Genealogie project

Hillegom, Morgenboeken 1604

Bron: Morgenboeken Hillegom 1604
Archief naam: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820
Datum: 1604
Locatie: Hillegom
Archief_locatie: Rijnland
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4649a
Transcriptie_door: Jos 2020
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Tussen afbeelding 240 en 241 ontbreekt een pagina.

1604 Hillegom
Overgeset dat morgenbuijck van Hillegom inde jaere xvi en vier volgens de metingen hier onderst.
Hier begint den banne van Hillegom gemeten int particulier bij mijn Sijmon Meesz van Eedame gesworen lantmeter van Rijnlant int jaer xv & vier en veertig inde maendten van januarij & februarije duijer bevel van mijn heeren den hooge heemraden van Rijnlant en is te weten, als daer nijet dan enen naem genoempt wert dat dan die eigenaer selfs die bruijcker is en als daer geen plaetsse genoemt staet waer de persoon woenachtich sijn soe ist te verstaen dat sij in dese banne voornoemt woenachtich zijn.

Santlaen tot Vosselaen: En eerst dat lant van die Santlaen zuijtwaart tot Vosselaen toe, bij zuijtoesten den heere Heerwech.
00-00-1604 - Geertruijdt van Berckenrode, Pieter Dirks, land 1 (6,8113 ha), Afb. 219
00-00-1604 - Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha), Afb. 219
00-00-1604 - Bastiaen, de stad Haarlem, land 3 (1,3140 ha), Afb. 219
00-00-1604 - Jan Cornelise, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 219
00-00-1604 - Pieter Dirks, land 5 (3,8157 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Vincent van Lockhorst, Huijbert Cornelise, de erfgenamen, land 6 (4,3961 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, land 7 (1,8589 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Gerrit Gerrits, Hillegont Pieters, land 8 (1,7368 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Krijn Adriaans, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Krijn Adriaans, Dirk Adriaans Bommer, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 220
00-00-1604 - de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, Krijn Adriaans, land 12 (0,9606 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, land 13 (0,9166 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, land 14 (3,2183 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, land 15 (1,7042 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Bastiaan Cornelise, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Bastiaen, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 220
00-00-1604 - Haas Jans Verwer, Corns, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), de kinder
00-00-1604 - Bastiaen, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, Krijn Adrijens, land 19 (3,6185 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Florijs Frans, Jacob Jans Langevelt, land 20 (2,6209 ha), Afb. 220
00-00-1604 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Jacob Jans Langevelt, land 21 (3,6312 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Pieter Dirks, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Adriaan Cornelise Bramer, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Bastiaen, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Adriaan van Berckenrode, land 24 (2,75 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Bastiaen, land 25 (0,9138 ha), de stad Haarlem, Afb. 221
00-00-1604 - land 26 (2,0959 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Kees Jong, land 27 (8,3013 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Frans Florise, land 28 (3,0949 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Adriaan Cornelise Bramer, land 29 (1,1437 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Adriaan Cornelise Bramer, land 30 (0,8201 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Jacob Jans Langevelt, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Jacob Gerrits Langevelt, land 31b (2,4833 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Huich Corse, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Pieter Wouters, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Pouwels Beresteijn, Cornelis Jacobs, land 33 (1,1068 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Dirk Jacobs van Leht, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 221
00-00-1604 - Dirk Jacobs van Leht, land 37 (1,2373 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Dirk Jacobs van Leht, land 38 (1,5495 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Wouter Willems, de Erfgenamen, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Pieters, de Erfgenamen, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Jan Simons, Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 44 (3,0225 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Pieter Sijmons, land 45b vii hont, Afb. 222
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Kees Jong, land 46 (1,1352 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 47 (0,5789 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 48 (2.9629 ha), Afb. 222
00-00-1604 - land 49 (1,1096 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Kees Jong, land 50 (1,6233 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, land 51 (0,1376), Afb. 222
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 52 (0,6868 ha), Afb. 222
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 53 (0,21 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Adriaan Cornelise Bramer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Dirk Jacobs van Leht, land 55 (0,9081 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Dirk Jacobs van Leht, land 56 (2,2661 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 57 (6,8326 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 58 (3,898 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 59 (0,7506 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Jan Jacobs van Leht, land 60 (1,4247 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Lijsbet van Dorp, Dirk Jans Langevelt, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Daandel Cornelise, Willem Cornelise Keijser, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Gijsbert van Nesse, Claas Maartens, land 63 (1,4502 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 64 (1,4729 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Jan Gerrits Wiltschut, land 65 (1,48 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 66 (1,4658 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Jan Arents, Pieter Ruijchaver, Dirck Huijcges, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 68 (1,4757 ha), Afb. 223
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 69 (2,8465 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 70 (1,0926 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, land 71 (0,6655 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Jeroen Jacobs, land 72 (2,3939 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Adriaan Cornelise Bramer, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Mees Cornelise, de erfgenamen, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Adriaan Cornelise Bramer, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Adriaan Jans Blocken, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Jan Dammese, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Jan Willems Steven, land 80 (0,4257 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Jacob Jans Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Albert Jans, land 82 (2,5897 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Simon Gerrits Schravema, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Gerrit Pijns, Adam Pijns, Laurens Hendriks, Frans Florise, land 84 (6,0379 ha), Afb. 224
00-00-1604 - Pieter Pijnsen, Adam Michiels, land 85 (1,7085 ha), de erfgenamen, Afb. 225
00-00-1604 - Pieter Pijnsen, Hendrik Jans, de erfgenamen, land 86a iii hont li roeden, Afb. 225
00-00-1604 - Adriaan Jans Blocken, land 86b viii hont, Afb. 225
00-00-1604 - Pieter Pijnsen, de erfgenamen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Pieter Pijnsen, de erfgenamen, land 88 (8,9413 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Pieter Pijnsen, Pieter Cornelise Knickoet, Jan, de erfgenamen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Huich Corse, land 91 (1,0898 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Adam Michiels, Jan Jacobs, land 92 (5,9216 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Dirck Huijchs, Dirk Verlaan, land 93 (1,8035 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Cornelis Baarts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 95 (2,5116 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Frans Florise, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Jan Claase, land 97 (4,1691 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Willem Cornelise Keijser, de erfgenamen, land 98 (6,0337 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Maarten Adriaans, land 99 (0,8883 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Jacob Gerrits van Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 225
00-00-1604 - Jacob Jacobszoon, land 101 (2,5712 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Jacob van Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Jacob Jans Langevelt, land 103.1 (0,1419 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Dirk Jans Langevelt, land 103.2 (0,8514 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Dirk Jans Langevelt, land 104 (5,1156 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Jacob van Lanvelt, Jacob Jans, land 105 (1,6006 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Pieter Pijnsen, Hendrik Jans, de erfgenamen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Frans Florise, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Dammes Jacobs, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Cornelis Jacobs, land 107.2, Afb. 226
00-00-1604 - Pouwels Beresteijn, Pieter Verduijn, land 108 (1,1281 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 109 (0,867 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Maarten willems Ruijchaver, Pieter Simons, land 110 (0,8883 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Jacob Gerrits van Langevelt, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Johan Sijpesteijn, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Dammes Jacobs, land 112 (0,9578 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Frederick Deijman, Frans Florise, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Dirck Aalberts, Huich Corse, land 114 (1,6772 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Huich Corse, land 115 (1,5566 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Frans Florise, land 116a viii hont, Afb. 226
00-00-1604 - Pieter Maerts, land 116b iiii morgen ii hont, Afb. 226
00-00-1604 - Jan Willems Steven, land 116c v hont, Afb. 226
00-00-1604 - Assendelt, land 116d vi hont l roeden, Afb. 226
00-00-1604 - Laurens Hendriks, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 226
00-00-1604 - Jan Dammese, land 117 (1,2955 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Jacob Gerrits Cort, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Pieter Cornelise Knickoet, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Wolter van der Lauwijck, de schout, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 227
Vosselaen tot Lisse: Ander pselen van landen gelegen inden zelven banne beginnende van die Vosselaen zuijdtwaert vande banne van Lisse bij suijtoesten den Heeren wech tot die banne van Vennip toe.
00-00-1604 - Lijsbet Claase, land 121 (1,5708 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Adrijaen Jans, Willem Jans, Bakkers Bakkum land 122 (1,6233 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Laurens Hendriks, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Claas Jans Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 125 (0,9989 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 126a (2,2704 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Jacob Willems Visscher, land 126b (3,4056 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Hendrik Jans, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Hendrik Jans, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Gerrit Gerrits, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Dirk Jans Langevelt, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Daandel Cornelise, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Dirk Jans Langevelt, land 130 (0,9564 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Hendrik Jans, land 131 (0,911 ha), Afb. 227
00-00-1604 - Adrijaen Jacobsdochter, Marijtje Jacobs, land 132 (3,373 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Cornelis Andriese, land 133 (2,7117 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Lijsbet Claase, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Claas Jans Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Claas Huijchs van Hout, land 136 (0,5917 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Claas Jans Verwer, Claes Sijmons, Laurens Hendriks, land 137 (0,6357 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Claas Jans Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij / Kaudeweij land 138 (2,5542 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Claas Jans Verwer, Claes Sijmons, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Jacob Willems Visscher, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Simon Alberts, land 141 (0,6201 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Lijsbet Claase, land 142 (0,7208 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Dirck Aalberts, land 142b xx roeden, Afb. 228
00-00-1604 - , land 143 (0,2909 ha), Afb. 228
00-00-1604 - land 144 (0,5959 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Cornelis van Hout, land 145a ii morgen l roeden, Afb. 228
00-00-1604 - Claas Huijchs van Hout, land 145.2 (0,9223 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Marijtje Willems, land 145.3 (0,4257 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Gerrijt Gerrijts, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 228
00-00-1604 - de predicant, land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Schoorbrant, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 228
00-00-1604 - Johan Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Johan Monicxs, Gerrijt Gerloffs, de erfgenamen, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Cornelis Andriese, land 149 (0,7762 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Johan Monicxs, Cornelis Andrijes, de erfgenamen, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Cornelis Andries, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Lijsbet Claase, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Anna Baerten, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Adrijaen Baerten, land 151.3 (0,0709 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Lijsbet Claase, land 152 (0,2525 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Pieter Claes, land 153 (0,1589 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Pieter Claes, land 154 (0,227 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Maddaleen Bassien, Lijsbet Claase, d erffgenaemen, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 229
00-00-1604 - Claas Jans Verwer, Claes Sijmons, land 157 (0,2341 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Claas Jans Verwer, Claes Sijmons, land 158 (1,822 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Claas Jans Verwer, Claes Sijmons, land 159 (0,3079 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Adrijaen Jans, de erfgenamen, land 160 (0,5009 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, land 161 (1,2345 ha), de erfgenamen, Afb. 230
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 162 (1,2771 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Jan jans Verwer, de erfgenamen, land 164.1 (1,9156 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Anna Baerten, land 164.2 (0,4257 ha), Afb. 230
00-00-1604 - de weduwe, Leendert Dirks, land 165 (0,7989 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 166 (3,2921 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 167 (1,6333 ha), Afb. 230
00-00-1604 - de weduwe, Leendert Dirks, land 168 (0,3604 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Pouwels Beresteijn, Adriaan Jans, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Pouwels Beresteijn, Adriaan Jans, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 171 (0,8514 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 172 (0,8429 ha), Afb. 230
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 173 (1,2771 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 174 (1,1465 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Jan Hendriks, Claes Adrijaens, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 176 (2,4634 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Laurens Hendriks, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Claes Sijmons, de erfgenamen, land 178 (5,1085 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Jan Hendriks, Jan Hendriks, land 179 (1,8589 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Simon Gerrits Schravema, Jannetje Gerrits, land 180 (0,823 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Jan Hendriks, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Willem Gerrijts, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Dirck van Huess, Cornelis Cornelise Backer, Gilles land land 184 (3,0551 ha), erven, Afb. 231
00-00-1604 - Cornelis Jacobs, land 185 (1,0827 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 187.1 (1,0642 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 188 (1,0131 ha), Afb. 231
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 189 (0,7038 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Gerrijt Florijs, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Adrijaen Jans, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Cornelis Reijers, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Lijsbet Claase, Jannetje Gerrits, land 193 (2,1228 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Lijsbet Claase, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Leendert Dirks, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Pouwels Beresteijn, Adrijaen Jans, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Claas Leenderts, land 196 (1,8035 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Cornelis Cornelise Backer, land 197 (1,8319 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Pieter Claase, land 198 (2,154 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Cornelis Reijers, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Cornelis Reijers, land 200 (0,051 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Cornelis Reijers, land 201 (0,7095 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Lendert Aernts, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Dirk Spijcker, land 203 (0,6924 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Dirck Spijcker, land 204.1 (0,7804 ha), Afb. 232
00-00-1604 - wede, Leendert Dirks, land 204.2 (0,2838 ha), Afb. 232
00-00-1604 - Jannetje Gerrits, land 205 (1,2544 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Cornelis Jacobs, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Dirk Spijcker, Cornelis Jacobs, land 207 (2,9132 ha), Afb. 233
00-00-1604 - joncheer Monicxs, Jannetje Gerrits, de kinder, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 233
00-00-1604 - joncheer Monicxs, Jannetje Gerrits, d erffgenaemen, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Jannetje Gerrits, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Simon Gerrits Schravema, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Simon Gerrits Schravema, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Johan Monicxs, de schout, de erfgenamen, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Jannetje Gerrits, land 214c (1,7737 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Cornelis Reijers, land 214b (1,7737 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Jannetje Gerrits, land 214a (3,4766 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Lijsbet Claase, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 216 (0,8911 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Johan Monicxs, Gerrijt Floris, de erfgenamen, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Dirck Huicgens, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Leendert Daendels, de erfgenamen, land 219 (2,242 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Leendert Daendels, de erfgenamen, land 220 (2,1285 ha), Afb. 233
00-00-1604 - Jannetje Gerrits, land 221 (1,5793 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Marijtje Cornelise, land 222 (1,0444 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Marijtje Cornelise, land 223 (0,6243 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Jannetje Gerrits, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Claas Leenderts, land 225 (1,6843 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Jan Tonis, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Jannetje Gerrits, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Johan Sijpesteijn, land 228 (1,3381 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Johan Sijpesteijn, land 229 (0,8386 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Johan van Sijpesteijn, land 230 (5,2787 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Henrick Adrijens, land 231 (1,1494 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Henrick Adrijens, land 232 (0,6499 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Henrick Adrijens, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Jan Claase, land 234 (1,7837 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Jan Claase, land 235 (1,6262 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Jan Claase, land 236 (1,8447 ha), Afb. 234
00-00-1604 - Leendert Daendels, de erfgenamen, land 237 (0,5676 ha), Afb. 235
00-00-1604 - Claes Adrijens, s Graveland land 238 (1,1352 ha), Afb. 235
Lisse tot Margrieten brug: Hier beginnen die veenen vande banne van Lisse noortwaart tot Margrieten brug thoe.
00-00-1604 - Cornelis van Hout, land 239.1 (2,5542 ha), Afb. 235
00-00-1604 - Bartelmees Engels, land 239.2 (2,5542 ha), Adb 235
00-00-1604 - Laurens Hendriks, Jan Hendriks, land 240.1 (4,257 ha), Afb. 235
00-00-1604 - Bartolomeus Engels, land 240b vii 1/2 hont, Afb. 235
00-00-1604 - Cornelis van Hout, land 240c vii 1/2 hont, Afb. 235
00-00-1604 - Bartolomeus Engels, land 241 (4,3223 ha), Afb. 235
00-00-1604 - Diewer van Assendelf, Bartolomeus Engels, land 242 (8,2999 ha), Afb. 235
00-00-1604 - Jacob Joosten, Gerrit Florise, land 243 (5,5938 ha), Afb. 235
00-00-1604 - Gerrit Gerrits, Claas Maartens, land 244 (6,4878 ha), Afb. 235
00-00-1604 - Hendrik Cornelise, Willem Dirks, Deckers land land 245 (3,434 ha), Afb. 235
00-00-1604 - Johan van Sijpesteijn, Bartelmees Joesten, land 246 (2,2931 ha), Afb. 235
00-00-1604 - Bartelmees Joesten, Johan van Sijpesteijn, land 247 (2,5826 ha), Afb. 235
00-00-1604 - Johan van Sijpesteijn, Bartelmees Joesten, land 248 (3,2226 ha), Afb. 235
00-00-1604 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 249.1 (3,4056 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 249.2 (3,5475 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Gerrit Gerrits, land 249.3 (3,4056 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Claas Maartens, land 249.4 (0,2838 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 250.13 (5,1085 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Gijsbrecht Claase, land 250.14 (4,257 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Andrijes Adrijens, Brouwerswei land 250.3 (1,7028 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 251 (2,5542 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 252 (2,5542 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Pieter Claes, Cornelis Jacobs, Boomsland land 253 (2,5883 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Bartolomeus Engels, t Heilige Geest land land 254 (1,7028 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Claas Maartens, Oetgersweij land 255 (0,9933 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Claas Maartens, Adriaan Maartens, Andrijes Adrijaens, land 256 (5,1709 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Dirck Frans, Cornelis Claes, Oud Arkel land 257 (8,4006 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Dirck Frans, Cornelis Claes, land 258 (2,049 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Dirck Frans, Cornelis Claes, land 259 (1,6176 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Cornelis Claes, Dirck Frans, land 260 (1,4545 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Dirck Frans, Cornelis Claes, land 261 (0,9691 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Johan Monicxs, Cornelis Jans, de erfgenamen, land 262 (4,985 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Pieter Claase van Hoorn, Andries Adriaans, land 263 (4,3989 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Jan Hendriks, Claas Gerrits van Deijl, de Vrouwe Veen land 264 (3,7235 ha), Afb. 236
00-00-1604 - Pieter van Foreest, Gerrijt Floris, Pieter Verduijn, d erffinen, land 265 (5,6151 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Andries Adriaans, land 266 (1,8745 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Claas Leenderts, land 267 (2,5542 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Dirck Frans, land 268 (5,5271 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Jan Cornelis, Pieter Jans, land 269 (2,9274 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Cornelis Claes, land 270 (6,3345 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Claas Gerrits van Deijl, land 271 (1,2416 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Cornelis Claes, Claas Maartens, land 272 (5,8989 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Dammes Jacobs, Claas Maartens, land 273 (6,861 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Claas Maartens, land 274.1, Afb. 237
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 274.2, Afb.237
00-00-1604 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Trompetters laagte land 275 (2,6025 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Neeltje Pieters, Trompetters laagte land 276 (2,6961 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Kloeklaagte land 277 (3,197 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Cornelis Gerrits van Langevelt, land 278.1 (4,1151 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Willem Dircxs, land 278.2 (3,1928 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Niesje Dirks, land 279 (6,6637 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Neeltje Pieters, land 280 (4,0981 ha), Afb. 237
00-00-1604 - Neeltje Pieters, land 281 (4,2741 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Louris Gerrits van Langevelt, Maarten Adriaans, de Banneweij land 282 (4,7736 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Jan Adriaans Cort, land 283 (4,7906 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Wolter van der Lauwijck, Cornelis Gerrits Cort, Tuijlsland land 284 (2,7954 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Wouter Willems, land 285.1 (2,5318 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Cornelis Gerrits Cort, land 285.2 (3,8313 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Wouter Gerrits Cort, land 286 (1,4899 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Jeroen Jacobs, Pauwlsweij land 287 (3,7604 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Wolter van der Lauwijck, land 288 (8,8973 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Maarten Adriaans, land 289 (2,2108 ha), Afb. 238
Zuijtwaert van Welegen berch: Ander pselen van landen gelegen inden zelfden banne beginnende vande Welegen Berch zuijtwert tot de wildernisse bij westen den Heerewegh tot die wildernisse toe. De correctie hier naer margine is gestelt over mits de snoetheijt & hoechte van landen daar omme die gemmindert zijn.
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Gerrits, de Erfgenamen, land 290 (1,5495 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jelis Pieters, de Erfgenamen, land 291 (2,5542 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Hendrik Jans, land 292 (0,5676 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Adriaan Jans Blocken, land 293 (0,6555 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Adrijaen Jans, Adriaan Jans Blocken, land 294 (0,8868 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Jan Gerrits, land 295 (1,419 ha), Afb. 238
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 296 (0,3008 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 297 (0,5151 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Adriaan Jans Blocken, land 298 (2,1441 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Dirk Jacobs van Leht, t Gouden Klompje land 299 (0,2979 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 300 (1,1863 ha), Afb. 239
00-00-1604 - land 301 (0,3831 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jelis Pieters, de Erfgenamen, Dirksgeest land 302 (5,1936 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Adriaan Cornelise Bramer, land 303 (3,0651 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Dirk Jacobs van Leht, land 304 (2,5045 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Jan Dammese, t Gasthuijs, land 305.1 (0,8514 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Jan jans Verwer, de erfgenamen, land 305.2 (0,8514 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Huich Corse, de Erfgenamen, land 306 (1,9156 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, land 307 (1,0146 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 308 (2,8891 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 309 (2,7216 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, de Erfgenamen, land 310 (2,3357 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Adriaan Maartens, Adriaan Jans Blocken, land 311 (0,9081 ha), Afb. 239
00-00-1604 - Maarten Claase, d erffgenaemen, land 312 (1,0557 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Pieter Dirks, land 313.1 (2,838 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Blocken, land 313.2 (0,6385 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Cornelis Cornelise Backer, land 313.3 (0,1419 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Claas Maartens, land 313.4 (0,2128 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Willem Meinderts, land 314 (1,4048 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Cornelis Jan Gijsbrecht, Jan Sijmons, de Erfgenamen, land 315 (4,6544 ha), Afb. 240
00-00-1604 - land 316 (0,5037 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Jan Dammese, land 317 (9,5784 ha), Afb. 240
00-00-1604 - land 318 (0,017 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Dirck Huijchs, land 319 (6,5275 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Dirck Huijchs, land 320 (0,5676 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Dirk Verlaan, Dirck Huijchs, land 321 (0,9365 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, het Kerken morgen land 322 (0,9507 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, t Gildeland land 323 (0,5676 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, land 324.1 (0,525 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Willem Pieters, Pieter Cornelise Knickoet, land 324.2 (0,525 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, land 325 (1,7737 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Gerrit Ruijchaver, land 326a iii morgen iii 1/2 hont, Afb. 240
00-00-1604 - Jan Claase, land 326c (2,4833 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Maarten Adriaans, land 326.2 (1,1352 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Krijn Adriaans, land 326.3 (0,1419 ha), Afb. 240
00-00-1604 - Pieter Pijnsen, de erfgenamen, t Elstland land 327 (0,6669 ha), Afb. 240
00-00-1604 - land 328, Afb.
00-00-1604 - land 329 (3,8313 ha), Afb.
00-00-1604 - land 330 (1,6914 ha), Afb.
00-00-1604 - land 331 (0,796 ha), Afb.
00-00-1604 - land 332 (0,2838 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Jan Dammese, Mensgeest land 333 (0,9365 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Willem Meinderts, land 334 (0,7833 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Cornelis Gerrits van Langevelt, Jacob Claasz geest land 335 (4,0726 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Jan Adriaans Cort, land 336 (0,6172 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 337 (3,6894 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Jan Willems Steven, Jan Stevens geest land 338.1 (2,5542 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Huich Corse, Huijsman croft land 338.2 (0,8514 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Adam Michiels, land 338.3 (1,7028 ha), Afb. 241
00-00-1604 - land 339 (0,3547 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Pieter Maerts, land 340a, Afb. 241
00-00-1604 - Adrijaen Lourijs, land 340b, Afb. 241
00-00-1604 - Lijsbet Claase, land 340c, Afb. 241
00-00-1604 - Verduijn, land 340d, Afb. 241
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 340e, Afb. 241
Westen aen den Heerwech: Ander pselen van landen gelegen inden selfden banne beginende van Corn Allerts huijs bij westen aen den Heerwech tot aen eijnde dorp voors tot Corn Henricxsz croft incluijs. Dees naevolgen pselen van lande hebben nooijt ?? gelt betaelt duijer hoochte en schaede vande wildernis.
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 341 (0,3689 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Laurens Hendriks, land 342 (0,1419 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Simon Alberts, Albert Jans, land 343 (0,8514 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Meijnert Claes, Willem Henrickxs, land 344 (0,6073 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Claas Maartens, land 345 (0,8514 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Adrijen Jans, land 346 (0,6811 ha), Afb. 241
00-00-1604 - Cornelis Cornelise Backer, land 347 (0,2838 ha), Afb. 242
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 348 (0,6669 ha), Afb. 242
00-00-1604 - Cornelis Reijers, land 349 (0,227 ha), Afb. 242
00-00-1604 - Marijtgen Mathees, Willem Gerrijts, land 350 (0,5959 ha), Afb. 242
00-00-1604 - Willem Gerrijts, land 351 (0,6527 ha), Afb. 242
00-00-1604 - Jan Hendriks, land 352 (0,3405 ha), Afb. 242
00-00-1604 - Adriaan Jans, land 353 (0,8939 ha), Afb. 242.
00-00-1604 - Jan jans Verwer, Adriaan Jans, de erfgenamen, land 354 (1,2302 ha), Afb. 242
00-00-1604 - Cornelis Jacobs, land 355 (0,6896 ha), Afb. 242
00-00-1604 - land 356 (1,0798 ha), Afb. 242