Genealogie project

Hillegom, Ora 1656 - 1676

Bron: Rechterlijk Archief van Hillegom 1656 - 1676
Archief naam: Oud-Rechterlijke archieven van Hillegom
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Leiden
Toegangs_nummer: 0841
Inventaris_nummer: 1
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: erfgoedleiden.nl
web locatie: hogenda.nl

06-05-1656 - Willem Reijnderts, Pieter Gijsbrechts, Grietge Sijmons, Jan Sijmons, Sijmon Cornelis, Maritge Cornelis, Dirck Cornelis Schoute, Joost Diericq, Catalijntje Jans, Jacob Pieters Romeijn, Pieter Jans Poll, wed, Barent Hermans, een huis met de erve, de Hereweg, Afb. 7
06-05-1656 - Joost Diericq, Cornelis Reijers, de weduwe, Pieter Jans Poll, Barent Hermans, landt 160 roeden, de Wildernisse, Afb. 8
06-05-1656 - Catalijntje Jans, Jacob Pieters Romeijn, Isaac Joosten, Joost Diericq, Pieter Jans Poll, een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje 8 roeden, Afb. 8
06-05-1656 - Joost Diericq, Cornelis Joosten van Diest, Jan Adriaans Langevelt, wed, Willem Adriaens van Sgravemade, een huijs, erve en boomgaert 80 roeden (omtrent), de Pastoorslaan, Afb. 9
19-05-1656 - Trijntje Michiels, Maerten Cornelis Croon, Jeroen Jacobs, Floris Lauris Croon, Frans Barends Koussebant, Maartje Willems, Pieter Cornelise van Sijp, Dirck Frans, Johan de With, Floris Louwen land land 256.1 (1,4791 ha), erfgenaemen, erfgenaemen, de Trekvaart, Afb. 10
19-05-1656 - Matheus Bake, Hendrik Meese Molesteech, Dirck Wouters, Cornelis Jacobs, Leendert Aelberts, een huis met crochtge lants 4 hont 10 roeden (omtrent), ste Maertens laen, de Wildernisse, de Molensteeg, het kerkhoff, Afb. 11
24-05-1656 - David de Wattijn, Jan Adriaans van Bredenrode, Gillis van Heussen, Floris Cornelis, Allert Adriaens, Arij Jans van Bredenrode, Cornelis Jans van Bredenrode, een wooningh als huijs, schuijer, barge ende weij & teelant 4 morgen 44 roeden, de Wildernisse, Afb. 12
30-05-1657 - Pieter Jans van Langevelt, Trijntje Jans, Jan Pieter Thijse van Slingerlandt, Joost Diericq, Cornelis Arijens van Langevelt, Gerrit Dircxs Smith, een huijs met een croft teelant 200 roeden, de Wildernisse, de Hereweg, Afb. 13
24-05-1657 - Jan Adriaans van Bredenrode, Anna Dirks, Gerrit Meese, Hendrick Meessen, land 198 (2,154 ha), de Convents Oostcampen, de Hereweg, Afb. 14
24-05-1657 - joff Mij, Hendrick Meessen, de heer Sicx, Anna Dirks, Pieter van Heussen, Maerten Cornelis Croon, een stuck lants 14 hont (omtrent), de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 14
30-05-1657 - Aeltje van Riethoven, Isacq Pouillie, Banduin de Bordes, Susanna Pouillie, Matheus Bake, Hendrick van Berckenrode, Steven du Pont, de Weligen berg een huijs met een erf, de Hereweg, de erffgenamen, de Wildernisse, Afb. 15
24-05-1657 - Jacob Pieters, Floris Huijberts, Jan Mees, Jeronimus Coeijmans, een stuck weij lant 1 morgen 1 hont 35 roeden, Afb. 16
30-05-1657 - Willem Jan Croon, Pieter Cornelise Schippers, Dorethe Beijers, een huijsinge ende erff, de Hereweg, het kerckhoff, het Schuthock, Afb. 17
31-05-1657 - Gerrit Jans van Doornevelt, Gerrit Dircxs Smith, Jan Benedictus, een ledich erffken, de Hereweg, Afb. 17
31-05-1657 - Trijntje Jans, Jan Pieter Thijse van Slingerlandt, Jacob Jans, Jacob Cornelis Wassenaer, Beatrix Jans, Joost Diericq, Cornelis Arijens van Langevelt, Gerrit Dircxs Smith, Aelbert Jans, Jacob Jans, een huijs en erf, teelant en boomgaerde 0,5 morgen, de Vennepperlaan, de Hereweg, Afb. 18
10-06-1657 - Maartje Willems, Pieter Cornelise van Sijp, Isacq Joosten van Bouckhoulte, Jan Six, d heer Koussebandt, land (0,2285 ha), Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), de Trekvaart, Afb. 19
24-05-1657 - Cornelis van Thol, Maritge Jacobs, Abraham Mens, Arij Jans van Doornevelt, Jan de Vogel, Jacob Bicker, Haesge Claesdr de Wilde, Sijmon van Leeuwen, een huijs ende erve, de erffgen, de erffgenamen, Afb. 19
31-05-1657 - Cornelis van Sijpesteijn, Jacob Cornelise Rous, d heer Sicx, land 230.3 (0,227 ha), Oostcamp, de Slors, de Hereweg, Afb. 20
26-09-1657 - Cornelis Jans Blij, David de Wattijn, Adriaan Franse Kies, land 285.4 (0,2767 ha), Vogelesanger wateringe, de Rijngsloot, Afb. 20
25-09-1657 - Cornelis van Sijpesteijn, Jan Six, een stuck duijn, vijff Oostcampen, Afb. 21
10-10-1657 - Jacob Cornelise Rous, Jan Six, d heer Sijpesteijn, land 230.3 (0,227 ha), de Oostcamp (van Rous), de Oostcamp (van Sicx), land 230.2 (2,3981 ha), de Hereweg, afb. 22
01-12-1658 - Jan Poll, Albertus van de Hooch, Jan Adriaans van Bredenrode, Frans Jans Meerman, een stuck lant 14 hont (omtrent), de Leeck, de stad Haarlem, Afb. 22
00-00-1658 - Jan Adriaans van Bredenrode, Pieter Jans Poll, Jan Maartens van Raephorst, Has, lant 3 morgen, de Leeck, de Oostenderlaan, Afb. 23
25-01-1658 - Jan Benedictus, Cornelis Cornelis Schipper, Michiel Dielofs, Jacob Lamberts van de Cuijnder, Arij Willems van Sgravemade, wed, Huijbert Cornelis, Cornelis Rijers, een huijs ende erff mitsgaders een croftge teellant, de Hereweg, des graeffelickheijts Wildernisse, Afb. 24
15-03-1658 - Adriaan van Dorp, Maartje Willems, Pieter Cornelise van Sijp, de heer Kousebant, Jan Six, land (0,2285 ha), Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), de Trekvaart, Afb. 25
16-03-1658 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Hendrik Meese Molesteech, Jan Six, Machtelt Buijtewech, lant (1,7652 ha), de Trekvaart, het Oude Manhuijs, Afb. 25
15-03-1658 - Claas Dirks Langevelt, Cornelis Pieters Glas, Maartje Claase Langevelt, Jan Stoffels, Grietje Claase Langevelt, Dirk Philips van Larum, Aaltje Claase Langevelt, Willem Claase Langevelt, Jan Claase Langevelt, Lijsbeth Claase Langevelt, Albert Mens, Leentje Meese, Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, Margarieta de Bie, Margareta Bas, Jacob Dammese Langevelt, Praters land land 97.2 (2,462 ha), de Weerlaan, Land over de vaert 1 morgen 1 hont 50 roeden, de Weerlaender Vaert, Afb. 26
01-05-1658 - Willem Reijnderts Croes, Huigh Cornelise van Moerkerken, Barent Hermans Picaert, wed, Joost Diericq, een huijs en erf, de Hereweg, Afb. 27
07-06-1658 - Michiel de With, Claes Dircxs van Schravenmade, Adriaan van Dorp, Claes van Deijl, Corn van Sijpesteijn, Frans Barends Koussebant, landt 8 hont 6 roeden, de Trekvaart, afb. 28
26-06-1658 - Justus de Nobelaer, Johan Lowijs Justuse de Nobelaer, Anna Maria Justuse de Nobelaer, Wouter Philips, Absalon Meinderts van Keuijere, Hendrick Gillis, Baarthout van Teijlingen, de vrouw van Alblasserdam, land 6 (4,3961 ha), de stad Haarlem, afb. 29
01-06-1658 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Jan Mees Hoochcamer, Cornelis Pieters Glas, Aalbert Barends Pickart, Floris Floris, Mensje Cornelise Roes, Joris Pieters Colijn, Johan Vogel, wed, Johan van Esch, een huijs en erve, de erffgenamen, de Hereweg, Afb. 30
07-06-1658 - Maartje Willems, Pieter Cornelise van Sijp, Isaacq Joosten van Bouckhoute, Frans Barends Koussebant, lant 1 morgen 150 roeden, de Nieuwe Wech sloot, de Hooge Veenen watering, Afb. 31
07-06-1658 - Hendrik Meese Molesteech, Pieter Jans Bourgoigne, Pieter Jorise Cole, een erffken 8 roeden 9 voeten, het kerckhoff, Afb. 32
16-06-1658 - Hendrik Meese Molesteech, Pieter Jorise Cole, Pieter Jans Bourgoigne, land 346.3 (0,0297 ha), de Molestewech, Afb. 32
07-06-1658 - Hendrik Meese Molesteech, Pieter Jans van Roijen, Dirck Wouters de Moor, Corstiaen Arijens, een huijs met een crochtge 1 hont (omtrent), de wildernis, de Molensteeg, Afb. 33
07-06-1658 - Adriaan van Dorp, Frans Barends Koussebant, een hoeckje lant 218 roeden, de Trekvaart, Afb. 34
23-06-1658 - Dirck Graswinckel, Geertruijt van Loon, Nicolaas van Loon, Pieter van Loon, Lieven van Loon, Anna van Loon, Willem van Loon, Cornelis Joosten van Diest, Jan Vogel, Hans van Loon, kinderen, een woninge & lande, de Beek, de Haarlemmer Meer, de erffgenamen, de Hereweg, Afb. 34
17-06-1658 - Pieter Cornelise Son, Willem van Groenhoudt, Arent van Duijvenvoorde, d heer Sijpesteijn, Hans van Loon, joffvrou Ackersloot, een woning (11,0684 ha), de erffgen, de Wildernis van Sijpesteijn, de Watering, de Trekvaart, afb. 35
26-06-1658 - Pieter Jans Poll, Joost Diericq, Matheus Bake, Pieter Jans Poll, de wed, Jeremijas Joosten, Pieter Jans Bourgoigne, Arend Bruins van der Bijl, Catalijntje Jans, Jacob Pieters Romeijn, een huis met erve & crocht, de Wildernisse, Afb. 36
17-07-1658 - d heer Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, Leendert Bruins van der Bijl, een stuck lant 1 morgen 86 roeden (omtrent), het Oude Manhuijs, de Wildernisse van d heer Sijpesteijn, Afb. 36
21-08-1658 - Jacob Claase Langevelt, d heer Koussebant, Barent Frans, Absalon Meinderts van Keuijere, Hans van Loon, een huijs met geestlant 16 hont, de graeffelickheijt, ed. mog. heere der domeijnen van staten van Hollandt & Westvrieslandt, Afb. 37
11-09-1658 - Jan Adriaans van Bredenrode, Gillis van Heussen, Floris Cornelis, Allert Adriaens, Corn van Campen, Johan van Doorn, ed. mo. heere vande reecken der domeijnen van de staten van Hollant & westvrieslandt, een huijs, barch, schuijr, potinge & plantinge, weij & teellandt 4 morgen 44 roeden, de Wildernisse, afb. 37
21-08-1658 - Meijndert Claes, Jan Philps, Cornelis Meijnderts, Cornelisge Jacobs, Abraham Mens, Absalon Meinderts van Keuijere, Abraham van der Burch, Hans van Loon, Jan Gerrits Laen, Frans Lamberts Wouters, Jan Gerrits Deijl, de kinderen, een huijs, de Graeffel Wildernisse, geestland 1 9 hont, Oetgenscroft, de Graeffel duijn, de Graeffelijckheijts landt, geestland 2 3 hont, Oetgens crocht lant 4 hont, de wildernisse, over duijn 1 morgen, Afb. 38
21-08-1658 - Absalon Meinderts van Keuijere, Pieter Sijmonsz, Abraham van der Burch, een huijs, de erffgenamen, Afb. 39
03-12-1658 - Hendrik Meese Molesteech, Cornelis Reijers, Pieter Jorise Cole, de Molensteeg, een erffken 16 roeden 7 1/2 voet, Afb. 39
03-12-1658 - Cornelia de Geus, Cornelis Claase van Houtten, Pieter Jans Poll, Jan Verwer, Cors IJsbrants, Jan Vogel, den Groote Backum een stuck warmoeslandt (0,7095 ha), de Bakkemerlaan, de Cleijne Baccum teellant 4,5 hont (omtrent), de Vosselaen, de Kinderen, Afb. 40
03-12-1658 - Adriaen Jans van Doornevelt, Jacob Jans van Langevelt, Leendert Bruins van der Bijl, Jan Barends Picquaart, Jan Verwer, Grietje Hermens, Dirck Jans de Smith, opstal ende timmeragie, afb. 40
22-01-1659 - Jacob Claase Langevelt, Matheus Bake, Jan Jans Beuijck, Cornelis Jacobs Drooch, Annike Meesse, landt 8 hont (omtrent), de Weerlaan, Afb. 41
19-02-1659 - Gerrit Schouten, Matheus Bake, Machtelt Buijtewech, Pieter Jans Poll, Jacob Pieters Romeijn, Guertge Meijndertsdr, Jan Adriaens van Vijanen, Aechtge Jansdr, Leendert Pieters van der Codde, Cornelis van Sijpesteijn, Joris Pieters Colijn, de Hollantschen thuijn, de Olijphant, de Gouden Leeuw huijs met een erff, bepotinge & plantinge, de Hereweg, de Pastoorslaan, Afb. 42
28-05-1659 - Cornelis Gerrits, Pieter Jans Bourgoigne, Neeltge Gerrits Vogelensanck, Elisabeth Cornelise van Alckemade, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Maerten Willems, Grietge Claes, Abraham Cornelise Rijckaart, een huijs ende erve, Afb. 43
16-05-1659 - Geertge Marcelis, Huijbert Cornelis, Cornelis Willems Visscher, Cornelis Reijers, Arijen Willems, Pieter Jans Poll, een huijs met een erff, de Hereweg, Afb. 45
28-05-1659 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Cornelis Willems Visscher, lant 1,5 roede (omtrent), de Hereweg, Afb. 46
28-05-1659 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Leendert Aalberts van Tent, Jan Cornelis Croon, heer Sijpesteijn, Dirck Jans Croon, Cornelis Jans Croon, een huijs ende erff, de Hereweg, de Wildernisse, Afb. 46
13-06-1659 - Jacob Dammese Langevelt, Joost Diericq, Maarten Willems, Machtelt Buijtewech, Neeltje Floris, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), een stuck weijlandt 10 hont 50 roeden (omtrent), t huis daar de predicant woont, Afb. 47
12-08-1659 - Maarten Jans Langevelt, Jacob Jacobs Langevelt, Jan Verwer, Pieter van der Burch, Johan Vogels, een huijs met een erff, d erffgen, d erffgenamen, Afb. 47
06-08-1659 - Otto Pijnssen van der Aa, Alexander Benting, Anna Pijnssen van der Aa, Maria Ansela Pinssen van der Aa, Geerard Pinssen van der Aa, Otto van Tuijl van Bolckesteijn, Willem Gerards Pinssen van der Aa, Hendrick Gerards Pinssen van der Aa, Cornelia Gerards Pinssen van der Aa, Maria Gerards Pinssen van der Aa, Petronella Gerards Pinssen van der Aa, van Duijvenvoorde, Michiel Adamssoon, Frans Floris, woning en landerijen 23 morgen, lant R & S (3,0651 ha), elstlandt 3 morgen, hoijlant T (2,7954 ha), Afb. 48
12-08-1659 - Abraham Cornelise Rijckaart, Elisabeth Cornelise van Alckemade, Joost Cornelis van Langevelt, Hendrick Jacobsz van Langevelt, Maarten Willems, de Diaconij Armen, een huijs ende erffe, de Hereweg, Afb. 48
07-08-1659 - Cornelis Willems Visscher, Dirck Pieters Brouwer, Arij Willems, een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke, de Hereweg, Afb. 49
17-10-1659 - Geerardt Pauw, Louijse Christina van Bredenrode, een strookje duijn ofte landt 90 roede, duijn ofte lant 2 morgen 400 roeden, Afb. 50
17-10-1659 - Geerardt Pauw, de stad Haarlem, lant ofte duijn 1 morgen 300 roeden, duijn ofte landt 2 morgen 400 roeden, Afb. 50
27-11-1659 - Pieter van Robaijs, Cornelis Sijmons van Bredenrode, Johan van Heussen, Jan Adriaans van Bredenrode, wedue, een huijsinge ende werff, potinge ende plantinge mitsgaders de erffpachjt landen, Afb. 51
20-12-1659 - Adriaan Franse Kies, Frans Kies, Jan Verwer, Hendrik Jans Croon, lant 3 morgen 1 hont 9 roeden (omtrent), Helpop land 139 (0,4555 ha), de Leeck wateringe, de erfgenamen, Afb. 51
00-12-1659 - Jan Adriaans van Bredenrode, Arij Jans van Bredenrode, Jacob Louris Langevelt, Theunissie Maertens, Gerrit Lauris, Albertus van der Hooch, Frans Jans Meerman, lant 14 hont (omtrent), de Leeck, de stad Haarlem, Afb. 52
03-03-1660 - Cornelia de Geus, Cornelis Claase van Houtten, Pieter Jans Poll, Pieter van der Burch, Margareta Bas, Jan Vogel, erffgenamen, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), de Vosselaender wateringe, d erffgen, de Leeck, Afb. 53
21-05-1660 - Trijntje Jans, Jan Pieter Thijse van Slingerlandt, Pieter Jans Poll, Adriaan Florise, Joost Diericq, Gerrit Dircxs Smith, Corn Arijens Langevelt, een oudt huijsken met een erff, de Hereweg, de Vennepperlaan, een nieuw huiske, Afb. 54
17-03-1660 - Cornelis Cornelis Grootebroer, Jan Barends Picquaart, Jan Cornelis Blij, Michiel Dielofs, Arij Willems, Jasper Willems, een huijs ende erff, d erffgen, afb. 54
19-05-1660 - Cornelis van der Hooch, Cornelia Gerards Pinssen van der Aa, Petronella Gerards Pinssen van der Aa, Jacob Louris Langevelt, Cornelis Jooste van Diest, Jan Maartens van Raephorst, Cornelis Pieters Glas, den hooch ed heer Warmont, de Weerlaan, de Leeck, hoijlant T (2,7954 ha), erffgen, lant R & S (3,0651 ha), Afb. 55
16-07-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, Hendrick Gillis, Justus de Nobelaer, de stad Haarlem, lant 0,5 morgen, de Santlaen, de wildernisse van graeffelijcheijt, Afb. 55
18-08-1660 - Trijntje Jans, Jan Pieter Thijse van Slingerlandt, Pieter Jans Poll, Matheus Bake, Adriaan Florise, Gerrit Dircks Smith, haer nieuw huijs & erff, de Hereweg, Afb. 56
14-08-1660 - Gerrit Bulsinck, Thomas van Egmond van der Nieuburch, Jan van Wasenberch, Johan van Egmond van der Nieuburch, Catharina Verwer, Francois Valke, Jacob Cornelise Rous, Jan Pieters, een stuck land sijnde een crochje met een weijtgen 1 morgen 246 roeden, de abdij tot Reijnsburgh, de Hereweg, Afb. 57
23-02-1661 - Haeff, Petronella Pijnsen van der Aa, Johan van Wassenaar, Margareta Bas, Willem van Loon, Jacob Dammese Langevelt, Jan Vogel, de heer Burgh, Anna van Rijsenburgh, Marija van Rijsenburgh, Cornelis van der Hooch, Jacob Taets van Amerongen, een wooninge mettet landt daer aen behoorende 24 morgen 1 hondt 30 roeden, de Weerlaender Vaert, de Kinderen, de Erffgenamen, de Kercke van Hillegom, Afb. 58
22-04-1661 - Annetje Meese, Jan Jacobs Langevelt, Pieter Jans Poll, Engel Simons van Alckemade, Abraham van der Burch, Claes Sijmonsz van Alckemade, Jacob Jans Langevelt, Huigh Cornelise van Moerkerken, Guurtje Jans Langevelt, Mees Jans Langevelt, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), de Leeck, de Vosselaen, Afb. 61
04-05-1661 - Jan Gerrits van Sgravemade, Annetgen Everts, de heer Thielt, Frans Lamberts Wouters, landt 10 morgen (ruim), de Graffelicheijtsduijn, de Nieuwe Trekvaert, Afb. 61
18-05-1661 - Adriaen Jans van Doornevelt, Jan Cornelis Croon, den secretaris Mens, Jan Vogel, een huijs met een erff, den Heerenwech, t Kerckhoff, t Kerckpadt, Afb. 62
25-05-1661 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Adriaan Florise, Joost Diericq, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Jan Willems van der Linde, Cornelis Arijens Langevelt, een huijs met een erff, Afb. 63
25-05-1661 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Huigh Cornelise van Moerkerken, Claas Dirks van Schravemade, Brechje Cornelise van Moerkerken, Pieter Cornelise van Moerkerken, Reijer Cornelise van Moerkerken, Dirk Huijchs, Willempje Cornelise van Moerkerken, Cornelis Willems Visscher, Arij Willems, Joost Diericq, Huijbertje Willems, Jan Dirks Roebergen, een huijs en erff, de Hereweg, de Graeffelicheijtsduijnen, Afb. 64
25-05-1661 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Jan Dircxs van der Laen, Cornelis Willems, Jan Barents, een hoeckje erffs 5 roeden (omtrent), Afb. 65
15-06-1661 - Gerrit Schouten, Matheus Bake, Jeroen Jans van der Velde, Machtelt Buijtewech, Cornelis van Sijpesteijn, Mensje Cornelise Roes, Joris Pieters Colijn, de Olijphant, de Gouden Leeuw huijs met een erff, bepotinge & plantinge, de Hereweg, de Pastoorslaan, Afb. 65
22-07-1661 - Jacob Pieters van Zijp, Willem Jans Croon, Reijer Reijers, Huijbert Gerrits Roo, een erffgen 3,5 roeden, de Hereweg, Afb. 66
14-10-1661 - Pieter Cornelise Son, Johan Soutman, Cruijsius, Dirck Graswinckel, land 241.1 (1,2771 ha), de sloot aen het treckpadt van de treckvaert, de Erffgenaemen, de Veenwatering, st Catharina Hofje, Afb. 69
17-11-1661 - Barthel van Hove, Claes van Campen, Gerrardt van der Nath, Adriaen Pauw, Ruichaver, Jan Jans Beuijck, wed, Sijmon Jans, Arij Crijnen, de heer Bicker, wed, d heer Bie, Hendrick Zegers van der Camp, Jan Maertz Raephorst, weij oft hoijlandt 2, de Erffgen, de Dwerswech, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), de Erffgen, weij oft hoijlandt 1, de Haarlemmer Meer, de Leeck, de Oostenderlaan, Afb. 70
11-12-1661 - Antje Hendriks, Jan Meese Hoogkamer, Claes Engels Hoochwoert, Hendrik Jans Hoogkamer, Willem Jans Hoogkamer, Mees Jans Hoogkamer, Pieter Jans Hoogkamer, Cornelis Fannius, Floris Huijberts, Leendert Aelbertsz, Jan Six, land 214.1 (2,5542 ha), de Koikamp, Afb. 70
30-12-1661 - Trijntje Arijens, Jeroen Jans van der Velde, Pietertje Aris Duijndam, Cornelis Jooste van Diest, Willem Aris Duijndam, Jacob Arijens, Arij Maartens Duijndam, Neeltje Willems, Hans van Loon, Jan Adriaans Langevelt, Jan Gerritz Deijl, Johan Thiel, Adriaan Franse Kies, Matheus Bake, Jacob Hendriks Sprockenburch, Sijbrant van Alckema, d heer Bicker, Cornelis Pieters Glas, Joost Diericq, landt 8 hondt, de Erffgen, de Weerlaan, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), de Graeffelickheijtsduijn, een huijs, de Houttuin, de Molensteeg, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), Margriettelaen, het Margen, Swaentjes Landt 8 hondt (omtrent), de Diaconij Armen, de Leeck, Afb. 71
26-12-1661 - Simon Pieters, Jan Six, Cornelis Fannius, Leendert Aelberts, Adriaan van Dorp, de Bulte een stuck landt 1 morgen, de Groote Sloot, de Molmsloot, Afb. 72
07-01-1662 - Claas Dirks Langevelt, Cornelis Pieters Glas, Maartje Claase Langevelt, Jacob Cornelise Glas, Jan Claase Langevelt, Jan Stoffels, Grietje Claase Langevelt, Dirk Philips van Larum, Aaltje Claase Langevelt, Willem Claase Langevelt, Lijsbeth Claase Langevelt, Abraham Mens, Leentje Meese, Jan Six, Anna Mees, Pr Wouters, d heer Bie, Corn Prs Glas, een stuck landt 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent, de Weerlaender Vaert, de Hereweg, Afb. 73
00-00-1662 - Cornelis Coerts, Adriaen Salkers, Afb. 75
08-02-1662 - Frans Jans Meerman, Cornelis Pieters Glas, Johan Vogel, Abraham vandr Burch, Michiel Lubeeck, Sijmon Goulart, de Acht Hont een stuckje lant 7 hont 9 roeden, de Erffgen, de Erffgen, de Weerlaender Vaert, Afb. 76
01-02-1662 - Jan Adriaans van Bredenrode, Absalon Meinderts van Keuijere, Floris Cornelis, een huijs ende erve, de Wildernisse, Afb. 76
18-02-1662 - Cornelis Maertens Croon, Hendrick Maertens Croon, Laurens Maartens Croon, Cornelis Reijers van Moerkerken, Stijntje Maartens Croon, Maarten Cornelise Croon, Lijsbeth Laurense, Gerrit Simons van Bronsgeest, Jacob Dammese Langevelt, Johan Verwer, Leendert Aelbers, Claas Sijmons van Alckemade, een huijs ende boomgaert, een crochje lant 4 hondt (omtrent), de Hereweg, de Wildernis, Afb. 77
10-02-1662 - Simon Willems van Velsen, Gijsbert Willems van Velsen, Jan Willems van Velsen, Jan Willems van Velsen, Joost Cornelise van Diest, Neeltje Willems van Velsen, Willem Arijens van Velsen, Pietertje Gijsberts, Jacob Cornelise Rous, Jacob Karels, Jan Vogel, een crochje lant 8 hont 23 roeden (omtrent), de Hereweg, de Erffgen, Afb. 78
10-02-1662 - Jan Willems van Velsen, Joost Cornelise van Diest, Neeltje Willems van Velsen, Simon Willems van Velsen, Willem Ariens van Velsen, Pietertje Gijsberts, Jacob Carels de Vlieger, Jacob Cornelise Rous, Jan Vogel, Gijsbert Willems van Velsen, Jan Willems van Velsen, de Hereweg, de Erffgen, een stuckje lant 100 roeden, Afb. 79
28-02-1662 - Adriaen van Tol, Machtelt Buijtewech, Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Lauris Has, een wooninge als huijs, schuijr, barge, boomgaert potinge ende plantinge 3 morgen 20 roeden, de Oostendervaert, een stuck hoij ofte weijlant 14 hondt (omtrent), de Ravenskamp, Afb. 80
28-02-1662 - Adriaen van Thol, Machtelt Buijtewech, Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, d heer Berckenrode, Davidt de Wattijn, drije stucken lant 4 morgen 4 hont 54 roeden, Afb. 81
28-02-1662 - Adriaen van Thol, Machtelt Buijtewech, Adriaan Cornelise Akersloot, Lauris Has, land 65 (1,48 ha), de Leeck, de Oostenderlaan, Afb. 82
28-02-1662 - Reijnier Salde, Nicolaes van Lijnhoven, Samuel Sautijn, Gabriel Marcelis, Quilhelmo van der Straten, Balthazar Coijmans, Willem Stilte, Duijfgen Outgers van Bouckenroij, Simon Willems van Velsen, Jan Six, de wed., Willem Arijens van Velsen, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), de Elstbroekerlaan, de Groote Sloot, Afb. 84
24-02-1662 - Machtelt de Bruijn van Buijtenwech, Adriaen van Tol, d heer Ruichaver, een wooninge en de lande 12 morgen (omtrent), de hofstede, Afb. 84
17-03-1662 - Cornelis Coerts, IJda Volkerts, Wouter Aarts van der Vrem, Jan Vogel, Huigh Cornelise van Moerkerken, een huijs, de Hereweg, de Pastoorslaan, de gemeene buijrwech ofte laen, de Erffg, Afb. 85
17-03-1662 - Cornelis Huijgens van Swanenburch, Gillis Dircx van Heussen, Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Jan Pieters, Bartha Claesdr Warmont, Anna van Heussen, Claes Willems Warmont, Johanna van Heussen, Gillis van Heussen, Beatricx van Heusen, Johan Verhooch, Maria van Heussen, Gerrit van Heussen, Pieter Dircxs van Heussen, Johan van Heussen, Jacob van Gael, Cecilia Damen, Cornelis Damen, Barbertge van Heussen, Gerrit van Vilsteren, Beatricx van der Meij, Justus de Nobelaer, Theodora van der Graft, Steffen van Heussen, Dirck van Heussen, Weijnina van Heussen, Johan van Rijn, Weijnina van Toorenvliet, Gillis Steffens van Heussen, Dirck van Swieten, Anna van Heussen, Lambrecht Claes van Swieten, Catharina Claesdr Warmont, Joost van Nes, Catharina Willemsdr Warmont, Gualter de Hulter, Helena Warmont, Willem Claes Warmont, Nicolaes de Bije, Margarita Claesdr Warmont, Geraert van Heussen, Maria Theresa van Swieten, Reinier Carlier, Andries van Swieten, Nicolaas van Swieten, Aldert van Rijn, Nicolaes van Gerven, Cecilia van der Graft, Hendrick van der Graft, Johan Gael, Jacobus Gael, Geertruijt Gael, Maria van der Graft, Thimanius Sprongh, Beatricx van der Graft, Jacob van der Graft, Maria van Heussen, Hendrick Egberts van der Hal, Geraert van Hoogeveen, Michiel van Ring, een wooninge met lant 1 morgen 1 hondt 40 roeden, partij E 4 hondt 23 roeden, de Waersloot, de Graeffelicheijt, de Hereweg, geestlant partij G 10 morgen 4 hondt 88 roeden, geestlant partij H 5 morgen 3 hondt, geestlant partij J 8 morgen 4 hondt 20 roeden, t Gasthuijs, het Broeckje geestlant partij K 1 morgen 4 hondt 80 roeden, Afb. 86
17-03-1662 - Cornelis Huijgens van Swanenburgh, Cornelis Pieters Glas, Berckenrode, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), de Wech, de heeren van Loon, de Leeck, Afb. 89
17-03-1662 - Gerrit van Heussen, Hendrick Zegers van der Camp, d heer Loon, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), de Poldercade, de Dwerswech, Afb. 91
18-04-1662 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Jan Maerts van Raephorst, Hendrick Zegers van der Camp, Bartholemeus van Hove, Adriaen Pauw, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), de Haarlemmer Meer, de Leeck, de Oostenderlaan, Afb 93
18-04-1662 - Bartholomeus van Hove, Adriaen Pauw, Hendrick Zegers van der Camp, Jan Jans Beuijck, Ruichaver, een stuck hoijlandt 2 morgen 300 roeden (omtrent), de Dwerswech, de Erffgen, de Haarlemmer Meer, Afb 94
01-05-1662 - Cornelis Coerts, Willem van der Burch, Neel Floris, IJda Volkerts, een huijs met een erff en een nieuw huijsje, de Pastoorslaen, de gang gaende naer de Heerenwegh, Afb 95
19-05-1662 - Willem Jans Croon, Huich Dircxs, Pieter Cornelis Damis, Dorothea Beijers, een huijs met een gemeene plaets, pomp, schuijrtje ende secreet, de Hereweg, t Kerkhoff, Afb 96
31-05-1662 - Adriaan Florise, Cornelis Coerts, Trijntje Jans, Jan Pieter Thijse van Slingerlandt, Pieter Pieters de Praem, Jacob Carels de Vlieger, land 143c (0,0354 ha), de Hereweg, Afb 96
19-05-1662 - Adriaan Florise, Jacob Jacobs de Vlieger, Pieter Pieters de Praem, Cornelis Coerts, land 143b (0,1064 ha), de Hereweg, de Vennepperlaan, Afb 97
19-05-1662 - Adriaan Florise, Pieter Pieters de Praem, Joost Diericq, Cornelis Reijers, Cornelis Coerts, Jacob Jacobs de Vlieger, land 143a (0,1419 ha), Afb 98
31-05-1662 - Huijch Engelsz, Cornelis Reijers Heemskerk, Cornelis Jans Backer, Jacob Pieters van Zijp, de wed, Cornelis Jacobs, een huijs met een erf, de Hereweg, Afb 98
31-05-1662 - Cornelis Willems Visscher, Claes Dircxs van Schravemade, de wed, Arij Willems van Schravemade, Dirck Pieters Brouwer, de Hereweg, een huijs met een erff, Afb 99
28-06-1662 - Reijer Reijers, Mees Jans Hoogkamer, Huijbert Gerrits Roo, Jacob Pieters van Zijp, Willem Jans Croon, een huijs ende erff, de Hereweg, Afb 100
31-05-1662 - Sijmon Jan Dammis, Jan Huijberts Soet, Maarten Stoffels, d heer Koeijmans, Adriaen Crijne, d heer van Bennebroeck, Hendrick Zegers van der Camp, Doubleth, land 8 (1,7368 ha), de stad Haarlem, de Haerlemmermeer, de Erffgenamen, Afb 101
04-06-1662 - Claes Engels Hoogerwoert, Hendrick Jans Hoochkamer, Mees Jans Hoogkamer, Willem Jans Hoochkamer, Cornelis Fannius, land 214.1 (2,5542 ha), Afb 102
12-07-1662 - Jan Willems van der Linde, Maertje Cornelise, Cornelis Claase Vrijer, Claas Cornelise Vrijer, Cornelis Reijers van Moerkerken, Gerrit Dircxs Smith, een huijs met een erffje, Afb 102
23-06-1662 - Immetje Hendricx, Pieter Jans van Roijen, Abraham Mens, Cornelis Gerrits Croon, Hendrick Mees, Dirck Wouters, Corstiaen Arijens Molenaer, een huijs ende erve, de Graeffelicheijt, de Molensteeg, Afb 103
28-07-1662 - Jeroen Jans van der Velde, Jan Willems van der Linde, Machtelt Buijtewech, Mensje Cornelise Roes, Joris Pieters Colijn, een erff 25 roeden, de Pastoorslaan, Afb 103
19-11-1662 - Arijes Dircxs, Jan Barents Pickaer, Jacob Dammese Langevelt, Gerrit Sijmons, Lijsbeth Jacobsdr, de Diaconij Armen, een huijsje met een erff 20 roeden (omtrent), de Hereweg, Afb 104
30-01-1663 - Willem Willems van den Berch, Jan Gerrits Cloppenburch, Maerten Willems, Abraham Cornelise Rijckaart, huijs ende erff, de Pastoorslaan, de Hereweg, Afb 104
07-02-1663 - Aalbert Barends Pickart, Jan Barends Picquaart, Mensje Cornelise Roes, Joris Pieters Colijn, mons Boerom, Adriaan Florise, een huijs ende erff, de Hereweg, Afb 105
07-02-1663 - Pieter Jans Poll, Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de wed, d heer Bije, heere regenten vant Elisabeths ofte Grooten Gasthuijs, een stuck hoogh geestlant 6 hondt 68 roeden, de Hereweg, Afb 106
05-02-1663 - Jeroen Jans van der Velde, Cornelis van Sijpesteijn, een erff, Afb 106
28-03-1663 - Mensje Cornelise Roes, Joris Pieters Colijn, Pieter Jans Poll, Pieter Jorise Colijn, Cornelis Jorise Colijn, Paulus Pieters, Grietje Jorise Colijn, Cornelis Jorise Colijn, Anne Jorise Colijn, Pieter Jorise Colijn, Cornelis Jans van Bredenrode, Jeroen Jans van der Velde, Adriaan Florise, Jan Barents, Jan Vogel, Doublet, Agatha van Berckenrode, het Wapen van Friesland huis, de Hereweg, de Pastoorslaan, de Erffgenamen, de Erffgenamen, Afb 107
04-04-1663 - Gerrit Simons van Bronsgeest, Jan Verwer, Hans van de Burch, Johan Vogel, Jacob Jacobsz Langevelt, een huijs ende erff, de Bakkemerlaan, de Erffgenamen, Afb 108
25-05-1663 - Cornelis Cornelis Grootebroer, Jan Huijberts Soet, Michiel Dielofs, Wijnandt van der Maes, Gerrit Dircxs Smith, een achter gedeelte van een huijs ende erff, de Hereweg, Afb 109
25-05-1663 - Cornelis Cornelis Grootebroer, Gerrit Dircxs Smith, Jan Huijberts Soet, Wijnandt van der Maes, Jan Benedictus, een erffken, Afb 110
11-04-1663 - Claes Dircxs van Schravemade, Adriaan Florise, Cornelis Willems Visscher, Wijnandt van der Maes, een huis en erf (0,0212 ha), de Hereweg, Afb 110
11-04-1663 - Maartje Claase Langevelt, Cornelis Pieters Glas, Claas Dirks Langevelt, Jacob Jans Langevelt, Guurtje Cornelise Glas, Pieter Cornelise Glas, Aaltje Cornelise Glas, Neeltje Cornelise Glas, Claas Cornelise Glas, Leentje Cornelise Glas, Jacob Cornelise Glas, Dirk Cornelise Glas, Pieter Jans Poll, Joost Cornelis van Diest, Joost Diericq, een stuck lant 2 morgen, de Vosselaen, Afb 111
23-04-1663 - Marcus Marcuse van der Wal, Dirck Wouters, Adriaan van Dorp, Frans Barents Koussebant, Michiel de With, Andries Ackersloot, Adriaan Cornelise Akersloot, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), de Beeklaan, Afb 111
03-05-1663 - Jan Barends Picquaart, Beatrix van Sijpesteijn, Jacob van der Does, Cornelis Jans van Bredenrode, Claes Claesz van Boerom, Adriaan Florise, een huijs ende erff, de Hereweg, Afb 113
03-05-1663 - Cornelis Gerritsz Langevelt, Neeltge Huijgen, Clara van Lijbaert, Wijnandt van der Maes, Claes Cornelis van Schravemade, Cornelis Willems Visscher, Jan Benedictus, Cornelis Cornelisz, Michiel Dielofs, een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant, de Hereweg, de Graeffelicheijts Wildernisse, Afb 113
25-05-1663 - Jean des Wattines, David des Wattines, Cornelis Gerritsz, Adriaan Franse Kies, Wouter Corte, een stuck weij ofte hoijlant 2 morgen 5 hondt 93 roeden, de Margerietelaen, de Schouwateringh, de Ringsloot, de Erffgenamen, Afb 114
25-05-1663 - Jean des Wattines, David des Wattines, Cornelis Jooste van Diest, Cornelis Jans Blij, een stuck lant 212 roeden, de Margariettelaen, de Trekvaart, Afb 115
25-05-1663 - Aelbert Cornelisz Blij, Pieter Corn Blij, Jannetge Cornelis, Jan Cornelisz Blij, Cornelis Jans Blij, Guertie Pieters, Cornelis Jooste van Diest, Jacob Steijn, land 285.7 (1,7411 ha), Margariettelaen, de Trekvaart, Afb 116
18-05-1663 - Gijsbert Cornelise van Zijp, Jan Six, Cornelis Fannius, Crijn Lenerts, Joost Cornelis, Jacob Cornelise Rous, twee stuckjens lant (1,3126 ha), de Molensloot, het Lagevelt, de Oostkamp, Afb 116
24-05-1663 - Hendrick Mees, Sijmon Dircxs Elstgeest, Guertje Willems, Jan Pieters, Anna Dirks, Gerrit Meese, Johannes Rampius, Cornelis van Sijpesteijn, Catharina Verwer, Francois Valke, Jacob Cornelise Rous, Doubleth, Jan Cornelis Croon, de stadt Leijden, een wooninge 11 morgen (omtrent), partij 1, partij 2, de Hereweg, de Abdij van Reijnsburch, de Erffgenamen, de Haarlemmer Meer, de Elstbroekerlaan, Afb 117
25-05-1663 - Cornelis Jans van Bredenrode, Jan Willems van der Linde, een stukje erf (0,0085 ha), burengang, de Pastoorslaan, Afb 118
25-05-1663 - Wijnandt van der Maes, Jan Huijberts Soet, Jan Barends Picquaart, Jan Dirks Roebergen, Kniertje Pieters, Michiel Dielofs, Gerrit Dircxs Smith, H. Geest Armen, een huijs ende erff, de Hereweg, Afb 118
06-06-1663 - Sijmon Jans Langevelt, Cornelis Reijers van Moerkerken, de secritaris, Johan van der Burch, Jan Vogel, land 112 (0,9578 ha), d Erffgen, de Weerlaan, de Kerk, Afb 119
03-07-1663 - Barthelmeus Pouwels van Schoten, Absalon Meinderts van Keuijere, Willem Arijens, Alckemade, Cornelis Gerrits, de Bregge van Nieuwe Treckvaert, d Erffgen, een huijs ende erff, Afb 119
04-07-1663 - Cornelis Reijers, Cornelis Reijersz, Anthonis van Biesen, Marijtge Reijers, Brechje Reijers, Lijsbeth Reijers, Reijer Cornelis, Annetje Reijers, Reijer Reijers, Francoijs Valck, d heer Sijpesteijn, een huijs ende erff, de Hereweg, d Erffgenamen Valck, den buurweg, Afb 120
25-07-1663 - Jan Arijensz Corsteman, Jacob Jans Naerdenburch, Maartje Aris Korsteman, Adriaen Adriaens Korsteman, Dievertje Jans Croon, Cornelis Gerrits Croon, Jan Gerritsz Croon, Jan Jacobs, Hendrick Jacobs, Pieter Jans, Maertgen Jacobs, Jacob Joppen, Jannetge Jacobs, Pieter Quierincxs, Theunis Jans, Machtelt Jans, Hendrick Jansz Croon, Willem Jansz Croon, Cornelis Jacobs Croon, d heer Dorp, d heer Sijpesteijn, Aechtgen Gerrits, lant (1,4899 ha), de Wildernisse, Afb 120
03-07-1663 - Joost Diericq, Cornelis Willems Visscher, Barthelmeus de Kies van Wissen, Wijnandt van der Maes, een huijs ende erff, de Hereweg, de Graeffelicheijts Duijne, Afb 121
25-07-1663 - Gerrit Jans van Doornevelt, Gerrit Dircxs Smith, Jan Benedictus, een huijs met een erff, de Hereweg, Afb 122
02-08-1663 - Willem van der Burch, IJda Volkerts, Wouter Aertsz, Pieter Jans van Oldenburg, Jeuriaen Jansz, Harman Jans, Maerten Willemsz, Abraham Cornelise Rijckaart, een nieuw huijs ende erff, de Hereweg, Afb 122
15-08-1663 - Pieter Jans Poll, Leendert Bruins van der Bijl, de wed, Jeremias Joosten, Aelbert Barents, een erff 14 roeden (omtrent), de Molensteeg, Afb 123
23-08-1663 - Cornelis Jacobs Croon, Jannetgen Quirings, Theunis Jans, Machtelt Jans, Jan Arijensz Korsteman, Jacob Jans Naerdenburch, Maartje Aris Korsteman, Pieter Jans Langevelt, Maartje Jacobs Croon, Jacob Joppe, Jannetje Jacobs Croon, Hendrick Jans Croon, Lijsbeth Jans Croon, Willem Jans Croon, Pedro Gutieres, Dirck Pieters van Aerdenburch, de weduwe, Jan Gerrits van Sgravemade, Trijntje Gerrits, Jacob Jans Croon, Steven Mailljaerts, Cornelis Gerrits Croon, Jan Gerrits Croon, Jan Jacobs Croon, Gerrit Jacobs Croon, Hendrik Jacobs Croon, Pieter Qiurincxsz, een stuck lant 3 morgen 172 roeden, de Graeffelicheijts Wildernisse, de Trekvaart, Afb 124
14-11-1663 - Trijntje Jans, Jan Pieters van Slingerlandt, Pieter Jans Poll, Huijbertje Willems, Barent Harmens Picquaerd, Cornelis Coerts, Gerrit Dircxs Smith, een huijs ende erff, de Hereweg, Afb 125
05-03-1664 - Leendert Leendertsz de Wilde, Gerrit Jacobs van Bourgonien, Lijsbet Gerrits, Jan Lourisz van Blanckenburch, Pieter Jansz van Zijl, Louwerisz Pieters van Blanckenburch, Aechje Cornelis van Blanckenburch, Maertje Leenderts, Janneke Gerrits, Trijntje Leenderts, Jan Six, Cornelis Fannius, de Bulte een stuck landt 1 morgen 3 hondt 52 roeden, Afb 126
01-05-1664 - Gerrit Simons van Bronsgeest, Claes Sijmons van Alckemade, een stroockje lant 65 roeden, de Hereweg, de Scheijsloot, Afb 127
01-05-1664 - Wouter Philpsz, Justus de Nobelaer, Johan Lowijs Justuse de Nobelaer, Anna Maria Justuse de Nobelaer, Absalon Meinderts van Keuijere, Thonis Barends van Hees, Hendrick Gillisz, Baarthout van Teijlingen, theodora Beck, de stad Haarlem, land 1c (2,1285 ha), land 1b (2,1285 ha), Afb 128
21-03-1664 - Cornelis Jans van Bredenrode, Jan Coelenbier, joffvrou Does, Jan Vogel, Adriaan Florise, Jeroen Jans van der Velde, het Wapen van Friesland huis, de Erffgen, de Erffgen, de Pastoorslaan, de Hereweg, Afb 129
01-05-1664 - Leendert Aalberts van Tent, Gerrit Simons van Bronsgeest, Johan Verwer, Hendrick Jacobs Claverweijde, de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, een crochie lant 325 roeden (omtrent), de Hereweg, Afb 130
01-05-1664 - Arent de Beij, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Jacob Bicker, Margarita Bickers, een hofstede met de huijsinge, huijsmans wooninge, barg, schuijr, koeije en paerde stal 36 morgen, een boere wooning met lant 25 morgen (omtrent), Afb 131
15-04-1664 - heer Doubleth, Pieter Cornelise Son, Paulus Buijs, Johan Ackersloot, d heer Sijpesteijn, Dirck Graswinckel, Cornelis van Sijpesteijn, juffr Tutelaer, de heer Groenhout, een woning (11,0684 ha), de Wildernisse, de Trekvaart, Afb 134
01-05-1664 - Pieter Roelofs, Arij Jacobs Bals, Louris Cornelisz, Dievertje Aris Bals, Gerrit Cornelis, Adriaan Claase Schenaert, Jan Six, Trijntje Adriaens, Leendert Engelsz, een stuk land (1,9866 ha), Gerrit Avenwech, Afb 135
00-05-1664 - Willem van der Burch, Jan Dirks Roebergen, Jan Gerritsz Cloppenburch, Cornelis Joosten van Diest, Neeltgen Floris, Adriaen Cornelisz Rijckaert, Jan Vogel, IJda Volkerts, Cornelis Coerts, een huijs met een erff en een nieuw huijsje, de Pastoorslaan, de Hereweg, de buijrlaen, de Erfgen, Afb 137
28-05-1664 - Cornelis van Sijpesteijn, Jan Pieters Hulp, een huijsje met een erve, de Hereweg, Afb 138
04-05-1664 - Cornelis Coerts, Willem van Groenhoudt, Jacob Jacobs de Vlieger, Trijntje Jans, Jan Pieter Thijse van Slingerlandt, Pieter Pieters de Praem, een nieuw huijs met den erve, de Hereweg, Afb 138
04-06-1664 - Isacq Joosten, Andreas Lantsman, Pieter van der Burgh, Abraham van der Burgh, Cornelis Joosten van Diest, Abraham Cornelise Rijckaart, een losrente brief, een huijs ende erve, Afb 139
11-06-1664 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Pieter Jans Poll, Hendrik Meese Molesteech, Leendert Aalberts van Tent, Annetje Gerrits, Michiel de With, Machtelt Buijtewech, een stuck weij of hoijlandt 340 roeden, het Oude Manhuijs, de Trekweg, de Oude Vaert, Afb 140
11-06-1664 - Cornelis Reijers van Moerkerken, Michiel de With, joffvrou Bosvelt, weduwe, Cornelis Jacobsz, land 250.9 (0,4115 ha), de Trekweg, de Wateringe, Afb 141
03-09-1664 - Abraham Cornelise Rijckaart, Pieter Jorise Cole, Maerten Willems, Cornelis Coerts, Grietje Claes, Lijsbeth Cornelis de Jager, huijs ende erve, de Gemene Buijerwech, de Hereweg, Afb 141
27-08-1664 - Claes Dircxsz van Schravemade, Cornelis Joosten van Diest, Adriaan Florise, Wijnandt van der Maes, Dirck Pieters Brouwer, huijs ende erff, de Hereweg, Afb 142
06-08-1664 - Willem van der Does, Roelandt van Kinschodt, Jacob van der Does, Charlotte van Kinschot, Hendrick van Nispen, Susanna van der Does, Jan Barends Picquaart, Cornelis Jans van Bredenrode, Claes Claesz van Boerom, Adriaan Florise, een huijs ende erff, de Hereweg, de Kinderen, Afb 143
24-09-1664 - Grietje Pieters, Gijsbert Cornelis van Zijp, Pieter Jans Poll, Louris Cornelisz Ackersloot, Machtelt Gijsberts, Hendrik Meese Molesteech, Stijntie Gijsberts, Dirck Wouters de Moor, Maartje Gijsse, Jacob Joosten, Philps Claes, Cornelis van Sijpesteijn, ontfanger Doubleth, een huijs, schuijr met een erff 2 hondt 50 roeden (omtrent), de Beek, Afb 143
03-01-1665 - Cornelis Willems Visscher, Jan Barends Picquaart, Jan Dirks Roebergen, Jan Dircxsz, Huijbertje Willems, Joost Diericq, Wijnandt van der Maes, Adriaan Florise, huijs ende erff, de Hereweg, de Wildernisse, Afb 144
03-01-1665 - Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, stuckje hooch geestlant 664 roeden, de Hereweg, Afb 145
06-01-1665 - Hendrick Jacobs Claverweijde, Absalon Meinderts van Keuijere, Jan Jansz Snijder, de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Jan Verwer, huijs en landt 5 hondt (omtrent), de Vennepperlaan, Afb 146
11-02-1665 - Adriaan Cornelise Akersloot, Arend Bruins van der Bijl, Lauris Has, land 65 (1,48 ha), de Leeck, de Oostenderlaan, Afb 146
28-02-1665 - Cornelis Sijmonsz Brederode, Cornelis Fannius, Jacob Cornelise Rous, Cornelis van Zijpesteijn, Alidt Pauwels, Cornelis van Sijpeteijn, huijs & erve metten boomgaert met het kroftge lant daer aen 8 of 9 hont (omtrent), de Hereweg, Erffgenamen, Afb 147
29-04-1665 - Willem Daniels de Haes, Arent Bruijnen, Pieter Jans Poll, Cornelis Willems Visscher, Barent Hermans, Huigh Cornelise van Moerkerken, de wed., Joost Diericq, een huijs met een erve ende boomgaert, de Wildernisse, de Hereweg, Afb 148
29-04-1665 - Cornelis Jans van Bredenrode, Pieter Jorise Cole, Jeroen Jans van der Velde, de Hereweg, een erffken 12 roeden, Afb 150
13-05-1665 - Cornelis Gerrits Croon, Cornelis Jacobs Croon, Jan Gerritsz Croon, Jan Jacobs Croon, Gerrit Jacobs Croon, Hendrik Jacobs Croon, Pieter Quierings, Jannetgen Quierings, Theunis Jans, Machtelt Jans, Jan Arijens Corsteman, Jacob Jans Naerdenburch, Maertge Arijens Korsteman, Pieter Jans Langevelt, Maartje Jacobs Croon, Jacob Joppe, Jannetje Jacobs Croon, Hendrick Jansz Croon, Lijsbeth Jansz Croon, Willem Jansz Croon, Johan van Thielt, d heer Warmont, joffvrou Bas, t Langelant stuck weij ofte hoijlandt, de Weerlaan, de Leeck, Afb 150
13-05-1665 - Pieter Jans Poll, Quirinus van der Maes, Catalijntje Jans, huis & erve, den Heerenwech, Afb 151
03-06-1665 - Cornelis Jans van der Werff, Agata Schaep, Everard Maijster, Anna van Papenbroeck, Willem Schaep van Kroesbeek, Jacob Cornelise Rous, Aris Thonis, Jan Leenderts, Corn Arijen, en stuckje landt 1 11 hondt (omtrent), en stuckje landt 2 14 hondt (omtrent), de Haarlemmer Meer, de Dwerswech, de Weeskinderen, Afb 152
04-06-1665 - Maritgen Sijmons Schoter, Leendert Pieters Sackman, Anna Simons Schoter, Claes Sijmonsz Schoters, Engel Dammisz Prickman, Machtelt Gerrits, Annetje Gerrits, Grietje Gerrits, Frederick Gerritsz Slooten, Cornelis Huijche, Annitje Huijche, Sijmon Jans Roos, Maijcken Huijche, Engel Claes, Jan Maertsz, Sijmon Maertsz, Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, Joff Bas, Ascanius van Sijpesteijn, Pieter Sijmons Schoters, Cornelis Sijmonsz Schoter, Louris Pietersz van t Nest, Twee Ongehoude Dochters, een stuck lant 7 hont 57 roeden, de Leeck, Afb 153
04-06-1665 - Jan Pieters Hulp, Jan Sicx, Corn van Sijpesteijn, Cornelis Fannius, huijs, erff en boomgaert, de Erffgen, het boomgaertje, de Hereweg, Afb 154
17-06-1665 - Aalbert Barends Pickart, Arend Bruins van der Bijl, Gerrit Jansz Monsvelt, Hendrik Meese Molesteech, Dirck Wouters de Moor, Corstiaen Arijensz Molenaer, een huijs, thuijn en erff, de Wildernisse, de Molensteeg, Afb 155
17-06-1665 - Adriaen Pauw, Hendrick Zegers van der Camp, juffr Bickers, de heer Bije, Adriaen Crijnen, Jan Huijbrechts, Cornelis Duijvens, burgemeesteren ende regeerders der stadt Haerlem, de Barnarditen de helfte in seecker partijtge vruchtbaer weij ofte hoijlandt, de Haarlemmer Meer, Afb 155
11-08-1665 - Cornelis Gerrits Croon, Cornelis Jacobs Croon, Jan Gerritsz Croon, Jan Jacobs Croon, Gerrit Jacobs Croon, Hendrik Jacobs Croon, Pieter Quierings, Jannitgen Quierings, Theunis Jans, Machtelt Jans, Jan Arijens Corsteman, Jacob Jans Naerdenburch, Maartje Aris Korsteman, Pieter Jans Langevelt, Maartje Jacobs Croon, Jacob Joppe, Jannetje Jacobs Croon, Hendrick Jans Croon, Lijsbeth Jans Croon, Willem Jans Croon, Hendrik Meese Molesteech, Corn van Sijpesteijn, Geertje Meesse, Cornelis Jacobs, Claes Gerrits van Deijl, Cornelis van Sijpesteijn, Gillis Steffensz van Heussen, Foppenlant land 3 morgen (omtrent), de Wateringe, de Erffgenamen Croon, d Erffgenamen, Afb 156
08-07-1665 - Cornelis Jans van Bredenrode, Gerrit Schouten, Aalbert Barends Pickart, Jan Willems van der Linde, Jeroen Jans van der Velde, Pieter Jorise Cole, Johan Vogel, Jan Barends Picquaart, de Olijphant, huijsinge & erve, de Hereweg, de Erffgen, Afb 157
29-08-1665 - Mees Jans Hoogkamer, Absalon Meinderts van Keuijere, Huijbert Gerritsz van Elstgeest, Jacob Pieters van Zijp, Cornelis Gerritsz, Cornelis Jacobs Croon, huijs ende erff, de Hereweg, Afb 158
29-08-1665 - Trijntje Jans, Jan Pietersz van Slingerlandt, Pieter Jans Poll, Pieter de Clerck, Cornelis Coerts, Gerrit Dircxsz Smith, huijs & erff, de Hereweg, Afb 158
21-08-1665 - Pieter Jans Bourgoigne, Bartholomeus van Doorn, Gerrit Lodewijcksz van Iserloon, Gijsbert Gijsbertsz van Slingerland, ed. heer van Noortwijck, een schuldbrief, huijs ende erve, Afb 159
29-08-1665 - Leendert Bruins van der Bijl, Cornelis Fannius, jr Sijpesteijn, een stuck lant 1 morgen 86 roeden, het Oude Manhuijs, het Oude Manhuijs, Afb 160
29-12-1665 - Pieter Pieters Opmeer, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, land 292 (0,5676 ha), de Graeffelicheijt, Afb 161
16-12-1665 - Cornelis Coerts, Adriaan Saskers, IJda Volkerts, Wouter Aarts van der Vrem, Jan Vogels, een schuldbrief, een huijs, de Hereweg, de Pastoorslaan, de Gemene Bruijckwech, de Erffgenamen, Afb 162
11-01-1666 - Cornelis Jans van Bredenrode, Cornelis van Sijpesteijn, Jan Barends Picquaart, Jan Vogel, Grietje Jans, Adriaan Florise, Pieter Jorise Cole, de minderjarige kinderen, de Drije Roskammen huijsinge & erve, de Erffgen, de Pastoorslaan, de Hereweg, Afb 163
02-03-1666 - Jan Maartens van Raephorst, Pieter Jans Bourgoigne, Cornelis Joosten van Diest, de wed, Cornelis Pietersz Glas, een stuck weij ofte hoijlandt 790 roeden, de Leeck, Afb 163
02-03-1666 - Jan Maartens van Raephorst, Absalon Meinderts van Keuijere, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, Pieter Woutersz, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), de Oostenderlaan, de Leeck, Afb 165
19-05-1666 - Willem Daniels de Haes, Arend Bruins van der Bijl, Cathalijntje Jans, Lijsbeth Willems, Pieter Jans Bourgoigne, Lambert Cornelise Rijkaert, Pieter Jans Poll, Leendert Bruins van der Bijl, crocht landt, de Graeffelicheijts Wildernisse, Afb 165
19-05-1666 - Arend Bruins van der Bijl, Willem van der Burch, Michiel Claase van der Weijde, Maarten Willems van Schravemade, Neeltgen Floris, Cornelis Duijvens, een huis en erf, de Pastoorslaan, Afb 166
19-05-1666 - Arend Bruins van der Bijl, Willem van der Burch, Michiel Claase van der Weijde, Maerten Willemsz, Cornelis Duijvens, een huis, t Groote Huijs, de Hereweg, de Gemeene Buijerwech, Afb 167
19-05-1666 - Michiel Claase van der Weijde, Adriaan Saskers, Maarten Willems, Neeltgen Flores, Cornelis Duijvens, twee huizen, de Pastoorslaan, de Hereweg, de Gemene Buijrwech, Afb 168
09-07-1666 - Hendrik Meese Molesteech, Johan Six, een voorgedeelte van Outskamp (0,1035 ha), Afb 168
09-07-1666 - Absalon Meinderts van Keuijere, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, een hoeckje landt 30 roeden (omtrent), de Rietcamp land, de Leeck, Afb 169
00-00-1666 - Arend Bruins van der Bijl, Aalbert Barends Pickart, Johan Six, Claes Maertsz van Schravemade, Michiel de With, Willem Gerritsz, de Sijlcker Duijn, een hoeckje land, Afb 170
28-02-1666 - Cornelis Jacobs Croon, Aalbert Barends Pickart, Arent van der Bijl, d heer Dorp, d heer Sijpesteijn, Aechtgen Gerritsdr, lant (1,4899 ha), de Wildernisse, de Erffgenamen, de Heijligen Geest Armen van Hillegom, Afb 170
28-02-1667 - Cornelis Jooste van Diest, Michiel de With, Trijntje Gerrits, Jacob Jans Croon, Cornelis Jacobs Croon, Jacob Louris Langevelt, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), de Trekvaart, de Beeklaan, Afb 171
10-08-1667 - Jacob Louris Langevelt, Cornelis Jooste van Diest, Adriaan Cornelise Akersloot, Michiel de With, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), de Trekvaart, de Beeklaan, Afb 172
16-03-1667 - Cornelis Dircxsz van Schoten, Geertje Pieters, Margareta Bas, Willem van Loon, Jan Jans Beuijck, Trijntie Crijnen, Hendrick Pieters Huijsman, jonchr Burch, een stuck landt 4 hondt (ruijm), Afb 172
22-03-1667 - Leendert Bruins van der Bijl, Arend Bruins van der Bijl, Willem Daniels de Haes, Catalijntje Jans, landt 33 roeden, Afb 173
01-04-1667 - Cornelis Jans van Bredenrode, Jan Willems van der Linde, Michiel Claase van der Weijde, Machtelt Buijtewech, Jeroen Jans van der Velde, een huijs ende erff, de Pastoorslaan, Afb 174
12-04-1667 - Jan Huijbertsz van Wassenaer, Arend Bruins van der Bijl, Aalbert Barends Pickart, Michiel Dielofs, Wijnandt van der Maes, Gerrit Dirks Vogelstruijs, een huijs met het geheele erff, de Hereweg, de Erfgenamen, den H Geest Armen van Hillegom, Afb 175
21-04-1667 - Hendrick Jacobs Claverweijde, Anna Huijchs, Jeroen Jans van der Velde, Jan Jans Snijder, de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Gerrit Simons van Bronsgeest, Grietje Jacobs van Bourgoinje, Absalon Meinderts van Keuijere, een huijs ende erff met landt 5 hont (omtrent), Helpop land 139 (0,4555 ha), de Vennepperlaan, Afb 176
21-04-1667 - Jeroen Jans van der Velde, Cornelis Willems Visscher, Machtelt Buijtewech, Cornelis van Sijpesteijn, Pieter Jorise Cole, Cornelis Jans van Bredenrode, Jan Willems van der Linde, een huijs & erff, d Erffgenamen, de Hereweg, Afb 177
21-04-1667 - Maaijke Beeckers, Adriaan Saskers, Jacobus Adriaans Saskers, Joost Cornelisz van Diest, Maarten Willems van Schravemade, Maerten Willems, Neeltgen Floris, Abraham Rijckaert, twee huizen, de Pastoorslaan, de Hereweg, de Gemeene Buijrwech, Afb 177
02-05-1667 - Cornelis Willems Visscher, Catharina Jans, Gerrit Gerrits Schouten, Machtelt Buijtewech, d heer Sijpesteijn, Pieter Jorise Cole, Cornelis Jans van Bredenrode, Jan Willems van der Linde, Jan Dirks Roebergen, Huijbertje Willems, Willem Daniels de Haes, Wijnandt van der Maes, Grietje Jans, Adriaan Florise, de Vergulde Leeuw, den Oliphant, een huijs, de Erffgen, de Hereweg, noch een huijs, de Graeffel Wildernisse, Afb 178
07-05-1667 - Cornelis Willems Visscher, Willem Daniels de Haes, een stroockje landt 3 roeden, de Graeffel Wildernisse, Afb 179
02-06-1667 - Jacob Hendricxsz, Margareta Buijck, Johan van Nes, Catharina Kies, Adriaen van Dorp, Hendrick Jacobs, Jan Gerritsz, Adriaen de Kies, Johan van Thielt, een stuck landt 13 hondt (omtrent), de Erffganamen, Afb 180
10-08-1667 - Huich Engelsz, Catharina de Kies van Wissen, Adriaen van Dorp, een nieuw huijs, barch, schuijr, Afb 180
10-08-1667 - Adriaan Cornelise Akersloot, Jacob Louris Langevelt, Cornelis Jooste van Diest, Michiel de With, t Bregweidje land 271a (0,931 ha), de Trekvaart, de Beeklaan, Afb 181
10-02-1668 - Cornelis Jacobs Croon, Duijffje Bakkers, Jan Bosschaart, Cornelis Gerrits Croon, Mees Jans Hoochkamer, een huijs, erff & boomgaert 100 roeden (omtrent), de Hereweg, de Beek, Afb 182
08-10-1667 - Anna Boetus, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, Emanuel van Tweenhuijsen, land 78,5 roeden, Afb 182
13-02-1668 - Trijntje Gerrits, Cornelis Jacobs Croon, Duijffje Bakkers, Jan Bosschaart, Gerrit Jacobs Croon, twee stucken lant 10 hondt 67 roeden, de Wildernisse, de Erffgen, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb 183
20-02-1668 - Cathalijntje Jans, Isacq Joostens van Bochoute, David Goverts Denijs, Pieter Jans Poll, Leendert Bruins van der Bijl, Arend Bruins van der Bijl, een huijs ende erff, de Hereweg, Afb 184
20-02-1668 - Davidt Goverts Denijs, Abrahamus du Pre, Pieter Jans Poll, Leendert Bruins van der Bijl, Arend Bruins van der Bijl, een huijs en erff, de Hereweg, Afb 185
25-02-1668 - Simon Jacobs van Zijp, Maartje Reijnen, Gerrit Simons Maijster, Banckris Gerrits Maijster, Willem Jeroens, Maartje Gerrits Maijster, Jan Gerrits Maijster, Hendrik Meese Molesteech, Joost Cornelis van Diest, Corn van Sijpesteijn, Jan Jans, d heer Bosschaert, de wed, Doublet, een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje en teeland (0,8514 ha), de Erffgen, de Beek, de Erffgen, een stuck duijnlant (0,2838 ha), Afb 186
25-02-1668 - Anna Simons Schoter, Leendert Pieters Sackman, Jan Pieters Hulp, Johan Six, Corn Sijpesteijn, de wed, d heer Bosschaert, Gerrit Simons Maijster, een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje en teeland (0,8514 ha), de Duijnen, de Beek, een stuck duijnlant (0,2838 ha), Afb 187
25-02-1668 - Joost Cornelis van Diest, Anna Simons Schoter, Leendert Pieters Sackman, Cornelis van Sijpesteijn, de weduwe, Johannes Bosschaert, Doublet, Gerrit Simons Maijster, Hendrik Meese Molesteech, een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertje en teeland (0,8514 ha), de Duijnen, de Beek, de Erffgenamen, een stuck duijnlant (0,2838 ha), Afb 188
09-03-1668 - Jeroen Jans van der Velde, Joost Diericq, Jan Jans Snijder, de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Gerrit Simons van Bronsgeest, Grietje Jacobs van Bourgoinge, een huijs met den erve ende landt 5 hondt (omtrent), Helpop land 139 (0,4555 ha), de Vennepperlaan, Afb 190
20-04-1668 - Maartje Claase Langevelt, Cornelis Pieters Glas, Huigh Cornelise van Moerkerken, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, een krocht, Meerlust, Afb 192
13-06-1668 - Jacob Pieters van Zijp, Cornelis Gerrits Croon, Joost Cornelis van Diest, Cornelis Jacobs Croon, Mees Jans, een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge, de Beek, Afb 193
05-05-1668 - Albert Jans Heemskerck, Pieter Jans Heemskerck, Engel Jacobs van Brouckhuijsen, Grietje Jans Heemskerck, Kniertje Jans Heemskerck, Jan Alberts Heemskerck, Absalon Meinderts van Keuijere, een koren wind molen, de Graeffelicheijt, Afb 194
30-05-1668 - Cornelis Jacobs Croon, Gerrit Jacobs Croon, Jan Jacobs Croon, Hendrik Jacobs Croon, Pieter Jans Langevelt, Maartje Jacobs Croon, Jacob Joppe, Jannetje Jacobs Croon, Jacob Jans Croon, Trijntje Gerrits, Hendrik van Opstraten, Cornelis Jacobs Croon, Pieter Jans Langevelt, de weduwe, Adriaan van Dorp, land 252 (2,5542 ha), t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb 195
13-06-1668 - Dirck Pieters Brouwer, Huijbertie Willems, Barent Hermans Pickaert, Claes Cornelisz van Schravemaden, Wijnandt van der Maes, een huijs & erffje, de Hereweg, Afb 196
17-06-1668 - Jan Adriaans van Bredenrode, Cornelis Ascanius van Sijpesteijn, Aelbert van der Hooch, landt 14 hondt (omtrent), de Erfgenamen, Afb 197
11-08-1668 - Cornelis Fannius, Dirk Claase van Schravemade, Marijtje Jacobs Rous, Jan Meese Hoogkamer, landt 2 hondt 14 roeden, land 207.2 (1,4899 ha), land 214.1 (2,5542 ha), de Erffgenamen, duijn 21 roeden, Afb 197
11-11-1668 - Bartholomeus Pouwels van Schooten, Absalon Meinderts van Keuijere, Willem Arijens, Alckemade, Cornelis Gerrits, een huijs & erff, de bregge vande nieuwe treckvaert, de Erffgenaemen, Afb 198
08-12-1668 - Reijer Reijers, Pieter de Hooch, d heer Valcks, Cornelis Fannius, de Hereweg, de Duijn, de Buijrwech, een huis met een erf, Afb 199
01-05-1669 - Claes Dircxs van Schravemade, Jan Willems van der Linde, Grietje Jans, Adriaan Florise, Wijnandt van der Maes, een huijs & erff, de Hereweg, Afb 200
11-05-1669 - Hendrick Meessen Molesteech, Absalon Meinderts van Keuijere, Cornelis Reijersz, Gerrit Jans Bosveldt, een erff 70 roeden 9 voeten, de Molensteeg, Afb 201
11-05-1669 - Absalon Meinderts van Keuijere, Lambert Cornelise Rijkaert, Hendrick Meessen, Gerrit Jans Bosveldt, een erff (0,0312 ha), de Steech, Afb 202
30-05-1669 - Jan Dirks Roebergen, Cornelis Hendriks Molesteeg, Huijbertje Willems, Willem Daniels de Haes, een huijs ende erff, de Hereweg, de Wildernis, Afb 202
30-05-1669 - Cornelis Willems Visscher, Jan Dirks Roebergen, Willem Daniels de Haes, Wijnandt van der Maes, Grietje Jans, Adriaan Florise, een huijs ende erff, de Hereweg, de Wildernis, Afb 203
27-07-1669 - Johannis de Wattijn, Jacobus des Watines, Dircq des Watines, Heijltge des Watines, Jacobus Hasselaer, Judick des Watines, Isack Kalckoen, Metge des Wattines, Davidt des Watines, Heijltge Vos, Francoijs Jans Meerman, Nicolaes van Loon, Lieven van Loon, de wed, Adriaan van Dorp, joffvrou Rhijn, de weduwe, Willem Schaep, twee stucken lant 3 morgen 1,5 hondt (omtrent), stuck lant 1, stuck lant 2, de Dwerswech, de Leeck, de Haarlemmer Meer, Afb 204
11-12-1669 - Bartholomeus de Kies van Wissen, Catharine de Kies, Adriaan van Dorp, Franciscus de Kies, Josephus de Kies, Joannes de Kies, Agata de Kies, Adriaen van Dorp, Josina de Kies, Adriaen de Kies van Wissen, Jacob Steijn, burgemeesters & regeerders der stadt Haerlem, land 287.2 (0,5378 ha), de Wildernisse, de Trekvaart, Afb 205
25-01-1670 - Maertje Jans, Floris Cornelis, Maerten Stoffels, Jan Floris, Cornelis Floris, Willem Floris, Jacob Claase Langevelt, Ed: Mo: Heere van de Reeckeninghe, een huijs ende erff mitsgaders een stuck teelandt 4 hondt (omtrent), Afb 206
08-05-1670 - Hendrick Jacobs Croon, Dirck Hendricks Croon, een huijs & erff, de heeren van Loon, de Hereweg, de opslach van de Beeck, Afb 207
28-05-1670 - Reijer Reijers, Grietje Thijse, Cornelis Jans van Bredenrode, Leendert Reiniers van der Groen, Cornelis Willems Visscher, Grietje Jans, Adriaan Florise, Jan Barents, Jan Vogel, Doubleth, Agata van Berckerode, Coelenbier, Gerrit Schoute, Aalbert Barends Pickart, het Wapen van Friesland huis, de Hereweg, de Pastoorslaan, de Erffgenamen, de Erffgenamen, de Oliphant, Afb 208 en 213
17-02-1671 - Aaf Dielofs, Cornelis Coerts, Pieter Jansz Pol, Dirck Cornelise, Hendrik Cornelise, Abraham van Doorn, Lijsbeth Cornelise, Jan Cornelis, Machtelt Cornelise, Pieter Cornelise, Arie Cornelise, Claes Cornelise, Cornelis Reijers van Moerkerken, Pieter Pieters de Praem, Trijntje Jans, Jan Pieters van Slingerslandt, Gerrit Dircxs Smith, Jacob Jacobs de Vlieger, advocaet Groenhout, een huijs & erff 30 roeden (omtrent), de Hereweg, Afb 209
08-05-1670 - Lambert Cornelise Rijkaert, Mees Jans Langevelt, Claes Dircxs van Schravemade, Michiel Dielofs, Wijnandt van der Maes, een erff, de Hereweg, de Erfgenamen, de Armen van Hillegom, Afb 210
14-03-1670 - Dirck Hendrick Jacobs, Afb 212
23-05-1670 - Jan Louwerisz, Aelbert Barentsz, Jacob Hendriks Sprockenburch, Willem Aris Duijndam, Pieter Louwerisz, een huijs & erff, de Houttuin, de Molensteeg, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), de Trekweg, Margrietenlaen, Afb 212
05-06-1670 - Leendert Reiniers van der Groen, Eduwart van Cralen, Cornelis Willems Visscher, Grietje Jans, Adriaan Florise, Jan Barents, Johan Vogel, het Wapen van Friesland huis, de Hereweg, de Pastoorslaan, de Fortuijn, de Erffgen, Afb 214
11-06-1670 - Jan Jacobs de Vlieger, Joost Cornelis van Diest, Johan Vogel, Dirck Claes van Schravemade, een huijs, schuer, erve & boomgaert 300 roeden, de Elstbroekerlaan, Erffgen, de Hereweg, de stadt Haerlem, Afb 215
11-06-1670 - Joost Cornelis van Diest, Cornelis Jacobs, Pieter Jacobs, Jacob Jacobs, Cornelis Claes, Jannetje Jacobs, Simon Jacobs, Lijsbeth Jacobs de Vlieger, Jacob Carels de Vlieger, Marijtje Jacobs, Jan Jacobs de Vlieger, Johan Vogel, Dirck Claes van Schravema, een huijs, erff, schuer, swingelkot & boomgaert 3 hondt (omtrent), d Erffgen, de Hereweg, de Elstbroekerlaan, de stad Haarlem, Afb 215
27-06-1670 - Willem Aris Duijndam, Arend Bruins van der Bijl, de heer van Out Alckema, Jacob Hendriks Sprockenburch, een nieu huijs & erff, de Trekvaart, Margarietenlaen, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), de Treckwech, Afb 216
07-11-1670 - Dorothea Steijn, Andries Ackersloot, Pieter Jansz Pol, Marcus Marcuse van der Wal, Adriaan Cornelise Akersloot, Dirck Wouters, Adriaan van Dorp, d heer Koussebndt, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Erffgen, de Beeklaan, Afb 218
16-01-1671 - Jeroen Jansz van der Velde, Joost Diericq, Jan Jansz, de wed, Jacob Dammisz Langevelt, Gerrit Simons van Bronsgeest, Grietge Jacobs van Bourgoinge, een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht 5 hondt (omtrent), Helpop land 139 (0,4555 ha), de Vennepperlaan, Afb 220
05-03-1671 - Adriaen Thonis van Ruijmst, theodora Beck, Adriaen Crijnen, d heer van Bennebroeck, Hendrick Zegers van der Camp, Doublet, een perceel hoij ofte weijlandt 2 morgen (omtrent), d Erffgen, de stad Haarlem, d Erffgen, de Haerlemmermeer, Erffgenamen, Afb 221
05-03-1671 - Jan Kinckhuijsen, Gerrit Kinckhuijsen, Elisabeth Ampe, Grietge Philps van Masijck, Cornelis van Campen, Engeltge Kinkhuijsen, Gerrit van Hoove, Gerrit Kinckhuijsen, Andries van der Walle, Levinus Severij, Susanna Kinckhuijsen, Joost Jonckheer, Lambert Coolen, Philps Kinckhuijsen, Anthonij Kinkchuijsen, Cornelis van Meeckeren, Hester Kinckhuijsen, theodora Beck, de heer Camp, Adriaen Crijnen, Jan Huijberts Soet, Ascanius van Sijpesteijn, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), de Erffgen, de Erve, Afb 221
21-03-1671 - Jacob Jacobs de Vlieger, Jacob Louris Langevelt, Pieter Pieters de Praem, Cornelis Reijers van Moerkerken, een huijs & erff, de Hereweg, de Vennepperlaan, Afb 223
22-04-1671 - Crijn Jans Langevelt, Jan Jans Stouthandel, een ijcken schuijt 10 last, Afb 224
01-05-1671 - Jan Pieters Langevelt, Gerrit Jacobs, Jan Jacobs, Hendrick Jacobs, Jacob Joppen, Jannitge Jacobs Croon, Jacob Cornelis, Jan Cornelis, Marijtje Cornelis, Cornelis Jacobs Croon, Pieter Jans Langevelt, Maartje Jacobs Croon, Dirck Claes van Schravemade, Gerrit Jacobs, d heer Vrijbergen, Hendrick Meesse, d heer Opstraten, een partij weijlandt 3 morgen (omtrent), de Erffgen, Afb 225
27-05-1671 - Hendrick Jacobs van Leeuwen, Pieter Pieters de Praem, de weduwe, Cornelis Vrijer, Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Claase Langevelt, Joost Diericq, de weduwe, een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge 80 roeden (omtrent), de Hereweg, Afb 226
10-06-1671 - Gerrit Jacobs Croon, Jan Amen van Leeuwen, Jacob Cornelis, Jan Cornelis, Marijtje Cornelis, Cornelis Jacobs Croon, Maertje Gielen, Pieter Cornelise Schippers, Mees Jans Hoochkamer, Cornelis Gerrits Croon, Pieter le Febre, een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal, de Hereweg, de Beek, de Trompet, Afb 226
03-06-1671 - Phillippijntje Willems, Cornelis Reijers, Reijer Reijers, Leendert Aalberts van Tent, Pieter Jorise Cole, Hendrick Meesse, Absalon Meinderts van Keuijere, een huijs & erff, de Kinderen, de Molensteeg, afb 227
10-06-1671 - Dirck Jansz Croon, Pieter Pieters Hoeck, Cornelis Pieters, Claes Pieters, Anna Pieters, Willem Jansz Croon, Corn Jans, Marijtje Pieters, Guertje Jans, Jan Cornelis Croon, Hendrick Jacobs Croon, Cornelis Fannius, Cornelis Jans Croon, Jacob Pieters van Zijp, Neeltje Jans Croon, Cornelis Jansz, Philips Claase van der Veldt, Trijntje Jans Croon, een huijs, erff & boomgaert 110 roeden (omtrent), de Hereweg, Afb 228
10-08-1671 - Pieter de Hooch, Reijer Reijers, d heer Valck, Cornelis Fannius, een huis met een erf, de Hereweg, de duijn, de Buerwech, Afb 230
00-10-1671 - Huich Cornelis van Westgeest, Machtelt Buijtewech, Jan Jans Klinckan, Gerrit Jeroens Roo, een stuck weijlandt 3 morgen (omtrent), Afb 230
25-02-1672 - Stijntje Maartens Croon, Cornelis Reijers van Moerkerken, Cornelis Maartens, Henderick Maartens, Reijer Cornelise van Moerkerken, Huigh Cornelise van Moerkerken, Dirk Huijchs, Willempje Cornelise van Moerkerken, Claas Dirks van Schravemade, Brechje Cornelise van Moerkerken, Pieter Cornelise van Moerkerken, Maarten Willems van Schravemade, de secritaris, mevrou Bas, Johan Vogel, land 112 (0,9578 ha), de Erffgenamen, de Weerlaan, de Kerck van Hillegom, Afb 231
25-02-1672 - Dirk Huijchs, Willempje Cornelise van Moerkerken, Claas Dirks van Schravemade, Brechje Cornelise van Moerkerken, Pieter Cornelise van Moerkerken, Aelbert Jans Croon, de heer Bosvelt, Geertje Mees, de weduwe, d heer advocaet Dorp, Stijntje Maartens Croon, Cornelis Reijers van Moerkerken, Cornelis Maartens, Henderick Maartens, Reijer Cornelise van Moerkerken, Huigh Cornelise van Moerkerken, eem stuck weij offte hooijlandt 2 morgen 1 hondt 60 roeden, de Haverweij, de Trekvaart, Afb 231
28-04-1672 - Pieter Joris Cole, Jan Jans Bierman, Cornelis Willems Visscher, Jeroen Jans, een huijs & erff, de Hereweg, de herberg de Fortuijn, Afb 232
28-04-1672 - Claes Dircxs van Schravemade, Cniertje Jacobs Croon, Michiel Dielofs, Wijnandt van der Maes, een huijs ende erff met een gemeene gang, de Hereweg, de Erfgenamen, den H Geest Armen, Afb 233
05-05-1672 - Willem Aris Duijndam, Jacob Hendriks Sprockenburch, Bartelmeus Paulus, een huijs, erff & boomgaert, de Trekvaart, de waterlosing van Vogelensangh, de Margrietenlaen, Afb 234
05-05-1672 - Willem Aris Duijndam, Pietertje Aris Duijndam, Cornelis Jooste van Diest, Jacob Hendriks Sprockenburch, de Hoekwei land 289a (1,6993 ha), de Trekvaart, Margrietenlaen, Afb 235
10-06-1672 - Jacob Claase Langevelt, Arend Bruins van der Bijl, de weduwe, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Joost Diericq, Claas Cornelise Vrijer, Pieter Pieters de Praem, een huijs erff & boomgaert, Afb 236
22-05-1672 - secretaris van de dorpe van Hillegom, Margareta Bas, Willem van Loon, d heer advocaet Groenhout, Johan van der Burch, de hoffstede Treslong, Afb 237
07-06-1672 - Pieter Jansz van Slingerlandt, Jan Jansz van Slingerlandt, Jacob Leenderts Claverweijde, de weduwe, Cornelis Reijers, Gerrit Dircxs Smith, Arend Bruins van der Bijl, den heerenwech, een huijs & erff, Afb 237
10-06-1672 - Jacob Claase Langevelt, Cornelis Jans Sael, Lijdia Matheuse Bake, de weduwe, Hendrick Jacobs van Leeuwen, Joost Diericq, Claas Cornelise Vrijer, Pieter Pieters de Praem, een huijs & erff, Afb 238
10-06-1672 - Johannes van den Helm, de wed., Cornelis Reijers, Gerrit Dircxs Smith, Jacob Leenderts Claverweijde, een huijs & erff, de Hereweg, Afb 239
25-08-1672 - Cornelis Gerrits Croon, Machtelt Huijberts, Pieter Cornelise Schippers, Mees Jans Hoochkamer, Jacob Pieters van Zijp, een huijs, erff & boomgaert, de Beek, Afb 239
10-12-1672 - Willem Aris Duijndam, Cornelis van Leeck, Petrus van Staveren, Leendert Jans Noelmans, Lijdia Matheuse Bake, d Erffgenamen, een huijs ende erff, de Houttuin, de Molensteeg, Afb 240
23-01-1673 - Willem Aris Duijndam, Jacob Jacobsz Croon, Lijdia Matheuse Bake, een huijs mette erve, de Houttuin, de Molensteeg, Afb 242
28-05-1673 - Trijntje Jacobs, Absalon Meinderts van Keuijere, Claas Absolons van Keuijere, Pieter Jans Heemskerck, Annetje Absolons van Keuijere, Albert Jans Heemskerck, een koren wind molen, Heeren van Reekeningen, Afb 243
27-06-1673 - Jan Willems van der Linde, Sijmon Jacobs Langevelt, Huigh Cornelise van Moerkerken, Grietje Jans, Adriaan Florise, Wijnandt van der Maes, een huijs & erff, de Hereweg, H Geest Armen, Afb 244
02-02-1674 - Claas Jacobs Claverweijde, Guurtje Cornelise Glas, Joost Claase van Diest, Neeltje Cornelise Glas, Claas Absolons van Keuijere, Aaltje Cornelise Glas, Claas Cornelise Glas, Mees Jans Langevelt, Pieter Jans Bourgoigne, Leentje Cornelise Glas, Jacob Cornelise Glas, Dirk Cornelise Glas, Claes Sijmons van Alckemade, Frans Jans Meerman, Margareta Bas, Willem van Loon, land 110 (0,8883 ha), de Weerlaender Vaert, Afb 245
02-02-1674 - Claas Jacobs Claverweijde, Guurtje Cornelise Glas, Joost Claase van Diest, Neeltje Cornelise Glas, Claas Absolons van Keuijere, Aaltje Cornelise Glas, Claas Cornelise Glas, Mees Jans Langevelt, Pieter Jans Bourgoigne, Leentje Cornelise Glas, Jacob Cornelise Glas, Dirk Cornelise Glas, Cornelis Pieters Glas, Maartje Claase Langevelt, Maartje Jacobs Langevelt, Cornelis Jacobs Drooch, Adriaen Kies, een stuck landt 4,5 morgen, de Dwerswech, d Erffgenamen, de Leeck, Afb 246
20-02-1674 - Claas Jacobs Claverweijde, Guurtje Cornelise Glas, Joost Claase van Diest, Neeltje Cornelise Glas, Claas Absolons van Keuijere, Aaltje Cornelise Glas, Mees Jans Langevelt, Pieter Jans Bourgoigne, Claas Cornelise Glas, Leentje Cornelise Glas, Jacob Cornelise Glas, Dirk Cornelise Glas, Cornelis Pieters Glas, Maartje Claase Langevelt, Arnaud Druijvesteijn, de wed, Jan Jacobs Langevelt, Jan Six, de wed, d heer Sijpesteijn, Jacob Aris, een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert 7 morgen 4 hondt (omtrent), Afb 248
22-02-1674 - Cornelis Jans van Limmen, Cornelis Gillis Moolemaecker, Gerrit Maerts Speckooper, Dirckje Jans Bontekoe, Jan Jans Bontekoe, Jan Jans Bontekoe, Arend Bruins van der Bijl, Cornelis Duijvens, een stuckje landt 5,5 hont (omtrent), de Bakkemerlaan, de Vosselaender Vaert, Afb 250
29-03-1674 - Jacob Louris Langevelt, Willem Blaeu, Anna Willems van Loon, Nicolaes van Loon, Frederick Willems van Loon, Johanes Nieuwpoort, Maria Willems van Loon, Willem van Loon, Margareta Bas, Lieven van Loon, de Tongh een stuck geestlandt 4 morgen (omtrent), Afb 251
02-04-1674 - Jacob Claase Langevelt, Claas Philps, ed heeren raeden & meesters vande Reckeningen der Domeinen van Ed Grootmo Heeren, landt waar op een huijske staet 1 hondt (omtrent), de Wildernisse, een ledich erffgen 30 roeden (omtrent), Afb 252
02-04-1674 - Johanes Nieuwpoort, Claes Philps, Pieter Jans Bourgoigne, Lambert Cornelise Rijkaert, een ledich erffken 30 roeden (omtrent), de Molensteeg, de Wildernisse, ed heeren raeden & meesters van de Reekeningen der Domeinen van Ed Grootmo Heeren, lant 1 hondt (omtrent), Afb 253
23-03-1674 - Margareta Bas, Willem van Loon, de raden @ mrs van de Reeckeningen de Domeijnen, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), een stuck geestlandt 768 roeden, de Graafelijcheijts Wildernisse, geestlandt 168 roeden, Afb 254
02-04-1674 - Johanes Nieuwpoort, Margareta Bas, Willem van Loon, Claas Absolons van Keuijere, ed mo heeren raeden & mr van de Reeckeningen der Domeijnen, een stuck geestlandt 768 roeden, de Graeffelicheijds Wildernisse @ Geestlanden, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), geestland 168 roeden, het stuck geestland, Afb 255
02-04-1674 - Johanes Nieuwpoort, Claas Absolons van Keuijere, een stuckje geestland 168 roeden, de Graefflicheijdts Geest & Duijn, het nieuwe scheijdt, stuckje geestland 168 roeden, Afb 257
03-04-1674 - Absalon Meinderts van Keuijere, Mees Jans Hoochkamer, Cornelis Duijvens, Huijbert Gerrits Roo, Jacob Pieters van Zijp, Cornelis Gerrits Croos, Pieter Cornelis, Trijntje Jacobs, een huijs @ erff, de Hereweg, Afb 257
14-05-1674 - Immitje Jacobs Langevelt, Sijmon Jacobs Langevelt, Joost Cornelis van Diest, Jan Benedictus, een crochje landt 136 roeden (omtrent), de Hereweg, de Wildernisse, Afb 258
14-05-1674 - Sijmon Jacobs Langevelt, Huigh Cornelise van Moerkerken, Joost Jooste de Pauw, Jan Willems, Anthonij Sijs, Grietje Jans, de schout, een huijs & erff, de Hereweg, de Arme Goederen, Afb 259
15-06-1674 - Pieter Cornelise Schippers, Lambert Cornelise Rijkaert, Huijch Dircxs, Dorothea Beijers, Arend Bruins van der Bijl, een huijs, de Hereweg, t Kerckpadt, de kerck of kerckhoff, de Erffgenaeme, de plaets, huijs, Afb 261
31-05-1674 - Willem Pieters, Mouring Pieters Prins, Dirck Hendricks Croon, een damschuijt 9 lasten, Afb 262
08-07-1674 - Cornelis Gerrits Langevelt, Dirck Huijgen, Hendrick Jacobs Claverweijde, Anna Huijchs, Guertje Claes, Arij Huijgen, Pr Jans Pol, Arij Dircxs van Leeuwen, Grietje Huijgen, Maria Gerrits, Gerrit Gerrits, Gerrit Dircxs van der Struijs, Trijn Huijgen, Neeltje Huijgen, Frans Cornelise Ploeg, Jannetje Gerrits Vogelstruijs, Dirck Gerrits, Huijch Gerritsz, Huich Dircxs, Trijn Huijgen, Huijch Gerritsz Vogelstruijs, Lambert Cornelise Rijkaert, Dorothea Beijers, een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet, de Hereweg, t Kerckhoff, Afb 262
21-07-1674 - Lambert Cornelise Rijkaert, Pieter Jorise Cole, Trijntje Jacobs, Absalon Meinderts van Keuijere, Hendrick Meesse, Gerrit Jans Bosveldt, een erff (0,0312 ha), de Erffgenamen, de Molensteeg, Afb 263
13-08-1674 - Wouter Dircxs, Jan Pieters Hulp, Pieter, Jan, Dirck, Willem, Jan, Cornelis, Sijmon, Bartholomeus Pouwels van Schooten, Maartje Dircx, Heijltgen Heeren, Maertje Bartholomeus, Petrus Langedul, Jacob Hendricxs Sprockenburch, Alckemade, Cornelis Gerrits, huijsinge @ herberge met een erff @ werff, de Margarietenbrugge, d Erfgenamen, de Loopende Wateringe, Afb 264
18-10-1674 - Dirck Wouters de Moor, Dirck Pieters Nerevelt, Jan Hendriks Molesteeg, Corstiaen Arijens, Gerrit Jans Bosveldt, een huijs met een erff, de Kercksteech, Afb 265
16-11-1674 - Johanes Nieuwpoort, Frans Jans Meerman, de raed @ mrs van Reeckeningen der Domeijnen, wooninge @ bleeckerije, Jan van Sanens Duijn, Afb 266
16-11-1674 - Johanes Nieuwpoort, Margareta Bas, Willem van Loon, den Camere van Reeckeninge, een stroockje duijns 53 roeden, Afb 268
30-10-1674 - Johanes Nieuwpoort, Margareta Bas, Willem van Loon, de raden en mrs van Reeckeningen der Domeijnen, een stroockje duijnlant, Afb 268
00-00-1674 - Margareta Bas, Willem van Loon, heeren raden @ mr van Reeckeningen de Domeijnen, een stroockje duijn, Afb 269
08-12-1674 - Lieven van Loon, Willem Blaeu, Anna Willems van Loon, Nicolaes van Loon, Johanes Nieuwpoort, Maria Willems van Loon, Frederick Willems van Loon, Willem van Loon, Margareta Bas, het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant 5 hondt (omtrent), Afb 270
05-01-1675 - Gerrit Jans Bosveldt, Jan Gerrits van den Bosch, Dammus Achiase van Dijck, Pieter Jorise Cole, Dirck Pieters van Nerevelt, Corstiaen Adriaens, huijsinge @ erve, de Wildernisse, de Molensteeg, Afb 271
29-01-1675 - Beatris Pieters van Oudean, Jan Gerrits van Sgravemade, Jan Jans van Sgravemade, Pieter Jans van Sgravemade, Gerrit Jans van Sgravemade, Magdalene Franse Wouters, Pieter Dircxsz Oudaen, Maartje Pieters Oudaen, Josephus Kies, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), de Wildernis, de Trekvaart, Afb 272
15-02-1675 - Mees Jans Langevelt, Huigh Cornelise van Moerkerken, Hendrick Maertsz Croon, Neeltje Maertens Croon, Sijmon Willemsz van Velsen, Jan Gerrits van den Bosch, wel edele heere Warmont, een stuckje weij off hoijlandt 5 morgen (omtrent), de Hereweg, de Leeck, Afb 274
30-04-1675 - d heer van Dorp, juffr, Gerrit Jacobs Croon, Jan Amen van Leeuwen, Jacob Cornelis Croon, Jan Cornelis Croon, Cornelis Jacobs Croon, Maertje Michiels, Simon Jacobs, Gerrit Jacobs Croon, Opstraten, een huijs met landt 10 hondt 50 roeden, de Wildernisse, d Erfgenamen, de H Geestarmen, Afb 275
23-05-1675 - Pieter Pieters de Praem, Jacob Jacobs de Vlieger, Joost Diericq, Jacob Claase Langevelt, Stijntje Maertens, Cornelis Reijnders Moerkercken, land 143a (0,1419 ha), Afb 276
00-00-1675 - Huijbert Gerritsz van Elstgeest, Floris Huijbertsz van Elstgeest, Geertje Meessen, Cornelis Duijvens, de helft in een huijs & erff, de Hereweg, de Vinkesloot, Afb 276
13-11-1675 - Jan Joosten Dijck, Joost Claes van Diest, Willem Passchier, een damschuijt ses lasten, Afb 277
08-01-1676 - Johanes Nieuwpoort, Margareta Bas, Willem van Loon, Floris van Schagen, Jacoba Marija van Wassenaer, land 1 morgen 67 roeden, Afb 278
19-12-1675 - Margareta Bas, Willem van Loon, den heer, Johanes Nieuwpoort, Afb 279
01-02-1676 - Isaak Joosten van Bochoute, Cornelis Hendriks Molesteeg, Cornelis Duijvens, een huijs & erff, de Beek, het gangpadt vande Beeck Na de Hoocht van T School, het Hoocht van School, Afb 279
22-02-1676 - Neeltje Maertens Croon, Heijndrick Maertens, Jacob Louris, Johan Hanneman, Floris Carel van Schagen, Jacoba Maria van Wassenaer, Hendrik Maertsz Croon, hoijlandt 3 morgen 75 roeden, de Weerlaen, de Haarlemmer Meer, Afb 280
22-02-1676 - Johan Hanneman, Floris Carel van Schagen, Jacoba Maria van Wassenaer, Huigh Cornelise van Moerkerken, Gerrit Jans van Rijnswijck, Claes Jacobs, het leste derde part 10 morgen (omtrent), de voorgaende partijen, de Weerlaen, de Leeck, Afb 281
22-02-1676 - Johan Six, Pieter Prs, Willem Prs van Thol, een besegelde brieff, een huijsinge, Afb 282
21-02-1676 - Floris Carel van Schagen, Jacoba Maria van Wassenaer, Johan Hanneman, Afb 283