Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1652

Bron: Morgenboeken Hillegom 1652
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1652
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4650c
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Hillegom
Doubelt vant mergen bouck voor het schrickel jaer 1652.
Hier begint de banne van Hillegom gemeten int particulier bij Sijmon Meesz van Edame gesworen lantmeter van Rijnlant int jaer xv & xliiii inde maenden van januario en februario door bevel van mijn heeren den hoge heemraden van Rijnlant en is te weten, als daer niet dan eender naem genomten wert dat dan die eigenaer selfs die bruijcker is ende als daer geen plaets eerst staet waer die personen woonachtich zijn soe ist te verstaen dat zij inden voorn banne woonachtich zijn.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat lant van die Santlaen zuijtwaerts tot Vosselaen toe, bij zuijtoosten den Heerwech.
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, land 1 (6,8113 ha), Afb. 3
00-00-1652 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha), Afb. 3
00-00-1652 - Jacob van Alckemade, Ruichaver, land 3 (1,3140 ha), Afb. 3
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 3
00-00-1652 - Jacob Bicker, Cornelis cornelise, land 5 (3,8157 ha), Afb. 3
00-00-1652 - Jacob Bicker, Cornelis cornelise, land 6 (4,3961 ha), Afb. 4
00-00-1652 - van der Nath, Willem Cornelise, de erfgenamen, land 7 (1,8589 ha), Afb. 4
00-00-1652 - Henrick Huijsman, Cornelis Thijse, land 8 (1,7368 ha), Afb. 4
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Maerten Stoffels, land 9 (1,2771 ha), Afb. 4
00-00-1652 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5
00-00-1652 - juffrouw, Adriaen Corns, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5
00-00-1652 - Berckenro, Maerten Stoffels, erfgen, land 12 (0,9606 ha), Afb. 5
00-00-1652 - Berckenro, Maerten Stoffels, erfgen, land 13 (0,9166 ha), Afb. 5
00-00-1652 - Berckenro, Maerten Stoffels, erfgen, land 14 (3,2183 ha), Afb. 5
00-00-1652 - Berckenro, Maerten Stoffels, erfgen, land 15 (1,7042 ha), Afb. 6
00-00-1652 - Jan Wanten, Ruichaver, land 16 (9,8367 ha), Afb. 6
00-00-1652 - Mees Pieters, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 6
00-00-1652 - Haes Jans, Jan Wanten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 6
00-00-1652 - Daniel Cambi, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 6
00-00-1652 - Berckerode, Maerten Stoffels, erfgen, land 19 (3,6185 ha), Afb. 7
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 20 (2,6209 ha), Afb. 7
00-00-1652 - Jan Jacobs, land 21a (1,3878 ha), Afb. 7
00-00-1652 - Mees Pieters, land 21b (1,3878 ha), Afb. 7
00-00-1652 - Pieter Schaap, Corn, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 7
00-00-1652 - Catharina van Rijn, Pieter Floris, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 7
00-00-1652 - Willem Cornelise, Jan Huijberts, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 8
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Maerten Stoffels, land 24 (2,75 ha), Afb. 8
00-00-1652 - Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 8
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Maerten Stoffels, land 26 (2,0959 ha), Afb. 8
00-00-1652 - Frans Jans Meerman, Pieter, land 27 (8,3013 ha), Afb. 8
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, land 28a (1,0316 ha), Afb. 9
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 28b (2,0632 ha), Afb. 9
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 29 (1,1437 ha), Afb. 9
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 30 (0,8201 ha), Afb. 9
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 9
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 31b (2,4833 ha), Afb. 9
00-00-1652 - Pieter Schaap, Corn Jans, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 9
00-00-1652 - Claes Corns, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 9
00-00-1652 - Davidt de Watenes, Corn, land 33 (1,1068 ha), Afb. 10
00-00-1652 - jonkheer, Willem Cornelise, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 10
00-00-1652 - Jan Maerts, Bank Maartens, land 35 (1,6347 ha), Afb. 10
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 10
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 37 (1,2373 ha), Afb. 10
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 38 (1,5495 ha), Afb. 10
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 11
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 11
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 11
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 11
00-00-1652 - Ruichaver, land 44 (3,0225 ha), Afb. 11
00-00-1652 - Willem Ruijchaver, Cornelis Jacobs, land 45 (8,6447 ha), Afb. 12
00-00-1652 - Frans Jans Meerman, Pieter, land 46 (1,1352 ha), Afb. 12
00-00-1652 - Ruichaver, land 47 (0,5789 ha), Afb. 12
00-00-1652 - Ruichaver, land 48 (2.9629 ha), Afb. 12
00-00-1652 - Ruichaver, land 49 (1,1096 ha), Afb. 12
00-00-1652 - Frans Jans Meerman, land 50 (1,6233 ha), Afb. 12
00-00-1652 - Ruichaver, land 51 (0,1376), Afb. 13
00-00-1652 - Ruichaver, land 52 (0,6868 ha), Afb. 13
00-00-1652 - Ruichaver, land 53 (0,21 ha), Afb. 13
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 13
00-00-1652 - Ruichaver, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 13
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 55 (0,9081 ha), Afb. 13
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 56 (2,2661 ha), Afb. 14
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 57 (6,8326 ha), Afb. 14
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 58 (3,898 ha), Afb. 14
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 59 (0,7506 ha), Afb. 14
00-00-1652 - Jan Jacobs, land 60 (1,4247 ha), Afb. 14
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 14
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 15
00-00-1652 - Frans van Nes, Jan Jacobs, land 63 (1,4502 ha), Afb. 15
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 64 (1,4729 ha), Afb. 15
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 65 (1,48 ha), Afb. 15
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 66 (1,4658 ha), Afb. 15
00-00-1652 - Aernt Aernts, Claes Cornelis, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 15
00-00-1652 - Jan de Cramer, weduw, Aris Tonis, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 16
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 68 (1,4757 ha), Afb. 16
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 69 (2,8465 ha), Afb. 16
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 70 (1,0926 ha), Afb. 16
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, land 71 (0,6655 ha), Afb. 16
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 72 (2,3939 ha), Afb. 16
00-00-1652 - Ruichaver, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 17
00-00-1652 - Ruichaver, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 17
00-00-1652 - Jan Verwer, Jan Adriaens, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 17
00-00-1652 - Jan Six, Jan de Wattines, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 17
00-00-1652 - Jan Maartens van Raephorst, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 17
00-00-1652 - jonkheer, Willem Cornelise, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 17
00-00-1652 - Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 18
00-00-1652 - Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha), Afb. 18
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 18
00-00-1652 - de wedue, Aris Tonis, Jan Jans Beuijck, land 82 (2,5897 ha), Afb. 18
00-00-1652 - de wedue, Jan Jacobs Langevelt, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 18
00-00-1652 - Mees Pieters, land 84 (6,0379 ha), Afb. 18
00-00-1652 - Pinssens, Gerrit Louris, Claes Louris, erfgen, land 85 (1,7085 ha), Afb. 19
00-00-1652 - Pinssens, Gerrit Louris, Claes Louris, erfgen, land 86 (1,6333 ha), Afb. 19
00-00-1652 - Pinssens, Gerrit Louris, Claes Louris, erfgen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 19
00-00-1652 - Pinssens, Cornelis Jacobs, erfgen, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 19
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, land 88.2 (6,9958 ha), Afb. 19
00-00-1652 - Pijnssens, Gerrit Louris, erfgen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 19
00-00-1652 - Hans van Loon, Adriaan Crijns, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 20
00-00-1652 - Arij Maartens Duijndam, Adriaan Crijns, land 91 (1,0898 ha), Afb. 20
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 92a (4,4472 ha), Afb. 20
00-00-1652 - Jan Adriaans Langevelt, land 92b (1,3395 ha), Afb. 20
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 93 (1,8035 ha), Afb. 20
00-00-1652 - Dirck Huijgens, Adriaan Crijns, land 94a i morgen xxxx roeden, Afb. 20
00-00-1652 - Jan Maartens van Raephorst, land 94b i morgen xxxx roeden, Afb. 20
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 95 (2,5116 ha), Afb. 21
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 21
00-00-1652 - Claes Dircxs, land 97 (4,1691 ha), Afb. 21
00-00-1652 - Jacob Leenderts, Jacob Bicker, land 98 (6,0337 ha), Afb. 21
00-00-1652 - Arij Maartens Duijndam, Adriaan Crijns, land 99 (0,8883 ha), Afb. 21
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 21
00-00-1652 - Jan Jacobs, Cornelis Pieters Glas, land 101 (2,5712 ha), Afb. 22
00-00-1652 - Jan Jacobs, land 102 (2,4989 ha), Afb. 22
00-00-1652 - Dirck Jans, Claes Dircxs, land 103 (1,0075 ha), Afb. 22
00-00-1652 - land 104 vi morgen i hont ix roeden, Afb. 22
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, land 105 (1,6006 ha), Afb. 22
00-00-1652 - Pijnssens, Gerrit Louris, Erffgen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 22
00-00-1652 - de wedue, Willem van Loo, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 22
00-00-1652 - Jacob Dammese Langevelt, Jacob Jacobs, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 23
00-00-1652 - Jan Vogel, Willem Jans, land 107.2, Afb. 23
00-00-1652 - Cornelis Pieters Glas, land 108 (1,1281 ha), Afb. 23
00-00-1652 - de wedue, Willem van Loo, Claes Dircxs, land 109 (0,867 ha), Afb. 23
00-00-1652 - wedue, Willem van Loo, Adriaan Crijns, land 110 (0,8883 ha), Afb. 23
00-00-1652 - Jan Vogel, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 23
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 23
00-00-1652 - Jacob Dammese Langevelt, land 112 (0,9578 ha), Afb. 24
00-00-1652 - Jacob Claes, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 24
00-00-1652 - Gerrit Floris, land 114 (1,6772 ha), Afb. 24
00-00-1652 - Louris Gerrits, land 115 (1,5566 ha), Afb. 24
00-00-1652 - Claes Dircxs, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 24
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 25
00-00-1652 - Cornelis van Hout, Jan Meese, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 25
00-00-1652 - joff Loo, Adriaan Crijns, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 25
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, land 117 (1,2955 ha), Afb. 25
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 25
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 25
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 25
Vosselaen tot Lisse: Ander perchelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende van die Vosselaen zuijtwaerts vande banne van Lisse bij zuijtoosten den Heerwech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1652 - Johan Vogel, land 121 (1,5708 ha), Afb. 26
00-00-1652 - Cornelis Joostens, Claes Huijgens van Hout, land 122a, Afb. 26
00-00-1652 - Johan Vogel, land 122b, Afb. 27
00-00-1652 - Johan Vogel, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 27
00-00-1652 - Jan Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 27
00-00-1652 - Johan Vogel, Cornelis Coerts, land 125 (0,9989 ha), Afb. 27
00-00-1652 - Johan Vogel, Willem Jans, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 27
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Willem Jans, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 27
00-00-1652 - Cornelis van Hout, Jan Mees, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 27
00-00-1652 - Dirck Jans Langevelt, Claes Dircxs, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 27
00-00-1652 - wed, Sijmon Claes, Claes Sijmons, Floris Louwen land land 126.5 (2,4123 ha), Afb. 27
00-00-1652 - Johan Vogel, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 28
00-00-1652 - Gerrit Gerrits, Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 28
00-00-1652 - Michiel Dielofs, Willem Jans, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 28
00-00-1652 - wedue, Dirck Jans, Claes Dircxs, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 28
00-00-1652 - wedue, Dirck Jans, Claes Dircxs, land 130 (0,9564 ha), Afb. 28
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 131 (0,911 ha), Afb. 29
00-00-1652 - Johan Vogel, land 132 (3,373 ha), Afb. 29
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 133 (2,7117 ha), Afb. 29
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 29
00-00-1652 - Jan Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 29
00-00-1652 - Claas Huijchs van Hout, Corn Joostens, land 136 (0,5917 ha), Afb. 30
00-00-1652 - Jan Verwer, Jacob Cornelise Rous, land 137 (0,6357 ha), Afb. 30
00-00-1652 - Jan Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij / Kaudeweij land 138 (2,5542 ha), Afb. 30
00-00-1652 - Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 30
00-00-1652 - Sijmen Claes, Claes Sijmons, wed., land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 30
00-00-1652 - Mees Gerrits, Maerten Corns, Lenaert Aelberts, Willem Jans, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 30
00-00-1652 - Jacob Pieters, land 141 (0,6201 ha), Afb. 30
00-00-1652 - Jan Jans, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 31
00-00-1652 - Jacob Pieters, land 142 (0,7208 ha), Afb. 31
00-00-1652 - Jacob Dammese Langevelt, Huich Engels, land 143 (0,2909 ha), Afb. 31
00-00-1652 - land 144 iii hont xx roeden, Afb. 31
00-00-1652 - Joost Diericq, Jan Mees, land 145a ii hont, Afb. 31
00-00-1652 - Jan Adriaens, Corn Adriaens, land 145b cl roeden, Afb. 31
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 145c vi hont l roeden, Afb. 31
00-00-1652 - Corn van Hout, Jan Mees, land 145d vi hont, Afb. 31
00-00-1652 - Jacob Dammese Langevelt, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 32
00-00-1652 - de Pastoor, land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 32
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Dirck Corns, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 32
00-00-1652 - Cornelis van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 32
00-00-1652 - Hans van Loon, Corn Joostens, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 32
00-00-1652 - Hans van Loon, Corn Joostens, land 149 (0,7762 ha), Afb. 32
00-00-1652 - Hans van Loon, Cornelis Joostens, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 33
00-00-1652 - Jan Vogel, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 33
00-00-1652 - Aelbert Lenaerts, Mees Gerrits, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 33
00-00-1652 - Pieter Maertens, Jan Pieters, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 33
00-00-1652 - Pr Maerts, Jan Pieters, land 152 (0,2525 ha), Afb. 33
00-00-1652 - d Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 153 (0,1589 ha), Afb. 33
00-00-1652 - d Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 154 (0,227 ha), Afb. 33
00-00-1652 - joncheer Nieuburch, schout Romeijn, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 34
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 157 (0,2341 ha), Afb. 34
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 158 (1,822 ha), Afb. 34
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 159 (0,3079 ha), Afb. 34
00-00-1652 - Jacob Caerls, land 160 (0,5009 ha), Afb. 34
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 161 (1,2345 ha), Afb. 35
00-00-1652 - Jan Vogel, land 162 (1,2771 ha), Afb. 35
00-00-1652 - Francsoijs Valc, Aelbert Jans, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 35
00-00-1652 - Jan Vogel, land 164.3 (1,348 ha), Afb. 35
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 164.4 (1,0401 ha), Afb. 35
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 165 (0,7989 ha), Afb. 36
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 166 (3,2921 ha), Afb. 36
00-00-1652 - land 167 (1,6333 ha), Afb. 36
00-00-1652 - Gerrit Mees, land 168 (0,3604 ha), Afb. 36
00-00-1652 - Anna Wijmer, Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 36
00-00-1652 - Anna Wijmer, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 37
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 37
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 171 (0,8514 ha), Afb. 37
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 172 (0,8429 ha), Afb. 37
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 173 (1,2771 ha), Afb. 37
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 174 (1,1465 ha), Afb. 37
00-00-1652 - Claes Adriaens, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 37
00-00-1652 - schoudt Romeijn, land 176.1 (1,2317 ha), Afb. 38
00-00-1652 - Matheus Bake, Joeroen Jans, land 176.2 (1,2317 ha), Afb. 38
00-00-1652 - Henrick Jans Croon, Willem Jans Croon, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 38
00-00-1652 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 178 (5,1085 ha), Afb. 38
00-00-1652 - Lenaert Aelberts, Mees Gerrits, land 179.1 (0,9223 ha), Afb. 38
00-00-1652 - Anna Wijmer, Louris Jacobs, land 179.2 (0,9223 ha), Afb. 38
00-00-1652 - Hans van Loon, land 180 (0,823 ha), Afb. 39
00-00-1652 - Hans van Loon, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 39
00-00-1652 - Jacob Pieters, Jeroen Jans, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1652 - Outgert Pieters, Jan Maertens, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1652 - Aechte Gerrits, Henrick Jans, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 39
00-00-1652 - Anna Wijmer, Jan Six, Willem Adriaens, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 40
00-00-1652 - Jacob Cornelise Rous, land 185 (1,0827 ha), Afb. 40
00-00-1652 - Willem Adriaens, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 40
00-00-1652 - Willem Adriaens, land 187.1 (1,0642 ha), Afb. 40
00-00-1652 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 40
00-00-1652 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 188 (1,0131 ha), Afb. 41
00-00-1652 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 189 (0,7038 ha), Afb. 41
00-00-1652 - Anna Wijmer, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 41
00-00-1652 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 41
00-00-1652 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 41
00-00-1652 - Anna Wijmer, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 41
00-00-1652 - wedue, Lenaert Mees, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 41
00-00-1652 - Anna Wijmer, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 42
00-00-1652 - Gijsbert Borst, wed., Lenaert Meesse, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 42
00-00-1652 - de vader, Willem Adriaens, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 42
00-00-1652 - Mees Gerrits, Henrick Mees, land 196 (1,8035 ha), Afb. 42
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 197 (1,8319 ha), Afb. 42
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 198 (2,154 ha), Afb. 42
00-00-1652 - Adriaen Jans, Willem Adriaens, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 42
00-00-1652 - Adriaen Jans, Willem Adriaens, land 200 (0,051 ha), Afb. 43
00-00-1652 - Adriaen Jans, Willem Adriaens, land 201 (0,7095 ha), Afb. 43
00-00-1652 - Adriaen Jans, Jan Adriaans van Bredenrode, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 43
00-00-1652 - Gijsbert Cornelise van Zijp, land 203 (0,6924 ha), Afb. 43
00-00-1652 - Gijsbert Cornelise van Zijp, land 204 (1,419 ha), Afb. 43
00-00-1652 - sijn suster, Jan Mees, land 205 (1,2544 ha), Afb. 43
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 44
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 207.1 (1,2118 ha), Afb. 44
00-00-1652 - Jacob Cornelise Rous, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 44
00-00-1652 - Cornelis van Sijpesteijn, Jacob Caerls, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 44
00-00-1652 - Corn van Sijpesteijn, Pieter Cornelise Son, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 44
00-00-1652 - Floris Huijberts, Jacob Cornelise Rous, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 44
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 45
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 45
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 45
00-00-1652 - Jan Louris, Jan Pieters, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 45
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 214a ii morgen l roeden, Afb. 45
00-00-1652 - Jan Mees, land 214b xi hont, Afb. 45
00-00-1652 - Floris Tonis, Jan Mees, land 214c vii hont, Afb. 45
00-00-1652 - Corn van Sijpesteijn, Pieter Cornelise Son, land 214d ix hont, Afb. 45
00-00-1652 - Aelbert Mees, Jacob Jeroens, land 214e ix hont, Afb. 45
00-00-1652 - Aelbert Mees, Jacob Jeroens, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 45
00-00-1652 - Michiel Dielofs, Jan Backer, land 216 (0,8911 ha), Afb. 46
00-00-1652 - Cornelis van Sijpesteijn, Pieter Cornelise Son, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 46
00-00-1652 - Jacob Cornelise Rous, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 46
00-00-1652 - Lenaert Engels, land 219.1 (2,1285 ha), Afb. 46
00-00-1652 - Lenaert Mees, Jacob Cornelise Rous, land 219.2 (0,9223 ha), Afb. 46
00-00-1652 - Floris Huijberts, Jacob Cornelise Rous, land 219.3 (1,2061 ha), Afb. 46
00-00-1652 - land 220 (2,1285 ha), Afb. 46
00-00-1652 - Hans van Loon, land 221 (1,5793 ha), Afb. 47
00-00-1652 - Pieter Prs, Jacob Pieters, land 222 (1,0444 ha), Afb. 47
00-00-1652 - Pieter Prs, Jacob Pieters, land 223 (0,6243 ha), Afb. 47
00-00-1652 - Aelbert Mees, Lenaert Mees, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 47
00-00-1652 - Adriaen Gerrits, land 225 (1,6843 ha), Afb. 47
00-00-1652 - Jacob Cornelise Rous, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 47
00-00-1652 - Cornelis van Sijpesteijn, Pieter Cornelise Son, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), Afb. 48
00-00-1652 - Pieter Cornelis van der Linde, land 228 (1,3381 ha), Afb. 48
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 229 (0,8386 ha), Afb. 48
00-00-1652 - Corn van Sijpesteijn, Pieter Cornelise Son, land 230a iii morgen l roeden, Afb. 48
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Huijch Pieters van der Linde, land 230b iii morgen iiii hont l roeden, Afb. 48
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 231 (1,1494 ha), Afb. 48
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 232 (0,6499 ha), Afb. 49
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 49
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 234 (1,7837 ha), Afb. 49
00-00-1652 - Pieter Cornelis van der Linde, Jeronimus Coeijmans, land 235 (1,6262 ha), Afb. 49
00-00-1652 - Jeronimus Coeijmans, Pieter Cornelis van der Linde, land 236 (1,8447 ha), Afb. 49
00-00-1652 - Pieter Cornelis van der Linde, Jeronimus Coeijmans, land 237 (0,5676 ha), Afb. 49
00-00-1652 - Claes Adriaens Schenaert, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 50
Lisse tot Grietenbregge: Hier beginnen die veenen vande banne van Lisse noortwaerts tot Grietenbregge toe.
00-00-1652 - Adriaen Jans Hits, Pieter Cornelise Son, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 50
00-00-1652 - joff Ackersloot, Jacob Jans Croon, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 50
00-00-1652 - Adriaen Jans Hits, Pieter Cornelise Son, land 240.3 (2,7671 ha), Afb. 50
00-00-1652 - joff Ackersloot, Jacob Jans Croon, land 240.4 (5,6179 ha), Afb. 51
00-00-1652 - Pieter Cornelise Son, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 51
00-00-1652 - joff Ackersloot, Jacob Jans Croon, land 241.2 (3,0452 ha), Afb. 51
00-00-1652 - joff Ackersloot, Jacob Louris Croon, land 242 (8,2999 ha), Afb. 51
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, het Oude Manhuijs, land 243 (5,5938 ha), Afb. 51
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, het Oude Manhuijs, land 244 (6,4878 ha), Afb. 51
00-00-1652 - Gerrit Meese, Gerrit Jans Croon, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 51
00-00-1652 - Corn van Sijpesteijn, Jan, land 248.1 (6,8212 ha), Afb. 52
00-00-1652 - Jan Adriaans van Bredenrode, Jan, land 248.2 (1,2771 ha), Afb. 52
00-00-1652 - Machtelt Buijtewech, Dirck Corns, land 249.1 (3,4056 ha), Afb. 52
00-00-1652 - Gerrit Jans Croon, Henrick Jans Croon, land 249.2 (3,5475 ha), Afb. 52
00-00-1652 - Jan Adriaens, het Oude Manhuijs, land 249.5 (3,4056 ha), Afb. 52
00-00-1652 - Maerten Corns Croon, Willem Jans, land 250a ii morgen, Afb. 52
00-00-1652 - Lenaert Aelberts, Mees Gerrits, land 250b ii morgen, Afb. 52
00-00-1652 - wedue, Jan Louris Croon, Jan Pieters, land 250c ii morgen, Afb. 53
00-00-1652 - Corn van Sijpesteijn, land 250d ii morgen, Afb. 53
00-00-1652 - Gt Jans Croon, Henrick Jans Croon, land 250e ii morgen, Afb. 53
00-00-1652 - Aechte Gerrits, Henrick Jans, land 251 (2,5542 ha), Afb. 53
00-00-1652 - Aechte Gerrits, Henrick Jans, land 252 (2,5542 ha), Afb. 53
00-00-1652 - Willem Jans Croon, Henrick Jans Croon, Gerrit Jans Croon, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 53
00-00-1652 - Cornelis van Sijpesteijn, Willem Adriaens van Velsen, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 53
00-00-1652 - Floris Louris Croon, Henrick Mees, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), Afb. 53
00-00-1652 - Jan de With, land 255b xv hont l roeden, Afb. 54
00-00-1652 - wedue, Pieter Borst, Gijsbert Borst, land 255c xi hont, Afb. 54
00-00-1652 - land 256, Afb. 54
00-00-1652 - Jan Pieters, Huich Engels, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 54
00-00-1652 - Jan Pieters, Huich Engels, land 258 (2,049 ha), Afb. 54
00-00-1652 - Jan Pieters, Huich Engels, land 259 (1,6176 ha), Afb. 54
00-00-1652 - Huich Engels, Jan Pieters, land 260 (1,4545 ha), Afb. 54
00-00-1652 - Jan Pieters, Huich Engels, land 261 (0,9691 ha), Afb. 54
00-00-1652 - Jan Backer, Gerrit Simons Maijster, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 55
00-00-1652 - Gerrit Simons Maijster, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 55
00-00-1652 - Pieter Claes van Hoorn, Adriaen Reijers, land 263 (4,3989 ha), Afb. 55
00-00-1652 - Jan de Wit, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 55
00-00-1652 - Jacob Jans Croon, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 55
00-00-1652 - van Hulst, Dirck Louris, land 265 (5,6151 ha), Afb. 55
00-00-1652 - Andries Adriaans, land 266 (1,8745 ha), Afb. 55
00-00-1652 - Arien Reijers, land 267a (1,8447 ha), Afb. 56
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelickheijt, land 267b (0,5676 ha), Afb. 56
00-00-1652 - Dirck Frans, Gerrit Sijmons, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 56
00-00-1652 - Adriaen Reijers, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 56
00-00-1652 - Arien Reijers, land 269 (2,9274 ha), Afb. 56
00-00-1652 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 270 (6,3345 ha), Afb. 56
00-00-1652 - Jacob Jans Croon, land 271 (1,2416 ha), Afb. 56
00-00-1652 - Claes Gerrits van Sgravemade, land 272 (5,8989 ha), Afb. 57
00-00-1652 - Jacob Dammese Langevelt, Jacob Jans Croon, land 273a iii morgen iii hont, Afb. 57
00-00-1652 - Jan Vogel, Pieter Dirks, land 273b iii morgen iii hont, Afb. 57
00-00-1652 - Jacob Jans Croon, land 274a (2,2704 ha), Afb. 57
00-00-1652 - Dirck Pieters, land 274b (2,2704 ha), Afb. 57
00-00-1652 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 57
00-00-1652 - Maartje Pieters Oudaen, Jan Gerrits van Sgravemade, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 57
00-00-1652 - Meijnert Claes, Corn Meijnaerts, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 58
00-00-1652 - Meijnaert Claes, Corn Meijnaerts, land 278a iii morgen iiii hont l roeden, Afb. 58
00-00-1652 - Jacob Claes, land 278b xi hont lxxv roeden, Afb. 58
00-00-1652 - wedue, Aris Tonis, land 278c iiii morgen iii hont x roeden, Afb. 58
00-00-1652 - Louris Gerrits, land 279a ii morgen i hont, Afb. 58
00-00-1652 - Louris Gerrits, land 279b ii morgen iii hont, Afb. 58
00-00-1652 - Anna Wijmer, Corn Meijnerts, land 279c ii morgen iiii hont, Afb. 58
00-00-1652 - Jan Jacobs, Jan, land 280 (4,0981 ha), Afb. 58
00-00-1652 - Jan Jacobs, Jan, land 281 (4,2741 ha), Afb. 59
00-00-1652 - Arij Maartens Duijndam, Louris Gerrits, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 59
00-00-1652 - Maria de Wael, Louris Gerrits, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 59
00-00-1652 - Trijntgen Barthout, Wouter Dircxs, land 283 (4,7906 ha), Afb. 59
00-00-1652 - Bartholomeus Pouwels, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 59
00-00-1652 - de wedue, Frederick Deijman, Dirk Philips van Larum, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 59
00-00-1652 - David de Wattijn, Bartholomeus Pouwels, land 285.2 (3,8313 ha), Afb. 59
00-00-1652 - David de Wattijn, Bartholomeus Pouwels, land 286 (1,4899 ha), Afb. 59
00-00-1652 - Frans Kies, Pieter Dirks, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 60
00-00-1652 - Bartholomeus Pouwels, land 288a ii morgen xxvi roeden, Afb. 60
00-00-1652 - Jan van Nes, wedue, Corn Dircxs, land 288b ii morgen iii hont, Afb. 60
00-00-1652 - Jacob Hendricxs, land 288c iii morgen iii hont l roeden, Afb. 60
00-00-1652 - joff Wael, Louris Gerrits, land 288d ii morgen iii hont, Afb. 60
00-00-1652 - Arij Maartens Duijndam, Claes Louris, land 289 (2,2108 ha), Afb. 60
Suijtwaerts van de Weligen berch: Ander perchelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende vande Weligen Berch zuijtwaerts totte wildernisse bij westen den Heerwegh tot de wildernisse toe.
00-00-1652 - land 290 (1,5495 ha), Afb. 61
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 291 (2,5542 ha), Afb. 61
00-00-1652 - Allert Adriaens, Corn Gerrits, land 292 (0,5676 ha), Afb. 61
00-00-1652 - Davidt de Watenes, land 293 (0,6555 ha), Afb. 61
00-00-1652 - Pr Floris, land 294b (0,4257 ha), Afb. 61
00-00-1652 - Corn Meijnerts, de graeffelicheijt, land 294a (0,4611 ha), Afb. 61
00-00-1652 - Corn Meijnerts, de graeffelicheijt, land 295 (1,419 ha), Afb. 62
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 296 (0,3008 ha), Afb. 62
00-00-1652 - Davidt de Watenes, Cornelis Jacobs, land 297 (0,5151 ha), Afb. 62
00-00-1652 - Davidt de Watenes, Cornelis Jacobs, land 298 (2,1441 ha), Afb. 62
00-00-1652 - t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 62
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jacobs, land 300 (1,1863 ha), Afb. 62
00-00-1652 - Davidt de Watenes, Cornelis Jacobs, land 301 (0,3831 ha), Afb. 63
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Willem Jans, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 63
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, land 303 (3,0651 ha), Afb. 63
00-00-1652 - Ruichaver, Cornelis Jacobs, land 304 (2,5045 ha), Afb. 63
00-00-1652 - Jacob Leenderts, t' gasthuijs, land 305.1 (0,8514 ha), Afb. 63
00-00-1652 - Jacob Bicker, Jacob Leenderts, land 305.2 (0,8514 ha), Afb. 63
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Corn Jacobs, land 306 (1,9156 ha), Afb. 64
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 307 (1,0146 ha), Afb. 64
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jacobs, Willem Jans, land 308 (2,8891 ha), Afb. 64
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Willem Jans, land 309 (2,7216 ha), Afb. 64
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Jan Arijens, land 310 (2,3357 ha), Afb. 64
00-00-1652 - David de Watenes, Cornelis Jacobs, land 311 (0,9081 ha), Afb. 65
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicheit, land 312 (1,0557 ha), Afb. 65
00-00-1652 - , land 313 (3,8881 ha), Afb. 65
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicheit, land 314 (1,4048 ha), Afb. 65
00-00-1652 - Henrick van Berckerode, Willem Jans, land 315 (4,6544 ha), Afb. 65
00-00-1652 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 65
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 317 (9,5784 ha), Afb. 66
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 318 (0,017 ha), Afb. 66
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 319 (6,5275 ha), Afb. 66
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 320 (0,5676 ha), Afb. 66
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 321 (0,9365 ha), Afb. 66
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 66
00-00-1652 - Corn Meijnderts, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 67
00-00-1652 - Corn Meijnderts, Hans van Loon, land 324.1 (0,525 ha), Afb. 67
00-00-1652 - Jan Jans Beuijck, land 324.2 (0,525 ha), Afb. 67
00-00-1652 - Hans van Loon, Adriaan Crijns, land 325 (1,7737 ha), Afb. 67
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 326a (1,419 ha), Afb. 67
00-00-1652 - Adriaan Crijns, land 326b (0,8514 ha), Afb. 67
00-00-1652 - Claes Dircxs, land 326c (2,4833 ha), Afb. 67
00-00-1652 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha), Afb. 67
00-00-1652 - Pijnssens, Gerrit Louris, erffgen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 68
00-00-1652 - Jan Jans Beuijck, land 328.1 (1,2771 ha), Afb. 68
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Corn Meijnaerts, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 68
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 329 (3,8313 ha), Afb. 68
00-00-1652 - Abraham van der Burch, land 330 (1,6914 ha), Afb. 68
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, land 331 (0,796 ha), Afb. 69
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicht, land 332 (0,2838 ha), Afb. 69
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicht, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 69
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicht, land 334 (0,7833 ha), Afb. 69
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicht, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 69
00-00-1652 - de wedue, Aris Tonis, Jacob Claes, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 69
00-00-1652 - land 336 viii hont xxxv roeden, Afb. 70
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicheit, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 70
00-00-1652 - de wedue, Aris Tonis, Jacob Claes, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 70
00-00-1652 - Corn Meijnaerts, de graeffelicheit, land 338a iiii morgen, Afb. 70
00-00-1652 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 338b iiii morgen iii hont xc roeden, Afb. 70
00-00-1652 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 70
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Cornelis Joosten, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 71
00-00-1652 - Abraham van der Burch, Cornelis Jooste van Diest, land 340.2 (1,2771 ha), Afb. 71
00-00-1652 - Jan Vogel, land 340.3 (1,5609 ha), Afb. 71
Westen aen Heerwech: Ander perchelen van landen gelegen inden selfden banne beginende van Corn Aellberts huijs bij westen aen Heerwech tot den eijnde van dat dorp voorsz tot Corn Henricxs croft incluijs. Dese landen hebben noijt mergengelt gegeven door de hoochte en schade van wildernisse mette wegen.
00-00-1652 - land 341 (0,3689 ha), Afb. 71
00-00-1652 - land 342 (0,1419 ha), Afb. 71
00-00-1652 - land 343 (0,8514 ha), Afb. 72
00-00-1652 - land 344 (0,6073 ha), Afb. 72
00-00-1652 - land 345 (0,8514 ha), Afb. 72
00-00-1652 - Matheus Bake, Henrick Mees, land 346 (0,6811 ha), Afb. 72
00-00-1652 - land 347 (0,2838 ha), Afb. 72
00-00-1652 - land 348 (0,6669 ha), Afb. 72
00-00-1652 - land 349 (0,227 ha), Afb. 72
00-00-1652 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 72
00-00-1652 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 72
00-00-1652 - land 352 (0,3405 ha), Afb. 73
00-00-1652 - land 353 (0,8939 ha), Afb. 73
00-00-1652 - land 354 (1,2302 ha), Afb. 73
00-00-1652 - land 355 (0,6896 ha), Afb. 73
00-00-1652 - land 356 (1,0798 ha), Afb. 73