Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1680

Bron: Morgenboeken Hillegom 1680
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1680
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4651c
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Tussen afbeelding 83 en 84 ontbreekt een pagina.

Legger van Hillegom 1680.

Hier begint den banne gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeusz Redam geswooren lantmeeter van Rhijnlandt int jaer xv xliiii inde maenden van januarij ende februarij door bevel van mijn heeren de hooge heemraeden van Rhijnlandt ende is te weten als daer niet dan eenderleij naeme genoemt en wert dat dan de eijgenaer selffs de bruijcker is ende als daer geen plaetse genomdt waer die persoonen woonachtigh sijn het is te verstaen dat sij inden voornomden banne woonachtigh sijn.

Overgeset int jaer 96 die eijgenaers ende bruijckers.

Santlaen tot Vosselaen: ende eerst dat landt van die Santlaen zuijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijtoosten den Heerenwech.
00-00-1680 - Hendrick Gillis, land 1a (1,7028 ha), Afb. 3
00-00-1680 - Engeltje Kinckhuijse, de Erfgenamen, land 1b (2,1285 ha), Afb. 3
00-00-1680 - Adriaan Tonis van Hees, land 1c (2,1285 ha), Afb. 3
00-00-1680 - Baarthout van Teijlingen, Mencxken Prs, land 2 (1,4743 ha), Afb. 3
00-00-1680 - Hendrick Gillis, de stad Haarlem, land 3 (1,3140 ha), Afb. 3
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn kees, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 3
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn kees, land 5 (3,8157 ha), Afb. 4
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn kees, land 6 (4,3961 ha), Afb. 4
00-00-1680 - Maria van der Horn, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, land 7 (1,8589 ha), Afb. 4
00-00-1680 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 8 (1,7368 ha), Afb. 4
00-00-1680 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 9 (1,2771 ha), Afb. 5
00-00-1680 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5
00-00-1680 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5
00-00-1680 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 12 (0,9606 ha), Afb. 5
00-00-1680 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 13 (0,9166 ha), Afb. 6
00-00-1680 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 14 (3,2183 ha), Afb. 6
00-00-1680 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 15 (1,7042 ha), Afb. 6
00-00-1680 - Jan Mees Veer, Hend Gillis van Eecke, wed., Jan Wanten, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 6
00-00-1680 - de wed, Jan Wantem, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 7
00-00-1680 - den adv Spae, Maijcken Wanten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 7
00-00-1680 - Hendrick Zegers van der Camp, Absalon Meinderts van Keuijere, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 7
00-00-1680 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 19 (3,6185 ha), Afb. 7
00-00-1680 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 20 (2,6209 ha), Afb. 7
00-00-1680 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha), Afb. 8
00-00-1680 - Mees Prs Aerdenburch, land 21b (1,3878 ha), Afb. 8
00-00-1680 - Pieter Schaap, Jannetje Jans Beuijck, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1680 - juffr Potta, Simon Jans Langevelt, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1680 - Hendrick Zegers van der Camp, Geleijn Cornelis, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 8
00-00-1680 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 24 (2,75 ha), Afb. 8
00-00-1680 - Pieter van Eecke, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 9
00-00-1680 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 26 (2,0959 ha), Afb. 9
00-00-1680 - Frans Jans Meerman, Mees Jans Langevelt, land 27 (8,3013 ha), Afb. 9
00-00-1680 - Corn Pieters Glas, land 28a (1,0316 ha), Afb. 9
00-00-1680 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 28b (2,0632 ha), Afb. 9
00-00-1680 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 (1,1437 ha), Afb. 10
00-00-1680 - Adriaan Franse Kies, Corn Gerrits Darij cluijt, land 30 (0,8201 ha), Afb. 10
00-00-1680 - Maartje Jacobs Langevelt, Cornelis Jacobs Drooch, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 10
00-00-1680 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw, land 31b (2,4833 ha), Afb. 10
00-00-1680 - Pieter Schaep, Corn Wouters van Bourgoinje, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 10
00-00-1680 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 10
00-00-1680 - Jan Jans Beuijck, Willem Jans, land 33 (1,1068 ha), Afb. 11
00-00-1680 - Hendrick Zegers van der Camp, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 11
00-00-1680 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 11
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 11
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 37 (1,2373 ha), Afb. 12
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 38 (1,5495 ha), Afb. 12
00-00-1680 - Hendrick van Berckenrode, Sijmon Jans, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 12
00-00-1680 - Claas Jacobs Claverweijde, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 12
00-00-1680 - Hendrick Zegers van der Camp, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 13
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 13
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 13
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 14
00-00-1680 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1680 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1680 - Maarten willems Ruijchaver, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 14
00-00-1680 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 46 (1,1352 ha), Afb. 14
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 14
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 (2.9629 ha), Afb. 14
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha), Afb. 15
00-00-1680 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 50 (1,6233 ha), Afb. 15
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 15
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 (0,6868 ha), Afb. 15
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 (0,21 ha), Afb. 16
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 (2,0661 ha), Afb. 16
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 (0,9081 ha), Afb. 16
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 (2,2661 ha), Afb. 16
00-00-1680 - Jan Six, land 57 (6,8326 ha), Afb. 17
00-00-1680 - wed, Ascanius van Sijpesteijn, land 58 (3,898 ha), Afb. 17
00-00-1680 - wed, Ascanius van Sijpesteijn, land 59 (0,7506 ha), Afb. 17
00-00-1680 - wed, Ascanius van Sijpesteijn, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 17
00-00-1680 - Corn Prs Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 17
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18
00-00-1680 - d heer Opstraten, Willem Claes Langevelt, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18
00-00-1680 - Arend Bruins van der Bijl, Corstiaen Isbrants, land 64 (1,4729 ha), Afb. 18
00-00-1680 - Arend Bruins van der Bijl, land 65 (1,48 ha), Afb. 19
00-00-1680 - Cornelis Willems Visscher, land 66 (1,4658 ha), Afb. 19
00-00-1680 - Jan de Cramer, Pieter Dammes, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1680 - sr Specq, Gerrit Dircxs Smith, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1680 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 68 (1,4757 ha), Afb. 19
00-00-1680 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 69 (2,8465 ha), Afb. 20
00-00-1680 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 70 (1,0926 ha), Afb. 20
00-00-1680 - Govert de Kies, Nicolaas Valk, land 71 (0,6655 ha), Afb. 20
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, land 72 (2,3939 ha), Afb. 20
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 21
00-00-1680 - Arij Willems, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 21
00-00-1680 - Maria Franse Wouters, Philps Jans, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 21
00-00-1680 - Absalon Meinderts van Keuijere, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 22
00-00-1680 - Jan Jans Bierman, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 22
00-00-1680 - Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22
00-00-1680 - Cornelis Jacobs Drooch, Gerrit Jansz Rijmswijck, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23
00-00-1680 - Aaltje Jans Beuijck, Jongsland land 82a (1,0954 ha), Afb. 23
00-00-1680 - Aalbert Barends Pickart, Simon Jans Langevelt, jongsland land 82b (0,8542 ha), Afb. 23
00-00-1680 - Hendrick Maerten Croon, Claes Jacobs, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 23
00-00-1680 - Hendrick Maerten Croon, Matthijs van Egmondt, land 84 (6,0379 ha), Afb. 23
00-00-1680 - Jacob Louris, Corn Joosten, land 85.1 (2,9444 ha), Afb. 24
00-00-1680 - Maerte Cornelis van Diest, land 85.2 (2,9444 ha), Afb. 24
00-00-1680 - Jan Barends Picquaart, land 86.4 (2,8976 ha), Afb. 24
00-00-1680 - Claas Jacobs Claverweijde, wed, Corn Pieters Glas, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 24
00-00-1680 - Pijnssens, Erffgenamen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 24
00-00-1680 - Johan van Thielt, Claas Absolons van Keuijere, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 24
00-00-1680 - Willem van Loon, Arij Crijnen, Jacob Louris, de Erfgenamen, land 88.2 (6,9958 ha), Afb. 24
00-00-1680 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 25
00-00-1680 - Willem van Loon, de Erfgenamen, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 25
00-00-1680 - Arij Maartens Duijndam, Gerrit den Haen, land 91 (1,0898 ha), Afb. 25
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Jans, land 92 (5,9216 ha), Afb. 25
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Jans, land 93 (1,8035 ha), Afb. 26
00-00-1680 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 26
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Jans, land 95 (2,5116 ha), Afb. 26
00-00-1680 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 26
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Jans, land 97.1 (1,7028 ha), Afb. 27
00-00-1680 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, Praters land land 97.2 (2,462 ha), Afb. 27
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Jans, land 98.1 (3,7632 ha), Afb. 27
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Jans, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 (1,1352 ha)
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Jans, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 (1,1352 ha), Afb. 27
00-00-1680 - Arij Maartens Duijndam, Cors Isbrantsz, land 99 (0,8883 ha), Afb. 27
00-00-1680 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 27
00-00-1680 - Jan Jacobs Langevelt, land 101a (1,1352 ha), Afb. 28
00-00-1680 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, land 101b (1,436 ha), Afb. 28
00-00-1680 - Jan Jacobs Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 28
00-00-1680 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 104 (5,1156 ha), Afb. 28
00-00-1680 - Cornelis Pieters Glas, Claas Jacobs Claverweijde, land 105 (1,6006 ha), Afb. 29
00-00-1680 - Pieter Pijnssen, de weduwe, Gerrit Louris, Erffgen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 29
00-00-1680 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 29
00-00-1680 - Jacob Jacobs Langevelt, Jan Jans Lapper, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 29
00-00-1680 - Christijntje Vogels, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 29
00-00-1680 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 108 (1,1281 ha), Afb. 29
00-00-1680 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 109 (0,867 ha), Afb. 30
00-00-1680 - Claes Simons van Alckemade, land 110 (0,8883 ha), Afb. 30
00-00-1680 - Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1680 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 111.2 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, land 111.3 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1680 - Maarten Willems van Schravemade, land 112 (0,9578 ha), Afb. 30
00-00-1680 - de secritaris, Corn Pieters Bergen henegouwen, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 31
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, de Kleijne Meerkamp land 114a (1,182 ha), Afb. 31
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, Engel Ram land 114b (0,7151 ha), Afb. 31
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, land 115 (1,5566 ha), Afb. 31
00-00-1680 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 31
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 31
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 31
00-00-1680 - Margareta Bas, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 31
00-00-1680 - den advocaet Spaen, Gerrit Dircxs Smith, land 117 (1,2955 ha), Afb. 32
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 32
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 32
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 32
Vosselaen tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden zelffden banne beginnende van Vosselaen zuijtwaert vande banne van Lisse bij zuijtoost den Heerewech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1680 - Christijntje Vogels, Jacob Leenderts Claverweijde, land 121 (1,5708 ha), Afb. 33
00-00-1680 - Christijntje Vogels, Corn Jans Croon, Bakkers Bakkum land 122a (0,6385 ha), Afb. 33
00-00-1680 - Jan Verwer, Joost Cornelis van Diest, Bakkers Bakkum land 122b (0,4966 ha), Afb. 33
00-00-1680 - Arend Bruins van der Bijl, Bakkers Bakkum land 122c (0,6385 ha), Afb. 33
00-00-1680 - Christijntje Vogels, Willem Claes Langevelt, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 33
00-00-1680 - Johan Verwer, Maerten Willems, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 34
00-00-1680 - Cristijntje Vogels, land 125 (0,9989 ha), Afb. 34
00-00-1680 - Cristijntje Vogels, Cornelis Willems Visscher, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 34
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 34
00-00-1680 - Engel Simons van Alckemade, Claes Simons van Alckemade, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 34
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 34
00-00-1680 - Guertje Jacobs Visscher, Claes Simons van Alckemade, Floris Louwen Landt land 126.7 (1,7028 ha), Afb. 34
00-00-1680 - Cristijntje Vogels, Jacob Jans, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 34
00-00-1680 - Jacob Jacobs Langevelt, Sijmon Jacobs Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 35
00-00-1680 - Joost Cornelis van Diest, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 35
00-00-1680 - Joost Cornelis van Diest, Jan Cornelis Los, land 130 (0,9564 ha), Afb. 35
00-00-1680 - Joost Cornelis van Diest, land 131 (0,911 ha), Afb. 35
00-00-1680 - Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 132 (3,373 ha), Afb. 36
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Jans, land 133 (2,7117 ha), Afb. 36
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jacob Jeroens, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 36
00-00-1680 - Johan Verwer, Maerten Willems, Willem Claes Langevelt, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 36
00-00-1680 - Johan Verwer, Maerten Willems, land 136 (0,5917 ha), Afb. 37
00-00-1680 - Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 37
00-00-1680 - Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 37
00-00-1680 - Johan Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 37
00-00-1680 - Johan Verwer, Cornelis, Jacob Leenderts, de Kaudeweij land 138b (0,5676 ha), Afb. 37
00-00-1680 - Jan Verwer, Ascanius van Sijpesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 37
00-00-1680 - Claes Sijmons Alckemade, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 38
00-00-1680 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 38
00-00-1680 - Joost Diericq, Pr Jans Schrama, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 38
00-00-1680 - Joost Diericq, Pr Jans Schrama, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 38
00-00-1680 - Jan Jans Stompman, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 38
00-00-1680 - Joost Diericq, Pr Jans Schrama, land 142b (0,5676 ha), Afb. 38
00-00-1680 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143a (0,1419 ha), Afb. 38
00-00-1680 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143b (0,1064 ha), Afb. 38
00-00-1680 - Cornelis Coerts, land 143c (0,0354 ha), Afb. 38
00-00-1680 - land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 39
00-00-1680 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 145.5 (0,1064 ha), Afb. 39
00-00-1680 - Govert Jans Tromp, land 145.6 (0,1064 ha), Afb. 39
00-00-1680 - Joost Corn van Diest, land 145.8, Afb. 39
00-00-1680 - Joost Diericq, Pr Jansz Schrama, land 145.7 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1680 - Joost Diericq, Jeroen Jans, de Schouts akkers land 145.9 (0,2838 ha), Afb. 39
00-00-1680 - Maarten Willems van Schravemade, de Schouts akkers land 145.10 (0,7946 ha), Afb. 39
00-00-1680 - Joost Diericq, Pr Jans Schrama, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 39
00-00-1680 - Dirck Cornelis van Schravemade, Machtelt Buijtewech, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1680 - Ascanius van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 39
00-00-1680 - Joost Corn van Diest, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 40
00-00-1680 - Joost Cornelise van Diest, land 149 (0,7762 ha), Afb. 40
00-00-1680 - Joost Cornelise van Diest, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 40
00-00-1680 - Annitje Vogels, Jacob Jans, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 40
00-00-1680 - Johannes Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 40
00-00-1680 - Claas Claase van Schravemade, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 40
00-00-1680 - Claas Claase van Schravemade, land 152 (0,2525 ha), Afb. 41
00-00-1680 - Johannes Rampius, Leendert Aelberts, land 153 (0,1589 ha), Afb. 41
00-00-1680 - Johannes Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 154 (0,227 ha), Afb. 41
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, land 155 (1,2771 ha), Afb. 41
00-00-1680 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 41
00-00-1680 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 42
00-00-1680 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 158 (1,822 ha), Afb. 42
00-00-1680 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 159 (0,3079 ha), Afb. 42
00-00-1680 - Jan Jacobs de Vlieger, land 160 (0,5009 ha), Afb. 42
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, land 161 (1,2345 ha), Afb. 43
00-00-1680 - Christijntie Vogels, Jacob Jans, land 162 (1,2771 ha), Afb. 43
00-00-1680 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 43
00-00-1680 - Christijntie Vogels, Jacob Jans, land 164 (2,3896 ha), Afb. 43
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, land 165 (0,7989 ha), Afb. 44
00-00-1680 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 166 (3,2921 ha), Afb. 44
00-00-1680 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 167 (1,6333 ha), Afb. 44
00-00-1680 - Willem Arijens van Velsen, Floortjes Croft land 168.1 (0,227 ha), Afb. 44
00-00-1680 - Jan Six, land 168.2 (0,3178 ha), Afb. 44
00-00-1680 - Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 45
00-00-1680 - Jan Six, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 45
00-00-1680 - Joost Cornelise van Diest, Jan Willems van Velsen, Pr Jans van Slingerlant, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 45
00-00-1680 - Gijsbert Willems van Velsen, Joost Cornelis van Diest, land 171 (0,8514 ha), Afb. 45
00-00-1680 - Joost Cornelis van Diest, land 172 (0,8429 ha), Afb. 45
00-00-1680 - Jan Willems van Velsen, Pr Jansz van Slingerlant, land 173 (1,2771 ha), Afb. 46
00-00-1680 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 174 (1,1465 ha), Afb. 46
00-00-1680 - Aelbert Jans Croon, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 46
00-00-1680 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Philip Claase, land 176 (2,4634 ha), Afb. 46
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 47
00-00-1680 - Francoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 178 (5,1085 ha), Afb. 47
00-00-1680 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Cornelis Bensdorp, land 179 (1,8589 ha), Afb. 47
00-00-1680 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, land 180 (0,823 ha), Afb. 47
00-00-1680 - Dirck Graswinckel, Jan Willemsz van Velsen, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 48
00-00-1680 - Jan Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1680 - Simon Willems van Velsen, wed, Dirck Philps, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1680 - Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 48
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 48
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, land 185 (1,0827 ha), Afb. 49
00-00-1680 - Joost Cornelise van Diest, Jan Willems van Velsen, Pr Jansz Slingerland, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 49
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 49
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 188 (1,0131 ha), Afb. 49
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 189 (0,7038 ha), Afb. 50
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 50
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 50
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 50
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 51
00-00-1680 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 51
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 51
00-00-1680 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 51
00-00-1680 - Jan Hendriks Molesteeg, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 51
00-00-1680 - Jan Hendriks Molesteeg, land 196 (1,8035 ha), Afb. 51
00-00-1680 - Jan Hendriks Molesteeg, land 197 (1,8319 ha), Afb. 52
00-00-1680 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Leendert Aalberts van Tent, land 198 (2,154 ha), Afb. 52
00-00-1680 - Corn van der Linde, Jacob Cornelis, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 52
00-00-1680 - Corn van der Linde, Jacob Cornelis, land 200 (0,051 ha), Afb. 52
00-00-1680 - Corn van der Linde, Jacob Cornelis, land 201 (0,7095 ha), Afb. 53
00-00-1680 - Neeltje Maertens, Jacob Cornelis, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 53
00-00-1680 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, land 203 (0,6924 ha), Afb. 53
00-00-1680 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, land 204 (1,419 ha), Afb. 53
00-00-1680 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, land 205 (1,2544 ha), Afb. 54
00-00-1680 - Jacob Corn, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 54
00-00-1680 - Dirck Claes, Jeroen Jacobs, land 207.1 (1,2118 ha), Afb. 54
00-00-1680 - Cornelis Fannius, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 54
00-00-1680 - Cornelis Fannius, Jacob Cornelis, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 54
00-00-1680 - Cornelis Fannius, Jacob Cornelis, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 55
00-00-1680 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 55
00-00-1680 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 55
00-00-1680 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 55
00-00-1680 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1680 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 56
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 214.1 (2,5542 ha), Afb. 56
00-00-1680 - Jan Six, Jan Prs Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1680 - Jan Six, Jan Prs Langevelt, Lagelant land 214.3 (1,7737 ha), Afb. 56
00-00-1680 - Jan Six, Jan Prs Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1680 - Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 56
00-00-1680 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 216 (0,8911 ha), Afb. 56
00-00-1680 - Cornelis Fannius, Jacob, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 57
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 57
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 219 (2,242 ha), Afb. 57
00-00-1680 - Leendert Engels, de weduwe, Dirck Engels, land 220 (2,1285 ha), Afb. 57
00-00-1680 - Leendert Engels, de weduwe, Dirck Engels, land 221 (1,5793 ha), Afb. 58
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 222 (1,0444 ha), Afb. 58
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, land 223 (0,6243 ha), Afb. 58
00-00-1680 - Leendert Aalberts van Tent, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 58
00-00-1680 - Jan Six, Jan Prs Langevelt, land 225 (1,6843 ha), Afb. 59
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs Sprockenburgh, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 59
00-00-1680 - Corn van Sipesteijn, Philps Simons, Cleijn Oustcampje land 227.1 (1,0855 ha), Afb. 59
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, Jeroen Jacobs, Cleijn Oustcampje land 227.2 (1,0855 ha), Afb. 59
00-00-1680 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 228 (1,3381 ha), Afb. 59
00-00-1680 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 229 (0,8386 ha), Afb. 60
00-00-1680 - d heer Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 230.1 (2,6961 ha), Afb. 60
00-00-1680 - Sipesteijn, Philps Sijmons, land 230.2 (2,3981 ha), Afb. 60
00-00-1680 - Jan Six, land 230.3 (0,227 ha), Afb. 60
00-00-1680 - Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 231 (1,1494 ha), Afb. 60
00-00-1680 - Coeijman, Pr Cornelis van der Linde, land 232 (0,6499 ha), Afb. 60
00-00-1680 - Pr Cornelis van der Linde, Coeijmans, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 61
00-00-1680 - Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 234 (1,7837 ha), Afb. 61
00-00-1680 - Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 235 (1,6262 ha), Afb. 61
00-00-1680 - Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 236 (1,8447 ha), Afb. 61
00-00-1680 - Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 237 (0,5676 ha), Afb. 62
00-00-1680 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 62
Lisse tot Grieten breggen: Hier beginnen die veenen van banne off van Lisse noortwaert tot Grieten breggen toe. Dese navolgende mosvenen werden gegaert de morgentalen naer de oude maet.
00-00-1680 - Paulus Buijs, Pieter Cornelise Son, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1680 - Anna Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1680 - Anna Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.8 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1680 - joff Akersloot, Gerrit Corn Darij, land 240.9 (1,9866 ha), Afb. 62
00-00-1680 - Paulus Buijs, Pieter Cornelise Son, land 240.5 (1,7028 ha), Afb. 62
00-00-1680 - Paulus Buijs, Pieter Cornelise Son, Veentje land 240.6 (1,0642 ha), Afb. 62
00-00-1680 - Gerrit Jacobs Cort, st Catharina Hofje, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 63
00-00-1680 - joff Ackersloot, Gerrit Corn Darij, land 241.2 (1,0316 ha), Afb. 63
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 241.3 (0,4856 ha), Afb. 63
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 241.4 (0,263 ha), Afb. 63
00-00-1680 - joff Ackersloot, Gerrit Cornelis Darij, Assendelftsweij land 242a (4,8035 ha), Afb. 63
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 242b (0,3045 ha), Afb. 63
00-00-1680 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 243.1 (4,0349 ha), Afb. 63
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 243b (0,2217 ha), Afb. 63
00-00-1680 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 (2,9799 ha), Afb. 63
00-00-1680 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 (2,8029 ha), Afb. 63
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 244.3 (0,3184 ha), Afb. 63
00-00-1680 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 64
00-00-1680 - Cornelis Fannius, Philip Claase, Haverweij land 246a (2,9799 ha), Afb. 64
00-00-1680 - Cornelis Fannius, Philip Claase, Haverweij land 246b (0,9933 ha), Afb. 64
00-00-1680 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 248 (3,2226 ha), Afb. 64
00-00-1680 - Machtelt Buijtewech, Adriaan Cornelise Akersloot, Schout Roelenland mitsgaders het Kijfhoekje land 249d (0,6263 ha), Afb. 65
00-00-1680 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 249b (1,7137 ha), Afb. 65
00-00-1680 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 249a (2,7348 ha), Afb. 65
00-00-1680 - Jan Six, Claes Adriaens, land 249f (1,1976 ha), Afb. 65
00-00-1680 - Anna Dircx, Hend Mees, Schoudt Roelen Lant land 249e, Afb. 65
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 249b (0,1027 ha), Afb. 65
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 249g lxxxxii roeden ii voet, Afb. 65
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 249e (0,2246 ha), Afb. 65
00-00-1680 - Corn van Sijpesteijn, Jan Pieters Hulp, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 65
00-00-1680 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 250.1 (1,7603 ha), Afb. 65
00-00-1680 - Cornelis Hendriks Molesteeg, Claes Adriaens, Jan Hendrick Meessen, land 250.2 (1,9838 ha), Afb. 65
00-00-1680 - juff Bosvelt, Kees Huijgen, land 250.4 (1,5555 ha), Afb. 65
00-00-1680 - Aelbert Jans Croon, land 250.5 (1,1579 ha), Afb. 65
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 250.6 (0,1342 ha), Afb. 65
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 250.7 (0,1442 ha), Afb. 65
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 250.8 (0,1468 ha), Afb. 65
00-00-1680 - Michiel de With, land 250.9 (0,4115 ha), Afb. 65
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 250.10 (0,3663 ha), Afb. 65
00-00-1680 - Geertie Mees, Hend Meessen, land 250.11 (1,6262 ha), Afb. 65
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 250.12 (0,141 ha), Afb. 65
00-00-1680 - Dirk Claase van Schravemade, land 251 (2,5542 ha), Afb. 66
00-00-1680 - Hendrik van Opstraten, Hendrik Jacobs Croon, land 252 (2,5542 ha), Afb. 66
00-00-1680 - Simon Jacobs, Gerrit Jacobs Croon, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 66
00-00-1680 - Cornelis van Sijpesteijn, Jacob, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 66
00-00-1680 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 66
00-00-1680 - Frans Barents Koussebant, Pieter Simons Bronsgeest, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), Afb. 67
00-00-1680 - Michiel de With, Floris Louwen land land 256.2 (1,0358 ha), Afb. 67
00-00-1680 - Adriaen Cornelis, Francoijs Koussebant, Floris Louwen land land 256.3 (0,9933 ha), Afb. 67
00-00-1680 - Adriaan Cornelise Akersloot, Adriaen van Dorp, Floris Louwen land land 256.4 (0,2838 ha), Afb. 67
00-00-1680 - Adriaen van Dorp, Adriaan Cornelise Akersloot, Floris Louwen land land 256.5 (0,2284 ha), Afb. 67
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 256.6 (0,3832 ha), Afb. 67
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 256.7 (0,3832 ha), Afb. 67
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 256.8 (0,3382 ha), Afb. 67
00-00-1680 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 68
00-00-1680 - Willem Willemsz Heemskerck, Pr van Dorp, Kinderen, land 258 (2,049 ha), Afb. 68
00-00-1680 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 259 (1,6176 ha), Afb. 68
00-00-1680 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 260 (1,4545 ha), Afb. 68
00-00-1680 - Pr van Dorp, Willem Willemsz Heemskerck, Kinderen, land 261 (0,9691 ha), Afb. 69
00-00-1680 - Jan Backer, Aelbert Jans Hulp, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 69
00-00-1680 - Anna Simons Schoter, Leendert Pieters Sackman, Aalbert Jans Hulp, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 69
00-00-1680 - Jan Backer, Aalbert Jans Hulp, land 263 (4,3989 ha), Afb. 69
00-00-1680 - Dirck Wouters de Moor, Jan Cornelis van Santvoort, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 69
00-00-1680 - Andries Ackersloot, Adriaan Cornelise Akersloot, Marcus Marcuse van der Wal, Adriaan Cornelise Akersloot, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 69
00-00-1680 - Adriaan Cornelise Akersloot, land 265a (2,7954 ha), Afb. 70
00-00-1680 - Francoijs Barents Koussebant, Adriaan Cornelise Akersloot, de Erffgen, land 265b (1,7028 ha), Afb. 70
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 265c (0,7521 ha), Afb. 70
00-00-1680 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 266 (1,8745 ha), Afb. 70
00-00-1680 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 267a (1,8447 ha), Afb. 70
00-00-1680 - Sijmon Claes, land 267b (0,5676 ha), de Graeffelicheijt, Afb. 70
00-00-1680 - Jan van Heussen, Adriaan Cornelise Akersloot, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 70
00-00-1680 - Claes Gerrits van Sgravemade, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 70
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 268.3 (0,2588 ha), Afb. 70
00-00-1680 - Claes Gerrits van Sgravemade, Stekelweij land 269a (2,8757 ha), Afb. 71
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 269b (0,0328 ha), Afb. 71
00-00-1680 - Claes van Sgravemade, Hasselaars woning land 270a (6,2892 ha), Afb. 71
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 270b (0,0244 ha), Afb. 71
00-00-1680 - Adriaan Cornelise Akersloot, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), Afb. 71
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 271b (0,2746 ha), Afb. 71
00-00-1680 - joffvrou Bosvelt, Claes Gerrits van Schravemade, Pelserlaagte land 272a (5,7657 ha), Afb. 71
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 272b (0,0518 ha), Afb. 71
00-00-1680 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 273.1 (2,9085 ha), Afb. 72
00-00-1680 - Pieter Dircxs Aerdenburgh, Antje Vogels, land 273.2 (2,9799 ha), Afb. 72
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 273.3 (0,0709 ha), Afb. 72
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 273.4 (0,0134 ha), Afb. 72
00-00-1680 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 274 (5,4646 ha), Afb. 72
00-00-1680 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 72
00-00-1680 - Magdalene Franse Wouters, Pieter Gerrits van der Cluft, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 73
00-00-1680 - Maria Franse Wouters, Pieter Gerrits van der Cluft, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 73
00-00-1680 - Johan van Thielt, Claas Gerrits, Groote en Klijne laagte land 278 (7,7067 ha), Afb. 73
00-00-1680 - Maria Franse Wouters, Pieter Gerrits, land 279.1 (5,818 ha), Afb. 73
00-00-1680 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 279.2 (2,1285 ha), Afb. 73
00-00-1680 - Jan Gerrits van Sgravemade, land 280 (4,0981 ha), Afb. 73
00-00-1680 - Jan Gerrits van Sgravemade, Arij Claes Schravema, Geijtmanscroft land 281.1 (4,1989 ha), Afb. 74
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 281.2 (0,0572 ha), Afb. 74
00-00-1680 - Cornelis Jooste van Diest, Jan Jans Beuijck, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 74
00-00-1680 - Johan van Thielt, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 74
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 282c (0,1593 ha), Afb. 74
00-00-1680 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Bijer bergen in henegouw, de laagte van Kies land 283a (4,4473 ha), Afb. 74
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 283b (0,235 ha), Afb. 74
00-00-1680 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 74
00-00-1680 - Gerrit Pouwels, Jacob Steijn, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 75
00-00-1680 - Cornelis Jooste van Diest, Maerten Cornelis van Diest, land 285.7 (1,7411 ha), Afb. 75
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 285.5 (0,0219 ha), Afb. 75
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 285.6 (0,6221 ha), Afb. 75
00-00-1680 - Corn Gerrits Darij, Corn Gerrits, land 286.1 (2,5443 ha), Afb. 75
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 286b (0,349 ha), Afb. 75
00-00-1680 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, Pauwlsweij land 287.1 (2,555 ha), de Erffgen, Afb. 75
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 287.3 (0,572 ha), Afb. 75
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 287.2 (0,5378 ha), Afb. 75
00-00-1680 - Bartholomeus Pauwels, Jacob Pieters Bergen in henegouw, land 288.1 (2,1285 ha), Afb. 75
00-00-1680 - Jan van Nes, Jacob Pieters Bergen in henegouw, land 288.2 (1,7397 ha), Afb. 75
00-00-1680 - Jacob Hend, land 288.3 (2,8239 ha), Afb. 75
00-00-1680 - Johan van Thielt, Arij Claes Schravema, land 288.4 (1,822 ha), Afb. 75
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 288.5 (0,3058 ha), Afb. 75
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 288f (0,2265 ha), Afb. 75
00-00-1680 - Willem Aris Duijndam, Jan Mees Aerdenb, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), Afb. 76
00-00-1680 - de stad Haarlem, land 289b (0,4287 ha), Afb. 76
Zuijtwaerts van den Weligen Berch: Andere percelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende vanden Weligen Berch zuijtwaerts tot die wildernisse bij westen den Heerenwegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margine is geschiet omde snootheijt @ hoochte van landen daerome die gemindert sijn.
00-00-1680 - land 290 x hont xcii roeden, Afb. 76
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 291 (2,5542 ha), Afb. 76
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 292 (0,5676 ha), Afb. 77
00-00-1680 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 293 (0,6555 ha), Afb. 77
00-00-1680 - Floris Cornelis, land 294b (0,4257 ha), Afb. 77
00-00-1680 - Maerten Wouters, de Graeffelickheijt, land 294a (0,4611 ha), Afb. 77
00-00-1680 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 295 (1,419 ha), Afb. 77
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 296 (0,3008 ha), Afb. 78
00-00-1680 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 297 (0,5151 ha), Afb. 78
00-00-1680 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 298.1 (0,9223 ha), Afb. 78
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 298.2 (1,2217 ha), Afb. 78
00-00-1680 - Maerten Wouters, de Graeffel, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 78
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 300 (1,1863 ha), Afb. 79
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 301 (0,3831 ha), Afb. 79
00-00-1680 - Maerten Wouters, Hendrick van Berckenrode, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 79
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 (3,0651 ha), Afb. 79
00-00-1680 - land 304 (2,5045 ha), Afb. 80
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305 (1,7028 ha), Afb. 80
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 306 (1,9156 ha), Afb. 80
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 307 (1,0146 ha), Afb. 80
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 308 (2,8891 ha), Afb. 81
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 309 (2,7216 ha), Afb. 81
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Jacob Louris, land 310 (2,3357 ha), Afb. 81
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 311 (0,9081 ha), Afb. 81
00-00-1680 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 312 (1,0557 ha), Afb. 82
00-00-1680 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 313 (3,8881 ha), Afb. 82
00-00-1680 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 314 (1,4048 ha), Afb. 82
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 315 (4,6544 ha), Afb. 82
00-00-1680 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 316 (0,5037 ha), Afb. 83
00-00-1680 - Wouter Banckeris, Willem van Loon, de Erfgenamen, land 317 (9,5784 ha), Afb. 83
00-00-1680 - Willem van Loon, Wouter Banckerisz, de Erfgenamen, land 318 (0,017 ha), Afb. 83
00-00-1680 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 319 (6,5275 ha), Afb. 83
00-00-1680 - Willem van Loon, Wouter Banckers, land 320 (0,5676 ha), d Erffgenamen, Afb.
00-00-1680 - Willem van Loo, Wouter Banckeris, land 321 (0,9365 ha), de Erffgenamen, Afb.
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb.
00-00-1680 - Apsalon Meijnderts, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), de Graeffen, Afb.
00-00-1680 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 324 (0,9081 ha), Afb. 84
00-00-1680 - Hans van Loon, Ari Crijnen, land 325 (1,7737 ha), Afb. 84
00-00-1680 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 326a (1,419 ha), Afb. 84
00-00-1680 - Adriaan Crijns, land 326b (0,8514 ha), Afb. 84
00-00-1680 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 326c (2,4833 ha), Afb. 84
00-00-1680 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 326d (1,2771 ha), Afb. 84
00-00-1680 - Pijnssens, Gerrit Louris, Erffgen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 84
00-00-1680 - Maertie Willems van Velsen, land 328.4 (0,2838 ha), Afb. 85
00-00-1680 - Gerrit van Laer, land 328.5 (0,9223 ha), Afb. 85
00-00-1680 - Neeltje Jans Beuijck, land 328.6 (0,0709 ha), Afb. 85
00-00-1680 - Abraham van der Burch, Corn Claes de Hartoch, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1680 - Gerrit van Laer, land 328.3 (0,5676 ha), Afb. 85
00-00-1680 - Willem van Loon, Wouter Banckeris, de Erfgenamen, land 329 (3,8313 ha), Afb. 85
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, land 330 (1,6914 ha), Afb. 85
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, land 331 (0,796 ha), Afb. 85
00-00-1680 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 332 (0,2838 ha), Afb. 86
00-00-1680 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 86
00-00-1680 - Meijnert Claes, land 334 (0,7833 ha), Afb. 86
00-00-1680 - Absalon Meinderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 86
00-00-1680 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 86
00-00-1680 - land 336 viii hont xxxv roeden, Afb. 87
00-00-1680 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffeliclkheijt, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 87
00-00-1680 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 87
00-00-1680 - Jacob Claase Langevelt, land 337.3 (0,5676 ha), Afb. 87
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 87
00-00-1680 - Johan van der Burch, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 87
00-00-1680 - Hans van Loon, Jacob Louris, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 87
00-00-1680 - land 339 ii 1/2 hont, Afb. 87
00-00-1680 - Johan van der Burch, Corn Joosten, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 88
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Vrouwen Croft land 340b (0,7095 ha), Afb. 88
00-00-1680 - Margareta Bas, Hillegonda Bas, Philip Claase, land 340.4 (0,8514 ha), Afb. 88
00-00-1680 - Johan Vogel, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 88
Westen aen den Heerenwech: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginende van Cornelis Allertszoons huijs bij westen aen den Heerenwech tot den eijnde van dat dorp voors tot Corn Henricszoon krocht. Dese naegeschreven percelen van landen hebben noijt morgengelt betaelt door de hoochte ende schade vande wildernisse.
00-00-1680 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 (0,3689 ha), Afb. 88
00-00-1680 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 (0,1419 ha), Afb. 88
00-00-1680 - Jacob Dammis, land 343 (0,8514 ha), Afb. 89
00-00-1680 - Joost Cornelis van Diest, land 343.1 (0,1844 ha), Afb. 89
00-00-1680 - Wijnandt van der Maes, land 344.1 (0,3036 ha), Afb. 89
00-00-1680 - Cornelis Visch, land 344.2 (0,3036 ha), Afb. 89
00-00-1680 - Leendert Bruins van der Bijl, Willem Daniels de Haes, land 345 (0,8514 ha), Afb. 89
00-00-1680 - Hendrick Meessen, land 346.1 (0,4753 ha), Afb. 89
00-00-1680 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 (0,0397 ha), Afb. 89
00-00-1680 - Pieter Jorise Cole, land 346.3 (0,0297 ha), Afb. 89
00-00-1680 - Cornelis Reijers, land 346.4 (0,0227 ha), Afb. 89
00-00-1680 - Jan Vogel, land 347 (0,2838 ha), Afb. 90
00-00-1680 - Cornelis Jacobs Croon, land 348.1 (0,3547 ha), Afb. 90
00-00-1680 - Cornelis Gerrits Croon, land 348.2, Afb. 90
00-00-1680 - Mees Jans Hoogkamer, land 348.3, Afb. 90
00-00-1680 - Huijbert Gerrits Roo, land 348.4, Afb. 90
00-00-1680 - Geertje Meessen, land 348.5, Afb. 90
00-00-1680 - Cornelis Decker, land 348.6, Afb. 90
00-00-1680 - Jan Backer, land 348.7, Afb. 90
00-00-1680 - land 349 (0,227 ha), Afb. 90
00-00-1680 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 90
00-00-1680 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 91
00-00-1680 - land 352 (0,3405 ha), Afb. 91
00-00-1680 - Arij Jansz van Velsen, Philip Claase, land 353 (0,8939 ha), Afb. 91
00-00-1680 - den advocaet Valck, Philip Claase, land 354 (1,2302 ha), Afb. 91
00-00-1680 - Jacob Cornelise Rous, land 355 (0,6896 ha), Afb. 92
00-00-1680 - Cornelis Fannius, Philip Claase, land 356 (1,0798 ha), Afb. 92