
00-00-1688 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graefflickheijt, land 332 (0,2838 ha), Afb. 87
00-00-1688 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graefflickheijt, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 87
00-00-1688 - Absalon Meinderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 88
00-00-1688 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffelicheijt, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 88
00-00-1688 - land 336 viii hont xxxv roeden, Afb. 88
00-00-1688 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graefliclkheijt, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 88
00-00-1688 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 88
00-00-1688 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.3 (0,5676 ha), Afb. 88
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 89
00-00-1688 - Johan van der Burch, Jan Cornelis van Haestrecht, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 89
00-00-1688 - Hans van Loon, Jacob Louris, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 89
00-00-1688 - land 339 ii 1/2 hont, Afb. 89
00-00-1688 - Johan van der Burch, Corn Joosten, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 89
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Corn Joosten, Vrouwen Croft land 340b (0,7095 ha), Afb. 89
00-00-1688 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Claes Claes van der Veldt, land 340.4 (0,8514 ha), Afb. 89
00-00-1688 - Johan Vogel, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 89
Westen aen den Heerenwech: Ander percelen van landen gelegen inden selfden banne beginende van Cornelis Allerts zoons huijs bij westen aen den Heerenwech tot den eijnde van dat dorp voorsz tot Corn Henricxszoon krocht inclus.
00-00-1688 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 (0,3689 ha), Afb. 90
00-00-1688 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 (0,1419 ha), Afb. 90
00-00-1688 - Jacob Jacobs Langvelt, Dievertie Jacobs Langevelt, land 343 (0,8514 ha), Afb. 90
00-00-1688 - Joost Cornelis van Diest, land 343.1 (0,1844 ha), Afb. 90
00-00-1688 - Wijnandt van der Maes, land 344.1 (0,3036 ha), Afb. 90
00-00-1688 - Corn Visch, land 344.2 (0,3036 ha), Afb. 90
00-00-1688 - Leendert Bruins van der Bijl, Willem Daniels de Haes, land 345 (0,8514 ha), Afb. 91
00-00-1688 - Hendrick Meessen, land 346.1 (0,4753 ha), Afb. 91
00-00-1688 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 (0,0397 ha), Afb. 91
00-00-1688 - Pieter Jorise Cole, land 346.3 (0,0297 ha), Afb. 91
00-00-1688 - Cornelis Reijers, land 346.4 (0,0227 ha), Afb. 91
00-00-1688 - Jan Vogel, land 347 (0,2838 ha), Afb. 91
00-00-1688 - Cornelis Jacobs Croon, land 348.1 (0,3547 ha), Afb. 91
00-00-1688 - Cornelis Gerrits Croon, land 348.2, Afb. 91
00-00-1688 - Mees Jans Hoogkamer, land 348.3, Afb. 91
00-00-1688 - Huijbert Gerrits Roo, land 348.4, Afb. 91
00-00-1688 - Geertje Meessen, land 348.5, Afb. 91
00-00-1688 - Cornelis Decker, land 348.6, Afb. 91
00-00-1688 - Jan Backer, land 348.7, Afb. 91
00-00-1688 - Claes Dircxsz van Schravemade, land 349 (0,227 ha), Afb. 92
00-00-1688 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 92
00-00-1688 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 92
00-00-1688 - Engel Maertsen, land 352 (0,3405 ha), Afb. 92
00-00-1688 - Arij Jansz van Velsen, Philip Claase, land 353 (0,8939 ha), Afb. 93
00-00-1688 - den advocaet Valck, Philip Claase, land 354 (1,2302 ha), Afb. 93
00-00-1688 - Jacob Cornelise Rous, land 355 (0,6896 ha), Afb. 93
00-00-1688 - Cornelis Fannius, Philip Claase, land 356 (1,0798 ha), Afb. 93