Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1660

Bron: Morgenboeken Hillegom 1660
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1660
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4650c
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Legger anno 1660 Hillegum
Hier begint den banne van Hillegum gemeten int particulier bij Sijmon Meeus v Edam gesworen lantmeter van Rijnlant in t jaer xv xliiii inde maenden van januario en februario door bevel van mijn heeren den hoogen heemraden van Rijnlant ende is te weten, als daer niet dan eenderleij naeme genoemt en wert dat dan de eijgenaer selffs die bruijcker is ende als daer geen plaets genomt staet waer die persoone woonachtich sijn soo is te verstaen dat sij inden voornomden banne woonachtich sijn.

Overgeset in t jaer 96 die eijgenaers ende bruijckers.

Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat lande van die Santlaen suijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijtoosten den Heerewech.
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, land 1 (6,8113 ha), Afb. 3
00-00-1660 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha), Afb. 3
00-00-1660 - Jacob van Alckemade, land 3 (1,3140 ha), Afb. 3
00-00-1660 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Engel Dirks, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 3
00-00-1660 - de weduwe, Arnoldus de Bije, Jan Huijberts Soet, land 5 (3,8157 ha), Afb. 4
00-00-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, Wouter Philips, land 6 (4,3961 ha), Afb. 4
00-00-1660 - van der Nath, Pieter Jacobs, de erfgenamen, land 7 (1,8589 ha), Afb. 4
00-00-1660 - Sijmon Jans, Cornelis Thijse, land 8 (1,7368 ha), Afb. 4
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 9 (1,2771 ha), Afb. 5
00-00-1660 - Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5
00-00-1660 - juffrouw, Dirk de Vries, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 12 (0,9606 ha), Afb. 5
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 13 (0,9166 ha), Afb. 6
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 14 (3,2183 ha), Afb. 6
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 15 (1,7042 ha), Afb. 6
00-00-1660 - Bank Maartens, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 6
00-00-1660 - de stad Haarlem, land 17 (4,4316 ha), Afb. 7
00-00-1660 - Daniel Cambi, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 7
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 19 (3,6185 ha), Afb. 7
00-00-1660 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 20 (2,6209 ha), Afb. 7
00-00-1660 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha), Afb. 8
00-00-1660 - Mees Pieters, land 21b (1,3878 ha), Afb. 8
00-00-1660 - Floris Pieters, Catharina van Rijn, land 22 (3,6199 ha), Afb. 8
00-00-1660 - Willem Cornelise, Jan Huijberts, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 8
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 24 (2,75 ha), Afb. 8
00-00-1660 - Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 9
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 26 (2,0959 ha), Afb. 9
00-00-1660 - Frans Jans Meerman, Cornelis Jacobs, land 27 (8,3013 ha), Afb. 9
00-00-1660 - Cornelis Pieters Glas, land 28a (1,0316 ha), Afb. 9
00-00-1660 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 28b (2,0632 ha), Afb. 9
00-00-1660 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 (1,1437 ha), Afb. 10
00-00-1660 - Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 30 (0,8201 ha), Afb. 10
00-00-1660 - Cornelis Pieters Glas, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 10
00-00-1660 - Adriaan Franse Kies, Sijmen Schoten, land 31b (2,4833 ha), Afb. 10
00-00-1660 - Pieter Schaap, Corn Jans, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 10
00-00-1660 - David de Wattijn, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 10
00-00-1660 - Jan Jans Beuijck, land 33 (1,1068 ha), Afb. 11
00-00-1660 - jonkheer, Pieter Jacobs, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 11
00-00-1660 - David de Wattijn, Jan Arijens, land 35 (1,6347 ha), Afb. 11
00-00-1660 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 11
00-00-1660 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 37 (1,2373 ha), Afb. 12
00-00-1660 - Pieter Pieters Opmeer, Machtelt Buijtewech, land 38 (1,5495 ha), Afb. 12
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 12
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 12
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jans Wittekaas, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 13
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 13
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 13
00-00-1660 - Lieven van Loon, land 45 (8,6447 ha), Afb. 14
00-00-1660 - Frans Jans Meerman, Cornelis Jacobs Wittekaas, land 46 (1,1352 ha), Afb. 14
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 14
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 (2.9629 ha), Afb. 14
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha), Afb. 15
00-00-1660 - Frans Jans Meerman, Gijsbert Bosch, land 50 (1,6233 ha), Afb. 15
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 15
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 (0,6868 ha), Afb. 15
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 (0,21 ha), Afb. 16
00-00-1660 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 16
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 16
00-00-1660 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 55 (0,9081 ha), Afb. 16
00-00-1660 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 56 (2,2661 ha), Afb. 16
00-00-1660 - Jan Adriaens, Lauris Has, land 57 (6,8326 ha), Afb. 17
00-00-1660 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 58 (3,898 ha), Afb. 17
00-00-1660 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 59 (0,7506 ha), Afb. 17
00-00-1660 - de weduwe, Arnoldus de Bije, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 17
00-00-1660 - Cornelis Pieters Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 17
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18
00-00-1660 - Opstraten, Jan Adriaans van Bredenrode, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18
00-00-1660 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 64 (1,4729 ha), Afb. 18
00-00-1660 - Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 65 (1,48 ha), Afb. 19
00-00-1660 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 66 (1,4658 ha), Afb. 19
00-00-1660 - Arent Arentsz, Claes Cornelis, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1660 - Aris Thonis, Jan de Cramer, wede, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 19
00-00-1660 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 68 (1,4757 ha), Afb. 19
00-00-1660 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 69 (2,8465 ha), Afb. 20
00-00-1660 - Jan Adriaens, Lauris Has, land 70 (1,0926 ha), Afb. 20
00-00-1660 - Lauris Has, Jan Adriaens, land 71 (0,6655 ha), Afb. 20
00-00-1660 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 72 (2,3939 ha), Afb. 20
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 21
00-00-1660 - Lauris Has, Jan Adriaens, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 21
00-00-1660 - Jacob Leenderts Claverweijde, Frans Lamberts Wouters, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 21
00-00-1660 - Jan Maartens van Raephorst, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22
00-00-1660 - jonkheer, Pieter Jacobs, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 22
00-00-1660 - Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 22
00-00-1660 - Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22
00-00-1660 - Cornelis Jacobs Drooch, Anna Meesse, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23
00-00-1660 - Matheus Bake, Jacob Claase Langevelt, land 82 (2,5897 ha), Afb. 23
00-00-1660 - Jan Jacobs Langevelt, de wed, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 23
00-00-1660 - Adam Pijnssen, de erfgen, land 84 (6,0379 ha), Afb. 23
00-00-1660 - Gerrit Lauris, Adam Pijnssen, de weduwe, de erfgen, land 85 (1,7085 ha), Afb. 24
00-00-1660 - Pijnssens, Gerrit Lauris, Claes Lauris, land 86.1 (5,1794 ha), Afb. 24
00-00-1660 - Cornelis Pieters Glas, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 24
00-00-1660 - Jan Vuijst, land 86.3 (1,1352 ha), Afb. 24
00-00-1660 - Hendrick Jans, land 87 (2,8976 ha), Afb. 24
00-00-1660 - Pijnssens, Jan Adriaans Langevelt, land 88 (8,9413 ha), Afb. 24
00-00-1660 - Pijnssens, Gerrit Lauris, erffgen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 25
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 25
00-00-1660 - Neeltje Willems, Arij Maartens Duijndam, Cornelis Jooste van Diest, land 91 (1,0898 ha), Afb. 25
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 92a (4,4472 ha), Afb. 25
00-00-1660 - Jan Adriaans Langevelt, land 92b (1,3395 ha), Afb. 25
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 93 (1,8035 ha), Afb. 26
00-00-1660 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, land 94 (1,8149 ha), Afb. 26
00-00-1660 - Engel Dirks, van Bije, land 95 (2,5116 ha), Afb. 26
00-00-1660 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 26
00-00-1660 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, Willem Claase, land 97 (4,1691 ha), Afb. 27
00-00-1660 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 98 (6,0337 ha), Afb. 27
00-00-1660 - Arij Maartens Duijndam, Arij Maartens Duijndam, Cornelis Jooste van Diest, land 99 (0,8883 ha), Afb. 27
00-00-1660 - Cornelis Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 27
00-00-1660 - de weduwe, Jan Jacobs Langevelt, land 101a (1,1352 ha), Afb. 28
00-00-1660 - Cornelis Pieters Glas, land 101b (1,436 ha), Afb. 28
00-00-1660 - Jan Jacobs, land 102 (2,4989 ha), Afb. 28
00-00-1660 - land 103 vi morgen iiii hont lxxxiiii roeden, Afb. 28
00-00-1660 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, land 104 (5,1156 ha), Afb. 28
00-00-1660 - Cornelis Pieters Glas, land 105 (1,6006 ha), Afb. 29
00-00-1660 - Pijnssens, Gerrit Lauris, Erffgen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 29
00-00-1660 - de wed., Willem van Loo, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 29
00-00-1660 - Jacob Dammese Langevelt, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 29
00-00-1660 - Christijntje Vogels, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 29
00-00-1660 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, Willem Claase, land 108 (1,1281 ha), Afb. 29
00-00-1660 - de weduwe, Willem van Loo, Adriaan Crijns, land 109 (0,867 ha), Afb. 30
00-00-1660 - Cornelis Pieters Glas, land 110 (0,8883 ha), Afb. 30
00-00-1660 - Christijntje Vogels, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 30
00-00-1660 - Abraham van der Burch, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 30
00-00-1660 - Jacob Dammese Langevelt, Sijmon Jan Dammisz, land 112 (0,9578 ha), Afb. 30
00-00-1660 - de secritaris, Cornelis Pieters Bergen Henegauwen, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 31
00-00-1660 - van der Burch, Jan Barssen, d' erffgen, land 114 (1,6772 ha), Afb. 31
00-00-1660 - Jacob Jeroens, van der Burch, d' erffgen, land 115 (1,5566 ha), Afb. 31
00-00-1660 - Govaert, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 31
00-00-1660 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 31
00-00-1660 - Corn van Hout, Jan Meesse, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 31
00-00-1660 - joff Loo, Adriaan Crijns, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 31
00-00-1660 - den advocaet Spaen, Aelbert Jans Croon, land 117 (1,2955 ha), Afb. 32
00-00-1660 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroensz, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 32
00-00-1660 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroensz, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 32
00-00-1660 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 32
Vosselaen tot Lisse: Andere percelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende van die Vosselaen zuijtwaert vande banne van Lisse bij suijtoosten den Heerewech tot die banne vande Vennip toe.
00-00-1660 - Christijntje Vogels, land 121 (1,5708 ha), Afb. 33
00-00-1660 - Jan Verwer, Cornelis Joosten, land 122a, Afb. 33
00-00-1660 - Christijntje Vogels, Corn Janz Backer, Bakkers Bakkum land 122c (0,6385 ha), Afb. 33
00-00-1660 - Christijntje Vogels, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 33
00-00-1660 - Jan Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 34
00-00-1660 - Christijntje Vogels, land 125 (0,9989 ha), Afb. 34
00-00-1660 - Christijntje Vogels, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 34
00-00-1660 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 34
00-00-1660 - Annetje Meese, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 34
00-00-1660 - Abraham van der Burch, Jacob Jeroensz, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 34
00-00-1660 - weduwe, Sijmon Claes, Claes Sijmons, Floris Louwen land land 126.5 (2,4123 ha), Afb. 34
00-00-1660 - Christijntje Vogels, Corn Bouwensz, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 34
00-00-1660 - Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 35
00-00-1660 - Corn Jooste, land 129a v hont l roeden, Afb. 35
00-00-1660 - Cornelis Pieters Glas, land 129b v hont xlvi roeden, Afb. 35
00-00-1660 - Cornelis Pieters Glas, land 130 (0,9564 ha), Afb. 35
00-00-1660 - Cornelis Jooste van Diest, land 131 (0,911 ha), Afb. 35
00-00-1660 - Christijntje Vogels, Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Jans, land 132 (3,373 ha), Afb. 36
00-00-1660 - Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 133 (2,7117 ha), Afb. 36
00-00-1660 - van der Burch, Jacob Jeroensz, d' erffgen, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 36
00-00-1660 - Jan Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 36
00-00-1660 - Jan Verwer, Cornelis Joostens, land 136 (0,5917 ha), Afb. 37
00-00-1660 - Verwer, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 37
00-00-1660 - Verwer, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 37
00-00-1660 - Verwer, Claes Sijmons, land 137.3 (1,348 ha), Afb. 37
00-00-1660 - Adriaan Franse Kies, Jacob Cornelise Rous, land 137.4 (0,5676 ha), Afb. 37
00-00-1660 - land 138 iii morgen, Afb. 37
00-00-1660 - Jan Verwer, Ascanius van Sijpesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 37
00-00-1660 - wed., Sijmon Claes, Claes Sijmons, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 38
00-00-1660 - Leendert Aelberts, Maerten Cornelis, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 38
00-00-1660 - Jacob Pieters, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 38
00-00-1660 - Jacob Dammese Langevelt, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 38
00-00-1660 - Jan Jansz, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 38
00-00-1660 - Jacob Pieters, land 142b (0,5676 ha), Afb. 38
00-00-1660 - Adriaan Florise, land 143 (0,2909 ha), Afb. 38
00-00-1660 - land 144 iii hont xx roeden, Afb. 39
00-00-1660 - Joost Diericq, Jacob Leenderts, land 145a ii hont, Afb. 39
00-00-1660 - Jan Adriaens, Corn Adriaens, land 145b i hont l roeden, Afb. 39
00-00-1660 - Willem Adriaensz van Sgravemade, land 145c vi 1/2 hont, Afb. 39
00-00-1660 - Willem Adriaens, land 145d vi 1/2 hont, Afb. 39
00-00-1660 - Jacob Dammese Langevelt, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 39
00-00-1660 - de Pastoor, land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 39
00-00-1660 - Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 39
00-00-1660 - Corn van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 39
00-00-1660 - Hans van Loon, Cornelis Joostens, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 40
00-00-1660 - Hans van Loon, Cornelis Joostens, land 149 (0,7762 ha), Afb. 40
00-00-1660 - Hans van Loon, Corn Joosten, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 40
00-00-1660 - Annetje Vogels, Jacob Jansz, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 40
00-00-1660 - Lenaert Aelberts, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 40
00-00-1660 - Jan Pieters, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 40
00-00-1660 - Pieter Maertsz, Jan Pieters, land 152 (0,2525 ha), Afb. 41
00-00-1660 - dom Schrevelius, Lenaert Aelbertsz, land 153 (0,1589 ha), Afb. 41
00-00-1660 - dom Schrevelius, Lenaert Aelbertsz, land 154 (0,227 ha), Afb. 41
00-00-1660 - jonchr Nieuburch, Jan Pieters, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 41
00-00-1660 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 157 (0,2341 ha), Afb. 42
00-00-1660 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 158 (1,822 ha), Afb. 42
00-00-1660 - Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 159 (0,3079 ha), Afb. 42
00-00-1660 - Jacob Caerle, land 160 (0,5009 ha), Afb. 42
00-00-1660 - Willem Adriaens, land 161 (1,2345 ha), Afb. 43
00-00-1660 - Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 162 (1,2771 ha), Afb. 43
00-00-1660 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 43
00-00-1660 - Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 164.3 (1,348 ha), Afb. 43
00-00-1660 - Willem Adriaens, land 164.4 (1,0401 ha), Afb. 43
00-00-1660 - Floris Huijberts, land 165 (0,7989 ha), Afb. 44
00-00-1660 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 166 (3,2921 ha), Afb. 44
00-00-1660 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 167 (1,6333 ha), Afb. 44
00-00-1660 - Willem Adriaens, land 168 (0,3604 ha), Afb. 44
00-00-1660 - Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 45
00-00-1660 - Anna Wijmer, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 45
00-00-1660 - Willem Adriaens, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 45
00-00-1660 - Willem Adriaens, land 171 (0,8514 ha), Afb. 45
00-00-1660 - Willem Adriaens, land 172 (0,8429 ha), Afb. 45
00-00-1660 - land 173 (1,2771 ha), Afb. 46
00-00-1660 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 174 (1,1465 ha), Afb. 46
00-00-1660 - Aelbert Jans, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 46
00-00-1660 - Matheus Bake, Jacob Carels, land 176.1 (1,2317 ha), Afb. 46
00-00-1660 - Matheus Bake, Jacob Carels, land 176.2 (1,2317 ha), Afb. 46
00-00-1660 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 47
00-00-1660 - Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 178 (5,1085 ha), Afb. 47
00-00-1660 - Anna Dirks, Jan Pieters, Willem Arijes, land 179 (1,8589 ha), Afb. 47
00-00-1660 - Hans van Loon, Jan Willems van Velssen, land 180 (0,823 ha), Afb. 47
00-00-1660 - Hans van Loon, Jan Willems van Velssen, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 48
00-00-1660 - Willem Arijens, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1660 - Outgert Pieters, Corn Bouwens, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1660 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 48
00-00-1660 - Leendert Aelberts, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 48
00-00-1660 - Jan Six, Willem Adriaens, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 48
00-00-1660 - Jacob Cornelise Rous, land 185 (1,0827 ha), Afb. 49
00-00-1660 - Willem Adriaens, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 49
00-00-1660 - Willem Adriaens, land 187.1 (1,0642 ha), Afb. 49
00-00-1660 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 49
00-00-1660 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Willems, land 188 (1,0131 ha), Afb. 49
00-00-1660 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Willems, land 189 (0,7038 ha), Afb. 50
00-00-1660 - Anna Wijmer, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 50
00-00-1660 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 50
00-00-1660 - Anna Wijmer, Willem Adriaens, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 50
00-00-1660 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 193 (2,1228 ha), Afb. 51
00-00-1660 - Anna Wijmer, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 51
00-00-1660 - Lenaert Mees, Gijsbert Borst, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 51
00-00-1660 - Hendrick Meesse, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 51
00-00-1660 - Hendrick Meesse, land 196 (1,8035 ha), Afb. 51
00-00-1660 - Henijdrick Meesse, land 197 (1,8319 ha), Afb. 52
00-00-1660 - Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Prs Conincs, land 198 (2,154 ha), Afb. 52
00-00-1660 - Willem Adriaens, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 52
00-00-1660 - Willem Adriaens, land 200 (0,051 ha), Afb. 52
00-00-1660 - Willem Adriaens, land 201 (0,7095 ha), Afb. 53
00-00-1660 - Willem Adriaens, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 53
00-00-1660 - Gijsbert Cornelise van Zijp, land 203 (0,6924 ha), Afb. 53
00-00-1660 - Gijsbert Cornelise van Zijp, land 204 (1,419 ha), Afb. 53
00-00-1660 - Crijn Leenderts, Gijsbert Corn Borst, land 205 (1,2544 ha), Afb. 54
00-00-1660 - Ascanius van Sijpesteijn, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 54
00-00-1660 - Floris Huijberts, Jacob Cornelise Rous, land 207 (2,9132 ha), Afb. 54
00-00-1660 - d'heer Sijpesteijn, Jacob Caerle, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 54
00-00-1660 - d'heer Sijpesteijn, Corn Jacobs Knottiger, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 55
00-00-1660 - Jan Six, Jeroen Jans van der Velde, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 55
00-00-1660 - Jan Six, Jeroen Jans van der Velde, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 55
00-00-1660 - Jan Six, Jeroen Jans van der Velde, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 55
00-00-1660 - Jan Six, Jeroen Jans van der Velde, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), Afb. 56
00-00-1660 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 214a ii morgen l roeden, Afb. 56
00-00-1660 - Jan Mees, land 214b xi hont, Afb. 56
00-00-1660 - Floris Thonis, Jan Mees, land 214c vii hont, Afb. 56
00-00-1660 - Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 56
00-00-1660 - Michiel Dielofs, Jan Backer, land 216 (0,8911 ha), Afb. 56
00-00-1660 - d'heer Sijpesteijn, Jacob Caerle, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 57
00-00-1660 - Jacob Cornelise Rous, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 57
00-00-1660 - Lenaert Engelsz, land 219.1 (2,1285 ha), Afb. 57
00-00-1660 - Floris Huijberts, Jacob Cornelise Rous, land 219.2 (0,9223 ha), Afb. 57
00-00-1660 - Floris Huijberts, Jacob Cornelise Rous, land 219.3 (1,2061 ha), Afb. 57
00-00-1660 - land 220 x hont lvi roeden, Afb. 57
00-00-1660 - Leendert Aelberts, land 221 (1,5793 ha), Afb. 58
00-00-1660 - Floris Huijberts, land 222 (1,0444 ha), Afb. 58
00-00-1660 - Floris Huijberts, land 223 (0,6243 ha), Afb. 58
00-00-1660 - Floris Huijberts, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 58
00-00-1660 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 225 (1,6843 ha), Afb. 59
00-00-1660 - Jacob Cornelise Rous, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 59
00-00-1660 - d'heer Sijpesteijn, Corn Knot, land 227a i moprgen ii hont xxxvi roeden, Afb. 59
00-00-1660 - Jacob Cornelise Rous, lan 227b i morgen ii hont, Afb. 59
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis van der Linde, land 228 (1,3381 ha), Afb. 59
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Pr Cornelis, land 229 (0,8386 ha), Afb. 60
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Pr Corn van Linde, land 230 (5,2787 ha), Afb. 60
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Huijch Jans, land 231 (1,1494 ha), Afb. 60
00-00-1660 - Huijch Jans, Jeronimus Coeijmans, land 232 (0,6499 ha), Afb. 60
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 61
00-00-1660 - van der Linde, Jeronimus Coeijmans, land 234 (1,7837 ha), Afb. 61
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 235 (1,6262 ha), Afb. 61
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, van der Linde, land 236 (1,8447 ha), Afb. 61
00-00-1660 - Jeronimus Coeijmans, Huich Jans, land 237 (0,5676 ha), Afb. 62
00-00-1660 - Adriaan Claase Schenaert, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 62
Lisse tot Grietenbreggen: Hier beginnen die veenen vande banne off van Lisse noordtwaert tot Grietenbreggen toe.
00-00-1660 - Pieter Cornelise Son, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1660 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 239.2 (2,5542 ha), Afb. 62
00-00-1660 - Pieter Cornelise Son, land 240.3 (2,7671 ha), Afb. 62
00-00-1660 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 240.4 (5,6179 ha), Afb. 62
00-00-1660 - Pieter Cornelise Son, land 241.1 (1,2771 ha), Afb. 63
00-00-1660 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 241.2 (3,0452 ha), Afb. 63
00-00-1660 - joff Ackersloot, Jan Willems, land 242 (8,2999 ha), Afb. 63
00-00-1660 - Pr Gerrits, het Oude Manhuijs, land 243 (5,5938 ha), Afb. 63
00-00-1660 - Pr Gerrits, het Oude Manhuijs, land 244 (6,4878 ha), Afb. 63
00-00-1660 - Pr Gerrits, het Oude Manhuijs, land 245.1 (1,8447 ha), Afb. 64
00-00-1660 - Anna Dirks, Gerrit Meese, land 245.2 (1,5893 ha), Afb. 64
00-00-1660 - Sijpesteijn, Arijen Jans Hits, land 248a, Afb. 64
00-00-1660 - het Oude Manhuijs, land 248 (3,2226 ha), Afb. 64
00-00-1660 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 248c i morgen i hont, Afb. 64
00-00-1660 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 248d ix hont, Afb. 64
00-00-1660 - Machtelt Buijtewech, Dirck Corn, land 249.1 (3,4056 ha), Afb. 65
00-00-1660 - Gerrit Jans Croon, Hend Jans Croon, land 249.2 (3,5475 ha), Afb. 65
00-00-1660 - Jan Arijens, het Oude Manhuijs, land 249.5 (3,4056 ha), Afb. 65
00-00-1660 - Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 249d ii morgen, Afb. 65
00-00-1660 - Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, land 250a ii morgen, Afb. 65
00-00-1660 - Claes Gerrits van Schravemade, land 250b ii morgen iii hont, Afb. 65
00-00-1660 - Willem Jans Croon, land 250c ii morgen iii hont, Afb. 65
00-00-1660 - joff Bosvelt, land 250d ii morgen, Afb. 65
00-00-1660 - Maerten Corn, Jan Pieters, land 250e ii morgen, Afb. 65
00-00-1660 - Cornelis Jacobs, land 250f ii morgen, Afb. 65
00-00-1660 - Willem Jans Croon, land 251 (2,5542 ha), Afb. 65
00-00-1660 - Jacob Jans Croon, de erfgenamen, land 252 (2,5542 ha), Afb. 65
00-00-1660 - Willem Jans Croon, Lijsbeth Jans, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 66
00-00-1660 - d' heer Sijpesteijn, Jan Adriaans van Bredenrode, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 66
00-00-1660 - Adriaan van Dorp, Huich Engels, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 66
00-00-1660 - land 256 vi morgen xliiii roeden, Afb. 66
00-00-1660 - Jan Pieters, Huijch Engels, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 67
00-00-1660 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 258 (2,049 ha), Afb. 67
00-00-1660 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 259 (1,6176 ha), Afb. 67
00-00-1660 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 260 (1,4545 ha), Afb. 67
00-00-1660 - Jan Pieters, Huijch Engels, land 261 (0,9691 ha), Afb. 68
00-00-1660 - Jan Backer, land 262.1 (4,3989 ha), Afb. 68
00-00-1660 - Gerrit Simons Maijster, land 262.2 (0,4257 ha), Afb. 68
00-00-1660 - Bosschert, Gerrit Sijmonsz, land 263.1 (0,4257 ha), Afb. 68
00-00-1660 - Jan Backer, Gerrit Sijmonsz, land 263b (4,3989 ha), Afb. 68
00-00-1660 - Jan de With, Vrouwen veen land 264.1 (1,7028 ha), Afb. 68
00-00-1660 - Dirck Wouters de Moor, Vrouwen veen land 264.2 (1,7028 ha), Afb. 68
00-00-1660 - Koussebant, Arij Cornelis, land 265 (5,6151 ha), Afb. 69
00-00-1660 - Claes Gerrits van Schravemade, land 266 (1,8745 ha), Afb. 69
00-00-1660 - Claes Gerrits van Deijl, land 267a (1,8447 ha), Afb. 69
00-00-1660 - Pr Sijmons, d Graeffel, land 267b (0,5676 ha), Afb. 69
00-00-1660 - Dirck Frans, Arijn Cornelis, land 268.1 (3,9732 ha), Afb. 69
00-00-1660 - Claes van Deijl, de Hoekweij land 268.2 (1,1352 ha), Afb. 69
00-00-1660 - Claes van Deijl, land 269 (2,9274 ha), Afb. 70
00-00-1660 - Claes Gerrits van Schravemade, land 270 (6,3345 ha), Afb. 70
00-00-1660 - Jacob Jans Croon, de erfgenamen, land 271 (1,2416 ha), Afb. 70
00-00-1660 - joff Bosvelt, Claes Gerrits van Schravemade, land 272 (5,8989 ha), Afb. 70
00-00-1660 - Pieter Dirks, Annetje Vogels, land 273 (6,861 ha), Afb. 71
00-00-1660 - land 274 (5,4646 ha), Afb. 71
00-00-1660 - Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 71
00-00-1660 - Maartje Pieters Oudaen, Jan Gerrits van Sgravemade, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 71
00-00-1660 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, Jacob Claase Langevelt, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 72
00-00-1660 - Meijnaert Claes, Corn Meijnaerts, land 278a iii morgen iiii hont l roeden, Afb. 72
00-00-1660 - Jacob Claes, land 278b xi hont lxxv roeden, Afb. 72
00-00-1660 - Johan van Thielt, Claas Gerrits van Schravemade, de Groote laechte land 278c v morgen i hont l roeden, Afb. 72
00-00-1660 - d'heer Thielt, de Cleijne laechte land 278d iii morgen iiii hont l roeden, Afb. 72
00-00-1660 - Frans Lamberts Wouters, Pieter Lamberts Wouters, Claes Gerritsz van Schravemade, de Clouck laechte land 278e iii morgen iiii hont l roeden, Afb. 72
00-00-1660 - Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, land 279 (6,6637 ha), Afb. 72
00-00-1660 - Jan Gerrits van Sgravemade, land 280 (4,0981 ha), Afb. 72
00-00-1660 - Jan Jacobs, Jan Gerrits van Sgravemade, land 281 (4,2741 ha), Afb. 73
00-00-1660 - Arij Maartens Duijndam, Louris Gerrits, de Banneweij land 282a (2,3413 ha), Afb. 73
00-00-1660 - Maria de Wael, Louris Gerrits, de Banneweij land 282b (2,1815 ha), Afb. 73
00-00-1660 - Adriaan Franse Kies, Bartholomeus Pouwels, land 283 (4,7906 ha), Afb. 73
00-00-1660 - Adriaan Franse Kies, Pr Sijmonsz Schoter, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 73
00-00-1660 - land 285 (6,3856 ha), Afb. 74
00-00-1660 - land 286 (1,4899 ha), Afb. 74
00-00-1660 - Frans Kies, Pieter Dirks, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 74
00-00-1660 - Bartholomeus Pouwels, land 288a ii morgen xxvi roeden, Afb. 74
00-00-1660 - Jan van Nes, Jacob Hend, land 288b ii morgen iii hont, Afb. 74
00-00-1660 - Jacob Hendricxs, land 288c iii morgen iii hont l roeden, Afb. 74
00-00-1660 - joff Wael, Claes Louris, land 288d ii morgen iii hont, Afb. 74
00-00-1660 - Arij Maartens Duijndam, Pr Sijmonsz Schoter, land 289 (2,2108 ha), Afb. 75
Zuijtwaert vanden Weeligen Berch: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende vanden Weeligen Berch zuijtwaert tot die wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer in margine geschiet overmits de snootheijt & hoochte vande landen daar omme die gemindert zijn.
00-00-1660 - land 290 (1,5495 ha), Afb. 75
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 291 (2,5542 ha), Afb. 75
00-00-1660 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 292 (0,5676 ha), Afb. 76
00-00-1660 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 293 (0,6555 ha), Afb. 76
00-00-1660 - Floris Corn van Wessen, land 294b (0,4257 ha), Afb. 76
00-00-1660 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, land 294a (0,4611 ha), Afb. 76
00-00-1660 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, land 295 (1,419 ha), Afb. 76
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, land 296 (0,3008 ha), Afb. 77
00-00-1660 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 297 (0,5151 ha), Afb. 77
00-00-1660 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 298 (2,1441 ha), Afb. 77
00-00-1660 - Jan Adriaans van Bredenrode, de graeffel, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 77
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, Jan Adriaans van Bredenrode, land 300 (1,1863 ha), Afb. 78
00-00-1660 - Jan Arijens, land 301 (0,3831 ha), Afb. 78
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, Jan Arijens, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 78
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 303 (3,0651 ha), Afb. 78
00-00-1660 - Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 304 (2,5045 ha), Afb. 79
00-00-1660 - Claas Dirks Langevelt, t' gasthuijs tot Haerlem, land 305.1 (0,8514 ha), Afb. 79
00-00-1660 - Jacob Bicker, Engel Dirks, land 305.2 (0,8514 ha), Afb. 79
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, land 306 (1,9156 ha), Afb. 79
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 307 (1,0146 ha), Afb. 79
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, Cornelis Jacobs, Cornelis Pieters Glas, land 308 (2,8891 ha), Afb. 80
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, Cornelis Pieters Glas, land 309 (2,7216 ha), Afb. 80
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, Cornelis Pieters Glas, land 310 (2,3357 ha), Afb. 80
00-00-1660 - Jan Adriaans van Bredenrode, land 311 (0,9081 ha), Afb. 80
00-00-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, land 312 (1,0557 ha), Afb. 81
00-00-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, land 313 (3,8881 ha), de graeffel, Afb. 81
00-00-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, land 314 (1,4048 ha), Afb. 81
00-00-1660 - Henrick van Berckerode, Cornelis Pieters Glas, land 315 (4,6544 ha), Afb. 81
00-00-1660 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 82
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 317 (9,5784 ha), Afb. 82
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 318 (0,017 ha), Afb. 82
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 319 (6,5275 ha), Afb. 82
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 320 (0,5676 ha), Afb. 83
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 321 (0,9365 ha), Afb. 83
00-00-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 83
00-00-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 83
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 324.1 (0,525 ha), Afb. 84
00-00-1660 - Jan Jans Beuijck, land 324.2 (0,525 ha), Afb. 84
00-00-1660 - Hans van Loon, Adriaan Crijns, land 325 (1,7737 ha), Afb. 84
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 326a (1,419 ha), Afb. 84
00-00-1660 - Adriaan Crijns, land 326b (0,8514 ha), Afb. 84
00-00-1660 - Claes Dircxs, land 326c (2,4833 ha), Afb. 84
00-00-1660 - Margareta Bas, Willem van Loon, land 326d (1,2771 ha), Afb. 84
00-00-1660 - Pijnssens, Gt Louris, erffgen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 84
00-00-1660 - Jan Jans Beuijck, land 328.1 (1,2771 ha), Afb. 85
00-00-1660 - Abraham van der Burch, land 328.2 (0,8514 ha), Afb. 85
00-00-1660 - Jacob Laurense, Hans van Loon, land 329 (3,8313 ha), Afb. 85
00-00-1660 - joff Burch, land 330 (1,6914 ha), Afb. 85
00-00-1660 - Abraham van der Burch, d erffgen, land 331 (0,796 ha), Afb. 85
00-00-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, land 332 (0,2838 ha), Afb. 86
00-00-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 86
00-00-1660 - Meijndert Claes, land 334 (0,7833 ha), Afb. 86
00-00-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, Jacob Claasz geest land 335.1 (1,7028 ha), Afb. 86
00-00-1660 - Jacob Claes, Jacob Claasz geest land 335.2 (2,2704 ha), Afb. 86
00-00-1660 - land 336 (0,6172 ha), Afb. 87
00-00-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, land 337.1 (2,2704 ha), Afb. 87
00-00-1660 - Jacob Claes, land 337.2 (0,5676 ha), Afb. 87
00-00-1660 - Absalon Meinderts van Keuijere, de graeffel, land 338a iii morgen, Afb. 87
00-00-1660 - Hans van Loon, Jacob Laurense, land 338b v morgen iii hont xc roeden, Afb. 87
00-00-1660 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 87
00-00-1660 - Abraham van der Burch, Cornelis Jooste van Diest, Duincroft land 340.1 (0,8514 ha), Afb. 88
00-00-1660 - Abraham van der Burch, Cornelis Jooste van Diest, land 340.2 (1,2771 ha), Afb. 88
00-00-1660 - Abraham van der Burch, Jan Bartsz, land 340.4 (0,8514 ha), Afb. 88
Westen den Heerewech: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginende van Cornelis Allertszoons huijs bij westen aen den Heerewech tot den eijnde van dat dorp voors tot Corn Henricxzoon krocht incluijs. Dese naegeschreven percelen van landen hebben noijt betaelt morgelt door de hoochte en schade vanden wildernisse.
00-00-1660 - land 341 (0,3689 ha), Afb. 88
00-00-1660 - land 342 (0,1419 ha), Afb. 88
00-00-1660 - land 343 (0,8514 ha), Afb. 89
00-00-1660 - land 344 (0,6073 ha), Afb. 89
00-00-1660 - land 345 (0,8514 ha), Afb. 89
00-00-1660 - Hendrick Meeus, land 346 (0,6811 ha), Afb. 89
00-00-1660 - land 347 (0,2838 ha), Afb. 90
00-00-1660 - land 348 (0,6669 ha), Afb. 90
00-00-1660 - land 349 (0,227 ha), Afb. 90
00-00-1660 - land 350 (0,5959 ha), Afb. 90
00-00-1660 - land 351 (0,6527 ha), Afb. 91
00-00-1660 - land 352 (0,3405 ha), Afb. 91
00-00-1660 - land 353 (0,8939 ha), Afb. 91
00-00-1660 - land 354 (1,2302 ha), Afb. 91
00-00-1660 - land 355 (0,6896 ha), Afb. 92
00-00-1660 - land 356 (1,0798 ha), Afb. 92