Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1672

Bron: Morgenboeken Hillegom 1672
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1672
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4651a
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Legger Hillegom 1672
Copie vant voorste bladt vant mergen gebboecke van de metinge inden jare xv cliiii van Hillegom omme dies wille het soo seer gescheurt @ versleten is.

Hier begint den banne gemeten int particulier bij mij Sijmon Meeus v edam geswooren lantmeter van Rhijnlandt int jaer xv xliiii inde maent van jannuarie @ februarij door bevel van mijn heeren de hooge heemraden van Rhijnlandt @ is te weten als daer niet dan eenerleij name genoemt en wert dat dan de eijgenaer selffs de bruijcker is @ als daer geen plaetse genomt waer die persoonen woonachtich sijn het is te verstaen dat sij inden voornomde banne woonachtich sijn.

Overgeset int jaer 96 die eijgenaers @ bruijckers.

Santlaen tot Vosselaen: @ eerst dat landt van die Santlaen suijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijtoosten den Herewech.
00-00-1672 - Henderick Gillis, land 1a (1,7028 ha), Afb. 98
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 1b (2,1285 ha), Afb. 98
00-00-1672 - Thonis Barends van Hees, land 1c (2,1285 ha), Afb. 98
00-00-1672 - Baarthout van Teijlingen, Jan de les Chambre, land 2 (1,4743 ha), Afb. 98
00-00-1672 - Henderick Gillis, Jacob van Alckemade, land 3 (1,3140 ha), Afb. 98
00-00-1672 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn kees, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 98
00-00-1672 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Kleijn kees, land 5 (3,8157 ha), Afb. 99
00-00-1672 - Willem Cleijn kees, Ascanius van Sijpesteijn, land 6 (4,3961 ha), Afb. 99
00-00-1672 - Hendrick Zegers van der Camp, land 7 (1,8589 ha), Afb. 99
00-00-1672 - Jan Huijberts Soet, land 8 (1,7368 ha), Afb. 99
00-00-1672 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 9 (1,2771 ha), Afb. 100
00-00-1672 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 100
00-00-1672 - Gerrit van Hoove, Grietje Kuickhuijsen, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 100
00-00-1672 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 12 (0,9606 ha), Afb. 100
00-00-1672 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 13 (0,9166 ha), Afb. 101
00-00-1672 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 14 (3,2183 ha), Afb. 101
00-00-1672 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 15 (1,7042 ha), Afb. 101
00-00-1672 - Jan Mees Veer, Henderick Gillis van Eecke, wed., Jan Wanten, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 101
00-00-1672 - wed, Jan Wanten, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 102
00-00-1672 - den advocaet Spae, Maijcken Wanten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 102
00-00-1672 - Hendrick Zegers van der Camp, Absalon Meinderts van Keuijere, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 102
00-00-1672 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 19 (3,6185 ha), Afb. 102
00-00-1672 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 20 (2,6209 ha), Afb. 102
00-00-1672 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha), Afb. 103
00-00-1672 - Mees Pieters Aerdenburch, land 21b (1,3878 ha), Afb. 103
00-00-1672 - Pieter Schaap, Cornelis Wouters van Bourgoingje, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 103
00-00-1672 - joffr Potta, Simon Jans Langevelt, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 103
00-00-1672 - Hendrick Zegers van der Camp, Geleijn Cornelis, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 103
00-00-1672 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 24 (2,75 ha), Afb. 103
00-00-1672 - Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 104
00-00-1672 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 26 (2,0959 ha), Afb. 104
00-00-1672 - Frans Jans Meerman, Mees Jans Langevelt, land 27 (8,3013 ha), Afb. 104
00-00-1672 - Cornelis Pieters Glas, land 28a (1,0316 ha), Afb. 104
00-00-1672 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 28b (2,0632 ha), Afb. 104
00-00-1672 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 (1,1437 ha), Afb. 105
00-00-1672 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darij kluijt, land 30 (0,8201 ha), Afb. 105
00-00-1672 - Cornelis Pieters Glas, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 105
00-00-1672 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijerbergen in henegouw, land 31b (2,4833 ha), Afb. 105
00-00-1672 - Pieter Schaep, Cornelis Wouters van Bourgoingje, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 105
00-00-1672 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 105
00-00-1672 - Jan Jans Beuijck, land 33 (1,1068 ha), Afb. 106
00-00-1672 - Hendrick Zegers van der Camp, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 106
00-00-1672 - David de Wattijn, Simon Jans Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 106
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 106
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 37 (1,2373 ha), Afb. 107
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 38 (1,5495 ha), Afb. 107
00-00-1672 - Henderick van Berckenrode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 107
00-00-1672 - Maartje Claase Langevelt, Cornelis Pieters Glas, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 107
00-00-1672 - Hendrick Zegers van der Camp, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 108
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 108
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 108
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 109
00-00-1672 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 109
00-00-1672 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 109
00-00-1672 - Maarten willems Ruijchaver, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 109
00-00-1672 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 46 (1,1352 ha), Afb. 109
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 109
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 (2.9629 ha), Afb. 109
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha), Afb. 110
00-00-1672 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 50 (1,6233 ha), Afb. 110
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 110
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 (0,6868 ha), Afb. 110
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 (0,21 ha), Afb. 111
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 (2,0661 ha), Afb. 111
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 (0,9081 ha), Afb. 111
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 (2,2661 ha), Afb. 111
00-00-1672 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 57 (6,8326 ha), Afb. 112
00-00-1672 - Margrieta de Bie, Engel Dircxs, land 58 (3,898 ha), Afb. 112
00-00-1672 - Margarita de Bie, Engel Dircxs, land 59 (0,7506 ha), Afb. 112
00-00-1672 - Arnoldus de Bie, Engel Dircxs, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 112
00-00-1672 - Cornelis Pieters Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 112
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 113
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 113
00-00-1672 - d heer Opstraten, Willem Claes Langevelt, land 63 (1,4502 ha), Afb. 113
00-00-1672 - Lauris Has, Corstiaen IJsbrants, land 64 (1,4729 ha), Afb. 113
00-00-1672 - Arend Bruins van der Bijl, land 65 (1,48 ha), Afb. 114
00-00-1672 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 66 (1,4658 ha), Afb. 114
00-00-1672 - Jan de Cramer, Claes Corn van Schravema, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 114
00-00-1672 - sr Speck, Sijmon Jans Langevelt, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 114
00-00-1672 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 68 (1,4757 ha), Afb. 114
00-00-1672 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 69 (2,8465 ha), Afb. 115
00-00-1672 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 70 (1,0926 ha), Afb. 115
00-00-1672 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 71 (0,6655 ha), Afb. 115
00-00-1672 - Ascanius van Sijpesteijn, land 72 (2,3939 ha), Afb. 115
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 116
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 116
00-00-1672 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 116
00-00-1672 - Maria Franse Wouters, Philps Jans, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 116
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 117
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 117
00-00-1672 - Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 117
00-00-1672 - Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha), Afb. 117
00-00-1672 - Jan Jacobs, Cornelis Jacobs Drooch, wed, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 118
00-00-1672 - Jan Jans Beuijck, Jongsland land 82a (1,0954 ha), Afb. 118
00-00-1672 - Aalbert Barends Pickart, Jacob Claase Langevelt, jongsland land 82b (0,8542 ha), Afb. 118
00-00-1672 - de wed, Jan Jacobs, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 118
00-00-1672 - Pijnssen, Gerrit Jans, Erffgen, land 84 (6,0379 ha), Afb. 118
00-00-1672 - Jacob Louris, Cornelis Joosten, land 85 (1,7085 ha), Afb. 119
00-00-1672 - Gerrit Dammas, Pijnssens, Erffgenamen, land 86a iii morgen ii hont xlii roeden, Afb. 119
00-00-1672 - Pieter Jans Bourgoigne, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 119
00-00-1672 - Pijnssens, Jacob Louris, Erffgenamen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 119
00-00-1672 - Johan van Thielt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 119
00-00-1672 - Willem van Loon, Arij Crijnen, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 88.2 (6,9958 ha), Afb. 119
00-00-1672 - Willem van Loon, Jacob Louris Langevelt, de Erfgenamen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 120
00-00-1672 - Jan Adriaans Langevelt, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 120
00-00-1672 - Arij Maartens Duijndam, land 91 (1,0898 ha), Afb. 120
00-00-1672 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 92 (5,9216 ha), Afb. 120
00-00-1672 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 93 (1,8035 ha), Afb. 121
00-00-1672 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 121
00-00-1672 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 95 (2,5116 ha), Afb. 121
00-00-1672 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 121
00-00-1672 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 97.1 (1,7028 ha), Afb. 122
00-00-1672 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, Praters land land 97.2 (2,462 ha), Afb. 122
00-00-1672 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 98.1 (3,7632 ha), Afb. 122
00-00-1672 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 (1,1352 ha), Afb. 122
00-00-1672 - Corn Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 (1,1352 ha), Afb. 122
00-00-1672 - Arij Maartens Duijndam, Margareta Bas, land 99 (0,8883 ha), Afb. 122
00-00-1672 - Cornelis Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 122
00-00-1672 - Jan Jacobs Langevelt, land 101a (1,1352 ha), Afb. 123
00-00-1672 - Cornelis Pieters Glas, land 101b (1,436 ha), Afb. 123
00-00-1672 - Jan Jacobs Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 123
00-00-1672 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 104 (5,1156 ha), Afb. 123
00-00-1672 - Cornelis Pieters Glas, land 105 (1,6006 ha), Afb. 124
00-00-1672 - Gerrit Louris, Pieter Pijnssen, de weduwe, Erffgen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 124
00-00-1672 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 124
00-00-1672 - de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 124
00-00-1672 - Christijntje Vogels, Jan Barts, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 124
00-00-1672 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 108 (1,1281 ha), Afb. 124
00-00-1672 - de weduwe, Willem van Loo, land 109 (0,867 ha), Afb. 125
00-00-1672 - Cornelis Pieters Glas, land 110 (0,8883 ha), Afb. 125
00-00-1672 - Christijntje Vogels, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 125
00-00-1672 - Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 111.2 (1,1352 ha), Afb. 125
00-00-1672 - Johan van der Burg, Jacob Jeroens, land 111.3 (1,1352 ha), Afb. 125
00-00-1672 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 112 (0,9578 ha), Afb. 125
00-00-1672 - de secritaris, Cornelis Pieters Bergen henegouwen, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 126
00-00-1672 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, de Kleijne Meerkamp land 114a (1,182 ha), Afb. 126
00-00-1672 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, Engel Ram land 114b (0,7151 ha), Afb. 126
00-00-1672 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, land 115 (1,5566 ha), Afb. 126
00-00-1672 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 126
00-00-1672 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 126
00-00-1672 - Johan vandr Burgh, Jacob Jeroens, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 126
00-00-1672 - joffvr Bas, Jacob Jeroens, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 126
00-00-1672 - den advocaet Spaen, Cornelis Jans Hits, land 117 (1,2955 ha), Afb. 127
00-00-1672 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 127
00-00-1672 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 127
00-00-1672 - Johan van der Burch, Dirck Outhoorn, Cornelis Joosten, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 127
Vosselaen tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende van die Vosselaen zuijtwaert van de banne van Lisse bij zuijtoosten den Heerewech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1672 - Christijntje Vogels, land 121 (1,5708 ha), Afb. 128
00-00-1672 - Jan Bontekoe, Jan Barts, Bakkers Bakkum land 122a (0,6385 ha), Afb. 128
00-00-1672 - Jan Verwer, Joost Cornelis van Diest, Bakkers Bakkum land 122b (0,4966 ha), Afb. 128
00-00-1672 - Christijntje Vogels, Cornelis Jans Croon, Bakkers Bakkum land 122c (0,6385 ha), Afb. 128
00-00-1672 - Christijntje Vogels, Cornelis Jans Croon, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 128
00-00-1672 - Johan Verwer, Maerten Willems, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 129
00-00-1672 - Christijntje Vogels, land 125 (0,9989 ha), Afb. 129
00-00-1672 - Cornelis Willems Visscher, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 129
00-00-1672 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 129
00-00-1672 - Engel Simons van Alckemade, Claes Sijmons van Alckemade, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 129
00-00-1672 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 129
00-00-1672 - Guertje Jacobs Visscher, Claes Sijmons van Alckemade, Floris Louwen Landt land 126.7 (1,7028 ha), Afb. 129
00-00-1672 - Christijntje Vogels, Corn Bouwens, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 129
00-00-1672 - de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 130
00-00-1672 - Cornelis Jooste van Diest, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 130
00-00-1672 - Joost Cornelis van Diest, land 130 (0,9564 ha), Afb. 130
00-00-1672 - Cornelis Jooste van Diest, land 131 (0,911 ha), Afb. 130
00-00-1672 - Christijntje Vogels, Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Jans Vogel, land 132 (3,373 ha), Afb. 131
00-00-1672 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 133 (2,7117 ha), Afb. 131
00-00-1672 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 131
00-00-1672 - Jan Verwer, Maerten Willems, Matthijs Steene, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 131
00-00-1672 - Jan Verwer, Maerten Willems, land 136 (0,5917 ha), Afb. 132
00-00-1672 - Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 132
00-00-1672 - Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 132
00-00-1672 - Johan Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 132
00-00-1672 - Johan Verwer, Cornelis, Jacob Leenderts, de Kaudeweij land 138b (0,5676 ha), Afb. 132
00-00-1672 - Jan Verwer, Ascanius van Sijpesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 132
00-00-1672 - Claes Sijmons Alckemade, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 133
00-00-1672 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 133
00-00-1672 - Hendrick Jacobs Claverweijde, Jeroen Jans, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 133
00-00-1672 - Jacob Dammese Langevelt, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 133
00-00-1672 - Jan Jans Stompman, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 133
00-00-1672 - Hendrick Jacobs Claverweijde, Jeroen Jans, land 142b (0,5676 ha), Afb. 133
00-00-1672 - Pieter Pieters de Praem, land 143a (0,1419 ha), Afb. 133
00-00-1672 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143b (0,1064 ha), Afb. 133
00-00-1672 - Cornelis Coerts, land 143c (0,0354 ha), Afb. 133
00-00-1672 - land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 134
00-00-1672 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 145.5 (0,1064 ha), Afb. 134
00-00-1672 - Hendrick Jacobs van Leeuwen, land 145b, Afb. 134
00-00-1672 - Cornelis Joosten van Diest, land 145c xc roeden, Afb. 134
00-00-1672 - Joost Diericq, Jeroen Jans van der Velde, land 145.7 (1,7028 ha), Afb. 134
00-00-1672 - Joost Diericq, Jeroen Jans van der Velde, de Schouts akkers land 145.9 (0,2838 ha), Afb. 134
00-00-1672 - Maarten Willems van Schravemade, land 145f v hont lx roeden, Afb. 134
00-00-1672 - Joost Diericq, Jacob Dammis, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 134
00-00-1672 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis van Schravemade, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 134
00-00-1672 - Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 134
00-00-1672 - Hans van Loon, Joost Cornelis van Diest, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 135
00-00-1672 - Hans van Loon, Joost Cornelis van Diest, land 149 (0,7762 ha), Afb. 135
00-00-1672 - Hans van Loon, Joost Cornelis van Diest, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 135
00-00-1672 - Annitge Vogels, Jacob Jans Voogel, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 135
00-00-1672 - Johannis Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 135
00-00-1672 - Guertje Willems, Jan Cornelis van Bensdorp, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 135
00-00-1672 - Guertje Willems, Jan Cornelis Bensdorp, land 152 (0,2525 ha), Afb. 136
00-00-1672 - Johannis Rampius, Leendert Aelberts, land 153 (0,1589 ha), Afb. 136
00-00-1672 - Johannis Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 154 (0,227 ha), Afb. 136
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, land 155 i morgen iii hont, Afb. 136
00-00-1672 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 136
00-00-1672 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 137
00-00-1672 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 158 (1,822 ha), Afb. 137
00-00-1672 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 159 (0,3079 ha), Afb. 137
00-00-1672 - Jacob Cornelis de Vlieger, Jan Jacobs de Vlieger, Jan Jacobs de Vlieger, land 160 (0,5009 ha), Afb. 137
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, land 161 (1,2345 ha), Afb. 138
00-00-1672 - Christijntje Vogels, Jacob Jans Voogel, land 162 (1,2771 ha), Afb. 138
00-00-1672 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 138
00-00-1672 - Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 164 (2,3896 ha), Afb. 138
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, land 165 (0,7989 ha), Afb. 139
00-00-1672 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 166 (3,2921 ha), Afb. 139
00-00-1672 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 167 (1,6333 ha), Afb. 139
00-00-1672 - Willem Ariens van Velsen, Floortjes Croft land 168.1 (0,227 ha), Afb. 139
00-00-1672 - Jan Six, land 168.2 (0,3178 ha), Afb. 139
00-00-1672 - Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 140
00-00-1672 - Jan Six, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 140
00-00-1672 - Willem Ariens van Velsen, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 140
00-00-1672 - Gijsbert Willems van Velssen, Joost Cornelis van Diest, land 171 (0,8514 ha), Afb. 140
00-00-1672 - Joost Cornelis van Diest, land 172 (0,8429 ha), Afb. 140
00-00-1672 - Jan Willems van Velssen, Cornelis Jans van Bredenrode, land 173 (1,2771 ha), Afb. 141
00-00-1672 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 174 (1,1465 ha), Afb. 141
00-00-1672 - Aelbert Jans Croon, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 141
00-00-1672 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Philip Claase, land 176 (2,4634 ha), Afb. 141
00-00-1672 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 142
00-00-1672 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 178 (5,1085 ha), Afb. 142
00-00-1672 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Cornelis Bensdorp, land 179 (1,8589 ha), Afb. 142
00-00-1672 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, land 180 (0,823 ha), Afb. 142
00-00-1672 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 143
00-00-1672 - Jan Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 143
00-00-1672 - Simon Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 143
00-00-1672 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 143
00-00-1672 - Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 143
00-00-1672 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 143
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, land 185 (1,0827 ha), Afb. 144
00-00-1672 - Willem Arijens van Velsen, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 144
00-00-1672 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 144
00-00-1672 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 188 (1,0131 ha), Afb. 144
00-00-1672 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 189 (0,7038 ha), Afb. 145
00-00-1672 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 145
00-00-1672 - Dirk Philips van Larum, Jan Six, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 145
00-00-1672 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 145
00-00-1672 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 146
00-00-1672 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 146
00-00-1672 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 146
00-00-1672 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 146
00-00-1672 - Hendrik Meese Molesteech, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 146
00-00-1672 - Hendr Mees, land 196 (1,8035 ha), Afb. 146
00-00-1672 - Henderick Mees, land 197 (1,8319 ha), Afb. 147
00-00-1672 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Leendert Aalberts van Tent, land 198 (2,154 ha), Afb. 147
00-00-1672 - Johan Verwer, Pietertje Gijsberts, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 147
00-00-1672 - Johan Verwer, Pietertje Gijsberts, land 200 (0,051 ha), Afb. 147
00-00-1672 - Johan Verwer, Pietertje Gijsberts, land 201 (0,7095 ha), Afb. 148
00-00-1672 - Joost Cornelis van Diest, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 148
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 203 (0,6924 ha), Afb. 148
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 204 (1,419 ha), Afb. 148
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 205 (1,2544 ha), Afb. 149
00-00-1672 - Jacob Cornelis, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 149
00-00-1672 - Dirck Claes, land 207.1 (1,2118 ha), Afb. 149
00-00-1672 - Cornelis Fannius, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 149
00-00-1672 - Cornelis Fannius, Jacob Cornelis, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 149
00-00-1672 - Cornelis Fannius, Philps Sijmons, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 150
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 150
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 150
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 150
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 151
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 151
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, Jacob Cornelis, land 214.1 (2,5542 ha), Afb. 151
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 (1,2771 ha), Afb. 151
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Lagelant land 214.3 (1,7737 ha), Afb. 151
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 (1,2771 ha), Afb. 151
00-00-1672 - Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 151
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 216 (0,8911 ha), Afb. 151
00-00-1672 - Cornelis Fannius, Jacob, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 152
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 152
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, land 219.2 (0,9223 ha), Afb. 152
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, land 219.3 (1,2061 ha), Afb. 152
00-00-1672 - Dirck Engels, Leendert Engels, de weduwe, land 220 (2,1285 ha), Afb. 152
00-00-1672 - Leendert Engels, de weduwe, land 221 (1,5793 ha), Afb. 153
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, land 222 (1,0444 ha), Afb. 153
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, Jacob Cornelise Rous, land 223 (0,6243 ha), Afb. 153
00-00-1672 - Leendert Aalberts van Tent, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 153
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieter van Langevelt, land 225 (1,6843 ha), Afb. 154
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 154
00-00-1672 - Corn van Sijpesteijn, Philps Sijmons, Cleijn Oustcampje land 227.1 (1,0855 ha), Afb. 154
00-00-1672 - Dirk Claase van Schravemade, Cleijn Oustcampje land 227.2 (1,0855 ha), Afb. 154
00-00-1672 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 228 (1,3381 ha), Afb. 154
00-00-1672 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 229 (0,8386 ha), Afb. 155
00-00-1672 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 230.1 (2,6961 ha), Afb. 155
00-00-1672 - Corn van Sijpesteijn, Philps Sijmons, land 230.2 (2,3981 ha), Afb. 155
00-00-1672 - Jan Six, land 230.3 (0,227 ha), Afb. 155
00-00-1672 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 231 (1,1494 ha), Afb. 155
00-00-1672 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 232 (0,6499 ha), Afb. 155
00-00-1672 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 156
00-00-1672 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 234 (1,7837 ha), Afb. 156
00-00-1672 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 235 (1,6262 ha), Afb. 156
00-00-1672 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Limb, land 236 (1,8447 ha), Afb. 156
00-00-1672 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 237 (0,5676 ha), Afb. 157
00-00-1672 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 157
Lisse tot Grieten breggen: Hier beginnen die veenen vande banne off van Lisse noortwaert tot Grieten breggen toe. Dese navolgende mosvenen werden gegaert de morgentalen naer de oude maet.
00-00-1672 - Paulus Buijs, Pieter Cornelise Son, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 157
00-00-1672 - Anna Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 157
00-00-1672 - Anna Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, land 240.8 (2,5542 ha), Afb. 157
00-00-1672 - joffvr Ackersloot, Jan Gerrits Rosenb, land 240.9 (1,9866 ha), Afb. 157
00-00-1672 - Paulus Buijs, Pieter Cornelise Son, land 240.5 (1,7028 ha), Afb. 157
00-00-1672 - Paulus Buijs, Pieter Cornelise Son, Veentje land 240.6 (1,0642 ha), Afb. 157
00-00-1672 - Gerrit Jacobs Cort, st Catharina Hofje, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 158
00-00-1672 - joffvr Ackersloot, Jan Gerrits Rosenb, land 241b i morgen ii hont lvii roeden lxvii voet, Afb. 158
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 241c iii hont xxxxii roeden xxxiii voet, Afb. 158
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 241d i hont lxxxv roeden il voet, Afb. 158
00-00-1672 - joffvr Ackersloot, Jan Gerrits Rosenb, Assendelftsweij land 242a (4,8035 ha), Afb. 158
00-00-1672 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 243.1 (4,0349 ha), Afb. 158
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 243b (0,2217 ha), Afb. 158
00-00-1672 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 (2,9799 ha), Afb. 158
00-00-1672 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 (2,8029 ha), Afb. 158
00-00-1672 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 159
00-00-1672 - Cornelis Fannius, Philip Claase, Haverweij land 246a iii morgen iii hont, Afb. 159
00-00-1672 - Cornelis Fannius, Philip Claase, land 246b vii hont, Afb. 159
00-00-1672 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 248 (3,2226 ha), Afb. 159
00-00-1672 - Machtelt Buijtewech, Adriaan Cornelise Akersloot, Schoudt Roelen Lant En T Kijff Hoeckjen land 249a iiii morgen xli roeden xlv voet, Afb. 160
00-00-1672 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 249b (1,7137 ha), Afb. 160
00-00-1672 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 249a (2,7348 ha), Afb. 160
00-00-1672 - Jan Six, Gerrit Jacobs Croon, Schoudt Roelen Lant land 249d i morgen ii hont xxxxiiii roeden, Afb. 160
00-00-1672 - Anna Dircx, Gerrit Meese, Hend Mees, Schoudt Roelen Lant land 249e ii hont lxvi roeden lxxii voet, Afb. 160
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 249f lxxii roeden lvii voet, Afb. 160
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 249g lxxxxii roeden ii voet, Afb. 160
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 249i lxxxviiii roeden xxviii voet, Afb. 160
00-00-1672 - Corn Sijpesteijn, Jan Pieters Hulp, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 160
00-00-1672 - Gerrit van Schravemade, land 250b ii morgen xxxx roeden lxxii voet, Afb. 160
00-00-1672 - Henderick Mees, Hend Mees, land 250c ii morgen i hont iic roeden viii voet, Afb. 160
00-00-1672 - joffvr Bosvelt, Cees Huijgen, land 250d i morgen iiii hont lxxxxvi roeden xxviii voet, Afb. 160
00-00-1672 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 250e viii hont xvi roeden, Afb. 160
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 250g lxxxxiiii roeden lxxxvi voet, Afb. 160
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 250.7 (0,1442 ha), Afb. 160
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 250i (0,1461 ha), Afb. 160
00-00-1672 - Michiel de With, land 250.9 (0,4115 ha), Afb. 160
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 250k ii hont xxviii roeden, Afb. 160
00-00-1672 - Geertje Mees, Hend Mees, land 250l i morgen v hont xlvi roeden, Afb. 160
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 250m ic roeden liiii voet, Afb. 160
00-00-1672 - Pr Jans, Hendrik Jacobs Croon, land 251 (2,5542 ha), Afb. 161
00-00-1672 - Hendrik van Opstraten, Hendrik Jacobs Croon, land 252 (2,5542 ha), Afb. 161
00-00-1672 - Cornelis Jacobs Croon, Gerrit Jacobs Croon, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 161
00-00-1672 - Cornelis van Sijpesteijn, Jacob, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 161
00-00-1672 - Adriaen van Dorp, Cornelis Jacobs, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 161
00-00-1672 - Frans Barents Koussebant, Pieter Simons Bronsgeest, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), Afb. 162
00-00-1672 - Michiel de With, Floris Louwen land land 256.2 (1,0358 ha), Afb. 162
00-00-1672 - Francsoijs Koussebant, Adriaen Cornelis, Floris Louwen land land 256.3 (0,9933 ha), Afb. 162
00-00-1672 - Adriaen van Dorp, Corn Jacobs, Floris Louwen land land 256.4 (0,2838 ha), Afb. 162
00-00-1672 - Adriaen van Dorp, Corn Jacobs, Floris Louwen land land 256.5 (0,2284 ha), Afb. 162
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 256.6 (0,3832 ha), Afb. 162
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 256.7 (0,3832 ha), Afb. 162
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 256.8 (0,3382 ha), Afb. 162
00-00-1672 - Pr van Dorp, Cornelis Jacobs, Kinderen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 162
00-00-1672 - Pr van Dorp, Cornelis Jacobs, land 258 (2,049 ha), Kinderen, Afb. 162
00-00-1672 - Pr van Dorp, Cornelis Jacobs, Kinderen, land 259 (1,6176 ha), Afb. 163
00-00-1672 - Pr van Dorp, Cornelis Jacobs, Kinderen, land 260 (1,4545 ha), Afb. 163
00-00-1672 - Pr van Dorp, Cornelis Jacobs, Kinderen, land 261 (0,9691 ha), Afb. 163
00-00-1672 - Jan Backer, Leendert Pieters Sackman, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 163
00-00-1672 - Anna Simons Schoter, Leendert Pieters Sackman, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 163
00-00-1672 - Jan Backer, Leendert Pieters Sackman, land 263 (4,3989 ha), Afb. 164
00-00-1672 - Dirck Wouters de Moor, Pr Dircxs Aerdenb, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 164
00-00-1672 - Adriaan Cornelise Akersloot, Marcus Marcuse van der Wal, Adriaan Cornelise Akersloot, Andries Ackersloot, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 164
00-00-1672 - Adriaan Cornelise Akersloot, land 265a (2,7954 ha), Afb. 164
00-00-1672 - Francsoijs Barents Koussebant, Adriaan Cornelise Akersloot, de Erffgen, land 265b (1,7028 ha), Afb. 164
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 265c (0,7521 ha), Afb. 164
00-00-1672 - Claes Gerrits van Schravemade, land 266 (1,8745 ha), Afb. 164
00-00-1672 - Claes Gerrits van Schravemade, land 267a (1,8447 ha), Afb. 165
00-00-1672 - Sijmon Claes, de Graeffelicheijt, land 267b (0,5676 ha), Afb. 165
00-00-1672 - Jan van Heussen, Adriaan Cornelise Akersloot, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 165
00-00-1672 - Claes Gerrits van Schravemade, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 165
00-00-1672 - Claes Gerrits van Schravemade, Stekelweij land 269a (2,8757 ha), Afb. 165
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 269b (0,0328 ha), Afb. 165
00-00-1672 - Claes van Schravemade, Hasselaars woning land 270a (6,2892 ha), Afb. 165
00-00-1672 - Adriaan Cornelise Akersloot, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), Afb. 166
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 271b (0,2746 ha), Afb. 166
00-00-1672 - juffr Bosvelt, Claes Gerrits van Schravemade, Pelserlaagte land 272a (5,7657 ha), Afb. 166
00-00-1672 - Magdalene Franse Wouters, Pr Gerrits, land 273.1 (2,9085 ha), Afb. 166
00-00-1672 - Antje Vogels, Pr Dircxs Aerdenb, land 273.2 (2,9799 ha), Afb. 166
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 273.3 (0,0709 ha), Afb. 166
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 273.4 (0,0134 ha), Afb. 166
00-00-1672 - Magdalene Franse Wouters, Pr Gerrits, land 274 (5,4646 ha), Afb. 166
00-00-1672 - Adriaan Franse Kies, Pr Jacobs Sprockenb, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 167
00-00-1672 - Maartje Pieters Oudaen, Pr Dircxs Aerdenb, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 167
00-00-1672 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 167
00-00-1672 - Johan van Thielt, Claas Gerrits, Groote en Klijne laagte land 278 (7,7067 ha), Afb. 167
00-00-1672 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 279a ii morgen i hont, Afb. 168
00-00-1672 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 279b iiii morgen iiii hont, Afb. 168
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 0 ii morgen iii hont, Afb. 168
00-00-1672 - Jan Gerrits van Sgravemade, land 280 (4,0981 ha), Afb. 168
00-00-1672 - Jan Gerrits van Sgravemade, Arij Claes Schravemade, Geijtmanscroft land 281.1 (4,1989 ha), Afb. 168
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 281.2 (0,0572 ha), Afb. 168
00-00-1672 - Cornelis Jooste van Diest, Jan Jans Beuijck, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 168
00-00-1672 - Jan van Thielt, Arij Claes Schravemade, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 168
00-00-1672 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Bijerbergen in henegouw, de laagte van Kies land 283a (4,4473 ha), Afb. 169
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 283b (0,235 ha), Afb. 169
00-00-1672 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 169
00-00-1672 - Jacob Steijn, Cornelis Pieters Beijerbergen, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 169
00-00-1672 - Cornelis Jooste van Diest, land 285.7 (1,7411 ha), Afb. 169
00-00-1672 - de stadt, land 285c xv roeden lxx voet, Afb. 169
00-00-1672 - Cornelis Gerrits Darij, Cornelis Gerrits, land 286 ii morgen v hont lxxxxiii roeden, Afb. 169
00-00-1672 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, Pauwlsweij land 287.1 (2,555 ha), d Erffgen, Afb. 170
00-00-1672 - de stadt, land 287.3 (0,572 ha), Afb. 170
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 287.2 (0,5378 ha), Afb. 170
00-00-1672 - Bartholomeus Pauwels, Jacob Pieters Beijer bergen in henegouw, land 288a ii morgen iii hont, Afb. 170
00-00-1672 - Jan van Nes, Jacob Pieters Bergen in henegouw, land 288.2 (1,7397 ha), Afb. 170
00-00-1672 - Jacob Hendricxs, land 288c iii morgen i hont lxxxx roeden, Afb. 170
00-00-1672 - Johan van Thielt, Arij Claes Schravemade, land 288f (0,2265 ha), Afb. 170
00-00-1672 - Willem Aris Duijndam, Jan Mees Aerdenb, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), Afb. 170
00-00-1672 - de stad Haarlem, land 289b (0,4287 ha), Afb. 170
Suijtwaerts vanden Weligen Berch: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende vanden Weligen Berch zuijtwaerts tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margine is geschiedt overmits de snootheijdt @ hoochte van landen daaromme die gemindert sijn.
00-00-1672 - land 290 x hont xcii roeden, Afb. 171
00-00-1672 - Lieven van Loon, Nicolaas van Loon, land 291 (2,5542 ha), Afb. 171
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 292 (0,5676 ha), Afb. 171
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 293 (0,6555 ha), Afb. 171
00-00-1672 - Floris Cornelis, land 294b (0,4257 ha), Afb. 172
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffelickheijdt, land 294a (0,4611 ha), Afb. 172
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffelickheijdt, land 295 (1,419 ha), Afb. 172
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 296 (0,3008 ha), Afb. 172
00-00-1672 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 297 (0,5151 ha), Afb. 172
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 298.1 (0,9223 ha), Afb. 173
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 298.2 (1,2217 ha), Afb. 173
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 173
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 300 (1,1863 ha), Afb. 173
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 301 (0,3831 ha), Afb. 173
00-00-1672 - Henderick van Berckenrode, Absalon Meinderts van Keuijere, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 174
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 (3,0651 ha), Afb. 174
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 304 (2,5045 ha), Afb. 174
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305.1 (0,8514 ha), Afb. 174
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305.2 (0,8514 ha), Afb. 174
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 306 (1,9156 ha), Afb. 175
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 307 (1,0146 ha), Afb. 175
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 308 (2,8891 ha), Afb. 175
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Jacob Louris, land 309 (2,7216 ha), Afb. 175
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Jacob Louris, land 310 (2,3357 ha), Afb. 176
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 311 (0,9081 ha), Afb. 176
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 312 (1,0557 ha), Afb. 176
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 313 (3,8881 ha), Afb. 176
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 314 (1,4048 ha), Afb. 177
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 315 (4,6544 ha), Afb. 177
00-00-1672 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 316 (0,5037 ha), Afb. 177
00-00-1672 - Willem van Loon, Jacob Louris, de Erfgenamen, land 317 (9,5784 ha), Afb. 177
00-00-1672 - Willem van Loon, Jacob Louris, de Erfgenamen, land 318 (0,017 ha), Afb. 178
00-00-1672 - Willem van Loon, Jacob Louris, land 319 (6,5275 ha), de Erfgenamen, Afb. 178
00-00-1672 - Willem van Loon, Jacob Louris, de Erfgenamen, land 320 (0,5676 ha), Afb. 178
00-00-1672 - Willem van Loon, Jacob Louris, de Erfgenamen, land 321 (0,9365 ha), Afb. 178
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), de Graeffel, Afb. 179
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffelickheijdt, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 179
00-00-1672 - Willem van Loon, Jacob Louris, de Erfgenamen, land 324 (0,9081 ha), Afb. 179
00-00-1672 - Hans van Loon, Arij Crijnen, land 325 (1,7737 ha), Afb. 179
00-00-1672 - Willem van Loon, Jacob Louris, de Erfgenamen, land 326a (1,419 ha), Afb. 180
00-00-1672 - Adriaan Crijns, land 326b (0,8514 ha), Afb. 180
00-00-1672 - Dirk Philips van Larum, Jan Six, land 326c (2,4833 ha), Afb. 180
00-00-1672 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha), Afb. 180
00-00-1672 - Pijnssens, Gerrit Louris, Erffgen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 180
00-00-1672 - Jan Jans Beuijck, land 328.1 (1,2771 ha), Afb. 180
00-00-1672 - Abraham van der Burch, Jan Barts, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 180
00-00-1672 - Jan Jans Beuijck, land 328.3 (0,5676 ha), Afb. 180
00-00-1672 - Hans van Loon, Jacob Louris, land 329 (3,8313 ha), Afb. 180
00-00-1672 - Abraham van der Burch, land 330 (1,6914 ha), Afb. 181
00-00-1672 - Johan van der Burch, Jan Jans Beuijck, land 331 (0,796 ha), Afb. 181
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffeliclkheijdt, land 332 (0,2838 ha), Afb. 181
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffeliclkheijdt, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 181
00-00-1672 - Meijnert Claes, land 334 (0,7833 ha), Afb. 182
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 182
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 182
00-00-1672 - land 336 viii hont xxxv roeden, Afb. 182
00-00-1672 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffeliclkheijdt, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 182
00-00-1672 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 182
00-00-1672 - Jacob Claase Langevelt, land 337.3 (0,5676 ha), Afb. 182
00-00-1672 - Johan van der Burch, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 183
00-00-1672 - Johan van der Burch, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 183
00-00-1672 - Hans van Loo, Jacob Louris, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 183
00-00-1672 - land 339 ii 1/2 hont, Afb. 183
00-00-1672 - Johan van der Burch, Corn Joosten, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 183
00-00-1672 - Johan van der Burch, Corn Joosten, Vrouwen Croft land 340b (0,7095 ha), Afb. 183
00-00-1672 - Johan van der Burch, Jan Barts, land 340.4 (0,8514 ha), Afb. 183
00-00-1672 - Johan Vogel, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 183
Westen aen den Heerewech: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginende van Cornelis Allerszoons huijs bij westen aen den Heerewech tot den eijnde van dat dorp voors tot Cornelis Henricxzoon krocht inclus. Dese naegeschreven percelen van landen hebben noijt morgengelt betaelt door de hoochte @ schade vande wildernisse.
00-00-1672 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 (0,3689 ha), Afb. 184
00-00-1672 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 (0,1419 ha), Afb. 184
00-00-1672 - Jacob Dammis, land 343 (0,8514 ha), Afb. 184
00-00-1672 - Wijnandt van der Maes, land 344.1 (0,3036 ha), Afb. 184
00-00-1672 - Cornelis Wisch, land 344.2 (0,3036 ha), Afb. 184
00-00-1672 - Leendert Bruins van der Bijl, Willem Daniels de Haes, land 345 (0,8514 ha), Afb. 186
00-00-1672 - Henderick Mees, land 346.1 (0,4753 ha), Afb. 186
00-00-1672 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 (0,0397 ha), Afb. 186
00-00-1672 - Pieter Jorise Cole, land 346.3 (0,0297 ha), Afb. 186
00-00-1672 - Cornelis Reijers, land 346.4 (0,0227 ha), Afb. 186
00-00-1672 - Jan Vogel, land 347 (0,2838 ha), Afb. 186
00-00-1672 - Cornelis Jacobs Croon, land 348.1 (0,3547 ha), Afb. 186
00-00-1672 - Cornelis Gerrits Croon, land 348.2, Afb. 186
00-00-1672 - Mees Jans Hoogkamer, land 348.3, Afb. 186
00-00-1672 - Huijbert Gerrits Roo, land 348.4, Afb. 186
00-00-1672 - Geertje Mees, land 348.5, Afb. 186
00-00-1672 - Cornelis Decker, land 348.6, Afb. 186
00-00-1672 - Jan Backer, land 348.7, Afb. 186
00-00-1672 - land 349 (0,227 ha), Afb. 187
00-00-1672 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 187
00-00-1672 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 187
00-00-1672 - land 352 (0,3405 ha), Afb. 187
00-00-1672 - Arij Jans van Velsen, Philip Claase, land 353 (0,8939 ha), Afb.
00-00-1672 - den advocaet Valck, Philip Claase, land 354 (1,2302 ha), Afb.
00-00-1672 - Jacob Cornelise Rous, land 355 (0,6896 ha), Afb.
00-00-1672 - Cornelis Fannius, Philip Claase, land 356 (1,0798 ha), Afb.