Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1684

Bron: Morgenboeken Hillegom 1684
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1684
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4651c
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Legger Hillegom voor den schrickeljare 1684.

Hier begint den banne gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeusz Redam gesworen lantmeeter van Rhijnlandt int jaer xv xliiii inde maendt van januarij ende februarij door bevel van mijn heeren de hooge heemraeden van Rhijnlandt ende is te weten als daer niet dan eenderleij naeme genoemt en wert dat dan de eijgenaer selffs de bruijcker is ende als daer geen plaetse genomt waer die personen woonachtigh sijn het is te verstaen dat sij inden voornomden banne woonachtigh sijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat landt van die Santlaen suijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijtoosten den Heerenwech.
00-00-1684 - Hendrick Gillis, land 1a (1,7028 ha), Afb. 98
00-00-1684 - Engeltje Kinckhuijse, de Erfgenamen, land 1b (2,1285 ha), Afb. 98
00-00-1684 - Adriaan Tonis van Hees, land 1c (2,1285 ha), Afb. 98
00-00-1684 - Baarthout van Teijlingen, Mencxken Prs, land 2 (1,4743 ha), Afb. 98
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 3 (1,3140 ha), Afb. 98
00-00-1684 - de wed, Ascanius van Sipesteijn, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 98
00-00-1684 - de wed, Ascanius van Sipesteijn, land 5 (3,8157 ha), Afb. 99
00-00-1684 - de wed, Ascanius van Sipesteijn, land 6 (4,3961 ha), Afb. 99
00-00-1684 - de wed, Ascanius van Sipesteijn, land 7 (1,8589 ha), Afb. 99
00-00-1684 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 8 (1,7368 ha), Afb. 99
00-00-1684 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 9 (1,2771 ha), Afb. 100
00-00-1684 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 100
00-00-1684 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 100
00-00-1684 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 12 (0,9606 ha), Afb. 100
00-00-1684 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 13 (0,9166 ha), Afb. 101
00-00-1684 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 14 (3,2183 ha), Afb. 101
00-00-1684 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 15 (1,7042 ha), Afb. 101
00-00-1684 - Jan Mees Veer, Hendrick Gillis van Eke, wed., Jan Wanten, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 101
00-00-1684 - wed, Jan Wanten, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 102
00-00-1684 - den adv Spae, Maijcken Wanten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 102
00-00-1684 - Hendrick Zegers van der Camp, Absalon Meinderts van Keuijere, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 102
00-00-1684 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 19 (3,6185 ha), Afb. 102
00-00-1684 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 20 (2,6209 ha), Afb. 102
00-00-1684 - land 21a (1,3878 ha), Afb. 103
00-00-1684 - land 21b (1,3878 ha), Afb. 103
00-00-1684 - land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 103
00-00-1684 - land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 103
00-00-1684 - de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 103
00-00-1684 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 24 (2,75 ha), Afb. 103
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 104
00-00-1684 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 26 (2,0959 ha), Afb. 104
00-00-1684 - Frans Jans Meerman, land 27 (8,3013 ha), Afb. 104
00-00-1684 - land 28a (1,0316 ha), Afb. 104
00-00-1684 - land 28b (2,0632 ha), Afb. 104
00-00-1684 - Adriaan Franse Kies, land 29 (1,1437 ha), Afb. 105
00-00-1684 - Adriaan Franse Kies, Corn Gerrits Darij cluijt, land 30 (0,8201 ha), Afb. 105
00-00-1684 - de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 105
00-00-1684 - land 31b (2,4833 ha), Afb. 105
00-00-1684 - land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 105
00-00-1684 - land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 105
00-00-1684 - land 33 (1,1068 ha), Afb. 106
00-00-1684 - t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 106
00-00-1684 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 106
00-00-1684 - t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 106
00-00-1684 - land 37 (1,2373 ha), Afb. 107
00-00-1684 - land 38 (1,5495 ha), Afb. 107
00-00-1684 - Hendrick van Berckenrode, Sijmon Jans, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 107
00-00-1684 - Claas Jacobs Claverweijde, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 107
00-00-1684 - t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 108
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 108
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 108
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 109
00-00-1684 - Frans Jans Meerman, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 109
00-00-1684 - Frans Jans Meerman, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 109
00-00-1684 - land 45d (2,6252 ha), Afb. 109
00-00-1684 - Frans Jans Meerman, land 46 (1,1352 ha), Afb. 109
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 109
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 (2.9629 ha), Afb. 109
00-00-1684 - land 49 (1,1096 ha), Afb. 110
00-00-1684 - Frans Jans Meerman, land 50 (1,6233 ha), Afb. 110
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 110
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 (0,6868 ha), Afb. 110
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 (0,21 ha), Afb. 111
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 (2,0661 ha), Afb. 111
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 (0,9081 ha), Afb. 111
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 (2,2661 ha), Afb. 111
00-00-1684 - Maria van der Horren, Sipesteijn, land 57 (6,8326 ha), Afb. 112
00-00-1684 - wed, Sipesteijn, land 58 (3,898 ha), Afb. 112
00-00-1684 - wed, Sipesteijn, land 59 (0,7506 ha), Afb. 112
00-00-1684 - wed, Sipesteijn, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 112
00-00-1684 - land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 112
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 113
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 113
00-00-1684 - d heer Opstraten, land 63 (1,4502 ha), Afb. 113
00-00-1684 - Arend Bruins van der Bijl, land 64 (1,4729 ha), Afb. 113
00-00-1684 - land 65 (1,48 ha), Afb. 114
00-00-1684 - Cornelis Willems Visscher, land 66 (1,4658 ha), Afb. 114
00-00-1684 - Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 114
00-00-1684 - Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 114
00-00-1684 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 68 (1,4757 ha), Afb. 114
00-00-1684 - land 69 (2,8465 ha), Afb. 115
00-00-1684 - land 70 (1,0926 ha), Afb. 115
00-00-1684 - land 71 (0,6655 ha), Afb. 115
00-00-1684 - wed, Ascanius van Sipesteijn, land 72 (2,3939 ha), Afb. 115
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 116
00-00-1684 - Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 116
00-00-1684 - Arij Willems, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 116
00-00-1684 - Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 116
00-00-1684 - Absalon Meinderts van Keuijere, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 117
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 117
00-00-1684 - Jan Jans Bierman, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 117
00-00-1684 - land 80 (0,4257 ha), Afb. 117
00-00-1684 - Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 118
00-00-1684 - Jongsland land 82a (1,0954 ha), Afb. 118
00-00-1684 - jongsland land 82b (0,8542 ha), Afb. 118
00-00-1684 - Hendrick Maerten Croon, Claes Jacobs, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 118
00-00-1684 - Hendrick Maerten Croon, land 84 (6,0379 ha), Afb. 118
00-00-1684 - land 85.1 (2,9444 ha), Afb. 119
00-00-1684 - land 85.2 (2,9444 ha), Afb. 119
00-00-1684 - Jan Barends Picquaart, land 86.4 (2,8976 ha), Afb. 119
00-00-1684 - Pijnssens, Erffgen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 119
00-00-1684 - land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 119
00-00-1684 - land 88.2 (6,9958 ha), Afb. 119
00-00-1684 - Willem van Loon, de Erfgenamen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 120
00-00-1684 - de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 120
00-00-1684 - Arij Maartens Duijndam, land 91 (1,0898 ha), Afb. 120
00-00-1684 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 92 (5,9216 ha), Afb. 120
00-00-1684 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 93 (1,8035 ha), Afb. 121
00-00-1684 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 121
00-00-1684 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 95 (2,5116 ha), Afb. 121
00-00-1684 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 121
00-00-1684 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 97.1 (1,7028 ha), Afb. 122
00-00-1684 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, Praters land land 97.2 (2,462 ha), Afb. 122
00-00-1684 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, land 98.1 (3,7632 ha), Afb. 122
00-00-1684 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jansz, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 (1,1352 ha), Afb. 122
00-00-1684 - Ascanius van Sijpesteijn, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 (1,1352 ha), Afb. 122
00-00-1684 - Arij Maartens Duijndam, Arij Corsz, land 99 (0,8883 ha), Afb. 122
00-00-1684 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 122
00-00-1684 - Jan Jacobs Langevelt, land 101a (1,1352 ha), Afb. 123
00-00-1684 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, land 101b (1,436 ha), Afb. 123
00-00-1684 - Jan Jacobs Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 123
00-00-1684 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 104 (5,1156 ha), Afb. 123
00-00-1684 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, land 105 (1,6006 ha), Afb. 124
00-00-1684 - Pieter Pijnssen, de weduwe, Gerrit Louris, Erffgen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 124
00-00-1684 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 124
00-00-1684 - Jacob Jacobs Langevelt, Jan Jans Lapper, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 124
00-00-1684 - Christijntje Vogels, Jan Barts, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 124
00-00-1684 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 108 (1,1281 ha), Afb. 124
00-00-1684 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 109 (0,867 ha), Afb. 125
00-00-1684 - Claes Simons van Alckemade, land 110 (0,8883 ha), Afb. 125
00-00-1684 - Christijntje Vogels, Jacob Jan Huijge, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 125
00-00-1684 - Frans Jans Meerman, Mees Jansz, land 111.2 (1,1352 ha), Afb. 125
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroensz, land 111.3 (1,1352 ha), Afb. 125
00-00-1684 - Maarten Willems van Schravemade, land 112 (0,9578 ha), Afb. 125
00-00-1684 - de secritaris, Cornelis Pieters Bergen henegouwen, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 126
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, de Kleijne Meerkamp land 114a (1,182 ha), Afb. 126
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, Engel Ram land 114b (0,7151 ha), Afb. 126
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, land 115 (1,5566 ha), Afb. 126
00-00-1684 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 126
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 126
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 126
00-00-1684 - joffv Bas, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 126
00-00-1684 - den advocaet Spaen, Gerrit Dircxs Smith, land 117 (1,2955 ha), Afb. 127
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 127
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 127
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 127
Vosselaen tot Lisse: Ander perceelen van landen gelegen inden zelffden banne beginnende van die Vosselaen zuijtwaert vande banne van Lisse bij suijtoost den Heerewech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1684 - Christijntje Vogels, Jacob Leenderts, land 121 (1,5708 ha), Afb. 128
00-00-1684 - Christijntie Vogels, Bakkers Bakkum land 122a (0,6385 ha), Afb. 128
00-00-1684 - Jan Verwer, Bakkers Bakkum land 122b (0,4966 ha), Afb. 128
00-00-1684 - Arend Bruins van der Bijl, Bakkers Bakkum land 122c (0,6385 ha), Afb. 128
00-00-1684 - Christijntje Vogels, Willem Claes Langevelt, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 128
00-00-1684 - Johan Verwer, Maerten Willems, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 129
00-00-1684 - Christijntie Vogels, land 125 (0,9989 ha), Afb. 129
00-00-1684 - Cornelis Willems Visscher, Christijntie Vogels, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 129
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 129
00-00-1684 - Engel Simons van Alckemade, Claes Simons van Alckemade, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 129
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 129
00-00-1684 - Guertie Jacobs Visscher, Claes Simons van Alckemade, Floris Louwen Landt land 126.7 (1,7028 ha), Afb. 129
00-00-1684 - Christijntie Vogels, Jacob Jans, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 129
00-00-1684 - Jacob Jacobs Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 130
00-00-1684 - t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 130
00-00-1684 - Joost Corn van Diest, land 130 (0,9564 ha), Afb. 130
00-00-1684 - Joost Corn van Diest, land 131 (0,911 ha), Afb. 130
00-00-1684 - Christijntie Vogels, Jacob Jansz, land 132 (3,373 ha), Afb. 131
00-00-1684 - Ascanius van Sipesteijn, Willem Jans, land 133 (2,7117 ha), Afb. 131
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Dirck Cornelis Ackersloot, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 131
00-00-1684 - Johan Verwer, Maerten Willems, Willem Claes Langevelt, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 131
00-00-1684 - Johan Verwer, Maerten Willems, land 136 (0,5917 ha), Afb. 132
00-00-1684 - Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 132
00-00-1684 - Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 132
00-00-1684 - Johan Verwer, Claes Simonsz, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 132
00-00-1684 - Johan Verwer, Maarten Willems van Schravemade, de Kaudeweij land 138b (0,5676 ha), Afb. 132
00-00-1684 - Jan Verwer, Ascanius van Sipesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 132
00-00-1684 - Claes Simons Alckemade, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 133
00-00-1684 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 133
00-00-1684 - Joost Diericq, Jan Cornelis Bensdorp, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 133
00-00-1684 - Jacob Jacobs Langevelt, Dievertie Jacobs Langevelt, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 133
00-00-1684 - Jan Jans Bierman, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 133
00-00-1684 - Joost Diericq, Jan Corn Bensdorp, land 142b (0,5676 ha), Afb. 133
00-00-1684 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143a (0,1419 ha), Afb. 133
00-00-1684 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143b (0,1064 ha), Afb. 133
00-00-1684 - Cornelis Coerts, land 143c (0,0354 ha), Afb. 133
00-00-1684 - land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 134
00-00-1684 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 145.5 (0,1064 ha), Afb. 134
00-00-1684 - Jan Jansz Westergeest, land 145.6 (0,1064 ha), Afb. 134
00-00-1684 - Joost Corn van Diest, land 145.8, Afb. 134
00-00-1684 - Joost Diericq, Jan Cornelis Bensdorp, land 145.7 (1,7028 ha), Afb. 134
00-00-1684 - Joost Diericq, Jan Corn Bensdorp, de Schouts akkers land 145.9 (0,2838 ha), Afb. 134
00-00-1684 - Maarten Willems van Schravemade, de Schouts akkers land 145.10 (0,7946 ha), Afb. 134
00-00-1684 - Joost Diericq, Jan Cornelis Bensdorp, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 134
00-00-1684 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis van Schravemade, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 134
00-00-1684 - Ascanius van Sipesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 134
00-00-1684 - Joost Corn van Diest, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 135
00-00-1684 - Joost Cornelise van Diest, land 149 (0,7762 ha), Afb. 135
00-00-1684 - Joost Cornelise van Diest, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 135
00-00-1684 - Annetje Vogels, Jacob Jan Huijgen, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 135
00-00-1684 - Johannes Rampius, Leendert Aelberts van t Ent, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 135
00-00-1684 - Claas Claase van Schravemade, Jan Cornelis van Bensdorp, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 135
00-00-1684 - Claas Claase van Schravemade, Jan Cornelis Bensdorp, land 152 (0,2525 ha), Afb. 136
00-00-1684 - Johannes Rampius, Leendert Aelberts, land 153 (0,1589 ha), Afb. 136
00-00-1684 - Johannes Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 154 (0,227 ha), Afb. 136
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, land 155 (1,2771 ha), Afb. 136
00-00-1684 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 136
00-00-1684 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 137
00-00-1684 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 158 (1,822 ha), Afb. 137
00-00-1684 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 159 (0,3079 ha), Afb. 137
00-00-1684 - Jan Jacobs de Vlieger, Jacob Carels de Vlieger, land 160 (0,5009 ha), Afb. 137
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, land 161 (1,2345 ha), Afb. 138
00-00-1684 - Christijntie Vogels, Jacob Jans, land 162 (1,2771 ha), Afb. 138
00-00-1684 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 138
00-00-1684 - Christijntie Vogels, Jacob Jans, land 164 (2,3896 ha), Afb. 138
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, land 165 (0,7989 ha), Afb. 139
00-00-1684 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 166 (3,2921 ha), Afb. 139
00-00-1684 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 167 (1,6333 ha), Afb. 139
00-00-1684 - Willem Arijens van Velsen, Floortjes Croft land 168.1 (0,227 ha), Afb. 139
00-00-1684 - Jan Six, land 168.2 (0,3178 ha), Afb. 139
00-00-1684 - Jan Sicx, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 140
00-00-1684 - Jan Sicx, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 140
00-00-1684 - Jan Willems van Velsen, Pieter Jansz van Slingerlant, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 140
00-00-1684 - Ariaentgen Gijsberts van Velsen, Joost Cornelis van Diest, land 171 (0,8514 ha), Afb. 140
00-00-1684 - Joost Cornelis van Diest, land 172 (0,8429 ha), Afb. 140
00-00-1684 - Jan Willems van Velsen, Pieter Jansz van Slingerlant, land 173 (1,2771 ha), Afb. 141
00-00-1684 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 174 (1,1465 ha), Afb. 141
00-00-1684 - Aelbert Jansz Croon, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 141
00-00-1684 - Machtelt Arijens, Gerrit Janse van Erffort, Lijsbeth Arijens, land 176 (2,4634 ha), Afb. 141
00-00-1684 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 142
00-00-1684 - Francoijs Valck, Aelbert Jansz Croon, land 178 (5,1085 ha), Afb. 142
00-00-1684 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Cornelis Bensdorp, land 179 (1,8589 ha), Afb. 142
00-00-1684 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, land 180 (0,823 ha), Afb. 142
00-00-1684 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 143
00-00-1684 - Jan Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 143
00-00-1684 - Simon Willems van Velsen, wed, Dirck Philps, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 143
00-00-1684 - Jan Six, Dirck Philps Larum, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 143
00-00-1684 - Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 143
00-00-1684 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 143
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, land 185 (1,0827 ha), Afb. 144
00-00-1684 - Joost Cornelise van Diest, Jan Willems van Velsen, Pr Jansz Slingerland, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 144
00-00-1684 - Jan Six, Dirck Philps, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 144
00-00-1684 - Jan Six, Dirck Philps, land 188 (1,0131 ha), Afb. 144
00-00-1684 - Jan Six, Dirck Philps, land 189 (0,7038 ha), Afb. 145
00-00-1684 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 145
00-00-1684 - Jan Six, Dirck Philps, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 145
00-00-1684 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 145
00-00-1684 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 146
00-00-1684 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 146
00-00-1684 - Jan Six, Dirck Philps Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 146
00-00-1684 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 146
00-00-1684 - Jan Hendriks Molesteeg, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 146
00-00-1684 - Jan Hendriks Molesteeg, land 196 (1,8035 ha), Afb. 146
00-00-1684 - Jan Hendriks Molesteeg, land 197 (1,8319 ha), Afb. 147
00-00-1684 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Leendert Aalberts van Tent, land 198 (2,154 ha), Afb. 147
00-00-1684 - Corn van der Linde, Jan Cornelis Molesteech, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 147
00-00-1684 - Corn van der Linde, Jan Cornelis Molesteech, land 200 (0,051 ha), Afb. 147
00-00-1684 - Corn van der Linde, Jan Cornelis Molesteech, land 201 (0,7095 ha), Afb. 148
00-00-1684 - Neeltje Maertens, Jan Cornelise van Bommel, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 148
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, land 203 (0,6924 ha), Afb. 148
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, land 204 (1,419 ha), Afb. 148
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, land 205 (1,2544 ha), Afb. 149
00-00-1684 - Gerrit Jans Erffvoort, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 149
00-00-1684 - Dirck Claes, Jeroen Jacobs, land 207.1 (1,2118 ha), Afb. 149
00-00-1684 - Cornelis Fannius, Gerrit Jans Erffvoort, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 149
00-00-1684 - Cornelis Fannius, Gerrit Jans Erffvoort, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 149
00-00-1684 - Cornelis Fannius, Gerrit Jans Erffvoort, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 150
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 150
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 150
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 150
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 151
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieterz Langevelt, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 151
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 214.1 (2,5542 ha), Afb. 151
00-00-1684 - Jan Six, Jan Prs Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 (1,2771 ha), Afb. 151
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Lagelant land 214.3 (1,7737 ha), Afb. 151
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 (1,2771 ha), Afb. 151
00-00-1684 - Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 151
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 216 (0,8911 ha), Afb. 151
00-00-1684 - Cornelis Fannius, Gerrit Jansz Erffoort, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 152
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 152
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 219 (2,242 ha), Afb. 152
00-00-1684 - Leendert Engels, de wed, Dirck Engels, land 220 (2,1285 ha), Afb. 152
00-00-1684 - Leendert Engels, de wed, Dirck Engels, land 221 (1,5793 ha), Afb. 153
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 222 (1,0444 ha), Afb. 153
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 223 (0,6243 ha), Afb. 153
00-00-1684 - Leendert Aalberts van Tent, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 153
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, land 225 (1,6843 ha), Afb. 154
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs Sprockenb, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 154
00-00-1684 - Corn van Sipesteijn, Philps Simonsz, Cleijn Oustcampje land 227.1 (1,0855 ha), Afb. 154
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, Cleijn Oustcampje land 227.2 (1,0855 ha), Afb. 154
00-00-1684 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 228 (1,3381 ha), Afb. 154
00-00-1684 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 229 (0,8386 ha), Afb. 155
00-00-1684 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 230.1 (2,6961 ha), Afb. 155
00-00-1684 - Corn van Sipesteijn, Philps Sijmons, land 230.2 (2,3981 ha), Afb. 155
00-00-1684 - Jan Six, land 230.3 (0,227 ha), Afb. 155
00-00-1684 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 231 (1,1494 ha), Afb. 155
00-00-1684 - Coeijman, Pr Cornelis van der Linde, land 232 (0,6499 ha), Afb. 155
00-00-1684 - Coeijmans, P C van der Linde, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 156
00-00-1684 - Coeijmans, P C van der Linde, land 234 (1,7837 ha), Afb. 156
00-00-1684 - Coeijmans, P C van der Linde, land 235 (1,6262 ha), Afb. 156
00-00-1684 - Coeijmans, P C van der Linde, land 236 (1,8447 ha), Afb. 156
00-00-1684 - Coeijmans, P C van der Linde, land 237 (0,5676 ha), Afb. 157
00-00-1684 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 157
Lisse tot Grietenbreggen: Hier beginnen die venen vande banne off van Lisse noortwaert tot Grietenbreggen toe. Dese navolgende mosvenen werden gegaert de morgentalen naer de oude maet.
00-00-1684 - Paulus, Pr Corn Son, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 157
00-00-1684 - Anna Akersloot, Gerrit Cornelis Darij, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 157
00-00-1684 - Anna Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.8 (2,5542 ha), Afb. 157
00-00-1684 - joffr Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.9 (1,9866 ha), Afb. 157
00-00-1684 - Paulus Buijs, Pieter Corn Son, land 240.5 (1,7028 ha), Afb. 157
00-00-1684 - Paulus Buijs, Pr Corn Son, Veentje land 240.6 (1,0642 ha), Afb. 157
00-00-1684 - Gerrit Jacobs Cort, land 241.1 (1,2771 ha), st Catharijnen Hofken, Afb. 158
00-00-1684 - joff Ackersloot, Gerrit Corn Darij, land 241.2 (1,0316 ha), Afb. 158
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 241.3 (0,4856 ha), Afb. 158
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 241.4 (0,263 ha), Afb. 158
00-00-1684 - joff Ackersloot, Gerrit Cornelis Darij, Assendelftsweij land 242a (4,8035 ha), Afb. 158
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 242b (0,3045 ha), Afb. 158
00-00-1684 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 243.1 (4,0349 ha), Afb. 158
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 243b (0,2217 ha), Afb. 158
00-00-1684 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 (2,9799 ha), Afb. 158
00-00-1684 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 (2,8029 ha), Afb. 158
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 244.3 (0,3184 ha), Afb. 158
00-00-1684 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 159
00-00-1684 - Cornelis Fannius, Philip Claase, Haverweij land 246a (2,9799 ha), Afb. 159
00-00-1684 - Cornelis Fannius, Philip Claase, Haverweij land 246b (0,9933 ha), Afb. 159
00-00-1684 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 248 (3,2226 ha), Afb. 159
00-00-1684 - Machtelt Buijtewech, Adriaan Cornelise Akersloot, Schout Roelenland mitsgaders het Kijfhoekje land 249d (0,6263 ha), Afb. 160
00-00-1684 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 249b (1,7137 ha), Afb. 160
00-00-1684 - Jan Aris Corsteman, het Oude Manhuijs, land 249a (2,7348 ha), Afb. 160
00-00-1684 - Jan Sicx, Claes Adriaens, land 249f (1,1976 ha), Afb. 160
00-00-1684 - Anna Dircx, Gerrit Meessen, Hend Mees, Schoudt Roelen Lant land 249e ii hont lxvi roeden lxxii voet, Afb. 160
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 249b (0,1027 ha), Afb. 160
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 249i (0,1305 ha), Afb. 160
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 249e (0,2246 ha), Afb. 160
00-00-1684 - Corn van Sipesteijn, Jan Pieters Hulp, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 160
00-00-1684 - Claes Gerrits van Schrama, land 250.1 (1,7603 ha), Afb. 160
00-00-1684 - Cornelis Hendriks Molesteeg, Claes Adriaens, land 250.2 (1,9838 ha), Afb. 160
00-00-1684 - juff Bosvelt, Jan Hendrick Meessen, land 250.4 (1,5555 ha), Afb. 160
00-00-1684 - Aelbert Jans Croon, land 250.5 (1,1579 ha), Afb. 160
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 250.6 (0,1342 ha), Afb. 160
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 250.7 (0,1442 ha), Afb. 160
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 250.8 (0,1468 ha), Afb. 160
00-00-1684 - Michiel de With, land 250.9 (0,4115 ha), Afb. 160
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 250.10 (0,3663 ha), Afb. 160
00-00-1684 - Geertie Meessen, Hend Meessen, land 250.11 (1,6262 ha), Afb. 160
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 250.12 (0,141 ha), Afb. 160
00-00-1684 - Dirk Claase van Schravemade, land 251 (2,5542 ha), Afb. 161
00-00-1684 - Hendrik van Opstraten, Hendrik Jacobs Croon, land 252 (2,5542 ha), Afb. 161
00-00-1684 - Simon Jacobs, Dirk Claase van Schravemade, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 161
00-00-1684 - Cornelis van Sijpesteijn, Jacob, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 161
00-00-1684 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 161
00-00-1684 - Frans Barents Koussebant, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), Afb. 162
00-00-1684 - Michiel de With, Floris Louwen land land 256.2 (1,0358 ha), Afb. 162
00-00-1684 - Francoijs Koussebant, Adriaen Cornelis, Floris Louwen land land 256.3 (0,9933 ha), Afb. 162
00-00-1684 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.4 (0,2838 ha), Afb. 162
00-00-1684 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.5 (0,2284 ha), Afb. 162
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 256.6 (0,3832 ha), Afb. 162
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 256.7 (0,3832 ha), Afb. 162
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 256.8 (0,3382 ha), Afb. 162
00-00-1684 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 162
00-00-1684 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 258 (2,049 ha), Afb. 162
00-00-1684 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 259 (1,6176 ha), Afb. 163
00-00-1684 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 260 (1,4545 ha), Afb. 163
00-00-1684 - Pr van Dorp, Willem Willems Heemskerck, Kinderen, land 261 (0,9691 ha), Afb. 163
00-00-1684 - Jan Backer, Aalbert Jans Hulp, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 163
00-00-1684 - Anna Simons Schoter, Leendert Pieters Sackman, Aalbert Jans Hulp, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 163
00-00-1684 - Jan Backer, Aalbert Jans Hulp, land 263 (4,3989 ha), Afb. 164
00-00-1684 - Jan Cornelis van Santvoort, de Diaconij Armen, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 164
00-00-1684 - Andries Ackersloot, Adriaan Cornelise Akersloot, Marcus Marcuse van der Wal, Adriaan Cornelise Akersloot, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 164
00-00-1684 - Adriaan Cornelise Akersloot, land 265a (2,7954 ha), Afb. 164
00-00-1684 - Francoijs Barents Koussebant, Adriaan Cornelise Akersloot, de Erffgen, land 265b (1,7028 ha), Afb. 164
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 265c (0,7521 ha), Afb. 164
00-00-1684 - Claes Gerrits van Schravemade, land 266 (1,8745 ha), Afb. 164
00-00-1684 - Claes Gerrits van Schravemade, land 267a (1,8447 ha), Afb. 165
00-00-1684 - Sijmon Claes, de Graeffel, land 267b (0,5676 ha), Afb. 165
00-00-1684 - Jan van Heussen, Adriaan Cornelise Akersloot, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 165
00-00-1684 - Claes Gerrits van Sgravemade, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 165
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 268.3 (0,2588 ha), Afb. 165
00-00-1684 - Claes Gerrits van Sgravemade, Stekelweij land 269a (2,8757 ha), Afb. 165
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 269b (0,0328 ha), Afb. 165
00-00-1684 - Claes van Sgravemade, Hasselaars woning land 270a (6,2892 ha), Afb. 165
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 270b (0,0244 ha), Afb. 165
00-00-1684 - Adriaan Cornelise Akersloot, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), Afb. 166
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 271b (0,2746 ha), Afb. 166
00-00-1684 - joffvrou Bosvelt, Claes Gerrits van Sgravemade, Pelserlaagte land 272a (5,7657 ha), Afb. 166
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 272b (0,0518 ha), Afb. 166
00-00-1684 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 273.1 (2,9085 ha), Afb. 166
00-00-1684 - Antie Vogels, Pieter Dircxs Aerdenburgh, land 273.2 (2,9799 ha), Afb. 166
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 273.3 (0,0709 ha), Afb. 166
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 273.4 (0,0134 ha), Afb. 166
00-00-1684 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 274 (5,4646 ha), Afb. 166
00-00-1684 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 167
00-00-1684 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerrits van der Cluft, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 167
00-00-1684 - Maria Franse Wouters, Pieter Gerrits van der Cluft, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 167
00-00-1684 - Johan van Thielt, Claas Gerrits, Groote en Klijne laagte land 278 (7,7067 ha), Afb. 167
00-00-1684 - Maria Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 279.1 (5,818 ha), Afb. 168
00-00-1684 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 279.2 (2,1285 ha), Afb. 168
00-00-1684 - Jan Jans Bierman, land 280 (4,0981 ha), Afb. 168
00-00-1684 - Jan Jans Bierman, Geijtmanscroft land 281.1 (4,1989 ha), Afb. 168
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 281.2 (0,0572 ha), Afb. 168
00-00-1684 - Cornelis Jooste van Diest, Jan Jans Beuijck, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 168
00-00-1684 - Johan van Thielt, Arij Claes Schravemade, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 168
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 282c (0,1593 ha), Afb. 168
00-00-1684 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw, de laagte van Kies land 283a (4,4473 ha), Afb. 169
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 283b (0,235 ha), Afb. 169
00-00-1684 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 169
00-00-1684 - Jacob Steijn, Gerrit Pouwels, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 169
00-00-1684 - Corn Joosten van Diest, Maerten Cornelis van Diest, land 285.7 (1,7411 ha), Afb. 169
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 285.5 (0,0219 ha), Afb. 169
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 285.6 (0,6221 ha), Afb. 169
00-00-1684 - Pieter Barts, Corn Gerrits, land 286.1 (2,5443 ha), Afb. 169
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 286b (0,349 ha), Afb. 169
00-00-1684 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, d erffgen, Pauwlsweij land 287.1 (2,555 ha), Afb. 170
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 287.3 (0,572 ha), Afb. 170
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 287.2 (0,5378 ha), Afb. 170
00-00-1684 - Bartholomeus Poulens, Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw, land 288.1 (2,1285 ha), Afb. 170
00-00-1684 - Jan van Nes, Jacob Pieters Bergen in henegouw, land 288.2 (1,7397 ha), Afb. 170
00-00-1684 - Jacob Hendricxs, land 288.3 (2,8239 ha), Afb. 170
00-00-1684 - Johan van Thielt, Arij Claes Schravemade, land 288.4 (1,822 ha), Afb. 170
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 288.5 (0,3058 ha), Afb. 170
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 288f (0,2265 ha), Afb. 170
00-00-1684 - Willem Aris Duijndam, Jan Mees Aerdenburch, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), Afb. 170
00-00-1684 - de stad Haarlem, land 289b (0,4287 ha), Afb. 170
Zuijtwaerts van den Weligenbergh: Andere percelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende vanden Weligenbergh zuijtwaerts tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier in margine is geschiet overmits de snootheijt ende hoochte van landen daeromme die gemindert sijn.
00-00-1684 - land 290 x hont xcii roeden, Afb. 171
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 291 (2,5542 ha), Afb. 171
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 292 (0,5676 ha), Afb. 171
00-00-1684 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 293 (0,6555 ha), Afb. 171
00-00-1684 - Floris Cornelis, land 294b (0,4257 ha), Afb. 172
00-00-1684 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 294a (0,4611 ha), Afb. 172
00-00-1684 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 295 (1,419 ha), Afb. 172
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 296 (0,3008 ha), Afb. 172
00-00-1684 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 297 (0,5151 ha), Afb. 172
00-00-1684 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 298.1 (0,9223 ha), Afb. 173
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 298.2 (1,2217 ha), Afb. 173
00-00-1684 - Maerten Wouters, de Graeffel, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 173
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 300 (1,1863 ha), Afb. 173
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 301 (0,3831 ha), Afb. 173
00-00-1684 - Hendrick van Berckenrode, Maerten Wouters, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 174
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 (3,0651 ha), Afb. 174
00-00-1684 - land 304 (2,5045 ha), Afb. 174
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305 (1,7028 ha), Afb. 174
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 306 (1,9156 ha), Afb. 175
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 307 (1,0146 ha), Afb. 175
00-00-1684 - Lieven van Loon, Nicolaas van Loon, land 308 (2,8891 ha), Afb. 175
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 309 (2,7216 ha), Afb. 175
00-00-1684 - land 310 (2,3357 ha), Afb. 176
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 311 (0,9081 ha), Afb. 176
00-00-1684 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 312 (1,0557 ha), Afb. 176
00-00-1684 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 313 (3,8881 ha), Afb. 176
00-00-1684 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 314 (1,4048 ha), Afb. 177
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 315 (4,6544 ha), Afb. 177
00-00-1684 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 316 (0,5037 ha), Afb. 177
00-00-1684 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 317 (9,5784 ha), Afb. 177
00-00-1684 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 318 (0,017 ha), Afb. 178
00-00-1684 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 319 (6,5275 ha), Afb. 178
00-00-1684 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 320 (0,5676 ha), Afb. 178
00-00-1684 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 321 (0,9365 ha), Afb. 178
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 179
00-00-1684 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 179
00-00-1684 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 324 (0,9081 ha), Afb. 179
00-00-1684 - Hans van Loon, Ari Crijnen, land 325 (1,7737 ha), Afb. 179
00-00-1684 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 326a (1,419 ha), Afb. 180
00-00-1684 - Adriaan Crijns, land 326b (0,8514 ha), Afb. 180
00-00-1684 - Jan Six, Dirck Philps Larum, land 326c (2,4833 ha), Afb. 180
00-00-1684 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha), Afb. 180
00-00-1684 - Pijnssens, Gerrit Louris, Erffgen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 180
00-00-1684 - Maertie Willems van Velsen, land 328.4 (0,2838 ha), Afb. 180
00-00-1684 - Gerrit van Laer, land 328.5 (0,9223 ha), Afb. 180
00-00-1684 - Neeltje Jans Beuijck, land 328.6 (0,0709 ha), Afb. 180
00-00-1684 - Abraham van der Burch, Corn Claes den Hartoch, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 180
00-00-1684 - Gerrit van Laer, land 328.3 (0,5676 ha), Afb. 180
00-00-1684 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 329 (3,8313 ha), Afb. 180
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, land 330 (1,6914 ha), Afb. 181
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jan Jans Beuijck, land 331 (0,796 ha), Afb. 181
00-00-1684 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffelickheijt, land 332 (0,2838 ha), Afb. 181
00-00-1684 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffelickheijt, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 181
00-00-1684 - Meijnert Claes, land 334 (0,7833 ha), Afb. 182
00-00-1684 - Absalon Meinderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 182
00-00-1684 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 182
00-00-1684 - land 336 viii hont xxxv roeden, Afb. 182
00-00-1684 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffeliclkheijt, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 182
00-00-1684 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 182
00-00-1684 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.3 (0,5676 ha), Afb. 182
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 183
00-00-1684 - Johan van der Burch, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 183
00-00-1684 - Hans van Loon, Jacob Louris, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 183
00-00-1684 - land 339 ii 1/2 hont, Afb. 183
00-00-1684 - Johan van der Burch, Corn Joosten, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 183
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Vrouwen Croft land 340b (0,7095 ha), Afb. 183
00-00-1684 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Philip Claase, land 340.4 (0,8514 ha), Afb. 183
00-00-1684 - Johan Vogel, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 183
Westen aen den Heerenwech: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginende van Cornelis Allertszoons huijs bij westen aen den Heerenwech tot den eijnde van dat dorp voors tot Corn Henrixzoon krocht inclus. Dese naegeschreven percelen van landen hebben noijt morgengelt betaelt door de hoochte ende schade vande wildernisse.
00-00-1684 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 (0,3689 ha), Afb. 184
00-00-1684 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 (0,1419 ha), Afb. 184
00-00-1684 - Jacob Jacobs Langvelt, Dievertie Jacobs Langevelt, land 343 (0,8514 ha), Afb. 184
00-00-1684 - Joost Cornelis van Diest, land 343.1 (0,1844 ha), Afb. 184
00-00-1684 - Wijnandt van der Maes, land 344.1 (0,3036 ha), Afb. 184
00-00-1684 - Cornelis Visch, land 344.2 (0,3036 ha), Afb. 184
00-00-1684 - Leendert Bruins van der Bijl, Willem Daniels de Haes, land 345 (0,8514 ha), Afb. 185
00-00-1684 - Hendrick Meessen, land 346.1 (0,4753 ha), Afb. 185
00-00-1684 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 (0,0397 ha), Afb. 185
00-00-1684 - Pieter Jorise Cole, land 346.3 (0,0297 ha), Afb. 185
00-00-1684 - Cornelis Reijers, land 346.4 (0,0227 ha), Afb. 185
00-00-1684 - Jan Vogel, land 347 (0,2838 ha), Afb. 185
00-00-1684 - Cornelis Jacobs Croon, land 348.1 (0,3547 ha), Afb. 185
00-00-1684 - Cornelis Gerrits Croon, land 348.2, Afb. 185
00-00-1684 - Mees Jans Hoogkamer, land 348.3, Afb. 185
00-00-1684 - Huijbert Gerrits Roo, land 348.4, Afb. 185
00-00-1684 - Geertje Meessen, land 348.5, Afb. 185
00-00-1684 - Cornelis Decker, land 348.6, Afb. 185
00-00-1684 - Jan Backer, land 348.7, Afb. 185
00-00-1684 - Claes Dircxs van Sgravemade, land 349 (0,227 ha), Afb. 186
00-00-1684 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 186
00-00-1684 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 186
00-00-1684 - Engel Maerts, land 352 (0,3405 ha), Afb. 186
00-00-1684 - Arij Jansz van Velsen, Philip Claase, land 353 (0,8939 ha), Afb. 187
00-00-1684 - den advocaet Valck, Philip Claase, land 354 (1,2302 ha), Afb. 187
00-00-1684 - Jacob Cornelise Rous, land 355 (0,6896 ha), Afb. 187
00-00-1684 - Cornelis Fannius, Philip Claase, land 356 (1,0798 ha), Afb. 187