Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1668

Bron: Morgenboeken Hillegom 1668
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1668
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4651a
Transcriptie_door: Jos 2021
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Leggert van Hillegom 1668

Hier begint den banne int particulier gemeten bij mij Sijmon Meeus v Edam landtmeter van Rhijnlandt in t jaer xv xliiii inde maenden van januarij @ februarij door bevel van mijn heeren de hooge heemraden van Rhijnlandt @ is te weten als daer niet dan eenerleij name genoemt enwert dat dan de eijgenaer selffs de bruijcker is @ als daer geen plaetse genomt waer de personen woonachtich sijn het is te verstaen dat sij inden voornomb banne woonachtich sijn.

Overgeset in t jaer 96 die eijgenaers @ bruijckers.

Santlaen tot Vosselaen: @ eerst dat landt van die Santlaen zuijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijtoosten den Heerenwech.
00-00-1668 - Hend Gillis, land 1a (1,7028 ha), Afb. 3
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 1b (2,1285 ha), Afb. 3
00-00-1668 - Thonis Barends van Hees, land 1c (2,1285 ha), Afb. 3
00-00-1668 - Baarthout van Teijlingen, Jan de Leschambre, land 2 (1,4743 ha), Afb. 3
00-00-1668 - Jacob van Alckemade, Hendrick Gillis, land 3 (1,3140 ha), Afb. 3
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn cees, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 3
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn kees, land 5 (3,8157 ha), Afb. 4
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn cees, land 6 (4,3961 ha), Afb. 4
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, land 7 (1,8589 ha), Afb. 4
00-00-1668 - Jan Huijberts Soet, land 8 (1,7368 ha), Afb. 4
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 9 (1,2771 ha), Afb. 5
00-00-1668 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5
00-00-1668 - Gerrit van Hoove, Grietje Kuickhuijsen, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 12 (0,9606 ha), Afb. 5
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 13 (0,9166 ha), Afb. 6
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 14 (3,2183 ha), Afb. 6
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 15 (1,7042 ha), Afb. 6
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, Hendrick Gillis van Eecke, wed., Jan Wanten, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 6
00-00-1668 - Willem Cambij, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 7
00-00-1668 - den advocaet Spae, Maijcken Wanten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 7
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, Absalon Meinderts van Keuijere, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 7
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 19 (3,6185 ha), Afb. 7
00-00-1668 - Pieter Jacobs Sprockelenburg, Adriaan Franse Kies, land 20 (2,6209 ha), Afb. 7
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha), Afb. 8
00-00-1668 - Mees Pieters Aerdenburch, land 21b (1,3878 ha), Afb. 8
00-00-1668 - Pieter Schaap, Corn Wouters van Bourgoinge, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1668 - juffr Potta, Simon Jans Langevelt, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 8
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, Jan Huijberts, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 8
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 24 (2,75 ha), Afb. 8
00-00-1668 - Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 9
00-00-1668 - theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 26 (2,0959 ha), Afb. 9
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans Langevelt, land 27 (8,3013 ha), Afb. 9
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, land 28a (1,0316 ha), Afb. 9
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 28b (2,0632 ha), Afb. 9
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 (1,1437 ha), Afb. 10
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Corn Gerrits Darijcluijt, land 30 (0,8201 ha), Afb. 10
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 10
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijerbergen in henegou, land 31b (2,4833 ha), Afb. 10
00-00-1668 - Pieter Schaep, Corn Wouters van Bourgounge, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 10
00-00-1668 - Davidt de Wattijn, Hillebrant Schalcken, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 10
00-00-1668 - Jan Jans Beuijck, land 33 (1,1068 ha), Afb. 11
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 11
00-00-1668 - David de Wattijn, Hillebrant Schalcken, land 35 (1,6347 ha), Afb. 11
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 11
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 37 (1,2373 ha), Afb. 12
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 38 (1,5495 ha), Afb. 12
00-00-1668 - Hendrick van Berckenrode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 12
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, Maartje Claase Langevelt, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 12
00-00-1668 - Hendrick Zegers van der Camp, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 13
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 13
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 13
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 14
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 14
00-00-1668 - Maarten willems Ruijchaver, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 14
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 46 (1,1352 ha), Afb. 14
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 14
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 (2.9629 ha), Afb. 14
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha), Afb. 15
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 50 (1,6233 ha), Afb. 15
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 15
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 (0,6868 ha), Afb. 15
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 (0,21 ha), Afb. 16
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 (2,0661 ha), Afb. 16
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 (0,9081 ha), Afb. 16
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 (2,2661 ha), Afb. 16
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 57 (6,8326 ha), Afb. 17
00-00-1668 - Margarieta de Bie, Engel Dircxs, land 58 (3,898 ha), Afb. 17
00-00-1668 - Margarieta de Bie, Engel Dircxs, land 59 (0,7506 ha), Afb. 17
00-00-1668 - Arnoldus de Bie, Engel Dircxs, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 17
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 17
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18
00-00-1668 - Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18
00-00-1668 - d heer Opstraten, Willem Claes Langevelt, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen IJsbrants, land 64 (1,4729 ha), Afb. 18
00-00-1668 - Arend Bruins van der Bijl, land 65 (1,48 ha), Afb. 19
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 66 (1,4658 ha), Afb. 19
00-00-1668 - Jan Cramer, Pr Claes Wouten, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1668 - sr Speck, Sijmon Jans Langevelt, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 68 (1,4757 ha), Afb. 19
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 69 (2,8465 ha), Afb. 20
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 70 (1,0926 ha), Afb. 20
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 71 (0,6655 ha), Afb. 20
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, land 72 (2,3939 ha), Afb. 20
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21
00-00-1668 - Lieven van Loon, Nicolaas van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 21
00-00-1668 - Lauris Has, Corstiaen Isbrants, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 21
00-00-1668 - Maria Franse Wouters, Philps Jans, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 21
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 22
00-00-1668 - Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 22
00-00-1668 - Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22
00-00-1668 - Cornelis Jacobs Drooch, wed, Jan Jacobs, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23
00-00-1668 - Jan Jans Beuijck, Jongsland land 82a (1,0954 ha), Afb. 23
00-00-1668 - Aalbert Barends Pickart, Jacob Claase Langevelt, jongsland land 82b (0,8542 ha), Afb. 23
00-00-1668 - de wed, Jan Jacobs, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 23
00-00-1668 - Pijnssen, wed, Mees Pieters Aerdenb, Erffgen, land 84 (6,0379 ha), Afb. 23
00-00-1668 - Jacob Louris, Cornelis Joosten, land 85 (1,7085 ha), Afb. 24
00-00-1668 - Pieter Jans Bourgoigne, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 24
00-00-1668 - Pijnssens, Gerrit Dammas, Erffgenaemen, Land 86a iii morgen ii hont xlii roeden, Afb. 24
00-00-1668 - Pijnssens, Jacob Louris, Erffgen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 24
00-00-1668 - Johan van Thielt, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 24
00-00-1668 - Willem van Loon, Arij Crijnen, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 88.2 (6,9958 ha), Afb. 24
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Louris Langevelt, de Erfgenamen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 25
00-00-1668 - Jan Adriaans Langevelt, Adriaen Crijne, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 25
00-00-1668 - Arij Maartens Duijndam, land 91 (1,0898 ha), Afb. 25
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 92 (5,9216 ha), Afb. 25
00-00-1668 - Engel Dircxs, Ascanius van Sijpesteijn, land 93 (1,8035 ha), Afb. 26
00-00-1668 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 26
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 95 (2,5116 ha), Afb. 26
00-00-1668 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 26
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 97.1 (1,7028 ha), Afb. 27
00-00-1668 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, Praters land land 97.2 (2,462 ha), Afb. 27
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 98.1 (3,7632 ha), Afb. 27
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 (1,1352 ha), Afb. 27
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 (1,1352 ha), Afb. 27
00-00-1668 - Arij Maartens Duijndam, Margareta Bas, land 99 (0,8883 ha), Afb. 27
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 27
00-00-1668 - Jan Jacobs Langevelt, land 101a (1,1352 ha), Afb. 28
00-00-1668 - Corn Pieters Glas, land 101b (1,436 ha), Afb. 28
00-00-1668 - Jan Jacobs Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 28
00-00-1668 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 104 (5,1156 ha), Afb. 28
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, land 105 (1,6006 ha), Afb. 29
00-00-1668 - Gerrit Lauris, Pr Pinssens, de weduwe, Erffgen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 29
00-00-1668 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 29
00-00-1668 - Jacob Dammese Langevelt, de weduwe, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 29
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Jan Barts, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 29
00-00-1668 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 108 (1,1281 ha), Afb. 29
00-00-1668 - de weduwe, Willem van Loo, land 109 (0,867 ha), Afb. 30
00-00-1668 - Cornelis Pieters Glas, land 110 (0,8883 ha), Afb. 30
00-00-1668 - Christijntje Vogels, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1668 - Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 111.2 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1668 - Johan van der Burg, Jacob Jeroens, land 111.3 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1668 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 112 (0,9578 ha), Afb. 30
00-00-1668 - de secritaris, Corn Pieters Bergen henegauwen, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 31
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, de Kleijne Meerkamp land 114a (1,182 ha), Afb. 31
00-00-1668 - Jan van der Burch, Jacob Jeroens, Engel Ram land 114b (0,7151 ha), Afb. 31
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, land 115 (1,5566 ha), Afb. 31
00-00-1668 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 31
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 31
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 31
00-00-1668 - juffr Bas, Jacob Jeroens, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 31
00-00-1668 - den advocaet Spaen, Corn Jans Hits, land 117 (1,2955 ha), Afb. 32
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 32
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 32
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Dirck Oosthoorn, Cornelis Joosten, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 32
Vosselaen tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende van die Vosselaen zuijtwaert van de banne van Lisse bij zuijtoosten den Heere wech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1668 - Christijntje Vogels, land 121 (1,5708 ha), Afb. 33
00-00-1668 - Jan Bontekoe, Jan Barts, Bakkers Bakkum land 122a (0,6385 ha), Afb. 33
00-00-1668 - Jan Verwer, Joost Cornelis van Diest, Bakkers Bakkum land 122b (0,4966 ha), Afb. 33
00-00-1668 - Cornelis Jans Croon, Christijntje Vogels, Bakkers Bakkum land 122c (0,6385 ha), Afb. 33
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Cornelis Jans Croon, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 33
00-00-1668 - Johan Verwer, Maerten Willems, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 34
00-00-1668 - Christijntje Vogels, land 125 (0,9989 ha), Afb. 34
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Cornelis Willems Visscher, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 34
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 34
00-00-1668 - Engel Simons van Alckemade, Claes Sijmons van Alckemade, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 34
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 34
00-00-1668 - Guertje Jacobs Visscher, Claes Sijmons van Alckemade, land 126e ii morgen, Afb. 34
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Corn Bouwens, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 34
00-00-1668 - de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 35
00-00-1668 - Cornelis Jooste van Diest, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 35
00-00-1668 - Joost Cornelis van Diest, land 130 (0,9564 ha), Afb. 35
00-00-1668 - Cornelis Jooste van Diest, land 131 (0,911 ha), Afb. 35
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Jans Vogel, land 132 (3,373 ha), Afb. 36
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 133 (2,7117 ha), Afb. 36
00-00-1668 - Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 36
00-00-1668 - Jan Verwer, Maerten Willems, Matthijs Steene, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 36
00-00-1668 - Jan Verwer, Maerten Willems, land 136 (0,5917 ha), Afb. 37
00-00-1668 - Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 37
00-00-1668 - Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 37
00-00-1668 - Johan Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 37
00-00-1668 - Johan Verwer, Corn, Jacob Leenderts, de Kaudeweij land 138b (0,5676 ha), Afb. 37
00-00-1668 - Jan Verwer, Ascanius van Sijpesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 37
00-00-1668 - Claes Sijmons Alckemade, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 38
00-00-1668 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 38
00-00-1668 - Hendrick Jacobs Claverweijde, Jeroen Jans, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 38
00-00-1668 - Jacob Dammese Langevelt, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 38
00-00-1668 - Jan Jans Stompman, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 38
00-00-1668 - Hendrick Jacobs Claverweijde, land 142b (0,5676 ha), Afb. 38
00-00-1668 - Pieter Pieters de Praem, land 143a (0,1419 ha), Afb. 38
00-00-1668 - Jacob Jacobs de Vlieger, land 143b (0,1064 ha), Afb. 38
00-00-1668 - Cornelis Coerts, land 143c (0,0354 ha), Afb. 38
00-00-1668 - land 144 iii hont xx roeden, Afb. 39
00-00-1668 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 145.5 (0,1064 ha), Afb. 39
00-00-1668 - Hendrick Jacobs van Leeuwen, land 145b lxxv roeden, Afb. 39
00-00-1668 - Corn Joosten van Diest, land 145c xc roeden, Afb. 39
00-00-1668 - Joost Diericq, Jeroen Jans van der Velde, land 145.7 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1668 - Joost Diericq, Jeroen Jans van der Velde, de Schouts akkers land 145.9 (0,2838 ha), Afb. 39
00-00-1668 - Maarten Willems van Schravemade, land 145f v hont lx roeden, Afb. 39
00-00-1668 - Joost Diericq, Jacob Dammis, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 39
00-00-1668 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis van Schravemade, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1668 - Ascanius van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 39
00-00-1668 - Joost Cornelis van Diest, Hans van Loon, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 39
00-00-1668 - Hans van Loon, Joost Cornelis van Diest, land 149 (0,7762 ha), Afb. 40
00-00-1668 - Hans van Loon, Joost Cornelis van Diest, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 40
00-00-1668 - Annitge Vogels, Jacob Jans, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 40
00-00-1668 - Johannis Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 40
00-00-1668 - Guertje Willems, Jan Corn van Bensdorp, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 40
00-00-1668 - Guertje Willems, Jan Cornelis Bensdorp, land 152 (0,2525 ha), Afb. 41
00-00-1668 - Johannis Rampius, Lenaert Aelberts, land 153 (0,1589 ha), Afb. 41
00-00-1668 - Johannis Rampius, Lenaert Aelberts, land 154 (0,227 ha), Afb. 41
00-00-1668 - Jacob Cornelise Rous, land 155 i morgen iii hont, Afb. 41
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 41
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 42
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 158 (1,822 ha), Afb. 42
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 159 (0,3079 ha), Afb. 42
00-00-1668 - Jacob Carels de Vlieger, land 160 (0,5009 ha), Afb. 42
00-00-1668 - Jacob Cornelise Rous, land 161 (1,2345 ha), Afb. 43
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Jacob Jans Vogelesangh, land 162 (1,2771 ha), Afb. 43
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 43
00-00-1668 - Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 164 (2,3896 ha), Afb. 43
00-00-1668 - Floris Huijberts, land 165 (0,7989 ha), Afb. 44
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 166 (3,2921 ha), Afb. 44
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 167 (1,6333 ha), Afb. 44
00-00-1668 - Willem Adriaens van Velsen, Floortjes Croft land 168.1 (0,227 ha), Afb. 44
00-00-1668 - Jan Six, land 168.2 (0,3178 ha), Afb. 44
00-00-1668 - Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 45
00-00-1668 - Jan Six, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 45
00-00-1668 - Willem Adriaens van Velsen, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 45
00-00-1668 - Gijsbert Willems van Velssen, Joost Corn van Diest, land 171 (0,8514 ha), Afb. 45
00-00-1668 - Joost Cornelis van Diest, land 172 (0,8429 ha), Afb. 45
00-00-1668 - Jan Willems van Velssen, Cornelis Jans van Bredenrode, land 173 (1,2771 ha), Afb. 46
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 174 (1,1465 ha), Afb. 46
00-00-1668 - Aelbert Jans Croon, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 46
00-00-1668 - Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Philip Claase, land 176 (2,4634 ha), Afb. 46
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 47
00-00-1668 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 178 (5,1085 ha), Afb. 47
00-00-1668 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Cornelis Bensdorp, land 179 (1,8589 ha), Afb. 47
00-00-1668 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, land 180 (0,823 ha), Afb. 47
00-00-1668 - Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 48
00-00-1668 - Jan Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1668 - Simon Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1668 - Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 48
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 48
00-00-1668 - Jacob Cornelise Rous, land 185 (1,0827 ha), Afb. 49
00-00-1668 - Willem Arijens van Velsen, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 49
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 49
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 188 (1,0131 ha), Afb. 49
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 189 (0,7038 ha), Afb. 50
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 50
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 50
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 50
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 51
00-00-1668 - Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 51
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 51
00-00-1668 - Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 51
00-00-1668 - Hendrik Meese Molesteech, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 51
00-00-1668 - Hendrick Mees, land 196 (1,8035 ha), Afb. 51
00-00-1668 - Hendrick Mees, land 197 (1,8319 ha), Afb. 52
00-00-1668 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Leendert Aalberts van Tent, land 198 (2,154 ha), Afb. 52
00-00-1668 - Johan Verwer, Pietertje Gijsberts, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 52
00-00-1668 - Johan Verwer, Pietertje Gijsberts, land 200 (0,051 ha), Afb. 52
00-00-1668 - Pietertje Gijsberts, Johan Verwer, land 201 (0,7095 ha), Afb. 53
00-00-1668 - Joost Cornelis van Diest, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 53
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 203 (0,6924 ha), Afb. 53
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 204 (1,419 ha), Afb. 53
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 205 (1,2544 ha), Afb. 54
00-00-1668 - Jacob Cornelis, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 54
00-00-1668 - Floris Huijberts, de Erffgen, land 207.1 (1,2118 ha), Afb. 54
00-00-1668 - Jacob Cornelise Rous, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 54
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Jacob Cornelis, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 54
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Philps Sijmons, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 55
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 55
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 55
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 55
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 56
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Jacob Cornelis, land 214.1 (2,5542 ha), Afb. 56
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Albert Meessen Koekamp land 214.2 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Langevelt, Lagelant land 214.3 (1,7737 ha), Afb. 56
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Gerrit Meessen Koekamp land 214.4 (1,2771 ha), Afb. 56
00-00-1668 - Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 56
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 216 (0,8911 ha), Afb. 56
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Jacob, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 57
00-00-1668 - Jacob Cornelise Rous, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 57
00-00-1668 - Floris Huijberts, land 219.2 (0,9223 ha), Afb. 57
00-00-1668 - Floris Huijberts, land 219.3 (1,2061 ha), Afb. 57
00-00-1668 - Leendert Engels, de weduwe, Dirck Engels, land 220 (2,1285 ha), Afb. 57
00-00-1668 - land 221 (1,5793 ha), Afb. 58
00-00-1668 - Floris Huijberts, Jacob Cornelise Rous, land 222 (1,0444 ha), Afb. 58
00-00-1668 - Floris Huijberts, Jacob Cornelise Rous, land 223 (0,6243 ha), Afb. 58
00-00-1668 - Leendert Aalberts van Tent, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 58
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieter van Langevelt, land 225 (1,6843 ha), Afb. 59
00-00-1668 - Jacob Cornelise Rous, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 59
00-00-1668 - de heer Sijpesteijn, Philps Sijmons, Cleijn Oustcampje land 227.1 (1,0855 ha), Afb. 59
00-00-1668 - Jacob Cornelise Rous, Cleijn Oustcampje land 227.2 (1,0855 ha), Afb. 59
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 228 (1,3381 ha), Afb. 59
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 229 (0,8386 ha), Afb. 60
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 230.1 (2,6961 ha), Afb. 60
00-00-1668 - Corn van Sijpesteijn, Philps Sijmons, land 230.2 (2,3981 ha), Afb. 60
00-00-1668 - Jan Six, land 230.3 (0,227 ha), Afb. 60
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Limb, land 231 (1,1494 ha), Afb. 60
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 232 (0,6499 ha), Afb. 60
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 61
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 234 (1,7837 ha), Afb. 61
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 235 (1,6262 ha), Afb. 61
00-00-1668 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Limb, land 236 (1,8447 ha), Afb. 61
00-00-1668 - Pr Cornelis van der Linde, Jeronimus Coeijmans, land 237 (0,5676 ha), Afb. 62
00-00-1668 - Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 62
Lisse tot Grietenbreggen: Hier beginnen die venen van den banne off van Lisse noortwaert tot Grietenbreggen thoe.
00-00-1668 - Paulus Buijs, Pieter Cornelise Son, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1668 - Anna Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1668 - Anna Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, land 240.8 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1668 - juffr Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, land 240.9 (1,9866 ha), Afb. 62
00-00-1668 - Paulus Buijs, Pieter Cornelise Son, land 240.5 (1,7028 ha), Afb. 62
00-00-1668 - Paulus Buijs, Pieter Cornelise Son, Veentje land 240.6 (1,0642 ha), Afb. 62
00-00-1668 - Gerrit Cort, st Catharina Hofje, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 63
00-00-1668 - juffr Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, land 241b i morgen ii hont lvii roeden lxvii voet, Afb. 63
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 241c iii hont xxxxii roeden, Afb. 63
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 241d i hont lxxxv roeden il voet, Afb. 63
00-00-1668 - juffr Ackersloot, Jan Gerrits Rosenburch, Assendelftsweij land 242a (4,8035 ha), Afb. 63
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 242b (0,3045 ha), Afb. 63
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 243.1 (4,0349 ha), Afb. 63
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 243b (0,2217 ha), Afb. 63
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Schouts Looster land 244.1 (2,9799 ha), Afb. 63
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Delvendieps Looster land 244.2 (2,8029 ha), Afb. 63
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 244.3 (0,3184 ha), Afb. 63
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 64
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Philip Claase, land 246a iii morgen iii hont, Afb. 64
00-00-1668 - Francsoijs, Philip Claase, land 246b vii hont, Afb. 64
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 248 viii hont, Afb. 64
00-00-1668 - Machtelt Buijtewech, Adriaan Cornelise Akersloot, land 249a iiii morgen xli roeden xlv voet, Afb. 65
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 249b (1,7137 ha), Afb. 65
00-00-1668 - Gerrit Jacobs Croon, het Oude Manhuijs, land 249a (2,7348 ha), Afb. 65
00-00-1668 - Jan Six, Gerrit Jacobs Croon, land 249d i morgen ii hont xxxxiiii roeden, Afb. 65
00-00-1668 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Hendrik Mees, land 249e ii hont lxvi roeden lxxii voet, Afb. 65
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 249f lxxii roeden lvii voet, Afb. 65
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 249g lxxxxii roeden ii voet, Afb. 65
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 249h lviii roeden xlv voet, Afb. 65
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 249i lxxxviiii roeden xxviii voet, Afb. 65
00-00-1668 - Corn Sijpesteijn, Cornelis Jacobs Croon, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 65
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250b ii morgen xxxx roeden lxxii voet, Afb. 65
00-00-1668 - Hendrick Mees, Hend Mees, land 250c ii morgen i hont iic roeden viii voet, Afb. 65
00-00-1668 - juffrou Bosvelt, Cees Huijgen, land 250d i morgen iiii hont lxxxxvi roeden xxviii voet, Afb. 65
00-00-1668 - Cornelis Reijers van Moerkerken, land 250e viii hont xvi roeden, Afb. 65
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 250g lxxxxiiii roeden lxxxvi voet, Afb. 65
00-00-1668 - land 250.7 (0,1442 ha), de stad Haarlem, Afb. 65
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 250i (0,1461 ha), Afb. 65
00-00-1668 - Michiel de With, land 250.9 (0,4115 ha), Afb. 65
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 250k ii hont xxviii roeden, Afb. 65
00-00-1668 - Geertje Mees, Hendrik Mees, land 250l i morgen v hont xlvi roeden, Afb. 65
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 250m ic roeden liiii voet, Afb. 65
00-00-1668 - Pr Jans, Hendrik Jacobs Croon, land 251 (2,5542 ha), Afb. 66
00-00-1668 - Hendrik van Opstraten, Hendrik Jacobs Croon, land 252 (2,5542 ha), Afb. 66
00-00-1668 - Cornelis Jacobs Croon, Gerrit Jacobs Croon, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 66
00-00-1668 - Corn Sijpesteijn, Jacob Engel, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 66
00-00-1668 - Adriaan van Dorp, Corn Jacobs, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 66
00-00-1668 - Frans Barents Koussebant, Pieter Simons Bronsgeest, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), Afb. 67
00-00-1668 - Michiel de With, Floris Louwen land land 256.2 (1,0358 ha), Afb. 67
00-00-1668 - Francsoijs Koussebant, Adriaen Cornelis, Floris Louwen land land 256.3 (0,9933 ha), Afb. 67
00-00-1668 - Adriaan van Dorp, Corn Jacobs, Floris Louwen land land 256.4 (0,2838 ha), Afb. 67
00-00-1668 - d'heer Dorp, Corn Jacobs, Floris Louwen land land 256.5 (0,2284 ha), Afb. 67
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 256.6 (0,3832 ha), Afb. 67
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 256.7 (0,3832 ha), Afb. 67
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 256.8 (0,3382 ha), Afb. 67
00-00-1668 - Pieter van Dorp, Corn Jacobs, Kinderen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 68
00-00-1668 - Pieter van Dorp, Corn Jacobs, Kinderen, land 258 (2,049 ha), Afb. 68
00-00-1668 - Pieter van Dorp, Corn Jacobs, Kinderen, land 259 (1,6176 ha), Afb. 68
00-00-1668 - Pieter van Dorp, Corn Jacobs, Kinderen, land 260 (1,4545 ha), Afb. 68
00-00-1668 - Pieter van Dorp, Corn Jacobs, Kinderen, land 261 (0,9691 ha), Afb. 69
00-00-1668 - Jan Backer, Leendert Pieters Sackman, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 69
00-00-1668 - Anna Simons Schoter, Leendert Pieters Sackman, Gerrit Simons Maijster, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 69
00-00-1668 - Jan Backer, Leendert Pieters Sackman, land 263 (4,3989 ha), Afb. 69
00-00-1668 - Dirck Wouters de Moor, Pieter Dircxs Aerdenburch, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 69
00-00-1668 - Andries Ackersloot, Adriaan Cornelise Akersloot, Marcus Marcuse van der Wal, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 69
00-00-1668 - Adriaan Cornelise Akersloot, land 265a (2,7954 ha), Afb. 70
00-00-1668 - Francsoijs Barents Koussebant, Adriaan Cornelise Akersloot, de Erffgen, land 265b (1,7028 ha), Afb. 70
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 265c (0,7521 ha), Afb. 70
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, land 266 (1,8745 ha), Afb. 70
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, land 267a (1,8447 ha), Afb. 70
00-00-1668 - Sijmon Claes, de Graeffecheijt, land 267b (0,5676 ha), Afb. 70
00-00-1668 - Jan van Heussen, Adriaan Cornelise Akersloot, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 70
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 70
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 268.3 (0,2588 ha), Afb. 70
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, Stekelweij land 269a (2,8757 ha), Afb. 71
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 269b (0,0328 ha), Afb. 71
00-00-1668 - Claes Gerrits van Schravemade, Hasselaars woning land 270a (6,2892 ha), Afb. 71
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 270b (0,0244 ha), Afb. 71
00-00-1668 - Adriaan Cornelise Akersloot, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), Afb. 71
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 271b (0,2746 ha), Afb. 71
00-00-1668 - juffr Bosvelt, Claes Gerrits van Schravemade, Pelserlaagte land 272a (5,7657 ha), Afb. 71
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 272b (0,0518 ha), Afb. 71
00-00-1668 - Magdalene Franse Wouters, Pr Gerrits, land 273.1 (2,9085 ha), Afb. 72
00-00-1668 - Annitge Vogels, Pr Dircxs Aerdenburgh, land 273.2 (2,9799 ha), Afb. 72
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 273.3 (0,0709 ha), Afb. 72
00-00-1668 - land 273.4 (0,0134 ha), de stad Haarlem, Afb. 72
00-00-1668 - Magdalene Franse Wouters, Pr Gerrits, land 274 (5,4646 ha), Afb. 72
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 72
00-00-1668 - Maartje Pieters Oudaen, Pr Dircxs Aerdenburgh, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 72
00-00-1668 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 73
00-00-1668 - Johan van Thielt, Claas Gerrits, Claes Cornelis, Groote en Klijne laagte land 278 (7,7067 ha), Afb. 73
00-00-1668 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 279a ii morgen i hont, Afb. 73
00-00-1668 - Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 279b iiii morgen iiii hont, Afb. 73
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 0 ii morgen iii hont, Afb. 73
00-00-1668 - Jan Gerrits van Sgravemade, land 280 (4,0981 ha), Afb. 73
00-00-1668 - Jan Gerrits van Sgravemade, Arij Claes Schravemade, Geijtmanscroft land 281.1 (4,1989 ha), Afb. 74
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 281.2 (0,0572 ha), Afb. 74
00-00-1668 - Cornelis Jooste van Diest, Jan Jans Beuijck, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 74
00-00-1668 - Jan van Thielt, Arij Claes Schravemade, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 74
00-00-1668 - de stadt, land 282c (0,1593 ha), Afb. 74
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Bijen bergen in henegou, de laagte van Kies land 283a (4,4473 ha), Afb. 74
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 283b (0,235 ha), Afb. 74
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijer bergen in henegou, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 74
00-00-1668 - Jacob Steijn, Cornelis Pieters Beijer bergen, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 75
00-00-1668 - Cornelis Jooste van Diest, land 285.7 (1,7411 ha), Afb. 75
00-00-1668 - de stadt, land 285c xv roeden lxx voet, Afb. 75
00-00-1668 - de stadt, land 285d iiii hont xxxviii roeden lxvi voet, Afb. 75
00-00-1668 - Corn Gerrits, Corn Gerrits Darij, land 286a ii morgen v hont lxxxxiii roeden, Afb. 75
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 286b ii hont xxxxvi roeden, Afb. 75
00-00-1668 - Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, Pauwlsweij land 287.1 (2,555 ha), Afb. 75
00-00-1668 - de stadt, land 287.3 (0,572 ha), Afb. 75
00-00-1668 - Bartholomeus Pouwels, Jacob Pieters Beijer bergen in henegou, land 288a ii morgen iii hont, Afb. 75
00-00-1668 - Jan van Nes, Jacob Pieters Bergen in henegou, land 288.2 (1,7397 ha), Afb. 75
00-00-1668 - Jacob Hendricxs Sprockenb, land 288c iii morgen i hont lxxxx roeden, Afb. 75
00-00-1668 - Johan van Thielt, Arij Claes van Schravemade, land 288f (0,2265 ha), Afb. 75
00-00-1668 - de stadt, land 288e ii hont xv roeden lxxx voet, Afb. 75
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 288f i hont lviiii roeden lxxxxii voet, Afb. 75
00-00-1668 - Willem Aris Duijndam, Jan Mees Aerdenburch, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), Afb. 76
00-00-1668 - de stad Haarlem, land 289b (0,4287 ha), Afb. 76
Suijtwaerts van de Weligen Berch: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende vanden Weligen Berch zuijtwaerts tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margene is geschiet overmits de snootheijt @ hoochte vande landen daaromme die gemindert zijn.
00-00-1668 - land 290 x hont xcii roeden, Afb. 76
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 291 (2,5542 ha), Afb. 76
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 292 (0,5676 ha), Afb. 77
00-00-1668 - Wouter Wouters, de Graeffel, land 293 (0,6555 ha), Afb. 77
00-00-1668 - Floris Cornelis, land 294b (0,4257 ha), Afb. 77
00-00-1668 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 294a (0,4611 ha), Afb. 77
00-00-1668 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 295 (1,419 ha), Afb. 77
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 296 (0,3008 ha), Afb. 78
00-00-1668 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 297 (0,5151 ha), Afb. 78
00-00-1668 - Maerten Wouters, de Graeffel, land 298.1 (0,9223 ha), Afb. 78
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 298.2 (1,2217 ha), Afb. 78
00-00-1668 - Maerten Wouters, de Graeffel, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 78
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 300 (1,1863 ha), Afb. 79
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 301 (0,3831 ha), Afb. 79
00-00-1668 - Hend van Berckenrode, Maerten Wouters, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 79
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 (3,0651 ha), Afb. 79
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 304 (2,5045 ha), Afb. 80
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305.1 (0,8514 ha), Afb. 80
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 305.2 (0,8514 ha), Afb. 80
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 306 (1,9156 ha), Afb. 80
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 307 (1,0146 ha), Afb. 80
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 308 (2,8891 ha), Afb. 81
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Lieven van Loon, land 309 (2,7216 ha), Afb. 81
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Jacob Lauris, land 310 (2,3357 ha), Afb. 81
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 311 (0,9081 ha), Afb. 81
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 312 (1,0557 ha), Afb. 82
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 313 (3,8881 ha), Afb. 82
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 314 (1,4048 ha), Afb. 82
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 315 (4,6544 ha), Afb. 82
00-00-1668 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 316 (0,5037 ha), Afb. 83
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 317 (9,5784 ha), Afb. 83
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 318 (0,017 ha), Afb. 83
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, land 319 (6,5275 ha), de Erfgenamen, Afb. 83
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 320 (0,5676 ha), Afb. 84
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 321 (0,9365 ha), Afb. 84
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 84
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 84
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 324 (0,9081 ha), Afb. 85
00-00-1668 - Hans van Loon, Arij Crijnen, land 325 (1,7737 ha), Afb. 85
00-00-1668 - Willem van Loon, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 326a (1,419 ha), Afb. 85
00-00-1668 - Adriaan Crijns, land 326b (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1668 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 326c (2,4833 ha), Afb. 85
00-00-1668 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha), Afb. 85
00-00-1668 - Pijnssens, Gerrit Louris, Erffgen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 85
00-00-1668 - Jan Jans Beuijck, land 328.1 (1,2771 ha), Afb. 86
00-00-1668 - Abraham van der Burch, Jan Barts, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 86
00-00-1668 - Jan Jans Beuijck, land 328.3 (0,5676 ha), Afb. 86
00-00-1668 - Hans van Loon, Jacob Louris, land 329 (3,8313 ha), Afb. 86
00-00-1668 - Abraham van der Burch, land 330 (1,6914 ha), Afb. 86
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jan Jans Beuijck, land 331 (0,796 ha), Afb. 86
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 332 (0,2838 ha), Afb. 87
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 87
00-00-1668 - Meijnert Claes, land 334 (0,7833 ha), Afb. 87
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 87
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 87
00-00-1668 - land 336 viii hont xxxv roeden, Afb. 88
00-00-1668 - Absalon Meinderts van Keuijere, de Graeffel, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 88
00-00-1668 - Jacob Claase Langevelt, Absalon Meinderts van Keuijere, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 88
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 88
00-00-1668 - Johan van der Burch, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 88
00-00-1668 - Hans van Loo, Jacob Lauris, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 88
00-00-1668 - land 339 ii 1/2 hont, Afb. 88
00-00-1668 - Johan van der Burch, Corn Joosten, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 89
00-00-1668 - Johan van der Burch, Corn Joosten, Vrouwen Croft land 340b (0,7095 ha), Afb. 89
00-00-1668 - Johan van der Burch, Jan Barts, land 340.4 (0,8514 ha), Afb. 89
00-00-1668 - Johan Vogel, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 89
Westen den Heerenwech: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginende van Cornelis Allertszoons huijs bij westen aen den Heerenwech tot den eijnde van dat dorp voors tot Corn Henricxszoon krocht inclus. Dese naegeschreven percelen van landen hebben noijt morgengelt betaelt door de hoochte @ schade vande wildernisse.
00-00-1668 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 341 (0,3689 ha), Afb. 89
00-00-1668 - Gerrit Simons van Bronsgeest, land 342 (0,1419 ha), Afb. 89
00-00-1668 - Jac Dammis, land 343 (0,8514 ha), Afb. 90
00-00-1668 - Wijnandt van der Maes, land 344.1 (0,3036 ha), Afb. 90
00-00-1668 - Corn Wisch, land 344.2 (0,3036 ha), Afb. 90
00-00-1668 - Leendert Bruins van der Bijl, Willem Daniels de Haes, land 345 (0,8514 ha), Afb. 90
00-00-1668 - Hendrick Meesse, land 346.1 (0,4753 ha), Afb. 90
00-00-1668 - Pieter Jans Bourgoigne, land 346.2 (0,0397 ha), Afb. 90
00-00-1668 - Pr Joris Cole, land 346.3 (0,0297 ha), Afb. 90
00-00-1668 - Corn Reijers, land 346.4 (0,0227 ha), Afb. 90
00-00-1668 - Jan Vogel, land 347 (0,2838 ha), Afb. 91
00-00-1668 - Cornelis Jacobs Croon, land 348.1 (0,3547 ha), Afb. 91
00-00-1668 - Cornelis Gerrits Croon, land 348.2, Afb. 91
00-00-1668 - Mees Jans Hoogkamer, land 348.3, Afb. 91
00-00-1668 - Huijbert Gerrits Roo, land 348.4, Afb. 91
00-00-1668 - Geertje Mees, land 348.5, Afb. 91
00-00-1668 - Cornelis Decker, land 348.6, Afb. 91
00-00-1668 - Jan Backer, land 348.7, Afb. 91
00-00-1668 - land 349 (0,227 ha), Afb. 91
00-00-1668 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 91
00-00-1668 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 92
00-00-1668 - land 352 (0,3405 ha), Afb. 92
00-00-1668 - Arij Jans van Velsen, Philip Claase, land 353 (0,8939 ha), Afb. 92
00-00-1668 - den advocaet Valck, Philip Claase, land 354 (1,2302 ha), Afb. 92
00-00-1668 - Jacob Cornelise Rous, land 355 (0,6896 ha), Afb. 93
00-00-1668 - Cornelis Fannius, Philip Claase, land 356 (1,0798 ha), Afb. 93